Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Götene

Nybyggnad av flerbostadshus i Götene
Avser nybyggnad av boende samt rivning av byggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Götene
Avser ändrad användning från lokaler för ensamkommande flyktingbarn till bostäder.
Exploatering för nytt industriområde i Götene
Avser exploatering för nytt industriområde. Ligger still.
Nybyggnad av äldreboende i Götene
Förstudie kommer troligtvis ske under 2016 för att undersöka möjligheten för nybyggnad av äldreboende i Lundsbrunn.
Nybyggnad av exploateringsområde i Götene
Avser nytt exploateringsområde.
Fönsterbyte på Centrumhuset i Götene
Avser byte av fönster. Plåt avtäckning under fönster och träpanel bytes. Befintligt träpanel skall bytas ut.
Tillbyggnad av produktionslokal
Avser tillbyggnad av produktionslokal på ca 400 kvm.
Nybyggnad av reservoar i Götene
Anläggande av dagvattenmagasin.
Ombyggnad av samlingslokal i Götene
Avser samlingslokal av förråd.
Nybyggnad av båthus i Götene
Nybyggnad av båthus, förnyelse av bygglov.
Nybyggnad av skärmtak i Götene
Nybyggnad av skärmtak över balkong.
Nybyggnad av transformatorstation i Götene
Nybyggnad transformatorstation.
Rivning av torkanläggning i Götene
Rivning av tork nr. 3. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av lager i Götene
Tillbyggnad av industribyggnad med lagertält.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: