Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Götene

Nybyggnad av LSS-boende i Götene
Avser nybyggnad av korttidsboende / fritidshem med ca 6 rum.
Nybyggnad av industrihus i Götene
Avser rivning av 4 st byggnader samt nybyggnad av en produktionshall.
Nybyggnad av exploateringsområde i Götene
Avser nytt exploateringsområde.
Fönsterbyte på Centrumhuset i Götene
Avser byte av fönster. Plåt avtäckning under fönster och träpanel bytes. Befintligt träpanel skall bytas ut.
Nybyggnad av produktionslokal i Götene
Nybyggnad av tillverkningsbyggnad och destruktionsbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av flerbostadshus i Götene
Avser ändrad användning från lokaler för ensamkommande flyktingbarn till bostäder.
Ombyggnad av va-ledning i Götene
Ändring av VA-installation i byggnad.
Nybyggnad av reservoar i Götene
Anläggande av dagvattenmagasin.
Nybyggnad av parkeringsplats i Götene
Anläggande av parkeringsplats (Järnåldersgatan) tillfälligt lov i 5 år.
Nybyggnad av växthus i Götene
Avser nybyggnad av växthus.
Ombyggnad av samlingslokal i Götene
Avser samlingslokal av förråd.
Nybyggnad av transformatorstation i Götene
Nybyggnad av transformator.
Nybyggnad av transformatorstation i Götene
Nybyggnad transformatorhus.
Nybyggnad av transformatorstation i Götene
Nybyggnad transformatorstation.
Rivning av garage i Götene
Rivning av garage/förråd.
Rivning av torkanläggning i Götene
Rivning av tork nr. 3. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av transformatorstation i Götene
uppförande av 3 transformatorer samt rivning av gammal transformator Götene 16:2.
Nybyggnad av båthus i Götene
Nybyggnad av båthus, förnyelse av bygglov.
Utvändigt underhåll av industrihus i Götene
Nybyggnad av cykelförråd, ommålning av befintlig fasad, anläggande av parkeringsplatser. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av förråd i Götene
Nybyggnad av cykelförråd.
Nybyggnad av garage i Götene
Nybyggnad av garage och cykelförråd.
Nybyggnad av nätstation i Götene
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av skärmtak i Götene
Nybyggnad av skärmtak över balkong.
Upprustning av skolgård på Källby Gård, Källby
Upprustning av skolans utemiljö, en del av skolgården. Ytan är ca 3000 m² och är i behov av renovering.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: