Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Lysekil

Nybyggnad av bostäder i norra Grundsund
Projektet avser nybyggnad av 16 fritidshus/lägenheter med varierande storlek samt 14 stycken tomter. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad av bostäder i Lysekil
Projektet avser nybyggnad av 16 lägenheter.
Ombyggnad av butik, turistbyrå, akvarium mm i Lysekil
Projektet avser att samla verksamheterna butik, turistbyrå och biljettkassa till en utvecklad entré, utvidgning av utställningslokaler och restaurangens serveringslokaler. Den nuvarande turistbyrån med butik görs om till konferenslokal samt ett mindre havslaboratorium för pedagogisk verksamhet.
Om- och tillbyggnad av skola i Lysekil
Avser ombyggnad och tillbyggnad av Mariedalsskolan till att inrymma lokaler för skol- och fritidsverksamhet.
Nybyggnad av bostäder i Fiskebäckskil, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 8 lägenheter med bostadsrätt i fyrbohus.
Nybyggnad av äldrebostäder i Grundsund
Projektet avser rivning av en gammal brandstation för nybyggnad av bostäder för äldre. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad av ambulansstation i Lysekil
Projektet avser nybyggnad av ambulansstation. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Sanering av va-ledningar i Tuntorpsområdet, Brastad
Arbetet innebär huvudsakligen att förnya markförlagda Va-ledningar utmed en ca 600 m lång sträcka i Bäckvägen, Brunnsvägen, Gärdesvägen samt Ängsvägen i Brastad. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av förrådshall i Dalskogen
Projektet avser nybyggnad av förrådshall med kontor.
Ombyggnad av ventilationssystem i reningsverk i Lysekil
Avser ventilationsarbeten i bergrummet i Långeviks avloppsreningsverk. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av parhus i Lysekil
Nybyggnad av parhus.
Tillbyggnad av skola i Lysekil
Tillbyggnad av skola.
Tillbyggnad av toalett i Lysekil
Tillbyggnad med handikapptoalett.
Nybyggnad av förråd i Lysekil
Uppställning av arbetsbod och container tom 2017-12-31.
Nybyggnad av pumpstation i Lysekil
Nybyggnad av pumpstation.
Tillbyggnad av fritidsanläggning i Lysekil
Nybyggnad av svingstudio på golfbana.
Nybyggnad av mast i Lysekil
Nybyggnad av telemast (torn) och teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Lysekil
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Lysekil
Nybyggnad av transformatorstationer.
Nybyggnad av enbostadshus i Lysekil
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av servering i Lysekil
Säsongsvis bygglov för uteservering, 1/4-31/10 tom 2020.
Ombyggnad av återvinningsstation i Lysekil
Om- och tillbyggnad av återvinningsgård.
Ombyggnad av restaurang i Lysekil
Ombyggnad av ventilation.
Nybyggnad av förråd i Lysekil
Placering av redskapsbodar.
Ombyggnad av el- och styrsystem vid avloppsreningsverk i Brastad
Objektet avser ombyggnad av befintlig el- och styrinstallation vid Loddebo avloppsreningsverk i Brastad.
Utvändig renovering av kyrka i Lysekil
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Renovering av fönster på kyrka. Tidpunkt för utförande kan ej anges.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: