Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Orust

Ny sträckning av väg mellan Varekil-Säckebäck
Förslaget omfattar en sträcka på cirka 3,3 km ny väg och 4 km gång- och cykelväg. Vägen kommer att utformas som en tvåfältsväg med bredden 8 meter.
Nybyggnad av flerbostadshus på Lavön, Orust
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus. Detaljplanen medger en byggrätt om ca 3400 kvm. Störta byggnadsarean är 950 kvm med maximal byggnadshöjd om 5 våningar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus på Orust
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av industrilokaler i Ellös
Intresserade exploatörer/byggherrar kan höra av sig till planansvarig på kommunen. 13 tomter kommer att säljas styckevis.
Nybyggnad av enbostadshus i Henån, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 13 fristående hus. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad av räddingscentral på Käringön, Orust
Projektet avser nybyggnad av sjöräddningstation samt bod. Byggstart tidigast hösten 2017. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av kök i äldreobende på Orust
Projektet avser ombyggnad av kök i äldreboende. Byggstart tidigast oktober 2017.
Ombyggnad av kommunhus på Orust, del 1.2 - 1.4
Projektet avser ombyggnad av kommunhus med bl a ombyggnad av personallokaler, kontor och konferensytor. Uppskattad kostnad.
Utbyggnad av bredbandsnät, Askerön/Säckebäck Fiber Ek Förening
I Orust, Stenungsund och Tjörns kommun ska ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät etableras med avsikt att koppla samman samtliga intresseanmälda fastigheter i det beskrivna geografiska området.
Ombyggnad av värme i äldreboende på Orust
Projektet avser konvertering av värme från oljepanna till bergvärme ii äldreboende. Byggstart juli/augusti 2017.
Byte vattenservice i Orust
Projektet avser byte vattenservice (gjutjärn).
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband på Orust
Projektet avser byggande av ett passivt fiberoptiskt bredband. Området sträcker sig från Grindsby i öster till Vråland i söder och till Henån i norr (inte Henåns tätort). Uppskattad byggstart och kostnad.
Nytt passivt fiberoptiskt nät för bredband i Nösund
Projektet avser byggande av ett passivt fiberoptiskt bredband. Uppskattad byggstart och kostnad.
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband, Norra Orust Fiber
Avser byggande och ägande av ett passivt och aktivt fibernät inklusive installation av den aktiva utrustningen, drift av bredbandsnätet samt tillhandahållande av tjänster. Uppskattad kostnad.
Sanering av VA-ledning i Ellös
Projektet avser sanering av VA-ledning.
Utbyte vattenedning i Orust
Projektet avser utbyte av vattenledning.
Utvändig renovering av kyrka på Orust
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Renovering av tak, fasader, fönster och dörrar på kyrka. Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Utvändig renovering av kyrka på Orust
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Utvändig målning av tak, fasader, fönster och dörrar på kyrka. Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Nybyggnad av bastu i Ellös
Nybyggnad av bastu (ersättningsbyggnad).
Nybyggnad av carport i Ellös
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Ellös
Nybyggnad av enbostadshus, gäststuga och förråd.
Nybyggnad av förråd i Ellös
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av busshållplats i Ellös
nybyggnad av hållplats/angöringsbrygga kollektivtrafik (ersättning).
Tillbyggnad av förråd i Ellös
Tillbyggnad av förråd.
Utvändig renovering av kyrka på Orust
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Utvändig målning av fasader, fönster och dörrar på kyrka. Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Reparation av betongpiren i Orust
Projektet avser renovering av betongpiren. Byggstart tidigast hösten 2017.
Byte av bryggdäck i Orust
Projektet avser byte av bryggdäck. Byggstart tidigast hösten 2017.
Ytbehandling på Måseskärs glasfiberfyr
I syfte att undvika ett framtida renoveringsarbete skall hela fyren samt stag och infästningar i fundament och fyr, ytskiktsbehandlas.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: