Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Mark

Till- och ombyggnad till köpcentrum i Skene, etapp 1
Projektet avser till- och ombyggnad av köpcentrum.

Till- och ombyggnad till köpcentrum i Skene, etapp 2
Avser till- och ombyggnad till köpcentrum.

Till- och ombyggnad till köpcentrum i Skene, etapp 3
Avser till- och ombyggnad till köpcentrum. Byggstart tidigast 2018.

Nybyggnad av högstadieskola i Mark
Avser nybyggnad av högstadieskola. Plats utreds.

Nybyggnad av överföringsledningar i Kinna
Avser nybyggnad av överföringsledningar. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

VA-ledningar i Mark

Ombyggnad av vattenverk i Mark

Nybyggnad av byggvaruhus i Skene
Avser nybyggnad av byggvaruhus.

Ombyggnad/renovering av skola i Mark
Projektet avser åtgärdande av fukt- och mögelskadade skollokaler och ombyggnad av skollokaler.

Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Kinna
Avser nybyggnad av bostadsrättslägenheter. Omfattning oklar.

Tillbyggnad av skola och förskola i Ubbhult
Projekt under utredning.

Nybyggnad av radhus i Kinna
Avser nybyggnad av 10 lägenheter fördelade i tre radhus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Slamavvattning Skene avloppsreningsverk i Kinna
Ny anläggning för slamavvattning. En ny byggnad ska uppföras. Entreprenaden omfattar mark- och byggnadsarbeten, el- och VVS för ny processdel. Nya körvägar. I ny byggnad placeras fyra stycken containrar och två stycken centrifuger med kringutrustning.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kinna
Avser nybyggnad av flerbostadshus, 3 huskroppar och rivning av två huskroppar. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Överföringsledningar i Mark

Nybyggnad av va-ledning i Mark
Avser nybyggnad av va-ledning i mark.

Nybyggnad av bro i Hyssna
Objektet avser justering av anslutning till väg 1627 och ny bro ovan befintlig.

Förhyrning av tillfälliga paviljonger vid skola i Mark
Omfattar hyra av tillfälliga lokaler, underhåll under hyrestiden, etablering/monteringskostnad samt avetablering/demonteringskostnad. Avtalet kommer att löpa 3 år, beräknad avtalsstart är 2017-07-31.

Ombyggnad av va-ledning i Kinna
Projektet avser ombyggnad av va-ledningar.

Ny gc-väg längs väg 1614 genom Ubbhult
Ca 650 m lång. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde A Göteborg/Sjuhärad.

Ny bro över Surtan

Nybyggnad av passivt fiberoptiskt nät, Öxabäck Fiber Ekonomisk förening

Utbyggnad av fibernät i Istorp och Öxnevalla
Avser komplett anläggnings- och installationsentreprenad för byggande av ett öppet fibernät för telefoni, bredband och TV.

Projektering av fiberoptiskt bredbandsnät i Kinna
Avser passivt fiberoptiskt bredbandsnät med avsikt att koppla samman samtliga intresserade fastigheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kinna
Nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av industrihus i Kinna
Nybyggnad av industribyggnad.

Ombyggnad av vind i Kinna
Utvändig ändring samt ändrad användning från kallvind till bostad.

Ombyggnad av flerbostadshus i Kinna
Utvändig ändring samt ändrad användning från lokal till bostad.

Ombyggnad av flerbostadshus i Kinna
Utvändig ändring samt ändrad användning från lägenhet och förråd till bostad och från lokal till bostad.

Ombyggnad av flerbostadshus i Kinna
Rivning samt ändrad användning till flerbostadshus.

Ombyggnad av mark i Kinna
Släntstabilisering.

Nybyggnad av förråd i Kinna
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av bodar och kontor.

Tillbyggnad av enbostadshus i Kinna
Tillbyggnad enbostadshus.

Utvändigt underhåll av idrottshall i Kinna
Utvändig ändring av idrottshall ny port.

Utvändigt underhåll av bilhall i Kinna
Utvändig ändring och uppförande av skyltanordning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Ombyggnad av industrihus i Kinna
Ändrad användning av industribyggnad tidsbegränsat lov.

Nybyggnad av klockstapel i Kinna
Nybyggnad av klockstapel.

Nybyggnad av nätstation i Kinna
Nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av skola i Kinna
Nybyggnad av skola tidsbegränsat lov.

Nybyggnad av transformatorstation i Kinna
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Kinna
Nybyggnad av transformatorstationer Sätila-Hede 3:20, Sätila-Strömmen 1:1.

Nybyggnad av klubbhus i Kinna
Nybyggnad av föreningslokal.

Ombyggnad av industrihus i Kinna
Installation av ventilation i industribyggnad.

Nybyggnad av transformatorstation i Kinna
Nybyggnad av 4 st transformatorstationer Stora Backa 1:15, 1:15, Lilla Backa 1:2, Öxabäcks-Strömma 1:7.

Nybyggnad av enbostadshus i Kinna
Nybyggnad av enbostadshus och garage.

Nybyggnad av enbostadshus i Kinna
Nybyggnad av enbostadshus.

Ombyggnad av campingplats i Kinna
Avser renovering av servicebyggnad på camping.

Rivning av parhus i Kinna
Avser rivning av tvåbostadshus, skolbyggnader och förråd.

Ombyggnad av förskola i Kinna
Avser ändrad användning av förskola omfattning oklar.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: