Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Skara

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i skara Etapp 2
Avser nybyggnad av ca 50-80 lägenheter.
Ombyggnad av skola till stadshus i Skara
Avser ombyggnad av skola till stadshus.
Nybyggnad av ridhus i Skara
Nybyggnad av ridhus och stall.
Nybyggnad av radhus i Skara
Avser nybyggnad av radhus med 20 lägenheter fördelade i 6 huskroppar i två våningar.
Fasadrenovering av vattentorn i Skara
Avser renovering av gamla vattentornet, Oxbacken 2 med fasadputs och stenarbeten.
Anläggande av VA-nät i Axvall, Skara
Avser anläggande av VA-nät i Norra Lundby.
Anläggande av gång- och cykelväg i Skara
Avser anläggande av gång och cykelväg.
Ombyggnad av förskola i Skara
Avser ombyggnad av förskola.
Ombyggnad av gator, park mm i Skara
Objektet omfattar ombyggnad av befintliga gator, park, p-platser och GC-ytor på Stationsplatsen, belägen mellan Busstationen och Skaraborgsgatan i Skara centrum.
Nybyggnad av industrihus i Skara
Nybyggnad av industribyggnad.
Ny belysning i motionsspår, Skara
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2022.
Anläggande av grönområde, Skara
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2022.
Upprustning av utemiljö vid skola i Skara
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2022.
Nybyggnad av parhus i Skara
Nybyggnad av enbostadshus, (parhus).
Miljöteknisk markundersökning i Hornborgasjön
Avser miljöteknisk markundersökning inför kommande sanering.
Nybyggnad av enbostadshus i Skara
Nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av förråd i Skara
Nybyggnad av komplementbyggnad - pannrum.
Nybyggnad av förråd i Skara
Nybyggnad av komplementbyggnad cykel- och sopförråd.
Ombyggnad av förskola i Skara
Ändrad användning del av skola till förskola.
Nybyggnad av markanläggning i Skara
Ändring av marknivå.
Rivning av skorsten i Skara
Rivning av skorsten på industribygnnad.
Ombyggnad av servering i Skara
Ändrad användning från bostad till servering.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: