Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Åmål

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder, butiker mm i Åmål, etapp 2-4
Projektet avser ca 21500 kvm, nybyggnad av lägenheter, butiker, småbåtsplatser, sjösättningsramp, parkeringsplatser, badstrand och badbrygga. Byggnaderna måste grundläggas på pålar med fribärande golv. Anläggande av skyddsvall mot Vänern, då översvämningsrisken är stor. Utbyggnaden kommer att ske i etapper, alltefter som lägenheterna går att sälja. Hyreslägenheter, bostadsrätter samt äganderätter även för seniorboende. Etapp 1-4 totalt ca 200 lägenheter. Etapp 1 heter numera kvarteret Jollen och är uppdelat i 3 etapper.
Nybyggnad samt rivning av grundskola i Åmål
Avser Område B inom Enheten grundskola i Åmål: Rösparksskolan. En nybyggd skola för ca 800 elever och ca 100 st personal alternativ en skola F-6 för ca 400 elever samt 70 personal. Befintlig skola rivs i etapper. Pågående verksamhet finns i bef. skolas lokaler under den tid som nya skolan färdigställs etappvis. Detta projekt handlas tillsammans med Område A (1325115), C (1325274) och D (1325276).
Höjning av plattform vid Åmål station
En ny och högre plattform med tillhörande spår, flytt av plattformsövergången, bomanläggning, väderskydd och bänkar, belysning, hinderfria gångvägar med ledstråk.
Renovering av badbassäng i Åmål
Avser att byta ut kakel, ev annat, material, i bassänger samt klinker på gångytor runt bassänger i simhallen Åmål.
Renovering alt. nybyggnad av ridhus i Åmål
Avser renovering alt. nybyggnad av ridhus.
Om- och tillbyggnad av skola i Åmål
Avser Område C inom Enheten grundskola i Åmål: Kristinebergsskolan - Om- och till/nybyggnad av skola. Detta projekt handlas tillsammans med Område A (1325115), B (1325271), och D (1325276).
Om- och/eller nybyggnad av förskolor i Åmål
Avser Område D inom Enheten grundskola i Åmål: Nolby och Björkens förskola - Nolby, 3 avd, ev om eller nybyggnad 4 avd. Nuvarande Björken rivs och ersätts ev med nybyggnad. Detta projekt handlas tillsammans med Område A (1325115), B (1325271), och C (1325274).
Tillbyggnad av kontor i Åmål
Avser tillbyggnad av kontor.
Nybyggnad av bensinstation i Åmål
Avser nybyggnad av adblue station.
Halvvarm beläggning i distrikt Karlstad, Mariestad och Vänersborg
Distrikt Väst Beläggningsgrupp DV62-2018.
Byte av reningsanläggning i simhall i Åmål
Avser att byta ut filteranläggningen för rehab-bassängen i Åmåls simhall.
Byte av yttertaksbeklädnad i Åmål
Avser byte av ytterbeklädnad m på 8 st byggnader.
Byte av yttertak på polisgarage i Åmål
Utbyte av tak på delen polis/polisgarage ca 450 kvm.
Ombyggnad av hamnmagasin i Åmål
Bygglov för ändrad användning.
Tillbyggnad av förvaltningslokal i Åmål
Bygglov tillbyggnad av förvaltningsbyggnad.
Invändigt underhåll av kontor i Åmål
Byte av ventilationsaggregat.
Utvändigt underhåll av turistbyrå i Åmål
Bygglov för byte av kulör och material på yttertak.
Nybyggnad av elverk i Åmål
Bygglov för nybyggnad av reservelverk.
Ombyggnad av servering i Åmål
Bygglov för ombyggnad av serveringslokal.
Ombyggnad av lägenhet i Åmål
Anmälan om boende i källarlokal.
Fasadrenovering av Kyrka i åmål
Fasadrenovering, Mo Kyrka.
Ombyggnad av markanläggning i Åmål
Marklov för utfyllnad av mark.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Åmål
Obligatorisk ventilationskontroll.
Invändigt underhåll av skola i Åmål
Obligatorisk ventilationskontroll.
Utvändigt underhåll av Åmåls nya Kyrka
Renovering av fasad, tak och fönster.
Renovering av kyrkogårdsmurar i Åmål
Renovering av kyrkogårdsmurar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: