Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Partille

Nybyggnad av flerbostadshus i Partille
Projektet avser nybyggnad av två huskroppar med 5 och 12 våningar med garage och förråd i källarvåning. Lägenheterna kommer att byggas i storlekarna 1-4 rum och kök. Grunden blir pålning och vattentät källarkonstruktion. Säljstarten är planerad till sommaren 2017.
Nybyggnad av bostäder i Partille, etapp 1 och 2
Projektet avser nybyggnad av 5 flerbostadshus med 12 lägenheter i varje hus, 1 radhus med 8 lägenheter och 8 friliggande villalägenheter. Etapp 1 beräknas kunna påbörjas i augusti 2017.
Nybyggnad av flerbostadshus i Partille, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 54 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Öjersjö
Projektet avser nybyggnad av 44 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Öjersjö, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 22 lägenheter i radhus och parhus. Byggstart tidigast kvartal 4 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Öjersjö, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 16 fristående villor. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad av bostäder i Öjersjö, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 12 lägenheter i radhus och 2 fristående villor. Hossaberget/Kärvås
Ombyggnad av gata och allmän plats i Partille
Projektet avser ombyggnad och omgestaltning av Kyrktorget. Ombyggnad av gata och allmän plats i del av Gamla Kronvägen och Slottskullevägen samt ombyggnad och omgestaltning av allmän plats Åtorget.
Nybyggnad av radhus i Partille
Projektet avser nybyggnad av 10 lägenheter i radhus/parhus. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad av förskola Kullegården
Projektet avser nybyggnad av förskola med sex avdelningar. Byggstart tidigast sommar 2017.
Ombyggnad av samlingslokal mm i Partille
Projektet avser ombyggnad av tre kvartershus innehållande bl a tvättstugor, samlingsrum och soprum.
Byte av tak på bostadshus i Partille
Projektet avser byte av tegelpannor, papp, läkt, stuprör och hängrännor på 8 bostadshus med 1-2 våningar och 2 sophus.
Utbyggnad av GC-väg i Partille
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg. Byggstart tidigast hösten 2017.
Stabilitetsförstärkande åtgärder i Partille
Projektet avser stabilitetsförstärkande åtgärder.
Markombyggnad vid förskola i Partille
Projektet avser markombyggnad vid förskola med bl a omasfaltering, nya gräsytor, flytt av befintlig lekutrustning, ny lekutrustning, ny gårdsbelysning.
Upprustning av lägenheter i flerbostadshus i Partille
Entreprenaden omfattar bland annat ny el i lägenheterna, nya radiatorer med friskluftsintag, justering och beräkning av värmen, ny takfläkt, injustering ventilation, anpassning av befintligt kök för diskmaskin, installation av TM/TT samt igensättning av dörr mellan kök och bad samt ändring av planlösning i två stycken lägenheter med nya större våtrum. Ett provtrapphus påbörjas i mars 2017.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Partille
Avser inglasning av ett 50-tal balkonger med akustikbehov.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Partille
Projektet avser utbyggnad av vind med nytt fläktrum i flerbostadshus.
Nybyggnad av bullervall i Partille
Projektet avser schakt, transport till deponi av massor i bullervall förorenade med asfaltmassor och anläggande av ny bullervall. Uppskattad kostnad.
Utvändig renovering av skola i Partille
Projektet avser renovering av fasad och fönster samt målning av fasad på skola. Byggstart tidigast våren 2017.
Ny ventilation i skola i Partille
Projektet avser ombyggnad för installation av ny ventilation i skola.
Markombyggnad vid Övre Björndammen, Partille
Entreprenaden omfattar bland annat: Omasfaltering, Gummiasfalt, Nya plattytor, Nya gräsytor, Flytt av befintlig lekutrustning, Ny lekutrustning samt Ny gårdsbelysning.
Ny luftbehandlingsanläggning vid skola i Partille
Objektet avser installation av nytt luftbehandlingsagregat inkl nya kanaler och don, demontering av frånluftsfläktar, håltagningar, elinstallationer mm.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Partille
Ansökan / fasadändring. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Partille
Ansökan / tillbyggnad, utvändig ändring.
Nybyggnad av parkeringsplats i Partille
Ansökan / tillfällig parkering kv 1 partille port.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Partille
Ansökan/fasadändring flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av flerbostadshus i Partille
Ansökan/ombyggnad flerbostadshus,. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av gym i Partille
Ansökan/ombyggnad till träningsanläggning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av parkeringsplats i Partille
Ansökan/parkeringsplats.
Nybyggnad av personallokal i Partille
Ansökan/tidsbegränsat bygglov för personalutrymmen, Ansökan/tidsbegränsat bygglov för tankstation Mellby 11:1.
Rivning av byggnad i Partille
Projektet avser rivning av byggnad.
Dräneringsarbeten vid flerbostadshus i Partille
Projektet avser omdränering och nya dräneringsdiken vid flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Partille
Projektet avser ommålning av fasad på industribyggnad. Uppskattad kostnad.
Fönsterbyte, fasadtvätt mm på flerbostadshus i Partille
Entreprenaden omfattar bla: Byte av fönster och fönsterdörrar i lägenheter, byte av plåtanslutningar till fönster och altandörrar, tvätt av fasad.
Ombyggnad av lägenhet i Partille
Projektet avser ändrad användning från lokal till en lägenhet. Byggstart tidigast våren 2017.
Omläggning av tak på flerbostadshus, Partille
Avser bl a omläggning yttertak, takpapp samt plåtbeslag.
Ny ventilation i förskola i Partille
Projektet avser utbyte av ventilationsaggregat i förskola.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: