Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Lysekil

Nybyggnad av äldreboende i Lysekil
Projektet avser nybyggnad av 80 lägenheter i äldreboende. I projektet ingår nybyggnad av gator och va-ledningar.
Nybyggnad av bostäder i Lysekil
Projektet avser nybyggnad av 16 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lysekil
4 huskroppar med 4 lgh/hus. 3 våningar + suterrängvåning.
Om- och tillbyggnad av skola i Lysekil
Avser ombyggnad och tillbyggnad av Mariedalsskolan till att inrymma lokaler för skol- och fritidsverksamhet.
Nybyggnad av industrihus i Lysekil
Projektet avser lokaler för tillverkning av vågkraftaggregat, omklädningsrum samt kontorslokaler. Byggstart tidigast våren 2018.
Ombyggnad till cirkulationsplats i Hallinden
Trevägskorsning som byggs om till rondell.
Nybyggnad av äldrebostäder i Grundsund
Projektet avser rivning av en gammal brandstation för nybyggnad av bostäder för äldre.
Nybyggnad av ambulansstation i Lysekil
Projektet avser nybyggnad av ambulansstation. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Sanering av va-ledningar i Tuntorpsområdet, Brastad
Arbetet innebär huvudsakligen att förnya markförlagda Va-ledningar utmed en ca 600 m lång sträcka i Bäckvägen, Brunnsvägen, Gärdesvägen samt Ängsvägen i Brastad.
Nybyggnad av en flytande lektionssal i Lysekil
Projektet är lagt på is för närvarande. Avser nybyggnad av en flytande lektionssal. Byggstart oviss.
Ombyggnad av ventilationssystem i reningsverk i Lysekil
Avser ventilationsarbeten i bergrummet i Långeviks avloppsreningsverk.
Nybyggnad av parhus i Lysekil
Nybyggnad av parhus.
Tillbyggnad av kontor i Lysekil
Till- och ombyggnad av kontor och anläggande av p-platser.
Tillbyggnad av skola i Lysekil
Tillbyggnad av skola.
Nybyggnad av förråd i Lysekil
Tidsbegränsat lov för uppställning av bodar och förrådscontainer tom 2018-10-31.
Nybyggnad av plank i Lysekil
Nybyggnad av plank.
Tillbyggnad av fritidsanläggning i Lysekil
Nybyggnad av svingstudio på golfbana.
Nybyggnad av transformatorstation i Lysekil
Nybyggnad av tre transformatorstationer.
Nybyggnad av enbostadshus i Lysekil
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Lysekil
Nybyggnad av förrådsbyggnad.
Ombyggnad av förråd i Lysekil
Ombyggnad av två förrådlängor.
Ombyggnad av restaurang i Lysekil
Ombyggnad av ventilation.
Nybyggnad av förråd i Lysekil
Placering av redskapsbodar.
Ombyggnad av el- och styrsystem vid avloppsreningsverk i Brastad
Objektet avser ombyggnad av befintlig el- och styrinstallation vid Loddebo avloppsreningsverk i Brastad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: