Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Orust

Ny- och ombyggnader i Henåns centrum
Ev biograf, simhall mm. Ny detaljplan krävs.

Nybyggnad av flerbostadshus på Lavön, Orust
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus. Detaljplanen medger en byggrätt om ca 3400 kvm. Störta byggnadsarean är 950 kvm med maximal byggnadshöjd om 5 våningar. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus på Orust
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus. Uppskattad byggstart och kostnad.

Ombyggnad av kommunhus på Orust, del 1.5
Projektet avser ombyggnad av kommunhus med ombyggnad av kontorslokaler.

Breddning av betongramper vid Lyrleden i Orust kommun
Projektet avser betong-och bryggarbeten i vatten och på land.

Ombyggnad av kommunhus på Orust, del 1.1
Projektet avser ombyggnad av kommunhus med ombyggnad av entré och reception.

Byggande av bredbandsnät på Orust
Projektet avser leverantör för byggande och tillhandahållande av ett passivt fiberoptisk nät för bredband i Område 3: Västra Orust, Område 4: Hälleviksstrand och Område 5: Kråksundsgap inkl Mollösund.

Nybyggnad av industrilokal på Orust
Projektet avser 12 industritomter.

Nybyggnad av fibernät i Nösund Tvet, Orust kommun
Entreprenaden omfattar anläggning av komplett passivt fibernät från nod inplacerad i telestation till 359 st fastigheter. Uppskattad byggstart och kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Ombyggnad av värme i äldreboende på Orust
Projektet avser konvertering av värme från oljepanna till bergvärme ii äldreboende. Byggstart juli/augusti 2017.

Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband, Norra Orust Fiber
Avser byggande och ägande av ett passivt och aktivt fibernät inklusive installation av den aktiva utrustningen, drift av bredbandsnätet samt tillhandahållande av tjänster. Uppskattad kostnad.

Utbyggnad av fibernät, Gullholmen fiber ekonomisk förening
Avser projektering, grävning, plöjning/fräsning, inblåsning, svetsning, skarvning och kontaktering av fiber, läggande av varningsnät, uppförande och inredning av huvudnod, installation och dokumentation samt leverans av kanalisation, brunnar, fiberkablar, noder, nodskåp. Uppskattad byggstart och kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband på Orust
Projektet avser byggande av ett passivt fiberoptiskt bredband. Området sträcker sig från Grindsby i öster till Vråland i söder och till Henån i norr (inte Henåns tätort). Uppskattad byggstart och kostnad.

Nytt passivt fiberoptiskt nät för bredband i Nösund
Projektet avser byggande av ett passivt fiberoptiskt bredband. Uppskattad byggstart och kostnad.

Byte vattenservice i Orust
Projektet avser byte vattenservice (gjutjärn).

Sanering av VA-ledning i Ellös
Projektet avser sanering av VA-ledning.

Utvändig renovering av kyrka på Orust
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Renovering av tak, fasader, fönster och dörrar på kyrka. Tidpunkt för utförande kan ej anges.

Utvändig renovering av kyrka på Orust
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Utvändig målning av tak, fasader, fönster och dörrar på kyrka. Tidpunkt för utförande kan ej anges.

Nybyggnad av bastu i Ellös
Nybyggnad av bastu (ersättningsbyggnad).

Nybyggnad av enbostadshus i Ellös
Nybyggnad av enbostadshus, gäststuga och förråd.

Nybyggnad av förråd i Ellös
Nybyggnad av förråd.

Nybyggnad av brygga i Ellös
Anläggande av flytbrygga tidsbegränsat lov.

Ombyggnad av flyktingförläggning i Ellös
Stödboende för ensamkommande barn och unga.

Tillbyggnad av förråd i Ellös
Tillbyggnad av förråd.

Utvändig renovering av kyrka på Orust
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Utvändig målning av fasader, fönster och dörrar på kyrka. Tidpunkt för utförande kan ej anges.

Ytbehandling på Måseskärs glasfiberfyr
I syfte att undvika ett framtida renoveringsarbete skall hela fyren samt stag och infästningar i fundament och fyr, ytskiktsbehandlas.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: