Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Åmål

Nybyggnad av bostäder, butiker mm i Åmål, etapp 2-4
Projektet avser ca 21500 kvm, nybyggnad av lägenheter, butiker, småbåtsplatser, sjösättningsramp, parkeringsplatser, badstrand och badbrygga. Byggnaderna måste grundläggas på pålar med fribärande golv. Anläggande av skyddsvall mot Vänern, då översvämningsrisken är stor. Utbyggnaden kommer att ske i etapper, alltefter som lägenheterna går att sälja. Hyreslägenheter, bostadsrätter samt äganderätter även för seniorboende. Etapp 1-4 totalt ca 200 lägenheter. Etapp 1 heter numera kvarteret Jollen och är uppdelat i 3 etapper.
Tillbyggnad av hotell i Åmål
Projektet avser tillbyggnad av hotell.
Höjning av plattform vid Åmål station
En ny och högre plattform med tillhörande spår, flytt av plattformsövergången, bomanläggning, väderskydd och bänkar, belysning, hinderfria gångvägar med ledstråk.
Installation av aktiv utrustning och drift av bredbandsnät inom Åmåls kommun
Avser installation av aktiv utrustning och drift av bredbandsnät.
Renovering alt. nybyggnad av ridhus i Åmål
Avser renovering alt. nybyggnad av ridhus.
Byte av frånluftsaggregat och frånluftspumpar i flerbostadshus i Åmål
Avser byte av frånluftsaggregat med värmeåtervinning med värmepump. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Åmål
Avser stambyte i flerbostadshus samt ytskikt renovering.
Tillbyggnad av kontor i Åmål
Avser tillbyggnad av kontor.
Halvvarm beläggning i distrikt Karlstad, Mariestad och Vänersborg
Distrikt Väst Beläggningsgrupp DV62-2018.
Byte av reningsanläggning i simhall i Åmål
Avser att byta ut filteranläggningen för rehab-bassängen i Åmåls simhall.
Byte av brandlarm, ventilation mm i HVB-hem i Åmål
Avser nytt brandlarm, ny ventilation samt renovering av duschutrymmen.
Reparation av akvedukt och slussport i Dalslands kanal
Avser utvändig renovering av akvedukten som är byggnadsminnesförklarad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Åmål
Avser tillbyggnad av flerbostadshus.
Invändig renovering av väggar i kulturmagasin, Åmål
Entreprenaden gäller renovering invändiga väggar på Kulturmagasinet. Totalentreprenaden av invändiga fasader omfattar i huvudsak renovering av putsade väggar inkl. målning samt invändig målning av dörr mot norr.
Nybyggnad av bensinstation i Åmål
Bygglov för drivmedelsanläggning.
Nybyggnad av industrihus i Åmål
Bygglov för nybyggnad av industri och lagerbyggnad.
Nybyggnad av telestation i Åmål
Bygglov för nybyggnad av nodhus.
Nybyggnad av nätstation i Åmål
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Tillbyggnad av kontor i Åmål
Bygglov för tillbyggnad av trapphus på kontorsbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av dagcenter i Åmål
Bygglov för ändrad användning från industrilokal till dagverksamhet i del av lokal. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Åmål
Bygglov för fasadändring på flerbostadshus.
Nybyggnad av mur i Åmål
Bygglov för fasadändring, uppsättning av mur och nya skyltar.
Nybyggnad av telestation i Åmål
Bygglov för nybyggnad av nodhus.
Nybyggnad av enbostadshus i Åmål
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus med carport och förråd.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Åmål
Avser tillbyggnad av flerbostadshus på 15 kvm.
Utvändigt underhåll av industrihus i Åmål
Avser fasadändring på industribyggnad.
Nybyggnad av markanläggning i Åmål
Marklov anläggande för grundarbete.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Åmål
Obligatorisk ventilationskontroll.
Rivning av bensinstation i Åmål
Rivningslov för rivning av bensinstationsbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: