Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Öckerö

Nybyggnad av bostäder, butiker, kontor mm på Öckerö
Projektet avser nybyggnad av 330 lägenheter, ca 8000 kvm verksamhetslokaler, hotell, en ny gästhamn mm. Projektet kommer att delas upp i etapper och byggnationen kommer att pågå under flera år.
Utbyggnad av äldreboende i Öckerö
Projektet avser utbyggnad av äldreboendet med ca 48 platser. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av övningshall på Öckerö
Projektet avser nybyggnad av bassäng 16 meter, lektionssalar mm. Byggstart tidigast hösten 2018.
Nybyggnad av räddningsstation i Öckerö
Projektet avser nybyggnad av räddningsstation. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av Hönöledens reservlägen
Projektet omfattar 2 st nya skjutbryggor i stål, breddning av betongrampen på Lilla Varholmen mm. Stål- och betongarbeten.
Utbyggnad av kommunhus på Öckerö
Projektet avser utbyggnad av kommunhus. Byggstart tidigast slutet 2018.
Nybyggnad av stugby i Öckerö
Projektet avser nybyggnad 7 fritidshus samt rivning.
Nybyggnad av gruppbostad i Öckerö
Projektet avser nybyggnad av gruppbostad.
VA-utbyggnad på Öckerö
Projektet avser anläggningsarbeten av va-, opto- och elledningar i befintliga gator, gångstig och naturmark. VA-ledningar ca 2500 meter konventionell schakt. VA-ledningar ca 455 meter schaktfri. El- och opto-ledningar på delar av sträckorna. Byggstart tidigast december 2017.
Utbyggnad av förskola i Öckerö
Projektet avser tillbyggnad av förskola med en avdelning (250-300 kvm).
Ombyggnad till fritidsgård mm på Öckerö
Projektet avser ombyggnad av den äldre delen av byggnaden till fritidsgård, anpassning av nyare delar till lokaluthyrning samt placera en container för mopedverkstad.
Rivning av skolor i Öckerö
Projektet avser rivning av tre skolbyggnader Minnessten, Optimisten och Tumlaren.
Renovering av avloppsledningar, Rörö och Hönö, Öckerö kommun
Ca 1200 meter spillvattenledning i dimension 225-500 mm.
Rivning av skola i Öckerö
Projektet avser rivning av en skolbyggnad.
Rivning av skola i Öckerö
Rivningslov rivning skola. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Öckerö
Anmälan ändring enbostadshus, takkupa.
Ombyggnad av vindkraftverk i Öckerö
Bygglov nybyggnad - flytt av bef vindkraftverk.
Nybyggnad av toalett i Öckerö
Bygglov nybyggnad offentliga toaletter.
Nybyggnad av skärmtak i Öckerö
Bygglov nybyggnad väderskydd västtrafik.
Tillbyggnad av idrottsplats i Öckerö
Bygglov tillbyggnad idrottsanläggning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: