Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Herrljunga

Ramavtal avseende nyproduktion av villor, parhus, kedjehus och radhus inom Herrljunga kommun
Avser ramavtal avseende nybyggnad av villor, parhus, kedjehus och radhus inom Herrljunga kommun.
Nybyggnad förskola, renovering av kök mm på skola i Herrljunga
Förstudie pågår. Projektet avser nybyggnad av förskola, renovering av kök och matsal på grundskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Herrljunga
Projektet avser nybyggnad av 16 lägenheter i flerbostadshus sk KOMBOHUS.
Nybyggnad av vindkraftverk i Herrljunga
Planer finns på anläggande av en testpark för tre vertikala vindkraftverk.
Anläggande av gång- och cykelväg längs väg 181/183 mellan Remmenedal-Herrljunga
Projektet avser trafiksäkerhetshöjande åtgärder för oskyddade trafikanter och framkomlighetsåtgärder för kollektivtrafiken. Väg 181 flyttas och nyanläggs på en kortare sträcka, nya busshållplatser samt flytt av ledningar.
Anläggande av gång- och cykelväg längs väg 181/183 mellan Bergagärde-Herrljunga
Projektet avser trafiksäkerhetshöjande åtgärder för oskyddade trafikanter och framkomlighetsåtgärder för kollektivtrafiken
Ombyggnad av sjukhem i Herrljunga
Invändig ombyggnad.
Nybyggnad av förråd i Herrljunga
Nybyggnad komplementbyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Herrljunga
Avser tillbyggnad av badrum i flerbostadshus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Herrljunga
Anläggande av parkeringsplats.
Asfaltering av parkeringsplats i Herrljunga
Avser ca 4000 kvm asfaltläggning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: