Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Mark

Till- och ombyggnad till köpcentrum i Skene, etapp 1
Projektet avser till- och ombyggnad av köpcentrum.

Till- och ombyggnad till köpcentrum i Skene, etapp 2
Avser till- och ombyggnad till köpcentrum.

Till- och ombyggnad till köpcentrum i Skene, etapp 3
Avser till- och ombyggnad till köpcentrum. Byggstart tidigast 2018.

Nybyggnad av flerbostadshus i Skene

Nybyggnad av högstadieskola i Mark
Avser nybyggnad av högstadieskola. Plats utreds.

Om- och tillbyggnad av F-6 skola i Kinna
Avser om- och tillbyggnad av Strömskolan.

Om- och tillbyggnad av F-6 skola i Kinna
Avser om- och tillbyggnad av Ängskolan.

Nybyggnad av överföringsledningar i Kinna
Avser nybyggnad av överföringsledningar.

Nybyggnad av byggvaruhus i Skene
Avser nybyggnad av byggvaruhus.

Nybyggnad av enbostadshus på Hede-Vallås
Detaljplanearbetet pågår.

Nybyggnad av radhus i Kinna
Avser nybyggnad av 10 lägenheter fördelade i tre radhus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Slamavvattning Skene avloppsreningsverk i Kinna
Ny anläggning för slamavvattning. En ny byggnad ska uppföras. Entreprenaden omfattar mark- och byggnadsarbeten, el- och VVS för ny processdel. Nya körvägar. I ny byggnad placeras fyra stycken containrar och två stycken centrifuger med kringutrustning.

Nybyggnad av vindkraftverk
Avser ett verk.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kinna
Avser nybyggnad av flerbostadshus och rivning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Ombyggnad av flerbostadshus i Kinna

Nybyggnad av bro i Hyssna
Objektet avser justering av anslutning till väg 1627 och ny bro ovan befintlig.

Nybyggnad av va-ledning i Mark
Avser nybyggnad av va-ledning i mark.

Anläggande av överföringsledning i Kinna
Avser anläggande av överföringsledning.

Förhyrning av tillfälliga paviljonger vid skola i Mark
Omfattar hyra av tillfälliga lokaler, underhåll under hyrestiden, etablering/monteringskostnad samt avetablering/demonteringskostnad. Avtalet kommer att löpa 3 år, beräknad avtalsstart är 2017-07-31.

Ombyggnad av va-ledning i Kinna
Projektet avser ombyggnad av va-ledningar.

Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Björketorp
I totalentreprenaden ingår att utföra projektering, grävning, plöjning/fräsning, inblåsning och kontaktering av fiber, uppförande och inredning av huvudnod, installation och dokumentation samt leverans av kanalisation, brunnar, fiberkablar, noder, nodskåp samt övrigt nödvändigt material.

Utvändigt underhåll och sanering av flerbostadshus i Kinna
Avser byte av yttertak komplettering med nya takstolar samt isolering. Befintligt yttertak innehåller asbests.

Nybyggnad av passivt fiberoptiskt nät, Öxabäck Fiber Ekonomisk förening

Utbyggnad av fibernät i Istorp och Öxnevalla
Avser komplett anläggnings- och installationsentreprenad för byggande av ett öppet fibernät för telefoni, bredband och TV.

Projektering av fiberoptiskt bredbandsnät i Kinna
Avser passivt fiberoptiskt bredbandsnät med avsikt att koppla samman samtliga intresserade fastigheter.

Nybyggnad av industrihus i Kinna
Nybyggnad av industribyggnad.

Nybyggnad av nätstation i Kinna
Nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Kinna
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Kinna
Nybyggnad av transformatorstationer Sätila-Hede 3:20, Sätila-Strömmen 1:1.

Ombyggnad av industrihus i Kinna
Installation av ventilation i industribyggnad.

Ombyggnad av förskola i Kinna
Avser ändrad användning av förskola omfattning oklar.

Nybyggnad av enbostadshus i Kinna
Nybyggnad av enbostadshus och garage.

Nybyggnad av klubbhus i Kinna
Nybyggnad av föreningslokal.

Ombyggnad av industrihus i Kinna
Ändrad användning av industribyggnad tidsbegränsat lov.

Ombyggnad av campingplats i Kinna
Avser renovering av servicebyggnad på camping.

Ombyggnad vattenverk till tryckstegringsstation i Kinna
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2014-2017.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: