Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Härryda

Nybyggnad av flerbostadshus i Mölnlycke
Projektet avser nybyggnad av ca 1000 lägenheter i flerbostadshus som kommer att byggas av flera aktörer.

Tillbyggnad av terminal expantion söder på Landvetter
Projektet avser utbyggnad av ytterligare gater och flygplansparkering.

Nybyggnad av terminalbyggnad i Mölnlycke
Projektet avser nybyggnation av terminalbyggnad innehållande både kyl- och frysterminal, höglager samt paket- och pallhantering.

Nybyggnad av särskilt boende i Mölnlycke etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 24 lägenheter i särskilt boende.

Nybyggnad idrottshall i Härryda
Projektet avser nybyggnad av idrottshall.

Nybyggnad idrottshall i Landvetter
Projektet avser nybyggnad av idrottshall med läktare, cafeteria, kansli, förråd och omklädningsrum

Nybyggnad av särskilt boende i Mölnlycke, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 12 lägenheter i särskilt boende.

Ny processbyggnad mm i Härryda
Projektet avser ny processbyggnad för bioreaktorer och kemikaliehantering. Gångkulvert mellan befintlig kolfilterhall och bio/kem-byggnad. Förbindelsegång mellan bio/kem-byggnad, UV-byggnad och doseringsbyggnad.

Nybyggnad av förskola i Härryda
Projektet avser nybyggnad av förskola med tre avdelningar och mottagningskök.

Om- och tillbyggnad GOT Bagage sorteringsfickor på Landvetter, etapp 1
Projektet avser ombyggnad av befintliga kontorslokaler samt matsal och kallkök till en bagagehall samt överdäckning av inrikes incheckningshall (utökning av ca 18 nya sorteringsbegrepp). Huvuddel 1: Överdäckning av inrikeshallen. Huvuddel 2: Rivning av kontor, matsal, kallkök för byggnation av bagagehall.

Ny huvudgatai Landvetter
Projektet avser ny huvudgata. Byggstart tidigast våren 2017.

Muddring, nya GC-broar mm i Mölnlycke
Projektet avser arbeten vid Mölndalsån med muddring, stabilitets åtgärder, kapacitet- och erosionsskydd samt utbyte och nybyggnad av 5 GC-broar. Byggstart tidigast hösten 2017.

Om- och nybyggnad av centralvakten på Landvetter
Projektet avser om- och nybyggnad av centralvakten (CVA). Leverantör och montör av metallpartier: Göteborgs Metallpartier AB, Taljegårdsgatan 7, 431 53 Mölndal, Filip Millner, tel 031-7766777.

Leverans av 4 st krafttransformatorer, Härryda Energi
Upphandlingen avser leverans av fyra st nya krafttransformatorer samt uppställning på befintliga fundament. Transformatordata; 45/22,5 kV 40 MVA ONAN (M1 Solsten 2 st.), 25 MVA ONAN (M5 Skalmered 2 st.).

Exploatering av område i Landvetter
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar samt anläggande av park och 2 stycken dagvattendammar. Byggstart tidigast hösten 2017.

Utbyggnad av gator och va-ledningar i Mölnlycke
Projektet avser om- och utbyggnad av gator, gång och cykelväg samt VA-ledningar i entreprenaden ingår även förläggning av el-, opto- och teleledningar samt belysning.

Nybyggnad av HVB-boaende i Härryda
Projektet avser nybyggnad av HVB-boende. Uppskattad kostnad.

Om- och tillbyggnad av förskola i Härryda
Projektet avser om- och tillbyggnad av förskola.

Ombyggnad av kök och matsal i skola i Härryda
Projektet avser ombyggnad av kök och matsal i skola. Byggstart tidigast sommar 2017.

Cirkulationsplats i Härryda
Projektet avser ny cirkulationsplats.

Anläggande av gång- och cykelväg Gärdesområdet i Härryda
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg, ny VA-ledning samt ny- och ombyggnad av vägar i området. Byggstart tidigast våren 2018.

Sanering av va-ledning i Hindås
Projektet avser sanering av va-ledningar. Byggstart tidigast våren 2017.

Markarbeten vid bostadshus i Mölnlycke, etapp 4
Projektet avser upprustning och modernisering av gårdar med bl a lekytor, plattläggning, belysning mm. Byggstart tidigast maj 2017.

Markarbeten vid bostadshus i Mölnlycke, etapp 5
Projektet avser markarbeten vid bostadshus.

Stabilitetshöjande åtgärder på väg 549 utmed Landvettersjön, Slamby

Yttre underhåll - målning på flerbostadshus i Mölnlycke
Objektet består av yttre underhåll fasader, tak o dyl vid kv Hönekulla 1:606, Björksoppen, Fårtickan samt Trattskivlingen på Skinnefjällsvägen i Mölnlycke.

Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Rävlanda Syd
Inom projektområdet Rävlanda Syd inom Härryda kommun ska ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät byggas med avsikt att koppla samman intresserade fastigheter. I totalentreprenaden ingår att utföra projektering, grävning, plöjning/fräsning, inblåsning, svetsning, skarvning och kontaktering av fiber, läggande av varningsnät, uppförande och inredning av huvudnod, installation och dokumentation samt leverans av kanalisation, brunnar, fiberkablar, noder, nodskåp samt övrigt nödvändigt material.

Yttre underhåll av tak och fasad mm på flerbostadshus i Landvetter
Objektet består av yttre underhåll fasader, tak o d samt en del markarbeten på Stommen 1-16 och 27-36 i Landvetter. Option: Fasadtvätt Stommen, 55-64, 88-105, 124-150, 151-177, 202-211, 221-238, 252-261, 282-299.

Inventarier o. utrustning, ljus, ljud m m i Härryda kommun
Upptaget i investeringsbudget för 2016 - 2020.

Förläggning av membran vid Fläskebo deponi i Landvetter
Renova utför en ny cell för farligt avfall/ icke farligt avfall på Fläskebo deponi i Härryda. Under försommaren 2017 skall membran förläggas. Entreprenaden omfattar inköp och förläggning av membran, stosar runt tillsynsbrunnar mm.

Yttre underhåll av fasad och tak mm på flerbostadshus i Rävlanda
Objektet består av yttre underhåll fasader, tak o d, Boråsvägen 22 L-N i Rävlanda.

Invändigt underhåll av kyrka i Härryda
Avser renovering av kyrkbänkar. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats.

Markåtgärder i Härryda
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2013-2017.

Markåtgärder i Mölnlycke
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2013-2017.

Tillbyggnad av förskola i Härryda
Upptaget i investeringsbudget 2014-2019.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: