Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Partille

Nybyggnad av flerbostadshus i Partille
Projektet avser nybyggnad av två huskroppar med 5 och 12 våningar med garage och förråd i källarvåning. Lägenheterna kommer att byggas i storlekarna 1-4 rum och kök. Grunden blir pålning och vattentät källarkonstruktion.
Nybyggnad av bostäder i Partille, etapp 1 och 2
Projektet avser nybyggnad av 5 flerbostadshus med 12 lägenheter i varje hus, 1 radhus med 8 lägenheter och 8 friliggande villalägenheter. Etapp 1 beräknas kunna påbörjas i augusti 2017.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sävedalen, Partille, etapp 2:2
Projektet avser nybyggnad av 79 bostadsrätter i fyra huskroppar om fem våningar. Armering: Stena Stål AB, Box 4088, 400 40 Göteborg, Ulf Johansson, tel 031-7252000. Cellplast: Derome AB, Bjurumsvägen 14, 432 87 Veddige, Robert Rosenhard, tel 0340-666500.
Nybyggnad av flerbostadshus i Partille, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 54 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Öjersjö, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 16 fristående villor. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad av radhus i Partille
Projektet avser nybyggnad av 10 lägenheter i radhus/parhus. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad av förskola Kullegården
Projektet avser nybyggnad av förskola med sex avdelningar. Byggstart tidigast sommar 2017.
Ombyggnad av samlingslokal mm i Partille
Projektet avser ombyggnad av tre kvartershus innehållande bl a tvättstugor, samlingsrum och soprum.
Byte av tak på bostadshus i Partille
Projektet avser byte av tegelpannor, papp, läkt, stuprör och hängrännor på 8 bostadshus med 1-2 våningar och 2 sophus.
Utbyggnad av GC-väg i Partille
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg. Byggstart tidigast hösten 2017.
Stabilitetsförstärkande åtgärder i Partille
Projektet avser stabilitetsförstärkande åtgärder.
Ny ventilation i skola i Partille
Projektet avser ombyggnad för installation av ny ventilation i skola.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Partille
Avser inglasning av ett 50-tal balkonger med akustikbehov.
Nybyggnad av bullervall i Partille
Projektet avser schakt, transport till deponi av massor i bullervall förorenade med asfaltmassor och anläggande av ny bullervall.
Tillbyggnad av lager i Partille
Projektet avser tillbyggnad av lager och nybyggnad av plank samt fasadändring.
Ny luftbehandlingsanläggning vid skola i Partille
Objektet avser installation av nytt luftbehandlingsagregat inkl nya kanaler och don, demontering av frånluftsfläktar, håltagningar, elinstallationer mm.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Partille
Ansökan / fasadändring. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Partille
Ansökan/fasadändring flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av industrihus i Partille
Ansökan/fasadändring samt ändring av marknivå. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av gym i Partille
Ansökan/ombyggnad till träningsanläggning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av parkeringsplats i Partille
Ansökan/parkeringsplats.
Nybyggnad av personallokal i Partille
Ansökan/tidsbegränsat bygglov för personalutrymmen, Ansökan/tidsbegränsat bygglov för tankstation Mellby 11:1.
Nybyggnad av skola i Partille
Ansökan/tidsbegränsat bygglov, tillfällig paviljong för skolverksamhet.
Tillbyggnad av servering i Partille
Ansökan/uteservering.
Rivning av byggnad i Partille
Projektet avser rivning av byggnad.
Ombyggnad i kontor i Partille
Projektet avser invändig ombyggnad i kontor med bl a nya mattor, glaspartier och målning.
Nytt luftbehandlingssystem i förskola i Sävedalen, Partille
Avser installation av nytt luftbehandlingssystem.
Dräneringsarbeten vid flerbostadshus i Partille
Projektet avser omdränering och nya dräneringsdiken vid flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Partille
Projektet avser ommålning av fasad på industribyggnad. Uppskattad kostnad.
Fönsterbyte, fasadtvätt mm på flerbostadshus i Partille
Entreprenaden omfattar bla: Byte av fönster och fönsterdörrar i lägenheter, byte av plåtanslutningar till fönster och altandörrar, tvätt av fasad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Partille
Projektet avser byte av ca 200 stycken balkongdörrar på flerbostadshus. Byggstart tidigast hösten 2017. Uppskattad kostnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: