Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Åmål

Nybyggnad av bostäder, butiker mm i Åmål, etapp 2-4
Projektet avser ca 21500 kvm, nybyggnad av lägenheter, butiker, småbåtsplatser, sjösättningsramp, parkeringsplatser, badstrand och badbrygga. Byggnaderna måste grundläggas på pålar med fribärande golv. Anläggande av skyddsvall mot Vänern, då översvämningsrisken är stor. Utbyggnaden kommer att ske i etapper, alltefter som lägenheterna går att sälja. Hyreslägenheter, bostadsrätter samt äganderätter även för seniorboende. Etapp 1-4 totalt ca 200 lägenheter. Etapp 1 heter numera kvarteret Jollen och är uppdelat i 3 etapper.
Ombyggnad till mötesfri landsväg, Tösse-Åmål, etapp 2
Trimning och effektivisering, breddning till mellan 11 och 14 meter, sidoräcken, ny gc-väg parallellt med E45 och väg 2244.
Ombyggnad av äldreboende i Åmål
Projektet avser ombyggnad och renovering av äldreboende.
Tillbyggnad av hotell i Åmål
Projektet avser tillbyggnad av hotell.
Installation av aktiv utrustning och drift av bredbandsnät inom Åmåls kommun
Avser installation av aktiv utrustning och drift av bredbandsnät.
Renovering alt. nybyggnad av ridhus i Åmål
Avser renovering alt. nybyggnad av ridhus.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Åmål
Avser stambyte i flerbostadshus samt ytskikt renovering.
Tillbyggnad av kontor i Åmål
Avser tillbyggnad av kontor.
Byte av reningsanläggning i simhall i Åmål
Avser att byta ut filteranläggningen för rehab-bassängen i Åmåls simhall.
Reparation av akvedukt och slussport i Dalslands kanal
Avser utvändig renovering av akvedukten som är byggnadsminnesförklarad.
Byte av brandlarm, ventilation mm i HVB-hem i Åmål
Avser nytt brandlarm, ny ventilation samt renovering av duschutrymmen.
Ombyggnad av industrihus i Åmål
Avser ombyggnad industribyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Åmål
Avser tillbyggnad av flerbostadshus.
Byte av yttertak på polisgarage i Åmål
Utbyte av tak på delen polis/polisgarage ca 450 kvm.
Invändig renovering av väggar i kulturmagasin, Åmål
Entreprenaden gäller renovering invändiga väggar på Kulturmagasinet. Totalentreprenaden av invändiga fasader omfattar i huvudsak renovering av putsade väggar inkl. målning samt invändig målning av dörr mot norr.
Nybyggnad av industrihus i Åmål
Bygglov för nybyggnad av industri och lagerbyggnad.
Rivning av bensinstation i Åmål
Rivningslov för rivning av bensinstation.
Ombyggnad av dagcenter i Åmål
Bygglov för ändrad användning från industrilokal till dagverksamhet i del av lokal. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av förråd i Åmål
Bygglov nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av nätstation i Åmål
Bygglov nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av telestation i Åmål
Bygglov nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av skärmtak i Åmål
Bygglov uppförande av skärmtak på lastbilsverkstad.
Nybyggnad av markanläggning i Åmål
Marklov anläggande för grundarbete.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Åmål
Obligatorisk ventilationskontroll 2017.
Invändigt underhåll av bilhall i Åmål
Obligatorisk ventilationskontroll.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Åmål
Obligatorisk ventilationskontroll.
Invändigt underhåll av industrihus i Åmål
Obligatorisk ventilationskontroll.
Utvändigt underhåll av bank i Åmål
Bygglov fasadändring och ny skylt. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av mur i Åmål
Bygglov för fasadändring, uppsättning av mur och nya skyltar.
Nybyggnad av enbostadshus i Åmål
Bygglov för nybyggnad av 2 enbostadshus Höganäs 1:64,1:65.
Nybyggnad av enbostadshus i Åmål
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus med carport och förråd.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Åmål
Projektet avser biogas och rötkammare.
Ombyggnad av industrihus i Åmåls kommun
Avser ändrad användning.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: