Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Mariestad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av enbostadshus i Mariestad
Nybyggnad av totalt ca 400 lägenheter som kommer att byggas under flera år.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mariestad
Projektet avser nybyggnad av ca 220 lägenheter.
Nybyggnad av punkthus i Mariestad
Avser nybyggnad av ca 140-160 bostäder.
Varmmassabeläggning i distrikt Mariestad och Vänersborg
Distrikt Mariestad (DM) och Vänersborg (DV) i distrikt Väst.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mariestad
Planförslaget syftar till att möjliggöra byggnation av flerbostadshus upp till sju våningar plus en indragen takvåning. Utöver bostäder möjliggör detaljplanen även viss verksamhet som kontor, hotell och småskalig handel.
Nybyggnad av affärshus i Mariestad
Avser nybyggnad av affärshus på ca 1200 kvm.
Nybyggnad av hyresbostäder i Mariestad
Avser nybyggnad av hyresbostäder. Omfattning oklar.
Nybyggnad av förskola i Mariestad
Avser ny förskola med 8 avdelningar samt tillagningskök. Ska byggas med energi-innovativa lösningar. Handlas upp tillsammans med Förskola Sjölyckan (1442307).
Nybyggnad av överföringsledningar i Mariestad
Avser anläggande av överföringsledningar mellan Sjötorp och Askevik om ca 6000 m för att möjliggöra anslutning till det kommunala vatten- och spillnätet för fastigheter i Moviken och Askevik.
Exploatering för villatomter i Mariestad Etapp 5
Projektet avser anläggande av va-ledningar, gata och gatubelysning i nytt bostadsområde.
Exploatering av område i Mariestad
Avser 5500-6000 kvm verksamhetsområde, för industri/handel. Byggstart tidigast 2018-2019.
Ny nollpunktsutrustning vid fördelningsstation i Töreboda
Avser ny nollpunktsutrustning vid fördelningsstation Västra i Töreboda. Den ska utgöras av en nollpunktsbildare, reaktor och motstånd, avstämningsautomatik och kraft och kontrollkablage.
Nytt av exploateringsområde i Mariestad
Avser nytt område på ca 6000 kvm för restaurang och handel .
Renovering av Lugnås kyrka i Mariestad
Avser ommålning av kyrka samt fönster.
Tankbeläggning i distrikt Mariestad och Vänersborg
Distrikt Väst Beläggningsgrupp DM-DV21-2018.
Nybyggnad av restaurang i Mariestad
Nybyggnad av vägrestaurang i Mariestad.
Nybyggnad av timmermansgård i Mariestad
Timmergård för grovsnickeri.
Nybyggnad av övernattningsstugor Laxhall i Mariestad
Planer finns på nybyggnad av 13 övernattningsstugor.
Ombyggnad av fördelningsstation Mariestad
Projektet avser ombyggnad av 52/12kV fördelningsstation.
Ny pendlarparkering längs väg 26 vid Boterstena
Pendlarparkering vid korsningen med väg 2953 vid Boterstena.
Processutveckling av Mariestads Vattenverk Lindholmen
Avser processutveckling av Mariestads Vattenverk Lindholmen med målsättning avv möta framtida expanderingar av verksamheten samt ökade myndighetskrav på dricksvattenskvalité och klimatförändringar.
Upphandling avseende portabel isbana i Mariestad.
Avser leverans av portabel isbana.
Trygghetslarm i särskilda boenden och ordinära boenden i Mariestad
Avser trygghetslarm för särskilda boenden och ordinära boenden inom omsorgen.
Nybyggnad av servicebyggnad för ställplatser i Mariestad
Avser nybyggnad av servicebyggnad för ställplatser i Mariestads Hamn.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mariestad
Utvändig ändring av flerbostadshus - tillbyggnad av inglasade balkonger.
Tillbyggnad av kyrkogård i Mariestad
Tillbyggnad av kyrkogård - nytt kistkvarter torsö kyrkogård.
Utvändigt underhåll av industrihus i Mariestad
Utvändig ändring av industribyggnad - ny takskjutport och skjutdörr.
Utvändigt underhåll av kontor i Mariestad
Utvändig ändring av kontorshus - installation av solceller på taket.
Utvändigt underhåll av kontor i Mariestad
Utvändig ändring av kontorshus.
Utvändigt underhåll av kriminalvårdsanläggning i Mariestad
Utvändig ändring av kriminalanstalt - ny utrymningsdörrar och utrymningstrappa.
Ombyggnad av förråd i Mariestad
Ändra placering av cykelförråd.
Ombyggnad av samlingslokal i Mariestad
Ändrad användning av förrådsbyggnad till samlingsrum och café.
Ombyggnad av förråd i Mariestad
Ändrad placering av befintligt förråd.
Ombyggnad av markanläggning i Mariestad
Ändring av befintlig ställplats för husbilar.
Ombyggnad av parkeringsplats i Mariestad
Ändring av befintlig ställplats för husbilar.
Ombyggnad av skola i Mariestad
Ombyggnad skola - ventilation.
Nybyggnad av transformatorstation i Mariestad
Nybyggnad av transformatorstation - byte av transformatorstation t1042 mariagatan.
Nybyggnad av transformatorstation i Mariestad
Nybyggnad av transformatorstation - snapudden.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mariestad
Utvändig ändring av affärs/kontorshus, ändrad användning av vån 2 från kontor till bostad samt fönsterbyte.
Utvändigt underhåll av affärshus i Mariestad
Utvändig ändring av affärshus - ny placering av komprimator, nytt inhägnat kylaggregat på mark.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mariestad
Utvändig ändring av flerbostadshus - byte av fasadkulör.
Ombyggnad av skärmtak i Mariestad
Byte av skärmtak på bensinstation.
Ombyggnad av kontor i Mariestad
In- och utvändig ändring av kontorshus - ny skylt och ny dörr samt ändrad användning av förråd till kontor.
Utvändigt underhåll av sjukhus i Mariestad
Installation av ny entrédörr till sjukhus.
Nybyggnad av enbostadshus i Mariestad
Nybyggnad av 2 enbostadshus Vättern 8,Mälaren 3.
Nybyggnad av förråd i Mariestad
Nybyggnad av cykelförvaring.
Nybyggnad av garage i Mariestad
Nybyggnad av garage och soprum.
Nybyggnad av industrihus i Mariestad
Nybyggnad av industribyggnad och skylt.
Nybyggnad av nätstation i Mariestad
Nybyggnad av nätstation - t39059 kringkärr.
Nybyggnad av nätstation i Mariestad
Nybyggnad av nätstation - t39063 västeräng.
Nybyggnad av nätstation i Mariestad
Nybyggnad av nätstation t33082 kristinehamn.
Nybyggnad av nätstation i Mariestad
Nybyggnad av nätstation t39018 torstenstorp.
Nybyggnad av nätstation i Mariestad
Nybyggnad av nätstation t39046 djupedalen.
Nybyggnad av nätstation i Mariestad
Nybyggnad av nätstationer Hasslerör 1:8,1:23,7:21.
Utvändigt underhåll av kontor i Mariestad
Nybyggnad av solcellsanläggning.
Upprustning av kaj i Mariestad
Avser upprustning av kaj med betongarbeten.
Tekniska konsulter till mark,gata, vatten och avlopp i Mariestad
Projektet avser tekniska konsulter för Mark, gata, vatten och avlopp.
Rivning av skola i Mariestad
Rivning del av skola.
Ny plattform och lagning av fågeltorn i Mariestad
Avser uppförande av plattform och reparation av två fågeltorn i Logården Naturreservat.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: