Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Skara

Basunderhåll på allmänna vägar i område Norra Skaraborg
Del A1 2017-09-01 - 2019-08-31 väglängd ca 87 mil och Del A2 2019-09-01 - 2021-08-31 väglängd ca 132 mil.

Nybyggnad av väg mellan Axvall-Varnhem
Ca 6 km, 2+2 körfält samt 1+1 körfält.

Nybyggnad av bostäder i skara Etapp1
Avser nybyggnad av ca 45 lägenheter.

Ombyggnad av skola till stadshus i Skara
Avser ombyggnad av skola till stadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Skara
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 2,5 våning och 9 lägenheter i varje huskropp.

Nybyggnad av flerbostadshus i Skara
Avser nybyggnad av 3 stycken flerbostadshus. Hur många lägenheter det blir är ännu oklart.

Ombyggnad av kontorshotell till bostäder i Skara
Avser ombyggnad av kontorshotell till bostäder, ca 450-500 kvm.

Utbyggnad av forskningsladugård inkl halmlada och forskningslab i Götala
Avser utbyggnad av nuvarande anläggning ( forskningsladugård samt halmlada och mindre forskningslabb) med ca 2500 m² BTA. Utbyggnaden förväntas vara färdig hösten 2017.

Nybyggnad av bilhall i Skara
Nybyggnad av bilhandel och verkstad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Fönsterbyten mm på flerbostadshus Skara
Projektet avser byte av fönster samt energieffektivisering på flerbostadshus.

Takarbeten mm på flerbostadshus Skara
Projektet avser takarbeten samt energieffektivisering på flerbostadshus. Byggstart tidigast 2016/2017.

Utvändigt underhåll av skola i Skara
Befintligt yttertak skall läggas om och renoveras. Ytskikt av skifferplattor samt papp och plåtbeslagning på yttertak samt skorsten av tegel skall rivas.

Ombyggnad av förskola i Skara
Avser ombyggnad av förskola.

Ombyggnad av flerbostadshus i Skara
Avser ändrad användning från kontor till 4 stycken lägenheter. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av industrihus i Skara
Projektet avser nybyggnad av industrihus.

Om- och nybyggnad av nötstall på Götala, Skara
På Götala är det ena av två nötstallar utslitet och behöver ersättas med ett nytt stall. I anslutning till stallet byggs också serviceutrymmen som saknas idag. Ett halmförråd byggs som vid behov tillfälligt kan göras om till fårstall. Entreprenaden är uppdelad i två huvuddelar, en del för nybyggnationen samt tillbyggnationen och en annan del för ombyggnationen.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skara
Avser byte av fönster och fasad.

Nybyggnad av lager i Skara
Avser nybyggnad av lagerbyggnad.

Nybyggnad av servicebyggnad i Skara
Avser nybyggnad av servicebyggnad till camping. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Ombyggnad av tandläkarmottagning i Skara
Avser ändrad användning ombyggnad av butikslokal till en tandläkarmottagning samt fasadändring av flerbostadshus.

Utvändigt underhåll av skola i Skara
Avser installation av solvärme och utvändiga markiser på skola.

Utvändigt underhåll av idrottshall i Skara
Avser installation av solvärme.

Rivning av servicebyggnad i Skara
Rivning av servicebyggnader till camping.

Ombyggnad av turistbyrå i Skara
Ombyggnad av turistinformation och nybyggnad av 5 stycken offentliga toalettrum.

Ombyggnad av gym i Skara
Ändrad användning från café och industri till café och gym.

Ombyggnad av kontor i Skara
Ändrad användning från kallager till kontor.

Ombyggnad av flerbostadshus i Skara
Ändrad användning från visningsbart förråd till 7 lägenheter för ordinärt boende.

Nybyggnad av enbostadshus i Skara
Nybyggnad av enbostadshus och carport/förråd.

Nybyggnad av enbostadshus i Skara
Nybyggnad av enbostadshus och garage.

Nybyggnad av toalett i Skara
Nybyggnad av handikappanpassad toalett.

Ombyggnad av automatstation i Skara
Ombyggnad av automatstation för drivmedel.

Rivning av ställverk i Skara
Rivning av ställverksbyggnad.

Ombyggnad av cafeteria i Skara
Tillfälligt lov för ändrad anvöndning till integrerat café och öppen förskola samt nybyggnad av förråd.

Nybyggnad av skärmtak i Skara
Uppförande av cykelställ med tak.

Rivning av omklädningsrum i Skara
Rivning av omklädningsrum.

Nybyggnad av lager i Skara
Uppställning av tälthall.

Tillbyggnad av parkeringsplats i Skara
Utökning av bef parkering och förtätning av påfart.

Utvändigt underhåll av förråd i Skara
Fasadändring av räddningstjänstens förråd.

Ombyggnad av skola i Skara
Ny källartrappa samt montering av hydraliskt lyftbord.

Rivning av fjäderfästall på Götala, Skara
Omfattar rivning av fjäderfästall inklusive en urinbrunn.

Leverans och uppförande av handikappanpassade toaletter i Skara mm
Platserna där toaletterna ska monteras är: Eahagen-Öglunda ängar naturreservat, Skara kommun, Munkängarna, Götene kommun, Jättadalen-Öglunda grotta, Skara kommun samt Österplana hed och vall, Götene kommun.

Nybyggnad av klockstapel i Skara
Uppförande av klockstapel.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: