Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Karlsborg

Modernisering och ombyggnad av elnät i Västra Götaland
Avser bla kabelförläggning, schakt, plöjning, sätta elstationer och tillhörande elarbeten. Kontakta byggherre för ytterligare information.
Nybyggnad av dagvattenledning i Karlsborg
Avser ny oljeavskiljare för hantering av dagvatten i Karlsborgs flottilj-område, F6.
Ombyggnad i del av skolbyggnad, Karlsborgs Fästning
Projektet avser ombyggnad i del av skolbyggnad. Arbetet kommer att utföras i 2 etapper, etapp 1 till höger om provisorisk vägg i 117 Korridor och etapp 2 till vänster om vägg i 117 Korridor.
Om- och nybyggnad av lastbrygga vid Karlsborgs fästning
Projektet avser nybyggnad/ombyggnad av lastbrygga inklusive mark- och ledningsarbeten på tomt. Längd lastbrygga 24 m, markbyggnadsarea ca 4600 m2.
Ombyggnad av museum i Karlsborg
Avser ändrad användning från sädesmagasin till museum samt fasadändring.
Nybyggnad av tvätthall i Karlsborg
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad, biltvätt.
Nybyggnad av toalett i Karlsborg
Nybyggnad av mulltoalett.
Nybyggnad av telestation i Karlsborg
Nybyggnad av teknikhus för fiber.
Muddring av hamn i Granvik
Objektet avser muddring och fördjupning av inre del av hamnbassäng i Granviks hamn.
Ommålning av yttertak på kanslibyggnad på Karlsborg Flottiljområde
Objektet avser målning av yttertak av plåt på Kanslibyggnad K0051.001 Fd F6 i Karlsborg.
Tillfällig uppställning av bodar, Karlsborgs Fästning
Avser upprättande av tillfälliga lokaler med hjälp av anpassade bodar. Lokalerna ska nyttjas under 5 år och sedan avlägsnas från platsen som iordningställs till nuvarande utseende.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: