Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Falköping

Nybyggnad av en Terminal i Falköping.
Avser en nybyggnad av en terminal för inkörningsytor för lastbilar för att lasta av stora container m.m
Nybyggnad av flerbostadhus i Falköping
Avser nybyggnad av ett nytt bostadsområde på ca 220 lägenheter som ska börja byggas på Prästgårdsgärde. Detta omfattar bostadsrättslägenheter samt hyresrättslägenheter.
Nybyggnad av demensboende i Falköping
Boendet ska bestå av fyra avdelningar med 20 boenderum i respektive avdelning fördelat i tre huskroppar, en huskropp byggs i två plan. En administrationsbyggnads ska uppföras i två plan, samtliga byggnader är sammanlänkade med förbindelsegångar. Byggnaderna omfattar cirka 8600 m².
Ombyggnad kontor till bostäder i Falköping
Avser ombyggnad kontor till bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Falköping
Avser nybyggnad av bostäder inom kv. Plåtslagaren 15 och 38 m.fl. i Falköpings Kommun, 23 lägenheter fördelat på 5 st hus. Hus A, Repslagaregatan 30: 4 st. 3 rok, platta på mark med träfasad och tegeltak Hus B, Repslagaregatan 32: 4 st. 3 rok, platta på mark med träfasad och tegeltak Hus C, Repslagaregatan 34: 2 st. 2 rok, 2 st. 3 rok, platta på mark med träfasad och tegeltak Hus D, Nygatan 15–17: 3 st. 4 rok, 2 st. rok, 1 st. 3 rok, 1 st. 1,5 rok. Källare med träfasad och tegeltak. Trapphus Nygatan 17 med hiss Hus E, Nygatan 19: 2 st. 2 rok, 2 st. 4–5 rok etage. Källare med putsad fasad och bandtäckt plåttak Till projektet hör även utvändiga markarbeten samt en garargelänga med 9 platser som mot byggs mot befintligt garage samt anslutnings arbeten av ny fjärrvärmeanslutning och dagvatten mm i Nygatan 21.
Ombyggnad av kök och badrum mm i flerbostadshus i Falköping
Avser ombyggnad av kök och badrum samt byte av fönster och balkongdörrar. Kv. Plogen (49 lgh) är en första etapp och kommer att följas av Kv. Harven (56 lgh), Kv. Vinkelhaken (87 lgh), Kv. Lien (53 lgh), Kv. Räfsan (35 lgh) och Spaden (43 lgh). Kan ske i annan ordning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av vårdhem i Falköping
Avser ett nytt HVB-boende med ett friliggande förråd.
Nybyggnad- och ombyggnad av skola i Falköping
Projektet avser nybyggnad av förskola med 5-6 avdelningar och storkök för F-9 skola (800-900 kvm) och matsal och ny- och ombyggnad av skola.
Nybyggnad av radhus i Stenstorp
Alternativt 4 parhus. Byggstart oviss.
Nybyggnad av cirkulationsplats vid väg 184 i Falköping
Cirkulationsplats för väg 184 Norra Tvärvägen och anslutande gator väg 46/184.
Ombyggnad av flerbostadshus i Falköping
Avser ändring/ ombyggnad av lokaler till lägenheter.
Ombyggnad av hotell i Falköping
Avser ändrad användning från kontor och lager till 11 stycken hotellrum och butikslokal.
Tillbyggnad mejeri med en tankbilshall i Falköping
Avser tillbyggnad mejeri med en tankbilshall. Byggstart tidigast vår 2018.
Nybyggnad av kylhus i Falköping
Avser nybyggnad av kyllager (arla) på ca 5200 kvm.
Nybyggnad av cafépaviljong i Plantis i Falköping
Avser nybyggnad av cafépaviljong i Planteringsförbundets park i Falköping. Den kommer att ha en byggnadsyta i ett plan av ca 200 m². Plats för uteservering och utemiljön ska förnyas.
Återuppförande av brandskadad förskola i Falköping
Projektet avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar och tillagningskök.
Utbyggnad av fibernät Östra i Falköping Etapp 3
Avser förtätning och utbyggnad av fibernät östra falbygden.
Nybyggnad av terminalspår på Brogärdet i Falköping
Mark-, spår-, kontaktlednings- och övriga anläggningsarbeten vid nybyggnad av terminalspår.
Stamrenovering/ROT-renovering av flerbostadshus i Falköping
Projektet avser stamrenovering/ROT-renovering av ca 40 lägenheter i Kvarteret Yxan 11.
Nybyggnad och rivning av förskola i Falköping
Avser rivning av bef förskola samt nybyggnad av förskola med ca 5 avdelningar med tillagningskök. Rivningsarbetena ska påbörjas i november och klart i december 2017.
Tillbyggnad av skola i Falköping
Avser tillbyggnad av skola. Omfattning oklar.
Ombyggnad till FTX-ventilation i flerbostadshus i Falköping
Avser utbyte av befintliga ventilationsanläggningar och komplett installation av FTX-ventilation i 338 lgh.
Utbyggnad av kyrkogård i Falköping
Avser utbyggnad av kyrkogård.
Utvändigt underhåll av skola i Falköping
Avser fasadändring skola, byte av 203 fönster.
Förtätning och utbyggnad av fibernät i Falköping Etapp 2
Avser förtätning och utbyggnad av fibernät östra falbygden.
Nybyggnad av grupphus i Falköping
Bygglov nybyggnad av 5 st enbostadshus Hematiten 2, 3, 4, 5, 6.
Nybyggnad av industrihus i Falköping
Bygglov nybyggnad av industri/lagerbyggnad.
Nybyggnad av kolonistuga i Falköping
Bygglov nybyggnad av kolonistuga.
Nybyggnad av toalett i Falköping
Bygglov nybyggnad av mulltoalett.
Nybyggnad av nätstation i Falköping
Bygglov nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av telestation i Falköping
Bygglov nybyggnad av teknikhus.
Nybyggnad av transformatorstation i Falköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation Jäla 7:2,5:9,5:5.
Nybyggnad av transformatorstation i Falköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Falköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstationer Holöja 7:1, Ravelstorp 1:6, Sjötorp 2:10.
Tillbyggnad av enbostadshus i Falköping
Bygglov tillbyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av telestation i Falköping
Bygglov uppförande av teknikbod.
Utvändigt underhåll av förråd i Falköping
Bygglov utvändig ändring av komplementbyggnad, byte av takbeklädnad.
Ombyggnad av lägenhet i Falköping
Bygglov ändrad användning från lokal till hyreslägenhet.
Ombyggnad av lägenhet i Falköping
Bygglov ändrad användning från lokal till lägenhet.
Ombyggnad av lägenhet i Falköping
Bygglov ändrad användning frånlokal till 2 lägenheter.
Ombyggnad av affärshus i Falköping
Bygglov ändring/ ombyggnad av affärslokal, ica maxi. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av garage i Falköping
Bygglov nybyggnad av garage.
Utvändigt underhåll av kontor i Falköping
Avser fasadändring, ändring av kulör på medborgarhuset.
Ombyggnad av restaurang i Falköping
Avser ombyggnad av restaurang.
Nybyggnad av växthus i Falköping
Avser nybyggnad av växthus på ca 15kvm.
Utvändigt underhåll av kontor i Falköping
Avser utvändig ändring av kontorsbyggnad.
Nybyggnad av cistern i Falköping
Bygglov byte av tank.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Falköping
Bygglov fasadändring flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av kontor i Falköping
Bygglov fasadändring kontorsfastighet, borttagning av 2 garageportar samt insättning av dörr. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av industrihus i Falköping
Bygglov fasadändring samt installatíon av oljeavskiljare. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Falköping
Bygglov fasadändringar flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av transformatorstation i Falköping
Bygglov nybyggnad av 2 st transformatorstationer.
Nybyggnad av transformatorstation i Falköping
Bygglov nybyggnad av 3 st transformatorstationer Valaberg 1:10, Kymme 1:7, Remmen 1:5.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: