Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Orust

Nybyggnad av hotell och konferensgård i Mollösund
Ny detaljplan krävs.

Nybyggnad av flerbostadshus på Orust
Projektet avser nybyggnad av 43 lägenheter i flerbostadshus med 3-4 våningar. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av industrilokaler i Ellös
Intresserade exploatörer/byggherrar kan höra av sig till planansvarig på kommunen. 13 tomter kommer att säljas styckevis.

Nybyggnad av enbostadshus i Henån, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 13 fristående hus. Byggstart tidigast hösten 2017.

Ombyggnad av kommunhus på Orust, del 1.5
Projektet avser ombyggnad av kommunhus med ombyggnad av kontorslokaler.

Nybyggnad av förskola på Orust
Projektet avser nybyggnad av förskola.

Om- och tillbyggnad av värdshus i Mollösund
Projektet är under utredning.

Nybyggnad av kontor mm i Orust
Planer finns på nybyggnad av kontor, industrihus, förråd samt bostadshus. Byggstart tidigast sommar 2018.

Ombyggnad till lägenheter i Ellös
Projektet avser ombyggnad av kontor och affärslokal till 4 lägenheter. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Ombyggnad av kommunhus på Orust, del 1.1
Projektet avser ombyggnad av kommunhus med ombyggnad av entré och reception.

Byggande av bredbandsnät på Orust
Projektet avser leverantör för byggande och tillhandahållande av ett passivt fiberoptisk nät för bredband i Område 3: Västra Orust, Område 4: Hälleviksstrand och Område 5: Kråksundsgap inkl Mollösund.

Nybyggnad av fibernät i Nösund Tvet, Orust kommun
Entreprenaden omfattar anläggning av komplett passivt fibernät från nod inplacerad i telestation till 359 st fastigheter. Uppskattad byggstart och kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Ombyggnad av värme i äldreboende på Orust
Projektet avser konvertering av värme från oljepanna till bergvärme ii äldreboende. Byggstart tidigast maj 2017.

Ombyggnad till lägenheter i Svanesund
Projektet avser ombyggnad av fd administrations lokaler till 2 lägenheter. Uppskattad kostnad.

Ombyggnad av infart till återvinningsstation i Orust
Projektet avser ombyggnad infart till återvinningsstation. Uppskattad kostnad. Har tidigare ingått i objektnummer 1039130.

Rivning av brygga och sjöbod mm på Orust
Projektet avser rivning av brygga och sjöbod samt bortforsling, förvaring och eventuell destruktion av två mindre fartyg. Uppskattad kostnad.

Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband på Orust
Projektet avser byggande av ett passivt fiberoptiskt bredband. Området sträcker sig från Grindsby i öster till Vråland i söder och till Henån i norr (inte Henåns tätort). Uppskattad byggstart och kostnad.

Nytt passivt fiberoptiskt nät för bredband i Nösund
Projektet avser byggande av ett passivt fiberoptiskt bredband. Uppskattad byggstart och kostnad.

Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband, Norra Orust Fiber
Avser byggande och ägande av ett passivt och aktivt fibernät inklusive installation av den aktiva utrustningen, drift av bredbandsnätet samt tillhandahållande av tjänster.

Utbyggnad av fibernät, Gullholmen fiber ekonomisk förening
Avser projektering, grävning, plöjning/fräsning, inblåsning, svetsning, skarvning och kontaktering av fiber, läggande av varningsnät, uppförande och inredning av huvudnod, installation och dokumentation samt leverans av kanalisation, brunnar, fiberkablar, noder, nodskåp. Uppskattad byggstart och kostnad.

Sanering av VA-ledning i Ellös
Projektet avser sanering av VA-ledning.

Utvändig renovering av kyrka på Orust
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Renovering av tak, fasader, fönster och dörrar på kyrka. Tidpunkt för utförande kan ej anges.

Utvändig renovering av kyrka på Orust
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Utvändig målning av tak, fasader, fönster och dörrar på kyrka. Tidpunkt för utförande kan ej anges.

Ombyggnad återvinningsstation i Orust
Projektet avser ny sophanteringsplatta med containerfack och anslutande ytor på återvinningsstation.

Tillbyggnad av vandrarhem i Ellös
På- / tillbyggnad av vandrarhem/utbildningslokal.

Ombyggnad av flyktingförläggning i Ellös
Stödboende för ensamkommande barn och unga.

Nybyggnad av transformatorstation i Ellös
Nybyggnad av 2 st transformatorkiosker.

Nybyggnad av telestation i Ellös
Nybyggnad av nodhus.

Nybyggnad av brygga i Ellös
Anläggande av flytbrygga tidsbegränsat lov.

Utvändig renovering av kyrka på Orust
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Utvändig målning av fasader, fönster och dörrar på kyrka. Tidpunkt för utförande kan ej anges.

Passersytsem för återvinningsstation i Orust
Projektet avser nytt passersystem för återvinningscentral. Uppskattad byggstart och kostnad.

Renovering av ångbåtsbryggan i Edshultshall
Avser rivning och återuppbyggnad av ca 80 m lång brygga.

Containerbaserat reservelkraftverk i Orust kommun
Avser leverans, installation samt idrifttagning av komplett containerbaserat reservelkraftaggregat med integrerad bränsleförrådstank.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: