Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Bengtsfors

Nya överföringsledningar för fjärrvärme och VA mellan Bengtsfors-Billingsfors
Projektet avser nybyggnad av fjärrvärmeledning. Utöver fjärrvärme och VA så ingår även samförläggning av fiberkanalisation samt uppsättning av fundament för belysning på sträckan. Den totala längsta sträckningen (läs fjärrvärme) uppgår till ca 4 700 m varav det mesta går i befintlig banvall fram till avloppsreningsverket, Kanalvägen. Från avloppsreningsverket går sträckningen i Kanalvägen fram till angöringspunkten i panncentralen i Bengtsgården.

Nybyggnad av flerbostadshus i Bengtsfors
Projektet avser nybyggnad av 14 lägenheter i flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Bengtsfors
Avser nybyggnad av 2 flerbostadshus och en förråds- och carportbyggnad.

Ombyggnad av väg 172 vid Ödskölt
Avser stigningsfält vid Ödskölt.

Nybyggnad av förskola i Bengtsfors
Projektet avser nybyggnad av förskola med sex avdelningar.

Nybyggnad av VA-ledningar i Gustavsfors
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar. Uppskattad byggstart.

Nybyggnad av markanläggning i Bengtsfors
Avser iordningställande av ett nytt verksamhetsområde i kommunen.

Byggande och tillhandahållande av passivt fibernät i Bengtsfors kommun
Avser utbyggnad och etablering av infrastruktur för bredbandskommunikation i Kråkviken-Dalbacka, Gummenäs-Kölviken, Kråkviken-Kallhem, Laxarby-Hult, Ödskölt-Hugeryr samt Bäckefors-Ödebyn.

Markåtgärder och nybyggnad av industrihall i Bengtsfors
Projektet avser nybyggnad av en verkstads-/industrihall. Byggstart tidigast våren 2017.

Sluttäckning av deponi Karls Gärde i Bengtsfors
Avser sluttäckning av avslutad deponi samt iordningställande av uppställningsyta för containrar.

Renovering av bro i Bengtsfors
Renoveringen innebär rivning av befintlig överbyggnad och räcken. Nya kantbalkar av granit, farbana gjuts, nytt räcke samt konsoler för belysningsstolpar monteras.

Renovering av skiffertak på hembygdsmuseum i Bäckefors
Objektet avser att renovera yttertaket på byggnaden, belägen vid Bäckefors bruk, Bäckefors.

Ombyggnad av livsmedelsbutik i Bengtsfors
Ändrad användning från klädaffär till livsmedelsbutik samt bef port bytes mot dörrparti.

Utvändigt underhåll av parhus i Bengtsfors
Byte av takmaterial från tegel till dubbelfalsad plåt.

Ombyggnad till kontor och bostäder i Bengtsfors
Avser ombyggnad och ändrad användning av lokal till att inrymma kontor och lägenheter, 754 kvm samt nybyggnad av förrådsbyggnad, 193 kvm.

Ombyggnad av matsal i Bengtsfors
Avser renovering av matsal.

Nybyggnad av transformatorstation i Bengtsfors
Nybyggnad av 3 st markstationer / transformatorstationer Sinsterud 1:7, Fillingen 2:37, Ärtemarks-bön 1:36.

Nybyggnad av transformatorstation i Bengtsfors
Nybyggnad av 6 st transformatorstationer Vårviks Backa 1:13,1:49, 1:106, Vårviks-Näs 1:4, 1:33, 1:35.

Nybyggnad av enbostadshus i Bengtsfors
Nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av förråd i Bengtsfors
Nybyggnad av komplementbyggnad.

Nybyggnad av transformatorstation i Bengtsfors
Nybyggnad av två markstationer El (transformatorstationer).

Nybyggnad av nätstation i Bengtsfors
Nybyggnad av två nätstationer.

Tillbyggnad av skola i Bengtsfors
Tillbyggnad skollokaler med modulbyggnad tidsbergänsat lov.

Utvändigt underhåll av förråd i Bengtsfors
Utvändig ändring plåttak på komplementbyggnad.

Nytt ventilationssystem i moduler vid Bengtsgården i Bengtsfors
Avser byte av ventilationssystem i moduler vid Bengtsgården. Nytt system ska bestå av ett FTX-aggregat, nya till och frånluftskanaler, nya don etc.

Ombyggnad av ventilation på förskola i Bengtsfors
Avser byte av ventilationssystem på förskola. Nytt system ska bestå av ett FTX-aggregat, nya till och frånluftskanaler, nya don etc.

Uppförande av nytt stängsel vid järnväg
Avser uppförande av nytt stängsel vid järnvägen Bäckefors i Bengtsfors. Medfinansiär är Trafikverket.

Rivning av bostadshus och garage i Dals Långed
Omfattar rivning av befintlig byggnad inklusive biytor, totalt 123 m2.

Gångväg runt Sandviksudden
Avser omdisponering av gångväg från Sandviksudden.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: