Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Mark

Nybyggnad av flerbostadshus och enbostadshus i Hyssna
Projektet avser nybyggnad av ca 50 bostäder, småhus och mindre flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag företag för ytterligare information.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skene
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad av förskola och skola i Mark
Avser nybyggnad av förskola och skola. Omfattning oklar.
Till- och ombyggnad till köpcentrum i Skene, etapp 2
Avser till- och ombyggnad till köpcentrum.
Till- och ombyggnad till köpcentrum i Skene, etapp 3
Avser till- och ombyggnad till köpcentrum. Byggstart tidigast 2018.
Om- och tillbyggnad av F-6 skola i Kinna
Avser om- och tillbyggnad av Strömskolan.
Om- och tillbyggnad av F-6 skola i Kinna
Avser om- och tillbyggnad av Ängskolan.
Nybyggnad av överföringsledningar i Kinna
Avser nybyggnad av överföringsledningar. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av enbostadshus på Hede-Vallås
Detaljplanearbetet pågår.
Nybyggnad av skola i Mark
Projektet avser åtgärdande av fukt- och mögelskadade skollokaler och ombyggnad av skollokaler.
Nybyggnad av radhus i Kinna
Avser nybyggnad av 10 lägenheter fördelade i tre radhus.
Slamavvattning Skene avloppsreningsverk i Kinna
Ny anläggning för slamavvattning. En ny byggnad ska uppföras. Entreprenaden omfattar mark- och byggnadsarbeten, el- och VVS för ny processdel. Nya körvägar. I ny byggnad placeras fyra stycken containrar och två stycken centrifuger med kringutrustning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kinna
Avser nybyggnad av flerbostadshus, 3 huskroppar och rivning av två huskroppar. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ledningsrenovering i Öxabäck
Avser ledningsrenovering.
Ombyggnad av va-ledning i Kinna
Projektet avser ombyggnad av va-ledningar.
Förhyrning av tillfälliga paviljonger vid skola i Mark
Omfattar hyra av tillfälliga lokaler, underhåll under hyrestiden, etablering/monteringskostnad samt avetablering/demonteringskostnad. Avtalet kommer att löpa 3 år, beräknad avtalsstart är 2017-07-31.
Stabilitetshöjande åtgärder i Skene Kinna
Projektet avser erosionsskydd vid strandbrinken i form av stenar, bortschaktning av branta slänter.
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Björketorp
I totalentreprenaden ingår att utföra projektering, grävning, plöjning/fräsning, inblåsning och kontaktering av fiber, uppförande och inredning av huvudnod, installation och dokumentation samt leverans av kanalisation, brunnar, fiberkablar, noder, nodskåp samt övrigt nödvändigt material.
Projektering av fiberoptiskt bredbandsnät i Kinna
Avser passivt fiberoptiskt bredbandsnät med avsikt att koppla samman samtliga intresserade fastigheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kinna
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kinna
Nybyggnad av flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kinna
Rivning samt ändrad användning till flerbostadshus.
Ombyggnad av vind i Kinna
Utvändig ändring samt ändrad användning från kallvind till bostad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kinna
Utvändig ändring samt ändrad användning från lokal till bostad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kinna
Utvändig ändring samt ändrad användning från lägenhet och förråd till bostad och från lokal till bostad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kinna
Ändrad användning samt utvändig ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Kinna
Ändrad användning från butik till lägenhet.
Ombyggnad av mark i Kinna
Släntstabilisering.
Nybyggnad av förråd i Kinna
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av bodar och kontor.
Tillbyggnad av enbostadshus i Kinna
Tillbyggnad enbostadshus.
Utvändigt underhåll av idrottshall i Kinna
Utvändig ändring av idrottshall ny port.
Utvändigt underhåll av bilhall i Kinna
Utvändig ändring och uppförande av skyltanordning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av klockstapel i Kinna
Nybyggnad av klockstapel.
Nybyggnad av förråd i Kinna
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av skola i Kinna
Nybyggnad av skola tidsbegränsat lov.
Nybyggnad av skola i Kinna
Nybyggnad av skola, tidsbegränsat.
Nybyggnad av transformatorstation i Kinna
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parhus i Kinna
nybyggnad av tvåbostadshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Kinna
Nybyggnad av 4 st transformatorstationer Stora Backa 1:15, 1:15, Lilla Backa 1:2, Öxabäcks-Strömma 1:7.
Nybyggnad av enbostadshus i Kinna
Nybyggnad av enbostadshus och carport/förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Kinna
Nybyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av campingplats i Kinna
Avser renovering av servicebyggnad på camping.
Rivning av parhus i Kinna
Avser rivning av tvåbostadshus, skolbyggnader och förråd.
Ombyggnad av förskola i Kinna
Avser ändrad användning av förskola omfattning oklar.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: