Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Åmål

Nybyggnad av bostäder, butiker mm i Åmål, etapp 2-4
Projektet avser ca 21500 kvm, nybyggnad av lägenheter, butiker, småbåtsplatser, sjösättningsramp, parkeringsplatser, badstrand och badbrygga. Byggnaderna måste grundläggas på pålar med fribärande golv. Anläggande av skyddsvall mot Vänern, då översvämningsrisken är stor. Utbyggnaden kommer att ske i etapper, alltefter som lägenheterna går att sälja. Hyreslägenheter, bostadsrätter samt äganderätter även för seniorboende. Etapp 1-4 totalt ca 200 lägenheter. Etapp 1 heter numera kvarteret Jollen och är uppdelat i 3 etapper.
Ombyggnad av äldreboende i Åmål
Projektet avser ombyggnad och renovering av äldreboende.
Tillbyggnad av hotell i Åmål
Projektet avser tillbyggnad av hotell.
Höjning av plattform vid Åmål station
En ny och högre plattform med tillhörande spår, flytt av plattformsövergången, bomanläggning, väderskydd och bänkar, belysning, hinderfria gångvägar med ledstråk.
Renovering av badbassäng i Åmål
Avser att byta ut kakel, ev annat, material, i bassänger samt klinker på gångytor runt bassänger i simhallen Åmål.
Byte av frånluftsaggregat och frånluftspumpar i flerbostadshus i Åmål
Avser byte av frånluftsaggregat med värmeåtervinning med värmepump. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av kontor i Åmål
Avser tillbyggnad av kontor.
Byte av reningsanläggning i simhall i Åmål
Avser att byta ut filteranläggningen för rehab-bassängen i Åmåls simhall.
Reparation av akvedukt och slussport i Dalslands kanal
Avser utvändig renovering av akvedukten som är byggnadsminnesförklarad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Åmål
Avser tillbyggnad av flerbostadshus.
Invändig renovering av väggar i kulturmagasin, Åmål
Entreprenaden gäller renovering invändiga väggar på Kulturmagasinet. Totalentreprenaden av invändiga fasader omfattar i huvudsak renovering av putsade väggar inkl. målning samt invändig målning av dörr mot norr.
Tillbyggnad av industrihus i Åmål
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Invändigt underhåll av kontor i Åmål
Byte av ventilationsaggregat.
Utvändigt underhåll av turistbyrå i Åmål
Bygglov för byte av kulör och material på yttertak.
Nybyggnad av bensinstation i Åmål
Bygglov för drivmedelsanläggning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Åmål
Bygglov för fasadändring på flerbostadshus.
Nybyggnad av telestation i Åmål
Bygglov för nybyggnad av nodhus.
Nybyggnad av telestation i Åmål
Bygglov för nybyggnad av nodhus.
Nybyggnad av nätstation i Åmål
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av elverk i Åmål
Bygglov för nybyggnad av reservelverk.
Ombyggnad av lägenhet i Åmål
Anmälan om boende i källarlokal.
Utvändigt underhåll av industrihus i Åmål
Avser fasadändring på industribyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Åmål
Avser tillbyggnad av flerbostadshus på 15 kvm.
Tillbyggnad av kontor i Åmål
Bygglov för tillbyggnad av trapphus på kontorsbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av nätstation i Åmål
Rivning och bygglov för nybyggnad av nätstation Åmål 4:1.
Rivning av bensinstation i Åmål
Rivningslov för rivning av bensinstationsbyggnad.
Ombyggnad av markanläggning i Åmål
Marklov för utfyllnad av mark.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Åmål
Obligatorisk ventilationskontroll Beckasinen 1, Hästen 3, Haken 11.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Åmål
Obligatorisk ventilationskontroll Snäppan 11, Fenix 2.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Åmål
Obligatorisk ventilationskontroll.
Invändigt underhåll av industrihus i Åmål
Obligatorisk ventilationskontroll.
Invändigt underhåll av kontor i Åmål
Obligatorisk ventilationskontroll.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: