Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Falköping

Nybyggnad av flerbostadhus i Falköping
Avser nybyggnad av ett nytt bostadsområde på 170 lägenheter som ska börja byggas på Prästgårdsgärde.
Anläggande av förbigångsspår i Falköping
Totalentreprenad BESTK och mark för två ca 1 km långa förbigångsspår nordöst om Falköping C. Inkoppling utförs som sidoentreprenad
Nybyggnad av en Terminal i Falköping.
Avser en nybyggnad av en terminal för inkörningsytor för lastbilar för att lasta av stora container m.m
Nybyggnad av demensboende i Falköping
Boendet ska bestå av fyra avdelningar med 20 boenderum i respektive avdelning fördelat i tre huskroppar, en huskropp byggs i två plan. En administrationsbyggnads ska uppföras i två plan, samtliga byggnader är sammanlänkade med förbindelsegångar. Byggnaderna omfattar cirka 8600 m².
Nytt bostadsområde i Falköping
Projektet avser nytt bostadsområde med blandning mellan villor, flerbostadshus, parhus och radhus. Kommer att etappindelas.
Tillbyggnad av F-6 skola och sporthall i Falköping
Avser tillbyggnad av F-6 skola inklusive särskola med plats för 400 elever och en sporthall.
Nybyggnad av 7-9 skola med tillagningskök i Falköping
Avser nybyggnad av en 7-9 skola inklusive särskola med plats för ca 1100 elever samt tillagningskök och sporthall.
Nybyggnad av bostäder i Falköping
Avser nybyggnad av bostäder inom kv. Plåtslagaren 15 och 38 m.fl. i Falköpings Kommun, 23 lägenheter fördelat på 5 st hus. Hus A, Repslagaregatan 30: 4 st. 3 rok, platta på mark med träfasad och tegeltak Hus B, Repslagaregatan 32: 4 st. 3 rok, platta på mark med träfasad och tegeltak Hus C, Repslagaregatan 34: 2 st. 2 rok, 2 st. 3 rok, platta på mark med träfasad och tegeltak Hus D, Nygatan 15–17: 3 st. 4 rok, 2 st. rok, 1 st. 3 rok, 1 st. 1,5 rok. Källare med träfasad och tegeltak. Trapphus Nygatan 17 med hiss Hus E, Nygatan 19: 2 st. 2 rok, 2 st. 4–5 rok etage. Källare med putsad fasad och bandtäckt plåttak Till projektet hör även utvändiga markarbeten samt en garargelänga med 9 platser som mot byggs mot befintligt garage samt anslutnings arbeten av ny fjärrvärmeanslutning och dagvatten mm i Nygatan 21.
Ombyggnad av kök och badrum mm i flerbostadshus i Falköping
Avser ombyggnad av kök och badrum samt byte av fönster och balkongdörrar. Kv. Plogen (49 lgh) är en första etapp och kommer att följas av Kv. Harven (56 lgh), Kv. Vinkelhaken (87 lgh), Kv. Lien (53 lgh), Kv. Räfsan (35 lgh) och Spaden (43 lgh). Kan ske i annan ordning.
Nybyggnad av enbostadshus i Falköping, Etapp 2
Projektet avser nytt bostadsområde med blandning mellan villor, flerbostadshus, parhus och radhus. Kommer att etappindelas.
Nybyggnad av vårdhem i Falköping
Avser ett nytt HVB-boende med ett friliggande förråd.
Nybyggnad av radhus i Stenstorp
Alternativt 4 parhus. Byggstart oviss.
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband, Falköpings kommun
Avser utbyggnad och etablering av infrastruktur för bredbandskommunikation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Falköping
Avser ändring/ ombyggnad av lokaler till lägenheter.
Ombyggnad av hotell i Falköping
Avser ändrad användning från kontor och lager till 11 stycken hotellrum och butikslokal.
Tillbyggnad mejeri med en tankbilshall i Falköping
Avser tillbyggnad på ca 1050 kvm mejeri med en tankbilshall.
Nybyggnad av järnvägsspår i Falköping
Projektet avser spår-, kontaktlednings-, el-, mark-, kanalisation-, anläggnings- och installationsarbeten.
Exploateringsarbete för nytt bostadsområde i Falköping
Avser anläggande av gator, va-ledningar och elledningar för nytt bostadsområde.
Nybyggnad av kylhus i Falköping
Avser nybyggnad av kyllager (arla) på ca 5200 kvm.
Nybyggnad av cafépaviljong i Plantis i Falköping
Avser nybyggnad av cafépaviljong i Planteringsförbundets park i Falköping. Den kommer att ha en byggnadsyta i ett plan av ca 200 m². Plats för uteservering och utemiljön ska förnyas.
Nybyggnad av gator och VA-ledningar vid skola i Falköping
Avser att bygga förändringar av gator och allmänna ytor på grund av detaljplaneförändringar samt angöringsgator till nya byggnader.
Nybyggnad av gator och VA-ledningar vid skola i Falköping
Avser anläggande av gator och VA-ledningar. Bland annat ny angörning till fastigheten och ny korsningslösning Trädgårdsgatan och Hollendergatan.
Återuppförande av brandskadad förskola i Falköping
Projektet avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar och tillagningskök.
Utbyggnad av fibernät Östra i Falköping Etapp 3
Avser förtätning och utbyggnad av fibernät östra falbygden.
Nybyggnad av terminalspår på Brogärdet i Falköping
Mark-, spår-, kontaktlednings- och övriga anläggningsarbeten vid nybyggnad av terminalspår.
Stamrenovering/ROT-renovering av flerbostadshus i Falköping
Projektet avser stamrenovering/ROT-renovering av ca 40 lägenheter i Kvarteret Yxan 11.
Nybyggnad av gata mm i Falköping etapp 2
Projektet avser stycke bebyggelser.
Nybyggnad och rivning av förskola i Falköping
Avser rivning av bef förskola samt nybyggnad av förskola med ca 5 avdelningar med tillagningskök. Rivningsarbetena ska påbörjas i november och klart i december 2017.
Rivning av industrihus i Falköping
Avser rivning av industrihus samt sortering av avfallet.
Ombyggnad till FTX-ventilation i flerbostadshus i Falköping
Avser utbyte av befintliga ventilationsanläggningar och komplett installation av FTX-ventilation i 338 lgh.
Utbyggnad av kyrkogård i Falköping
Avser utbyggnad av kyrkogård.
Ny gc-väg längs väg 542 genom Broddetorp
Ca 570 m lång. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde B Fyrbodal/Skaraborg.
Ombyggnad av flerbostadshus i Falköping
Bygglov ändring/ombyggnad av flerbostadshus, tillskapande av nya lägenheter.
Tillbyggnad av lager i Falköping
Tidiga planer. Avser tillbyggnad av lager.
Förtätning och utbyggnad av fibernät i Falköping Etapp 2
Avser förtätning och utbyggnad av fibernät östra falbygden.
Tillbyggnad av lager i Falköping
Bygglov tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Falköping
Bygglov utvändig ändring av flerbostadshus, byte av ytterdörrar.
Utvändigt underhåll av förråd i Falköping
Bygglov utvändig ändring av komplementbyggnad, byte av takbeklädnad.
Ombyggnad av lägenhet i Falköping
Bygglov ändrad användning från affärslokal till bostad Vårdträdet 13,14.
Ombyggnad av affärshus i Falköping
Bygglov ändrad användning från affärslokal.
Ombyggnad av flyktingförläggning i Falköping
Bygglov ändrad användning från lokaler till hvb-hem för ensamkommande pojkar.
Ombyggnad av församlingshus i Falköping
Ändrad användning av församlingshem. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Falköping
Bygglov fasadändring flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av kontor i Falköping
Bygglov fasadändring kontorsfastighet, borttagning av 2 garageportar samt insättning av dörr. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Falköping
Bygglov fasadändringar flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av belysningsmast i Falköping
Bygglov montering av belysningsmaster.
Nybyggnad av lager i Falköping
Bygglov montering av tält.
Nybyggnad av transformatorstation i Falköping
Bygglov nybyggnad av 2 st transformatorstationer.
Nybyggnad av transformatorstation i Falköping
Bygglov nybyggnad av 3 st transformatorstationer Valaberg 1:10, Kymme 1:7, Remmen 1:5.
Nybyggnad av förråd i Falköping
Bygglov nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av garage i Falköping
Bygglov nybyggnad av garage.
Nybyggnad av transformatorstation i Falköping
Bygglov nybyggnad av markstation.
Nybyggnad av nätstation i Falköping
Bygglov nybyggnad av nodhus för fibernät.
Nybyggnad av nätstation i Falköping
Bygglov nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av telestation i Falköping
Bygglov nybyggnad av teknikhus.
Nybyggnad av transformatorstation i Falköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Falköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstationer Holöja 7:1, Ravelstorp 1:6, Sjötorp 2:10.
Nybyggnad av vindkraftverk i Falköping
Bygglov nybyggnad av vindkraftverk Mönarp 1:5,Gaståsen 4:2.
Tillbyggnad av enbostadshus i Falköping
Bygglov tillbyggnad av enbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: