Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Skara

Basunderhåll på allmänna vägar i område Norra Skaraborg
Del A1 2017-09-01 - 2019-08-31 väglängd ca 87 mil och Del A2 2019-09-01 - 2021-08-31 väglängd ca 132 mil.
Nybyggnad av ridhus i Skara
Nybyggnad av ridhus och stall.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skara
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 2,5 våning och 9 lägenheter i varje huskropp.
Ombyggnad av kontorshotell till bostäder i Skara
Avser ombyggnad av kontorshotell till bostäder, ca 450-500 kvm.
Nybyggnad av djurstallar och veterinärstation i Skara
Avser nybyggnad av djurstallar-, operationssal-, och körhall.
Nybyggnad och rivning av flerbostadshus i Skara
Projektet avser rivning av befintlig byggnad och nybyggnad av flerbostadshus.
Fasadrenovering av vattentorn i Skara
Avser renovering av vattentorn.
Om- och nybyggnad av nötstall på Götala, Skara
På Götala är det ena av två nötstallar utslitet och behöver ersättas med ett nytt stall. I anslutning till stallet byggs också serviceutrymmen som saknas idag. Ett halmförråd byggs som vid behov tillfälligt kan göras om till fårstall. Entreprenaden är uppdelad i två huvuddelar, en del för nybyggnationen samt tillbyggnationen och en annan del för ombyggnationen.
Ombyggnad av gator, park mm i Skara
Objektet omfattar ombyggnad av befintliga gator, park, p-platser och GC-ytor på Stationsplatsen, belägen mellan Busstationen och Skaraborgsgatan i Skara centrum.
Ombyggnad av turistbyrå i Skara
Ombyggnad av turistinformation och nybyggnad av 5 stycken offentliga toalettrum.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skara
Avser byte av fönster och fasad.
Sanering av parkeringsplats i Skara
Objektet omfattar sanering av förorenade massor inom fastigheten Gamla Staden 2:1. Arbetet avser avlägsnande av påträffad oljecistern samt ett mindre område där förhöjda halter av metaller påträffats
Förläggning av fiberkanallsation i Axvall
Avser förläggning av fiberkanallsation i områder Valtorp.
Utvändigt underhåll av skola i Skara
Avser installation av solvärme och utvändiga markiser på skola.
Utvändigt underhåll av idrottshall i Skara
Avser installation av solvärme.
Utvändigt underhåll av rekreationsanläggning i Skara
Avser byte av fasad av friskvårdsanläggning.
Rivning av skärmtak i Skara
Rivning av tre väderskydd.
Utvändigt underhåll av förråd i Skara
Utvändig ändring av komplementbyggnad nytt tak.
Ombyggnad av studentlägenhet i Skara
Ändrad användning från lokal till studentboende.
Nybyggnad av transformatorstation i Skara
Nybyggnad av transformatorstation.
Utvändigt underhåll av radhus i Skara
Fasadändring av radhus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: