Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Lidköping

Upprustning av rullbana samt flygplatsljus i Såtenäs
Objektet avser att reparera ca 200 m av rullbana 01/19 genom att ersätta de översta asfaltlagren med nya samt banljus och PAPI för bana 01-19 samt förlängning av inflygningslinje bana 01.
Nybyggnad av radhus i Lidköping
Projektet avser nybyggnad av ca 11 lägenheter i 2 plan. Har tidigare ingått i objektnummer 248662.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Ny detaljplan krävs. Projektet avser nybyggnad av ca 75 lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av förskola och vårdlokaler i Lidköping
Avser ombyggnation av förskola samt lokaler för vård och omsorg vid Ågårdsskogen i Lidköping. Yta för ombyggnationen är cirka 3500 kvm, där förskolan står för cirka 2500 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 26 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av förskola, kök och matsal i Lidköping
Projektet avser nybyggnad av förskola samt kök och matsal med ca 150 sittplatser till förskola och skola. Detta kommer att byggas intill Stenportskolan.
Ombyggnad/anpassning av fastighet i Lidköping
Projektet avser ombyggnad/anpassning av lokalerna för annan verksamhet exempelvis kontor, skola, bostäder, vårdlokaler.
Om- och tillbyggnad av äldreboende i Vinninga
Tillbyggnad (ca 460 m2) omfattar i huvudsak nytt bibliotek och administrativa lokaler med nytt fläktrum plan 2 samt tillbyggnad av träffpunkt och entrédel med tvätt mm. Ombyggnad (ca 750 m2) i plan 0 och 1 omfattar i huvudsak nytt kök, mötesplats, solrum, bastu, omklädningsrum, träningslokal, byte av fläktaggregat och tilläggsisolering på vindar. Rivning av bef del av hus (ca 50 m2).
Nybyggnad av kedjehus i Lidköping
Avser nybyggnad av 11 st kedjehus.
Anläggande av gata i Arkeslätt,etapp 2 del A i Lidköping
Projektet avser ny gata (ca 220 meter) va-ledningar samt servicesättningar för framtida bostadsområdet Askeslätt. Beläggningsarbeten utförs av tidigare upphandlad ramavtalsentreprenör.
ROT-renovering i flerbostadshus i Lidköping
Projektet avser ROT-renovering, kök, badrum, stambyten och nya elinstallationer i flerbostadshus.
Ombyggnad av vårdcentral i Lidköping
Avser ombyggnad av vårdcentral.
Nybyggnad av förråd i Lidköping
Avser nybyggnad av förråd.
Teknisk uppdatering av flygverkstad By 111, Såtenäs garnisonsområde
Avser demontering av i stort sett all befintlig ventilation samt installation av ny, aggregat samt kanaler. Detta inkluderar även berörda VS-arbeten i direkt anslutning till ventilationsbytet. Igensättning av glaspartier samt nytt system för styr- och övervakning.
Nybyggnad av lager i Lidköping
Avser nybyggnad av lagerhall.
Nybyggnad av parhus i Lidköping
Avser nybyggnad av tvåbostadshus med 4 lägenheter och carport/förråd. Kontakta byggherre för ytterligare information.
Ny bullerskärm i Lidköping
Projektet avser ny bullerskärm för framtida bostadsområdet Askeslätt.
Nybyggnad av GC-väg i Lidköping
Avser nybyggnad av gång och cykelväg.
Nybyggnad av industrihus i Lidköping
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Nytt exploateringsområde i Lidköping
Avser nytt exploateringsområde inför bostäder.
Ombyggnad av entréplanet till värmeverk i Lidköping
Avser ombyggnad av entréplanet till Lidköpings värmeverk samt rivning av innerväggar.
Tillbyggnad av ishall i Lidköping
Avser tillbyggnad av ishall med arenaförråd/garage, verkstad och tvätthall, befintligt förråd rivs.
Tillbyggnad av industrihus i Lidköping
Avser tillbyggnad av industribyggnad, del av befintlig rivs. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av industrihus i Lidköping
Avser rivning av industribyggnad.
Nybyggnad av maskinhall i Lidköping
Avser nybyggnad av maskinhall som är ouppvärmd.
Utredning för hållbar dagvattenutredning i Lidköpings kommun
Objektet avser utredning för hållbar dagvattenutredning för vattendrag inom Lidköpings kommun.
Nybyggnad av bullerskydd vid skjutfält i Lidköping
Objektet avser anläggning av bullerskydd för skjutbanan med anledning av planerad bebyggelse av angränsande områden.
Tillbyggnad av industrihus i Lidköping
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av grupphus i Lidköping
Bygglov - nybyggnation av 11 enbostadshus med carport.
Utvändigt underhåll av affärshus i Lidköping
Bygglov - tillbyggnad av affärshus med förrådsdel, samt komplettering av fasad mot magasinsgatan.
Ombyggnad av affärshus i Lidköping
Projektet avser anpassning av butikslokaler.
Renovering av lokstall i Lidköping
Avser renovering av lokstall.
Nybyggnad av industrihus i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av lager, befintlig ladugård rivs.
Nybyggnad av telestation i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av teknikhus för fiber.
Nybyggnad av skärmtak i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av väderskydd.
Nybyggnad av kontor i Lidköping
Bygglov - nybyggnad och ändrad användning från lager till kontorslokaler. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av industrihus i Lidköping
Avser tillbyggnad av industribyggnad på 25 kvm.
Utvändigt underhåll av förskola i Lidköping
Avser utvändig ändring med byte av takmaterial och placering av solceller.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidköping
Avser utökning av oinredd vind till lägenhet. Insättning av takfönster och balkong.
Ombyggnad av industrihus i Lidköping
Avser ändrad användning, flytt av informationsskylt vid tomtgräns.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Lidköping
Bygglov - avskärmning och bullervall.
Nybyggnad av panncentral i Lidköping
Bygglov - containermodul, pelletspanna och pelletslager. Sävare 37:20,Järpås 18:1.
Ombyggnad av industrihus i Lidköping
Bygglov - flytt av befintlig verksamhet inom fastighet, utvändig ändring samt skylt.
Ombyggnad av markanläggning i Lidköping
Bygglov - förändring naturmark.
Nybyggnad av enbostadshus i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av friggebod i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av friggebod.
Ombyggnad av skola i Lidköping
Avser om- och påbyggnad av tak på skolbyggnad.
Tillbyggnad av skola i Lidköping
Avser om- och tillbyggnad av lokaler för skolverksamhet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Anmälan - anordning för ventilation ersätts samt underhåll av byggnadsverk. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Lidköping
Avser anordning för ventilation installeras eller ändras väsentligt vid äldreboende.
Rivning av barack i Lidköping
Rivningslov - rivning av barack.
Rivning av ekonomibyggnad i Lidköping
Rivningslov - rivning av fyra ekomomibyggnader.
Tillbyggnad av lager i Lidköping
Bygglov - tillbyggnad av befintligt bränslelager. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av driftscentral i Lidköping
Bygglov - tillbyggnad av groventré till befintligt driftshus.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Lidköping
Bygglov - uppförande av bullervall.
Utvändigt underhåll av affärshus i Lidköping
Bygglov - utvändig fasadändring (ommålning). Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av kontor i Lidköping
Bygglov - utvändig fasadändring av affärs/kontorshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidköping
Bygglov - utvändig ändring med byte av balkongmaterial från plåt till laminatskivor. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av frisersalong i Lidköping
Bygglov - ändrad användning, från lager till frisör/hälsovård samt utvändig ändring. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av bensinstation i Lidköping
Bygglov - ombyggnad och utvändig ändring av bensinstation.
Ombyggnad av kontor i Lidköping
Bygglov - ombyggnad och ändrad användning, från garage till kontor. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av skärmtak i Lidköping
Bygglov - skärmtak för solskydd över sandlåda.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: