Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Lysekil

Nybyggnad av äldreboende i Lysekil
Projektet avser nybyggnad av 80 lägenheter i äldreboende. I projektet ingår nybyggnad av gator och va-ledningar.
Nybyggnad av bostäder i Kungälv, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 20 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus och 26 villor.
Nybyggnad av bostäder i Fiskebäckskil, etapp 2 m fl
Projektet avser nybyggnad av ca 34 bostadsrättslägenheter i blandad bebyggelse flerbostadshus/radhus samt exploateringsarbeten.
Nybyggnad av bostäder i Lysekil
Projektet avser nybyggnad av 16 lägenheter.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Lysekil
Beslut saknas. Idéer finns på tillbyggnad med 6 våningar och ca 30 lägenheter.
Nybyggnad av bostadsrätter i Fiskebäckskil
Projektet avser nybyggnad av 12 lägenheter i flerbostadshus med garage i källarplan. Byggstart oviss.
Tillbyggnad av hotell i Fiskebäckskil, etapp 2
Projektet avser tillbyggnad av hotell. Byggstart oviss.
Tillbyggnad av hotell i Fiskebäckskil, etapp 1
Projektet avser tillbyggnad av hotell. Byggstart oviss.
Utfyllning av vattenområde till hamnplan i Lysekil
Projektet avser utfyllning vid vattenområde till hamnplan. Byggstart tidigast våren 2019.
Om- och tillbyggnad av skola i Lysekil
Avser ombyggnad och tillbyggnad av Mariedalsskolan till att inrymma lokaler för skol- och fritidsverksamhet.
Ombyggnad till cirkulationsplats i Hallinden
Trevägskorsning som byggs om till rondell.
Nybyggnad av ambulansstation i Lysekil
Projektet avser nybyggnad av ambulansstation. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av bostäder i Lysekil
Förslaget avser ca 50 bostäder i villor, parhus/radhus, flerbostadshus.
Till- och ombyggnad av kontor i Lysekil
Projektet avser till- och ombyggnad av kontor och anläggande av p-platser.
Sanering av va-ledningar i Tuntorpsområdet, Brastad
Arbetet innebär huvudsakligen att förnya markförlagda Va-ledningar utmed en ca 600 m lång sträcka i Bäckvägen, Brunnsvägen, Gärdesvägen samt Ängsvägen i Brastad.
Nytt industriområde Skaftö i Lysekil
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar för nytt industriområde.
Nybyggnad av servicebyggnad i Lysekil
Projektet avser bygglov för nybyggnad av servicebyggnad med tillhörande bryggdäck. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av vind i Lysekil
Projektet avser inredning av vind till 4 lägenheter. Byggstart tidigast våren 2018.
Ombyggnad av ventilationssystem i reningsverk i Lysekil
Avser ventilationsarbeten i bergrummet i Långeviks avloppsreningsverk.
Renovering av hotell vid golfbana i Lysekil
Projektet avser renovering av fem rum för uthyrning vid golfbanan.
Tillbyggnad av industrihus i Lysekil
Tillbyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lysekil
Ansökan om rivningslov för befintlig byggnad samt bygglov för Nybyggnad Av Flerbostadshus Med Garage.
Nybyggnad av parhus i Lysekil
Nybyggnad av 2 st parhus.
Nybyggnad av förråd i Lysekil
Nybyggnad av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av plank i Lysekil
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Lysekil
Nybyggnad av tre transformatorstationer.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lysekil
Ansökan om bygglov avseende fasadändring - insättande av 5 Altandörrar.
Nybyggnad av transformatorstation i Lysekil
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation., Skaftö-berg 2:149,Skaftö-fiskebäck 1:6,2:118.
Ombyggnad av förråd i Lysekil
Ombyggnad av två förrådlängor.
Nybyggnad av förråd i Lysekil
Tidsbegränsat lov för uppställning av bodar och förrådscontainer tom 2018-10-31.
Ombyggnad av el- och styrsystem vid avloppsreningsverk i Brastad
Objektet avser ombyggnad av befintlig el- och styrinstallation vid Loddebo avloppsreningsverk i Brastad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: