Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Falköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadhus i Falköping
Avser nybyggnad av ett nytt bostadsområde på 170 lägenheter som ska börja byggas på Prästgårdsgärde.
Nybyggnad av 7-9 skola i Falköping
Avser nybyggnad av högstadieskola för 1100 elever. Plats ej bestämd.
Nybyggnad av demensboende i Falköping
Boendet ska bestå av fyra avdelningar med 20 boenderum i respektive avdelning fördelat i tre huskroppar, en huskropp byggs i två plan. En administrationsbyggnads ska uppföras i två plan, samtliga byggnader är sammanlänkade med förbindelsegångar. Byggnaderna omfattar cirka 8600 m².
Nybyggnad av 7-9 skola med tillagningskök i Falköping
Avser nybyggnad av en 7-9 skola inklusive särskola med plats för ca 1100 elever samt tillagningskök och sporthall.
Tillbyggnad av F-6 skola och sporthall i Falköping
Avser tillbyggnad av F-6 skola inklusive särskola med plats för 400 elever och en sporthall.
Ombyggnad kontor till bostäder i Falköping
Avser ombyggnad kontor till bostäder.
Nybyggnad av butik i Falköping
Projektet avser ny Biltema butik i Falköping. Byggstart tidigast hösten 2018.
Nybyggnad av gator och VA-ledningar vid skola i Falköping
Avser anläggande av gator och VA-ledningar. Bland annat ny angörning till fastigheten och ny korsningslösning Trädgårdsgatan och Hollendergatan.
Nybyggnad av vårdhem i Falköping
Avser ett nytt HVB-boende med ett friliggande förråd.
Nybyggnad av bostäder i Falköping
Avser nybyggnad av bostäder inom kv. Plåtslagaren 15 och 38 m.fl. i Falköpings Kommun, 23 lägenheter fördelat på 5 st hus. Hus A, Repslagaregatan 30: 4 st. 3 rok, platta på mark med träfasad och tegeltak Hus B, Repslagaregatan 32: 4 st. 3 rok, platta på mark med träfasad och tegeltak Hus C, Repslagaregatan 34: 2 st. 2 rok, 2 st. 3 rok, platta på mark med träfasad och tegeltak Hus D, Nygatan 15–17: 3 st. 4 rok, 2 st. rok, 1 st. 3 rok, 1 st. 1,5 rok. Källare med träfasad och tegeltak. Trapphus Nygatan 17 med hiss Hus E, Nygatan 19: 2 st. 2 rok, 2 st. 4–5 rok etage. Källare med putsad fasad och bandtäckt plåttak Till projektet hör även utvändiga markarbeten samt en garargelänga med 9 platser som mot byggs mot befintligt garage samt anslutnings arbeten av ny fjärrvärmeanslutning och dagvatten mm i Nygatan 21.
Ombyggnad av kök och badrum mm i flerbostadshus i Falköping
Avser ombyggnad av kök och badrum samt byte av fönster och balkongdörrar. Kv. Plogen (49 lgh) är en första etapp och kommer att följas av Kv. Harven (56 lgh), Kv. Vinkelhaken (87 lgh), Kv. Lien (53 lgh), Kv. Räfsan (35 lgh) och Spaden (43 lgh). Kan ske i annan ordning.
Nybyggnad av enbostadshus i Falköping, Etapp 2
Projektet avser nytt bostadsområde med blandning mellan villor, flerbostadshus, parhus och radhus. Kommer att etappindelas.
Nybyggnad av radhus i Falköping, Etapp 2
Projektet avser nytt bostadsområde med blandning mellan villor, flerbostadshus, parhus och radhus. Kommer att etappindelas.
Nybyggnad av industriområde i Falköping
Projektet avser utveckling av Majarp industriområde. Avser 30 hektar mark.
Nybyggnad av förskola i Falköping
Projektet avser nybyggnad av förskola med 5-6 avdelningar och storkök för F-9 skola (800-900 kvm) och matsal och ny- och ombyggnad av skola.
Nybyggnad- och ombyggnad av skola i Falköping
Projektet avser nybyggnad av förskola med 5-6 avdelningar och storkök för F-9 skola (800-900 kvm) och matsal och ny- och ombyggnad av skola.
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband, Falköpings kommun
Avser utbyggnad och etablering av infrastruktur för bredbandskommunikation.
Nybyggnad av cirkulationsplats vid väg 184 i Falköping
Cirkulationsplats för väg 184 Norra Tvärvägen och anslutande gator väg 46/184.
Nybyggnad och utvändigt underhåll av flerbostadshus i Falköping
Planer finns för fasadrenovering av befintligt bostadshus samt nybyggnad av ett flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Falköping
Avser ändring/ ombyggnad av lokaler till lägenheter.
Tillbyggnad mejeri med en tankbilshall i Falköping
Avser tillbyggnad på ca 1050 kvm mejeri med en tankbilshall.
Exploateringsarbete för nytt bostadsområde i Falköping
Avser anläggande av gator, va-ledningar och elledningar för nytt bostadsområde.
Nybyggnad av järnvägsspår i Falköping
Projektet avser spår-, kontaktlednings-, el-, mark-, kanalisation-, anläggnings- och installationsarbeten.
Nybyggnad av kylhus i Falköping
Avser nybyggnad av kyllager (arla) på ca 5200 kvm.
Anläggande av äventyrsgolfbana i Falköping
Avser anläggande av en 9-håls äventyrsgolfbana i parkmiljö i Falköping.
Ombyggnad av station T7 Gökhem
Avser ny ställverksbyggnad innehållande ställverk och kontrollanläggning.
Nybyggnad av intagsledning till vattenverk i Falköping
Avser anläggning av ny intagsledning till Borglunda vattenverk. Total längd ca 1550 m.
Nybyggnad av gator och VA-ledningar vid skola i Falköping
Avser att bygga förändringar av gator och allmänna ytor på grund av detaljplaneförändringar samt angöringsgator till nya byggnader.
Återuppförande av brandskadad förskola i Falköping
Projektet avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar och tillagningskök.
Utbyggnad av kyrkogård i Falköping
Avser utbyggnad av kyrkogård.
Tillbyggnad av skola i Falköping
Avser tillbyggnad av skola. Omfattning oklar.
Installation av el-filter i kraftvärmeverk i Falköping
Avser ett nytt elfilter placerat utomhus samt rökgaskanaler före och efter filter.
Nybyggnad och rivning av förskola i Falköping
Avser rivning av bef förskola samt nybyggnad av förskola med ca 5 avdelningar med tillagningskök. Rivningsarbetena ska påbörjas i november och klart i december 2017.
Nybyggnad av gata mm i Falköping etapp 2
Projektet avser stycke bebyggelser.
Ombyggnad till FTX-ventilation i flerbostadshus i Falköping
Avser utbyte av befintliga ventilationsanläggningar och komplett installation av FTX-ventilation i 338 lgh.
Ombyggnad av korsning mellan väg 46/2859 i Torbjörntorp
Två förskjutna trevägsskäl ska byggas, två vänstersvängkörfält, ett i varje korsning.
Ny gc-väg längs väg 2687 genom Broddetorp
Ca 570 m lång. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde B Fyrbodal/Skaraborg.
Ombyggnad av flerbostadshus i Falköping
Bygglov ändring/ombyggnad av flerbostadshus, tillskapande av nya lägenheter.
Ny reservkraft vid gruppbostad i Gudhem, Falköping
Avser ny reservkraftsanläggning på Gudhemsgården i Falköping.
Utvändigt underhåll av industrihus i Falköping
Bygglov avser fasadbyte av plåtfasad.
Ombyggnad av kontor i Falköping
Bygglov ändring/ ombyggnad av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Falköping
Bygglov ändring/ ombyggnad av lokaler.
Ombyggnad av idrottsplats i Falköping
Bygglov om/ tillbyggnad av idrottsanläggning.
Tillbyggnad av lager i Falköping
Bygglov tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Falköping
Bygglov tillskapande av 7 nya lägenheter i flerbostadshus med 50 lgh.
Nybyggnad av plank i Falköping
Bygglov uppförande av plank.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Falköping
Bygglov utvändig ändring av flerbostadshus, byte av ytterdörrar.
Ombyggnad av vårdbostad i Falköping
Bygglov ändrad användning från lokal till lss boende.
Nybyggnad av parkeringsplats i Falköping
Bygglov anläggande av parkering.
Ombyggnad av parkeringsplats i Falköping
Bygglov iordningställande av personalparkering.
Nybyggnad av belysningsmast i Falköping
Bygglov montering av belysningsmaster.
Nybyggnad av lager i Falköping
Bygglov montering av tält.
Nybyggnad av förråd i Falköping
Bygglov nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Falköping
Bygglov nybyggnad av markstation.
Nybyggnad av nätstation i Falköping
Bygglov nybyggnad av nodhus för fibernät.
Nybyggnad av telestation i Falköping
Bygglov nybyggnad av teknikhus.
Nybyggnad av transformatorstation i Falköping
Bygglov Nybyggnad av Transformatorstation.
Nybyggnad av vindkraftverk i Falköping
Bygglov nybyggnad av vindkraftverk Mönarp 1:5,Gaståsen 4:2.
Rivning av industrihus i Falköping
Avser rivning av industrihus samt sortering av avfallet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: