Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Falköping

Nybyggnad av demensboende i Falköping
Boendet ska bestå av fyra avdelningar med 20 boenderum i respektive avdelning fördelat i tre huskroppar, en huskropp byggs i två plan. En administrationsbyggnads ska uppföras i två plan, samtliga byggnader är sammanlänkade med förbindelsegångar. Byggnaderna omfattar cirka 8600 m².

Nybyggnad av logistikcentral med lager i Falköping, etapp 1
Avser uppförande av logisitikcentral med lager på 12600 kvm. I projektet ingår lagerbyggnad med tillhörande kontors- och personalbyggnad på 200 kvm samt lastytor för både lastbil och tåg. Spårbädd och spår kommer att utföras av sidoentreprenör.

Nybyggnad av högstadieskola i Falköping
Avser nybyggnad av högstadieskola. Plats ej bestämd.

Nybyggnad av vårdhem i Falköping
Avser ett nytt HVB-boende.

Nybyggnad av radhus i Stenstorp
Alternativt 4 parhus. Byggstart oviss.

Ombyggnad av förbehandlingsanläggning för matavfall vid biogasanläggning i Hulesjön
Entreprenaden omfattar maskininstallationsarbeten för att uppföra en ny förbehandlingsutrustning på biogasanläggningen vid Hulesjön, Falköping. Den nya förbehandlingen ska bestå av en kross som grovkrossar materialet, ett transportband/skruvtransport, magnetavskiljning av metall samt en finkross/kvarn. En transportör för avskilt rejekt från finkrossen/kvarnen ska också ingå.

Om-,till och nybyggnation samt rivning i Falköping
Entreprenaden omfattar om- till- och nybyggnation samt rivning. Hus 9; ombyggnad till vårdavdelning samt ombyggnad för nytt intag, kontor läkare/behandlingsrum. Samt ombyggnation av källare med utrymmen för personal, tvättstuga m.m. Hus 7; totalrenoveras och byggs om och byggs till för administrativa lokaler. Nybyggnad av carport. Nybyggnad av garage och kontor för driftpersonal och källsorteringsrum samt flytt av reservkraft till denna byggnad. Samt åtgärder av mark; ny infart, anpassning samt ny parkering med nytt nyckelhus, åtgärder besöksparkering m.m. Ny bergvärmeanläggning för hus 9 och 7. Hus 28 rivs. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Upprustning av gator i Centrum i Falköping
Avser upprustning av gator i centrum.

Återuppförande av brandskadad förskola i Falköping
Projektet avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar och tillagningskök.

Ny cirkulationsplats och lokalgata vid Ålleberg center
Objektet är beläget i Falköpings kommun, strax söder om centralorten Falköping vid väg 46, som leder till Ulricehamn. Objektet, som ligger i korsningen mellan Agnesstadsgatan och enskild väg som leder igenom det framtida handelsområdet, ligger cirka 100 meter sydöst om cirkulationsplats på väg 46/47. Området kallas Ålleberg center.

Stamrenovering/ROT-renovering av flerbostadshus i Falköping
Projektet avser stamrenovering/ROT-renovering av ca 40 lägenheter i Kvarteret Yxan 10. Byggstart början 2017.

Stamrenovering/ROT-renovering av flerbostadshus i Falköping
Projektet avser stamrenovering/ROT-renovering av ca 40 lägenheter i Kvarteret Yxan 11.

Tillbyggnad av lager, magasin i Falköping
Avser tillbyggnad av lager på 1280 kvm.

Ny gc-väg längs väg 542 genom Broddetorp
Ca 570 m lång. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde B Fyrbodal/Skaraborg.

Utbyte av rörbroar i Falköping och Tidaholm
Utbyte av 2 st rörbroar; Bro 100-35-1 över bäck 3 km V i Skörstorp på väg 193 inom Falköpings kommun och Bro 100-37-1 över bäck 1 km S Ekedalen på väg 2875 inom Tidaholms kommun.

Signalåtgärder i Floby

Utvändigt underhåll av skola i Falköping
Avser fasadändring skola, byte av 203 fönster.

Ombyggnad av torgyta i Falköping
Projektet avser ombyggnad av torgyta i Falköpings centrum.

Installation av solcellsanläggning på brandstation i Falköping
Avser montering av solceller på Räddningstjänstens lokaler.

Förtätning och utbyggnad av fibernät i Falköping
Avser förtätning och utbyggnad av fibernät östra falbygden.

Nybyggnad av maskinhall i Falköping
Avser nybyggnad av maskinhall. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Utvändigt underhåll av affärshus i Falköping
Avser fasadändring handel/kontor. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Ombyggnad av hotell i Falköping
Bygglov ändrad användning från kontor och lager till hotell och butikslokal.

Ombyggnad av cafeteria i Falköping
Bygglov ändrad användning från kontorslokal till caféverksamhet.

Nybyggnad av parkeringsplats i Falköping
Bygglov anläggande av parkering.

Ombyggnad av kyrkogård i Falköping
Bygglov iordningställande av framtida gravmark på s:t olofs kyrkogård.

Nybyggnad av parkeringsplats i Falköping
Bygglov nybyggnad av parkering.

Nybyggnad av plank i Falköping
Bygglov nybyggnad av plank/ bullerskärmar Sörby 9:6, Agnestad 1:3, Slutarp 1:54.

Tillbyggnad av industrihus i Falköping
Bygglov nybyggnad av sprinklertank i industri- och lagerbyggnad.

Nybyggnad av pumpstation i Falköping
Bygglov nybyggnad av tryckstegringsstation.

Utvändigt underhåll av kontor i Falköping
Avser fasadändring, ändring av kulör på medborgarhuset.

Utvändigt underhåll av industrihus i Falköping
Avser dit sättning av portar.

Nybyggnad av växthus i Falköping
Avser nybyggnad av växthus på ca 15kvm.

Ombyggnad av restaurang i Falköping
Avser ombyggnad av restaurang.

Utvändigt underhåll av industrihus i Falköping
Avser uppsättning av skylt.

Utvändigt underhåll av kontor i Falköping
Avser utvändig ändring av kontorsbyggnad.

Utvändigt underhåll av pensionärsbostad i Falköping
Avser utvändig ändring av äldreboende, byte av takbeklädnad.

Ombyggnad av förskola i Falköping
Avser ändrad användning från kyrklig verksamhet till förskola.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Falköping
Avser balkongbyte av 2 lägenheter i flerbostadshus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: