Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Hjo

Nybyggnad av vindkraftverk i Hjo
Ca 20 verk med en totalhöjd om 150-180, effekt 40-60 MW.
Ombyggnad av skola i Hjo
Avser omfattande renovering av två plan där undervisning bedrivs, fönsterbyten, tilläggsisolering av vind och installation av hiss. Tillbyggnaden avser ny entré, utrymmen för lärararbetsplatser, grupprum och toaletter m.m.
Om- och tillbyggnad av särskilt boende i Hjo
Entreprenaden omfattar nybyggnad av dagvårdavdelning och personalutrymmen samt 18 st lägenheter, 9 st särskilt boende och 9 st korttidsboende, med tillhörande komplement och lokaler. Samtliga tillhörande delar inklusive delar av utemiljö och anslutningsväg ingår i entreprenaden. Byggnaden uppförs i tre plan inkl. suterrängplan och ansluts till befintlig byggnad.
Nybyggnad av industri, Hjo
Planförslaget syftar till att utvidga norra industriområdet i nordlig riktning med ca 3,9 ha. Planområdet är beläget ca 2 km norr om Hjos centrum och omedelbart norr om befintligt industriområde i anslutning till Sveavägen.
Nybyggnad av gator och VA i Hjo
Objektet avser nybyggnad av gator, gc-vägar, dagvattendamm samt vatten-, dagvatten- och spillvattenledningar.
Nybyggnad av industrihus i Hjo
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av centralkök i Hjo
Avser tillbyggnad av centralkök på Guldkroksskolan.
Nybyggnad av industrihus i Hjo
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av telestation i Hjo
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Tillbyggnad av fritidshus i Hjo
Bygglov för tillbyggnad av fritidshus med uterum.
Utvändigt underhåll av affärshus i Hjo
Bygglov för utvändig ändring av affärslokal. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av industrilager i Hjo
Avser nybyggnad av industrilager.
Nybyggnad av ställverk i Hjo
Förhandsbesked för nybyggnad av ställverksbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: