Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Karlsborg

Omtoppning av rull- och taxibana i Karlsborg
Nya slitlager för rull- och taxibana.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlsborg
Projektet avser nybyggnad av ca 20 lägenheter i flerbostadshus i två våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus SABOs Kombohus i Mölltorp, Karlsborg
Projektet avser nybyggnad av 16 lägenheter i flerbostadshus i två våningar, SABO Kombohus Flex.
Modernisering och ombyggnad av elnät i Västra Götaland
Avser bla kabelförläggning, schakt, plöjning, sätta elstationer och tillhörande elarbeten. Kontakta byggherre för ytterligare information.
Ombyggnad av soldathemmet i Karlsborg
Avser ombyggnad inklusive markarbeten på tomt. Markbyggnadarea ca 800 kvm. Fortifikationsgatab 6, 8 och Södra Tyghusgatan 6.
Flygplatsljus och ILS i Karlsborg
Uppskjutet projekt. Avser installation av flygplatsljus och ILS-anläggning. Kostnad oviss. Osäker uppskattad byggstart.
Ombyggnad i del av skolbyggnad, Karlsborgs Fästning
Projektet avser ombyggnad i del av skolbyggnad. Arbetet kommer att utföras i 2 etapper, etapp 1 till höger om provisorisk vägg i 117 Korridor och etapp 2 till vänster om vägg i 117 Korridor.
Nybyggnad av dagvattenledning i Karlsborg
Avser ny oljeavskiljare för hantering av dagvatten i Karlsborgs flottilj-område, F6.
Ny gc-väg längs väg 3036 i Mölltorps samhälle
Ca 700 m lång. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde B Fyrbodal/Skaraborg.
Om- och nybyggnad av lastbrygga vid Karlsborgs fästning
Projektet avser nybyggnad/ombyggnad av lastbrygga inklusive mark- och ledningsarbeten på tomt. Längd lastbrygga 24 m, markbyggnadsarea ca 4600 m2.
Utvändigt underhåll av skola i Karlsborg
Utvändig ändring av skola.
Nybyggnad av industrihus i Karlsborg
Avser nybyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Nybyggnad av bensinstation i Karlsborg
Nybyggnad av bensinstation samt rivning av bef.
Nybyggnad av förråd i Karlsborg
Nybyggnad av förrådsbyggnad strandskyddsdispens.
Nybyggnad av transformatorstation i Karlsborg
Nybyggnad av transformatorstation samt strandskyddsdispens.
Nybyggnad av transformatorstation i Karlsborg
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av fritidshus i Karlsborg
Nybyggnad av två fritidshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Karlsborg
Nybyggnad av två transformatorstationer.
Ombyggnad av samlingslokal i Karlsborg
Ombyggnad av gemensamhetslokal.
Ombyggnad av vandrarhem i Karlsborg
Ombyggnad samt ändrad användning från lägergård till vandrarhem. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av museum i Karlsborg
Avser ändrad användning från sädesmagasin till museum samt fasadändring.
Nybyggnad av transformatorstation i Karlsborg
Nybyggnad av 5 st transformatorstationer Igelbäcken 1:2, Bocksjö 4:1, Stockvikstorp 2:1, Hanebäckstorp 2:1 (2st).
Rivning av parhus i Karlsborg
Rivning av tvåbostadshus.
Nybyggnad av kylanläggning i Karlsborg
Uppförande av kylaggregat.
Tillfällig uppställning av bodar, Karlsborgs Fästning
Avser upprättande av tillfälliga lokaler med hjälp av anpassade bodar. Lokalerna ska nyttjas under 5 år och sedan avlägsnas från platsen som iordningställs till nuvarande utseende.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: