Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Mariestad

Ombyggnad av E20 till mötesfri landsväg förbi Mariestad
17 km landsväg blir mötesseparerad 2+2-väg.
Nybyggnad av punkthus i Mariestad
Avser nybyggnad av ca 140-160 bostäder.
Om- och tillbyggnad av transformatorstationer i Skaraborg
Avser utbyte av fem transformatorstationer som är viktiga knutpunkter i elnätet i området.
Vägmarkeringar i distrikt Mariestad
3 kontraktsår, option på ytterligare 1+1 år.
Renovering av badrum med stambyte i Mariestad
Projektet omfattar renovering av badrum med stambyte i 324 lägenheter. Lägenheterna är belägna i 12 huskroppar med totalt 41 trapphus. Varje hus har källar och 3 våningsplan. Hiss saknas. Drottning Kristinas Väg 25-51 samt Södra Vägen 26-78.
Modernisering och ombyggnad av elnät i Västra Götaland
Avser bla kabelförläggning, schakt, plöjning, sätta elstationer och tillhörande elarbeten. Byggstart och kostnad oviss.
Till- och ombyggnad av badhus
Avser en tillbyggnad på ca 200 m2 innehållande en undervisningsbassäng, bubbelpool och småbarnspool samt renovering och tillgänglighetsanpassning av befintligt badhus.
Ombyggnad av skola till förskola i Mariestad
Skolbyggnaden byggs om till förskola med sex avdelningar varav en kommer att användas för nattomsorg.
Ombyggnad av transformatorstationer i Skaraborg
Anläggningarna är belägna i Skaraborg: Svartå, Hova, Käckestad, Hjälstad och Kullåsen. Avser uppförande av byggnad(er) för inomhusställverk och transformatorer, leverans och installation av dubbla 46 kV respektive 12 kV ställverk (A- och B-ställverk), ny relä- och kontrollutrustning mm.
Ombyggnad av kontor till hyresrättslägenheter i Mariestad
Avser ombyggnad av kontor till ca 25 hyresrättslägenheter. Byggstart tidigast hösten 2017.
Ombyggnad av kontor till hyresrättslägenheter i Mariestad
Avser ombyggnad av kontor till ca 25 hyresrättslägenheter. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad av förskola i Mariestad
Avser ny förskola med 8 avdelningar samt tillagningskök. Ska byggas med energi-innovativa lösningar. Handlas upp tillsammans med Förskola Sjölyckan (1442307).
Renovering av fönster på kyrka i Mariestad
Avser masverksfönster samt fuktutredning ang. fogar på fasad. Omfattar totalt 11 stycken fönster. Arbetet kommer att utföras etappvis under några år.
Nybyggnad av gruppbostad i Mariestad
Avser gruppbostad med 6 st lägenheter. Plats ej bestämt.
Exploateringsarbeten för nya bostäder i Mariestad
Projektet avser exploateringsarbeten för 30 villa tomter.
Renovering samt energibesparande åtgärder på rotunda i Mariestad
Delrenovering samt energibesparande åtgärder på Rotundan.
Exploatering för villatomter i Mariestad Etapp 3
Markområde avsedd för styckebyggen.
Nybyggnad av exploateringsområde
Avser nytt exploateringsområde.
Nytt av exploateringsområde i Mariestad
Avser nytt exploateringsområde på ca 6000 kvm.
Ny cirkulationsplats i Mariestad
Avser nybyggnad av en cirkulationsplats i korsningen Marieforsleden/Södra vägen.
Ombyggnad av skola till förskola i Mariestad
Förskolan har behov av större lekytor och groventréer. Objektet avser 4 tillbyggnader på totalt ca 235 kvm, nya ytskikt, komplettering av ventilationssystemet mm.
Utbyggnad av fibernät i Odensåker, Mariestad
Objektet omfattar fibernät i Mariestads kommuns i och runt Odensåker. Förläggningen kommer att ske, både utom och inom tätort, i blandade markförhållanden. Inklusive tryckningar under väg och vattendrag
Rivning av sporthall i Mariestad
Projektet avser rivning av sporthall och bortforsling av byggnad samt återställande av mark.
Nybyggnad garage och förråd Vänershofs idrottsområde i Mariestad
Avser nybyggnad av garage och förråd. I entreprenaden ingår anslutning av fjärrvärme till garage, förråd och till läktarbyggnaden samt installation av oljeavskiljare.
Markentreprenad för byggande av fiberoptiskt bredband i Mariestad
Markentreprenad för byggande av ett passivt fiberoptiskt bredband för Torsövägens fiberförening. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av verkstad i Mariestad
Nybyggnad av verkstad/förråd.
Nybyggnad av gruppbostad i Mariestad
Nybyggnad av särskilt boende.
Tillbyggnad av samlingssal i Mariestad
tillbyggnad av särskilt boende - samlingssal.
Utvändigt underhåll av affärshus i Mariestad
Ut- och invändig ändring av affärshus ny handikapp-WC och nya fönster.
Utvändigt underhåll av hotell i Mariestad
Utvändig ändring av Mariestads stadshotell ny färgsättning.
Ombyggnad av restaurang i Mariestad
Utvändig ändring och ändrad användning av butik till restaurang, installation av eldstad och uppsättning av skylt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mariestad
Nybyggnad av seniorboende/flerbostadshus.
Nybyggnad av trävaruindustri i Mariestad
Nybyggnad av snickarverkstad.
Nybyggnad av maskinhall i Mariestad
Nybyggnad av maskinhall/verkstad.
Nybyggnad av telestation i Mariestad
Nybyggnad av nodhus för fiber.
Nybyggnad av nätstation i Mariestad
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mariestad
Nybyggnad av parkeringsplatser.
Nybyggnad av ställverk i Mariestad
Nybyggnad av ställverk.
Nybyggnad av mur i Mariestad
Nybyggna av mur och platta av betong.
Nybyggnad av transformatorstation i Mariestad
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mariestad
Nybyggnad av 4 st parkeringsplatser.
Nybyggnad av enbostadshus i Mariestad
Nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Mariestad
Nybyggnad av enbostadshus och garagebyggnad.
Nybyggnad av garage i Mariestad
Nybyggnad av garage/förråd.
Utvändigt underhåll av kontor i Mariestad
Avser utvändig ändring av kontorshus - kulörbyte.
Nybyggnad av panncentral i Mariestad
Avser tillbyggnad av industribyggnad - panncentral/container och ackumulatortank.
Tillbyggnad av expedition i Mariestad
Avser tillbyggnad av pastorsexpedition på ca 30 kvm.
Utvändigt underhåll av skola i Mariestad
Utvändig ändring av skola, solceller på tak.
Utvändigt underhåll av kontor i Mariestad
Utvändig ändring ny dörr i bef fasad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mariestad
Utvändig ändring av flerbostadshus inglasning av balkong.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mariestad
Utvändig ändring av flerbostadshus ny fasadkulör. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mariestad
Utvändig ändring av flerbostadshus nya tak- och gavelfönster. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mariestad
Utvändig ändring av flerbostadshus, nya balkongräcken och sidoskärmar.
Utvändigt underhåll av kontor i Mariestad
Utvändig ändring av kontorshus - ny entrédörr.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mariestad
Ställplatser för husbilar på bandybana.
Tillbyggnad av industrihus i Mariestad
Tillbyggnad av industribyggnad - förrådstält.
Nybyggnad av transformatorstation i Mariestad
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av bef.
Nybyggnad av transformatorstation i Mariestad
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Mariestad
Nybyggnad av transformatorstationer.
Nybyggnad av transformatorstation i Mariestad
Nybyggnad av tre transformatorstationer.
Nybyggnad av barack i Mariestad
Placering av modulbyggnad - lokal för sjöräddningen.
Utbyggnad av skärmtak i Mariestad
Entreprenaden avser projektering, tillverkning och utförande av byggnation skärmtak vid Mariestad bussterminal. Grundläggning till skärmtaket utförs av kommunen.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: