Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Färgelanda

Basunderhåll på allmänna vägar inom område Dalsland

Nybyggnad av vindkraftverk i Färgelanda
Upp till 7 vindkraftverk á 2,5 MW.

Till- och ombyggnad av förskola i Högsäter
Avser tillbyggnad samt viss ombyggnad av förskola i Högsäter.

Ombyggnad av väg 172 i Färgelanda
Avser vänstersvängfält och lokalgata.

Ombyggnad av väg 172 vid Härsängen
Profiljustering, kurvrätning och breddning.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Färgelanda
Avser fasadändring, byte av fasadmaterial och takbeklädnad samt byte av fönster och dörrar.

Om- och tillbyggnad av skola i Färgelanda
Avser om- och tillbyggnad av gymnastiksal på Högsäters skola.

Nybyggnad av teknikbod i Färgelanda
Bygglov - nybyggnad av nodhus för bredbandsnät.

Nybyggnad av elverk i Färgelanda
Bygglov - nybyggnad av reservkraftaggregat.

Nybyggnad av telestation i Färgelanda
Bygglov - nybyggnad av teknikbod.

Nybyggnad av transformatorstation i Färgelanda
Bygglov - nybyggnad av transformatorstation.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Färgelanda
Bygglov - tillbyggnad av flerbostadshus med altantak.

Tillbyggnad av hembygdsgård i Färgelanda
Bygglov - tillbyggnad av torps bygdegård med hiss, funktionsanpassning toalett samt handikapparkering.

Nybyggnad av förskola i Färgelanda
Anökan om tidbegränsat bygglov för förskolemodul.

Nybyggnad av förskola i Färgelanda
Tidsbegränsat bygglov - nybyggnad av förskolemodul.

Nybyggnad av enbostadshus i Färgelanda
Bygglov - nybyggnad av enbostadshus.

Installation av nytt brandlarmssystem i skola i Färgelanda
Omfattar installation av nytt automatiskt brandlarmsystem med utrymningslarm inom Valboskolans byggnader och sporthallar.

Ombyggnad av väg 172 i Ödeborg
Avser pendelparkering, ITS lösning och GC-passage vid Ödeborgs kyrka.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: