Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Mellerud

Nybyggnad av äldreboende i Mellerud
Projektet avser nybyggnad av 54 lägenheter i äldreboende.

Nybyggnad av vindkraftverk i Mellerud
Vindpark Ränsliden ligger i Melleruds kommun och här planeras för 6-7 vindkraftverk med totalhöjden 134-200 meter. Byggstart tidigast början 2017. Uppskattad kostnad.

Hastighetshöjande och kapacitetshöjande åtgärder längs Dalabanan

Nybyggnad av flerbostadshus i Mellerud
Avser nybyggnad flerbostadshus.

Utbyggnad av fjärrvärmeledningar i Mellerud
Projektet avser utbyggnad av fjärrvärmeledningar. Byggstart mars/april 2017.

Ny skolmodul till skola i Mellerud
Objektet avser nybyggnad av en flyttbar skola med plats för bl.a. 2 klassrum för 30 elever vardera, wc, kapprum, förråd och grupprum. Objektet ska uppföras på skolgården intill befintlig skola. Beställaren levererar en torpargrund. Entreprenaden omfattar inte grundsättning eller markarbeten. Kostnaden är uppskattad.

Takbyte av idrottshall i Mellerud
Avser byte av tak på idrottshus.

Utbyggnad av fibernät i Mellerud
Entreprenaden omfattar projektering, markarbeten, fiberinstallation och dokumentation.

Ombyggnad av bro över Dalslands kanal vid Stora Köpmannebro
Komplettering av inspektions- och serviceanordningar.

Rivning av flerbostadshus i Mellerud
Projektet avser rivning av flerbostadshus och anläggningsarbeten. Objektet är beläget på kvarteret Ugglan i Mellerud med adress Bragegatan 3 och 5 samt Storgatan 68 och 72.

Ombyggnad av kontor i Mellerud
Avser ändrad användning från lokaler för järnvägsändamål till kontor.

Ombyggnad av flerbostadshus i Mellerud
Avser ombyggnad av ventilation i tre fastigheter, omfattande 8 hus och totalt 106 lägenheter.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mellerud
Avser byte av fönster i ca 24 lägenheter.

Ombyggnad av motell i Mellerud
Ansökan om bygglov för ändrad användning från bostad och lager till motell/vandrarhem.

Ombyggnad av damm i Mellerud
Ansökan om marklov för förstärkningsågärder- fyllningsdamm-upperuds kraftverk.

Nybyggnad av parhus i Mellerud
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 5 parhus i 2 etage och sophus/förråd.

Tillbyggnad av idrottsplats i Mellerud
Tillbyggnad idrottsanläggning.

Utvändigt underhåll av industrihus i Mellerud
Fasadändring industribyggnad.

Utvändigt underhåll av skola i Mellerud
Fasadändring på skolbyggnad.

Tillbyggnad av polisstation i Mellerud
Om- och tillbyggnad, tillgänglighetsanpassning av polishus.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Mellerud
Ansökan om bygglov för nybyggnad av plank/bullerskärm fär uteplatsskydd.

Nybyggnad av plank i Mellerud
Ansökan om bygglov för nybyggnad av plank/bullerskärm fär uteplatsskydd.

Nybyggnad av enbostadshus i Mellerud
Ansökan om bygglov för nybyggnad enbostadshus med garage och carport.

Nybyggnad av garage i Mellerud
Ansökan om bygglov för nybyggnad garage.

Ombyggnad av lägenhet i Mellerud
Ansökan om bygglov för ombyggnad och ändrad användning från förråd/fikalokal med badrum till bostad.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Mellerud
Ansökan om bygglov för uppförande av 2, 5 meter högt bullerplank mot angränsande grannar.

Nybyggnad av gc-väg i Mellerud
Avser anläggande av gång- och cykelväg och parkering.

Rivning av tvättinrättning i Mellerud
Avser rivningslov för komplementbyggnad, tvättstuga.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Mellerud
Avser fasadändring och tillbyggnad av flerbostadshus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: