Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Mariestad

Nybyggnad av enbostadshus i Mariestad
Nybyggnad av totalt ca 400 lägenheter som kommer att byggas under flera år.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mariestad
Projektet avser nybyggnad av ca 220 lägenheter.
Modernisering och ombyggnad av elnät i Västra Götaland
Avser bla kabelförläggning, schakt, plöjning, sätta elstationer och tillhörande elarbeten. Kontakta byggherre för ytterligare information.
Till- och ombyggnad av badhus
Avser en tillbyggnad på ca 200 m2 innehållande en undervisningsbassäng, bubbelpool och småbarnspool samt renovering och tillgänglighetsanpassning av befintligt badhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mariestad
Planförslaget syftar till att möjliggöra byggnation av flerbostadshus upp till sju våningar plus en indragen takvåning. Utöver bostäder möjliggör detaljplanen även viss verksamhet som kontor, hotell och småskalig handel.
Ombyggnad av kontor till hyresrättslägenheter i Mariestad
Avser ombyggnad av kontor till ca 25 hyresrättslägenheter. Byggstart tidigast hösten 2017.
Ombyggnad av kontor till hyresrättslägenheter i Mariestad
Avser ombyggnad av kontor till ca 25 hyresrättslägenheter. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mariestad
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av hyresbostäder i Mariestad
Avser nybyggnad av hyresbostäder. Omfattning oklar.
Nybyggnad av förskola i Mariestad
Avser ny förskola med 8 avdelningar samt tillagningskök. Ska byggas med energi-innovativa lösningar. Handlas upp tillsammans med Förskola Sjölyckan (1442307).
Nybyggnad av överföringsledningar i Mariestad
Avser anläggande av överföringsledningar mellan Sjötorp och Askevik om ca 6000 m för att möjliggöra anslutning till det kommunala vatten- och spillnätet för fastigheter i Moviken och Askevik.
Nybyggnad av vätegasproduktionsanläggning i Mariestad
Avser att etablera en vätgasproduktionsanläggning för produktion av vätgas via solenergi i anslutning till den befintliga vätgasproduktionsanläggningen.
Renovering av fönster på kyrka i Mariestad
Avser masverksfönster samt fuktutredning ang. fogar på fasad. Omfattar totalt 11 stycken fönster. Arbetet kommer att utföras etappvis under några år.
Exploatering av område i Mariestad
Avser 5500-6000 kvm verksamhetsområde, för industri/handel. Byggstart tidigast 2018-2019.
Exploateringsarbeten för nya bostäder i Mariestad
Projektet avser exploateringsarbeten för 30 villa tomter.
Ny nollpunktsutrustning vid fördelningsstation i Töreboda
Avser ny nollpunktsutrustning vid fördelningsstation Västra i Töreboda. Den ska utgöras av en nollpunktsbildare, reaktor och motstånd, avstämningsautomatik och kraft och kontrollkablage.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Mariestad
Avser ombyggnad av avloppsreningsverk.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Mariestad
Avser ombyggnad av reningsverk med bl.a byte av inner- och ytterväggar samt ombyggnad av ventilation.
Renovering av Lugnås kyrka i Mariestad
Avser ommålning av kyrka samt fönster.
Tankbeläggning i distrikt Mariestad och Vänersborg
Distrikt Väst Beläggningsgrupp DM-DV21-2018.
Nybyggnad av maskinhall i Mariestad
Avser nybyggnad av maskinhall/verkstad.
Byggande och tillhandahållande av ett passivt fiberoptiskt när för bredband i Mariestad
Avser etablering av minst en två rörs stamkanalisation från kopplingsskåp vid Laxhall längs Brommös östra strand.
Nybyggnad av gång- och cykelbro i Mariestad
Avser byggnation av en ny gång- och cykelbro över Tidan i Mariestad och anslutande gång- och cykelvägar.
Nytt av exploateringsområde i Mariestad
Avser nytt exploateringsområde på ca 6000 kvm.
Ny gc-väg längs väg 201 mellan Ullervad-Jula
Ca 1450 m lång. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde B Fyrbodal/Skaraborg.
Nybyggnad av övernattningsstugor Laxhall i Mariestad
Planer finns på nybyggnad av 13 övernattningsstugor.
Nybyggnad av affärshus i Mariestad
Avser nybyggnad av affärshus på ca 1200 kvm.
Nybyggnad garage och förråd Vänershofs idrottsområde i Mariestad
Avser nybyggnad av garage och förråd. I entreprenaden ingår anslutning av fjärrvärme till garage, förråd och till läktarbyggnaden samt installation av oljeavskiljare.
Ombyggnad av fördelningsstation Mariestad
Projektet avser ombyggnad av 52/12kV fördelningsstation. Uppskattad byggstart och kostnad.
Processutveckling av Mariestads Vattenverk Lindholmen
Avser processutveckling av Mariestads Vattenverk Lindholmen med målsättning avv möta framtida expanderingar av verksamheten samt ökade myndighetskrav på dricksvattenskvalité och klimatförändringar.
Upphandling avseende portabel isbana i Mariestad.
Avser leverans av portabel isbana.
Nybyggnad av servicebyggnad för ställplatser i Mariestad
Avser nybyggnad av servicebyggnad för ställplatser i Mariestads Hamn.
Nybyggnad av verkstad i Mariestad
Avser nybyggnad av verkstad/förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Mariestad
Nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av lager i Mariestad
Nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av nätstation i Mariestad
Nybyggnad av nätstation - 39028 hassle sjukhem.
Nybyggnad av nätstation i Mariestad
Nybyggnad av nätstation - 39039 örvallsbro.
Nybyggnad av nätstation i Mariestad
Nybyggnad av nätstation - t39027 vallby.
Nybyggnad av nätstation i Mariestad
Nybyggnad av nätstation - t39043 börstorpsviken.
Nybyggnad av nätstation i Mariestad
Nybyggnad av nätstation 39033 tjos.
Nybyggnad av nätstation i Mariestad
Nybyggnad av nätstation t39040 enåsa kyrka.
Utvändigt underhåll av fabrikshus i Mariestad
Utvändig ändring av fabriksbyggnad - tillbyggnad på del av fasad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av garage i Mariestad
Utvändig ändring av garagebyggnader - ändrad taklutning.
Nybyggnad av transformatorstation i Mariestad
Nybyggnad av transformatorstation - t 50436 brommö.
Nybyggnad av transformatorstation i Mariestad
Nybyggnad av transformatorstation - t50122 ärlestugan.
Nybyggnad av nätstation i Mariestad
Nybyggnad av tre nätstationer 39037, 39036, 39035.
Nybyggnad av nätstation i Mariestad
Nybyggnad av tre nätstationer T39024, T39026, T39025.
Upprustning av kaj i Mariestad
Avser upprustning av kaj med betongarbeten.
Tekniska konsulter till mark,gata, vatten och avlopp i Mariestad
Projektet avser tekniska konsulter för Mark, gata, vatten och avlopp.
Ny plattform och lagning av fågeltorn i Mariestad
Avser uppförande av plattform och reparation av två fågeltorn i Logården Naturreservat.
Rivning av vattenverk i Mariestad
Avser rivning av reningsverk.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: