Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Götene

Nybyggnad av flerbostadshus i Götene
Avser nybyggnad av boende samt rivning av byggnad.
Nybyggnad av parhus i Lundsbrunn
Projektet avser nybyggnad av 30 parhus som kommer att uppföras i 3 grupper med 10 hus/grupp.
Ombyggnad av flerbostadshus i Götene
Ombyggnation från tidigare utvecklingscenter till hyreslägenheter i nybyggnadsklass. Utveckling av utemiljö i området samt byggnation av radgarage.
Exploatering för nytt industriområde i Götene
Avser exploatering för nytt industriområde. Ligger still.
Nybyggnad av äldreboende i Götene
Förstudie kommer troligtvis ske under 2016 för att undersöka möjligheten för nybyggnad av äldreboende i Lundsbrunn.
Rivning av borg i Götene
Avser rivning av borgen Medeltidens värld i Götene kommun.
Ny gc-väg längs väg 2741 i Lundsbrunn
Ca 500 m lång. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde B Fyrbodal/Skaraborg.
Fastighetsunderhåll el & målning i Götene kommun
Avser fastighetsunderhåll för el och målning inom Götene kommun.
Rivning av borg i Götene
Rivning av borgbyggnad.
Tillbyggnad av livsmedelsindustri i Götene
Tillbyggnad av tankalkov och uppställning av mjölktankar.
Nybyggnad av lager i Götene
Nybyggnad av lagertält.
Tillbyggnad av förråd i Götene
Tillbyggnad av uteleksaksförråd och barnvagnsförråd.
Nybyggnad av lager i Götene
Uppförande av lagertält och transformatorbyggnad.
Ombyggnad av garage i Götene
Ändrad användning från garage/förråd till HWC/förråd.
Ombyggnad av lägenhet i Götene
Ändring av kontorslokal till bostad.
Rivning av förråd i Götene
Rivning av brandskadat hus.
Tillbyggnad av lager i Götene
Tillbyggnad av industribyggnad med lagertält.
Nybyggnad av parkeringsplats i Götene
Anläggning av ny parkeringsplats.
Nybyggnad av parkeringsplats i Götene
Anläggning av parkeringsplats.
Utvändigt underhåll av industrihus i Götene
Fasadändring av industribyggnad, installation av solcellsanläggning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: