Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Herrljunga

Ramavtal avseende nyproduktion av villor, parhus, kedjehus och radhus inom Herrljunga kommun
Avser ramavtal avseende nybyggnad av villor, parhus, kedjehus och radhus inom Herrljunga kommun.
Nybyggnad förskola, renovering av kök mm på skola i Herrljunga
Projektet avser nybyggnad av förskola, renovering av kök och matsal på grundskola.
Nybyggnad av enfamiljshus och radhus,kedjehus,parhus i Herrljunga
Projektet avser nybyggnad av parhus, radhus, kedjehus och enbostadshus l på Nya Horsby. Omfattning är i dagsläget oklar.
Anläggande av gång- och cykelväg längs väg 181/183 mellan Remmenedal-Herrljunga
Projektet avser trafiksäkerhetshöjande åtgärder för oskyddade trafikanter och framkomlighetsåtgärder för kollektivtrafiken. Väg 181 flyttas och nyanläggs på en kortare sträcka, nya busshållplatser samt flytt av ledningar.
Anläggande av gång- och cykelväg längs väg 181/183 mellan Bergagärde-Herrljunga
Projektet avser trafiksäkerhetshöjande åtgärder för oskyddade trafikanter och framkomlighetsåtgärder för kollektivtrafiken
Rivning av industrihus i Herrljunga
Rivningslov/rivningsanmälan.
Tillbyggnad av lager i Herrljunga
Tillbyggnad industri- industritält.
Nybyggnad av parkeringsplats i Herrljunga
Anläggande av parkeringsplats.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Herrljunga
Avser tillbyggnad av badrum i flerbostadshus.
Ombyggnad av sjukhem i Herrljunga
Invändig ombyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av förråd i Herrljunga
Nybyggnad komplementbyggnad.
Asfaltering av parkeringsplats i Herrljunga
Avser ca 4000 kvm asfaltläggning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: