Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Munkedal

Om- och tillbyggnad av lokaler i Dingle
Entreprenaden omfattar om- och tillbyggnad av lokaler på fastighet Lågum 1-32. Tillbyggnaden är ca 6815 kvm samt en fristående sprinklercistern och pumpcentral på ca 106 kvm.

Nybyggnad av seniorvillor i Munkedal
Avser nybyggnad av seniorvillor. Byggstart tidigast våren 2017. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Riskreducerande åtgärder längs väg 928 mellan Hedekas-Gesäter
Komplettering av räcken, iordningsställande av väntytor vid hållplatser samt hastighetsdämpande åtgärder, utbyte av vägtrummor mm. Utförs på fem platser; S Krokstad, Borgen, Södra och Norra Ängarna samt Kolsäter.

Nybyggnad av industrihus i Stenungsund

Nytt industriområde i Dingle, Munkeldal
Projektet avser iordningställande av mark för nytt industriområde.

Nybyggnad av industrihus i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad/lager. Byggstart tidigast sommar 2017. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Ombyggnad av kunskapens hus i Munkedal
Projektet avser ombyggnad av kunskapens hus.

Nybyggnad av industrihus i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad/lager.

Nybyggnad av gata vid bostadsområde i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av gata i bostadsområde. Upptaget i investeringsbudget.

Tillbyggnad av industrihus i Munkedal
Tillbyggnad av industribyggnad/lager.

Nybyggnad av industrihus i Munkedal
Nybyggnad av industribyggnad/lager, 800 kvm.

Utvändig renovering av kyrka i Munkedal
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Renovering av fönster på kyrka och åtgärder av läckage på torntak. Tidpunkt för utförande kan ej anges.

Nybyggnad av transformatorstation i Munkedal
Nybyggnad av 3 st transformatorstationer.

Nybyggnad av transformatorstation i Munkedal
Nybyggnad av 5 st transformatorstationer Krokstads-Röd 3:9, Sörbo 3:47, Hede-Torp 2:4, 2:3, Krokstads-Skåttene 1:4.

Ombyggnad av flerbostadshus i Munkedal
Ombyggnad, fasadändring samt ändrad användning från lokal till lägenhet. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Ombyggnad av flerbostadshus i Munkedal
Bygglov för ändrad användning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Ombyggnad av kontor i Munkedal
Ändrad användning från bibliotek till frisör och kontor av affärshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av förskola i Munkedal
Tidsbegränsat bygglov för modul på förskola 4:33, 1:84, 4:1.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: