Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Munkedal

Nybyggnad av vindkraftverk i Munkedal
Projektet avser 14 verk, 3 MW.

Om- och tillbyggnad av lokaler i Dingle
Entreprenaden omfattar om- och tillbyggnad av lokaler på fastighet Lågum 1-32. Tillbyggnaden är ca 6815 kvm samt en fristående sprinklercistern och pumpcentral på ca 106 kvm.

Ombyggnad av elnät i Västra Götaland
Luftledningar läggs om till kabel i mark på en sträcka av totalt 100 kilometer

Nybyggnad av seniorvillor i Munkedal
Avser nybyggnad av seniorvillor. Byggstart tidigast våren 2017. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Riskreducerande åtgärder längs väg 928 mellan Hedekas-Gesäter
Komplettering av räcken, iordningsställande av väntytor vid hållplatser samt hastighetsdämpande åtgärder i Hedekas tätort.

Växelbyte längs bandel 621 i Munkedal, Dingle och Tanum
Byte av växel 1 och 2 i Munkedal, växel 1 i Dingle och växel 2 i Tanum.

Köksombyggnad i skola i Dingle
Projektet avser ombyggnad kök i skola. Byggstart tidigast sommar 2017.

Tillbyggnad av kunskapens hus i Munkedal
Projektet avser tillbyggnad av kunskapens hus. Upptaget i investeringsbudget.

Nybyggnad av industrihus i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad/lager. Byggstart tidigast sommar 2017.

Nybyggnad av industrihus i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad/lager.

Nybyggnad av gata vid bostadsområde i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av gata i bostadsområde. Upptaget i investeringsbudget.

Tillbyggnad av industrihus i Munkedal
Tillbyggnad av industribyggnad/lager.

Nybyggnad av industrihus i Munkedal
Nybyggnad av industribyggnad/lager, 800 kvm.

Upprustning av skolgård i Munkedal
Upptaget i investeringsbudget för 2017-2019.

Utvändig renovering av kyrka i Munkedal
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Renovering av fönster på kyrka och åtgärder av läckage på torntak. Tidpunkt för utförande kan ej anges.

Nybyggnad av fritidshus i Munkedal
Bygglov för nybyggnad av fritidshus (hus 15) bta 155,25m².

Ombyggnad av flerbostadshus i Munkedal
Bygglov för ändrad användning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Ombyggnad av flerbostadshus i Munkedal
Ombyggnad, fasadändring samt ändrad användning från lokal till lägenhet. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av transformatorstation i Munkedal
Nybyggnad av 3 st transformatorstationer.

Nybyggnad av transformatorstation i Munkedal
Nybyggnad av 5 st transformatorstationer Krokstads-Röd 3:9, Sörbo 3:47, Hede-Torp 2:4, 2:3, Krokstads-Skåttene 1:4.

Nybyggnad av förskola i Munkedal
Tidsbegränsat bygglov för modul på förskola 4:33, 1:84, 4:1.

Ombyggnad av kontor i Munkedal
Ändrad användning från bibliotek till frisör och kontor av affärshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Leverantör för etablering mm av bredbandsnät i Munkedal
Upphandling av leverantör för etablering och tillhandahållande av bredbandsnät. Upphandling omfattar förverkligandet och tillhandahållandet av ett stomnät, ett s.k. backhaul-nät (dvs. nät från annat nät fram till avlämningspunkten) till Tungenäset bestående av 24 styck optisk fiber som kan särskiljas som stomnät. Under vissa förutsättningar kan allmän finansiering av bredbandsutbyggnad bli aktuell i form av regionalt och kommunal stöd. Vid etableringen av fibersträckorna skall i möjligaste mån även eventuell befintlig kanalisation och befintliga närliggande nätstrukturer utnyttjas varigenom kostnaden, och därmed behovet av offentligt stöd, för etableringen reduceras.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: