Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Härryda

Nytt dubbelspår mellan Borås-Göteborg, delen Mölnlycke-Bollebygd
Projektet avser ny dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Mölnlycke och Bollebygd med stationer vid Göteborg Landvetter Airport och Mölnlycke. Ca 2,5 mil ny järnväg.

Nybyggnad av hotell i Landvetter
Projektet avser nybyggnad av hotell med ca 220 rum, restaurang, bar, fitnessavdelning och ett tiotal konferensrum. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av vattenverk och ledningar i Hindås
Projektet avser ny produktionsanläggning samt överföringsledningar.

Nybyggnad av terminalbyggnad i Mölnlycke
Projektet avser nybyggnation av terminalbyggnad innehållande både kyl- och frysterminal, höglager samt paket- och pallhantering.

Iordningställande av aktivitetspark i Mölnycke
Projektet avser iordningställande av aktivitetspark.

Nybyggnad av bostäder i Härryda
Projektet avser nybyggnad av 51 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart årsskiftet 2017/2018.

Nybyggnad idrottshall i Landvetter
Projektet avser nybyggnad av idrottshall med läktare, cafeteria, kansli, förråd och omklädningsrum

Anläggande av överföringsledning i Härryda
Projektet avser anläggande av överföringsledning.

Nybyggnad av förskola i Härryda
Projektet avser nybyggnad av förskola med tre avdelningar och mottagningskök.

Om- och tillbyggnad GOT Bagage sorteringsfickor på Landvetter, etapp 1
Projektet avser ombyggnad av befintliga kontorslokaler samt matsal och kallkök till en bagagehall samt överdäckning av inrikes incheckningshall (utökning av ca 18 nya sorteringsbegrepp). Huvuddel 1: Överdäckning av inrikeshallen. Huvuddel 2: Rivning av kontor, matsal, kallkök för byggnation av bagagehall.

Ny huvudgata i Landvetter
Projektet avser ny huvudgata. Byggstart tidigast våren 2017.

Ombyggnad a va-ledningar i Härryda
Projektet avser ombyggnad av ca 550 meter va-ledningar i Bryggerivägen, Västergårdsvägen och vidare upp till vattentornet i Rävlanda. Uppskattad byggstart och kostnad.

Stabilitetshöjande åtgärder på väg 549 utmed Landvettersjön, Slamby

Va-sanering i Härryda.
Projektet avser sanering av va-ledningar.

Nybyggnad av dagvattendammar i Mölnlycke
Projektet avser nybyggnad av dagvattendammar. Byggstart tidigast våren 2018.

Yttre underhåll av tak och fasad mm på flerbostadshus i Landvetter
Objektet består av yttre underhåll fasader, tak o d samt en del markarbeten på Stommen 1-16 och 27-36 i Landvetter. Option: Fasadtvätt Stommen, 55-64, 88-105, 124-150, 151-177, 202-211, 221-238, 252-261, 282-299.

Nybyggnad av HVB-boaende i Härryda
Projektet avser nybyggnad av HVB-boende. Uppskattad kostnad.

Till- och ombyggnad av vårdanläggning i Härryda
Projektet avser till- och ombyggnad av vårdbyggnad. Uppskattad kostnad.

Förbättringsåtgärder längs väg 156 mellan Härryda-Skene
Stigningsfält på 1,3 km mellan Skoghem-Backadal, åtgärder vid Hyssna Handel (bredda vägen, ny belysning mm) utbyggnad av pendlarparkering och tillgänglighetsanpassning av två busshållplatser vid Hjorttorp, tillgänglighetsanpassning av busshållplatser vid Eriksmyst, Bugärde och Gästigivargården (bredare och längre plattformar, taktila ytor för synskadade samt bygga säkra gångbanor till och från hållplatserna).

Ombyggnad av kök och matsal i skola i Härryda
Projektet avser ombyggnad av kök och matsal i skola. Byggstart tidigast sommar 2018.

Cirkulationsplats i Härryda
Projektet avser ny cirkulationsplats.

Markarbeten vid bostadshus i Mölnlycke, etapp 5
Projektet avser markarbeten vid bostadshus. Byggstart tidigast våren 2018.

Ny gc-väg längs väg 542 genom Björröd
Ca 250 m lång. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde A Göteborg/Sjuhärad.

Markarbeten vid bostadshus i Mölnlycke, etapp 4
Projektet avser upprustning och modernisering av gårdar med bl a lekytor, plattläggning, belysning mm.

Yttre underhåll - målning på flerbostadshus i Mölnlycke
Objektet består av yttre underhåll fasader, tak o dyl vid kv Hönekulla 1:606, Björksoppen, Fårtickan samt Trattskivlingen på Skinnefjällsvägen i Mölnlycke.

Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Rävlanda Syd
Inom projektområdet Rävlanda Syd inom Härryda kommun ska ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät byggas med avsikt att koppla samman intresserade fastigheter. I totalentreprenaden ingår att utföra projektering, grävning, plöjning/fräsning, inblåsning, svetsning, skarvning och kontaktering av fiber, läggande av varningsnät, uppförande och inredning av huvudnod, installation och dokumentation samt leverans av kanalisation, brunnar, fiberkablar, noder, nodskåp samt övrigt nödvändigt material. Uppskattad kostnad.

Förläggning av membran vid Fläskebo deponi i Landvetter
Renova utför en ny cell för farligt avfall/ icke farligt avfall på Fläskebo deponi i Härryda. Entreprenaden omfattar inköp och förläggning av membran, stosar runt tillsynsbrunnar mm. Uppskattad kostnad.

Yttre underhåll av fasad och tak mm på flerbostadshus i Rävlanda
Objektet består av yttre underhåll fasader, tak o d, Boråsvägen 22 L-N i Rävlanda.

Renovering av hiss i parkeringshus i Mölnlycke
Hissen i trapphuset byts och ersätts med en ny hiss. Glasdörrar installeras för ökad trygghet.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Härryda
Tillbyggnad av flerbostadshus och fasadändring.

Nybyggnad av lager i Härryda
Tidsbegränsat nybyggnad av airdome tält.

Ombyggnad av industrihus i Härryda
Tidsbegränsat ändring av industri och lagerbyggnad.

Tillbyggnad av enbostadshus i Härryda
Tillbyggnad av enbostadshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Härryda
Anmälan installation av ventilation. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av brunn i Härryda
Nybyggnad av vattenbrunn.

Nybyggnad av skärmtak i Härryda
Nybyggnad av väderskydd vid busshållplats Snåkered 2:5,2:8.

Nybyggnad av skärmtak i Härryda
Nybyggnad av väderskydd vid busshållplats.

Nybyggnad av skärmtak i Härryda
Bygglov nybyggnad av väderskydd.

Rivning av telestation i Härryda
Rivning av torn och teknikhus.

Invändigt underhåll av kyrka i Härryda
Avser renovering av kyrkbänkar. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: