Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Lerum

Nybyggnad av flerbostadshus, Floda Centrum i Lerum
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Rivning av äldreboende och nybyggnad av flerbostadshus i Lerum, etapp 2
Projektet avser rivning av äldreboende och nybyggnad av flerbostadshus. Hur många lägenheter som ska byggas är inte beslutat.
Nybyggnad av idrottshall i Lerum
Projektet avser nybyggnad av en idrottshall på ca 3500 kvm, med 2 stycken full stora planer och en läktare med plats för ca 1000 personer. Samt parkeringsgarage.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hallsås
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 50 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Gråbo
Projektet avser nybyggnad av 14 lägenheter i kedjehus.
Nybyggnad av flerbostadshus vid Torpaskolan i Lerum
Planer finns på nybyggnad av ca 30 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Hallsås
Projektet avser nybyggnad av 17 lägenheter i radhus. Markarbetet påbörjas i mars 2017.
Nybyggnad av kyrka i Floda
Projektet avser nybyggnad av en missionskyrka med en kyrksal med plats för 250 personer, en flexibel samlingssal med 200 platser och scen. andaktsrum mm.
Utbyggnad av vatten och spillvattenledningar i Lerum etapp 2
Avser utbyggnad av vatten och spillvattenledningar.
Nybyggnad av enbostadshus på Hallsås, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av fyra enbostadshus med suterräng och loft.
Tillbyggnad av vattenverk i Lerum
Avser utbyggnad av Skallsjö vattenverk.
Nybyggnad av kontor för hemvården i Lerum
Detaljplanearbetet pågår.
Nybyggnad av omklädningsrum vid skola i Lerum
Objektet avser nybyggnad av omklädningsrum, samlingssal mm, med tillhörande mark- och installationsarbeten. Total BTA nybyggnad ca 260 kvm.
Ombyggnad av vattenverk i Lerum
Avser leverans och uppställning av kolfilter.
Nybyggnad av industrihus i Lerum
Avser nybyggnad av industrihus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Avser nybyggnad flerbostadshus.
Ombyggnad av kommunhus 1 och 2 i Lerum
Avser utökning av kontorsplatser, förbättring av inomhusklimat mm.
Nybyggnad av återvinningscentral i Lerum
Avser nybyggnad av återvinningscentral.
Anläggande av cirkulationsplats i Lerum
Avser anläggande av cirkulationsplats.
Nybyggnad av gc-väg i Lerum
Projektet avser ny gc-väg. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad av grupphus i Lerum
Avser nybyggnad av 4 st enbostadshus.
Yttre underhåll av fasader och tak mm på flerbostadshus i Gråbo
Objektet består av yttre underhåll av fasader, tak o dyl på Lundbyvägen och Hjällsnäsvägen i Gråbo.
Renovering av badhus i Lerum
Avser renovering av badhus.
Nybyggnad av produktionslokal i Lerum
Avser nybyggnad av produktionslokal.
Ombyggnad av vattenledning
Avser omläggning av befintlig vattenledning samt nyanläggning av dagvattenledning inom området kring Sävegårdsvägen.
Yttre underhåll på flerbostadshus i Floda
Objektet består av yttre underhåll fasader, tak o dyl, Mårdvägen 1-37 i Floda.
Påbyggnad av affärshus med personallokal mm i Lerum
Projektet avser en påbyggnad med ett våningsplan för personallokaler, matsal samt kontor. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad av industrihus i Lerum
Avser nybyggnad av en verksamhet/industri. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av vårdbostad i Lerum
Avser ändrad användning till stödboende.
Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
Avvaktar svar från byggnadsnämnden. Planer finns för nybyggnad av 3 st villor.
Yttre underhåll av fasad och tak mm på flerbostadshus i Gråbo
Objektet består av yttre underhåll fasader, tak o d, Segerstadsvägen 2, 3, 4, 8, 9 i Gråbo.
Yttre underhåll av tak och fasad på flerbostadshus i Stenkullen
Objektet består av yttre underhåll fasader, tak o dyl vid Hällebergsvägen 16–22 och 32–38 i Stenkullen.
Nybyggnad av grupphus i Lerum
Planer finns för nybyggnation av tre enbostadshus.
Skötsel av yttermiljö, fastigheter i Lerum
Projektet avser tillsyn, skötsel, vinterväghållning av yttre miljö på fastigheter inom Lerurms kommun. I huvudsak skolor, förskolor, äldreboende och gruppboende. Entreprenören håller de maskiner och utrustning som krävs. Uppskattad byggstart och kostnad.
Uppställning av paviljonger för bibliotek och skolsköterska i Lerum
Avser hyra av paviljong för bibliotek och skolsköterska vid Aspenäs skola i Lerums kommun.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lerum
Avser installation av bergvärmesysytem, Hällebergsvägen 20 och 34 Lerum.
Fasadmålning på bostadshus i Lerum
Projektet avser målning av fasad på flerbostadshus.
Yttre underhåll av fasader mm på flerbostadshus i Lerum
Objektet består av yttre underhåll fasader, o d vid Bentzels väg 4, 8, 12, 14 i Lerum.
Nybyggnad av garage i Lerum
Avser nybyggnad av garagelänga.
Tillbyggnad av industrihus i Lerum
Avser tillbyggnad av verksamhet. Omfattning oklar. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Nybyggnad av flerbostadshus och garage. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Yttre underhåll - målning på flerbostadshus mm i Tollered
Objektet består av yttre underhåll fasader, tak o dyl, Volrath Bergs väg 15, 17, 20 inkl förråd, komplementsbyggnader o dyl.
Ombyggnad av ungdomshem i Lerum
Ändrad användning från lägergård till akut/jourboende för ungdomar.
Tillbyggnad av affärshus i Lerum
Tillbyggnad av verksamhet, affärshus. Kontakta byggherren för ytterligare information.
Nybyggnad av skärmtak i Lerum
Väderskydd för cyklar.
Ombyggnad av lägenhet i Lerum
Ändrad användning från lokal till bostad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Lerum
Tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av transformatorstation i Lerum
Tillbyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av skärmtak i Lerum
Nybyggnad av väderskydd.
Nybyggnad av transformatorstation i Lerum
Nybyggnad transformatorstation.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lerum
Fasadändring, flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
Förhandsbesked om nybyggnation av ett enbostadshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Lerum
Nybyggnad av en transformatorstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
nybyggnad av ett enbostadshus med komplementbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Lerum
Bygglov nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av industrihus i Lerum
Avser nybyggnad av lagerbyggnad.
Utvändigt underhåll av kyrka i Lerum
Avser byte av takpannor och solceller på tak.
Nybyggnad av läktare i Lerum
Avser nybyggnad av en läktare samt förråd.
Utvändigt underhåll av mur
Avser renovering av murar. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats.
Yttre underhåll av fasader mm på flerbostadshus i Lerum
Objektet består av yttre underhåll fasader o dyl, Hallegårdsgränden 1, 3, 5, 7 samt Hallegårdstäppan 1–8 inkl förrådsbyggnader.
Utvändigt underhåll av cafe i Lerum
Avser insättning av dörr istället för ett fönster.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: