Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Munkedal

Om- och tillbyggnad av lokaler i Dingle
Entreprenaden omfattar om- och tillbyggnad av lokaler på fastighet Lågum 1-32. Tillbyggnaden är ca 6815 kvm samt en fristående sprinklercistern och pumpcentral på ca 106 kvm.
Ombyggnad av va-ledning i Munkedal, etapp 2 och 3
Projektet avser ombyggnad av va-ledningar. Byggstart tidigast slutet 2017.
Nybyggnad av flerbostadshus i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av 10-15 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast hösten 2017.
Ombyggnad för Rehab, BVC mm i Munkedal
Projektet avser ombyggnad och verksamhetsanpassning av Kunskapens Hus för Rehab, BVC, Öppen Förskola och Resurs Team samt diverse gemensamma ytor.
Riskreducerande åtgärder längs väg 928 mellan Hedekas-Gesäter
Komplettering av räcken, iordningsställande av väntytor vid hållplatser samt hastighetsdämpande åtgärder, utbyte av vägtrummor mm. Utförs på fem platser; S Krokstad, Borgen, Södra och Norra Ängarna samt Kolsäter.
Nybyggnad av industrihus i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad/lager. Byggstart tidigast sommar 2017. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Snöröjning och halkbekämpningstjänster i Munkedals kommun
Avser snöröjning och halkbekämpning på kommunala fastigheter m.m.
Nybyggnad av industrihus i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad/lager. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av växthus i Munkedal
Nybyggnad av växthus.
Nybyggnad av förråd i Munkedal
Nybyggnad komplementbyggnad/miljöhus.
Nybyggnad av telestation i Munkedal
Nybyggnada av teknikbodar Munkedal 1:2, 1:3, Stale 3:4, Hoga 1:4, Bråland 3:1,.
Tillbyggnad av fritidshus i Munkedal
Tillbyggnad fritidshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Munkedal
Nybyggnad / tillbyggnad av flerbostadshus (ny bya 209). Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av telestation i Munkedal
Nybyggnad av teknikbod/nätstationer Nedre Lycke 2:9, 2:59, Skaveröd 1:7.
Nybyggnad av telestation i Munkedal
Nybyggnad av teknikbodar Foss-Hede 1:59, Foss 10:207, Håby-Torp 1:9 Björid 1:13, Munkedal 1:60, 1:79, Öbbön 1:45, Foss-Hult 1:2, Stale 4:146.
Nybyggnad av transformatorstation i Munkedal
Nybyggnad av transformatorastation.
Nybyggnad av transformatorstation i Munkedal
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Munkedal
Nybyggnad av transformatorstationer Holma 2:1, 1:7, 1:6, Orreberg 2:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Munkedal
Nybyggnad av transformatorstationer Långön 1:13, 4:1, Hogane 1:2.
Nybyggnad av transformatorstation i Munkedal
Nybyggnad av transformatorstationer Stora Håveröd 1:1, Bärfendals-Vattneröd 1:1.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: