Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Härryda

Nybyggnad av flerbostadshus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av ca 600 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast kvartal 4 2017.
Tillbyggnad av terminal expantion söder på Landvetter
Projektet avser utbyggnad av ytterligare gater och flygplansparkering.
Nybyggnad av hotell i Landvetter
Projektet avser nybyggnad av hotell med ca 220 rum, restaurang, bar, fitnessavdelning och ett tiotal konferensrum. Uppskattad kostnad.
Iordningställande av aktivitetspark i Mölnycke
Projektet avser iordningställande av aktivitetspark.
Nybyggnad av bostäder i Härryda
Projektet avser nybyggnad av 51 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast kvartal 4 2017.
Nybyggnad idrottshall i Landvetter
Projektet avser nybyggnad av idrottshall med läktare, cafeteria, kansli, förråd och omklädningsrum
Utbyggnad av företagspark i Landvetter
Intresserade exploatörer kan höra av sig till kommunen. Byggstart tidigast hösten 2017.
Muddring, nya GC-broar mm i Mölnlycke
Projektet avser arbeten vid Mölndalsån med muddring, stabilitets åtgärder, kapacitet- och erosionsskydd samt utbyte och nybyggnad av 5 GC-broar. Byggstart tidigast hösten 2017.
Ny huvudgata i Landvetter
Projektet avser ny huvudgata. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad av stödboende i Mölnlycke
Projektet avser nybyggnad av 10 lägenheter (350 kvm) i stödboende för ungdomar 16-20 år som fått biståndsbeslut att bo i stödboende samt kompletmentbyggnad (ca 33 kvm). Uppskattad kostnad.
Omlokalisering av omklädningsrum vid Landvetters Flygplats
Avser omlokalisering av omklädningsrum för SAS, Aviator, BRA, Tullverket samt SSP. Det kommer att bli avskilda rum per bolag samt även hyra av skåp i gemensamt omklädningsrum. Skåpen uppskattas bli ca 630 stycken.
Exploatering av område i Landvetter
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar samt anläggande av park och 2 stycken dagvattendammar. Byggstart tidigast hösten 2017.
Markarbeten vid bostadshus i Mölnlycke, etapp 4
Projektet avser upprustning och modernisering av gårdar med bl a lekytor, plattläggning, belysning mm.
Till- och ombyggnad av vårdanläggning i Härryda
Projektet avser till- och ombyggnad av vårdbyggnad. Uppskattad kostnad.
Förbättringsåtgärder längs väg 156 mellan Härryda-Skene
Stigningsfält på 1,3 km mellan Skoghem-Backadal, åtgärder vid Hyssna Handel (bredda vägen, ny belysning mm) utbyggnad av pendlarparkering och tillgänglighetsanpassning av två busshållplatser vid Hjorttorp, tillgänglighetsanpassning av busshållplatser vid Eriksmyst, Bugärde och Gästigivargården (bredare och längre plattformar, taktila ytor för synskadade samt bygga säkra gångbanor till och från hållplatserna).
Ombyggnad av industrihus i Härryda
Projektet avser ombyggnad av industribyggnad.
Uppställning av skolpaviljong i Härryda
Projektet avser markarbeten och uppställning av av paviljong/skola med 6 klassrum. Uppskattad kostnad.
Cirkulationsplats i Härryda
Projektet avser ny cirkulationsplats.
Nybyggnad av gator och VA-ledningar i Mölnlycke, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar till nytt bostadsområde. Byggstart tidigast hösten 2017.
Sanering av va-ledning i Hindås
Projektet avser sanering av va-ledningar. Byggstart tidigast hösten 2017.
Sluttäckning av deponi vid Fläskebo i Härryda kommun
Objektet avser leverans och montage av skyddsgeotextil, HDPE geomembran samt dräneringsmatta för sluttäckning av deponicell Y1.
Omläggning/renovering bräddledning på Landvetter Flygplats
Projektet avser att byta ut befintlig D1400 mm ledning (placerad på botten av damm), till en ny likvärdig lösning. Uppskattad kostnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lerum
Avser yttre underhåll på del av yttertak.
Förläggning av membran vid Fläskebo deponi i Landvetter
Renova utför en ny cell för farligt avfall/ icke farligt avfall på Fläskebo deponi i Härryda. Entreprenaden omfattar inköp och förläggning av membran, stosar runt tillsynsbrunnar mm. Uppskattad kostnad.
Renovering av hiss i parkeringshus i Mölnlycke
Hissen i trapphuset byts och ersätts med en ny hiss. Glasdörrar installeras för ökad trygghet.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Härryda
Projektet avser fasadändring på 5 radhus. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av lager i Härryda
Bygglov inredning av ytterligare bostad/lokal, industri- och lagerbyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Härryda
Tillbyggnad av flerbostadshus och fasadändring.
Ombyggnad av kontor i Härryda
Ändrad användning av lager till kontor.
Ombyggnad av fritidsanläggning i Härryda
Ändrad användning från kontor till skateboardhall. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av telestation i Härryda
Rivning av torn och teknikhus.
Rivning av förråd i Härryda
Rivningslov rivning av lada.
Nybyggnad av skärmtak i Härryda
Bygglov nybyggnad av väderskydd.
Ombyggnad av förråd i Härryda
Bygglov ombyggnad av flisbod.
Nybyggnad av klubbhus i Härryda
Nybyggnad av klubbhus.
Nybyggnad av sophus i Härryda
Nybyggnad av miljöstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Härryda
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av brunn i Härryda
Nybyggnad av vattenbrunn.
Nybyggnad av skärmtak i Härryda
Nybyggnad av väderskydd vid busshållplats Snåkered 2:5,2:8.
Nybyggnad av skärmtak i Härryda
Nybyggnad av väderskydd vid busshållplats.
Ombyggnad av flerbostadshus i Härryda
Anmälan installation av ventilation. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av lager i Härryda
Tidsbegränsat nybyggnad av airdome tält.
Ombyggnad av industrihus i Härryda
Tidsbegränsat ändring av industri och lagerbyggnad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Härryda
Tillbyggnad av enbostadshus.
Nytt värmesystem i resecentrum i Mölnlycke
Projektet avser utbyte av bergvärmeanläggning och luftbehandlingsaggregat med tillhörande vvs-, styr- och vissa byggarbeten i resecentrum.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: