Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Öckerö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Öckerö
Projektet avser nybyggnad av 45-50 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av seniorbostäder på Hönö
Projektet avser nybyggnad av seniorbostäder i 4 våningar samt 7-9 enheter radhus i 1,5 våning.
Utbyggnad av äldreboende i Öckerö
Projektet avser utbyggnad av äldreboendet med ca 48 platser. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av övningshall på Öckerö
Projektet avser nybyggnad av bassäng 16 meter, lektionssalar mm. Byggstart tidigast hösten 2019.
Ny-, till- och ombyggnad av skola på Öckerö
Projektet avser ny långsiktig lösning för skollokalfrågan, Björkö. Byggstart tidigast slutet 2018. Uppskattad kostnad.
Utbyggnad av kommunhus på Öckerö
Projektet avser utbyggnad av kommunhus. Byggstart tidigast slutet 2019.
Ombyggnad till familjecentral på Öckerö
Projektet avser ombyggnad av hörsal med tillhörande ytor till familjecentral.
VA-utbyggnad på Öckerö
Projektet avser anläggningsarbeten av va-, opto- och elledningar i befintliga gator, gångstig och naturmark. VA-ledningar ca 2500 meter konventionell schakt. VA-ledningar ca 455 meter schaktfri. El- och opto-ledningar på delar av sträckorna. Byggstart tidigast hösten 2018.
Nybyggnad av gruppbostad i Öckerö
Projektet avser nybyggnad av gruppbostad.
Utbyggnad av förskola i Öckerö
Projektet avser tillbyggnad av förskola med en avdelning (250-300 kvm).
Ombyggnad till korttidsboende i Öckerö
Avser ombyggnad av Västra Götalandsregionens f.d lokaler för sjukgymnastik till korttidsboende.
Nybyggnad av kontor i Öckerö
Projektet avser nybyggnad kontorslokaler. Byggstart tidigast sommar 2018. Uppskattad kostnad.
Upphandling av arkitekttjänster för förstudie gällande ombyggnation av äldreboende i Öckerö
Total lokalyta är ungefär 7 000 kvm och förstudien avser ombyggnation av två av äldreboendets avdelningar. Ombyggnationen syftar till att modernisera boendet till dagens och framtida krav för äldreboendet. Ändringarna avser i första hand att dagens rum delvis saknar tillagningsmöjligheter, att hygienutrymmen är små och att de boendes ordinarie rum också är små. Arkitekten ska med tillgängligt material ta fram ett kostnadseffektivt förslag som lever upp till modern äldreboendestandard.
Nybyggnad av räddningscentral i Öckerö
Bygglov nybyggnad sjöräddningsstation och förråd, tidsbegränsat.
Nybyggnad av toalettbyggnad på Öckerö
Projektet avser nybyggnad av toalettbyggnad innehållande tre toaletter och ett förråd.
Tillbyggnad av industrihus i Öckerö kommun
Projektet avser tillbyggnad av industrilokaler. Byggstart tidigast våren 2018. Uppskattad kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av transformatorstation i Öckerö
Bygglov nybyggnad transformatorstation.
Tillbyggnad av enbostadshus i Öckerö
Bygglov tillbyggnad enbostadshus, atelje.
Tillbyggnad av enbostadshus i Öckerö
Bygglov tillbyggnad enbostadshus, uterum.
Nybyggnad av skola i Öckerö
Bygglov uppförande skolmoduler.
Nybyggnad av garage i Öckerö
Bygglov nybyggnad garage.
Nybyggnad av industrihus i Öckerö
Bygglov nybyggnad industrilokaler flytt av stängsel, tidsbegränsat fem år.
Nybyggnad av telestation i Öckerö
Bygglov nybyggnad nodhus för fiber.
Nybyggnad av sjöbod i Öckerö
Bygglov nybyggnad sjöbodar.
Rivning av bensinstation i Öckerö
Rivningslov rivning bensinstation. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av förråd i Öckerö
Rivningslov rivning förråd.
Nybyggnad av vårdhem i Öckerö
Bygglov nybyggnad vårdlokaler. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: