Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Mellerud

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av enbostadshus i Sunnanå
Planer att bygga 6 hus under första halvåret 2018. 1-2 våningar.
Nybyggnad av köpcentrum på Västerråda, Mellerud
Projektet avser nybyggnad av köpcentrum med en bred butiksmix (20-30 butiker) och en helt nybyggd Coop Extra butik. Rivningsarbetet är avslutat. Delvis entresol.
Nybyggnad av äldreboende i Mellerud
Projektet avser nybyggnad av 54 lägenheter i äldreboende.
Halvvarm beläggning i distrikt Karlstad, Mariestad och Vänersborg
Distrikt Väst Beläggningsgrupp DK63-2018.
Nybyggnad av bensinstation i Mellerud
Projektet avser nybyggnad bensin- och tvättanläggning.
Ramavtal avseende vinterväghållning i Mellerud
Avser snöröjning, halkbekämpning och snöbortforsling under vinterperioden på allmän platsmark inom Melleruds kommuns ytterområden (Sunnanå, Åsensbruk/Bränna/Håverud, Dals-Rostock/Dalskog samt Åsebro/Erikstad). Anbudet avser samtliga områden.
Tillbyggnad av verkstad i Mellerud
Avser tillbyggnad av verkstad på 300 kvm.
Renovering av ungdomsgård i Mellerud
Avser renovering av byggnaden Stinsen som omfattar miljöinventering och sanering av miljöfarliga ämnen (asbest), ändringar i fasader, dörrar och fönster, byte av tak och takfot, blästring av sockel, markarbeten för tillgänglighet och utemiljö samt målningsarbeten.
Installation av ny pelletspanna vid skola i Dals Rostock
Pelletspannan ska ersätta befintlig oljeeldning. Pelletspannan, som ska placeras i en modulbyggnad på utsidan av skolan, inkopplas i pannrummet via kulvert. En oljepanna behålls som reserv. Byggherren kommer att bygga och tillhandahålla platta på mark för modulbyggnad och silo.
Tillbyggnad av förskolemoduler i Mellerud
Uppförande av ytterligare 2 förskolemoduler.
Nybyggnad av vårdcentral i Mellerud
Ansökan om bygglov för nybyggnad av vårdenhet.
Nybyggnad av väg i Mellerud
Marklov för anläggande av väg, va och markförberedelse inför husbyggnationer.
Nybyggnad av nätstation i Mellerud
Rivning och nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Mellerud
Rivningslov och bygglov av nätstaton.
Tillbyggnad av affärshus i Mellerud
Tillbyggnad affärslokal, skärmtak.
Tillbyggnad av förskola i Mellerud
Ansökan om bygglov för tillbyggnad moduler för förskola.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mellerud
Ansökan om bygglov för ändrad användning från korttidsboende till bostäder.
Nybyggnad av enbostadshus i Mellerud
Ansökan om förhandsbesked enbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Mellerud
Ansökan om rivningslov enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Mellerud
Anläggande av bränsleförråd för biogas och skyltpylon.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mellerud
Avser ny alternativt ombyggnad av befintlig hiss i flerbostadshus.
Nybyggnad av trädgårdsanläggning i Mellerud
Avser nyanläggning av trädgård om ca 600 kvm i Mellerud.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: