Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Falköping

Nybyggnad av en Terminal i Falköping.
Avser en nybyggnad av en terminal för inkörningsytor för lastbilar för att lasta av stora container m.m

Nybyggnad av flerbostadhus i Falköping
Avser nybyggnad av ett nytt bostadsområde på ca 220 lägenheter som ska börja byggas på Prästgårdsgärde. Detta omfattar bostadsrättslägenheter samt hyresrättslägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Falköping
Projektet avser nybyggnad av ca 80 lägenheter i 2 st höghus vid Ållebergsvägen samt Petter Ryttnings väg.

Nybyggnad av affärs- och bostadshus i Falköping
Avser nybyggnad av affärshus i 1 huskropp och 2,5 våning. Objektet är beläget på Repslagargatan, Nygatan, och Landbogatan i Falköping. Entreprenaden omfattar mark- byggnads- och installationsarbeten.

Nybyggnad av logistikcentral med lager i Falköping, etapp 1
Avser uppförande av logisitikcentral med lager på 12600 kvm. I projektet ingår lagerbyggnad med tillhörande kontors- och personalbyggnad på 200 kvm samt lastytor för både lastbil och tåg. Spårbädd och spår kommer att utföras av sidoentreprenör.

Nybyggnad av enbostadshus i Falköping, Etapp 2
Projektet avser nytt bostadsområde med blandning mellan villor, flerbostadshus, parhus och radhus. Kommer att etappindelas.

Nybyggnad av lager i Falköping
Planer finns för nybyggnad av lager på ca 1000 kvm, samt tillbyggnad av kontor och personallokaler. Preliminär plats är vid befintlig lokal på Mossvägen men inget är bestämt i dagsläget.

Nybyggnad av vårdhem i Falköping
Avser ett nytt HVB-boende.

Nybyggnad av industriområde i Falköping
Projektet avser utveckling av Majarp industriområde. Avser 30 hektar mark.

Ombyggnad av förbehandlingsanläggning för matavfall vid biogasanläggning i Hulesjön
Entreprenaden omfattar maskininstallationsarbeten för att uppföra en ny förbehandlingsutrustning på biogasanläggningen vid Hulesjön, Falköping. Den nya förbehandlingen ska bestå av en kross som grovkrossar materialet, ett transportband/skruvtransport, magnetavskiljning av metall samt en finkross/kvarn. En transportör för avskilt rejekt från finkrossen/kvarnen ska också ingå.

Om-,till och nybyggnation samt rivning i Falköping
Entreprenaden omfattar om- till- och nybyggnation samt rivning. Hus 9; ombyggnad till vårdavdelning samt ombyggnad för nytt intag, kontor läkare/behandlingsrum. Samt ombyggnation av källare med utrymmen för personal, tvättstuga m.m. Hus 7; totalrenoveras och byggs om och byggs till för administrativa lokaler. Nybyggnad av carport. Nybyggnad av garage och kontor för driftpersonal och källsorteringsrum samt flytt av reservkraft till denna byggnad. Samt åtgärder av mark; ny infart, anpassning samt ny parkering med nytt nyckelhus, åtgärder besöksparkering m.m. Ny bergvärmeanläggning för hus 9 och 7. Hus 28 rivs.

Tillbyggnad mejeri med en tankbilshall i Falköping
Avser tillbyggnad mejeri med en tankbilshall. Byggstart tidigast vår 2018.

Upprustning av gator i Centrum i Falköping
Avser upprustning av gator i centrum.

Stamrenovering/ROT-renovering av flerbostadshus i Falköping
Projektet avser stamrenovering/ROT-renovering av ca 40 lägenheter i Kvarteret Yxan 10. Byggstart början 2017.

Stamrenovering/ROT-renovering av flerbostadshus i Falköping
Projektet avser stamrenovering/ROT-renovering av ca 40 lägenheter i Kvarteret Yxan 11.

Utbyte av rörbroar i Falköping och Tidaholm
Utbyte av 2 st rörbroar; Bro 100-35-1 över bäck 3 km V i Skörstorp på väg 193 inom Falköpings kommun och Bro 100-37-1 över bäck 1 km S Ekedalen på väg 2875 inom Tidaholms kommun.

Utbyggnad av kyrkogård i Falköping
Avser utbyggnad av kyrkogård.

Ombyggnad av torgyta i Falköping
Projektet avser ombyggnad av torgyta i Falköpings centrum.

Installation av solcellsanläggning på brandstation i Falköping
Avser montering av solceller på Räddningstjänstens lokaler.

Nybyggnad av maskinhall i Falköping
Avser nybyggnad av maskinhall. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Tillbyggnad av gruppbostad i Falköping
Bygglov till- och ombyggnad av lvm- hem.

Tillbyggnad av förråd i Falköping
Bygglov tillbyggnad av affärslokal med ett förråd.

Ombyggnad av cafeteria i Falköping
Bygglov ändrad användning från kontorslokal till caféverksamhet.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Falköping
Avser fasadändring flerbostadshus, 6 nya balkonger samt nya balkongdörrar.

Utvändigt underhåll av pensionärsbostad i Falköping
Avser utvändig ändring av äldreboende, byte av takbeklädnad.

Ombyggnad av förskola i Falköping
Avser ändrad användning från kyrklig verksamhet till förskola.

Nybyggnad av enbostadshus i Falköping
Bygglov nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av garage i Falköping
Bygglov nybyggnad av garage/ förråd.

Nybyggnad av transformatorstation i Falköping
Bygglov nybyggnad av markstation.

Nybyggnad av paviljong i Falköping
Bygglov nybyggnad av paviljong.

Nybyggnad av plank i Falköping
Bygglov nybyggnad av plank/ bullerskärmar Sörby 9:6, Agnestad 1:3, Slutarp 1:54.

Nybyggnad av återvinningsstation i Falköping
Bygglov nybyggnad av två återvinningsstationer Ambjörntorp 2:18,Bolum 9:24.

Nybyggnad av skärmtak i Falköping
Bygglov nybyggnad av väderskydd.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Falköping
Avser balkongbyte av 2 lägenheter i flerbostadshus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: