Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Mellerud

Nybyggnad av köpcentrum på Västerråda, Mellerud
Projektet avser nybyggnad av köpcentrum med en bred butiksmix (20-30 butiker) och en helt nybyggd Coop Extra butik. Rivningsarbetet är avslutat. Delvis entresol.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mellerud
Projektet avser nybyggnad av 24 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av vindkraftverk i Mellerud
Vindpark Ränsliden ligger i Melleruds kommun och här planeras för 6-7 vindkraftverk med totalhöjden 134-200 meter. Byggstart tidigast början 2017. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av sporthall i Mellerud
Avser tillbyggnad idrottsanläggning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mellerud
Avser nybyggnad flerbostadshus.
Utbyggnad av fjärrvärmeledningar samt konvertering av värme i fastigheter i Mellerud
Projektet avser utbyggnad av fjärrvärmeledningar samt undercentraler och konvertering av två objekt från el till vattenburen värme.
Ny skolmodul till skola i Mellerud
Objektet avser nybyggnad av en flyttbar skola med plats för bl.a. 2 klassrum för 30 elever vardera, wc, kapprum, förråd och grupprum. Objektet ska uppföras på skolgården intill befintlig skola. Beställaren levererar en torpargrund. Entreprenaden omfattar inte grundsättning eller markarbeten. Kostnaden är uppskattad.
Takbyte av idrottshall i Mellerud
Avser byte av tak på idrottshus.
Utbyggnad av fibernät i Mellerud
Entreprenaden omfattar projektering, markarbeten, fiberinstallation och dokumentation.
Rivning av flerbostadshus i Mellerud
Projektet avser rivning av flerbostadshus och anläggningsarbeten. Objektet är beläget på kvarteret Ugglan i Mellerud med adress Bragegatan 3 och 5 samt Storgatan 68 och 72.
Ombyggnad av kontor i Mellerud
Avser ändrad användning från lokaler för järnvägsändamål till kontor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mellerud
Avser konvertering från fjärrvärme till bergvärme.
Tillbyggnad av bilverkstad i Mellerud
Tillbyggnad av bilserviceanläggning samt fasadändring.
Nybyggnad av vindkraftverk i Mellerud
Uppförande av sju vindkraftverk med vardera totalhöjd av högst 200 meter, samt tillhörande anläggningar.
Rivning av enbostadshus i Mellerud
Rivning av nedbrunnen enbostadshus.
Tillbyggnad av polisstation i Mellerud
Avser tillgänglighetsanpassning av entré av polishus.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Mellerud
Nybyggnad av plank/bullerskärm fär uteplatsskydd.
Nybyggnad av plank i Mellerud
Nybyggnad av plank/bullerskärm fär uteplatsskydd.
Nybyggnad av nätstation i Mellerud
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av skärmtak i Mellerud
Ansökan om bygglov för uppförande av 2 st väderskydd på perong.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Mellerud
Ansökan om bygglov för uppförande av 2, 5 meter högt bullerplank mot angränsande grannar.
Utvändigt underhåll av skola i Mellerud
Avser dit sättning av solskydd på fönster.
Utvändigt underhåll av industrihus i Mellerud
Avser fasadändring industribyggnad.
Nybyggnad av gc-väg i Mellerud
Avser anläggande av gång- och cykelväg och parkering.
Rivning av tvättinrättning i Mellerud
Avser rivningslov för komplementbyggnad, tvättstuga.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: