Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Partille

Nybyggnad av flerbostadshus i Partille
Projektet avser nybyggnad av två huskroppar med 5 och 12 våningar med garage och förråd i källarvåning. Lägenheterna kommer att byggas i storlekarna 1-4 rum och kök. Grunden blir pålning och vattentät källarkonstruktion. Säljstarten är planerad till sommaren 2017 och byggstarten till andra halvåret 2017.

Om- och tillbyggnad av lägenheter och sporthall i Partille
Projektet avser om- och tillbyggnad av 52 lägenheter ovanpå Partillebohallen. Idrottshallen byggs om och får mindre publikkapacitet.

Nybyggnad av bostäder i Partille, etapp 1 och 2
Projektet avser nybyggnad av 5 flerbostadshus med 12 lägenheter i varje hus, 1 radhus med 8 lägenheter och 8 friliggande villalägenheter. Etapp 1 beräknas kunna påbörjas i augusti 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus i Partille, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 54 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus.

Nybyggnad av bostäder i Öjersjö
Projektet avser nybyggnad av 44 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus.

Nybyggnad av enbostadshus och garage i Öjersjö
Projektet avser nybyggnad av 24 st kedjehus. Eventuellt kommer ytterligare villor att byggas, men då som styckebyggen. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av butik i Partille
Projektet avser nybyggnad av butik. Grunden blir pålning och platta på mark.

Nybyggnad av bostäder i Öjersjö, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 12 lägenheter i radhus och 2 fristående villor. Hossaberget/Kärvås

Ombyggnad av gata och allmän plats i Partille
Projektet avser ombyggnad och omgestaltning av Kyrktorget. Ombyggnad av gata och allmän plats i del av Gamla Kronvägen och Slottskullevägen samt ombyggnad och omgestaltning av allmän plats Åtorget.

Nybyggnad av förskola Kullegården
Projektet avser nybyggnad av förskola med sex avdelningar. Byggstart tidigast sommar 2017.

Ombyggnad av samlingslokal mm i Partille
Projektet avser ombyggnad av tre kvartershus innehållande bl a tvättstugor, samlingsrum och soprum.

Byte av tak på bostadshus i Partille
Projektet avser byte av tegelpannor, papp, läkt, stuprör och hängrännor på 8 bostadshus med 1-2 våningar och 2 sophus.

Markombyggnad vid förskola i Partille
Projektet avser markombyggnad vid förskola med bl a omasfaltering, nya gräsytor, flytt av befintlig lekutrustning, ny lekutrustning, ny gårdsbelysning.

Upprustning av lägenheter i flerbostadshus i Partille
Entreprenaden omfattar bland annat ny el i lägenheterna, nya radiatorer med friskluftsintag, justering och beräkning av värmen, ny takfläkt, injustering ventilation, anpassning av befintligt kök för diskmaskin, installation av TM/TT samt igensättning av dörr mellan kök och bad samt ändring av planlösning i två stycken lägenheter med nya större våtrum. Ett provtrapphus påbörjas i mars 2017.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Partille
Avser inglasning av ett 50-tal balkonger med akustikbehov.

Ny ventilation i skola i Partille
Projektet avser ombyggnad för installation av ny ventilation i skola.

Utvändig renovering av skola i Partille
Projektet avser renovering av fasad och fönster samt målning av fasad på skola. Byggstart tidigast våren 2017.

Rivning av byggnad i Partille
Projektet avser rivning av byggnad. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av bullervall i Partille
Projektet avser schakt, transport till deponi av massor i bullervall förorenade med asfaltmassor och anläggande av ny bullervall. Uppskattad kostnad.

Stabilitetsförstärkande åtgärder i Partille
Projektet avser stabilitetsförstärkande åtgärder. Uppskattad kostnad

Tillbyggnad av flerbostadshus i Partille
Projektet avser utbyggnad av vind med nytt fläktrum i flerbostadshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Partille
Projektet avser ändrad användning från lokal till två lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast slutet 2017.

Markombyggnad vid Övre Björndammen, Partille
Entreprenaden omfattar bland annat: Omasfaltering, Gummiasfalt, Nya plattytor, Nya gräsytor, Flytt av befintlig lekutrustning, Ny lekutrustning samt Ny gårdsbelysning.

Ny luftbehandlingsanläggning vid skola i Partille
Objektet avser installation av nytt luftbehandlingsagregat inkl nya kanaler och don, demontering av frånluftsfläktar, håltagningar, elinstallationer mm.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Partille
Ansökan / fasadändring.

Nybyggnad av lager i Partille
Ansökan / nybyggnation industri- och lagerbyggnad.

Rivning av industrihus i Partille
Ansökan / rivningslov industrilokal. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Utvändigt underhåll av enbostadshus i Partille
Ansökan / tillbyggnad, utvändig ändring.

Nybyggnad av parkeringsplats i Partille
Ansökan / tillfällig parkering kv 1 partille port.

Ombyggnad av flerbostadshus i Partille
Ansökan/ombyggnad flerbostadshus,. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Ombyggnad av gym i Partille
Ansökan/ombyggnad till träningsanläggning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av parkeringsplats i Partille
Ansökan/parkeringsplats.

Nybyggnad av enbostadshus i Partille
Ansökan / nybyggnation enbostadshus och garage.

Dräneringsarbeten vid flerbostadshus i Partille
Projektet avser omdränering och nya dräneringsdiken vid flerbostadshus.

Utvändigt underhåll av industrihus i Partille
Projektet avser ommålning av fasad på industribyggnad. Uppskattad kostnad.

Fönsterbyte, fasadtvätt mm på flerbostadshus i Partille
Entreprenaden omfattar bla: Byte av fönster och fönsterdörrar i lägenheter, byte av plåtanslutningar till fönster och altandörrar, tvätt av fasad.

Ombyggnad av lägenhet i Partille
Projektet avser ändrad användning från lokal till en lägenhet. Byggstart tidigast våren 2017.

Omläggning av tak på flerbostadshus, Partille
Avser bl a omläggning yttertak, takpapp samt plåtbeslag.

Ny ventilation i förskola i Partille
Projektet avser utbyte av ventilationsaggregat i förskola.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: