Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Lerum

Nybyggnad av bostäder i Lerum
Avser nybyggnad av flerbostadshus ca 250 bostäder. Planer finns för att bygga 50 bostäder per år i 5 år. Kommer att delas upp i etapper.

Nybyggnad av flerbostadshus, Floda Centrum i Lerum
Avser nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av idrottshall i Lerum
Projektet avser nybyggnad av en idrottshall på ca 3500 kvm, med 2 stycken full stora planer och en läktare med plats för ca 1000 personer. Samt parkeringsgarage.

Nybyggnad av AC-station i Stenkullen

Nybyggnad av kulturhus i Lerum
Projektet avser nybyggnad av kulturhus.

Nybyggnad av flerbostadshus vid Torpaskolan i Lerum
Projektet avser nybyggnad av ca 60 lägenheter i flerbostadshus.

Nybyggnad av förskola i Lerum
Avser nybyggnad av förskola i fyra avdelningar.

Nybyggnad av radhus i Hallsås
Projektet avser nybyggnad av 17 lägenheter i radhus. Markarbetet påbörjas i mars 2017.

Nybyggnad av parkeringshus med lägenheter i Floda
Ny detaljplan krävs. Projektet avser nybyggnad av parkeringshus, ca 150 p-platser, bostäder ovanpå.

Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum, etapp 2
Detaljplanearbetet ska påbörjas. Projektet avser tre flerbostadshus och åtta villatomter.

Ombyggnad av gata i Lerum
Avser ombyggnad av gata. Omfattning oklar.

Nybyggnad av kyrka i Floda
Projektet avser nybyggnad av en missionskyrka med en kyrksal med plats för 250 personer, en flexibel samlingssal med 200 platser och scen. andaktsrum mm.

Nybyggnad av enbostadshus på Hallsås, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av fyra enbostadshus med suterräng och loft. Byggstart tidigast sommar 2017.

Nybyggnad av kontor för hemvården i Lerum
Detaljplanearbetet pågår.

Tillbyggnad av vattenverk i Lerum
Avser utbyggnad av Skallsjö vattenverk.

Ombyggnad av vattenverk i Lerum
Avser leverans och uppställning av kolfilter.

Nybyggnad av bostäder i Lerum
Vilken sorts hus som ska byggas är inte beslutat.

Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum

Nybyggnad av logistiklager i Stenkullen

Nybyggnad av affärshus i Lerum
Planer finns. Beslut saknas.

Anläggande av cirkulationsplats i Lerum
Avser anläggande av cirkulationsplats.

Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Avser nybyggnad flerbostadshus.

Nybyggnad av grupphus i Lerum
Avser nybyggnad av 4 st enbostadshus.

Yttre underhåll av fasader och tak mm på flerbostadshus i Gråbo
Objektet består av yttre underhåll av fasader, tak o dyl på Lundbyvägen och Hjällsnäsvägen i Gråbo.

Stabilitetsåtgärder i Lerum
Projektet avser stabilitetsåtgärder.

Nybyggnad av industrihus i Lerum
Avser nybyggnad av industrihus.

Nybyggnad av produktionslokal i Lerum
Avser nybyggnad av produktionslokal.

Ombyggnad av vattenledning
Avser omläggning av befintlig vattenledning samt nyanläggning av dagvattenledning inom området kring Sävegårdsvägen.

Yttre underhåll på flerbostadshus i Floda
Objektet består av yttre underhåll fasader, tak o dyl, Mårdvägen 1-37 i Floda.

Stabilitetsåtgärder i Lerum
Projektet avser stabiliseringsåtgärder.

Nybyggnad av omklädningsrum vid skola i Lerum
Objektet avser nybyggnad av omklädningsrum, samlingssal mm, med tillhörande mark- och installationsarbeten. Total BTA nybyggnad ca 260 kvm.

Nybyggnad av industrihus i Lerum
Avser nybyggnad av en verksamhet/industri. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Utbyggnad av vatten och spillvattenledningar i Lerum etapp 2
Avser utbyggnad av vatten och spillvattenledningar.

Yttre underhåll av fasad och tak mm på flerbostadshus i Gråbo
Objektet består av yttre underhåll fasader, tak o d, Segerstadsvägen 2, 3, 4, 8, 9 i Gråbo.

Yttre underhåll av tak och fasad på flerbostadshus i Stenkullen
Objektet består av yttre underhåll fasader, tak o dyl vid Hällebergsvägen 16–22 och 32–38 i Stenkullen.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lerum
Avser utvändigt underhåll.

Uppställning av paviljonger för bibliotek och skolsköterska i Lerum
Avser hyra av paviljong för bibliotek och skolsköterska vid Aspenäs skola i Lerums kommun.

Yttre underhåll av fasader mm på flerbostadshus i Lerum
Objektet består av yttre underhåll fasader, o d vid Bentzels väg 4, 8, 12, 14 i Lerum.

Nybyggnad av grupphus i Lerum
Planer finns för nybyggnation av tre enbostadshus.

Fasadmålning på bostadshus i Lerum
Projektet avser målning av fasad på flerbostadshus.

Spårväxelbyte i Floda

Nybyggnad av garage i Lerum
Avser nybyggnad av garagelänga.

Tillbyggnad av industrihus i Lerum
Avser tillbyggnad av kall lager.

Utvändigt underhåll av skola i Lerum
Fasadändring av skola.

Nybyggnad av industrihus i Lerum
Avser nybyggnation av industribyggnad.

Yttre underhåll - målning på flerbostadshus mm i Tollered
Objektet består av yttre underhåll fasader, tak o dyl, Volrath Bergs väg 15, 17, 20 inkl förråd, komplementsbyggnader o dyl.

Ombyggnad av tvättinrättning i Lerum
Ombyggnad av verksamhet, tvättstugan.

Ombyggnad av va-ledning i Lerum
Installation av kommunalt vatten och avlopp.

Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Nybyggnad av flerbostadshus och garage. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av nätstation i Lerum
Nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
Nybyggnad av två enbostadshus Drängsered 1:284,1:285.

Nybyggnad av skärmtak i Lerum
Nybyggnad av väderskydd.

Nybyggnad av förråd i Lerum
Nybyggnad förråd.

Nybyggnad av transformatorstation i Lerum
Nybyggnad transformatorstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Lerum
Nybyggnad av transformatorstation (norra ytterstadsvägen).

Nybyggnad av transformatorstation i Lerum
Nybyggnad transformatorstation (tolsjöhultsvägen) Stannum 13:13, Skepplaskog 1:4, 8:1.

Nybyggnad av transformatorstation i Lerum
Nybyggnad transformatorstationer (torgestorpsvägen) Lekstorp 1:6, Fröstebo 1:4.

Nybyggnad av förråd i Lerum
Nybyggnad av komplementbyggnad.

Nybyggnad av förråd i Lerum
Nybyggnad av en komplementbyggnad.

Nybyggnad av nätstation i Lerum
Nybyggnad av en nätstation.

Nybyggnad av skärmtak i Lerum
Nybyggnad av en väderskydd.

Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
Nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
nybyggnad av ett enbostadshus med komplementbyggnad.

Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
Nybyggnad av ett enbostadshus.

Nybyggnad av barack i Lerum
Tidsbegränsat bygglov arbetsbod.

Nybyggnad av barack i Lerum
Tidsbegränsat bygglov för arbetsbodar.

Tillbyggnad av enbostadshus i Lerum
Tillbyggnad enbostadshus, utbyggd balkong Hallegården 1:368, 1:369.

Tillbyggnad av enbostadshus i Lerum
Tillbyggnad enbostadshus, utbyggnad balkong Hallegården 1:366, 1:367, 1:372,1:373, 1:374.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Lerum
Uppsättning av bullerplank.

Nybyggnad av transformatorstation i Lerum
Bygglov nybyggnad transformatorstation.

Nybyggnad av skärmtak i Lerum
Bygglov nybyggnad väderskydd.

Ombyggnad av nätstation i Lerum
Bygglov ombyggnad nätstation.

Utvändigt underhåll av bensinstation i Lerum
Fasadändring på bensinstation.

Ombyggnad av skärmtak i Lerum
Flytt av väderskydd Almekärr 3:1,Hede 2:3,Kålkulla 1:9.

Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
Förhandsbesked om nybyggnation av ett enbostadshus.

Nybyggnad av industrihus i Lerum
Avser nybyggnad av lagerbyggnad.

Nybyggnad av läktare i Lerum
Avser nybyggnad av en läktare samt förråd.

Nybyggnad av mur i Lerum
Anläggande av en mur.

Ombyggnad av skola i Lerum
Avser installation av ventilation.

Utvändigt underhåll av kyrka i Lerum
Avser byte av takpannor och solceller på tak.

Ombyggnad av flyktingförläggning i Lerum
Ändrad användning från bartenterskola till hvb verksamhet.

Ombyggnad av affärshus i Lerum
Ändring av konstruktion. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Utvändigt underhåll av mur
Avser renovering av murar. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats.

Yttre underhåll av fasader mm på flerbostadshus i Lerum
Objektet består av yttre underhåll fasader o dyl, Hallegårdsgränden 1, 3, 5, 7 samt Hallegårdstäppan 1–8 inkl förrådsbyggnader.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: