Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Partille

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Partille
Projektet avser nybyggnad av 75 småhus och 50 lägenheter i 3 huskroppar.
Nybyggnad av bostäder i Öjersjö
Projektet avser nybyggnad av 30 friliggande småhus med äganderätt.
Nybyggnad av affärshus, Partille
Projektet avser nybyggnad av varuhus om 6.500 kvm. Byggstart tidigast juni 2018.
Nybyggnad av bostäder i Öjersjö
Projektet avser nybyggnad av 22 lägenheter i radhus och parhus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Öjersjö, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 24 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Öjersjö, etapp 2 A
Projektet avser nybyggnad av 9 fristående villor. Markarbetet påbörjas i december 2017.
Nybyggnad av bostäder i Öjersjö, etapp 4
Projektet avser nybyggnad av 24 lägenheter i flerbostadshus.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Partille, Etapp 1
Projektet avser byte av fönsterdörrar på balkonger, fönsterkarmar kläs med aluminium på fönster på balkonger på ca 50 lägenheter. Entreprenadarbetena kommer att ske i tre etapper uppdelade gårdsvis.
Nybyggnad av radhus i Partille
Projektet avser nybyggnad av 10 lägenheter i radhus/parhus.
Ombyggnad av källarlägenheter, Partille
Avser ombyggnad av 9 lägenheter i markplan. Omfattar bl.a ny el och nya radiatorer m.m.
Ombyggnad av skola till lägenheter, Partille
Avser ombyggnad av lokaler i Finngösaskolan till lägenheter. Man kommer bl.a göra nya ytskikt i befintliga lokaler samt ett nytt våningsplan på del av en yta. Ny utvändig hiss för rörelsehindrade.
Nybyggnad av skola i Partille
Projektet avser nybyggnation (återuppbyggnad) av skola.
Nybyggnad av industrihus i Partille
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad (900-1000 kvm). Byggstart tidigast sommar 2018.
Nybyggnad av förskola Kullegården
Projektet avser nybyggnad av förskola med sex avdelningar. Byggstart tidigast sommar 2018.
Ombyggnad till korttidsboende i Partille
Projektet avser ombyggnad av dagis till 6 rum för korttidsboende.
Nybyggnad av kallager i Partille
Byggs i egen regi med eget material.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Partille
Avser installation av solcellsanläggning. Uppskattad kostnad.
Exploatering för nytt bostadsområde på Öjersjö, Partille
Projektet avser nybyggnad av gator och VA-ledningar för nytt bostadsområde.
Ombyggnad av flerbostadshus i Partille
Projektet avser ombyggnad av souterränglägenheter. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad i skola i Partille
Projektet avser ombyggnad för installation av ny ventilation i skola.
Utvändig renovering av kyrka i Partille
Projektet avser renovering av fasader, fönster mm på kyrka. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats.
Tillbyggnad av kontor och verkstad i Partille
Projektet avser tillbyggnad av kontor och verkstad.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Partille, Etapp 2
Projektet avser byte av fönsterdörrar på balkonger, fönsterkarmar kläs med aluminium på fönster på balkonger på ca 50 lägenheter. Entreprenadarbetena kommer att ske i tre etapper uppdelade gårdsvis. Byggstart tidigast början 2019. Uppskattad kostnad.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Partille, Etapp 3
Projektet avser byte av fönsterdörrar på balkonger, fönsterkarmar kläs med aluminium på fönster på balkonger på ca 50 lägenheter. Entreprenadarbetena kommer att ske i tre etapper uppdelade gårdsvis. Byggstart tidigast början 2019. Uppskattad kostnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Partille
Projektet avser inglasning av balkonger på flerbostadshus. Byggstart tidigast sommar 2018. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad i skola i Partille
Projektet avser ombyggnad för installation av ny ventilation i skola. Byggstart tidigast maj 2018.
Nybyggnad av bostadshus i Partille
Ansökan nybyggnad annan anläggning.
Montering av solceller på trygghetsboende i Partille
Projektet avser montering av solceller på taket på äldreboende.
Nybyggnad av industrihus i Partille
Ansökan/nybyggnad industri.
Tillbyggnad av bageri i Partille
Ansökan/förhandsbesked, en våning utan inredd vind. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Partille
Ansökan fasad- och takförändringar annan anläggning.
Utvändig renovering av kyrka i Partille
Projektet avser renovering av fönster på kyrka. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats.
Tillbyggnad vid ishall i Partille
Projektet avser utbyggnad av ismaskin rum.
Omläggning av tak på flerbostadshus i Partille
Projektet avser bl a omläggning yttertak, takpapp samt plåtbeslag. Byggstart mars/april 2018.
Ombyggnad av församlingshus i Partille
Ansökan/ändrad användning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: