Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Lysekil

Nybyggnad av vacuumanläggning i Lysekil
Projektet avser en ny vacuumanläggning och erforderliga ombyggnader av befintlig processanläggning för att ansluta och försörja den nya processanläggningen med utiliteis. Installationerna utanför den nya processanläggningen omfattar allt som behövs för att ansluta den nya vacuumanläggningen till befintligt raffinaderi. Häri ingår bl a tie-ins, anslutande rör och rörgator, modifiering av utility system, el och instrumentinstallationer, anpassning till brand- och gasvarningssystem, modifieringar och nya pumpar på tankfältet samt infrastruktur. Till huvudentreprenör/konsult har Amec Foster Wheller kontrakterats. Förberande markarbeten påbörjades i mars 2016.

Nybyggnad av flerbostadshus och kontor på Skaftö, Lysekil
Projektet avser nybyggnad av 80-100 lägenheter i bladad bebyggelse samt kontor. Byggstart tidigast 2018/2019.

Nybyggnad av bostäder i Lysekil
Projektet avser nybyggnad av 21 kedjehus och friliggande enbostadshus om 1-2 våningar, varav 10 i suterräng.

Nybyggnad av flerbostadshus i Lysekil
Projektet avser nybyggnad av 20 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast sommar 2016.

Nybyggnad av bostadsrätter i Fiskebäckskil
Projektet avser nybyggnad av 12 lägenheter i flerbostadshus med garage i källarplan. Byggstart tidigast våren 2017.

Balkongrenovering på flerbostadshus i Lysekil, etapp 1 och 2
Projektet avser renovering av 200 balkonger på flerbostadshus i två etapper. Etapp 1: mars 2017-oktober 2017 och etapp 2: våren 2018-oktober 2018.

Nybyggnad av bostäder i Lysekil
Projektet avser nybyggnad av 16 lägenheter. Byggstart tidigast våren 2017.

Nybyggnad av industrihus i Lysekil
Projektet avser lokaler för tillverkning av vågkraftaggregat, omklädningsrum samt kontorslokaler. Byggstart tidigast våren 2018.

Nybyggnad av bostäder i Fiskebäckskil, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 8 lägenheter med bostadsrätt i fyrbohus. Byggstart tidigast våren 2017. Har tidigare ingått i objektnummer 1002990.

Nybyggnad av ambulansstation i Lysekil
Projektet avser nybyggnad av ambulansstation.

Nybyggnad av lager i Lysekil
Projektet avser nybyggnad av förråd/lager.

Renovering av bryggor och kajer i Lysekil
Projektet avser att trädäck och promenadbryggor på grund av stora brister i bärande konstruktioner ska rivas och ny promenadbrygga och nytt trädäck ska byggas.

Utbyggnad av VA-anläggning i Lysekil
Arbetet innebär huvudsakligen att projektera och anlägga nya markförlagda dricksvatten- och spillavloppsledningar samt kabelgrav för elkraftkabel anläggs utmed en ca 500 m lång sträcka. Vidare ingår projektering och leverans av 9 st avloppspumpstationer avsedda för fastighet i åtagandet.

Installation av ny utrustning för slamavvattning mm vid avloppsreningsverk i Lysekil

Nybyggnad av förrådshall i Dalskogen
Projektet avser nybyggnad av förrådshall med kontor.

Nybyggnad av hotell i Lysekil
Projektet avser nybyggnad av hotell med 8 rum.

Nybyggnad av industrihus i Lysekil
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad/lager.

Utvändigt underhåll av kontor i Lysekil
Projektet avser fasadbyte på del av kontorsbyggnad.

Ombyggnad av flerbostadshus i Lysekil
Projektet avser ombyggnad från kök/matsal till två lägenheter. Byggstart tidigast hösten 2017.

Ombyggnad av affärshus i Lysekil
Ombyggnad samt rivning av affärshus.

Nybyggnad av vågbrytare i Lysekil
Ansökan om bygglov för flytande vågskydd.

Nybyggnad av parkeringsplats i Lysekil
Ansökan om bygglov för husbilsparkering.

Nybyggnad av skärmtak i Lysekil
Ansökan om bygglov för nybyggnad av hall/väderskydd.

Ombyggnad av flerbostadshus i Lysekil
Ansökan om bygglov för ombyggnad och fasadändring (fönsterbyte) av flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Tillbyggnad av servering i Lysekil
Ansökan om bygglov för tillbyggnad med terrass på restaurang.

Nybyggnad av mur i Lysekil
Ansökan om bygglov och marklov för stödmur samt utfyllnad.

Nybyggnad av enbostadshus i Lysekil
Nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av kontor i Lysekil
Nybyggnad av kontorsmodul.

Nybyggnad av lager i Lysekil
Nybyggnad av lagertält, baracker och staket tidsbegränsat lov tom 2019-12-31.

Nybyggnad av transformatorstation i Lysekil
Nybyggnad av transformatorstation.

Ombyggnad av stugby i Lysekil
Ombyggnad och ändrad användning till rumsuthyrning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av barack i Lysekil
Tidsbegränsat lov för uppställning av byggbod.

Tillbyggnad av bastu i Lysekil
Tillbyggnad av bastubyggnad.

Tillbyggnad av fritidshus i Lysekil
Tillbyggnad av fritidshus.

Tillbyggnad av lager i Lysekil
Tillbyggnad av lagerlokal. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Tillbyggnad av restaurang i Lysekil
Tillbyggnad av restaurang.

Tillbyggnad av skärmtak i Lysekil
Tillbyggnad av vindskydd och skärmtak.

Tillbyggnad av industrihus i Lysekil
Tillbyggnad med trapphus på industribyggnad.

Utvändig renovering av kyrka i Lysekil
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Renovering av fönster på kyrka. Tidpunkt för utförande kan ej anges.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: