Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Partille

Nybyggnad flerbostadshus o handelscentrum i Partille, etapp 1, kvarter 4
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus, handelscentrum och parkeringshus i 5 hus kroppar i ett kvarter. Handelscentrum (6600 kvm) i bottenplan och 213 lägenheter och 54 boenderum i vårdboende i 7 våningar samt ett parkeringshus i med ca 440 platser (14000 kvm) i 3 våningar och källarvåning.

Om- och tillbyggnad av lägenheter och sporthall i Partille
Projektet avser om- och tillbyggnad av 52 lägenheter ovanpå Partillebohallen. Idrottshallen byggs om och får mindre publikkapacitet.

Nybyggnad av bostäder i Partille
Projektet avser nybyggnad av 75 småhus och 50 lägenheter i 3 huskroppar. Byggstart tidigast slutet 2018.

Nybyggnad av bostäder i Partille, etapp 1 och 2
Projektet avser nybyggnad av 5 flerbostadshus med 12 lägenheter i varje hus, 1 radhus med 8 lägenheter och 8 friliggande villalägenheter. Etapp 1 beräknas kunna påbörjas i augusti 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus i Partille, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 54 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus.

Nybyggnad av bostäder i Öjersjö
Projektet avser nybyggnad av 44 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus.

Nybyggnad av enbostadshus och garage i Öjersjö
Projektet avser nybyggnad av 24 st kedjehus. Eventuellt kommer ytterligare villor att byggas, men då som styckebyggen. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av butik i Partille
Projektet avser nybyggnad av butik. Grunden blir pålning och platta på mark.

Nybyggnad av bostäder i Öjersjö, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 12 lägenheter i radhus och 2 fristående villor. Hossaberget/Kärvås

Ombyggnad av gata och allmän plats i Partille
Projektet avser ombyggnad och omgestaltning av Kyrktorget. Ombyggnad av gata och allmän plats i del av Gamla Kronvägen och Slottskullevägen samt ombyggnad och omgestaltning av allmän plats Åtorget.

Nybyggnad av flerbostadshus Sävedalen i Partille
Projektet avser nybyggnad av 7 lägenheter i flerbostadshus (energisnål byggnad) med parkering i markplan.

Nybyggnad av förskola Kullegården
Projektet avser nybyggnad av förskola med sex avdelningar. Byggstart tidigast sommar 2017.

Byte av tak på bostadshus i Partille
Projektet avser byte av tegelpannor, papp, läkt, stuprör och hängrännor på 8 bostadshus med 1-2 våningar och 2 sophus.

Markombyggnad vid förskola i Partille
Projektet avser markombyggnad vid förskola med bl a omasfaltering, nya gräsytor, flytt av befintlig lekutrustning, ny lekutrustning, ny gårdsbelysning.

Upprustning av lägenheter i flerbostadshus i Partille
Entreprenaden omfattar bland annat ny el i lägenheterna, nya radiatorer med friskluftsintag, justering och beräkning av värmen, ny takfläkt, injustering ventilation, anpassning av befintligt kök för diskmaskin, installation av TM/TT samt igensättning av dörr mellan kök och bad samt ändring av planlösning i två stycken lägenheter med nya större våtrum. Ett provtrapphus påbörjas i mars 2017.

Ny ventilation i skola i Partille
Projektet avser ombyggnad för installation av ny ventilation i skola.

Utvändig renovering av skola i Partille
Projektet avser renovering av fasad och fönster samt målning av fasad på skola. Byggstart tidigast våren 2017.

Rivning av byggnad i Partille
Projektet avser rivning av byggnad. Uppskattad kostnad.

Stabilitetsförstärkande åtgärder i Partille
Projektet avser stabilitetsförstärkande åtgärder. Uppskattad kostnad

Tillbyggnad av flerbostadshus i Partille
Projektet avser utbyggnad av vind med nytt fläktrum i flerbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Partille
Avser inglasning av ett 50-tal balkonger med akustikbehov.

Fönsterbyte, fasadtvätt mm på flerbostadshus i Partille
Entreprenaden omfattar bla: Byte av fönster och fönsterdörrar i lägenheter, byte av plåtanslutningar till fönster och altandörrar, tvätt av fasad.

Ombyggnad av flerbostadshus i Partille
Projektet avser ändrad användning från lokal till två lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast hösten 2017.

Markombyggnad vid Övre Björndammen, Partille
Entreprenaden omfattar bland annat: Omasfaltering, Gummiasfalt, Nya plattytor, Nya gräsytor, Flytt av befintlig lekutrustning, Ny lekutrustning samt Ny gårdsbelysning.

Ny luftbehandlingsanläggning vid skola i Partille
Objektet avser installation av nytt luftbehandlingsagregat inkl nya kanaler och don, demontering av frånluftsfläktar, håltagningar, elinstallationer mm.

Ombyggnad av vind i Partille
Ansökan / förhandsbesked för ändrad användning från vindsvåning till bostad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av enbostadshus i Partille
Ansökan / nybyggnation enbostadshus och garage.

Rivning av industrihus i Partille
Ansökan / rivningslov industrilokal. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av betongindustri i Partille
Ansökan / tidsbegränsat bygglov, mobil betongstation. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Utvändigt underhåll av enbostadshus i Partille
Ansökan / tillbyggnad, utvändig ändring.

Nybyggnad av parkeringsplats i Partille
Ansökan / tillfällig parkering kv 1 partille port.

Nybyggnad av garage i Partille
Ansökan/nybyggnad av cykelgarage.

Ombyggnad av flerbostadshus i Partille
Ansökan/ombyggnad flerbostadshus,. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Dräneringsarbeten vid flerbostadshus i Partille
Projektet avser omdränering och nya dräneringsdiken vid flerbostadshus.

Ombyggnad av lägenhet i Partille
Projektet avser ändrad användning från lokal till en lägenhet. Byggstart tidigast våren 2017.

Ny ventilation i förskola i Partille
Projektet avser utbyte av ventilationsaggregat i förskola.

Omläggning av tak på flerbostadshus, Partille
Avser bl a omläggning yttertak, takpapp samt plåtbeslag.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: