Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Alingsås

Ombyggnad av flerbostadshus på Noltorp i Alingsås
Projektet avser klimatskalet med bl a byte av fasader och fönster, ny klimpatanläggning och ombyggnad till passifhusnivå i 300 lägenheter samt förtätning ca 100 lägenheter under en 12-års period. Koordinator: Kvarnström Arkitektkontor AB, Kerstin Säfblad.
Ombyggnad av E20 mellan Tollered-Ingared
Ny trafikplats vid Tollered ingår.
Anläggande av vändspår i Alingsås
Två vändspår för pendeltågstrafiken, upprustning av stickspåret i Norsesund, ny sidoplattform, bron över gångporten under bangården breddas söderut, bron över Lillån förstärks. Plattformstak och hiss.
Tillbyggnad av äldreboende i Alingsås
Projektet avser tillbyggnad av 84 lägenheter i äldreboende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 95 lägenheter och ca 4-8 våningar.
Ombyggnad flerbostadshus på Noltorp i Alingsås
Projektet avser klimatskalet med bl a byte av fasader och fönster, ny klimatanläggning och ombyggnad till passivhusnivå i 400 lägenheter i flerbostadshus under en 7-års period. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av 100 lägenheter med ca 4-7 huskroppar, med bostadsrätt i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus och enfamiljshus i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av 36 lägenheter i 12 hus.
Nybyggnad av bostäder i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av 26 lägenheter i parhus och fyrbohus med 2 och 3 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av 130 lägenheter i 5 huskroppar med 26 stycken lägenheter i varje huskropp.
Tillbyggnad av äldreboende i Sollebrunn
Projektet avser tillbyggnad av 27 lägenheter i äldreboende.
Nybyggnad av seniorvillor i Alingsås
Söker tomt i Alingsås samt kringliggande kommuner.
Nytt bostadsområde i Alingsås, etapp 3
Detaljplanearbetet pågår. Projektet avser nybyggnad av ca 20 villor.
Nybyggnad av bostäder i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av 6-12 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast hösten 2017.
Påbyggnad flerbostadshus i Alingsås
Projektet avser påbyggnad av ett flerbostadshus med smålägenheter, passivhus med luftburen värme, på befintligt parkeringsdäck. Drivs i samarbete med Alingsåshem, Sigillet samt HSB.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av 6-8 lägenheter i mindre flerbostadshus. Byggstart tidigast hösten 2017.
Om- och tillbyggnad av industribyggnad i Alingsås
Ombyggnaden innefattar ett entresolplan med ett lunch- och fikarum, omklädningsrum med duschar, 4 WC-rum och en samlingssal. Lokalen ska även byggas ut med 1200 kvadratmeter, som kommer att bestå av en låg- och en högdel. Tillbyggnaden kommer att användas som produktions- och lagerlokal.
Nybyggnad av huvudledning i Alingsås, etapp 2
Avser nyanläggning av vatten- och spillvattenledningar inkl. serviser samt pumpstationer för avlopp mm i Sundet. Total kostnad före etapp 1-4 är ca 50 mkr.
Nybyggnad av servicestation och restaurang i Alingsås
Avser mark för bilservice, bensinstation på 0,8 hektar.
Nybyggnad av industrihus i Alingsås
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av förskola och kök i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av friliggande huskroppar intill befintlig förskola på ca 420 kvm med 2 st avdelningar samt kök.
Nytt torg i Alingsås, etapp 3
Projektet avser nytt torg framför idrotts- och simhallen. Byggstart tidigast våren 2018.
Ombyggnad till driftkontor i Alingsås
Avser om- och tillbyggnad av invändig entresol i Cramos gamla lokaler på Industrigatan 5 till Alingsåshems driftlokaler.
Exploateringsområde Kärrbogärdevägen, Ingared i Alingsås
Avser nybyggnad av 792 m gata med tekniska försörjningssystem samt byggnation av lekplats och markmodellering för nytt bostadsområde. Total area för markbyggnation är ca 12408 m2.
Nybyggnad av personallokal i Alingsås
Avser nybyggnad av personalbyggnad.
Ombyggnad av brandstation i Alingsås
Avser nya ytor för kontor och konferensrum skall byggas. Befintlig utrymmen skall i stora delar renoveras.
Brunnsparken del 2, i Alingsås
Avser utveckling av en befintlig park, Brunnsparken, i Alingsås stad. Anläggningsarbeten ska utföras för parkväg, brygga i vattendamm, planteringar, ängsyta och sittplatser.
Upprustning av miljö i Alingsås, etapp 4
Projektet avser upprustning av miljö kring Nolhaga Slott.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Projektet avser tillbyggnad med fyra lägenheter i flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Alingsås
Avser tillbyggnad av industribyggnad på ca 200 kvm.
Tillbyggnad av kontor i Alingsås
Avser tillbyggnad av kontor mm med 73 kvm i 2 plan.
Nybyggnad av maskinhall i Alingsås
Avser nybyggnad av maskinbyggnad.
Ombyggnad i skola i Alingsås
Projektet avser ombyggnad av ventilation i skola. Uppskattad kostnad.
Ny pendelparkering i Alingsås
Projektet avser ny pendelparkering. Byggstart tidigast hösten 2017. Uppskattad kostnad.
Upprustning av lekplats i Sollebrunn, Alingsås
Arbetena innefattar: Ny beläggning av konstgräs, fallskydd, asfalt, cellulosaflis, sand, Asfaltsdekoration, Nya planteringsytor, Montering av ny lekutrustning som tillhandahålls av beställaren samt byggande av sittmöbel i trä.
Uppförande av industrihall vid återvinningscentral i Alingsås
Objektet avser leverans och uppförande av en ouppvärmd hall för sortering av hushållsavfall vid ÅVC i Bälinge.
Nybyggnad av enbostadshus i Alingsås
Nybyggnad av två enbostadshus och stall.
Nybyggnad av industrihus i Alingsås
Nybyggnad av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Alingsås
Byte av fönster för bullerdämpning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Nybyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Alingsås
Ändrad användning av industribyggnad.
Ombyggnad av markanläggning i Alingsås
Ändring av marknivå, mur och lekplats. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av automatstation i Alingsås
Rivning och nybyggnad av tankstation.
Tillbyggnad av hembygdsgård i Alingsås
Tillbyggnad av bygdegård.
Tillbyggnad av sophus i Alingsås
Tillbyggnad av miljöhus.
Utvändigt underhåll av kontor i Alingsås
Tillbyggnad med utrymningstrappa.
Nybyggnad av förskola i Alingsås
Tillfällig förskolepaviljong.
Utvändigt underhåll av industrihus i Alingsås
Utvändig ändring av industribyggnad.
Ombyggnad av enbostadshus i Alingsås
Ändrad användning av enbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Alingsås
Rivning av enbostadshus.
Rivning av industrihus i Alingsås
Rivning av industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av industrihus i Alingsås
Rivning av skorstenar samt håltagning i vägg.
Rivning av parhus i Alingsås
Rivning av tvåbostadshus Berghällen 8,18. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av garage i Alingsås
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Alingsås
Nybyggnad av enbostadshus med carport/förråd.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Alingsås
Installation av solceller, fasadändring.
Nybyggnad av barack i Alingsås
Nybyggnad av manskapsbodar.
Nybyggnad av mur i Alingsås
Nybyggnad av mur.
Nybyggnad av nätstation i Alingsås
Nybyggnad av nätstation.
Rivning av flerbostadshus i Alingsås
Avser rivning av 3 flerbostadshus.
Rivning av parhus i Alingsås
Rivning av tvåbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: