Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Lilla Edet

Nybyggnad av flerbostadshus i Lilla Edet
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 40 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Lilla Edet
Projektet avser nybyggnad av 24 lägenheter i flerbostadshus med hyresrätt.

Nybyggnad av flerbostadshus i Lilla Edet
Projektet avser nybyggnad av bostäder.

Nybyggnad av förskola i Lilla Edet
Projektet avser nybyggnad av förskola med två avdelningar.

Sluttäckning av Högstorpsdeponin i Lilla Edets kommun
Hela deponiytan omfattar c:a 40 000 m2. På etapp 1-2 skall komplettering av skyddstäckning utföras på en yta av ca 17000 m2. På resterande yta, etapp 3-4, skall komplett sluttäckning utföras. I entreprenaden ingår även nya lakvattendräneringar och pumpstation för lakvatten. Det ingår även att anlägga dike bl.a. runt deponin för ytvattnet samt avledning av deponigas genom att anlägga brunn för deponigasuppsamling.

Nybyggnad av LSS-boende i Lilla Edet
Avser nybyggnad av LSS-boende.

Nybyggnad av radhus och parhus i Lödöse
Projektet avser nybyggnad av parhus.

Nybyggnad av exploateringsområde för bostäder i Lilla Edet
Avser exploatering för bostäder ca 21 stycketomter.

Nybyggnad av butikslokaler i Lilla Edet
Avser nybyggnad av butikslokaler. Omfattning oklar.

Ombyggnad av flyktingförläggning i Lilla Edet
Avser om- och tillbyggnad av befintlig byggnad samt utvändigt sophus ingår. Objektet avser även diverse markarbete som asfalt, gräsytor, stängsel, yttre VA och belysning.

Nybyggnad av telestation i Lilla Edet
Ansökan om bygglov - nodhus, fibernät Vallby 3:3,Kärra 11:1,Heden 4:1.

Tillbyggnad av fritidshus i Lilla Edet
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus.

Rivning av enbostadshus i Lilla Edet
Rivning av två enbostadshus.

Nybyggnad av skylt i Lilla Edet
Skyltställning samt ett mindre antal arbetsbodar 2-4 st samt förrådscontainer.

Nybyggnad av transformatorstation i Lilla Edet
Transformatorstation - nybyggnad Graveröd 1:21.

Nybyggnad av enbostadshus i Lilla Edet
Nybyggnad av två enbostadshus.

Nybyggnad av skärmtak i Lilla Edet
Nybyggnad av väderskydd.

Nybyggnad av förråd i Lilla Edet
Bygglov - förrådstält.

Nybyggnad av transformatorstation i Lilla Edet
Bygglov - nybyggnad transformatorkiosk för lsp-anslutning till reningsverket.

Rivning av fastigheter i Göta
Avser rivning av 5 fastigheter: Hanström 2:18, Hanström 2:25, Hanström 2:4, Hanström 2:76 samt Hanström 5:2 i Göta.

Invändigt underhåll av kyrka
Avser invändig målning. kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. U

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: