Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Härryda

Nybyggnad av lager och logistik i Landvetters Flygplats
Projektet avser nybyggnad av lager och logistik i 3 eller 4 byggnader. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av ca 600 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast kvartal 4 2017.

Nybyggnad av terminalbyggnad i Mölnlycke
Projektet avser nybyggnation av terminalbyggnad innehållande både kyl- och frysterminal, höglager samt paket- och pallhantering.

Nybyggnad av flerbostadshus i Landvetter
Projektet avser nybyggnad av 70-80 lägenheter i flerbostadshus.

Nybyggnad idrottshall i Landvetter
Projektet avser nybyggnad av idrottshall med läktare, cafeteria, kansli, förråd och omklädningsrum

Nybyggnad av förskola i Härryda
Projektet avser nybyggnad av förskola med tre avdelningar och mottagningskök.

Om- och tillbyggnad GOT Bagage sorteringsfickor på Landvetter, etapp 1
Projektet avser ombyggnad av befintliga kontorslokaler samt matsal och kallkök till en bagagehall samt överdäckning av inrikes incheckningshall (utökning av ca 18 nya sorteringsbegrepp). Huvuddel 1: Överdäckning av inrikeshallen. Huvuddel 2: Rivning av kontor, matsal, kallkök för byggnation av bagagehall.

Ny huvudgatai Landvetter
Projektet avser ny huvudgata. Byggstart tidigast våren 2017.

Nybyggnad av gator och VA-ledningar i Mölnlycke, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar till nytt bostadsområde. Byggstart tidigast våren 2018.

Ombyggnad a va-ledningar i Härryda
Projektet avser ombyggnad av ca 550 meter va-ledningar i Bryggerivägen, Västergårdsvägen och vidare upp till vattentornet i Rävlanda. Uppskattad kostnad.

Leverans av 4 st krafttransformatorer, Härryda Energi
Upphandlingen avser leverans av fyra st nya krafttransformatorer samt uppställning på befintliga fundament. Transformatordata; 45/22,5 kV 40 MVA ONAN (M1 Solsten 2 st.), 25 MVA ONAN (M5 Skalmered 2 st.).

Tillbyggnad av kontor och flerbostadshus i Härryda
Planer finns på tillbyggnad av kontor/flerbostadshus med ca 600-700 kvm. Byggstart tidigast våren 2018.

Yttre underhåll av tak och fasad mm på flerbostadshus i Landvetter
Objektet består av yttre underhåll fasader, tak o d samt en del markarbeten på Stommen 1-16 och 27-36 i Landvetter. Option: Fasadtvätt Stommen, 55-64, 88-105, 124-150, 151-177, 202-211, 221-238, 252-261, 282-299.

Nybyggnad av HVB-boaende i Härryda
Projektet avser nybyggnad av HVB-boende. Uppskattad kostnad.

Cirkulationsplats i Härryda
Projektet avser ny cirkulationsplats.

Ombyggnad av kök och matsal i skola i Härryda
Projektet avser ombyggnad av kök och matsal i skola. Byggstart tidigast sommar 2017.

Nybyggnad av gator och VA-ledningar i Mölnlycke, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar till nytt bostadsområde. Byggstart tidigast hösten 2017.

Sanering av va-ledning i Hindås
Projektet avser sanering av va-ledningar. Byggstart tidigast hösten 2017.

Markarbeten vid bostadshus i Mölnlycke, etapp 4
Projektet avser upprustning och modernisering av gårdar med bl a lekytor, plattläggning, belysning mm. Byggstart tidigast maj 2017.

Markarbeten vid bostadshus i Mölnlycke, etapp 5
Projektet avser markarbeten vid bostadshus.

Yttre underhåll - målning på flerbostadshus i Mölnlycke
Objektet består av yttre underhåll fasader, tak o dyl vid kv Hönekulla 1:606, Björksoppen, Fårtickan samt Trattskivlingen på Skinnefjällsvägen i Mölnlycke.

Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Rävlanda Syd
Inom projektområdet Rävlanda Syd inom Härryda kommun ska ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät byggas med avsikt att koppla samman intresserade fastigheter. I totalentreprenaden ingår att utföra projektering, grävning, plöjning/fräsning, inblåsning, svetsning, skarvning och kontaktering av fiber, läggande av varningsnät, uppförande och inredning av huvudnod, installation och dokumentation samt leverans av kanalisation, brunnar, fiberkablar, noder, nodskåp samt övrigt nödvändigt material.

Inventarier o. utrustning, ljus, ljud m m i Härryda kommun
Upptaget i investeringsbudget för 2016 - 2020.

Förläggning av membran vid Fläskebo deponi i Landvetter
Renova utför en ny cell för farligt avfall/ icke farligt avfall på Fläskebo deponi i Härryda. Under försommaren 2017 skall membran förläggas. Entreprenaden omfattar inköp och förläggning av membran, stosar runt tillsynsbrunnar mm.

Yttre underhåll av fasad och tak mm på flerbostadshus i Rävlanda
Objektet består av yttre underhåll fasader, tak o d, Boråsvägen 22 L-N i Rävlanda.

Renovering av hiss i parkeringshus i Mölnlycke
Hissen i trapphuset byts och ersätts med en ny hiss. Glasdörrar installeras för ökad trygghet.

Invändigt underhåll av kyrka i Härryda
Avser renovering av kyrkbänkar. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats.

Markåtgärder i Härryda
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2013-2017.

Markåtgärder i Mölnlycke
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2013-2017.

Tillbyggnad av förskola i Härryda
Upptaget i investeringsbudget 2014-2019.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: