Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Dals-Ed

Nybyggnad av förskola i Ed
Projektet avser nybyggnad av förskola. Uppskattad byggstart och kostnad.

Om- och tillbyggnad av skola i Ed
Projektet avser om- och tillbyggnad av skola samt upprustning av utemiljö.

Ombyggnad av busstation och parkering i Ed
Avser ombyggnad av busstationen samt pendelparkering.

Ombyggnad av LSS-boende i Dals-Ed
Avser ombyggnad av ett LSS-boende.

Nybyggnad av parhus i Ed
Projektet avser nybyggnad av parhus.

Uppförande av tillfälliga modulbyggnader vid grundskola i Ed
Avser tillfälliga moduler för att lösa lokalbehovet vid ombyggnad av Hagaskolan, projektnr 1138526.

Nybyggnad av industrihus i Ed
Avser nybyggnad av lager-/industribyggnad.

Nybyggnad av transformatorstation i Ed
Bygglov för nybyggnad av 7 transformatorstationer (byte av befintliga) Nössemarks-strand 2:1,Sparsnäs 1:83,Sparsnäs 1:87,3:36,1:23,2:8,Jaren 1:67.

Nybyggnad av elverk i Ed
Bygglov för nybyggnad av reservkraftverk.

Nybyggnad av ställverk i Ed
Bygglov för nybyggnad av ställverksbyggnad.

Nybyggnad av transformatorstation i Ed
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation Nössemarks-näs 1:37,Rörviken 2:106,1:32,Jaren 1:61.

Nybyggnad av transformatorstation i Ed
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.

Ombyggnad av garage i Ed
Bygglov för ändrad användning för del av garagebyggnad från lunchrum till övernattningsrum.

Ombyggnad av flerbostadshus i Ed
Avser ombyggnad av kyrkolokal till tre bostadslägenheter (ändrad användning).

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: