Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Partille

Nybyggnad av flerbostadshus i Partille
Projektet avser nybyggnad av två huskroppar med 5 och 12 våningar med garage och förråd i källarvåning. Lägenheterna kommer att byggas i storlekarna 1-4 rum och kök. Grunden blir pålning och vattentät källarkonstruktion.
Nybyggnad av bostäder i Öjersjö
Projektet avser nybyggnad av 44 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Öjersjö
Projektet avser nybyggnad av 30 friliggande småhus med äganderätt.
Nybyggnad av bostäder och verksamhetslokaler mm i Partille
Plansamråd. Förslag och idéer finns på upprustning av området för att ge plats för bl a nya verksamhetslokaler och bostäder.
Nybyggnad av affärshus, Partille
Projektet omfattar nybyggnad av varuhus om 6.500 kvm.
Nybyggnad av bostäder i Öjersjö
Projektet avser nybyggnad av 22 lägenheter i radhus och parhus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Öjersjö, etapp 2 A
Projektet avser nybyggnad av 9 fristående villor. Markarbetet påbörjas i december 2017.
Nybyggnad av bostäder i Öjersjö, etapp 2 B
Projektet avser nybyggnad av 7 fristående villor. Har tidigare ingått i objektnummer 1411313.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Partille, Etapp 1
Projektet avser byte av fönsterdörrar på balkonger, fönsterkarmar kläs med aluminium på fönster på balkonger på ca 50 lägenheter. Entreprenadarbetena kommer att ske i tre etapper uppdelade gårdsvis.
Nybyggnad av skola i Partille
Projektet avser nybyggnation (återuppbyggnad) av skola.
Ombyggnad till korttidsboende i Partille
Projektet avser ombyggnad av dagis till 6 rum för korttidsboende. Byggstart tidigast februari 2018.
Nybyggnad av kallager i Partille
Byggs i egen regi med eget material.
Exploatering för nytt bostadsområde på Öjersjö, Partille
Projektet avser nybyggnad av gator och VA-ledningar för nytt bostadsområde. Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av industribyggnad i Partille
Projektet avser nybyggnation av industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Partille
Projektet avser ändrad användning från lokal till två lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av församlingshus i Partille
Ansökan/ändrad användning.
Ombyggnad av enbostadshus i Partille
Ansökan/ändrad användning från charkuteri till frisörlokal och bostad.
Tillbyggnad av lager i Partille
Projektet avser tillbyggnad av lager och nybyggnad av plank samt fasadändring.
Montering av solceller på trygghetsboende i Partille
Projektet avser montering av solceller på taket på äldreboende.
Ombyggnad av aktivitetscenter i Partille
Ansökan/ändrad användning från lager/butik till lekland. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Partille
Ansökan/ändrad användning till tandläkarmottagning.
Nybyggnad av barack i Partille
Ansökan tidsbegränsat bygglov/bod, containerplats, kran.
Tillbyggnad av bageri i Partille
Ansökan/förhandsbesked, en våning utan inredd vind. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av enbostadshus i Partille
Ansökan/nybyggnad 2 enbostadshus och komplementbyggnad Skulltorp 1:923,1:924.
Nybyggnad av skärmtak i Partille
Ansökan/skärmtak.
Nybyggnad av paviljong i Partille
Ansökan/tidsbegränsat bygglov paviljonger.
Nytt luftbehandlingssystem i förskola i Sävedalen, Partille
Avser installation av nytt luftbehandlingssystem.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Partille
Projektet avser byte av ca 200 stycken balkongdörrar på flerbostadshus. Byggstart tidigast hösten 2017. Uppskattad kostnad.
Omläggning av tak på flerbostadshus, Partille
Avser bl a omläggning yttertak, takpapp samt plåtbeslag. Uppskattad kostnad.
Omläggning av tak på flerbostadshus i Partille
Projektet avser bl a omläggning yttertak, takpapp samt plåtbeslag. Byggstart mars/april 2018.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: