Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Färgelanda

Till- och ombyggnad av förskola i Högsäter
Avser tillbyggnad samt viss ombyggnad av förskola i Högsäter.
Ombyggnad av väg 172 i Färgelanda
Avser vänstersvängfält och lokalgata. Ny gc-väg med belysning, vägtrumma.
Nybyggnad av flerbostadshus i Färgelanda
Planer för nybyggnad av 12 lägenheter i handikappanpassat flerbostadshus.
Om- och tillbyggnad av skola i Färgelanda
Avser om- och tillbyggnad av gymnastiksal på Högsäters skola.
Asfaltering runt Björnhuset i Färgelanda kommun
Avser asfaltering av ca 2400 kvm.
Utvändigt underhåll av industrihus i Färgelanda
Avser fasadändring av 2 huskroppar mot norr.
Utvändigt underhåll av lager i Färgelanda
Avser fasadändring av lagerlokal.
Nybyggnad av förråd i Färgelanda
Rivningslov och bygglov - rivning av befintlig biljettbod samt nybyggnad av biljettbod/redskapsbod.
Nybyggnad av elverk i Färgelanda
Bygglov - nybyggnad av reservkraftaggregat.
Ombyggnad av lägenhet i Färgelanda
Bygglov - ombyggnad av två lokaler till 2 lägenheter.
Installation av nytt brandlarmssystem i skola i Färgelanda
Omfattar installation av nytt automatiskt brandlarmsystem med utrymningslarm inom Valboskolans byggnader och sporthallar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: