Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Lilla Edet

Nybyggnad av flerbostadshus i Lilla Edet
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 40 lägenheter.
Nybyggnad av exploateringsområde i Lilla Edet
Avser exploatering för bostäder, skola och affärscentrum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lilla Edet
Avser nybyggnad av flerbostadshus, garage och förråd marklov.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lilla Edet
Projektet avser nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av förskola i Lilla Edet
Projektet avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar.
Sluttäckning av Högstorpsdeponin i Lilla Edets kommun
Hela deponiytan omfattar c:a 40 000 m2. På etapp 1-2 skall komplettering av skyddstäckning utföras på en yta av ca 17000 m2. På resterande yta, etapp 3-4, skall komplett sluttäckning utföras. I entreprenaden ingår även nya lakvattendräneringar och pumpstation för lakvatten. Det ingår även att anlägga dike bl.a. runt deponin för ytvattnet samt avledning av deponigas genom att anlägga brunn för deponigasuppsamling.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lilla Edet
Avser mark för byggnation av flerbostadshus med ca 20 lägenheter.
Nybyggnad av LSS-boende i Lilla Edet
Avser nybyggnad av LSS-boende.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Lilla Edet
Planer finns på anläggande av ett fritidscenter med bla allaktivitetshus, idrottshall, löparbanor samt fotbollsplan mm.
Nybyggnad av exploateringsområde för bostäder i Lilla Edet
Avser exploatering för bostäder ca 21 stycketomter.
Nybyggnad av ekonomibyggnad i Lilla Edet
Avser nybyggnad av ekonomibyggnad med personalrum på ca 250 kvm.
Nybyggnad av transformatorstation i Lilla Edet
Bygglov - transformatorkiosk för lsp-anslutning till leifabse även dnr 2017/0154.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Lilla Edet
Bygglov: nybyggnad bullerplank.
Nybyggnad av enbostadshus i Lilla Edet
Förhandsbesked: enfamiljsbostad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lilla Edet
Avser ombyggnad till 2 stycken lägenheter.
Nybyggnad av enbostadshus i Lilla Edet
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av nätstation i Lilla Edet
Nybyggnad av nätstation samt rivningslov.
Nybyggnad av nätstation i Lilla Edet
Nätstation vattenfall elförsörjning till industrihallse dnr 2016/0085.
Nybyggnad av barack i Lilla Edet
Tidsbegränsat bygglov t o m 2019-04-30 skylt samt etablering för byggbodar.
Nybyggnad av återvinningsstation i Lilla Edet
Uppförande av återvinningsstation.
Rivning av fastigheter i Göta
Avser rivning av 5 fastigheter: Hanström 2:18, Hanström 2:25, Hanström 2:4, Hanström 2:76 samt Hanström 5:2 i Göta.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: