Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Öckerö

Nybyggnad av bostäder, butiker, kontor mm på Öckerö
Projektet avser nybyggnad av 330 lägenheter, ca 8000 kvm verksamhetslokaler, hotell, en ny gästhamn mm. Projektet kommer att delas upp i etapper och byggnationen kommer att pågå under flera år.

Nybyggnad av hotell, konferens och spa på Öckerö
Projektet är under utredning.

Nybyggnad av gruppbostad i Öckerö
Projektet avser nybyggnad av gruppbostad.

Ny gc-bana längs väg 155 på Hönö
Ca 600 meter lång, bredd 3 meter.

Renovering av avloppsledningar, Rörö och Hönö, Öckerö kommun
Ca 1200 meter spillvattenledning i dimension 225-500 mm.

Rivning av skolor i Öckerö
Projektet avser rivning av 3 skolbyggnader Minnestensskolan, Ankaret och Optimisten. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av väderskydd vid Burö färjeläge, Hälsö

Ombyggnad av flerbostadshus i Öckerö
Bygglov till- och ombyggnad samt rivning från skola till bostäder.

Nybyggnad av telestation i Öckerö
Bygglov nybyggnad teknikbod.

Nybyggnad av enbostadshus i Öckerö
Marklov nybyggnad enbostadshus.

Nybyggnad av parkeringsplats i Öckerö
Nybyggnad av parkeringsplats vid affärslokaler.

Uppställning av peronalbod i Öckerö
Projektet avser uppställning av mindre personalbyggnad. Uppskattad kostnad.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: