Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Bengtsfors

Nya överföringsledningar för fjärrvärme och VA mellan Bengtsfors-Billingsfors
Projektet avser nybyggnad av fjärrvärmeledning. Utöver fjärrvärme och VA så ingår även samförläggning av fiberkanalisation samt uppsättning av fundament för belysning på sträckan. Den totala längsta sträckningen (läs fjärrvärme) uppgår till ca 4 700 m varav det mesta går i befintlig banvall fram till avloppsreningsverket, Kanalvägen. Från avloppsreningsverket går sträckningen i Kanalvägen fram till angöringspunkten i panncentralen i Bengtsgården.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bengtsfors
Försäljning pågår. Projektet avser nybyggnad av 14 bostadsrättslägenheter.
Underhåll av rörbroar i Västra Götalands län
Tre rörbroar; 15-1913-1 Högsbyn, 15-1851-1 Vänåsakan och 15-615-1 Håvmule.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bengtsfors
Avser nybyggnad av 2 flerbostadshus och en förråds- och carportbyggnad.
Ombyggnad av väg 172 vid Ödskölt
Avser stigningsfält vid Ödskölt.
Nybyggnad av veterinärstation i Bengtsfors
Avser nybyggnad av veterinärstation, djurklinik.
Utvändigt underhåll av industrihus i Bengtsfors
Fasadändring byte av takmaterial, takkonstruktion.
Nybyggnad av VA-ledningar och fiber i Gustavsfors
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar för kommunalt dricks- och spillvatten samt fiberkanalisation i området väster om Nästegårdsvägen i Gustavsfors tätort.
Nybyggnad av förskola i Bengtsfors
Projektet avser nybyggnad av förskola med sex avdelningar.
Nybyggnad av markanläggning i Bengtsfors
Avser iordningställande av ett nytt verksamhetsområde i kommunen.
Byggande och tillhandahållande av passivt fibernät i Bengtsfors kommun
Avser utbyggnad och etablering av infrastruktur för bredbandskommunikation i Kråkviken-Dalbacka, Gummenäs-Kölviken, Kråkviken-Kallhem, Laxarby-Hult, Ödskölt-Hugeryr samt Bäckefors-Ödebyn.
Utbyte av motvikt på bro över dalslands kanal
Utbyte av motvikt samt ommålning.
Renovering av bro i Bengtsfors
Renoveringen innebär rivning av befintlig överbyggnad och räcken. Nya kantbalkar av granit, farbana gjuts, nytt räcke samt konsoler för belysningsstolpar monteras.
Byte av takbeläggning på Björkåsen i Bengtsfors
Objekten avser byte av takbeläggning till ett nytt plåttak. Befintlig papp rives och byts till en ny och de bef. skadade takråspont byts till nya. Nya hängrännor, nya cirkulära stuprör och nya taksäkerhetsanordningar. Uppbyggnad av en ny ventilerad nock.
Utvändigt underhåll av skola i Bengtsfors
Utvändig ändring ersätta fönster med dörr i skola.
Nybyggnad av transformatorstation i Bengtsfors
Nybyggnad av 5 st transformatorstationer Fillingen 2:11, 1:11, Strand 1:4, 1:7, Årbol 1:32.
Nybyggnad av förråd i Bengtsfors
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av ställverk i Bengtsfors
Nybyggnad av kontroll- och ställverksbyggnad samt rivning av bef byggnad.
Utvändigt underhåll av vattentorn i Bengtsfors
Avser fasadändring takbyte på vattentorn.
Tillbyggnad av bilverkstad i Bengtsfors
Avser tillbyggnad av bilverkstad.
Nytt ventilationssystem i moduler vid Bengtsgården i Bengtsfors
Avser byte av ventilationssystem i moduler vid Bengtsgården. Nytt system ska bestå av ett FTX-aggregat, nya till och frånluftskanaler, nya don etc.
Ombyggnad av ventilation på förskola i Bengtsfors
Avser byte av ventilationssystem på förskola. Nytt system ska bestå av ett FTX-aggregat, nya till och frånluftskanaler, nya don etc.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: