Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Skara

Ombyggnad av E20 förbi Skara, delen Vilan-Dalaån
Ombyggnad till mötesseparerad väg.
Basunderhåll på allmänna vägar i område Norra Skaraborg
Del A1 2017-09-01 - 2019-08-31 väglängd ca 87 mil och Del A2 2019-09-01 - 2021-08-31 väglängd ca 132 mil.
Nybyggnad av väg mellan Axvall-Varnhem
Ca 6 km, 2+2 körfält samt 1+1 körfält.
Nybyggnad av bostäder i skara Etapp 2
Avser nybyggnad av ca 50-80 lägenheter.
Ombyggnad av E20 förbi Skara, delen Dalaån-Ledsjö
Ombyggnad till mötesseparerad väg.
Ombyggnad av skola till stadshus i Skara
Avser ombyggnad av skola till stadshus.
Nybyggnad av ridhus i Skara
Nybyggnad av ridhus och stall.
Ombyggnad av kontorshotell till bostäder i Skara
Avser ombyggnad av kontorshotell till bostäder, ca 450-500 kvm.
Nybyggnad och rivning av flerbostadshus i Skara
Projektet avser rivning av befintlig byggnad och nybyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av gator, park mm i Skara
Objektet omfattar ombyggnad av befintliga gator, park, p-platser och GC-ytor på Stationsplatsen, belägen mellan Busstationen och Skaraborgsgatan i Skara centrum.
Fastighetsunderhåll el & målning i Götene och Skara kommun
Avser fastighetsunderhåll för el och målning inom Skara kommun och Götene kommun.
Ombyggnad av turistbyrå i Skara
Ombyggnad av turistinformation och nybyggnad av 5 stycken offentliga toalettrum.
Förläggning av fiberkanallsation i Axvall
Avser förläggning av fiberkanallsation i områder Valtorp.
Utvändigt underhåll av skola i Skara
Avser installation av solvärme och utvändiga markiser på skola.
Utvändigt underhåll av idrottshall i Skara
Avser installation av solvärme.
Miljöteknisk markundersökning i Hornborgasjön
Avser miljöteknisk markundersökning inför kommande sanering.
Nybyggnad av industrihus i Skara
Nybyggnad av industribyggnad.
Rivning av galleria i Skara
rivning av köpcentrum.
Utvändigt underhåll av restaurang i Skara
Utvändig ändring kulör och uppsättning av skyltar.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Skara
Utökning av parkeringsplatser.
Ombyggnad av studentlägenhet i Skara
Ändrad användning från lokal till studentboende.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skara
Ändrad användning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av skärmtak i Skara
Rivning av tre väderskydd.
Tillbyggnad av affärshus i Skara
Tillbyggnad av affärslokal tidsbegränsat lov.
Utvändigt underhåll av förråd i Skara
Utvändig ändring av komplementbyggnad nytt tak.
Nybyggnad av pumpstation i Skara
Nybyggnad av pumphus för dricksvatten.
Nybyggnad av transformatorstation i Skara
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Skara
Nybyggnad av tre transformatorstationer.
Nybyggnad av enbostadshus i Skara
Nybyggnad enbostadshus och garage.
Utvändigt underhåll av radhus i Skara
Fasadändring av radhus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skara
Fasadändring flerbostadshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Skara
Nybyggnad av 4 transformatorstationer Tvetalund 4:3, 2:1, Händenetorp 12:25, Händene 8:19.
Nybyggnad av transformatorstation i Skara
Nybyggnad av 5 transformatorstationer Märene 9:1, Stubbe 1:22, Händene 6:8, 1:30, 1:6.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: