Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Färgelanda

Till- och ombyggnad av förskola i Högsäter
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Avser tillbyggnad samt viss ombyggnad av förskola i Högsäter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Färgelanda
Avser nybyggnad av 12 lägenheter i handikappanpassat flerbostadshus.
Ombyggnad av väg 172 i Färgelanda
Avser vänstersvängfält och lokalgata. Ny gc-väg med belysning, vägtrumma.
Renovering av Höjdenskolan i Färgelanda etapp 1
Invändigt skall det bytas ut samtliga tekniska system tex ventilation, belysning, el, lås och larm. Viss fukt ska åtgärdas. Utvändigt: fasadmålning samt utbyte av takmaterial.
Renovering av Höjdenskolan i Färgelanda etapp 2
Avser upprustning av hus A med nytt ventilationsaggregat samt solceller på yttertak.
Halvvarm beläggning i distrikt Karlstad, Mariestad och Vänersborg
Distrikt Väst Beläggningsgrupp DV63-2018.
Snöröjning inom Färgelanda kommun
Avser snöröjningstjänster inom Färgelanda kommun.
Om- och tillbyggnad av brandstation högsäter i Färgelanda
Planer finns för om- och tillbyggnad av brandstation men bl.a omklädningsrum. Uppskattad byggstart.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Färgelanda
Avser fasadändring, byte av fasadmaterial och takbeklädnad samt byte av fönster och dörrar.
Ombyggnad av prästgård i Färgelanda
Invändig renovering och ombyggnad av gammal prästgård till församlingslokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Färgelanda
Bygglov - ombyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av butik i Färgelanda
Tidsbegränsat bygglov - nybyggnad av livsmedelsbod.
Nybyggnad av nätstation i Färgelanda
Bygglov - nybyggnad av nätstation.
Rivning av enbostadshus i Färgelanda
Anmälan - rivning av enbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: