Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Alingsås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av 120lägenheter i flerbostadshus och radhus på p-däck och parkering, samt tillbyggnad av förskola med 2st avdelningar.
Nybyggnad av flerbostadshus
Avser nybyggnad av ca 100 bostäder.
Tillbyggnad av äldreboende i Alingsås
Projektet avser tillbyggnad av 84 lägenheter i äldreboende.
Nybyggnad av flerbostadshus
Avser nybyggnad av flerbostadshus. Antalet bostäder är ej fastställt.
Ombyggnad av hotell i Alingsås
Projektet avser ombyggnad av hotell, spa-verksamhet och restaurang. Detaljplanearbetet pågår.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 60 bostadsrätter.
Nybyggnad av SABO kombohus i Alingsås
Nybyggnad av två flerbostadshus med totalt 50 lägenheter med 4 och 7 våningar.
Nytt bostadsområde i Alingsås, etapp 4
Detaljplanearbetet ska börjas.
Tillbyggnad av äldreboende i Sollebrunn
Projektet avser tillbyggnad av 27 lägenheter i äldreboende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av 156 lägenheter i 6 huskroppar med 26 stycken lägenheter i varje huskropp.
Om- och tillbyggnad av produktionslokal och kontor i Alingsås
Projektet avser om- och tillbyggnad av produktionslokal och kontor.
Nybyggnad av vindkraftverk i Alingsås
Miljötillstånd har erhållits för vindkraftsprojektet Lärkeskogen i Alingsås kommun. Lärkeskogen omfattar 5 vindkraftverk med en maximal höjd om 186 meter med en samlad effekt om 17-18 MW beroende på val av turbin. Nyheter
Påbyggnad flerbostadshus i Alingsås
Projektet avser påbyggnad av ett flerbostadshus med smålägenheter, passivhus med luftburen värme, på befintligt parkeringsdäck. Drivs i samarbete med Alingsåshem, Sigillet samt HSB.
Ombyggnad till kontor i Alingsås
Avser ombyggnad av kontor. Omfattning oklar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Avser nybyggnad av flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av mottagningsstation 10 kV vid tvätteriet, Alingsås
Avser nybyggnad av komplett ny mottagningsstation som ska ersätta befintlig mottagningsstation. Befintlig HSP-kabel som matar elpanna bytas ut i hela sin sträckning. Efter uppbyggnad och driftsättning av ny mottagningsstation ska den befintliga rivas och alla berörda markytor restaureras.
Renovering av bro i Alingsås
Projektet avser renovering av bro.
Nybyggnad av industri i Alingsås
Avser försäljning av mark för industri ändamål på 2,3 hektar.
Ombyggnad av korsning mm i Alingsås
Ombyggnad korsningen Skolgatan-Bolltorpsvägen, omläggning ledningar och ny gång- och cykeltunnel.
Nybyggnad av spill- och vattenledningar samt pumpstationer i Alingsås, etapp 3
Avser nybyggnad av spill- och vattenledningar samt pumpstationer för avlopp med vissa fall anslutande bräddsumpsanläggningar. Omfattar dessa sträckor: Spillvatten (självfall) ca. 2130 m Vatten ca. 2260 m Tryckavlopp ca. 585 m Dag/Dränvatten ca.155 m Pumpstationer 4 st Bräddsump 2 st.
Ombyggnad till driftkontor i Alingsås
Avser om- och tillbyggnad av invändig entresol i Cramos gamla lokaler på Industrigatan 5 till Alingsåshems driftlokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus och garage i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av 8 lägenheter i 2 huskroppar eller 4 lägenheter i 1 huskropp med hyresrätt.
Nybyggnad av förskola och kök i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av friliggande huskroppar intill befintlig förskola på ca 420 kvm med 2 st avdelningar samt kök.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sollebrunn, Alingsås
Avser ommålning av träfasader, inklusive dörrar och fönster m.m. Omfattar också byte av skadade vindskivor och fasadpanel samt byte av skadade förrådsdörrar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Alingsås
Avser utvändig målning av putsade fasader på flerbostadshus samt taksimsar, träfasader på carport, sophus, och förrådsbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Alingsås
Avser tillbyggnad av industribyggnad på ca 300 kvm.
Ombyggnad av brandstation i Alingsås
Avser nya ytor för kontor och konferensrum skall byggas. Befintlig utrymmen skall i stora delar renoveras.
Ny gc-väg längs väg 1957 i Norsesund
Ca 200 m lång, 2,5 m bred. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde A Göteborg/Sjuhärad.
Ombyggnad av skola i Alingsås
Avser bl.a ombyggnad av ventilation med byte till till- och frånluftsaggregat, montage av 1500 W radiator under fönster i korridor. Man kommer även att byta eller bygga om de fönster i fasaden som är enkelglas till tvåglasfönster.
Ny pendelparkering i Alingsås
Projektet avser ny pendelparkering. Byggstart tidigast början 2018. Uppskattad kostnad.
Nytt torg i Alingsås, etapp 3
Projektet avser nytt torg framför idrotts- och simhallen. Byggstart tidigast våren 2018.
Ombyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Ombyggnad av flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av restaurang i Alingsås
Ombyggnad av konditori till restaurang.
Ombyggnad av mentalvårdsanläggning i Alingsås
Ombyggnad av kontor till vuxenpsyk dagvård.
Ombyggnad av väg i Alingsås
Ombyggnad av väg.
Nybyggnad av bilhall i Alingsås
Rivning av byggnad och nybyggnad av bilhall.
Rivning av ladugård i Alingsås
Rivning av ladugård.
Tillbyggnad av kontor i Alingsås
Till- och ombyggnad av kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av idrottsplats i Alingsås
Tillbyggnad av idrottsanläggning.
Ombyggnad av industrihus i Alingsås
Ändring av bärande delar, ventilation och brandskydd.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Alingsås
Anpassning av lokaler och renovering.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av butik i Alingsås
Nybyggnad av butik och lager.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Alingsås
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Alingsås
Nybyggnad av industribyggnader.
Nybyggnad av magasin i Alingsås
Nybyggnad av kallmagasin.
Nybyggnad av förråd i Alingsås
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Alingsås
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av pumpstation i Alingsås
Nybyggnad av pumpstation för kommunalt va.
Nybyggnad av pumpstation i Alingsås
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av skärmtak i Alingsås
Nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av transformatorstation i Alingsås
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av barack i Alingsås
Nybyggnad av två arbetsbodar.
Nybyggnad av garage i Alingsås
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av förråd i Alingsås
Nybyggnation av kioskbyggnad och förrådsbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Alingsås
Nybyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av restaurang i Alingsås
Fasadändring och skyltar. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Avser ändrad användning från kontor till bostäder. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av maskinhall i Alingsås
Avser nybyggnad av maskinbyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Alingsås
Avser nybyggnad av skärmtak.
Ombyggnad av enbostadshus i Alingsås
Ändring av enbostadshus.
Tillbyggnad av telestation i Alingsås
Tillbyggnad av teknikbyggnad.
Nybyggnad av mur i Alingsås
Uppförande av mur.
Nybyggnad av carport i Alingsås
Återuppbyggnad av 10st carportar.
Ombyggnad av vårdhem i Alingsås
Ändrad användning av boende för ensamkommande barn till hvb-hem.
Ombyggnad av flyktingförläggning i Alingsås
Ändrad användning: från industri till tillfälligt boende för ensamkommande barn.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Tillbyggnad av flerbostadshus med balkong.
Rivning av enbostadshus i Alingsås
Rivning av enbostadshus.
Ombyggnad av förråd i Alingsås
Ombyggnad av komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Alingsås
Ommålning av fastighetens fasad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: