Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Öckerö

Ny-, till- och ombyggnad av skola på Öckerö
Projektet avser ny långsiktig lösning för skollokalfrågan, Björkö. Byggstart tidigast sommar 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Öckerö
Projektet avser nybyggnad av ca 20 lägenheter i mindre flerbostadshus och enbostadshus. Byggstart tidigast våren 2018.
Ombyggnad av Hönöledens reservlägen
Projektet omfattar 2 st nya skjutbryggor i stål, breddning av betongrampen på Lilla Varholmen mm. Stål- och betongarbeten.
Nybyggnad av gruppbostad i Öckerö
Projektet avser nybyggnad av gruppbostad.
Ny gc-bana längs väg 155 på Hönö
Ca 600 meter lång, bredd 3 meter.
Rivning av skolor i Öckerö
Projektet avser rivning av 4 skolbyggnader Minnessten, Ankaret, Optimisten och Tumlaren.
Ombyggnad till fritidsgård mm på Öckerö
Projektet avser ombyggnad av den äldre delen av byggnaden till fritidsgård, anpassning av nyare delar till lokaluthyrning samt placera en container för mopedverkstad.
Renovering av avloppsledningar, Rörö och Hönö, Öckerö kommun
Ca 1200 meter spillvattenledning i dimension 225-500 mm.
Ombyggnad av vindkraftverk i Öckerö
Bygglov nybyggnad - flytt av bef vindkraftverk.
Nybyggnad av skärmtak i Öckerö
Bygglov nybyggnad väderskydd västtrafik.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: