Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Orust

Nybyggnad av bostäder Svanesund Orust
Projektet avser nybyggnad av ca 150 bostäder i blandad bebyggelse.

Nybyggnad av flerbostadshus på Lavön, Orust
Projektet avser nybyggnad av 43 lägenheter i flerbostadshus med 3-4 våningar. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Henån, Orust
Projektet avser nybyggnad av 19 lägenheter i flerbostadshus med 4,5 våning. Byggstart tidigast början 2018.

Ombyggnad av kommunhus på Orust, del 1.5
Projektet avser ombyggnad av kommunhus med ombyggnad av kontorslokaler.

Nybyggnad av pelletseldad central i Svanesund
Projektet är under utredning.

Ombyggnad av kök i äldreobende på Orust
Projektet avser ombyggnad av kök i äldreboende. Byggstart tidigast hösten 2017.

Ombyggnad av kommunhus på Orust, del 1.2 - 1.4
Projektet avser ombyggnad av kommunhus med bl a ombyggnad av personallokaler, kontor och konferensytor. Byggstart tidigast hösten 2017. Uppskattad kostnad.

Ombyggnad av kommunhus på Orust, del 1.1
Projektet avser ombyggnad av kommunhus med ombyggnad av entré och reception.

Byggande av bredbandsnät på Orust
Projektet avser leverantör för byggande och tillhandahållande av ett passivt fiberoptisk nät för bredband i Område 3: Västra Orust, Område 4: Hälleviksstrand och Område 5: Kråksundsgap inkl Mollösund.

Ny gc-väg längs väg 160 på Orust
Ca 500 m lång. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde B Fyrbodal/Skaraborg.

Nybyggnad av fibernät i Nösund Tvet, Orust kommun
Entreprenaden omfattar anläggning av komplett passivt fibernät från nod inplacerad i telestation till 359 st fastigheter. Uppskattad byggstart och kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Ombyggnad till lägenheter i Svanesund
Projektet avser ombyggnad av fd administrations lokaler till 2 lägenheter. Uppskattad kostnad.

Ombyggnad av värme i äldreboende på Orust
Projektet avser konvertering av värme från oljepanna till bergvärme ii äldreboende. Byggstart juli/augusti 2017.

Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband på Orust
Projektet avser byggande av ett passivt fiberoptiskt bredband. Området sträcker sig från Grindsby i öster till Vråland i söder och till Henån i norr (inte Henåns tätort). Uppskattad byggstart och kostnad.

Nytt passivt fiberoptiskt nät för bredband i Nösund
Projektet avser byggande av ett passivt fiberoptiskt bredband. Uppskattad byggstart och kostnad.

Byte vattenservice i Orust
Projektet avser byte vattenservice (gjutjärn).

Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband, Norra Orust Fiber
Avser byggande och ägande av ett passivt och aktivt fibernät inklusive installation av den aktiva utrustningen, drift av bredbandsnätet samt tillhandahållande av tjänster. Uppskattad kostnad.

Utbyggnad av fibernät, Gullholmen fiber ekonomisk förening
Avser projektering, grävning, plöjning/fräsning, inblåsning, svetsning, skarvning och kontaktering av fiber, läggande av varningsnät, uppförande och inredning av huvudnod, installation och dokumentation samt leverans av kanalisation, brunnar, fiberkablar, noder, nodskåp. Uppskattad byggstart och kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Ombyggnad av infart till återvinningsstation i Orust
Projektet avser ombyggnad infart till återvinningsstation. Uppskattad kostnad. Har tidigare ingått i objektnummer 1039130.

Sanering av VA-ledning i Ellös
Projektet avser sanering av VA-ledning.

Utvändig renovering av kyrka på Orust
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Renovering av tak, fasader, fönster och dörrar på kyrka. Tidpunkt för utförande kan ej anges.

Utvändig renovering av kyrka på Orust
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Utvändig målning av tak, fasader, fönster och dörrar på kyrka. Tidpunkt för utförande kan ej anges.

Nybyggnad av enbostadshus i Ellös
Nybyggnad av enbostadshus, gäststuga och förråd.

Nybyggnad av förråd i Ellös
Nybyggnad av förråd.

Nybyggnad av brygga i Ellös
Anläggande av flytbrygga tidsbegränsat lov.

Ombyggnad av flyktingförläggning i Ellös
Stödboende för ensamkommande barn och unga.

Utvändig renovering av kyrka på Orust
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Utvändig målning av fasader, fönster och dörrar på kyrka. Tidpunkt för utförande kan ej anges.

Renovering av ångbåtsbryggan i Edshultshall
Avser rivning och återuppbyggnad av ca 80 m lång brygga.

Ytbehandling på Måseskärs glasfiberfyr
I syfte att undvika ett framtida renoveringsarbete skall hela fyren samt stag och infästningar i fundament och fyr, ytskiktsbehandlas.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: