Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Gullspång

Upprustning skolor i Gullspång
Projektet avser upprustning/ombyggnad av två skolor.

Underhåll av bro över Gullspångsälven vid Gullspång
Erosionsskydd, betongreparationer, målning, byte av tätskikt, kantbalk och räcke. Även bro 16-544-1 i Ransberg ingår.

Ombyggnad av väg 26 mellan Otterbäcken-Gullspång
Projektet avser sidoområdesåtgärder utmed väg 26 mellan korsning väg 26 och väg 200 vid Otterbäcken till tätortsgränsen vid Gullspång.

Utvändigt underhåll av förskola i Gullspång
Detta projekt avser omläggning av tak med nya takljuskupoler, fönsterbyten, ommålning och 5 st nya kallförråd.

Nybyggnad av brygga i Gullspång
Anläggning av ny brygga.

Nybyggnad av stugby i Gullspång
Avser nybyggnad av 2 stycken campingstugor.

Nybyggnad av garage i Gullspång
Nybyggnad av garage.

Nybyggnad av parkeringsplats i Gullspång
Nybyggnad av parkering.

Nybyggnad av ställverk i Gullspång
Nybyggnad av ställverk.

Nybyggnad av transformatorstation i Gullspång
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Gullspång
Nybyggnad av två transformatorstationer.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: