Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Bengtsfors

Nybyggnad av förskola i Bengtsfors
Projektet avser nybyggnad av förskola med sex avdelningar.
Nybyggnad av produktionslokal mm i Bengtsfors
Planförslaget avser skapande av föutsättningar för nya etableringar för tillverkningsföretag, försäljning, lager, logistik och kontor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bengtsfors
Avser nybyggnad av 2 flerbostadshus och en förråds- och carportbyggnad.
Ombyggnad av väg 172 vid Ödskölt
Avser stigningsfält vid Ödskölt.
Nybyggnad av veterinärstation i Bengtsfors
Avser nybyggnad av veterinärstation, djurklinik.
Byggande och tillhandahållande av passivt fibernät i Bengtsfors kommun
Avser utbyggnad och etablering av infrastruktur för bredbandskommunikation i Kråkviken-Dalbacka, Gummenäs-Kölviken, Kråkviken-Kallhem, Laxarby-Hult, Ödskölt-Hugeryr samt Bäckefors-Ödebyn.
Ny cirkulationsplats vid Skåpakorset i Bengtsfors
Även en gång- och cykelpassage över väg 172 ingår.
Renovering av bro i Bengtsfors
Renoveringen innebär rivning av befintlig överbyggnad och räcken. Nya kantbalkar av granit, farbana gjuts, nytt räcke samt konsoler för belysningsstolpar monteras.
Byte av takbeläggning på Björkåsen i Bengtsfors
Objekten avser byte av takbeläggning till ett nytt plåttak. Befintlig papp rives och byts till en ny och de bef. skadade takråspont byts till nya. Nya hängrännor, nya cirkulära stuprör och nya taksäkerhetsanordningar. Uppbyggnad av en ny ventilerad nock.
Nybyggnad av bensinstation i Bengtsfors
Nybyggnad av tankstation för Biogas.
Nybyggnad av badanläggning i Bengtsfors
Uppförande av kommunal badplats, brygga-flytblock samt toalett (Bef allmän badplats inom Laxarby-Krokom 1:16 skall flyttas pga uppsagt arrendeavtal samt brygga och toalett).
Utvändigt underhåll av skola i Bengtsfors
Uppförande av takmonterade solceller på skolbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Bengtsfors
Uppförande av förrådscontiner tidsbegränsat lov i fem år.
Nybyggnad av transformatorstation i Bengtsfors
Nybyggnad av transformatorstation.
Utvändigt underhåll av vattentorn i Bengtsfors
Avser fasadändring takbyte på vattentorn.
Nybyggnad av ställverk i Bengtsfors
Nybyggnad av kontroll- och ställverksbyggnad samt rivning av bef byggnad.
Nybyggnad av nätstation i Bengtsfors
Nybyggnad av nätstation.
Tillbyggnad av bilverkstad i Bengtsfors
Avser tillbyggnad av bilverkstad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: