Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Mellerud

Nybyggnad av äldreboende i Mellerud
Projektet avser nybyggnad av 54 lägenheter i äldreboende.

Nybyggnad av vindkraftverk i Mellerud
Vindpark Ränsliden ligger i Melleruds kommun och här planeras för 6-7 vindkraftverk med totalhöjden 134-200 meter. Byggstart tidigast början 2017. Uppskattad kostnad.

Tillbyggnad av idrottsplats i Mellerud
Avser tillbyggnad idrottsanläggning.

Marksanering i Långö, Mellerud
Projektet avser marksanering av barkmassor och förorenad jord.

Utbyggnad av fjärrvärmeledningar samt konvertering av värme i fastigheter i Mellerud
Projektet avser utbyggnad av fjärrvärmeledningar samt undercentraler och konvertering av två objekt från el till vattenburen värme.

Ny skolmodul till skola i Mellerud
Objektet avser nybyggnad av en flyttbar skola med plats för bl.a. 2 klassrum för 30 elever vardera, wc, kapprum, förråd och grupprum. Objektet ska uppföras på skolgården intill befintlig skola. Beställaren levererar en torpargrund. Entreprenaden omfattar inte grundsättning eller markarbeten. Kostnaden är uppskattad.

Takbyte av idrottshall i Mellerud
Avser byte av tak på idrottshus.

Utbyggnad av fibernät i Mellerud
Entreprenaden omfattar projektering, markarbeten, fiberinstallation och dokumentation.

Ombyggnad av kontor i Mellerud
Avser ändrad användning från lokaler för järnvägsändamål till kontor.

Ombyggnad av flerbostadshus i Mellerud
Avser ombyggnad av ventilation i tre fastigheter, omfattande 8 hus och totalt 106 lägenheter.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mellerud
Avser byte av fönster i ca 24 lägenheter.

Nybyggnad av parhus i Mellerud
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 5 parhus i 2 etage och sophus/förråd.

Nybyggnad av nätstation i Mellerud
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Mellerud
Ansökan om bygglov för nybyggnad av plank/bullerskärm fär uteplatsskydd.

Nybyggnad av plank i Mellerud
Ansökan om bygglov för nybyggnad av plank/bullerskärm fär uteplatsskydd.

Nybyggnad av enbostadshus i Mellerud
Ansökan om bygglov för nybyggnad enbostadshus med garage och carport.

Ombyggnad av lägenhet i Mellerud
Ansökan om bygglov för ombyggnad och ändrad användning från förråd/fikalokal med badrum till bostad.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Mellerud
Ansökan om bygglov för uppförande av 2, 5 meter högt bullerplank mot angränsande grannar.

Tillbyggnad av polisstation i Mellerud
Avser tillgänglighetsanpassning av entré av polishus.

Utvändigt underhåll av skola i Mellerud
Avser dit sättning av solskydd på fönster.

Utvändigt underhåll av industrihus i Mellerud
Avser fasadändring industribyggnad.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Mellerud
Nybyggnad av plank/bullerskärm fär uteplatsskydd.

Nybyggnad av plank i Mellerud
Nybyggnad av plank/bullerskärm fär uteplatsskydd.

Nybyggnad av vindkraftverk i Mellerud
Uppförande av sju vindkraftverk med vardera totalhöjd av högst 200 meter, samt tillhörande anläggningar.

Nybyggnad av gc-väg i Mellerud
Avser anläggande av gång- och cykelväg och parkering.

Rivning av tvättinrättning i Mellerud
Avser rivningslov för komplementbyggnad, tvättstuga.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: