Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Partille

Nybyggnad av bostäder på Öjersjö, Partille
Projektet avser nybyggnad av ca 400 lägenheter i blandad bebyggelse samt handel.

Om- och tillbyggnad av lägenheter och sporthall i Partille
Projektet avser om- och tillbyggnad av 52 lägenheter ovanpå Partillebohallen. Idrottshallen byggs om och får mindre publikkapacitet.

Nybyggnad av bostäder i Partille
Planer för ca 150 bostäder.

Nybyggnad av bostäder i Partille, etapp 1 och 2
Projektet avser nybyggnad av 5 flerbostadshus med 12 lägenheter i varje hus, 1 radhus med 8 lägenheter och 8 friliggande villalägenheter. Etapp 1 beräknas kunna påbörjas i april 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sävedalen, Partille, etapp 2:2
Projektet avser nybyggnad av 79 bostadsrätter i fyra huskroppar om fem våningar. Armering: Stena Stål AB, Box 4088, 400 40 Göteborg, Ulf Johansson, tel 031-7252000. Cellplast: Derome AB, Bjurumsvägen 14, 432 87 Veddige, Robert Rosenhard, tel 0340-666500.

Nybyggnad av flerbostadshus i Partille, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 54 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus.

Nybyggnad av bostäder i Öjersjö, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 55 lägenheter i småhus, radhus och parhus. Byggstart tidigast kvartal 4 2017.

Nybyggnad av bostäder i Öjersjö
Projektet avser nybyggnad av 44 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus.

Nybyggnad av bostäder i Öjersjö
Projektet avser nybyggnad av 30 friliggande småhus. Byggstart tidigast våren 2018.

Nybyggnad av enbostadshus och garage i Öjersjö
Projektet avser nybyggnad av 24 st kedjehus. Eventuellt kommer ytterligare villor att byggas, men då som styckebyggen.

Nybyggnad av affärshus, Partille
Projektet omfattar nybyggnad av varuhus om 6.500 kvm.

Nybyggnad av butik i Partille
Projektet avser nybyggnad av butik. Grunden blir pålning och platta på mark.

Nybyggnad av bostäder i Öjersjö, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 12 lägenheter i radhus och 2 fristående villor. Hossaberget/Kärvås

Ombyggnad av gata och allmän plats i Partille
Projektet avser ombyggnad och omgestaltning av Kyrktorget. Ombyggnad av gata och allmän plats i del av Gamla Kronvägen och Slottskullevägen samt ombyggnad och omgestaltning av allmän plats Åtorget.

Nybyggnad av förskola Kullegården
Projektet avser nybyggnad av förskola med sex avdelningar. Byggstart tidigast sommar 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus Sävedalen i Partille
Projektet avser nybyggnad av 7 lägenheter i flerbostadshus (energisnål byggnad) med parkering i markplan. Byggstart tidigast hösten 2016.

Ombyggnad av samlingslokal mm i Partille
Projektet avser ombyggnad av tre kvartershus innehållande bl a tvättstugor, samlingsrum och soprum.

Ombyggnad till hotell och restaurang i Partille
Projektet avser ombyggnad/anpassning av ett gammalt stall till ett mindre hotell med restaurang.

Byte av tak på bostadshus i Partille
Projektet avser byte av tegelpannor, papp, läkt, stuprör och hängrännor på 8 bostadshus med 1-2 våningar och 2 sophus.

Exploatering för nytt bostadsområde på Öjersjö, Partille
Projektet avser nybyggnad av gator och VA-ledningar för nytt bostadsområde. Byggstart tidigast våren 2018.

Markombyggnad vid förskola i Partille
Projektet avser markombyggnad vid förskola med bl a omasfaltering, nya gräsytor, flytt av befintlig lekutrustning, ny lekutrustning, ny gårdsbelysning.

Upprustning av lägenheter i flerbostadshus i Partille
Entreprenaden omfattar bland annat ny el i lägenheterna, nya radiatorer med friskluftsintag, justering och beräkning av värmen, ny takfläkt, injustering ventilation, anpassning av befintligt kök för diskmaskin, installation av TM/TT samt igensättning av dörr mellan kök och bad samt ändring av planlösning i två stycken lägenheter med nya större våtrum. Ett provtrapphus påbörjas i mars 2017.

Ny ventilation i skola i Partille
Projektet avser ombyggnad för installation av ny ventilation i skola.

Ombyggnad av flerbostadshus i Partille
Projektet avser ändrad användning från lokal till två lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast sommar 2017.

Utvändig renovering av skola i Partille
Projektet avser renovering av fasad och fönster samt målning av fasad på skola. Byggstart tidigast våren 2017.

Rivning av byggnad i Partille
Projektet avser rivning av byggnad. Uppskattad kostnad.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Partille
Projektet avser utbyggnad av vind med nytt fläktrum i flerbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Partille
Avser inglasning av ett 50-tal balkonger med akustikbehov.

Fönsterbyte, fasadtvätt mm på flerbostadshus i Partille
Entreprenaden omfattar bla: Byte av fönster och fönsterdörrar i lägenheter, byte av plåtanslutningar till fönster och altandörrar, tvätt av fasad.

Markombyggnad vid Övre Björndammen, Partille
Entreprenaden omfattar bland annat: Omasfaltering, Gummiasfalt, Nya plattytor, Nya gräsytor, Flytt av befintlig lekutrustning, Ny lekutrustning samt Ny gårdsbelysning.

Ombyggnad av vind i Partille
Ansökan / förhandsbesked för ändrad användning från vindsvåning till bostad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av enbostadshus i Partille
Ansökan / nybyggnation enbostadshus och garage.

Rivning av industrihus i Partille
Ansökan / rivningslov industrilokal. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av betongindustri i Partille
Ansökan / tidsbegränsat bygglov, mobil betongstation. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av parkeringsplats i Partille
Ansökan / tillfällig parkering kv 1 partille port.

Nybyggnad av garage i Partille
Ansökan/nybyggnad av cykelgarage.

Dräneringsarbeten vid flerbostadshus i Partille
Projektet avser omdränering och nya dräneringsdiken vid flerbostadshus.

Ombyggnad av lägenhet i Partille
Projektet avser ändrad användning från lokal till en lägenhet. Byggstart tidigast våren 2017.

Ny ventilation i förskola i Partille
Projektet avser utbyte av ventilationsaggregat i förskola.

Omläggning av tak på flerbostadshus, Partille
Avser bl a omläggning yttertak, takpapp samt plåtbeslag.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: