Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Skara

Basunderhåll på allmänna vägar i område Norra Skaraborg
Del A1 2017-09-01 - 2019-08-31 väglängd ca 87 mil och Del A2 2019-09-01 - 2021-08-31 väglängd ca 132 mil.

Nybyggnad av bostäder i skara Etapp1
Avser nybyggnad av ca 45 lägenheter.

Ombyggnad av skola till stadshus i Skara
Avser ombyggnad av skola till stadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Skara
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 2,5 våning och 9 lägenheter i varje huskropp.

Ombyggnad av kontorshotell till bostäder i Skara
Avser ombyggnad av kontorshotell till bostäder, ca 450-500 kvm.

Nybyggnad och rivning av flerbostadshus i Skara
Projektet avser rivning av befintlig byggnad och nybyggnad av flerbostadshus.

Utbyggnad av forskningsladugård inkl halmlada och forskningslab i Götala
Avser utbyggnad av nuvarande anläggning ( forskningsladugård samt halmlada och mindre forskningslabb) med ca 2500 m² BTA. Utbyggnaden förväntas vara färdig hösten 2017.

Nybyggnad av bilhall i Skara
Nybyggnad av bilhandel och verkstad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Takarbeten mm på flerbostadshus Skara
Projektet avser takarbeten samt energieffektivisering på flerbostadshus. Byggstart tidigast 2016/2017.

Fönsterbyten mm på flerbostadshus Skara
Projektet avser byte av fönster samt energieffektivisering på flerbostadshus.

Utvändigt underhåll av skola i Skara
Befintligt yttertak skall läggas om och renoveras. Ytskikt av skifferplattor samt papp och plåtbeslagning på yttertak samt skorsten av tegel skall rivas.

Ombyggnad av förskola i Skara
Avser ombyggnad av förskola.

Förläggning av fiberkanallsation i Axvall
Avser förläggning av fiberkanallsation i områder Valtorp.

Om- och nybyggnad av nötstall på Götala, Skara
På Götala är det ena av två nötstallar utslitet och behöver ersättas med ett nytt stall. I anslutning till stallet byggs också serviceutrymmen som saknas idag. Ett halmförråd byggs som vid behov tillfälligt kan göras om till fårstall. Entreprenaden är uppdelad i två huvuddelar, en del för nybyggnationen samt tillbyggnationen och en annan del för ombyggnationen.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skara
Avser byte av fönster och fasad.

Nybyggnad av lager i Skara
Avser nybyggnad av lagerbyggnad.

Nybyggnad av servicebyggnad i Skara
Avser nybyggnad av servicebyggnad till camping. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Ombyggnad av tandläkarmottagning i Skara
Avser ändrad användning ombyggnad av butikslokal till en tandläkarmottagning samt fasadändring av flerbostadshus.

Nybyggnad av gaslager i Skara
Nybyggnad av gaslagerbyggnad.

Nybyggnad av lager i Skara
Nybyggnad av lagerbyggnad, tillbyggnad av bef fastighet, nya vägar, parkering. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Rivning av servicebyggnad i Skara
Rivning av servicebyggnader till camping.

Ombyggnad av turistbyrå i Skara
Ombyggnad av turistinformation och nybyggnad av 5 stycken offentliga toalettrum.

Ombyggnad av gym i Skara
Ändrad användning från café och industri till café och gym.

Utvändigt underhåll av förråd i Skara
Utvändig ändring takbyte på förrådsbyggnad.

Tillbyggnad av parkeringsplats i Skara
Utökning av bef parkering och förtätning av påfart.

Rivning av ställverk i Skara
Rivning av ställverksbyggnad.

Ombyggnad av cafeteria i Skara
Tillfälligt lov för ändrad anvöndning till integrerat café och öppen förskola samt nybyggnad av förråd.

Ombyggnad av automatstation i Skara
Ombyggnad av automatstation för drivmedel.

Nybyggnad av enbostadshus i Skara
Nybyggnad av enbostadshus och carport/förråd.

Nybyggnad av enbostadshus i Skara
Nybyggnad av enbostadshus och garage.

Utvändigt underhåll av förråd i Skara
Fasadändring av räddningstjänstens förråd.

Ombyggnad av skola i Skara
Ny källartrappa samt montering av hydraliskt lyftbord.

Rivning av fjäderfästall på Götala, Skara
Omfattar rivning av fjäderfästall inklusive en urinbrunn.

Leverans och uppförande av handikappanpassade toaletter i Skara mm
Platserna där toaletterna ska monteras är: Eahagen-Öglunda ängar naturreservat, Skara kommun, Munkängarna, Götene kommun, Jättadalen-Öglunda grotta, Skara kommun samt Österplana hed och vall, Götene kommun.

Nybyggnad av klockstapel i Skara
Uppförande av klockstapel.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: