Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Mellerud

Nybyggnad av enbostadshus i Sunnanå
Planer att bygga 6 hus under första halvåret 2018. 1-2 våningar.
Nybyggnad av köpcentrum på Västerråda, Mellerud
Projektet avser nybyggnad av köpcentrum med en bred butiksmix (20-30 butiker) och en helt nybyggd Coop Extra butik. Rivningsarbetet är avslutat. Delvis entresol.
Tillbyggnad av sporthall i Mellerud
Avser tillbyggnad idrottsanläggning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ramavtal avseende vinterväghållning i Mellerud
Avser snöröjning, halkbekämpning och snöbortforsling under vinterperioden på allmän platsmark inom Melleruds kommuns ytterområden (Sunnanå, Åsensbruk/Bränna/Håverud, Dals-Rostock/Dalskog samt Åsebro/Erikstad). Anbudet avser samtliga områden.
Tillbyggnad av verkstad i Mellerud
Avser tillbyggnad av verkstad på 300 kvm.
Renovering av ungdomsgård i Mellerud
Avser renovering av byggnaden Stinsen som omfattar miljöinventering och sanering av miljöfarliga ämnen (asbest), ändringar i fasader, dörrar och fönster, byte av tak och takfot, blästring av sockel, markarbeten för tillgänglighet och utemiljö samt målningsarbeten.
Ombyggnad av bro över Dalslands kanal vid Stora Köpmannebro
Komplettering av inspektions- och serviceanordningar.
Installation av ny pelletspanna vid skola i Dals Rostock
Pelletspannan ska ersätta befintlig oljeeldning. Pelletspannan, som ska placeras i en modulbyggnad på utsidan av skolan, inkopplas i pannrummet via kulvert. En oljepanna behålls som reserv. Byggherren kommer att bygga och tillhandahålla platta på mark för modulbyggnad och silo. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av lager i Mellerud
Avser nybyggnad av lager samt kontor. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mellerud
Avser konvertering från fjärrvärme till bergvärme.
Tillbyggnad av industrihus i Mellerud
Ansökan om bygglov för tillbyggnad industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av skola i Mellerud
Ansökan om bygglov för tillbyggnad.
Nybyggnad av vårdcentral i Mellerud
Ansökan om bygglov nybyggnad vårdenhet.
Nybyggnad av enbostadshus i Mellerud
Ansökan om förhandsbesked enbostadshus.
Rivning av förråd i Mellerud
Ansökan om rivningslov komplementbyggnad.
Ombyggnad av lägenhet i Mellerud
Ansökan bygglov ändrad användning lgh 21.
Nybyggnad av kiosk i Mellerud
Ansökan om bygglov för nybyggnad av kiosk.
Utvändigt underhåll av garage i Mellerud
Byte av kulör på garageportar.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Mellerud
Nybyggnad av bullerplank.
Nybyggnad av nätstation i Mellerud
Rivningslov och bygglov av nätstaton.
Ombyggnad av butik i Mellerud
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från bilskrot till inomhusmarknad.
Tillbyggnad av affärshus i Mellerud
Tillbyggnad affärslokal, skärmtak.
Nybyggnad av trädgårdsanläggning i Mellerud
Avser nyanläggning av trädgård om ca 600 kvm i Mellerud.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: