Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Öckerö

Nybyggnad av övningshall på Öckerö
Projektet avser nybyggnad av bassäng 16 meter, lektionssalar mm. Byggstart tidigast våren 2018.

Ev till- och ombyggnad av skola på Hönö
Gäller förstudie för Bergagårdsskolans framtid. Kostnadsuppgift saknas.

VA-utbyggnad på Öckerö
Projektet avser utbyggnad av VA-ledningar. Byggstart tidigast hösten 2017.

Nybyggnad av gruppbostad i Öckerö
Projektet avser nybyggnad av gruppbostad.

Ny gc-bana längs väg 155 på Hönö
Ca 600 meter lång, bredd 3 meter.

Rivning av skolor i Öckerö
Projektet avser rivning av 3 skolbyggnader Minnestensskolan, Ankaret och Optimisten. Uppskattad kostnad.

Ny kajvägg på Öckerö
Projektet avser rivning och uppförande av ny kajvägg.

Ombyggnad av flerbostadshus i Öckerö
Bygglov till- och ombyggnad samt rivning från skola till bostäder.

Nya reservkraftanläggningar vid avloppspumpstationer, Öckerö kommun
Avser inköp av tre stycken reservkraftsanläggningar, Hönö, Hö1,2, Snipevägen, Björkö, B2, Kaveldunsvägen och Björkö, TTR, Skarviskvägen.

Nybyggnad av telestation i Öckerö
Bygglov nybyggnad teknikbod.

Nybyggnad av enbostadshus i Öckerö
Marklov nybyggnad enbostadshus.

Nybyggnad av parkeringsplats i Öckerö
Nybyggnad av parkeringsplats vid affärslokaler.

Uppställning av peronalbod i Öckerö
Projektet avser uppställning av mindre personalbyggnad. Uppskattad kostnad.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: