Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Åmål

Ombyggnad till mötesfri landsväg, Tösse-Åmål, etapp 2
Trimning och effektivisering, breddning till mellan 11 och 14 meter, sidoräcken, ny gc-väg parallellt med E45 och väg 2244.

Ombyggnad av äldreboende i Åmål
Projektet avser ombyggnad och renovering av äldreboende.

Installation av aktiv utrustning och drift av bredbandsnät inom Åmåls kommun
Avser installation av aktiv utrustning och drift av bredbandsnät.

Tillbyggnad av kontor i Åmål
Avser tillbyggnad av kontor.

Installation av kommunikationsnät i fastigheter, Åmåls Kommunfastigheter
Entreprenaden omfattar installation av nytt kommunikationsnät inom ÅKAB:s befintliga fastighetsbestånd. Fastighetsbeståndet består i huvudsak av bostadslägenheter samt LSS-boenden inom Åmåls kommuns tätort.

Byte av reningsanläggning i simhall i Åmål
Avser att byta ut filteranläggningen för rehab-bassängen i Åmåls simhall.

Byte av brandlarm, ventilation mm i HVB-hem i Åmål
Avser nytt brandlarm, ny ventilation samt renovering av duschutrymmen.

Ombyggnad av industrihus i Åmål
Avser ombyggnad industribyggnad.

Byte av yttertak på bibliotek i Åmål
Utbyte av tak på delen biblioteksbyggnad ca 400 kvm.

Byte av yttertak på kulturhuset i Åmål
Utbyte av tak på delen kulturhuset, ca 950 kvm.

Byte av yttertak på polisgarage i Åmål
Utbyte av tak på delen polis/polisgarage ca 450 kvm.

Rivning av bensinstation i Åmål
Rivningslov för rivning av bensinstation.

Invändigt underhåll av flerbostadshus i Åmål
Obligatorisk ventilationskontroll 2017.

Invändigt underhåll av bilhall i Åmål
Obligatorisk ventilationskontroll.

Invändigt underhåll av flerbostadshus i Åmål
Obligatorisk ventilationskontroll.

Invändigt underhåll av industrihus i Åmål
Obligatorisk ventilationskontroll.

Utvändigt underhåll av bank i Åmål
Bygglov fasadändring och ny skylt. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av enbostadshus i Åmål
Bygglov för nybyggnad av 2 enbostadshus Höganäs 1:64,1:65.

Nybyggnad av förråd i Åmål
Bygglov nybyggnad av förråd.

Nybyggnad av nätstation i Åmål
Bygglov nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av telestation i Åmål
Bygglov nybyggnad av teknikbod.

Nybyggnad av skärmtak i Åmål
Bygglov uppförande av skärmtak på lastbilsverkstad.

Ombyggnad av avloppsreningsverk i Åmål
Projektet avser biogas och rötkammare.

Ombyggnad av industrihus i Åmåls kommun
Avser ändrad användning.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: