Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Partille

Nybyggnad av flerbostadshus i Partille

Nybyggnad flerbostadshus o handelscentrum i Partille, etapp 1, kvarter 4

Om- och tillbyggnad av lägenheter och sporthall i Partille

Nybyggnad av flerbostadshus i Sävedalen, Partille, etapp 2:2

Nybyggnad av bostäder i Partille, etapp 1 och 2

Nybyggnad av bostäder i Öjersjö, etapp 1

Nybyggnad av enbostadshus och garage i Öjersjö

Nybyggnad av bostäder och verksamhetslokaler mm i Partille

Rivning och nybyggnad av stallbyggnader mm i Partille

Nybyggnad av butik i Partille

Exploatering för nya bostäder i Partille

Nybyggnad av flerbostadshus Sävedalen i Partille

Nybyggnad av förskola Kullegården

Upprustning av lägenheter i flerbostadshus i Partille

Utbyggnad av vårdcentral i Partille

Ombyggnad av samlingslokal mm i Partille

Nybyggnad av förskola i Partille

Ombyggnad av gata och allmän plats i Partille

Anslutning ev omläggning av ledning i Partille

Nybyggnad av VA-anläggning i Partille

Utvändig renovering av skola i Partille

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Partille

Ombyggnad av flerbostadshus i Partille

Markombyggnad vid förskola i Partille

Stabilitetsförstärkande åtgärder i Partille

Tillbyggnad av industrihus i Partille

Nybyggnad av betongindustri i Partille

Nybyggnad av förråd i Partille

Nybyggnad av garage i Partille

Nybyggnad av parkeringsplats i Partille

Nybyggnad av plank i Partille

Rivning av förråd i Partille

Ombyggnad av vind i Partille

Renovering av hissar i flerbostadshus i Partille

Utvändigt underhåll av gymnasieskola i Partille

Utvändigt underhåll av äldreboende i Partille

Ombyggnad av lägenhet i Partille

Installation av nytt inbrotts- och passagesystem i skola i Partille

Installation av ny styr o regler i skola i Öjersjö

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: