Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Orust

Ny sträckning av väg mellan Varekil-Säckebäck
Förslaget omfattar en sträcka på cirka 3,3 km ny väg och 4 km gång- och cykelväg. Vägen kommer att utformas som en tvåfältsväg med bredden 8 meter.
Nyb av småhus, rad/kedjehus och flerbostadshus i Henån
Projektet avser nybyggnad av 45-50 småhus, ca 10 bostadsrätter i rad/kedjehus, 10-12 lägenheter.
Nybyggnad av enbostadshus i Henån, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 13 fristående hus.
Om- och tillbyggnad av sjukhem på Orust
Projektet avser ombyggnad av tandläkarmottagning (ca 325 kvm( och tillbyggnad (ca 325 kvm) till äldreboende/särskilt boende. Uppskattad kostnad.
Utbyggnad av bredbandsnät på Orust
Projektet avser leverantör för byggande och tillhandahållande av ett passivt fiberoptisk nät för bredband i Område 7: Nösund-Tvet och område 8: Lyr.
Nya tomter för enbostadshus i Orust
Projektet avser ca 17 nya tomter till enbostadshus, öster om Länsvägen.
Utbyggnad av bredbandsnät, Askerön/Säckebäck Fiber Ek Förening
I Orust, Stenungsund och Tjörns kommun ska ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät etableras med avsikt att koppla samman samtliga intresseanmälda fastigheter i det beskrivna geografiska området. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av gruppbostad i Ellös
Projektet avser ändrad användning från kontor till gruppboende (LSS) samt ombyggnad av yttertak och ny ventilationsanläggning. Uppskattad kostnad.
Underhåll av bro över Tvetbäcken vid Nötskär
Utbyte överbyggnad samt erforderliga trafik- och skyddsanordningar.
Renovering av skola i Ellös
Projektet avser renovering av ytskikt i högstadieskola. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av kök i äldreobende på Orust
Projektet avser ombyggnad av kök i äldreboende.
Skredsäkring och omläggning av VA-ledningar, Orust kommun
Avser skredsäkring av östra stranden vid Henån samt ca 170 m VA-omläggning, utbyte av trädäck och flyttning av el- och teleledningar.
Nybyggnad av räddingsstationl på Käringön, Orust
Projektet avser nybyggnad av sjöräddningstation samt bod. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av kommunhus på Orust, del 1.2 - 1.4
Projektet avser ombyggnad av kommunhus med bl a ombyggnad av personallokaler, kontor och konferensytor. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av industrihus i Orust
Projektet avser till- och ombyggnad av industri/lagerbyggnad.
Renovering av idrottshall i Henån
Projektet avser renovering av bärande takkonstruktion i idrottshall. Uppskattad kostnad.
Ny gc-väg längs väg 160 på Orust
Ca 500 m lång. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde B Fyrbodal/Skaraborg.
Ombyggnad av värme i äldreboende på Orust
Projektet avser konvertering av värme från oljepanna till bergvärme ii äldreboende.
Takomläggning på flerbostadshus på Orust
Projektet avser omläggning av tak på flerbostadshus.
Ombyggnad av skolgård i Ellös
Projektet avser ombyggnad av skolgård. Uppskattad kostnad.
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband, Norra Orust Fiber
Avser byggande och ägande av ett passivt och aktivt fibernät inklusive installation av den aktiva utrustningen, drift av bredbandsnätet samt tillhandahållande av tjänster. Uppskattad byggstart och kostnad.
Tillbyggnad av industrihus i Ellös
Projektet avser tillbyggnad av stålhall.
Utbyte vattenedning i Orust
Projektet avser utbyte av vattenledning.
Byte av golv i sporthall på Orust
Projektet avser byte av sportgolv i idrottshall. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Ellös
Nybyggnad av enbostadshus och gäststuga.
Reparation av betongpiren i Orust
Projektet avser renovering av betongpiren. Byggstart tidigast hösten 2017.
Byte av bryggdäck i Orust
Projektet avser byte av bryggdäck. Byggstart tidigast hösten 2017.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: