Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Mariestad

Modernisering och ombyggnad av elnät i Västra Götaland
Avser bla kabelförläggning, schakt, plöjning, sätta elstationer och tillhörande elarbeten. Kontakta byggherre för ytterligare information.
Till- och ombyggnad av badhus
Avser en tillbyggnad på ca 200 m2 innehållande en undervisningsbassäng, bubbelpool och småbarnspool samt renovering och tillgänglighetsanpassning av befintligt badhus.
Ombyggnad av skola till förskola i Mariestad
Skolbyggnaden byggs om till förskola med sex avdelningar varav en kommer att användas för nattomsorg.
Ombyggnad av transformatorstationer i Skaraborg
Anläggningarna är belägna i Skaraborg: Svartå, Hova, Käckestad, Hjälstad och Kullåsen. Avser uppförande av byggnad(er) för inomhusställverk och transformatorer, leverans och installation av dubbla 46 kV respektive 12 kV ställverk (A- och B-ställverk), ny relä- och kontrollutrustning mm.
Ombyggnad av kontor till hyresrättslägenheter i Mariestad
Avser ombyggnad av kontor till ca 25 hyresrättslägenheter. Byggstart tidigast hösten 2017.
Ombyggnad av kontor till hyresrättslägenheter i Mariestad
Avser ombyggnad av kontor till ca 25 hyresrättslägenheter. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mariestad
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av förskola i Mariestad
Avser ny förskola med 8 avdelningar samt tillagningskök. Ska byggas med energi-innovativa lösningar. Handlas upp tillsammans med Förskola Sjölyckan (1442307).
Nybyggnad av förskola i Mariestad
Avser ny förskola med 8 avdelningar samt tillagningskök. Ska byggas med energi-innovativa lösningar. Handlas upp tillsammans med Kronotorps förskola (1442296).
Renovering av fönster på kyrka i Mariestad
Avser masverksfönster samt fuktutredning ang. fogar på fasad. Omfattar totalt 11 stycken fönster. Arbetet kommer att utföras etappvis under några år.
Exploateringsarbeten för nya bostäder i Mariestad
Projektet avser exploateringsarbeten för 30 villa tomter.
Nybyggnad av maskinhall i Mariestad
Avser nybyggnad av maskinhall/verkstad.
Nytt av exploateringsområde i Mariestad
Avser nytt exploateringsområde på ca 6000 kvm.
Byggande och tillhandahållande av ett passivt fiberoptiskt när för bredband i Mariestad
Avser etablering av minst en två rörs stamkanalisation från kopplingsskåp vid Laxhall längs Brommös östra strand.
Nybyggnad av gång- och cykelbro i Mariestad
Avser byggnation av en ny gång- och cykelbro över Tidan i Mariestad och anslutande gång- och cykelvägar.
Ombyggnad av skola till förskola i Mariestad
Förskolan har behov av större lekytor och groventréer. Objektet avser 4 tillbyggnader på totalt ca 235 kvm, nya ytskikt, komplettering av ventilationssystemet mm.
Nybyggnad garage och förråd Vänershofs idrottsområde i Mariestad
Avser nybyggnad av garage och förråd. I entreprenaden ingår anslutning av fjärrvärme till garage, förråd och till läktarbyggnaden samt installation av oljeavskiljare.
Nybyggnad av verkstad i Mariestad
Avser nybyggnad av verkstad/förråd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mariestad
Nybyggnad av seniorboende/flerbostadshus.
Nybyggnad av gruppbostad i Mariestad
Nybyggnad av särskilt boende.
Nybyggnad av affärshus i Mariestad
Nybyggnad av affärshus.
Ombyggnad av vårdcentral i Mariestad
Ändrad användning av del av kontorshus till vårdcentral.
Ombyggnad av restaurang i Mariestad
Utvändig ändring och ändrad användning av butik till restaurang, installation av eldstad och uppsättning av skylt.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mariestad
Utvändig ändring av flerbostadshus byte av fönster.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mariestad
Utvändig ändring av flerbostadshus inglasning av balkong.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mariestad
Utvändig ändring av flerbostadshus ny fasadkulör. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mariestad
Utvändig ändring av flerbostadshus nya tak- och gavelfönster. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av kontor i Mariestad
Utvändig ändring av kontorshus - ny ytterdörr och trappa med vilplan.
Nybyggnad av mur i Mariestad
Nybyggna av mur och platta av betong.
Nybyggnad av transformatorstation i Mariestad
Nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av industrihus i Mariestad
Tillbyggnad av industribyggnad - förrådstält.
Utvändigt underhåll av affärshus i Mariestad
Ut- och invändig ändring av affärshus ny handikapp-WC och nya fönster. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av transformatorstation i Mariestad
Nybyggnad av distributionstransformator.
Nybyggnad av transformatorstation i Mariestad
Nybyggnad av distributionstransformatorer.
Nybyggnad av enbostadshus i Mariestad
Nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Mariestad
Nybyggnad av enbostadshus och garagebyggnad.
Nybyggnad av toalett i Mariestad
Nybyggnad av komposteringstoalett.
Nybyggnad av telestation i Mariestad
Nybyggnad av nodhus för fiber.
Nybyggnad av nätstation i Mariestad
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mariestad
Nybyggnad av parkeringsplatser.
Nybyggnad av transformatorstation i Mariestad
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Mariestad
Nybyggnad av transformatorstationer.
Nybyggnad av barack i Mariestad
Placering av modulbyggnad - lokal för sjöräddningen.
Nybyggnad av panncentral i Mariestad
Avser tillbyggnad av industribyggnad - panncentral/container och ackumulatortank.
Tillbyggnad av expedition i Mariestad
Avser tillbyggnad av pastorsexpedition på ca 30 kvm.
Nybyggnad av markanläggning i Mariestad
Anläggning av ställplats för husbilar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: