Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Åmål

Nybyggnad av bostäder, butiker mm i Åmål, etapp 2-4
Projektet avser ca 21500 kvm, nybyggnad av lägenheter, butiker, småbåtsplatser, sjösättningsramp, parkeringsplatser, badstrand och badbrygga. Byggnaderna måste grundläggas på pålar med fribärande golv. Anläggande av skyddsvall mot Vänern, då översvämningsrisken är stor. Utbyggnaden kommer att ske i etapper, alltefter som lägenheterna går att sälja. Hyreslägenheter, bostadsrätter samt äganderätter även för seniorboende. Etapp 1-4 totalt ca 200 lägenheter. Etapp 1 heter numera kvarteret Jollen och är uppdelat i 3 etapper. Byggstart tidigast 2016/2017.

Höjning av plattform vid Åmål station
En ny och högre plattform, flytt av plattformsövergången, bomanläggning, väderskydd och bänkar, belysning, hinderfria gångvägar med ledstråk.

Nybyggnad av lastbilsanläggning i Åmål
Avser nybyggnad av lastbilsanläggning.

Folktandvården V. Götaland söker nya lokaler i Åmål
Folktandvården i Västra Götalandsregionen söker nya lokaler för tandvårdsklinik i Åmål. Tillgång till p-platser för besökare, 1 handikapplats. Angöringsplats vid huvudentré för av-/påstigning. Separata entréer för patienter och personal. Lokalen får inte värmas med olja.

Nybyggnad av utsikttorn mm i Åmål
Utredningar pågår kring detta. Byggstart tidigast 2020.

Installation av kommunikationsnät i fastigheter, Åmåls Kommunfastigheter
Entreprenaden omfattar installation av nytt kommunikationsnät inom ÅKAB:s befintliga fastighetsbestånd. Fastighetsbeståndet består i huvudsak av bostadslägenheter samt LSS-boenden inom Åmåls kommuns tätort.

Tillbyggnad av kontor i Åmål
Avser tillbyggnad av kontor.

Nybyggnad av industrihus i Åmål
Bygglov nybyggnad industribyggnad. .

Ombyggnad av industrihus i Åmål
Bygglov ombyggnad industribyggnad.

Tillbyggnad av kontor i Åmål
Bygglov tillbyggnad och installation av hiss i kontorsbyggnad.

Ombyggnad av industrihus i Åmåls kommun
Bygglov ändrad användning.

Nybyggnad av bastu i Åmål
Bygglov nybyggnad av bastu.

Nybyggnad av nätstation i Åmål
Bygglov nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av fritidshus i Åmål
Förhandsbesked nybyggnad av fritidshus.

Invändigt underhåll av bilhall i Åmål
Obligatorisk ventilationskontroll.

Invändigt underhåll av industrihus i Åmål
Obligatorisk ventilationskontroll.

Ombyggnad av avloppsreningsverk i Åmål
Projektet avser biogas och rötkammare.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: