Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Öckerö

Nybyggnad av övningshall på Öckerö
Projektet avser nybyggnad av bassäng 16 meter, lektionssalar mm. Byggstart tidigast april 2017.

Nybyggnad av vårdcentral i Öckerö
Projektet avser nybyggnad av en vårdcentral. Leverantör av trappor: Bürkle, Polen. Solavskärmning: AB Lindhs Rollo Persienner och Markiser, Box 65, 431 21 Mölndal, Johan Lindh tel 031-408750.

Ombyggnad av Hönöledens reservlägen
Projektet omfattar 2 st nya skjutbryggor i stål, breddning av betongrampen på Lilla Varholmen mm. Stål- och betongarbeten.

Ny gc-bana längs väg 155 på Hönö

Ny kajvägg på Öckerö
Projektet avser rivning och uppförande av ny kajvägg.

Nybyggnad av industrihus i Öckerö
Bygglov nybyggnad industri.

Ombyggnad av flerbostadshus i Öckerö
Bygglov till- och ombyggnad samt rivning från skola till bostäder.

Nybyggnad av förråd i Öckerö
Bygglov uppförande.

Ombyggnad av skola i Öckerö
Bygglov ändrad användning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Ombyggnad av busshållplats i Öckerö
Bygglov ändring busskur.

Nybyggnad av enbostadshus i Öckerö
Marklov nybyggnad enbostadshus.

Nybyggnad av telestation i Öckerö
Bygglov nybyggnad teknikbod.

Nya reservkraftanläggningar vid avloppspumpstationer, Öckerö kommun
Avser inköp av tre stycken reservkraftsanläggningar, Hönö, Hö1,2, Snipevägen, Björkö, B2, Kaveldunsvägen och Björkö, TTR, Skarviskvägen.

Tillbyggnad av industrihus i Öckerö kommun
Projektet avser tillbyggnad av industrilokaler. Byggstart tidigast våren 2018. Uppskattad kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Uppställning av peronalbod i Öckerö
Projektet avser uppställning av mindre personalbyggnad. Uppskattad kostnad.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: