Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Lidköping

Nybyggnad av avloppsreningsverk i Lidköping
Byggnation av nytt Avloppsreningsverk (ARV) med bland annat täckta bassänger. Lidköpings nya ARV ska ha en tydlig miljö- och hållbarhetsprofil samtidigt som det tekniskt och processmässigt skall ligga i framkant.
Upprustning av rullbana samt flygplatsljus i Såtenäs
Objektet avser att reparera ca 200 m av rullbana 01/19 genom att ersätta de översta asfaltlagren med nya samt banljus och PAPI för bana 01-19 samt förlängning av inflygningslinje bana 01.
Nybyggnad av radhus i Lidköping
Projektet avser nybyggnad av ca 11 lägenheter i 2 plan. Har tidigare ingått i objektnummer 248662.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Avser nybyggnad flerbostadshus. Omfattning oklar.
Ombyggnad av nätstation i Lidköping
Byggstart tidigast 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 25 lägenheter i 3 våningar.
Nybyggnad av förskola, kök och matsal i Lidköping
Projektet avser nybyggnad av förskola samt kök och matsal med ca 150 sittplatser till förskola och skola. Detta kommer att byggas intill Stenportskolan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 10 lägenheter i 2,5 våning.
Nybyggnad av förskola i Lidköping
Avser nybyggnad av förskola. Omfattning oklar.
Nybyggnad av radhus på Majåker, Lidköping
Avser nybyggnad av elva radhus, bullerplank och en gemensam anläggning för skötsel av gata, parkering och VA.
Nybyggnad av bostäder i Lidköping
Avser nybyggnad av 11 st kedjehus.
Anläggande av gata i Arkeslätt,etapp 2 del A i Lidköping
Projektet avser ny gata (ca 220 meter) va-ledningar samt servicesättningar för framtida bostadsområdet Askeslätt. Beläggningsarbeten utförs av tidigare upphandlad ramavtalsentreprenör.
Till- och ombyggnad av va-ledningar i Lidköping
Till- och ombyggnad av va-ledningar mellan Lidköping och Tun. Projektet är uppdelat i sju deletapper varav denna upphandling omfattar de tre deletapperna 1A-C.
Restaurering och ombyggnad av ekonomibyggnader i Lidköping
Avser restaurering av ekonomibyggnader samt ombyggnad till caféverksamhet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 6 st lägenheter.
Nybyggnad av förråd i Lidköping
Avser nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av lager i Lidköping
Avser nybyggnad av lagerhall.
Nybyggnad av industrihus i Lidköping
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av ishall i Lidköping
Avser tillbyggnad av ishall med arenaförråd/garage, verkstad och tvätthall, befintligt förråd rivs.
Ny gc-väg längs väg 2611 till Vinninga, etapp 2
Ca 1600 m lång. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde B Fyrbodal/Skaraborg.
Förlängning av plattform vid Framnäs i Lidköping
Längre och högre plattform samt funktionsanpassad. Ca 10 m extra plattform.
Tillbyggnad av industrihus i Lidköping
Avser tillbyggnad av industri. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nytt exploateringsområde i Lidköping
Avser nytt exploateringsområde inför bostäder. Anläggande av en gata, ca 100 m lång inkl. vänd-zon samt VA och serviser till 6 fastigheter, gatubelysning, kort gc-väg m.m.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av flerbostadshus (7 lägenheter).
Tillbyggnad av industrihus i Lidköping
Bygglov - om- och tillbyggnad, utvändig ändring samt uppsättning av skylt på industribyggnad.
Ombyggnad av skola i Lidköping
Bygglov - ändrad användning, från träningslokal till skola.
Rivning av panncentral i Lidköping
Rivningslov - rivning av panncentral.
Ombyggnad av parkeringsplats i Lidköping
Bygglov - omanläggning av parkering.
Ombyggnad av laboratorium i Lidköping
Bygglov - ombyggnad och ändrad användning från lager till labbverksamhet.
Nybyggnad av parkeringsplats i Lidköping
Bygglov - schaktning, anläggning av parkeringsplats samt uppsättning av skylt.
Tillbyggnad av tvätthall i Lidköping
Bygglov - tillbyggnad av biltvätt och bilvårdsanläggning, tre tvättbås utomhus.
Tillbyggnad av förråd i Lidköping
Bygglov - tillbyggnad av förråd på idrottsplats.
Tillbyggnad av industrihus i Lidköping
Bygglov - tillbyggnad av industribyggnad (vänerköket) med två kylrum och ett förråd.
Tillbyggnad av lager i Lidköping
Bygglov - tillbyggnad av lagertält.
Tillbyggnad av pumpstation i Lidköping
Bygglov - tillbyggnad av pumphus.
Utvändigt underhåll av skola i Lidköping
Bygglov - utvändig ändring på skolbyggnad, fasta solskydd.
Ombyggnad av lager i Lidköping
Bygglov - ändrad användning från lager/försäljning till lager/försäljning/hunddagis.
Nybyggnad av lager i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av förrådstält.
Nybyggnad av garage i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av garage.
Nybyggnad av sophus i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av miljöhus/sopstation.
Nybyggnad av telestation i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av teknikhus för fiber.
Nybyggnad av nätstation i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av två nätstationer.
Nybyggnad av parkeringsplats i Lidköping
Bygglov - fyllning för anläggande av parkeringsplats.
Utvändigt underhåll av vårdcentral i Lidköping
Bygglov - installation av solceller på vård- och förskolebyggnad.
Nybyggnad av vindkraftverk i Lidköping
Anmälan - uppförande av vindkraftverk, ersätter befintligt.
Ombyggnad av industrihus i Lidköping
Anmälan - ändring som väsentligt påverkar brandskyddet i industribyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: