Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Bengtsfors

Nya överföringsledningar för fjärrvärme och VA mellan Bengtsfors-Billingsfors
Projektet avser nybyggnad av fjärrvärmeledning. Utöver fjärrvärme och VA så ingår även samförläggning av fiberkanalisation samt uppsättning av fundament för belysning på sträckan. Den totala längsta sträckningen (läs fjärrvärme) uppgår till ca 4 700 m varav det mesta går i befintlig banvall fram till avloppsreningsverket, Kanalvägen. Från avloppsreningsverket går sträckningen i Kanalvägen fram till angöringspunkten i panncentralen i Bengtsgården.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bengtsfors
Försäljning pågår. Projektet avser nybyggnad av 14 bostadsrättslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bengtsfors
Avser nybyggnad av 2 flerbostadshus och en förråds- och carportbyggnad.
Ombyggnad av väg 172 vid Ödskölt
Avser stigningsfält vid Ödskölt.
Utvändigt underhåll av industrihus i Bengtsfors
Fasadändring byte av takmaterial, takkonstruktion.
Nybyggnad av VA-ledningar i Gustavsfors
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av förskola i Bengtsfors
Projektet avser nybyggnad av förskola med sex avdelningar.
Nybyggnad av markanläggning i Bengtsfors
Avser iordningställande av ett nytt verksamhetsområde i kommunen.
Utbyggnad av VA-ledningar, gc-väg mm i Bengtsfors
Arbetet omfattar rivning av gamla VA-ledningar och nyläggning av VA-ledningar samt bygga ut fjärrvärmekulvert ända upp till Långevi anläggning, breddning av vägen samt nybyggnad av ca 600 m ny gc-väg längs med Kinadalsvägen, flyttning samt utbyte av belysningsstolpar.
Sluttäckning av deponi Karls Gärde i Bengtsfors
Avser sluttäckning av avslutad deponi samt iordningställande av uppställningsyta för containrar.
Byggande och tillhandahållande av passivt fibernät i Bengtsfors kommun
Avser utbyggnad och etablering av infrastruktur för bredbandskommunikation i Kråkviken-Dalbacka, Gummenäs-Kölviken, Kråkviken-Kallhem, Laxarby-Hult, Ödskölt-Hugeryr samt Bäckefors-Ödebyn.
Utbyte av motvikt på bro över dalslands kanal
Utbyte av motvikt samt ommålning.
Markåtgärder och nybyggnad av industrihall i Bengtsfors
Projektet avser nybyggnad av en verkstads-/industrihall. Byggstart tidigast våren 2017.
Renovering av bro i Bengtsfors
Renoveringen innebär rivning av befintlig överbyggnad och räcken. Nya kantbalkar av granit, farbana gjuts, nytt räcke samt konsoler för belysningsstolpar monteras.
Byte av takbeläggning på Björkåsen i Bengtsfors
Objekten avser byte av takbeläggning till ett nytt plåttak. Befintlig papp rives och byts till en ny och de bef. skadade takråspont byts till nya. Nya hängrännor, nya cirkulära stuprör och nya taksäkerhetsanordningar. Uppbyggnad av en ny ventilerad nock.
Renovering av skiffertak på hembygdsmuseum i Bäckefors
Objektet avser att renovera yttertaket på byggnaden, belägen vid Bäckefors bruk, Bäckefors.
Ombyggnad av livsmedelsbutik i Bengtsfors
Ändrad användning från klädaffär till livsmedelsbutik samt bef port bytes mot dörrparti.
Utvändigt underhåll av parhus i Bengtsfors
Byte av takmaterial från tegel till dubbelfalsad plåt.
Ombyggnad till kontor och bostäder i Bengtsfors
Avser ombyggnad och ändrad användning av lokal till att inrymma kontor och lägenheter, 754 kvm samt nybyggnad av förrådsbyggnad, 193 kvm.
Ombyggnad av matsal i Bengtsfors
Avser renovering av matsal.
Nybyggnad av transformatorstation i Bengtsfors
Nybyggnad av 5 st transformatorstationer Fillingen 2:11, 1:11, Strand 1:4, 1:7, Årbol 1:32.
Nybyggnad av enbostadshus i Bengtsfors
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Bengtsfors
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av transformatorstation i Bengtsfors
Nybyggnad av två markstationer El (transformatorstationer).
Utvändigt underhåll av skola i Bengtsfors
Utvändig ändring ersätta fönster med dörr i skola.
Nytt ventilationssystem i moduler vid Bengtsgården i Bengtsfors
Avser byte av ventilationssystem i moduler vid Bengtsgården. Nytt system ska bestå av ett FTX-aggregat, nya till och frånluftskanaler, nya don etc.
Ombyggnad av ventilation på förskola i Bengtsfors
Avser byte av ventilationssystem på förskola. Nytt system ska bestå av ett FTX-aggregat, nya till och frånluftskanaler, nya don etc.
Uppförande av nytt stängsel vid järnväg
Avser uppförande av nytt stängsel vid järnvägen Bäckefors i Bengtsfors. Medfinansiär är Trafikverket.
Gångväg runt Sandviksudden
Avser omdisponering av gångväg från Sandviksudden.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: