Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Götene

Nybyggnad av parhus i Lundsbrunn
Projektet avser nybyggnad av 30 parhus som kommer att uppföras i 3 grupper med 10 hus/grupp.

Ombyggnad av skola i Götene
Hällekis skola är en centralt belägen F-6 skola i orten Hällekis, Götene kommun. Skolan är i behov av renovering och modernisering för anpassning till dagens krav. Avser bla ombyggnad till sju klassrum, grupprum, arbetsrum och förråd. Genom en tillbyggnad får skolan också en ny matsal med mottagningskök.

Nybyggnad av industrihus i Götene
Avser rivning av 4 st byggnader samt nybyggnad av en produktionshall.

Nybyggnad av exploateringsområde i Götene
Avser nytt exploateringsområde.

Fönsterbyte på Centrumhuset i Götene
Avser byte av fönster. Plåt avtäckning under fönster och träpanel bytes. Befintligt träpanel skall bytas ut.

Omläggning av sjövattenledning i Hällekis, Götene
Sjöbotten ska prepareras med en ledningsbädd. Ny sjövattenledning på 430 meter installeras på ledningsbädden. Nytt intagsstycke med intagssil installeras vid sjövattenrörets yttre ände/position.

Nybyggnad av LSS-boende i Götene
Avser nybyggnad av korttidsboende / fritidshem med ca 6 rum.

Uppdaterade hastighetsbalisgrupper i Mosselund mfl

Tillbyggnad av kontor i Götene
Avser tillbyggnad av kontorsbyggnad.

Ombyggnad av flerbostadshus i Götene
Avser ändrad användning från lokaler för ensamkommande flyktingbarn till bostäder.

Nybyggnad av produktionslokal i Götene
Nybyggnad av tillverkningsbyggnad och destruktionsbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Ombyggnad till rymdcenter för barn o. unga
Avser ombyggnad till rymdcenter för barn och ungdomar.

Tillbyggnad av kallager i Götene
Avser tillbyggnad av kallager samt rivning av bef. Omfattning oklar.

Utvändigt underhåll av industrihus i Götene
Nybyggnad av cykelförråd, ommålning av befintlig fasad, anläggande av parkeringsplatser.

Nybyggnad av växthus i Götene
Nybyggnad av växthus.

Tillbyggnad av förråd i Götene
Tillbyggnad av däckförråd.

Nybyggnad av transformatorstation i Götene
uppförande av 3 transformatorer samt rivning av gammal transformator Götene 16:2.

Nybyggnad av transformatorstation i Götene
Uppförande av transformator.

Nybyggnad av garage i Götene
Nybyggnad av garage och cykelförråd.

Nybyggnad av parkeringsplats i Götene
Nybyggnad av parkeringsplats för besökare till Naturreservatet Halla.

Rivning av garage i Götene
Rivning av garage/förråd.

Nybyggnad av transformatorstation i Götene
Nybyggnad av transformator.

Nybyggnad av transformatorstation i Götene
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Götene
Nybyggnad av två transformatorstationer.

Rivning av industrihus i Götene
Avser rivning av industribyggnad.

Utvändigt underhåll av kontor i Götene
Montering av solceller på tak.

Nybyggnad av parkeringsplats i Götene
Anläggande av parkeringsplats (Järnåldersgatan) tillfälligt lov i 5 år.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Götene
Avser inglasning av 3-4 balkonger.

Ombyggnad av verkstadsindustri i Götene
Avser ombyggnad av verkstadslokal. Omfattning oklar.

Byte av ytterdörrar och ombyggnad av tvättstugor i flerbostads, Lidköping

Upprustning av skolgård på Källby Gård, Källby
Upprustning av skolans utemiljö, en del av skolgården. Ytan är ca 3000 m² och är i behov av renovering.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: