Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Mellerud

Tillbyggnad av sporthall i Mellerud
Avser tillbyggnad idrottsanläggning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mellerud
Avser nybyggnad flerbostadshus.
Utbyggnad av fjärrvärmeledningar samt konvertering av värme i fastigheter i Mellerud
Projektet avser utbyggnad av fjärrvärmeledningar samt undercentraler och konvertering av två objekt från el till vattenburen värme.
Ramavtal avseende vinterväghållning i Strömsund
Avser snöröjning, halkbekämpning och snöbortforsling under vinterperioden på allmän platsmark inom Melleruds kommuns ytterområden (Sunnanå, Åsensbruk/Bränna/Håverud, Dals-Rostock/Dalskog samt Åsebro/Erikstad). Anbudet avser samtliga områden.
Takbyte av idrottshall i Mellerud
Avser byte av tak på idrottshus.
Utbyggnad av fibernät i Mellerud
Entreprenaden omfattar projektering, markarbeten, fiberinstallation och dokumentation.
Installation av ny pelletspanna vid skola i Dals Rostock
Pelletspannan ska ersätta befintlig oljeeldning. Pelletspannan, som ska placeras i en modulbyggnad på utsidan av skolan, inkopplas i pannrummet via kulvert. En oljepanna behålls som reserv. Byggherren kommer att bygga och tillhandahålla platta på mark för modulbyggnad och silo. Uppskattad kostnad.
Rivning av flerbostadshus i Mellerud
Projektet avser rivning av flerbostadshus och anläggningsarbeten. Objektet är beläget på kvarteret Ugglan i Mellerud med adress Bragegatan 3 och 5 samt Storgatan 68 och 72.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mellerud
Avser konvertering från fjärrvärme till bergvärme.
Tillbyggnad av bilverkstad i Mellerud
Tillbyggnad av bilserviceanläggning på ca 40-45 kvm.
Tillbyggnad av garage i Mellerud
Tillbyggnad garagelänga.
Nybyggnad av garage i Mellerud
Nybyggnad garage/förråd.
Nybyggnad av altan i Mellerud
Nybyggnad av trädäck med staket samt mindre förråd.
Nybyggnad av garage i Mellerud
Nybyggnad av öppet cykelgarage och byte av befintligt plank.
Rivning av enbostadshus i Mellerud
Rivning av nedbrunnen enbostadshus.
Nybyggnad av nätstation i Mellerud
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av skärmtak i Mellerud
Ansökan om bygglov för uppförande av 2 st väderskydd på perong.
Tillbyggnad av polisstation i Mellerud
Avser tillgänglighetsanpassning av entré av polishus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: