Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Öckerö

Ombyggnad av Hönöledens reservlägen
Projektet omfattar 2 st nya skjutbryggor i stål, breddning av betongrampen på Lilla Varholmen mm. Stål- och betongarbeten.
Ombyggnad till korttidsboende i Öckerö
Avser ombyggnad av Västra Götalandsregionens f.d lokaler för sjukgymnastik till korttidsboende.
Ombyggnad till familjecentral på Öckerö
Projektet avser ombyggnad av hörsal med tillhörande ytor till familjecentral.
Utbyggnad av förskola i Öckerö
Projektet avser tillbyggnad av förskola med en avdelning (250-300 kvm).
Ombyggnad till fritidsgård mm på Öckerö
Projektet avser ombyggnad av den äldre delen av byggnaden till fritidsgård, anpassning av nyare delar till lokaluthyrning samt placera en container för mopedverkstad.
Nybyggnad av kontor i Öckerö
Projektet avser nybyggnad kontorslokaler. Byggstart tidigast sommar 2018. Uppskattad kostnad.
Rivning av skolor i Öckerö
Projektet avser rivning av tre skolbyggnader Minnessten, Optimisten och Tumlaren.
Rivning av skola i Öckerö
Projektet avser rivning av en skolbyggnad.
Nybyggnad av toalettbyggnad på Öckerö
Projektet avser nybyggnad av toalettbyggnad innehållande tre toaletter och ett förråd.
Nybyggnad av räddningscentral i Öckerö
Bygglov nybyggnad sjöräddningsstation och förråd, tidsbegränsat.
Nybyggnad av transformatorstation i Öckerö
Bygglov nybyggnad transformatorstation.
Tillbyggnad av enbostadshus i Öckerö
Bygglov tillbyggnad enbostadshus, atelje.
Tillbyggnad av enbostadshus i Öckerö
Bygglov tillbyggnad enbostadshus, uterum.
Tillbyggnad av idrottsplats i Öckerö
Bygglov tillbyggnad idrottsanläggning.
Nybyggnad av industrihus i Öckerö
Bygglov nybyggnad industrilokaler flytt av stängsel, tidsbegränsat fem år.
Nybyggnad av toalett i Öckerö
Bygglov nybyggnad offentliga toaletter.
Nybyggnad av sjöbod i Öckerö
Bygglov nybyggnad sjöbodar.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Öckerö
Anmälan ändring enbostadshus, takkupa.
Rivning av bensinstation i Öckerö
Rivningslov rivning bensinstation. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av skola i Öckerö
Rivningslov rivning skola. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: