Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Dals-Ed

Nybyggnad av förskola i Dals-Ed
Avser nybyggnad av förskola.

Ombyggnad av busstation och parkering i Ed
Avser ombyggnad av busstationen samt pendelparkering.

Uppförande av tillfälliga modulbyggnader vid grundskola i Ed
Avser tillfälliga moduler för att lösa lokalbehovet vid ombyggnad av Hagaskolan, projektnr 1138526.

Nybyggnad av grupphus i Ed
Bygglov för nybyggnad av 4 enbostadshus Ed 1:228,1:231,1:229,1:230.

Nybyggnad av bastu i Ed
Bygglov för nybyggnad av bastu.

Nybyggnad av förråd i Ed
Bygglov för nybyggnad av förråd.

Nybyggnad av transformatorstation i Ed
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Ed
Bygglov för nybyggnad av transformatorstationer Nolby 1:127,1:83,1:130,Nolby 1:200,Nolby 1:119,Nolby 1:151,1:191.

Nybyggnad av transformatorstation i Ed
Bygglov för nybyggnad av transformatorstationer Nössemarks-strand 3:2,3:68.

Nybyggnad av parhus i Ed
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus.

Nybyggnad av telestation i Ed
Bygglov för nybyggnad teknikbod.

Nybyggnad av parkeringsplats i Ed
Bygglov för parkering Håbols-äng 1:36,Valsebo 1:32.

Nybyggnad av plank i Ed
Bygglov för uppförande av plank.

Nybyggnad av återvinningsstation i Ed
Bygglov för återvinningsstation.

Nybyggnad av sophus i Ed
Bygglov och rivningslov för nybyggnad av sophus (brandskadat).

Ombyggnad av markanläggning i Ed
Marklov.

Nybyggnad av förskola i Ed
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av förskolemoduler.

Ombyggnad av hotell i Ed
Avser ändrad användning i del av byggnad från hotell till secondhandbutik.

Ombyggnad av flerbostadshus i Ed
Avser ombyggnad av kyrkolokal till tre bostadslägenheter (ändrad användning).

Utvändigt underhåll av industrihus i Ed
Avser fasadändring på industrihus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: