Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Bengtsfors

Nya överföringsledningar för fjärrvärme och VA mellan Bengtsfors-Billingsfors
Projektet avser nybyggnad av fjärrvärmeledning. Utöver fjärrvärme och VA så ingår även samförläggning av fiberkanalisation samt uppsättning av fundament för belysning på sträckan. Den totala längsta sträckningen (läs fjärrvärme) uppgår till ca 4 700 m varav det mesta går i befintlig banvall fram till avloppsreningsverket, Kanalvägen. Från avloppsreningsverket går sträckningen i Kanalvägen fram till angöringspunkten i panncentralen i Bengtsgården.

Ombyggnad av väg 172 vid Ödskölt
Avser stigningsfält vid Ödskölt.

Nybyggnad av VA-ledningar i Gustavsfors
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar. Uppskattad byggstart.

Utbyte av motvikt på bro över dalslands kanal
Utbyte av motvikt samt ommålning.

Markåtgärder och nybyggnad av industrihall i Bengtsfors
Projektet avser nybyggnad av en verkstads-/industrihall. Byggstart tidigast våren 2017.

Sluttäckning av deponi Karls Gärde i Bengtsfors
Avser sluttäckning av avslutad deponi samt iordningställande av uppställningsyta för containrar.

Om- och tillbyggnad av entré vid skola i Dals Långed
Avser om- och tillbyggnad av ny entré som ska ersätta befintlig entré vid bibliotek. Den nya entrén placeras som en förlängning på befintlig entré.

Renovering av bro i Bengtsfors
Renoveringen innebär rivning av befintlig överbyggnad och räcken. Nya kantbalkar av granit, farbana gjuts, nytt räcke samt konsoler för belysningsstolpar monteras.

Renovering av skiffertak på hembygdsmuseum i Bäckefors
Objektet avser att renovera yttertaket på byggnaden, belägen vid Bäckefors bruk, Bäckefors.

Ombyggnad av kontor i Bengtsfors
Avser ombyggnad och ändrad användning av lokal till att inrymma kontor och lägenheter samt nybyggnad av förrådsbyggnad.

Utvändigt underhåll av parhus i Bengtsfors
Byte av takmaterial från tegel till dubbelfalsad plåt.

Ombyggnad av livsmedelsbutik i Bengtsfors
Ändrad användning från klädaffär till livsmedelsbutik samt bef port bytes mot dörrparti.

Utvändigt underhåll av förråd i Bengtsfors
Utvändig ändring plåttak på komplementbyggnad.

Tillbyggnad av skola i Bengtsfors
Tillbyggnad skollokaler med modulbyggnad tidsbergänsat lov.

Nybyggnad av transformatorstation i Bengtsfors
Nybyggnad av 3 st markstationer / transformatorstationer Sinsterud 1:7, Fillingen 2:37, Ärtemarks-bön 1:36.

Nybyggnad av nätstation i Bengtsfors
Nybyggnad av 3 st nätstationer.

Nybyggnad av transformatorstation i Bengtsfors
Nybyggnad av 4 st transformatorstationer Årbol 1:64, 1:7, Grean 1:9, Ärtemarks Stom 1:1.

Nybyggnad av transformatorstation i Bengtsfors
Nybyggnad av 6 st transformatorstationer Vårviks Backa 1:13,1:49, 1:106, Vårviks-Näs 1:4, 1:33, 1:35.

Nybyggnad av brygga i Bengtsfors
Nybyggnad av brygga.

Nybyggnad av enbostadshus i Bengtsfors
Nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av förråd i Bengtsfors
Nybyggnad av komplementbyggnad.

Nybyggnad av panncentral i Bengtsfors
Nybyggnad av panncontainer och pelletsförråd.

Utvändigt underhåll av församlingshus i Bengtsfors
Nybyggnad av solcellspaneler på tak på församlingshem.

Nybyggnad av nätstation i Bengtsfors
Nybyggnad av två nätstationer.

Nybyggnad av återvinningsstation i Bengtsfors
Nybyggnad av återvinningsstation.

Ombyggnad av matsal i Bengtsfors
Avser renovering av matsal.

Uppförande av nytt stängsel vid järnväg
Avser uppförande av nytt stängsel vid järnvägen Bäckefors i Bengtsfors. Medfinansiär är Trafikverket.

Rivning av bostadshus och garage i Dals Långed
Omfattar rivning av befintlig byggnad inklusive biytor, totalt 123 m2.

Gångväg runt Sandviksudden
Avser omdisponering av gångväg från Sandviksudden.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: