Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Åmål

Nybyggnad av bostäder, butiker mm i Åmål, etapp 2-4
Projektet avser ca 21500 kvm, nybyggnad av lägenheter, butiker, småbåtsplatser, sjösättningsramp, parkeringsplatser, badstrand och badbrygga. Byggnaderna måste grundläggas på pålar med fribärande golv. Anläggande av skyddsvall mot Vänern, då översvämningsrisken är stor. Utbyggnaden kommer att ske i etapper, alltefter som lägenheterna går att sälja. Hyreslägenheter, bostadsrätter samt äganderätter även för seniorboende. Etapp 1-4 totalt ca 200 lägenheter. Etapp 1 heter numera kvarteret Jollen och är uppdelat i 3 etapper. Byggstart tidigast 2016/2017.

Ombyggnad till mötesfri landsväg, Tösse-Åmål, etapp 2
Trimning och effektivisering, breddning till mellan 11 och 14 meter, sidoräcken, ny gc-väg parallellt med E45 och väg 2244.

Nybyggnad av villor, parhus och radhus i Åmål, etapp 3

Ombyggnad av äldreboende i Åmål
Projektet avser ombyggnad och renovering av äldreboende.

Nybyggnad av lastbilsanläggning i Åmål
Avser nybyggnad av lastbilsanläggning.

Folktandvården V. Götaland söker nya lokaler i Åmål
Folktandvården i Västra Götalandsregionen söker nya lokaler för tandvårdsklinik i Åmål. Tillgång till p-platser för besökare, 1 handikapplats. Angöringsplats vid huvudentré för av-/påstigning. Separata entréer för patienter och personal. Lokalen får inte värmas med olja.

Tillbyggnad av kontor i Åmål
Avser tillbyggnad av kontor.

Installation av kommunikationsnät i fastigheter, Åmåls Kommunfastigheter
Entreprenaden omfattar installation av nytt kommunikationsnät inom ÅKAB:s befintliga fastighetsbestånd. Fastighetsbeståndet består i huvudsak av bostadslägenheter samt LSS-boenden inom Åmåls kommuns tätort.

Byte av reningsanläggning i simhall i Åmål
Avser att byta ut filteranläggningen för rehab-bassängen i Åmåls simhall.

Ombyggnad av industrihus i Åmål
Avser ombyggnad industribyggnad.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Åmål
Bygglov tillbyggnad av flerbostadshus.

Invändig renovering av väggar i kulturmagasin, Åmål
Entreprenaden gäller renovering invändiga väggar på Kulturmagasinet. Totalentreprenaden av invändiga fasader omfattar i huvudsak renovering av putsade väggar inkl. målning samt invändig målning av dörr mot norr.

Nybyggnad av industrihus i Åmål
Bygglov nybyggnad industribyggnad. .

Tillbyggnad av kontor i Åmål
Bygglov tillbyggnad och installation av hiss i kontorsbyggnad.

Utvändigt underhåll av bank i Åmål
Bygglov fasadändring och ny skylt.

Nybyggnad av bastu i Åmål
Bygglov nybyggnad av bastu.

Nybyggnad av förråd i Åmål
Bygglov nybyggnad av förråd.

Nybyggnad av nätstation i Åmål
Bygglov nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av telestation i Åmål
Bygglov nybyggnad av teknikbod.

Nybyggnad av skärmtak i Åmål
Bygglov uppförande av skärmtak på lastbilsverkstad.

Invändigt underhåll av flerbostadshus i Åmål
Obligatorisk ventilationskontroll 2017.

Invändigt underhåll av bilhall i Åmål
Obligatorisk ventilationskontroll.

Invändigt underhåll av flerbostadshus i Åmål
Obligatorisk ventilationskontroll.

Invändigt underhåll av industrihus i Åmål
Obligatorisk ventilationskontroll.

Ombyggnad av avloppsreningsverk i Åmål
Projektet avser biogas och rötkammare.

Ombyggnad av industrihus i Åmåls kommun
Avser ändrad användning.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: