Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Mark

Nybyggnad av flerbostadshus och enbostadshus i Hyssna
Projektet avser nybyggnad av ca 50 bostäder, småhus och mindre flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag företag för ytterligare information.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skene
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus. Byggstart tidigast hösten 2017.
Till- och ombyggnad till köpcentrum i Skene, etapp 2
Avser till- och ombyggnad till köpcentrum.
Nybyggnad av överföringsledningar i Kinna
Avser nybyggnad av överföringsledningar. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
VA-ledningar i Mark
Avser va-ledningar.
Överföringsledning i Mark
Projektet avser ny överföringsledning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kinna
Avser nybyggnad av flerbostadshus, 3 huskroppar och rivning av två huskroppar. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Va-ledningar i Mark
Projektet avser nya va-ledningar.
Nybyggnad av industrihus i Kinna
Avser nybyggnad av industrihus.
Skredrisk Heedbo i Mark
Avser skredrisk i Heedbo. Osäkert projekt.
Överföringsledningar i Mark
Avser överföringsledningar i Mark.
Nybyggnad av bro i Hyssna
Objektet avser justering av anslutning till väg 1627 och ny bro ovan befintlig.
Förhyrning av tillfälliga paviljonger vid skola i Mark
Omfattar hyra av tillfälliga lokaler, underhåll under hyrestiden, etablering/monteringskostnad samt avetablering/demonteringskostnad. Avtalet kommer att löpa 3 år, beräknad avtalsstart är 2017-07-31.
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Björketorp
Avser anläggningsarbeten för byggande av ett passivt fiberoptiskt nät för bredband utanför tätorten i Björketorp och dess omnejd. Omfattar anläggningsarbeten för kanalisation inklusive brunnar, noder och eventuella nodhus.
Renovering av vatten-,dagvatten; och spillvattenledningar i Kinna
Avser renovering av vatten-, dagvatten- och spillvattenledningar samt till viss del nya vattenledningar.
Nybyggnad av lekplats i Kinna
Avser ny lekplats. Kontakta byggherre för ytterligare information.
Nybyggnad av industrihus i Kinna
Nybyggnad av industribyggnad samt rivning av bef distributionscentral.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kinna
Utvändig ändring flerbostadshus, anläggning av parkeringsplats och nybyggnad av komplementbyggnader. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av vind i Kinna
Utvändig ändring samt ändrad användning från kallvind till bostad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kinna
Utvändig ändring samt ändrad användning från lokal till bostad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kinna
Utvändig ändring samt ändrad användning från lägenhet och förråd till bostad och från lokal till bostad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kinna
Ändrad användning samt utvändig ändring av flerbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Kinna
Tillbyggnad enbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Kinna
Ändrad användning från butik till lägenhet.
Nybyggnad av förråd i Kinna
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av skola i Kinna
Nybyggnad av skola tidsbegränsat lov.
Nybyggnad av skola i Kinna
Nybyggnad av skola, tidsbegränsat.
Nybyggnad av parhus i Kinna
nybyggnad av tvåbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Kinna
Nybyggnad av enbostadshus och carport/förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Kinna
Nybyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av förskola i Kinna
Avser ändrad användning av förskola omfattning oklar.
Tillbyggnad av industrihus i Kinna
Avser tillbyggnad industribyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: