Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Karlsborg

Ombyggnad av väg 3061 mellan Undenäs-Kvarnsjöbacken i Karlsborg
Avser ombyggnad för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten mellan Undenäs-Kvarnsjöbacken samt ny sträckning förbi Skeppshult, ca 11 kilometer lång.

Nybyggnad av flerbostadshus i Karlsborg
Projektet avser nybyggnad av ca 20 lägenheter i flerbostadshus i två våningar.

Modernisering och ombyggnad av elnät i Västra Götaland
Avser bla kabelförläggning, schakt, plöjning, sätta elstationer och tillhörande elarbeten. Byggstart och kostnad oviss.

Nybyggnad av stall i Mölltorp
Planer i tidigt skede. Avser nybyggnad av stall.

Flygplatsljus och ILS i Karlsborg
Uppskjutet projekt. Avser installation av flygplatsljus och ILS-anläggning. Kostnad oviss. Osäker uppskattad byggstart.

Utvändig takmålning,Slutvärnet Karlsborgs fästning, Etapp 2
Avser utvändig takmålning.

Tillbyggnad av kontor i Karlsborg
Avset tillbyggnad av befintliga lokaler inom Kv Impregneraren 7 & 13, Karlsborg. Tillbyggnaden är på ca 265 m2 på bottenplan och ska rymma kontors-, konferens-, och omklädningslokaler

Ombyggnad av byggnad vid Flottiljområdet i Karlsborg
Objektet avser ombyggnad av befintliga portar i byggnad 083 till ny vägg med portar. Ny yttervägg utförs i sandwichelement, sockeln utförs av betongsandwichkonstruktion. Vägg ca 425 m2, sockel ca 59 m2.

Om- och nybyggnad av lastbrygga vid Karlsborgs fästning
Projektet avser nybyggnad/ombyggnad av lastbrygga inklusive mark- och ledningsarbeten på tomt. Längd lastbrygga 24 m, markbyggnadsarea ca 4600 m2.

Ombyggnad av flerbostadshus i Karlsborg
Bygglov för ombyggnad av äldreboende/förskola till lägenheter.

Nybyggnad av transformatorstation i Karlsborg
Nybyggnad av 5 st transformatorstationer Torpet 1:1, Kärret 1:2, Skogaryd 1:33, Frökärr 1:56, Noltorp 1:6.

Upprustning av Undenäs kyrka i Karlsborg
Avser tillbyggnad av väntrum samt en handikapptoalett.

Muddring av hamn i Granvik
Objektet avser muddring och fördjupning av inre del av hamnbassäng i Granviks hamn.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: