Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Herrljunga

Anläggande av plattform i Herrljunga
Avser ny plattform med tillhörande BEST-arbeten. Anläggande av en ny 250 m lång mellanplattform över nuvarande spår 7. Denna åtgärd är till för att minska behovet av korsande tågvägar över Västra stambanan. Spår 6, som även fortsättningsvis blir ett genomgående spår, skall hastighetshöjas från dagens nivå. Spår 8 ska bli ett säckspår med anslutnings- och uppställningsmöjligheter för pendeltåg. Anslutning för resenärer i form av trappor och hiss ska etableras till den nya mellanplattformen. Kontaktledningssystemet ska anpassas till den nya plattformen och spårlägen som denna byggnation medför.

Nybyggnad av enfamiljshus i Herrljunga
Diskussioner pågår med potentiell byggherre. Planer för nybyggnad av bostäder i gemenskap.

Ny- och ombyggnad av förskola i Herrljunga
Projektet avser nybyggnad av förskola, kök, matsal, personalutrymmen samt ombyggnad inom befintlig skolbyggnad.

Nybyggnad av kontor i Herrljunga
Byggentreprenad BE innehåller grundläggning, betongarbeten, stomkompletteringar exkl. takkonstruktion och målningsarbeten, Prefabentreprenad PE innehåller tillverkning, fönster och utvändiga dörrar och partier inkl. plåtarbeten och fönstermontage, leverans och montage av betongstommen. Omfattar 24 kontorsplatser.

Framkomlighetsåtgärder på väg 183 i Herrljunga kommun
Kurvrätningar.

Nybyggnad av industrihus i Herrljunga
Avser nybyggnad av industri på ca 1200 kvm.

Utbyggnad av passivt bredbandsfibernät i Ljung
Entreprenaden omfattar plöjning/grävning av fiberslang, kopplingsskåp, brunnar m.m. samt blåsning av fiber, kontaktering, GPS-inmätning etc.

Anläggande av ny väg till fritidsområde i Herrljunga
Avser anläggning av ny väg med en sträcka på 400 m.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: