Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Lilla Edet

Nybyggnad av vindkraftverk i Lilla Edet
Planer finns på uppförande av 4 vindkraftverk, 80 meter totalhöjd.
Gatu- och Va-anläggningar i Lilla Edet
Avser utbyggnad av gatu- och va-anläggningar för detaljplanområdet ”Stallgärdet Södra” . Etappen omfattar utbyggnad av gata A och gata B , vändplan i anslutning till Stallvägen samt GC-väg 1, 2 och 3. Väster om GC-väg 3 ska en lekplats anläggas. Utmed väg 2025 ska en bullerskyddsvall anläggas.
Tillbyggnad av skola i Lilla Edet
Avser avser ny modulbyggnad i 2 plan, inrymmande 6 klassrum.
Driftentreprenader avseende vinterväghållning i Lilla Edet, Västra Götaland
Avser sex driftentreprenader och omfattar Lilla Edets huvudsakliga behov av vinterväghållning. Områdena omfattar Lilla Edet, Ström, Lödöse, Göta, Hjärtum-Utby och Nygård.
Nybyggnad av ekonomibyggnad i Lilla Edet
Avser nybyggnad av ekonomibyggnad med personalrum på ca 250 kvm.
Rivning av badhus i Lilla Edet
Rivningslov - gamla badhuset.
Nybyggnad av vindkraftverk i Lilla Edet
Nybyggnad av tre vindkraftverk.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lilla Edet
Nybyggnad - flerbostadshus, garage och förråd. Ett projekt ur Start Living konceptet.
Nybyggnad av telestation i Lilla Edet
Nybyggnad - teknikbod för fiber.
Nybyggnad av enbostadshus i Lilla Edet
Nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av nätstation i Lilla Edet
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Lilla Edet
Nybyggnad av återvinningsstation Edet 1:4,Lilla Edet 2:45.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lilla Edet
Avser ombyggnad till 2 stycken lägenheter.
Ombyggnad av skola i Lilla Edet
Ansökan om lov, tidsbegränsat bygglov. ändrad användning från boende till skola Passagården 1:60,1:70.
Nybyggnad av barack i Lilla Edet
Bygglov tidsbegränsat t o m 2022-08-01 - byggbodar med övernattningsmöjlighet.
Ombyggnad av transformatorstation i Lilla Edet
Bygglov, rivningslov ombyggnad - transformatorstation.
Utvändigt underhåll av industrihus i Lilla Edet
Bygglovsansökan för fasadändring. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av garage i Lilla Edet
Nybyggnad - barnvagnsgarage.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: