Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Falköping

Nybyggnad av en Terminal i Falköping.
Avser en nybyggnad av en terminal för inkörningsytor för lastbilar för att lasta av stora container m.m
Nybyggnad av flerbostadhus i Falköping
Avser nybyggnad av ett nytt bostadsområde på ca 220 lägenheter som ska börja byggas på Prästgårdsgärde. Detta omfattar bostadsrättslägenheter samt hyresrättslägenheter.
Nybyggnad av demensboende i Falköping
Boendet ska bestå av fyra avdelningar med 20 boenderum i respektive avdelning fördelat i tre huskroppar, en huskropp byggs i två plan. En administrationsbyggnads ska uppföras i två plan, samtliga byggnader är sammanlänkade med förbindelsegångar. Byggnaderna omfattar cirka 8600 m².
Nybyggnad av flerbostadshus i Falköping
Projektet avser nybyggnad av ca 80 lägenheter i 2 st höghus vid Ållebergsvägen samt Petter Ryttnings väg.
Nybyggnad av logistikcentral med lager i Falköping, etapp 1
Avser uppförande av logisitikcentral med lager på 12600 kvm. I projektet ingår lagerbyggnad med tillhörande kontors- och personalbyggnad på 200 kvm samt lastytor för både lastbil och tåg. Spårbädd och spår kommer att utföras av sidoentreprenör.
Ombyggnad kontor till bostäder i Falköping
Avser ombyggnad kontor till bostäder.
Ombyggnad av kök och badrum mm i flerbostadshus i Falköping
Avser ombyggnad av kök och badrum samt byte av fönster och balkongdörrar. Kv. Plogen (49 lgh) är en första etapp och kommer att följas av Kv. Harven (56 lgh), Kv. Vinkelhaken (87 lgh), Kv. Lien (53 lgh), Kv. Räfsan (35 lgh) och Spaden (43 lgh). Kan ske i annan ordning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av vårdhem i Falköping
Avser ett nytt HVB-boende med ett friliggande förråd.
Nybyggnad- och ombyggnad av skola i Falköping
Projektet avser nybyggnad av förskola med 5-6 avdelningar och storkök för F-9 skola (800-900 kvm) och matsal och ny- och ombyggnad av skola.
Nybyggnad av radhus i Stenstorp
Alternativt 4 parhus. Byggstart oviss.
Nybyggnad av cirkulationsplats vid väg 184 i Falköping
Cirkulationsplats för väg 184 Norra Tvärvägen och anslutande gator väg 46/184.
Ny cirkulationsplats Ålleberg center
Objektet är beläget i Falköpings kommun, strax söder om centralorten Falköping vid väg 46, som leder till Ulricehamn. Objektet, som ligger i korsningen mellan Agnesstadsgatan och enskild väg som leder igenom det framtida handelsområdet, ligger cirka 100 meter sydöst om cirkulationsplats på väg 46/47. Området kallas Ålleberg center.
Ombyggnad av hotell i Falköping
Avser ändrad användning från kontor och lager till 11 stycken hotellrum och butikslokal.
Om-,till och nybyggnation samt rivning i Falköping
Entreprenaden omfattar om- till- och nybyggnation samt rivning. Hus 9; ombyggnad till vårdavdelning samt ombyggnad för nytt intag, kontor läkare/behandlingsrum. Samt ombyggnation av källare med utrymmen för personal, tvättstuga m.m. Hus 7; totalrenoveras och byggs om och byggs till för administrativa lokaler. Nybyggnad av carport. Nybyggnad av garage och kontor för driftpersonal och källsorteringsrum samt flytt av reservkraft till denna byggnad. Samt åtgärder av mark; ny infart, anpassning samt ny parkering med nytt nyckelhus, åtgärder besöksparkering m.m. Ny bergvärmeanläggning för hus 9 och 7. Hus 28 rivs. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Återuppförande av brandskadad förskola i Falköping
Projektet avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar och tillagningskök.
Stamrenovering/ROT-renovering av flerbostadshus i Falköping
Projektet avser stamrenovering/ROT-renovering av ca 40 lägenheter i Kvarteret Yxan 11.
Tillbyggnad av lager, magasin i Falköping
Avser tillbyggnad av lager på 1280 kvm.
Utbyggnad av kyrkogård i Falköping
Avser utbyggnad av kyrkogård.
Utbyte av rörbroar i Falköping och Tidaholm
Utbyte av 2 st rörbroar; Bro 100-35-1 över bäck 3 km V i Skörstorp på väg 193 inom Falköpings kommun och Bro 100-37-1 över bäck 1 km S Ekedalen på väg 2875 inom Tidaholms kommun.
Nybyggnad av terminalspår på Brogärdet i Falköping
Mark-, spår-, kontaktlednings- och övriga anläggningsarbeten vid nybyggnad av terminalspår.
Utvändigt underhåll av skola i Falköping
Avser fasadändring skola, byte av 203 fönster.
Nybyggnad av maskinhall i Falköping
Avser nybyggnad av maskinhall. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Förtätning och utbyggnad av fibernät i Falköping
Avser förtätning och utbyggnad av fibernät östra falbygden.
Utvändigt underhåll av affärshus i Falköping
Avser fasadändring handel/kontor. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av grupphus i Falköping
Bygglov nybyggnad av 5 st enbostadshus Hematiten 2, 3, 4, 5, 6.
Nybyggnad av kolonistuga i Falköping
Bygglov nybyggnad av kolonistuga.
Nybyggnad av toalett i Falköping
Bygglov nybyggnad av mulltoalett.
Nybyggnad av parkeringsplats i Falköping
Bygglov nybyggnad av parkering.
Tillbyggnad av industrihus i Falköping
Bygglov nybyggnad av sprinklertank i industri- och lagerbyggnad.
Nybyggnad av telestation i Falköping
Bygglov nybyggnad av teknikhus.
Nybyggnad av transformatorstation i Falköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation Jäla 7:2,5:9,5:5.
Nybyggnad av transformatorstation i Falköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av pumpstation i Falköping
Bygglov nybyggnad av tryckstegringsstation.
Nybyggnad av telestation i Falköping
Bygglov uppförande av teknikbod.
Ombyggnad av lägenhet i Falköping
Bygglov ändrad användning från lokal till hyreslägenhet.
Ombyggnad av lägenhet i Falköping
Bygglov ändrad användning från lokal till lägenhet.
Ombyggnad av lägenhet i Falköping
Bygglov ändrad användning frånlokal till 2 lägenheter.
Ombyggnad av affärshus i Falköping
Bygglov ändring/ ombyggnad av affärslokal, ica maxi. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av kontor i Falköping
Avser utvändig ändring av kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av pensionärsbostad i Falköping
Avser utvändig ändring av äldreboende, byte av takbeklädnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Falköping
Bygglov anläggande av parkering.
Nybyggnad av cistern i Falköping
Bygglov byte av tank.
Utvändigt underhåll av industrihus i Falköping
Bygglov fasadändring samt installatíon av oljeavskiljare. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av kyrkogård i Falköping
Bygglov iordningställande av framtida gravmark på s:t olofs kyrkogård.
Utvändigt underhåll av kontor i Falköping
Avser fasadändring, ändring av kulör på medborgarhuset.
Utvändigt underhåll av industrihus i Falköping
Avser dit sättning av portar.
Nybyggnad av växthus i Falköping
Avser nybyggnad av växthus på ca 15kvm.
Ombyggnad av restaurang i Falköping
Avser ombyggnad av restaurang.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Falköping
Avser balkongbyte av 2 lägenheter i flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: