Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Dals-Ed

Ombyggnad av bro över Rölandaån vid Gesäters kyrka
Ny träöverbyggnad, erosionsskydd, kon mm.
Korsningsåtgärder vid väg 164/2183 vid Ed
Nytt vänstersvängfält, breddning av väg 164.
Nybyggnad av parhus i Ed
Avser nybyggnad av tvåbostadshus (parhus).
Nybyggnad av lager i Ed
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av automatstation i Ed
Bygglov för nybyggnad av tankstation för biogas.
Nybyggnad av transformatorstation i Ed
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av fritidshus i Ed
Bygglov för tillbyggnad av fritidshus/lägenhet med uterum.
Tillbyggnad av kallförråd i Ed
Bygglov för tillbyggnad av kallförråd vid dals-eds kyrka.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ed
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad och anläggande av solfångare på flerbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Ed
Rivningslov för rivning av brandskadat enbostadshus.
Rivning av automatstation i Ed
Rivningslov för rivning av fd. st1 automatstation (inkl. drivmedelsinstallationer, skärmtak, skyltar).
Nybyggnad av personallokal i Ed
Bygglov för nybyggnad av manskapsbod.
Tillbyggnad av förråd i Ed
Bygglov för nybyggnad av materialfickor och tillbyggnad av komplementbyggnad vid töftedals kyrka.
Nybyggnad av sophus i Ed
Bygglov för nybyggnad av sophus Äng 3:84,3:85.
Nybyggnad av parkeringsplats i Ed
Bygglov för anläggande av parkering, uppförande av mur och nybyggnad av reservkraftverk.
Nybyggnad av transformatorstation i Ed
Bygglov för nybyggnad av 4 transformatorstationer Bärke 1:3, Rölanda-dalen 1:16.
Nybyggnad av förråd i Ed
Bygglov för nybyggnad av cykelhus Ed 1:108,1:119.
Nybyggnad av förråd i Ed
Anmälan för nybyggnad av attefallsbyggnad (komplementbyggnad).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: