Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Mellerud

Nybyggnad av enbostadshus i Sunnanå
Planerat projekt. Oklart när konsulter och entreprenörer kommer att anlitas. 1-2 våningar
Nybyggnad av köpcentrum på Västerråda, Mellerud
Projektet avser nybyggnad av köpcentrum med en bred butiksmix (20-30 butiker) och en helt nybyggd Coop Extra butik. Rivningsarbetet är avslutat. Delvis entresol.
Tillbyggnad av sporthall i Mellerud
Avser tillbyggnad idrottsanläggning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Renovering av ungdomsgård i Mellerud
Avser renovering av byggnaden Stinsen som omfattar miljöinventering och sanering av miljöfarliga ämnen (asbest), ändringar i fasader, dörrar och fönster, byte av tak och takfot, blästring av sockel, markarbeten för tillgänglighet och utemiljö samt målningsarbeten.
Halvvarm beläggning i distrikt Karlstad, Mariestad och Vänersborg
Distrikt Väst Beläggningsgrupp DK63-2018.
Ramavtal avseende vinterväghållning i Mellerud
Avser snöröjning, halkbekämpning och snöbortforsling under vinterperioden på allmän platsmark inom Melleruds kommuns ytterområden (Sunnanå, Åsensbruk/Bränna/Håverud, Dals-Rostock/Dalskog samt Åsebro/Erikstad). Anbudet avser samtliga områden.
Tillbyggnad av verkstad i Mellerud
Avser tillbyggnad av verkstad på 300 kvm.
Takbyte av idrottshall i Mellerud
Avser byte av tak på idrottshus.
Ombyggnad av bro över Dalslands kanal vid Stora Köpmannebro
Komplettering av inspektions- och serviceanordningar.
Installation av ny pelletspanna vid skola i Dals Rostock
Pelletspannan ska ersätta befintlig oljeeldning. Pelletspannan, som ska placeras i en modulbyggnad på utsidan av skolan, inkopplas i pannrummet via kulvert. En oljepanna behålls som reserv. Byggherren kommer att bygga och tillhandahålla platta på mark för modulbyggnad och silo. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av lager i Mellerud
Avser nybyggnad av lager samt kontor. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av flerbostadshus i Mellerud
Projektet avser rivning av flerbostadshus och anläggningsarbeten. Objektet är beläget på kvarteret Ugglan i Mellerud med adress Bragegatan 3 och 5 samt Storgatan 68 och 72.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mellerud
Avser konvertering från fjärrvärme till bergvärme.
Tillbyggnad av industrihus i Mellerud
Ansökan om bygglov för tillbyggnad industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av vårdcentral i Mellerud
Ansökan om bygglov nybyggnad vårdenhet.
Tillbyggnad av bilverkstad i Mellerud
Tillbyggnad av bilserviceanläggning på ca 40-45 kvm.
Tillbyggnad av garage i Mellerud
Tillbyggnad garagelänga.
Rivning av enbostadshus i Mellerud
Rivning av nedbrunnen enbostadshus.
Ombyggnad av butik i Mellerud
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från bilskrot till inomhusmarknad.
Nybyggnad av garage i Mellerud
Nybyggnad garage/förråd.
Utvändigt underhåll av garage i Mellerud
Byte av kulör på garageportar.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Mellerud
Nybyggnad av bullerplank.
Nybyggnad av altan i Mellerud
Nybyggnad av trädäck med staket samt mindre förråd.
Nybyggnad av garage i Mellerud
Nybyggnad av öppet cykelgarage och byte av befintligt plank.
Rivning av förråd i Mellerud
Ansökan om rivningslov komplementbyggnad.
Ombyggnad av lägenhet i Mellerud
Ansökan bygglov ändrad användning lgh 21.
Nybyggnad av kiosk i Mellerud
Ansökan om bygglov för nybyggnad av kiosk.
Nybyggnad av trädgårdsanläggning i Mellerud
Avser nyanläggning av trädgård om ca 600 kvm i Mellerud.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: