Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Färgelanda

Till- och ombyggnad av förskola i Högsäter
Avser tillbyggnad samt viss ombyggnad av förskola i Högsäter.

Ombyggnad av väg 172 vid Härsängen
Profiljustering, kurvrätning och breddning.

Nybyggnad av gång- o cykelväg längs väg 173 mellan Färgelanda-Stigen
3 km lång sträcka.

Ombyggnad av väg 172 i Ödeborg
Avser pendelparkering, ITS lösning och GC-passage vid Ödeborgs kyrka.

Ombyggnad av väg 172 i Färgelanda
Avser vänstersvängfält Färgelanda.

Nybyggnad av teknikbod i Färgelanda
Bygglov - nybyggnad av nodhus för bredbandsnät.

Nybyggnad av elverk i Färgelanda
Bygglov - nybyggnad av reservkraftaggregat.

Nybyggnad av telestation i Färgelanda
Bygglov - nybyggnad av teknikbod.

Nybyggnad av transformatorstation i Färgelanda
Bygglov - nybyggnad av transformatorstation 3,24 kvm Ryk 1:9,1:18.

Nybyggnad av transformatorstation i Färgelanda
Bygglov - nybyggnad av transformatorstation.

Tillbyggnad av skärmtak i Färgelanda
Bygglov - tillbyggnad av skärmtak.

Ombyggnad av förskola i Färgelanda
Bygglov - ändrad användning från hotell- och konferensanläggning till lokaler för barnomsorg. Eventuellt mindre målningsarbeten.

Nybyggnad av enbostadshus i Färgelanda
Bygglov - nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av markanläggning i Färgelanda
Bygglov - nybyggnad av fundament till 4 st silos.

Nybyggnad av transformatorstation i Färgelanda
Rivningslov och bygglov - rivning samt nybyggnad av transformatorstation Vrine 3:117,3:82.

Nybyggnad av förråd i Färgelanda
Tidsbegränsat bygglov - nybyggnad av förråd.

Nybyggnad av förskola i Färgelanda
Tidsbegränsat bygglov - nybyggnad av förskolemodul.

Nybyggnad av förskola i Färgelanda
Anökan om tidbegränsat bygglov för förskolemodul.

Utvändigt underhåll av lager i Färgelanda
Avser fasadändring av lagerlokal.

Installation av nytt brandlarmssystem i skola i Färgelanda
Omfattar installation av nytt automatiskt brandlarmsystem med utrymningslarm inom Valboskolans byggnader och sporthallar.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: