Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Kungälv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av ca 250 hyres- och bostadsrättslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser en påbyggnad av Coophuset med ca 200 hyres- och bostadsrättslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 107 lägenheter med bostadsrätt och 88 lägenheter med hyresrätt i flerbostadshus med 4-7 våningar. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av Nordre älvbron i Kungälv
Byte av rörliga klaffar mot fasta brodelar samt upprustning av hela bron; byte av kantbalkar, beläggning och räcken.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av ca 100 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 67 lägenheter i flerbostadshus med 4-7 våningar och garage i källarplan. Byggstart augusti/september 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 46 lägenheter i flerbostadshus med 4-6 våningar och garage i källarplan. Uppskattad kostnad.
Markarbeten och uppförande av P-anläggning i Kungälv
Projektet avser markarbeten och uppförande av p-anläggning Intendenten. Anläggningen ska uppföras på Kongahällaområdet vid Ica Maxi i Kungälv.
Ombybyggnad av väg 168 mellan Kungälv-Marstrand, delen genomTjuvkil
Breddning av körbanan, ny gc-väg, trafiksäkerhetshöjande åtgärder i korsningar, gångpassager, upprustning av busshållplatser.
Nybyggnad av bostäder i Tjuvkil, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 40 lägenheter i flerbostadshus och 11 enbostadshus. Markarbetet påbörjas i januari 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 40 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast våren 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 50 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 32 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 32 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus med souterrainvåning. Uppskattad byggstart.
Exploateringsarbeten inför byggnation i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av gator, va-ledningar, GC-vägar, busshållplats, parkering mm inför nybyggnationer i Diseröd Centrum.
Va-ledningar i Kode, delsträcka 3A
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar, delsträcka 3A som börjar vid korsningen Ödsmål och slutar vid Solberga, Kode. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av vattenledning i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av vattenledningar.
Nybyggnad av bostäder på Koön
Projektet avser utveckling av Hedvigsholmen med bostäder, parkering och service.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av ca 20 lägenheter. Byggstart tidigast våren 2019.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 11 lägenheter i flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av parhus i Kungälv
Nybyggnad av två st parhus samt två st radhus med totalt 15 st lägenheter, miljö/soprum, teknik och carport/förråd. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av äldreboende i Kärna
Nybyggnad av 12 lägenheter i fem huskroppar (BTA 840 kvm). Byggstart tidigast våren 2018. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Exploatering för nybyggnad av bostäder i Ytterby
Projektet avser infrastruktur för byggande av villor och flerfamiljshus.
Ny- och ombyggnad av gata i Kungälv
Projektet avser ny- och ombyggnad av gata.
Nybyggnad av motivationsboende i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av motivationsboende 4 hus med 16 små lägenheter och 1 hus med personallokaler, administration, tvättstuga mm.
Nybyggnad av parhus/seniorbostäder i Kungälv
Söker tomt i Kungälv samt i kringliggande kommuner.
Ny överföringsledning i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av överföringsledning.
Va-ledningar i Kungälv
Projektet avser nya VA-ledningar. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av gruppbostad i Tega
Projektet avser nybyggnad av 6 lägenheter i LSS boende.
Nybyggnad av stall, veterinärstation mm i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av verksamhetslokaler, stall, pensionat samt veterinärstation. Byggstart tidigast våren 2018.
Ombyggnad av väg E6/väg 168 vid Kungälvsmotet
Ombyggnad av befintlig korsning vid rampanslutningen till cirkulationsplats samt separat busskörfält i riktning mot Kungälv mellan Christian IV:s väg och den nya cirkulationsplatsen. Eventuellt utbyte av belysning på väg 168 (mestadels på bron) samt ommålning till tre körfält uppe på bron.
Nybyggnad av va-ledning i Kungälvs kommun
Avser nybyggnad av VA-ledning för delen Brunnefjäll-Åkerhög i Kustzon. Byggstart tidigast slutet 2019. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad och renovering av kyrka i Kungälv
Projektet avser invändig renovering av kyrka och tillbyggnad med sakristia.
Takrenovering på flerbostadshus i Gula Komarken i Kungälv
Projektet avser renovering av tak på flerbostadshus.
Ny överföringsledning i Kungälv
Projektet avser ny överföringsledning, markförläggning samt sjöledning.
Tillbyggnad av lager i Kungälv
Projektet avser tillbyggnad av lagerbyggnad. Grunden blir pålning och platta på mark.
Nybyggnad av båthallar i Nereby
Projektet avser nybyggnad av två båthallar. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av deponi i Kungälv
Avser att lägga massor på Munkegärde deponi. Där ingår också kontroll av massor, besiktning m.m.
Nya brandvägar mm vid flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nya brandvägar ca 200 meter, gräsarmering för brandfordon, ca 400 meter dränering och 18 nya parkeringsplatser i befintlig gräsmatta.
Ramavtal avseende underhåll av broar, Kungälvs kommun
Avser reparation, underhåll och besiktning av broar, kajer, cykeltunnlar, vägbroar, trummor, kallmur, mm inom Kungälvs kommun. Det handlar om ca 30 broar av varierande sort och storlek. Uppskattad kostnad.
Om- och tillbyggnad av ekonombyggnad i Kungälv
Projektet avser om- och tillbyggnad av ekonomibyggnad.
Konsulttjänst avseende trafikutredning med förprojektering i Kungälvs kommun
Avser trafikutredning med förprojektering och genomförbarhet bland annat som en del att ta fram två detaljplaner. I den första delen ingår Strandgatan, Liljedalsgatan, Trädgårdsgatan och Glasbruksgränd. I den andra delen ingår Västra Tullen. Ingen kostnadsuppgift.
Utvändigt underhåll av garage, lokaler samt förråd i Kungälv
Avser utvändigt underhåll av Hagenvägen 2-54 inklusive garage, kvarterslokal, förråd och övriga komplementbyggnader.
Ramavtal avseende inspektion samt rengöring av reservoarer, Kungälvs kommun
Avser ramavtal för inspektion och rengöring av reservoarer.
Moduler - paviljonger till förskola i Kungälv
Avser fullt färdiga och fungerande moduler anpassade för förskoleverksamhet, två avdelningar. Uppskattad kostnad.
Ny solcellspark i Kungälv
Projektet avser ny solcellspark med ca 1000 paneler (300 kW per panel). Byggstart senhösten 2017. Uppskattad kostnad.
Renovering av bro i Kungälv
Projektet avser reparation inklusive asfaltering och belysning av Västra bron 1482-1 samt mindre reparationer av Östra bron 1482-2. Byggstart april/maj 2018.
Renovering av kapell i Stenungsund
Projektet avser utvändig renovering av fasader, fönster, portar mm på kapell.
Ombyggnad av samlingslokal i Kungälv
Ändrad användning från vind till möte/konferensrum.
Ombyggnad av badhus i Kungälv
Ombyggnad av varmbadhus samt rivning av simbassäng.
Upphandling av projektering för utflykt- och destinationslekplats i befintlig park, Kungälv
Avser att projektera en ny utflykts- och destinationslekplats som ska integreras i Västra parken i Kungälv.
Utvändigt underhåll av industrihus i Kungälv
Fasadförändring på industri/lagerbyggnad med placering av solceller på tak.
Utvändigt underhåll av industrihus i Kungälv
Fasadändring installation av solceller.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus.
Ombyggnad av vårdcentral i Kungälv
Ombyggnad, fasadförändring och ändrad användning av lokal från bilskola till familjecentral. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Nybyggnad av enbostadshus Vena 1:32,1:31.
Nybyggnad av parhus i Kungälv
Nybyggnad av tvåbostadshus samt carport med förråd.
Nybyggnad av återvinningsstation i Kungälv
Nybyggnad av återvinningshus/ avfallsstationer samt rivning av befintliga återvinningshus.
Nybyggnad av återvinningsstation i Kungälv
Nybyggnad av återvinningsstation samt skylt Komarken 1:1.
Nybyggnad av återvinningsstation i Kungälv
Nybyggnad av återvinningsstation samt skylt.
Utvändigt underhåll av lägenhet i Kungälv
Ändring av balkongräcke på vindsvåning.
Nybyggnad av telestation i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov t o m 2019-01-01 för teknikbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungälv
Strandskyddsdispens för transformatorstation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser ombyggnad och ändrad användning av källarvåning i flerbostadshus till 1 lägenhet. Byggstart tidigast våren 2018.
Ny handikappramp vid kyrka i Hålta
Projektet avser ny handikappramp till kyrka. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Upphandling av projektledare för nytt vattenreningsverk och exploateringsprojekt i Kungälv
Avser två(2) projektledare: Projektledare A: för nytt vattenreningsverk. Projektledare B: med fokus på exploateringsprojekt.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: