Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Partille

Nybyggnad av flerbostadshus i Partille
Projektet avser nybyggnad av två huskroppar med 5 och 12 våningar med garage och förråd i källarvåning. Lägenheterna kommer att byggas i storlekarna 1-4 rum och kök. Grunden blir pålning och vattentät källarkonstruktion.
Nybyggnad av bostäder i Partille, etapp 1 och 2
Projektet avser nybyggnad av 5 flerbostadshus med 12 lägenheter i varje hus, 1 radhus med 8 lägenheter och 8 friliggande villalägenheter.
Nybyggnad av bostäder och verksamhetslokaler mm i Partille
Plansamråd. Förslag och idéer finns på upprustning av området för att ge plats för bl a nya verksamhetslokaler och bostäder.
Nybyggnad av affärshus, Partille
Projektet omfattar nybyggnad av varuhus om 6.500 kvm.
Om- och tillbyggnad av skola i Partille
Projektet avser om- och tillbyggnad av skola. Omfattning och kostnad är ej beslutat.
Nybyggnad av bostäder i Öjersjö, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 16 fristående villor.
Nybyggnad av idrottshall i Partille
Projektet avser nybyggnad av idrottshall.
Nybyggnad av skola i Partille
Projektet avser nybyggnation (återuppbyggnad) av skola.
Nybyggnad av förskola Kullegården
Projektet avser nybyggnad av förskola med sex avdelningar. Byggstart tidigast sommar 2018.
Ombyggnad av samlingslokal mm i Partille
Projektet avser ombyggnad av tre kvartershus innehållande bl a tvättstugor, samlingsrum och soprum.
Ombyggnad till hotell och restaurang i Partille
Projektet avser ombyggnad/anpassning av ett gammalt stall till ett mindre hotell med restaurang.
Utbyggnad av GC-väg i Partille
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad av kallager i Partille
Byggs i egen regi med eget material.
Nybyggnad av industribyggnad i Partille
Projektet avser nybyggnation av industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Partille
Projektet avser ändrad användning från lokal till två lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast slutet 2017.
Nybyggnad av bullervall i Partille
Projektet avser schakt, transport till deponi av massor i bullervall förorenade med asfaltmassor och anläggande av ny bullervall.
Tillbyggnad av lager i Partille
Projektet avser tillbyggnad av lager och nybyggnad av plank samt fasadändring.
Nybyggnad av barack i Partille
Ansökan tidsbegränsat bygglov/bod, containerplats, kran.
Utvändigt underhåll av industrihus i Partille
Ansökan/fasadändring samt ändring av marknivå. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av skola i Partille
Ansökan/tidsbegränsat bygglov, tillfällig paviljong för skolverksamhet.
Tillbyggnad av servering i Partille
Ansökan/uteservering.
Ombyggnad av aktivitetscenter i Partille
Ansökan/ändrad användning från lager/butik till lekland. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Partille
Ansökan/ändrad användning till tandläkarmottagning.
Ombyggnad i kontor i Partille
Projektet avser invändig ombyggnad i kontor med bl a nya mattor, glaspartier och målning.
Nytt luftbehandlingssystem i förskola i Sävedalen, Partille
Avser installation av nytt luftbehandlingssystem.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Partille
Projektet avser byte av ca 200 stycken balkongdörrar på flerbostadshus. Byggstart tidigast hösten 2017. Uppskattad kostnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: