Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Götene

Tillbyggnad av industrihus i Götene
Projektet omfattar produktionsyta, hall för montering och test, mätrum, svetshall, nya personalutrymmen och även upprustning av fasaden. Totalkostnad: 35 mkr. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av LSS-boende i Götene
Avser nybyggnad av korttidsboende / fritidshem med ca 6 rum.
Nybyggnad av industrihus i Götene
Avser rivning av 4 st byggnader samt nybyggnad av en produktionshall.
Nybyggnad av exploateringsområde i Götene
Avser nytt exploateringsområde.
Fönsterbyte på Centrumhuset i Götene
Avser byte av fönster. Plåt avtäckning under fönster och träpanel bytes. Befintligt träpanel skall bytas ut.
Omläggning av sjövattenledning i Hällekis, Götene
Sjöbotten ska prepareras med en ledningsbädd. Ny sjövattenledning på 430 meter installeras på ledningsbädden. Nytt intagsstycke med intagssil installeras vid sjövattenrörets yttre ände/position.
Tillbyggnad av kontor i Götene
Avser tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Götene
Avser ändrad användning från lokaler för ensamkommande flyktingbarn till bostäder.
Nybyggnad av produktionslokal i Götene
Nybyggnad av tillverkningsbyggnad och destruktionsbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad till rymdcenter för barn o. unga
Avser ombyggnad till rymdcenter för barn och ungdomar.
Tillbyggnad av kallager i Götene
Avser tillbyggnad av kallager samt rivning av bef. Omfattning oklar.
Ombyggnad av va-ledning i Götene
Ändring av VA-installation i byggnad.
Rivning av garage i Götene
Rivning av garage/förråd.
Nybyggnad av transformatorstation i Götene
Nybyggnad av transformator.
Nybyggnad av transformatorstation i Götene
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Götene
Nybyggnad av två transformatorstationer.
Nybyggnad av transformatorstation i Götene
Nybyggnad transformatorhus.
Nybyggnad av transformatorstation i Götene
Nybyggnad transformatorstation.
Tillbyggnad av förråd i Götene
Tillbyggnad av däckförråd.
Nybyggnad av transformatorstation i Götene
uppförande av 3 transformatorer samt rivning av gammal transformator Götene 16:2.
Nybyggnad av transformatorstation i Götene
Uppförande av transformator.
Rivning av industrihus i Götene
Avser rivning av industribyggnad.
Ombyggnad av samlingslokal i Götene
Avser samlingslokal av förråd.
Utvändigt underhåll av industrihus i Götene
Nybyggnad av cykelförråd, ommålning av befintlig fasad, anläggande av parkeringsplatser. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av förråd i Götene
Nybyggnad av cykelförråd.
Nybyggnad av garage i Götene
Nybyggnad av garage och cykelförråd.
Nybyggnad av nätstation i Götene
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Götene
Nybyggnad av parkeringsplats för besökare till Naturreservatet Halla.
Nybyggnad av parkeringsplats i Götene
Anläggande av parkeringsplats (Järnåldersgatan) tillfälligt lov i 5 år.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Götene
Avser inglasning av 3-4 balkonger.
Ombyggnad av verkstadsindustri i Götene
Avser ombyggnad av verkstadslokal. Omfattning oklar.
Nybyggnad av växthus i Götene
Avser nybyggnad av växthus.
Upprustning av skolgård på Källby Gård, Källby
Upprustning av skolans utemiljö, en del av skolgården. Ytan är ca 3000 m² och är i behov av renovering.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: