Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Borås

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 108 st.

Nybyggnad av bostäder och verksamhetslokaler i Borås, etapp 1

Nybyggnad av bostäder, kontor mm i Borås

Ny- och ombyggnad psykiatribyggnad på Södra Älvsborgs sjukhus

Om- & tillbyggnad till kongresscentrum i Borås

Nybyggnad flerbostadshus i Borås

Nybyggnad av bostäder i Borås

Nybyggnad av flerbostadshus och parkeringshus i Borås

Ombyggnad av verksamhetslokaler i Borås

Om- och tillbyggnad av hotell i Borås

Nybyggnad av flerbostadshus i Borås

Nybyggnad av flerbostadshus, villor & grupphus i Sjömarken

Nybyggnad av bostäder på Hestra, Borås, etapp 3

Nybyggnad av bilanläggning i Viared, Borås

Nybyggnad av vindkraftverk i Hedared

Om- och tillbyggnad av badhus i Borås, etapp 1

Nybyggnad av äldreboende i Fristad

Nybyggnad av radhus i Borås

Påbyggnad med lägenheter i Borås

Kontaktledningsbyte vid järnväg i Borås

Nybyggnad av förskola i Borås

Ombyggnad av flerbostadshus i Borås

Ombyggnad av skola i Borås

Nybyggnad av förskola i Gånghester

Nybyggnad av industrihus på Nordskogen, Borås

Nybyggnad av bostäder i Dalsjöfors

Utbyggnad av elefanthus på Borås Djurpark

Ombyggnad av grundskola i Borås

Nybyggnad av bensinstation i Borås

Nybyggnad av affärsbyggnad vid Hulta Torg i Borås

Ombyggnad av Seglora kyrka

Sanering av va-ledningar i Fristad

Tillbyggnad av industrihus i Borås

Byte av luftbehandlingsaggregat på sjukhus i Borås

Nybyggnad av industrihus i Borås

Ombyggnad av kontor i Borås

Om- och tillbyggnad av kontor i Borås

Nybyggnad av grupphus i Borås

Nybyggnad av automatstation i Borås

Nya överföringsledningar för VA och fjärrvärme mellan Borås och Fristad

Ombyggnad av affärshus i Borås

Nybyggnad av stall i Borås

Ombyggnad till tandvårdsklinik i Borås

Nybyggnad av parhus i Borås

Nybyggnad av tennisbanor utomhus i Borås

Nybyggnad av lager i Borås

Fasadarbeten mm på bostadshus i Rydboholm

Ny- och ombyggnad av VA-ledningar på Brämhult

Ombyggnad av gc-väg i Borås

Ombyggnad av radiohus i Borås

Utbyggnad av passivt optofibernät, Vänga Fiber ek för

Tvättning och bättringsmålning av bro över Rångedalaån

Underhåll av broar på väg 40 i Borås

Ombyggnad av vind till lägenheter i Borås

Upprustning centrummiljöer i Borås

Tillbyggnad av trapphus i kontorshus, Borås

Tillbyggnad av skola i Fristad, Borås

Utvändigt underhåll och ombyggnad av sjukhus i Borås

Nybyggnad av passivt fiberoptiskt nät, Gingri Fiberförening ek för

Ny gång- och cykelväg längs väg 1610 mellan Rydboholmsbron-Borås ridhus

Asfaltering av gård i Borås

Nya rökgaskanaler till avfallsförbränningen på Ryaverket i Borås

Ombyggnad av församlingshus i Borås

Nybyggnad av skärmtak i Borås

Nybyggnad av vårdhem i Borås

Ombyggnad av förskola i Borås

Ombyggnad av industrihus i Borås

Ombyggnad av studentlägenhet i Borås

Nybyggnad av markanläggning i Borås

Nybyggnad av kontor i Borås

Utvändigt underhåll av parkeringshus i Borås

Utvändigt underhåll av affärshus i Borås

Utvändigt underhåll av industrihus i Borås

Utvändigt underhåll av kontor i Borås

Ombyggnad av verkstad i Borås

Rivning av affärshus i Borås

Tillbyggnad av kontor i Borås

Tillbyggnad av affärshus i Borås

Tillbyggnad av flerbostadshus i Borås

Tillbyggnad av garage i Borås

Tillbyggnad av kursgård i Borås

Tillbyggnad av sjukhus i Borås

Tillbyggnad av skola i Borås

Rivning av garage i Borås

Rivning av klubbhus i Borås

Rivning av ladugård i Borås

Utvändigt underhåll av skola i Borås

Tillbyggnad av skärmtak i Borås

Nybyggnad av mur i Borås

Nybyggnad av kiosk i Borås

Nybyggnad av förråd i Borås

Nybyggnad av enbostadshus i Borås

Nybyggnad av barack i Borås

Nybyggnad av belysningsmast i Borås

Nybyggnad av antenn i Borås

Ombyggnad av lägenhet i Borås

Ombyggnad av gruppbostad i Borås

Ombyggnad av bensinstation i Borås

Ombyggnad av enbostadhus i Borås

Ombyggnad av enbostadshus i Borås

Nybyggnad av transformatorstation i Borås

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: