Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Färgelanda

Basunderhåll på allmänna vägar inom område Dalsland
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Till- och ombyggnad av förskola i Högsäter
Avser tillbyggnad samt viss ombyggnad av förskola i Högsäter.
Ombyggnad av väg 172 i Färgelanda
Avser vänstersvängfält och lokalgata. Ny gc-väg med belysning, vägtrumma.
Nybyggnad av flerbostadshus i Färgelanda
Avser nybyggnad av 12 lägenheter i handikappanpassat flerbostadshus.
Ombyggnad av väg 172 vid Härsängen
Profiljustering, kurvrätning och breddning.
Halvvarm beläggning i distrikt Karlstad, Mariestad och Vänersborg
Distrikt Väst Beläggningsgrupp DV63-2018.
Snöröjning inom Färgelanda kommun
Avser snöröjningstjänster inom Färgelanda kommun.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Färgelanda
Avser fasadändring, byte av fasadmaterial och takbeklädnad samt byte av fönster och dörrar.
Asfaltering runt Björnhuset i Färgelanda kommun
Avser asfaltering av ca 2400 kvm.
Utvändigt underhåll av industrihus i Färgelanda
Avser fasadändring av 2 huskroppar mot norr.
Utvändigt underhåll av lager i Färgelanda
Avser fasadändring av lagerlokal.
Rivning av enbostadshus i Färgelanda
Anmälan - rivning av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Färgelanda
Rivningslov och bygglov - rivning av befintlig biljettbod samt nybyggnad av biljettbod/redskapsbod.
Nybyggnad av butik i Färgelanda
Tidsbegränsat bygglov - nybyggnad av livsmedelsbod.
Nybyggnad av nätstation i Färgelanda
Bygglov - nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av elverk i Färgelanda
Bygglov - nybyggnad av reservkraftaggregat.
Ombyggnad av lägenhet i Färgelanda
Bygglov - ombyggnad av två lokaler till 2 lägenheter.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: