Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Mölndal

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 140 st.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kållered
Projektet avser nybyggnad av ca 250 lägenheter i flerbostadshus.

Nybyggnad av mässhall i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av en mässhall. Byggstart tidigast april 2017.

Nybyggnad av hotell i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av ett 16 våningshotell med 200-250 rum. Byggstart tidigast april 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal, etapp 1B
Projektet avser nybyggnad av 60 lägenheter i två hus och soutterängvåning i flerbostadshus.

Nybyggnad av bostäder i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 52 bostadsrätter i parhus/radhus samt nybyggnad av gator och va-ledningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 56 lägenheter i flerbostadshus (SABO:s kombohus Flex).

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser byte av fönster och fasad på flerbostadshud med 3-4 våningar.

Nybyggnad av lastbilscenter i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av lastbilscenter med service, reparationsverksamhet och kontor i delvis 2 plan samt asfaltytor (ca 11000 kvm).

Nybyggnad av bilhall i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av kontor och lager.

Nybyggnad av bilhall i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av bilhall med delvis två plan. Grunden blir pålning och platta på mark.

Nybyggnad av enbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av enbostadshus. I projektet ingår nybyggnad av gator och va-ledningar som kommer att påbörjas under vintern 2016/2017.

Nybyggnad av enbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 10 stycken 2-plans hus och 10 stycken sluttningshus.

Nybyggnad av förskola i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar inklusive markanläggning.

Nybyggnad av parkeringshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av anläggning, parkeringshus för ca 300 platser.

Nybyggnad av kontor i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av kontorslokaler/lager i två våningar.

Om- och tillbyggnad av skola i Möldnal
Projektet avser om- och tillbyggnad av skola.

Ombyggnad av församlingscentrum i Lindome
Projektet avser ombyggnad av samlingslokal och kansli samt invändiga rivningsarbeten.

Nybyggnad av sporthall i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av fullstor idrottshall inklusive mindre läktare.

Nybyggnad av kontor i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av kontor, verkstad och hall. Grunden blir pålning och platta på mark.

Nybyggnad av pumpstation i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av pumpstation.

Upprustning av stadshusparken i Mölndal
Projektet avser upprustning av stadshusparken.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser installation av nytt ventilations aggregat på vinden, nya tilluftskanaler monteras på fasaden som sen tilläggsisoleras och får ny puts fasad, byte av fönster samt inglasning av balkonger på flerbostadshus.

Ombyggnad av gata i Mölndal, etapp 1
Projektet avser markbeläggnings-, markvärme- och belysningsarbeten kring kv Hajen.

Nybyggnad av LSS-boende i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 6 lägenheter i LSS-boende, gemensamhets utrymmen och parkeringsplatser.

Nybyggnad av LSS-boende i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 6 lägenheter i LSS-boende.

Påbyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser påbyggnad av flerbostadshus med 10-15 lägenheter. Byggstart tidigast våren 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser rivning av verksamhetslokal och nybyggnad av 8 lägenheter i flerbostadshus. Grunden blir pålning och platta på mark. Rivningsarbetet påbörjas i december 2016.

Nybyggnad av kontor i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av kontor. Byggstart tidigast hösten 2017.

Nybyggnad av industrihus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av industri och kontor i delvis två plan. Uppskattad kostnad.

Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av kontor till 8 lägenheter. Rivningsarbetet påbörjades i december 2016. Bygg-, vs-, måling- och golv-arbetena upphandlas per timme.

Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 9 lägenheter i flerbostadshus.

Nybyggnad av gc-väg och ombyggnad av gata i Mölndal, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av gc-väg och ombyggnad av gata.

Nybyggnad av bostäder i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 3 enbostadshus och 3 lägenheter i radhus. Uppskattad byggstat.

Ny lager- och kontorsbyggnad vid Kikås avfallsanläggning i Mölndal
Objektet avser nybyggnad av lager och kontorslokal för hantering av sopkärl och återvinningsutrustning samt en mindre tvätthall.

Ombyggnad av kontor till boende i Mölndal
Avser ombyggnad av Byggnad 9 på 1630 kvm och Byggnad 4 på 1400 kvm. Rivning av väggar, undertak och ytskikt, anpassning/ombyggnad av installationer, nya väggar, dörrar, nya våtenheter, undertak och ytskikt. Uppskattad kostnad.

Ombyggnad av skola i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av skola.

Nybyggnad av VA-ledningar i Mölndal, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar. Total sträcka ca 1400 meter varav 950 meter utförs med styrd borrning och 450 meter läggs i öppen schakt. I entreprenaden ingår även ny pumpstation.

Yttre underhåll - målning på flerbostadshus i Lindome
Objektet består av yttre underhåll fasader, tak o d, Kyrkängsvägen 100 – 208, inkl garage, komplementsbyggnader o dyl i Lindome. Option 2018: Viktors väg 1 – 97.

Ramavtal Hantverkstjänster- Markarbeten, kvartersmark
Avser ett ramavtal för markentreprenader inom Mölndals stads kvartersmark (mark inom skolor, förskolor, idrottsanläggningar och privatbostäder). Nr 4 Lets AB. Upphandlingen syftar till att teckna ramavtal med upp till fyra entreprenörer.

Anläggande av gång- och cykelväg i Mölndal
I projektet ingår även ett busstopp i området. Projektet avhängigt om kommunen övertar vägen av vägföreningen.

Ombyggnad av kontor i Mölndal
Projektet avser ombyggnad till kontor genom att inreda ett entresolplan i befintlig byggnad. Byggstart tidigast hösten 2017.

Ombyggnad av busshållplatser i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av busshållplatser på olika ställen i kommunen.

Nybyggnad av näridrottsplats i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av näridrottsplats och fotbollsplan. Byggstart tidigast sommar 2017.

Exploatering av område i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av gata och va-ledningar. Byggstart tidigast våren 2018.

Nybyggnad av VA-ledningar i Mölndal, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av ca 1 km VA-ledningar. Byggstart tidigast sommar 2017.

Yttre underhåll av tak mm på bostadshus i Balltorp
Objektet består av yttre underhåll tak o dyl, Pepparedsängen 9 – 23 samt yttre underhåll tak, fasader o dyl på 4 st tvättstugebyggnader.

Exploatering av bostadsområde i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av va-ledningar och gator för 15-20 stycke tomter.

Tillbyggnad av tvätthall i Mölndal
Projektet avser tillbyggnad av tvätthall/anläggning. Byggstart tidigast sommar 2017.

Utvändig renovering av flerbostadshus i Lindome
Projektet avser yttre underhåll av fasader vid balkonger/uteplatser samt byte av fönster/fönsterdörrar på balkonger/uteplatser på flerbostadshus.

Nybyggnad av torg i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av torg (ca 650 kvm).

Nybyggnad av industrihus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av industri,bygghandel. Uppskattad kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av industrihall mm i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad, garagehall med personalutrymmen.

Ombyggnad av lägenhet i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av befintlig lokal ändras till skrädderi och en lägenhet.

Yttre underhåll/målning av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser ommålning/underhåll av fasader, takdetaljer mm på flerbostadshus, garage, förråds och miljöbyggnader. Uppskattad kostnad.

Yttre underhåll/målning av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser ommålning/underhåll av fasader, takdetaljer mm på flerbostadshus. Uppskattad kostnad.

Utvändig renovering förskola i Mölndal
Projektet avser takomläggning och målning av fasad och fönster på förskola. Uppskattad kostnad.

Parkeringsledningssystem till Möldnas innrestad
Projektet avser att installeras ett P-ledsystem som ett led i ombyggnaden av centrum. Syftet är att ge besökarna information i realtid via dynamiska skyltar om antalet lediga parkeringsplatser och vägvisning. Uppskattad kostnad.

Byte av pannbotten mm på hetvattenpanna vid Riskullaverket i Mölndal
Avser utbyte av pannbotten på Panna 1. Panna 1 är en CFB-panna tillverkad av Götaverken 1984. Förfrågan avser en fullständig anläggningsleverans omfattande maskin- och processutrustning .

Installation av brandlarm och utrymningslarm vid Aktiviteten i Mölndal
Avser installation av brand- och utrymningslarm, samt rivning av befintlig larmanläggning.

Nybyggnad av gång- och cykelväg mm i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg ca 230 meter längs med Ekåsvägen. På delar av sträckan ska befintlig överbyggnad rustas upp och förses med dränering.

Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnation av 6 lägenheter.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Generellt bygglov sökt för inglasning av balkonger på flerbostadshus på Gångarten 1, Jordbländaren 1. Varje bostadsrättshavare inglasar sin egen balkong. Uppskattad byggstat och kostnad.

Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Hissar, andra motordrivna anordningar Anisen 3.

Ombyggnad av kontor i Mölndal
Hissar, andra motordrivna anordningar Generatorn 1.

Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Hissar, andra motordrivna anordningar.

Ombyggnad av industrihus i Mölndal
Hissar, andra motordrivna anordningar.

Nybyggnad av industrihus i Mölndal
Nybyggnad av industri.

Nybyggnad av tvättinrättning i Mölndal
Nybyggnad av komplementbyggnad, tvättstuga.

Tillbyggnad av kontor i Mölndal
Tillbyggnad av kontor, entré, uteplats, cykelhus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Tillbyggnad av sjukhus i Mölndal
Tillbyggnad av sjukhus, förråd.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Tillbyggnad samt ombyggnad av flerbostadshus.

Ombyggnad av affärshus i Mölndal
Ändrad användning av handelsbyggnad/lager.

Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Ändring av byggnad, installation av ventilation.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mölndal
Ändring av flerbostadshus, fasad.

Rivning av kontor i Mölndal
Rivning av kontorsbyggnad.

Nybyggnad av barack i Mölndal
Tidsbegränsat lov för byggbodar, t o m 2021-11-30.

Nybyggnad av parkeringsplats i Mölndal
Tidsbegränsat lov för parkeringar.

Nybyggnad av förskola i Mölndal
Tidsbegränsat lov för paviljonger.

Tillbyggnad av skola i Mölndal
Tidsbegränsat lov för utbyggnad av befintligt tillfällig skolpaviljong.

Nybyggnad av skola i Mölndal
Tidsbegränsat lov t o m 2018-12-31, paviljonger.

Nybyggnad av barack i Mölndal
Tidsbegränsat lov, bodetablering, skylt.

Nybyggnad av förråd i Mölndal
Tidsbegränsat lov, förråd.

Nybyggnad av gatukök i Mölndal
Tidsbegränsat lov, gatukök.

Ombyggnad av markanläggning i Mölndal
Tidsbegränsat lov, inhägnad lekyta för förskola tom 2027-02-22.

Nybyggnad av lager i Mölndal
Tidsbegränsat lov, pmh-hall.

Tillbyggnad av parkeringsplats i Mölndal
Tillbyggnad anläggning, parkeringsplatser.

Tillbyggnad av cistern i Mölndal
Tillbyggnad av anläggning, cistern ovan jord.

Tillbyggnad av enbostadshus i Mölndals stad
Tillbyggnad av enbostadshus, altan.

Tillbyggnad av enbostadshus i Mölndal
Tillbyggnad av enbostadshus, platt tak byts till sadeltak m.m.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Tillbyggnad av flerbostadshus, inglasning av balkonger.

Tillbyggnad av förråd i Mölndal
Tillbyggnad av komplementbyggnad, sopsorteringsanläggning, parkeringsplatser.

Ombyggnad av restaurang i Mölndal
Ändring av handelsbyggnad, rökgaskanal till restaurang. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Utvändigt underhåll av kontor i Mölndal
Ändring av handelsbyggnad/kontor, fasad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Utvändigt underhåll av industrihus i Mölndal
Ändring av industri, portar, p-platser.

Rivning av läktare i Mölndal
Rivning av glasläktare. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Ombyggnad av lägenhet i Mölndal
Ändrad användning av föreningslokal till bostadsrätt.

Rivning av enbostadshus i Mölndal
Rivning av enbostadshus.

Rivning av enbostadshus i Mölndal
Projektet avser rivning av enbostadshus med källare samt uthus. Uppskattad rivningsstart och kostnad.

Nybyggnad av mast i Mölndal
Nybyggnad av mast, 52 flaggstänger.

Nybyggnad av mur i Mölndal
Nybyggnad av mur.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: