Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Munkedal

Nybyggnad av kraftverk i Munkedal
Kostnad inklusive maskinupphandling. Leverantör av en turbin: ZRE, Polen. Byggstart tidigast hösten 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus, restaurang och bensinstation i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av ca 50 lägenheter i flerbostadshus, restaurang och bensinstation på Saltkällan 1:3 och del av Saltkällan Säteri 1:2.

Om- och tillbyggnad av lokaler i Dingle
Entreprenaden omfattar om- och tillbyggnad av lokaler på fastighet Lågum 1-32. Tillbyggnaden är ca 6815 kvm samt en fristående sprinklercistern och pumpcentral på ca 106 kvm.

Ombyggnad av elnät i Västra Götaland
Luftledningar läggs om till kabel i mark på en sträcka av totalt 100 kilometer

Ombyggnad av va-ledning i Munkedal, etapp 2 och 3
Projektet avser ombyggnad av va-ledningar. Byggstart tidigast slutet 2017.

Nybyggnad av seniorvillor i Munkedal
Avser nybyggnad av seniorvillor. Byggstart tidigast våren 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus i Hällevadsholm
Projektet avser nybyggnad av 10-15 lägenheter i flerbostadhus.

Nybyggnad av industri i Munkedal
Projektet avser byggrätt för nytt verksamhetsområde/industriområde.

Riskreducerande åtgärder längs väg 928 mellan Hedekas-Gesäter
Komplettering av räcken, iordningsställande av väntytor vid hållplatser samt hastighetsdämpande åtgärder i Hedekas tätort.

Nybyggnad av flerbostadshus i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av 10-15 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast hösten 2017.

Nybyggnad av vattenreservoar i Hensbacka

Nybyggnad av va-ledning i Munkedal, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av vatten- och spillvattenledning.

Nybyggnad av va-ledning i Munkedal, etapp 1 och 2
Projektet avser nybyggnad av vatten- och spillvattenledning.

Tillbyggnad av kunskapens hus i Munkedal
Projektet avser tillbyggnad av kunskapens hus. Upptaget i investeringsbudget.

Nybyggnad av industrihus i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad/lager.

Nybyggnad av gata vid bostadsområde i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av gata i bostadsområde. Upptaget i investeringsbudget.

Upprustning av skolgård i Munkedal
Upptaget i investeringsbudget för 2017-2019.

Utvändig renovering av kyrka i Munkedal
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Renovering av fönster på kyrka och åtgärder av läckage på torntak. Tidpunkt för utförande kan ej anges.

Nybyggnad av fritidshus i Munkedal
Bygglov för nybyggnad av fritidshus (hus 15) bta 155,25m².

Ombyggnad av flerbostadshus i Munkedal
Bygglov för ändrad användning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av förskola i Munkedal
Tidsbegränsat bygglov för modul på förskola 4:33, 1:84, 4:1.

Leverantör för etablering mm av bredbandsnät i Munkedal
Upphandling av leverantör för etablering och tillhandahållande av bredbandsnät. Upphandling omfattar förverkligandet och tillhandahållandet av ett stomnät, ett s.k. backhaul-nät (dvs. nät från annat nät fram till avlämningspunkten) till Tungenäset bestående av 24 styck optisk fiber som kan särskiljas som stomnät. Under vissa förutsättningar kan allmän finansiering av bredbandsutbyggnad bli aktuell i form av regionalt och kommunal stöd. Vid etableringen av fibersträckorna skall i möjligaste mån även eventuell befintlig kanalisation och befintliga närliggande nätstrukturer utnyttjas varigenom kostnaden, och därmed behovet av offentligt stöd, för etableringen reduceras.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: