Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Alingsås

Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av ca 100 lägenheter (ca 12000 kvm) i 4-7 huskroppar. Byggstart tidigast våren 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus och enfamiljshus i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av 36 lägenheter i 12 hus.

Ombyggnad flerbostadshus på Noltorp i Alingsås
Projektet avser klimatskalet med bl a byte av fasader och fönster, ny klimatanläggning och ombyggnad till passivhusnivå i 400 lägenheter i flerbostadshus under en 7-års period. Byggstart tidigast hösten 2017.

Ombyggnad av äldre skolmiljö till nya bostäder
Avser ombyggnad av äldre skolmiljö till nya bostäder i kombination med nyproduktion 4 st fyrbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av 35 lägenheter i flerbostadshus med garage i källarvåning i två av husen.

Nybyggnad av inomhushall i Alingsås
Avser nybyggnad av inomhushall i Alingsås.

Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av 26 små lägenheter i flerbostadshus (4 stycken 2-rums-lägenheter och 22 stycken en-rums-lägenheter).

Om-, till- och nybyggnad till bostäder I Västra Bodarne
Projektet avser om- och tillbyggnad av ett hus, rivning av senare tillbyggnad som ersätts av friliggande hus.

Utbyggnad av passivt fibernät, Ömmern-Östra Nedsjöns fiber ek för
Entreprenaden omfattar projektering, markarbeten, fiberinstallation och dokumentation.

Exploatering av område i Ängabo
Exploatering för ca 350 lägenheter.

Nybyggnad av vindkraftverk i Alingsås
Miljötillstånd har erhållits för vindkraftsprojektet Lärkeskogen i Alingsås kommun. Lärkeskogen omfattar 5 vindkraftverk med en maximal höjd om 186 meter med en samlad effekt om 17-18 MW beroende på val av turbin. Nyheter

Nybyggnad av flerbostadshus
Avser nybyggnad av flerbostadshus. Omfattning oklar.

Påbyggnad flerbostadshus i Alingsås
Projektet avser påbyggnad av ett flerbostadshus med smålägenheter, passivhus med luftburen värme, på befintligt parkeringsdäck. Drivs i samarbete med Alingsåshem, Sigillet samt HSB.

Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Avser nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av förskola i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar och storkök.

Nybyggnad av industri i Alingsås
Avser försäljning av mark för industri ändamål på 2,3 hektar.

Nybyggnad av huvudledning i Alingsås, etapp 2
Total kostnad före etapp 1-4 är ca 50 mkr.

Ombyggnad av E20 mellan Tollered-Ingared, delen Snipåsvägen
Ombyggnad/förstärkning av befintlig väg med tillhörande ledningsarbeten.

Nybyggnad av villor i Alingsås
Avser nybyggnad av sju st enbostadshus Ormekullen 6,7,Hagtorsslätt 1:92.

Nybyggnad av flerbostadshus och garage i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av 8 lägenheter i 2 huskroppar eller 4 lägenheter i 1 huskropp med hyresrätt.

Nybyggnad av förskola och kök i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av friliggande huskroppar intill befintlig förskola på ca 420 kvm med 2 st avdelningar samt kök.

Ny fastbränslepanna vid Sävelundsverket i Alingsås
Projektet kommer att delas upp i två etapper. Etapp 1 innefattar ombyggnad och tillpassning av befintligt rörsystem vid Sävelundsverket. Etapp 2 innefattar uppförande av ny pannbyggnad, montage av ny panna, om- och tillbyggnad av bränslehantering m.m.

Ramavtal avseende konsulter för bostäder i Alingsås
Upphandlingen kommer att omfatta följande objekt och typ av projekt: Äldreboende Bjärkegården, Sollebrunn Om- och tillbyggnad, Äldreboende Brunnsgården, Alingsås Om-, till- och nybyggnad, Flerbostadshus i Brogården, Alingsås Nybyggnad, Flerbostadshus, boenden och äldreboenden Ej specificerade projekt. Avtalsperioden ska vara november 2016 till och med 2018-09-30 (2 år), med möjlig förlängning vid ett eller flera tillfällen under 2 år. Avtalet upphör senast att gälla 2020-09-30.

Ombyggnad till flerbostadshus i Alingsås
Projektet avser ombyggnad av vårdcentral till 9 lägenheter.

Upprustning av park i Alingsås Etapp 2
Förslag finns på att utveckla parken till en lekfull oas för föreningsliv, mötesplatser, amfiteater mm. Projektet kommer troligen att indelas i tre etapper.

Ombyggnad av äldreboende i Alingsås
Entreprenad för ombyggnad av äldreboenden Ginstgården och Hagagården. Etapp 1 innebär ombyggnad av lokal för dagverksamhet Eternellen och Träffpunkt. Eternellen ska flytta över från Ginstgården. Etapp 2 innebär ombyggnad av plan 1 och 3 i Ginstgården. Objektens läge: Hagagården, Plommonet 15, Noltorp Centrum 8, Alingsås. Ginstgården, Ginsten 1, Ginstgatan 5, Alingsås.

Ombyggnad till driftkontor i Alingsås
Avser om- och tillbyggnad av invändig entresol i Cramos gamla lokaler på Industrigatan 5 till Alingsåshems driftlokaler.

Ombyggnad av Stadsskogsgatan
Avser ombyggnad av del av Stadsskogsgatan, busshållplats, cirkulationsplats del av torget, belysning och ledningsarbeten.

Invändig renovering av kyrka vid Erska kyrka
Projektet avser nytt uppvärmningssystem, ändrad tillgänglighet av koret, ombyggnad av sakristia samt invändig renovering av kyrkan. Byggstart tidigast mars 2017.

Ombyggnad av kontor i Alingsås
Avser ändrad planlösning av kontorshus.

Utvändigt underhåll på Nolhaga slott i Alingsås
Objektet avser underhållsmålning och putslagning av fasad utvändigt, plåtarbeten, målning av plåttak samt rengöring av fasad.

Tillbyggnad matsal på skola i Alingsås
Projektet avser tillbyggnad av matsal på skola.

Påbyggnad av evenemangshall med kontor i Alingsås
Avser utbyggnad i befintliga lokaler på övervåningen på 200 kvm till kontor.

Utvändig målning av äldreboende i Alingsås
Avser utvändig målning av putsad fasad, taksimsar mm i trä, samt diverse plåttak och vindskivor i plåt.

Upprustning av utemiljö, nybyggnad av miljöhus mm i Sollebrunn
Avser upprustning av utemiljö i bostadsområde. I entreprenaden ingår även rivning av två garagebyggnader och uppförande av nytt miljöhus.

Rivning av bageri och panncentral i Alingsås
Avser rivning av f d bageri och panncentral samt återställande av mark inför byggnation av bostäder.

Nybyggnad av vårdbostad i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av vårdboende i parhus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Ny pendelparkering i Alingsås
Projektet avser ny pendelparkering. Byggstart tidigast juni 2017. Uppskattad kostnad.

Upprustning av lekplats i Sollebrunn, Alingsås
Arbetena innefattar: Ny beläggning av konstgräs, fallskydd, asfalt, cellulosaflis, sand, Asfaltsdekoration, Nya planteringsytor, Montering av ny lekutrustning som tillhandahålls av beställaren samt byggande av sittmöbel i trä.

Nybyggnad av tvätthall i Alingsås
Bygglov för biltvätt.

Rivning av enbostadshus i Alingsås
Entreprenaden omfattar sanering och rivning av enbostadshus, inklusive transporter och mottagning av avfall. Avgifter för mottagning av avfall och analyskostnader ska ingå i entreprenaden.

Rivning av förskola i Alingsås
Rivning av förskola. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Ombyggnad av vägbro i Alingsås
Strandskyddsdispens för renovering av rörbro.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Tillbyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av förråd i Alingsås
Uppförande av komplementbyggnad.

Ombyggnad av industrihus i Alingsås
Ändrad användning av industribyggnad.

Ombyggnad av lägenhet i Alingsås
Ändrad användning från barnstuga till bostad.

Nybyggnad av belysningsmast i Alingsås
Belysningsmast.

Nybyggnad av barack i Alingsås
Bygglov för arbetsbodar.

Ombyggnad i café och samlingslokal i Alingsås
Projektet avser nya toaletter i café och invändig renovering av samlingslokal.

Ombyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Ombyggnad av flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Utvändigt underhåll av bensinstation i Alingsås
Ommålning av befintlig station.

Nybyggnad av lager i Alingsås
Permanent bygglov för lagertält.

Rivning av enbostadshus i Alingsås
Rivning av enbostadshus och garage.

Nybyggnad av enbostadshus i Alingsås
Nybyggnad av 2 enbostadshus och komplementbyggnad Björkekärr 3:23,3:24.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Alingsås
Nybyggnad av bullerskydd.

Nybyggnad av enbostadshus i Alingsås
Nybyggnad av enbostadshus och garage.

Nybyggnad av enbostadshus i Alingsås
Nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av garage i Alingsås
Nybyggnad av garage och cykelförvaring.

Nybyggnad av nätstation i Alingsås
Nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av parkeringsplats i Alingsås
Nybyggnad av parkeringsplatser 10 st.

Nybyggnad av skärmtak i Alingsås
Nybyggnad av skärmtak.

Nybyggnad av telestation i Alingsås
Nybyggnad av teknikbod (opto).

Nybyggnad av telestation i Alingsås
Nybyggnad av teknikhus för vändspår.

Nybyggnad av telestation i Alingsås
Nybyggnad av teknik-nod.

Nybyggnad av transformatorstation i Alingsås
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig station.

Nybyggnad av transformatorstation i Alingsås
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av intilliggande station.

Nybyggnad av skärmtak i Alingsås
Nybyggnad av väderskydd.

Nybyggnad av återvinningsstation i Alingsås
Nybyggnad av återvinningsstation (6990).

Mobil inomhustäckning till Alingsås tingsrätt
Avser installation av nät för mobil inomhustäckning.

Tillbyggnad av skärmtak i Alingsås
Avser tillbyggnad av skärmtak.

Rivning av affärshus i Alingsås
Avser rivning av affärsbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av vattenverk i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av ventilkammare för dricksvattendistribution. Byggstart tidigast slutet 2016.

Utvändigt underhåll av kontor i Alingsås
Projektet avser byte av fönster på en gavel på kontorshus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: