Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Lysekil

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av äldreboende i Lysekil
Projektet avser nybyggnad av 80 lägenheter i äldreboende. I projektet ingår nybyggnad av gator och va-ledningar.
Nybyggnad av bostäder i Kungälv, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 20 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus och 26 villor.
Nybyggnad av flerbostadshus och kontor på Skaftö, Lysekil
Projektet avser nybyggnad av 80-100 lägenheter i bladad bebyggelse samt kontor. Byggstart tidigast 2019/2020.
Nybyggnad av bostäder i Fiskebäckskil, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 28 bostadsrättslägenheter i fyrbohus samt exploateringsarbeten. Uppskattad kostnad.
Underhåll och reparation av anslutningar vid färjeläge för Fridhems varv i Lysekil
Option 1. 2019-02-01 — 2020-01-31 Option 2. 2020-02-01 — 2021-01-31
Nybyggnad av bostäder i Fiskebäckskil, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 20 bostadsrättslägenheter i fyrbohus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av friskvårdsanläggning på Skaftö
Projektet avser nybyggnad av spa, hotell, restaurang, parkeringsplats, ca 8400 kvm totalt.
Reparation av kaj i Lysekil
Projektet avser reparation av kaj.
Ombyggnad av va-ledningar och armaturer i Brastad, Lysekil
Avser VA-sanering längs Ängs- och Skräddarvägen samt del av Fabriksvägen. Den totala sträckan är 300 m där man kommer att byta befintliga huvudledningar för dricksvatten och avlopp inklusive servisledningar.
Nybyggnad av bostäder i Lysekil
Förslaget avser ca 50 bostäder i villor, parhus/radhus, flerbostadshus.
Sanering av dagvattenledningar i Lysekil, Huvuddel 2
Avser sanering av dagvattenledningar samt dränering runt byggnaderna vid Valbogatan 13.
Sanering av dagvattenledningar i Lysekil, Huvuddel 3
Avser sanering av dagvattenledningar samt dränering runt byggnaderna vid Valbogatan 15.
Sanering av dagvattenledningar i Lysekil, Huvuddel 1
Avser sanering av dagvattenledningar samt fränering runt byggnaderna vid Valbogatan 11 samt kulvertarbete mellan Valbogatan 11-13.
Nybyggnad av industrihus i Lysekil
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad. Mark- och grund-arbetet är utfört. Byggstart tidigast slutet 2018.
Nybyggnad av industribyggnad i Lysekil
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad och staket.
Nytt industriområde Skaftö i Lysekil
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar för nytt industriområde.
Nybyggnad av servicebyggnad i Lysekil
Projektet avser bygglov för nybyggnad av servicebyggnad med tillhörande bryggdäck. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av vind i Lysekil
Projektet avser inredning av vind till 4 lägenheter. Byggstart tidigast sommar 2018.
Renovering av hotell vid golfbana i Lysekil
Projektet avser renovering av fem rum för uthyrning vid golfbanan.
Tillbyggnad av industrihus i Lysekil
Tillbyggnad av industrilokal.
Ombyggnad av skola i Lysekil
Ändring av bärande konstruktion och installation av ventilation.
Nybyggnad av parhus i Lysekil
Nybyggnad av 2 st parhus.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Lysekil
Nybyggnad med altan samt insättning av fönsterdörr.
Tillbyggnad av enbostadshus i Lysekil
Om- och tllbyggnad av enbostadshus samt nybyggnad av garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Lysekil
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och carport.
Nybyggnad av reningsverk i Lysekil
Ansökan om bygglov för nybyggnad av reningsverk. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av paviljong i Lysekil
Ansökan om marklov samt bygglov för trädgårdspaviljong.
Installation av ny utrustning för renshantering mm vid avloppsreningsverk i Lysekil
Avser huvudsak demontage av befintligt grovgaller och installation av nytt grov-galler eller utrustning med liknande funktion.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: