Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Dals-Ed

Ombyggnad av äldreboende i Dals-Ed, etapp 2
Projetket avser ombyggnad av äldreboende.
Nybyggnad av förskola i Dals-Ed
Avser nybyggnad av förskola.
Ombyggnad av äldreboende i Dals-Ed, etapp 1
Projektet avser ombyggnad av äldreboende. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad dagcentral för LSS i Ed, etapp 2
Avser ombyggnad, från gym till adm. lokaler vid Västberga och ombyggnad till gym i Jordbrons Företagshotell. LSS: BRA ca 350,0 m2, Eds Atlet: BRA ca 680,0 m2.
Uppförande av tillfälliga modulbyggnader vid grundskola i Ed
Avser tillfälliga moduler för att lösa lokalbehovet vid ombyggnad av Hagaskolan, projektnr 1138526.
Ombyggnad av samlingslokal i Ed
Bygglov för ombyggnad av lastkaj till grupprum.
Nybyggnad av grupphus i Ed
Bygglov för nybyggnad av 4 enbostadshus Ed 1:228,1:231,1:229,1:230.
Nybyggnad av bastu i Ed
Bygglov för nybyggnad av bastu.
Nybyggnad av förråd i Ed
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av transformatorstation i Ed
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Ed
Bygglov för nybyggnad av transformatorstationer Nolby 1:127,1:83,1:130,Nolby 1:200,Nolby 1:119,Nolby 1:151,1:191.
Nybyggnad av transformatorstation i Ed
Bygglov för nybyggnad av transformatorstationer Nössemarks-strand 3:2,3:68.
Nybyggnad av parhus i Ed
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus.
Nybyggnad av telestation i Ed
Bygglov för nybyggnad teknikbod.
Nybyggnad av parkeringsplats i Ed
Bygglov för parkering Håbols-äng 1:36,Valsebo 1:32.
Tillbyggnad av skärmtak i Ed
Bygglov för tillbyggnad av brandstation med väderskydd till reservkraftverk.
Nybyggnad av plank i Ed
Bygglov för uppförande av plank.
Nybyggnad av återvinningsstation i Ed
Bygglov för återvinningsstation.
Nybyggnad av sophus i Ed
Bygglov och rivningslov för nybyggnad av sophus (brandskadat).
Ombyggnad av hotell i Ed
Avser ändrad användning i del av byggnad från hotell till secondhandbutik.
Nybyggnad av transformatorstation i Ed
Bygglov för nybyggnad av 10 transformatorstationer Hindalebyn 1:7,Rölanda-dalen 1:5,Skötterud 1:23,Hästhagen 1:6,Lerbäck 1:6,Tingvalla 1:1,Tingvalla 1:5,Bärke 1:18,Hästhagen 1:50.
Utvändigt underhåll av industrihus i Ed
Avser fasadändring på industrihus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ed
Avser ombyggnad av kyrkolokal till tre bostadslägenheter (ändrad användning).
Nybyggnad av förskola i Ed
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av förskolemoduler.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: