Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Lerum

Nybyggnad av vattenverk
Avser leverans och uppställning av kolfilter samt ny byggnad för process och personal.

Nybyggnad av förskola i Lerum
Avser nybyggnad av förskola i fyra avdelningar.

Nybyggnad av radhus i Hallsås
Projektet avser nybyggnad av 17 lägenheter i radhus. Markarbetet påbörjas i mars 2017.

Nybyggnad av radhus i Lerum
Avser nybyggnad av radhus i 2 plan.

Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum, etapp 2
Detaljplanearbetet ska påbörjas. Projektet avser tre flerbostadshus och åtta villatomter.

Nybyggnad av parkeringshus med lägenheter i Floda
Ny detaljplan krävs. Projektet avser nybyggnad av parkeringshus, ca 150 p-platser, bostäder ovanpå.

Nybyggnad av kontor för hemvården i Lerum
Detaljplanearbetet pågår.

Nybyggnad av bostäder i Lerum
Vilken sorts hus som ska byggas är inte beslutat.

Nybyggnad av industrihus i Lerum
Avser nybyggnad av industrihus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum

Nybyggnad av affärshus i Lerum
Planer finns. Beslut saknas.

Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Avser nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Avser nybyggnad flerbostadshus.

Nybyggnad av grupphus i Lerum
Avser nybyggnation av tre enbostadshus.

Anläggande av cirkulationsplats i Lerum
Avser anläggande av cirkulationsplats.

Nybyggnad av gc-väg i Lerum
Projektet avser ny gc-väg. Byggstart tidigast hösten 2017.

Nybyggnad av grupphus i Lerum
Avser nybyggnad av 4 st enbostadshus.

Yttre underhåll av fasader och tak mm på flerbostadshus i Gråbo
Objektet består av yttre underhåll av fasader, tak o dyl på Lundbyvägen och Hjällsnäsvägen i Gråbo.

Renovering av badhus i Lerum
Avser renovering av badhus.

Nybyggnad av produktionslokal i Lerum
Avser nybyggnad av produktionslokal.

Ombyggnad av vattenledning
Avser omläggning av befintlig vattenledning samt nyanläggning av dagvattenledning inom området kring Sävegårdsvägen.

Yttre underhåll på flerbostadshus i Floda
Objektet består av yttre underhåll fasader, tak o dyl, Mårdvägen 1-37 i Floda.

Påbyggnad av affärshus med personallokal mm i Lerum
Projektet avser en påbyggnad med ett våningsplan för personallokaler, matsal samt kontor. Byggstart tidigast hösten 2017.

Nybyggnad av omklädningsrum vid skola i Lerum
Objektet avser nybyggnad av omklädningsrum, samlingssal mm, med tillhörande mark- och installationsarbeten. Total BTA nybyggnad ca 260 kvm.

Anläggande av gång- och cykelväg i Lerum
Avser anläggande av gång- och cykelväg i Lerum. Byggstart kommer ske tidigast 2019.

Utbyggnad av vatten och spillvattenledningar i Lerum etapp 2
Avser utbyggnad av vatten och spillvattenledningar.

Yttre underhåll av fasad och tak mm på flerbostadshus i Gråbo
Objektet består av yttre underhåll fasader, tak o d, Segerstadsvägen 2, 3, 4, 8, 9 i Gråbo.

Yttre underhåll av tak och fasad på flerbostadshus i Stenkullen
Objektet består av yttre underhåll fasader, tak o dyl vid Hällebergsvägen 16–22 och 32–38 i Stenkullen.

Tillbyggnad av skola i Lerum
Avser tillbyggnad av F-9 skola.

Uppställning av paviljonger för bibliotek och skolsköterska i Lerum
Avser hyra av paviljong för bibliotek och skolsköterska vid Aspenäs skola i Lerums kommun.

Fasadmålning på bostadshus i Lerum
Projektet avser målning av fasad på flerbostadshus.

Nybyggnad av grupphus i Lerum
Planer finns för nybyggnation av tre enbostadshus.

Tillbyggnad av industrihus i Lerum
Avser tillbyggnad av kall lager.

Ombyggnad av va-ledning i Lerum
Installation av kommunalt vatten och avlopp.

Utvändigt underhåll av skola i Lerum
Fasadändring av skola.

Yttre underhåll - målning på flerbostadshus mm i Tollered
Objektet består av yttre underhåll fasader, tak o dyl, Volrath Bergs väg 15, 17, 20 inkl förråd, komplementsbyggnader o dyl.

Ombyggnad av tvättinrättning i Lerum
Ombyggnad av verksamhet, tvättstugan.

Nybyggnad av läktare i Lerum
Nybyggnad av en läktare samt förråd.

Nybyggnad av stall i Lerum
Nybyggnad av en verksamhet.

Nybyggnad av industrihus i Lerum
Nybyggnad av en verksamhet/industri.

Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Nybyggnad av flerbostadshus och garage. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Ombyggnad av vårdcentral i Lerum
Ändrad användning från kontor till vårdcentral. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Ombyggnad av flyktingförläggning i Lerum
Ändrad användning från bartenterskola till hvb verksamhet.

Nybyggnad av barack i Lerum
Tidsbegränsat bygglov arbetsbod.

Nybyggnad av barack i Lerum
Tidsbegränsat bygglov för arbetsbodar.

Ombyggnad av flerbostadshus i Lerum
Tidsbegränsat, flerbostadshus.

Tillbyggnad av enbostadshus i Lerum
Tillbyggnad enbostadshus, utbyggd balkong Hallegården 1:368, 1:369.

Tillbyggnad av enbostadshus i Lerum
Tillbyggnad enbostadshus, utbyggnad balkong Hallegården 1:366, 1:367, 1:372,1:373, 1:374.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Lerum
Uppsättning av bullerplank.

Nybyggnad av nätstation i Lerum
Nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
Nybyggnad av två enbostadshus Aggetorp 1:163,1:164.

Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
Nybyggnad av två enbostadshus Drängsered 1:284,1:285.

Nybyggnad av skärmtak i Lerum
Nybyggnad av väderskydd.

Nybyggnad av förråd i Lerum
Nybyggnad förråd.

Nybyggnad av nätstation i Lerum
Nybyggnad/uppställning av 3 st nätstationer Ryggebol 1:11,1:22,Ölslanda 1:120.

Nybyggnad av nätstation i Lerum
Nybyggnad/uppställning av nätstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Lerum
Nybyggna av två transformatorstationer.

Nybyggnad av transformatorstation i Lerum
Nybyggnad av transformatorstation (norra ytterstadsvägen).

Nybyggnad av transformatorstation i Lerum
Nybyggnad transformatorstation (tolsjöhultsvägen) Stannum 13:13, Skepplaskog 1:4, 8:1.

Nybyggnad av transformatorstation i Lerum
Nybyggnad transformatorstationer (torgestorpsvägen) Lekstorp 1:6, Fröstebo 1:4.

Nybyggnad av förråd i Lerum
Nybyggnad av komplementbyggnad.

Nybyggnad av garage i Lerum
Nybyggnad av en garagelänga.

Nybyggnad av förråd i Lerum
Nybyggnad av en komplementbyggnad.

Nybyggnad av skärmtak i Lerum
Nybyggnad av en väderskydd.

Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
Nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
Nybyggnad av ett enbostadshus.

Nybyggnad av sophus i Lerum
Nybyggnad av en molok.

Nybyggnad av nätstation i Lerum
Nybyggnad av en nätstation.

Utvändigt underhåll av bensinstation i Lerum
Fasadändring på bensinstation.

Ombyggnad av skärmtak i Lerum
Flytt av väderskydd Almekärr 3:1,Hede 2:3,Kålkulla 1:9.

Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
förhandsbesked om nybyggnation av ett enbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lerum
Installation av solelanläggning.

Tillbyggnad av skärmtak i Lerum
Avser tillbyggnad av skärmtak.

Nybyggnad av skärmtak i Lerum
Bygglov nybyggnad väderskydd.

Ombyggnad av nätstation i Lerum
Bygglov ombyggnad nätstation.

Nybyggnad av barack i Lerum
Bygglov tidsbegränsat arbetsbod.

Ombyggnad av skola i Lerum
Avser installation av ventilation.

Nybyggnad av mur i Lerum
Anläggande av en mur.

Utvändigt underhåll av industrihus i Lerum
Avser byte av fasad av industrihus.

Nybyggnad av industrihus i Lerum
Avser nybyggnad av lagerbyggnad.

Ombyggnad av affärshus i Lerum
Ändring av konstruktion. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Utvändigt underhåll av mur
Avser renovering av murar. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats.

Yttre underhåll av fasader mm på flerbostadshus i Lerum
Objektet består av yttre underhåll fasader o dyl, Hallegårdsgränden 1, 3, 5, 7 samt Hallegårdstäppan 1–8 inkl förrådsbyggnader.

Ombyggnad av affärshus i Lerum
Avser en mindre ombyggnation.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: