Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Orust

Nybyggnad av bostäder på Orust
Projektet avser nybyggnad av ca 200 bostäder.
Nyb av småhus, rad/kedjehus och flerbostadshus i Henån
Projektet avser nybyggnad av 45-50 småhus, ca 10 bostadsrätter i rad/kedjehus, 10-12 lägenheter.
Nybyggnad av badhus på Orust, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av badhus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Henån, Orust
Projektet avser nybyggnad av 19 lägenheter i flerbostadshus med 4,5 våning. Byggstart tidigast slutet 2018.
Nybyggnad av enbostadshus i Henån, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 13 fristående hus.
Nya tomter för enbostadshus i Orust
Projektet avser ca 17 nya tomter till enbostadshus, öster om Länsvägen.
Ombyggnad av skola på Orust
Projektet är under utredning.
Underhåll av bro över Tvetbäcken vid Nötskär
Utbyte överbyggnad samt erforderliga trafik- och skyddsanordningar.
Nybyggnad av räddingscentral på Käringön, Orust
Projektet avser nybyggnad av sjöräddningstation samt bod. Byggstart tidigast hösten 2017. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av skola i Ellös
Projektet avser ombyggnad av skola.
Breddning av betongramper vid Lyrleden i Orust kommun
Projektet avser betong-och bryggarbeten i vatten och på land.
Ombyggnad av kök i äldreobende på Orust
Projektet avser ombyggnad av kök i äldreboende.
Tillbyggnad av industrihus i Orust
Projektet avser till- och ombyggnad av industri/lagerbyggnad.
Ombyggnad av kommunhus på Orust, del 1.2 - 1.4
Projektet avser ombyggnad av kommunhus med bl a ombyggnad av personallokaler, kontor och konferensytor.
Renovering av va-ledningar i Ellös, Orust
Avser renovering av en gammal vattenledning av gjutjärn längs Morlandavägen, Glimåsvägen samt Friborgsvägen i Ellös.
Skredsäkring och omläggning av VA-ledningar, Orust kommun
Avser skredsäkring av östra stranden vid Henån samt ca 170 m VA-omläggning, utbyte av trädäck och flyttning av el- och teleledningar.
Utbyggnad av bredbandsnät, Askerön/Säckebäck Fiber Ek Förening
I Orust, Stenungsund och Tjörns kommun ska ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät etableras med avsikt att koppla samman samtliga intresseanmälda fastigheter i det beskrivna geografiska området. Uppskattad kostnad.
Renovering av idrottshall i Henån
Projektet avser renovering av bärande takkonstruktion i idrottshall. Uppskattad byggstart och kostnad.
Takomläggning på flerbostadshus på Orust
Projektet avser omläggning av tak på flerbostadshus.
Ombyggnad av värme i äldreboende på Orust
Projektet avser konvertering av värme från oljepanna till bergvärme ii äldreboende.
Nybyggnad av industrihus i Ellös
Projektet avser nybyggnad av industri/lager. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av industrihus i Ellös
Projektet avser tillbyggnad av stålhall.
Utbyte vattenedning i Orust
Projektet avser utbyte av vattenledning.
Byte av golv i sporthall på Orust
Projektet avser byte av sportgolv i idrottshall. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av gruppbostad i Ellös
Ändrad användning från vårdcentral till gruppboende samt nybyggnad av förråd.
Reparation av betongpiren i Orust
Projektet avser renovering av betongpiren. Byggstart tidigast hösten 2017.
Byte av bryggdäck i Orust
Projektet avser byte av bryggdäck. Byggstart tidigast hösten 2017.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: