Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Mark

Nybyggnad av bostäder i Ubbhults samhälle
Projektet avser 150 villatomter och flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sätila
Projektet avser nybyggnad av 100 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kinna
Projektet avser nybyggnad av ca 80 lägenheter i flerbostadshus med 2-6 våningar.
Nybyggnad av bostäder i Kinna
Avser nybyggnad av ca 40 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Kinna
Markanvisning pågår. Projektet avser nybyggnad av ca 40 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus och enbostadshus i Hyssna
Projektet avser nybyggnad av ca 50 bostäder, småhus och mindre flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag företag för ytterligare information.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skene
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus. Byggstart tidigast hösten 2017.
Strategisk partneringavtal avseende brorenoveringar, Marks kommun
Avser renoverings-, underhålls- och åtgärdsarbeten av broar inom Marks kommun. Omfattar ca 25-35 broar. Upphandlingen avser strategiskt partneringavtal som löper på 5 år med möjlighet till förlängning på två år.
Till- och ombyggnad till köpcentrum i Skene, etapp 3
Avser till- och ombyggnad till köpcentrum. Byggstart tidigast 2018.
Renovering av flerbostadshus i Kinna, etapp 3 & 4
Projektet avser ombyggnad av flerbostadshus samt utemiljö.
Om- och tillbyggnad av F-6 skola i Kinna
Avser om- och tillbyggnad av Strömskolan.
VA-ledningar i Mark
Avser va-ledningar.
Ombyggnad av vattenverk i Mark
Avser ombyggnad av vattenverk.
Ombyggnad av gcm-väg i Kinna
Avser omfattarbreddning av GCM-väg längs Mor Kerstins väg i Kinna, från Parkbacken till Kristinebergsgatan. Vägen är ca 400 m lång.
Ombyggnad och ROT-renoveringl av flerbostadshus i Kinna
Projektet avser ombyggnad och ROT renovering av flerbostadshus, nybyggnad av cykelförråd och sophus, rivning av skorsten mm. Uppskattad byggstart och kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Installation av aktiv utrustning och drift av Björketorps fibers bredbandsnät, Marks kommun
Avser installation av aktiv utrustning och drift av Björketorps fibers bredbandsnät.
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Björketorp
Avser anläggningsarbeten för byggande av ett passivt fiberoptiskt nät för bredband utanför tätorten i Björketorp och dess omnejd. Omfattar anläggningsarbeten för kanalisation inklusive brunnar, noder och eventuella nodhus.
Nybyggnad av bro i Hyssna
Objektet avser justering av anslutning till väg 1627 och ny bro ovan befintlig.
Ny gc-väg längs väg 1614 genom Ubbhult
Ca 650 m lång. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde A Göteborg/Sjuhärad.
Trafiksäkerhetsåtgärder längs väg 156 vid Hjorttorp
Åtgärder vid Hjorttorp. Nya gångbanor fram till busshållplatserna, breddning av väg 156, ny mittrefug, nya pendelparkeringsplatser, ny cykelparkering.
Trafiksäkerhetsåtgärder längs väg 156 vid Hyssna Handel
Åtgärder vid Hyssna Handel. Nya gångbanor fram till busshållplatserna, breddning av väg 156, ny mittrefug mm.
Renovering av vatten-,dagvatten; och spillvattenledningar i Kinna
Avser renovering av vatten-, dagvatten- och spillvattenledningar samt till viss del nya vattenledningar.
Nybyggnad av lekplats i Kinna
Avser ny lekplats. Kontakta byggherre för ytterligare information.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kinna
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Kinna
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av verkstad i Kinna
Avser nybyggnad av verkstads- och besiktningshall.
Ombyggnad av kylanläggning i Kinna
Ombyggnad av kylanläggning.
Utvändigt underhåll av skola i Kinna
Utvändig ändring av skola.
Utvändigt underhåll av förråd i Kinna
Utvändig ändring med byte av fasad.
Ombyggnad av lägenhet i Kinna
Ändrad användning från lokal till lägenhet.
Ombyggnad av skola i Kinna
Ändrad användning från skol- och fritidsverksamhet.
Nybyggnad av telestation i Kinna
Nybyggnad av nodhus.
Nybyggnad av paviljong i Kinna
Nybyggnad av paviljong tidsbegränsat lov tom 2022-09-30.
Nybyggnad av skola i Kinna
Nybyggnad av skola och förskola tidsbegränsat lov tom 2022-12-31.
Nybyggnad av transformatorstation i Kinna
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Kinna
Nybyggnad av tre transformatorstationer.
Nybyggnad av enbostadshus i Kinna
Nybyggnad av två enbostadshus och garage.
Nybyggnad av återvinningsstation i Kinna
Nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av barack i Kinna
Tidsbegränsat lov för fyra arbetsbodar tom 2019-12-31.
Nybyggnad av lager i Kinna
Tidsbegränsat lov för uppförande av lagertält tom 2022-08-01.
Tillbyggnad av cafeteria i Kinna
Tillbyggnad för caféverksamhet.
Nybyggnad av förråd i Kinna
Uppförande av förrådscontainer tidsbegränsat lov tom 2018-12-31.
Utvändigt underhåll av förråd i Kinna
Uppförande av solceller.
Utvändigt underhåll av förskola i Kinna
Utvändig ändring av förskola.
Utvändigt underhåll av idrottshall i Kinna
Utvändig ändring av idrottshall. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av industrihus i Kinna
Avser tillbyggnad industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Kinna
Avser nybyggnad av panncentral.
Nybyggnad av transformatorstation i Kinna
Nybyggnad av 3 st transformatorstationer.
Nybyggnad av transformatorstation i Kinna
Nybyggnad av 4 st transformatorstationer.
Nybyggnad av kyrkogård i Kinna
Nybyggnad av askgravlund.
Nybyggnad av enbostadshus i Kinna
Nybyggnad av enbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: