Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Åmål

Ombyggnad av äldreboende i Åmål
Projektet avser ombyggnad och renovering av äldreboende.
Tillbyggnad av hotell i Åmål
Projektet avser tillbyggnad av hotell.
Installation av aktiv utrustning och drift av bredbandsnät inom Åmåls kommun
Avser installation av aktiv utrustning och drift av bredbandsnät.
Byte av frånluftsaggregat och frånluftspumpar i flerbostadshus i Åmål
Avser byte av frånluftsaggregat med värmeåtervinning med värmepump.
Renovering alt. nybyggnad av ridhus i Åmål
Avser renovering alt. nybyggnad av ridhus.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Åmål
Avser stambyte i flerbostadshus samt ytskikt renovering.
Tillbyggnad av kontor i Åmål
Avser tillbyggnad av kontor.
Reparation av akvedukt och slussport i Dalslands kanal
Avser utvändig renovering av akvedukten som är byggnadsminnesförklarad.
Byte av reningsanläggning i simhall i Åmål
Avser att byta ut filteranläggningen för rehab-bassängen i Åmåls simhall.
Byte av brandlarm, ventilation mm i HVB-hem i Åmål
Avser nytt brandlarm, ny ventilation samt renovering av duschutrymmen.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Åmål
Avser tillbyggnad av flerbostadshus.
Invändig renovering av väggar i kulturmagasin, Åmål
Entreprenaden gäller renovering invändiga väggar på Kulturmagasinet. Totalentreprenaden av invändiga fasader omfattar i huvudsak renovering av putsade väggar inkl. målning samt invändig målning av dörr mot norr.
Rivning av bensinstation i Åmål
Rivningslov för rivning av bensinstation.
Nybyggnad av industrihus i Åmål
Bygglov för nybyggnad av industri och lagerbyggnad.
Ombyggnad av dagcenter i Åmål
Bygglov för ändrad användning från industrilokal till dagverksamhet i del av lokal. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av markanläggning i Åmål
Marklov anläggande för grundarbete.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Åmål
Obligatorisk ventilationskontroll.
Nybyggnad av mur i Åmål
Bygglov för fasadändring, uppsättning av mur och nya skyltar.
Nybyggnad av enbostadshus i Åmål
Bygglov för nybyggnad av 2 enbostadshus Höganäs 1:64,1:65.
Nybyggnad av enbostadshus i Åmål
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus med carport och förråd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: