Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Alingsås

Nybyggnad av bostäder i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av 120lägenheter i flerbostadshus och radhus på p-däck och parkering, samt tillbyggnad av förskola med 2st avdelningar.
Nybyggnad av affärs- och bostadshus i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av ett 5 vånings flerbostadshus med minst 52 lägenheter, affärs/verksamhetslokaler, förskola samt parkeringshus i tre plan.
Nybyggnad av flerbostadshus
Avser nybyggnad av ca 100 bostäder.
Tillbyggnad av äldreboende i Alingsås
Projektet avser tillbyggnad av 84 lägenheter i äldreboende.
Nybyggnad av flerbostadshus
Avser nybyggnad av flerbostadshus. Antalet bostäder är ej fastställt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av 95 lägenheter med ca 4-8 huskroppar, med bostadsrätt i flerbostadshus.
Ombyggnad flerbostadshus på Noltorp i Alingsås
Projektet avser klimatskalet med bl a byte av fasader och fönster, ny klimatanläggning och ombyggnad till passivhusnivå i 400 lägenheter i flerbostadshus under en 7-års period. Byggstart tidigast hösten 2017.
Ombyggnad av hotell i Alingsås
Projektet avser ombyggnad av hotell, spa-verksamhet och restaurang. Detaljplanearbetet pågår.
Nytt bostadsområde i Alingsås, etapp 4
Detaljplanearbetet ska börjas.
Nybyggnad av bostadsrätter i Stadsskogen Alingsås
Projektet avser nybyggnad av 50 lägenheter i flerbostadshus med garage under huset.
Nybyggnad av bostäder i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av 26 lägenheter i parhus och fyrbohus med 2 och 3 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av 130 lägenheter i 5 huskroppar med 26 stycken lägenheter i varje huskropp.
Tillbyggnad av äldreboende i Sollebrunn
Projektet avser tillbyggnad av 27 lägenheter i äldreboende.
Om- och tillbyggnad av produktionslokal och kontor i Alingsås
Projektet avser om- och tillbyggnad av produktionslokal och kontor.
Ny förbindelse under västra stambanan i Alingsås
Avser ny förbindelse under västra stambanan.
Exploatering av område i Ängabo
Exploatering för ca 350 lägenheter.
Nybyggnad av vindkraftverk i Alingsås
Miljötillstånd har erhållits för vindkraftsprojektet Lärkeskogen i Alingsås kommun. Lärkeskogen omfattar 5 vindkraftverk med en maximal höjd om 186 meter med en samlad effekt om 17-18 MW beroende på val av turbin. Nyheter
Nytt bostadsområde i Alingsås, etapp 3
Detaljplanearbetet pågår. Projektet avser nybyggnad av ca 20 villor.
Nybyggnad av bostäder i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av 6-12 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast hösten 2017.
Påbyggnad flerbostadshus i Alingsås
Projektet avser påbyggnad av ett flerbostadshus med smålägenheter, passivhus med luftburen värme, på befintligt parkeringsdäck. Drivs i samarbete med Alingsåshem, Sigillet samt HSB.
Ombyggnad till kontor i Alingsås
Avser ombyggnad av kontor. Omfattning oklar.
Nybyggnad av bostäder i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av 6-8 lägenheter i mindre flerbostadshus. Byggstart tidigast hösten 2017.
Renovering av bro i Alingsås
Projektet avser renovering av bro.
Om- och tillbyggnad av industribyggnad i Alingsås
Ombyggnaden innefattar ett entresolplan med ett lunch- och fikarum, omklädningsrum med duschar, 4 WC-rum och en samlingssal. Lokalen ska även byggas ut med 1200 kvadratmeter, som kommer att bestå av en låg- och en högdel. Tillbyggnaden kommer att användas som produktions- och lagerlokal.
Nytt exploateringsområde i Alingsås
Avser nytt exploateringsområde. Projektering av anläggningarna ska ske inför vidare upphandling av anläggningsentreprenad.
Nybyggnad av industri i Alingsås
Avser försäljning av mark för industri ändamål på 2,3 hektar.
Ombyggnad av korsning mm i Alingsås
Ombyggnad korsningen Skolgatan-Bolltorpsvägen, omläggning ledningar och ny gång- och cykeltunnel.
Nybyggnad av huvudledning i Alingsås, etapp 2
Avser nyanläggning av vatten- och spillvattenledningar inkl. serviser samt pumpstationer för avlopp mm i Sundet. Total kostnad före etapp 1-4 är ca 50 mkr.
Nybyggnad av servicestation och restaurang i Alingsås
Avser mark för bilservice, bensinstation på 0,8 hektar.
Nybyggnad av industrihus i Alingsås
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av förskola och kök i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av friliggande huskroppar intill befintlig förskola på ca 420 kvm med 2 st avdelningar samt kök.
Ombyggnad till driftkontor i Alingsås
Avser om- och tillbyggnad av invändig entresol i Cramos gamla lokaler på Industrigatan 5 till Alingsåshems driftlokaler.
Exploateringsområde Kärrbogärdevägen, Ingared i Alingsås
Avser nybyggnad av 792 m gata med tekniska försörjningssystem samt byggnation av lekplats och markmodellering för nytt bostadsområde. Total area för markbyggnation är ca 12408 m2.
Tillbyggnad av industrihus i Alingsås
Avser tillbyggnad av industribyggnad på ca 300 kvm.
Brunnsparken del 2, i Alingsås
Avser utveckling av en befintlig park, Brunnsparken, i Alingsås stad. Anläggningsarbeten ska utföras för parkväg, brygga i vattendamm, planteringar, ängsyta och sittplatser.
Nybyggnad av personallokal i Alingsås
Avser nybyggnad av personalbyggnad.
Ny gc-väg längs väg 1957 i Norsesund
Ca 200 m lång, 2,5 m bred. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde A Göteborg/Sjuhärad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Projektet avser tillbyggnad med fyra lägenheter i flerbostadshus.
Ny pendelparkering i Alingsås
Projektet avser ny pendelparkering. Byggstart tidigast början 2018. Uppskattad kostnad.
Upprustning av lekplats i Sollebrunn, Alingsås
Arbetena innefattar: Ny beläggning av konstgräs, fallskydd, asfalt, cellulosaflis, sand, Asfaltsdekoration, Nya planteringsytor, Montering av ny lekutrustning som tillhandahålls av beställaren samt byggande av sittmöbel i trä.
Ombyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Ombyggnad av flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av nätstation i Alingsås
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av pumpstation i Alingsås
Nybyggnad av pumphus.
Nybyggnad av pumpstation i Alingsås
Nybyggnad av pumpstation för kommunalt va.
Nybyggnad av pumpstation i Alingsås
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av telestation i Alingsås
Nybyggnad av teknikbod för bredband.
Ombyggnad av förråd i Alingsås
Ombyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Alingsås
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av telestation i Alingsås
Fasadändring / ny anläggning för mobiltelefoni.
Utvändigt underhåll av restaurang i Alingsås
Fasadändring och skyltar. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av maskinhall i Alingsås
Avser nybyggnad av maskinbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Avser ändrad användning från kontor till bostäder. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av flerbostadshus i Alingsås
Avser rivning av 3 flerbostadshus.
Rivning av kontor i Alingsås
Rivning av del av byggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av industrihus i Alingsås
Rivning av industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av industrihus i Alingsås
Rivning av skorstenar samt håltagning i vägg.
Rivning av parhus i Alingsås
Rivning av tvåbostadshus Berghällen 8,18. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Tillbyggnad av flerbostadshus med balkong.
Tillbyggnad av telestation i Alingsås
Tillbyggnad av teknikbyggnad.
Utvändigt underhåll av kontor i Alingsås
Tillbyggnad med utrymningstrappa.
Nybyggnad av förskola i Alingsås
Tillfällig förskolepaviljong.
Nybyggnad av mur i Alingsås
Uppförande av mur.
Ombyggnad av markanläggning i Alingsås
Ändring av marknivå, mur och lekplats. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av parhus i Alingsås
Rivning av tvåbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: