Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Lysekil

Nybyggnad av äldreboende i Lysekil
Projektet avser nybyggnad av 60 lägenheter i äldreboende.

Nybyggnad av bostäder i Lysekil
Projektet avser nybyggnad av 16 lägenheter.

Balkongrenovering på flerbostadshus i Lysekil, etapp 1 och 2
Projektet avser renovering av 200 balkonger på flerbostadshus i två etapper. Etapp 1: mars 2017-oktober 2017 och etapp 2: våren 2018-oktober 2018.

Ombyggnad till cirkulationsplats i Hallinden
Trevägskorsning som byggs om till rondell.

Om- och tillbyggnad av skola i Lysekil
Avser ombyggnad och tillbyggnad av Mariedalsskolan till att inrymma lokaler för skol- och fritidsverksamhet.

Nybyggnad av bostäder i Fiskebäckskil, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 8 lägenheter med bostadsrätt i fyrbohus.

Sanering av va-ledningar i Tuntorpsområdet, Brastad
Arbetet innebär huvudsakligen att förnya markförlagda Va-ledningar utmed en ca 600 m lång sträcka i Bäckvägen, Brunnsvägen, Gärdesvägen samt Ängsvägen i Brastad.

Renovering av bryggor och kajer i Lysekil
Projektet avser att trädäck och promenadbryggor på grund av stora brister i bärande konstruktioner ska rivas och ny promenadbrygga och nytt trädäck ska byggas.

Nybyggnad av förrådshall i Dalskogen
Projektet avser nybyggnad av förrådshall med kontor.

Nybyggnad av hotell i Lysekil
Projektet avser nybyggnad av hotell med 8 rum.

Nybyggnad av industrihus i Lysekil
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad/lager.

Utbyggnad av VA-anläggning i Lysekil
Arbetet innebär huvudsakligen att projektera och anlägga nya markförlagda dricksvatten- och spillavloppsledningar samt kabelgrav för elkraftkabel anläggs utmed en ca 500 m lång sträcka. Vidare ingår projektering och leverans av 9 st avloppspumpstationer avsedda för fastighet i åtagandet.

Utvändigt underhåll av kontor i Lysekil
Projektet avser fasadbyte på del av kontorsbyggnad.

Ombyggnad av ventilationssystem i reningsverk i Lysekil
Avser ventilationsarbeten i bergrummet i Långeviks avloppsreningsverk.

Ombyggnad av el- och styrsystem vid avloppsreningsverk i Brastad
Objektet avser ombyggnad av befintlig el- och styrinstallation vid Loddebo avloppsreningsverk i Brastad.

Ombyggnad av affärshus i Lysekil
Ombyggnad samt rivning av affärshus.

Nybyggnad av parhus i Lysekil
Nybyggnad av parhus.

Tillbyggnad av skola i Lysekil
Tillbyggnad av skola.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lysekil
Tillbyggnad med balkong.

Tillbyggnad av toalett i Lysekil
Tillbyggnad med handikapptoalett.

Nybyggnad av servering i Lysekil
Säsongsvis bygglov för uteservering, 1/4-31/10 tom 2020.

Nybyggnad av barack i Lysekil
Tidsbegränsat lov för uppställning av byggbod.

Tillbyggnad av bastu i Lysekil
Tillbyggnad av bastubyggnad.

Tillbyggnad av fritidshus i Lysekil
Tillbyggnad av fritidshus.

Tillbyggnad av lager i Lysekil
Tillbyggnad av lagerlokal. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av förråd i Lysekil
Uppställning av arbetsbod och container tom 2017-12-31.

Nybyggnad av pumpstation i Lysekil
Nybyggnad av pumpstation.

Nybyggnad av mast i Lysekil
Nybyggnad av telemast (torn) och teknikbod.

Nybyggnad av transformatorstation i Lysekil
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Lysekil
Nybyggnad av transformatorstationer.

Tillbyggnad av skärmtak i Lysekil
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av skärmtak på förskola.

Ombyggnad av återvinningsstation i Lysekil
Om- och tillbyggnad av återvinningsgård.

Ombyggnad av stugby i Lysekil
Ombyggnad och ändrad användning till rumsuthyrning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Utvändig renovering av kyrka i Lysekil
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Renovering av fönster på kyrka. Tidpunkt för utförande kan ej anges.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: