Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Bollebygd

Nybyggnad av skola i Bollebygd
Avser nybyggnad av skola samt förskola och idrottshall. Omfattning oklar.
Nybyggnad av enbostadshus och flerbostadshus i Bollebygd
Projektet avser nybyggnad av ca 30 lägenheter i villor och flerbostadshus i området kring Prästgården.
Nybyggnad av vindkraftverk i Bollebygd
Tidigt samråd. Planer finns på uppförande av 5 verk med en totalhöjd på 150-200 meter, effekt 2-4 MW.
Tillbyggnad av prästgård i Bollebygd
Projektet avser tillbyggnad av prästgården.
Ombyggnad återvinningscentral i Bollebygd
Projektet avser ombyggnad av återvinningscentral samt rivning av befintliga bränsletankar med tillhörande betongtråg ev, jordsanering.
Ombyggnad till lägenheter i Bollebygd
Projektet avser ombyggnad av förskola till fyra hyreslägenheter, nybyggnad av carport framför varje lägenhet samt breddning av Kråkvägen framför byggnaden.
Anläggande av reservvattentäkt i Bollebygd
Avser anläggande av reservvattentäkt.
Nybyggnad av stugby i Bollebygd
Nybyggnad 3 fritidshus Bollebygds Kyrkby 1:58,1:59,1:60.
Ombyggnad av värme och ventilation i förskola i Bollebygd
Avser tillbyggnad av ett befintligt fläktrum för att tillgodose behovet av installation av ett nytt fläktrum.
Exploateringg för bostadsområde i Bollebygd, etapp 2
Avser exploatering för bostadsområde i Bollebygd. Planerat projekt efter etapp 1.
Anläggande av gång- och cykelväg i Bollebygd, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg samt nya parkeringsplatser. Ny dränering och nya dagvattenbrunnar samt belysning på delar av sträckan.
Nybyggnad av enbostadshus i Bollebygd
Nybyggnad enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Bollebygd
Nybyggnad 2 enbostadshus Hestra 3:17,3:18.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: