Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Lerum

Nybyggnad av bostäder i Aspen
Projektet avser nybyggnad av ca 550-600 lägenheter i blandad bebyggelse.

Nybyggnad av vändspår i Floda

Nybyggnad av flerbostadshus, Floda Centrum i Lerum
Avser nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av idrottshall i Lerum
Projektet avser nybyggnad av en idrottshall på ca 3500 kvm, med 2 stycken full stora planer och en läktare med plats för ca 1000 personer. Samt parkeringsgarage.

Nybyggnad av flerbostadshus i Hallsås
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 50 lägenheter.

Nybyggnad av seniorvillor i Lerum
Söker tomt i Lerum samt kringliggande kommuner.

Nybyggnad av radhus i Hallsås
Projektet avser nybyggnad av 17 lägenheter i radhus. Markarbetet påbörjas i mars 2017.

Ombyggnad av gata i Lerum
Avser ombyggnad av gata samt nybyggnad och gång och cykelväg.

Nybyggnad av enbostadshus på Hallsås, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av fyra enbostadshus med suterräng och loft.

Nybyggnad av omklädningsrum vid skola i Lerum
Objektet avser nybyggnad av omklädningsrum, samlingssal mm, med tillhörande mark- och installationsarbeten. Total BTA nybyggnad ca 260 kvm.

Tillbyggnad av vattenverk i Lerum
Avser utbyggnad av Skallsjö vattenverk.

Nybyggnad av kontor för hemvården i Lerum
Detaljplanearbetet pågår.

Nybyggnad av logistiklager i Stenkullen

Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Avser nybyggnad flerbostadshus.

Nybyggnad av gång- och cykelväg i Lerum
Avser nybyggnad av gång och cykelväg.

Nybyggnad av grupphus i Lerum
Avser nybyggnad av 4 st enbostadshus.

Yttre underhåll av fasader och tak mm på flerbostadshus i Gråbo
Objektet består av yttre underhåll av fasader, tak o dyl på Lundbyvägen och Hjällsnäsvägen i Gråbo.

Nybyggnad av restaurang och kontor i Lerum
Avser förhandsbesked om nybyggnation av restaurang och kontor.

Nybyggnad av produktionslokal i Lerum
Avser nybyggnad av produktionslokal.

Ombyggnad av vattenledning
Avser omläggning av befintlig vattenledning samt nyanläggning av dagvattenledning inom området kring Sävegårdsvägen.

Yttre underhåll på flerbostadshus i Floda
Objektet består av yttre underhåll fasader, tak o dyl, Mårdvägen 1-37 i Floda.

Utbyggnad av vatten och spillvattenledningar i Lerum etapp 2
Avser utbyggnad av vatten och spillvattenledningar.

Ombyggnad av vårdbostad i Lerum
Avser ändrad användning till stödboende.

Nybyggnad av industrihus i Lerum
Avser nybyggnad av en verksamhet/industri. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Yttre underhåll av fasad och tak mm på flerbostadshus i Gråbo
Objektet består av yttre underhåll fasader, tak o d, Segerstadsvägen 2, 3, 4, 8, 9 i Gråbo.

Yttre underhåll av tak och fasad på flerbostadshus i Stenkullen
Objektet består av yttre underhåll fasader, tak o dyl vid Hällebergsvägen 16–22 och 32–38 i Stenkullen.

Nybyggnad av grupphus i Lerum
Planer finns för nybyggnation av tre enbostadshus.

Uppställning av paviljonger för bibliotek och skolsköterska i Lerum
Avser hyra av paviljong för bibliotek och skolsköterska vid Aspenäs skola i Lerums kommun.

Ombyggnad av flerbostadshus i Lerum
Avser installation av bergvärmesysytem, Hällebergsvägen 20 och 34 Lerum.

Fasadmålning på bostadshus i Lerum
Projektet avser målning av fasad på flerbostadshus.

Yttre underhåll av fasader mm på flerbostadshus i Lerum
Objektet består av yttre underhåll fasader, o d vid Bentzels väg 4, 8, 12, 14 i Lerum.

Tillbyggnad av industrihus i Lerum
Avser tillbyggnad av kall lager.

Tillbyggnad av industrihus i Lerum
Avser tillbyggnad av verksamhet. Omfattning oklar. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av garage i Lerum
Avser nybyggnad av garagelänga.

Nybyggnad av industrihus i Lerum
Avser nybyggnation av industribyggnad.

Utvändigt underhåll av skola i Lerum
Fasadändring av skola.

Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Nybyggnad av flerbostadshus och garage. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Yttre underhåll - målning på flerbostadshus mm i Tollered
Objektet består av yttre underhåll fasader, tak o dyl, Volrath Bergs väg 15, 17, 20 inkl förråd, komplementsbyggnader o dyl.

Ombyggnad av tvättinrättning i Lerum
Ombyggnad av verksamhet, tvättstugan.

Ombyggnad av ungdomshem i Lerum
Ändrad användning från lägergård till akut/jourboende för ungdomar.

Nybyggnad av barack i Lerum
Tidsbegränsat bygglov arbetsbod.

Nybyggnad av barack i Lerum
Tidsbegränsat bygglov för arbetsbodar.

Tillbyggnad av enbostadshus i Lerum
Tillbyggnad enbostadshus, utbyggnad balkong Hallegården 1:366, 1:367, 1:372,1:373, 1:374.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Lerum
Uppsättning av bullerplank.

Nybyggnad av skärmtak i Lerum
Väderskydd för cyklar.

Ombyggnad av flyktingförläggning i Lerum
Ändrad användning från bartenterskola till hvb verksamhet.

Nybyggnad av nätstation i Lerum
Nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
Nybyggnad av två enbostadshus Drängsered 1:284,1:285.

Nybyggnad av skärmtak i Lerum
Nybyggnad av väderskydd.

Nybyggnad av transformatorstation i Lerum
Nybyggnad transformatorstation.

Utvändigt underhåll av bensinstation i Lerum
Fasadändring på bensinstation.

Ombyggnad av skärmtak i Lerum
Flytt av väderskydd Almekärr 3:1,Hede 2:3,Kålkulla 1:9.

Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
Förhandsbesked om nybyggnation av ett enbostadshus.

Nybyggnad av transformatorstation i Lerum
Nybyggnad av transformatorstation (norra ytterstadsvägen).

Nybyggnad av transformatorstation i Lerum
Nybyggnad transformatorstation (tolsjöhultsvägen) Stannum 13:13, Skepplaskog 1:4, 8:1.

Nybyggnad av transformatorstation i Lerum
Nybyggnad transformatorstationer (torgestorpsvägen) Lekstorp 1:6, Fröstebo 1:4.

Nybyggnad av förråd i Lerum
Nybyggnad av en komplementbyggnad.

Nybyggnad av nätstation i Lerum
Nybyggnad av en nätstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Lerum
Nybyggnad av en transformatorstation.

Nybyggnad av skärmtak i Lerum
Nybyggnad av en väderskydd.

Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
Nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
nybyggnad av ett enbostadshus med komplementbyggnad.

Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
Nybyggnad av ett enbostadshus.

Nybyggnad av transformatorstation i Lerum
Bygglov nybyggnad transformatorstation.

Nybyggnad av skärmtak i Lerum
Bygglov nybyggnad väderskydd.

Ombyggnad av nätstation i Lerum
Bygglov ombyggnad nätstation.

Nybyggnad av industrihus i Lerum
Avser nybyggnad av lagerbyggnad.

Nybyggnad av läktare i Lerum
Avser nybyggnad av en läktare samt förråd.

Nybyggnad av mur i Lerum
Anläggande av en mur.

Utvändigt underhåll av kyrka i Lerum
Avser byte av takpannor och solceller på tak.

Ombyggnad av affärshus i Lerum
Ändring av konstruktion. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Utvändigt underhåll av mur
Avser renovering av murar. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats.

Yttre underhåll av fasader mm på flerbostadshus i Lerum
Objektet består av yttre underhåll fasader o dyl, Hallegårdsgränden 1, 3, 5, 7 samt Hallegårdstäppan 1–8 inkl förrådsbyggnader.

Utvändigt underhåll av cafe i Lerum
Avser insättning av dörr istället för ett fönster.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: