Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Orust

Nybyggnad av flerbostadshus på Lavön, Orust
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus. Detaljplanen medger en byggrätt om ca 3400 kvm. Störta byggnadsarean är 950 kvm med maximal byggnadshöjd om 5 våningar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus på Orust
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av industrilokaler i Ellös
Intresserade exploatörer/byggherrar kan höra av sig till planansvarig på kommunen. 13 tomter kommer att säljas styckevis.
Nybyggnad av enbostadshus i Henån, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 13 fristående hus. Byggstart tidigast hösten 2017.
Breddning av betongramper vid Lyrleden i Orust kommun
Projektet avser betong-och bryggarbeten i vatten och på land.
Nybyggnad av räddingscentral på Käringön, Orust
Projektet avser nybyggnad av sjöräddningstation samt bod. Byggstart tidigast hösten 2017. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av kök i äldreobende på Orust
Projektet avser ombyggnad av kök i äldreboende. Byggstart tidigast oktober 2017.
Utbyggnad av bredbandsnät, Askerön/Säckebäck Fiber Ek Förening
I Orust, Stenungsund och Tjörns kommun ska ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät etableras med avsikt att koppla samman samtliga intresseanmälda fastigheter i det beskrivna geografiska området.
Renovering av idrottshall i Henån
Projektet avser renovering av bärande takkonstruktion i idrottshall. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av värme i äldreboende på Orust
Projektet avser konvertering av värme från oljepanna till bergvärme ii äldreboende.
Nybyggnad av industrihus i Ellös
Projektet avser nybyggnad av industri/lager. Uppskattad kostnad.
Byte vattenservice i Orust
Projektet avser byte vattenservice (gjutjärn).
Sanering av VA-ledning i Ellös
Projektet avser sanering av VA-ledning.
Utbyte vattenedning i Orust
Projektet avser utbyte av vattenledning.
Tillbyggnad av förråd i Ellös
Tillbyggnad av förråd.
Nybyggnad av bastu i Ellös
Nybyggnad av bastu (ersättningsbyggnad).
Nybyggnad av carport i Ellös
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av busshållplats i Ellös
nybyggnad av hållplats/angöringsbrygga kollektivtrafik (ersättning).
Reparation av betongpiren i Orust
Projektet avser renovering av betongpiren. Byggstart tidigast hösten 2017.
Byte av bryggdäck i Orust
Projektet avser byte av bryggdäck. Byggstart tidigast hösten 2017.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: