Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Mark

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Ubbhults samhälle
Projektet avser 150 villatomter och flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Kinna
Markanvisning pågår. Projektet avser nybyggnad av ca 40 lägenheter i flerbostadshus.
Strategisk partneringavtal avseende brorenoveringar, Marks kommun
Avser renoverings-, underhålls- och åtgärdsarbeten av broar inom Marks kommun. Omfattar ca 25-35 broar. Upphandlingen avser strategiskt partneringavtal som löper på 5 år med möjlighet till förlängning på två år.
Till- och ombyggnad till köpcentrum i Skene, etapp 2
Avser till- och ombyggnad till köpcentrum.
Till- och ombyggnad till köpcentrum i Skene, etapp 3
Avser till- och ombyggnad till köpcentrum. Byggstart tidigast 2018.
Renovering av flerbostadshus i Kinna, etapp 3 & 4
Projektet avser ombyggnad av flerbostadshus samt utemiljö.
Om- och tillbyggnad av F-6 skola i Kinna
Avser om- och tillbyggnad av Strömskolan.
VA-ledningar i Mark
Avser va-ledningar.
Ombyggnad av vattenverk i Mark
Avser ombyggnad av vattenverk.
Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Kinna
Avser nybyggnad av bostadsrättslägenheter, två huskroppar som är sammanbyggd med inglasad passage. Husen har 5 våningar och parkering under mark. Totalt ca 30 lgh.
Ny- och ombyggnad av skolor i Mark
Omfattning plats och byggstart kan ej preciseras för tillfället.
Ombyggnad av gcm-väg i Kinna
Avser omfattarbreddning av GCM-väg längs Mor Kerstins väg i Kinna, från Parkbacken till Kristinebergsgatan. Vägen är ca 400 m lång.
Ombyggnad och ROT-renoveringl av flerbostadshus i Kinna
Projektet avser ombyggnad och ROT renovering av flerbostadshus, nybyggnad av cykelförråd och sophus, rivning av skorsten mm. Uppskattad byggstart och kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Installation av aktiv utrustning och drift av Björketorps fibers bredbandsnät, Marks kommun
Avser installation av aktiv utrustning och drift av Björketorps fibers bredbandsnät.
Nybyggnad av bro i Hyssna
Objektet avser justering av anslutning till väg 1627 och ny bro ovan befintlig.
Trafiksäkerhetsåtgärder längs väg 156 vid Hjorttorp
Åtgärder vid Hjorttorp. Nya gångbanor fram till busshållplatserna, breddning av väg 156, ny mittrefug, nya pendelparkeringsplatser, ny cykelparkering.
Ny gc-väg längs väg 1614 genom Ubbhult
Ca 650 m lång. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde A Göteborg/Sjuhärad.
Ny fackla för deponigas samt renovering av deponigasanläggning, Marks kommun
Avser installation av ny fackla samt renovering av deponigasanläggning.
Nybyggnad av grupphus i Hyssna
Förhandsbesked 4 enbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Kinna
Ny- och tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kinna
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av skola i Kinna
Nybyggnad skolbyggnad.
Ombyggnad av bilverkstad i Kinna
Ändrad användning från service till montering.
Ombyggnad av enbostadshus i Kinna
Ändring av ventilation.
Nybyggnad av telestation i Kinna
Nybyggnad av nodhus.
Nybyggnad av pumpstation i Kinna
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av skola i Kinna
Nybyggnad av skola och förskola tidsbegränsat lov tom 2022-12-31.
Nybyggnad av transformatorstation i Kinna
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Kinna
Nybyggnad av tre transformatorstationer.
Nybyggnad av enbostadshus i Kinna
Nybyggnad enbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Kinna
Nybyggnad pumpstation och bräddmagasin.
Rivning av förråd i Kinna
Rivning av flera byggnader.
Rivning av transformatorstation i Kinna
Rivning av transformatorstationer.
Rivning av transformatorstation i Kinna
Rivning av två transformatorstationer.
Nybyggnad av pir i Kinna
Strandskyddsdispens för jordkällare, Strandskyddsdispens för stenpir Sätila 5:9.
Nybyggnad av lager i Kinna
Tidsbegränsat bygglov för tält t.o.m 2019-12-30.
Nybyggnad av barack i Kinna
Tidsbegränsat lov för fyra arbetsbodar tom 2019-12-31.
Tillbyggnad av cafeteria i Kinna
Tillbyggnad för caféverksamhet.
Utvändigt underhåll av förråd i Kinna
Uppförande av solceller.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kinna
Utvändig ändring flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Kinna
Förhandsbesked enbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Kinna
Avser nybyggnad av panncentral.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: