Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Lilla Edet

Nybyggnad av flerbostadshus i Lilla Edet
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 40 lägenheter.

Nybyggnad av förskola i Lilla Edet
Projektet avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar.

Sluttäckning av Högstorpsdeponin i Lilla Edets kommun
Hela deponiytan omfattar c:a 40 000 m2. På etapp 1-2 skall komplettering av skyddstäckning utföras på en yta av ca 17000 m2. På resterande yta, etapp 3-4, skall komplett sluttäckning utföras. I entreprenaden ingår även nya lakvattendräneringar och pumpstation för lakvatten. Det ingår även att anlägga dike bl.a. runt deponin för ytvattnet samt avledning av deponigas genom att anlägga brunn för deponigasuppsamling.

Nybyggnad av radhus och parhus i Lödöse
Projektet avser nybyggnad av parhus.

Nybyggnad av exploateringsområde för bostäder i Lilla Edet
Avser exploatering för bostäder ca 21 stycketomter.

Ombyggnad av flyktingförläggning i Lilla Edet
Avser om- och tillbyggnad av befintlig byggnad samt utvändigt sophus ingår. Objektet avser även diverse markarbete som asfalt, gräsytor, stängsel, yttre VA och belysning.

Tillbyggnad av fritidshus i Lilla Edet
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus.

Nybyggnad av enbostadshus i Lilla Edet
Nybyggnad av två enbostadshus.

Nybyggnad av skärmtak i Lilla Edet
Nybyggnad av väderskydd.

Nybyggnad av nätstation i Lilla Edet
Nätstation vattenfall elförsörjning till industrihallse dnr 2016/0085.

Rivning av enbostadshus i Lilla Edet
Rivning av två enbostadshus.

Nybyggnad av transformatorstation i Lilla Edet
Bygglov - nybyggnad transformatorkiosk för lsp-anslutning till reningsverket.

Nybyggnad av transformatorstation i Lilla Edet
Bygglov - transformatorkiosk för lsp-anslutning till leifabse även dnr 2017/0154.

Nybyggnad av enbostadshus i Lilla Edet
Förhandsbesked: enfamiljsbostad.

Rivning av fastigheter i Göta
Avser rivning av 5 fastigheter: Hanström 2:18, Hanström 2:25, Hanström 2:4, Hanström 2:76 samt Hanström 5:2 i Göta.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: