Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Bollebygd

Nybyggnad av flerbostadshusi Bollebygd
Projektet avser nybyggnad av ca 140 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Bollebygd
Planer finns på planläggning av området för att möjliggöra byggnationer av 30-40 lägenheter i form av exempelvis flerbostadshus, radhus och enfamiljshus. Byggstart tidigast våren 2017.
Ombyggnad återvinningscentral i Bollebygd
Projektet avser ombyggnad av återvinningscentral. Byggstart tidigast hösten 2017.
Ombyggnad till lägenheter i Bollebygd
Projektet avser ombyggnad av förskola till fyra hyreslägenheter, nybyggnad av carport framför varje lägenhet samt breddning av Kråkvägen framför byggnaden. Byggstart september/oktober 2017.
Nybyggnad av fibernät i Bollebygd Väst, Bollebygds kommun
Entreprenaden omfattar anläggning av komplett passivt fibernät mellan telestation och minst 150 st fastigheter i Bollebygd Väst, Bollebygds kommun.
Nybyggnad av fibernät i Bollebygd Nordöst, Bollebygds kommun
Entreprenaden omfattar anläggning av komplett passivt fibernät mellan telestation och minst 400 st fastigheter i Bollebygd Nordöst, Bollebygds kommun.
Ombyggnad av park i Bollebygd
Projektet avser ombyggnad av park.
Ombyggnad av värme och ventilation i förskola i Bollebygd
Avser tillbyggnad av ett befintligt fläktrum för att tillgodose behovet av installation av ett nytt fläktrum.
Exploateringg för bostadsområde i Bollebygd, etapp 2
Avser exploatering för bostadsområde i Bollebygd. Planerat projekt efter etapp 1.
Utvändigt underhåll av kyrka
Avser målning av fasad. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: