Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Lidköping

Nybyggnad av avloppsreningsverk i Lidköping
Byggnation av nytt Avloppsreningsverk (ARV) med bland annat täckta bassänger. Lidköpings nya ARV ska ha en tydlig miljö- och hållbarhetsprofil samtidigt som det tekniskt och processmässigt skall ligga i framkant.
Nybyggnad av parkeringshus,bostäder och butik i Lidköping
Planer finns för 60-70 stycken nya bostäder, butikslokal på ca 1200 kvm samt parkeringshus vid Åhlens-parkeringen. Ett konsortium kommer att bildas av AB Bostäder och Frenbo som kommer att bli byggherre.
Upprustning av rullbana samt flygplatsljus i Såtenäs
Objektet avser att reparera ca 200 m av rullbana 01/19 genom att ersätta de översta asfaltlagren med nya samt banljus och PAPI för bana 01-19 samt förlängning av inflygningslinje bana 01.
Nybyggnad av radhus i Lidköping
Projektet avser nybyggnad av ca 11 lägenheter i 2 plan. Har tidigare ingått i objektnummer 248662.
Ombyggnad av förskola och vårdlokaler i Lidköping
Avser ombyggnation av förskola samt lokaler för vård och omsorg vid Ågårdsskogen i Lidköping. Yta för ombyggnationen är cirka 3500 kvm, där förskolan står för cirka 2500 kvm.
Ombyggnad av nätstation i Lidköping
Byggstart tidigast 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 25 lägenheter i 3 våningar.
Nybyggnad av förskola, kök och matsal i Lidköping
Projektet avser nybyggnad av förskola samt kök och matsal med ca 150 sittplatser till förskola och skola. Detta kommer att byggas intill Stenportskolan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 16 lägenheter i 2 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 10 lägenheter i 2,5 våning.
Nybyggnad av radhus på Majåker, Lidköping
Avser nybyggnad av elva radhus, bullerplank och en gemensam anläggning för skötsel av gata, parkering och VA.
Nybyggnad av grupphus i Lidköping
Avser nybyggnation av 11 enbostadshus med carport.
Nybyggnad av kedjehus i Lidköping
Avser nybyggnad av 11 st kedjehus.
Restaurering och ombyggnad av ekonomibyggnader i Lidköping
Avser restaurering av ekonomibyggnader samt ombyggnad till caféverksamhet.
ROT-renovering i flerbostadshus i Lidköping
Projektet avser ROT-renovering, kök, badrum, stambyten och nya elinstallationer i flerbostadshus.
Ombyggnad av vårdcentral i Lidköping
Avser ombyggnad av vårdcentral.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 6 st lägenheter.
Teknisk uppdatering av flygverkstad By 111, Såtenäs garnisonsområde
Avser demontering av i stort sett all befintlig ventilation samt installation av ny, aggregat samt kanaler. Detta inkluderar även berörda VS-arbeten i direkt anslutning till ventilationsbytet. Igensättning av glaspartier samt nytt system för styr- och övervakning.
Nybyggnad av parhus i Lidköping
Avser nybyggnad av tvåbostadshus med 4 lägenheter och carport/förråd. Kontakta byggherre för ytterligare information.
Nybyggnad av industrihus i Lidköping
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av ishall i Lidköping
Avser tillbyggnad av ishall med arenaförråd/garage, verkstad och tvätthall, befintligt förråd rivs.
Ny bullerskärm i Lidköping
Projektet avser ny bullerskärm för framtida bostadsområdet Askeslätt.
Nybyggnad av hönshus i Lidköping
Avser nybyggnad av djurstall för äggproduktion.
Nybyggnad av GC-väg i Lidköping
Avser nybyggnad av gång och cykelväg.
Nytt exploateringsområde i Lidköping
Avser nytt exploateringsområde inför bostäder. Anläggande av en gata, ca 100 m lång inkl. vänd-zon samt VA och serviser till 6 fastigheter, gatubelysning, kort gc-väg m.m.
Tillbyggnad av industrihus i Lidköping
Avser tillbyggnad av industri. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av maskinhall i Lidköping
Avser nybyggnad av maskinhall som är ouppvärmd.
Nybyggnad av bullerskydd vid skjutfält i Lidköping
Objektet avser anläggning av bullerskydd för skjutbanan med anledning av planerad bebyggelse av angränsande områden.
Tillbyggnad av industrihus i Lidköping
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Renovering av lokstall i Lidköping
Avser renovering av lokstall.
Ombyggnad av affärshus i Lidköping
Projektet avser anpassning av butikslokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av flerbostadshus (7 lägenheter).
Nybyggnad av garage i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av garage.
Nybyggnad av nätstation i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av nätstation, ersätter befintlig.
Nybyggnad av telestation i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av teknikhus - fiber.
Nybyggnad av telestation i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av teknikhus för fiber.
Nybyggnad av nätstation i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av två nätstationer.
Nybyggnad av skärmtak i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av väderskydd.
Nybyggnad av kontor i Lidköping
Bygglov - nybyggnad och ändrad användning från lager till kontorslokaler. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av laboratorium i Lidköping
Bygglov - ombyggnad och ändrad användning från lager till labbverksamhet.
Nybyggnad av skärmtak i Lidköping
Bygglov - skärmtak för solskydd över sandlåda.
Utvändigt underhåll av affärshus i Lidköping
Bygglov - tillbyggnad av affärshus med förrådsdel, samt komplettering av fasad mot magasinsgatan. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av lager i Lidköping
Bygglov - tillbyggnad av befintligt bränslelager. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av tvätthall i Lidköping
Bygglov - tillbyggnad av biltvätt och bilvårdsanläggning, tre tvättbås utomhus.
Tillbyggnad av driftscentral i Lidköping
Bygglov - tillbyggnad av groventré till befintligt driftshus.
Tillbyggnad av industrihus i Lidköping
Bygglov - tillbyggnad av industribyggnad (vänerköket) med två kylrum och ett förråd.
Tillbyggnad av lager i Lidköping
Bygglov - tillbyggnad av lagertält.
Ombyggnad av lager i Lidköping
Bygglov - ändrad användning från lager/försäljning till lager/försäljning/hunddagis.
Ombyggnad av frisersalong i Lidköping
Bygglov - ändrad användning, från lager till frisör/hälsovård samt utvändig ändring. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av vindkraftverk i Lidköping
Anmälan - uppförande av vindkraftverk, ersätter befintligt.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Lidköping
Avser anordning för ventilation installeras eller ändras väsentligt vid äldreboende.
Utvändigt underhåll av förskola i Lidköping
Avser utvändig ändring med byte av takmaterial och placering av solceller.
Nybyggnad av panncentral i Lidköping
Bygglov - containermodul, pelletspanna och pelletslager. Sävare 37:20,Järpås 18:1.
Rivning av barack i Lidköping
Rivningslov - rivning av barack.
Rivning av ekonomibyggnad i Lidköping
Rivningslov - rivning av fyra ekomomibyggnader.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: