Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Alingsås

Anläggande av vändspår i Alingsås
Två vändspår för pendeltågstrafiken, upprustning av stickspåret i Norsesund, ny sidoplattform, bron över gångporten under bangården breddas söderut, bron över Lillån förstärks. Plattformstak och hiss.
Tillbyggnad av äldreboende i Alingsås
Projektet avser tillbyggnad av 84 lägenheter i äldreboende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 95 lägenheter och ca 4-8 våningar.
Ombyggnad flerbostadshus på Noltorp i Alingsås
Projektet avser klimatskalet med bl a byte av fasader och fönster, ny klimatanläggning och ombyggnad till passivhusnivå i 400 lägenheter i flerbostadshus under en 7-års period. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av 100 lägenheter med ca 4-7 huskroppar, med bostadsrätt i flerbostadshus.
Om-, till- och nybyggnad till bostäder I Västra Bodarne
Projektet avser om- och tillbyggnad av ett hus, rivning av senare tillbyggnad som ersätts av friliggande hus.
Nybyggnad av bostäder i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av 26 lägenheter i parhus och fyrbohus med 2 och 3 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av 130 lägenheter i 5 huskroppar med 26 stycken lägenheter i varje huskropp.
Ny förbindelse under västra stambanan i Alingsås
Avser ny förbindelse under västra stambanan.
Nytt bostadsområde i Alingsås, etapp 3
Detaljplanearbetet pågår. Projektet avser nybyggnad av ca 20 villor.
Utbyggnad av passivt fibernät, Ömmern-Östra Nedsjöns fiber ek för
Entreprenaden omfattar projektering, markarbeten, fiberinstallation och dokumentation.
Nybyggnad av bostäder i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av 6-12 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast hösten 2017.
Påbyggnad flerbostadshus i Alingsås
Projektet avser påbyggnad av ett flerbostadshus med smålägenheter, passivhus med luftburen värme, på befintligt parkeringsdäck. Drivs i samarbete med Alingsåshem, Sigillet samt HSB.
Nybyggnad av bostäder i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av 6-8 lägenheter i mindre flerbostadshus. Byggstart tidigast hösten 2017.
Påbyggnad av evenemangshall med kontor i Alingsås
Avser utbyggnad i befintliga lokaler på övervåningen på 200 kvm till kontor.
Nybyggnad av industri i Alingsås
Avser försäljning av mark för industri ändamål.
Nytt exploateringsområde i Alingsås
Avser nytt exploateringsområde. Projektering av anläggningarna ska ske inför vidare upphandling av anläggningsentreprenad.
Om- och tillbyggnad av industribyggnad i Alingsås
Ombyggnaden innefattar ett entresolplan med ett lunch- och fikarum, omklädningsrum med duschar, 4 WC-rum och en samlingssal. Lokalen ska även byggas ut med 1200 kvadratmeter, som kommer att bestå av en låg- och en högdel. Tillbyggnaden kommer att användas som produktions- och lagerlokal.
Nybyggnad av huvudledning i Alingsås, etapp 2
Avser nyanläggning av vatten- och spillvattenledningar inkl. serviser samt pumpstationer för avlopp mm i Sundet. Total kostnad före etapp 1-4 är ca 50 mkr.
Nybyggnad av rondell i Alingsås
Byggstart tidigast 2019.
Nybyggnad av servicestation och restaurang i Alingsås
Avser mark för bilservice, bensinstation på 0,8 hektar.
Nybyggnad av industrihus i Alingsås
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av rondell i Alingsås
Rondell med separata bussfält Byggstart tidigast 2019.
Nybyggnad av flerbostadshus och garage i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av 8 lägenheter i 2 huskroppar eller 4 lägenheter i 1 huskropp med hyresrätt.
Nybyggnad av förskola och kök i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av friliggande huskroppar intill befintlig förskola på ca 420 kvm med 2 st avdelningar samt kök.
Ombyggnad av konstgräsplaner i Alingsås
Objektet avser ombyggnad av 2 befintliga fotbollsplaner till konstgräs: Noltorpsvallen och Gerdskenvallen. Gerdskenvallen är belägen på Örnvägen och Noltorpsvallen på Lövskogsgatan, Alingsås. Entreprenaden omfattar även följande optioner: 1. Byte av armaturer på Noltorpsvallen. 2, Utförande av belysningsanläggning Gerdskenvallen samt 3. Förläggning av värmeslingor (uppvärmd plan) Gerdskenvallen.
Nytt torg i Alingsås, etapp 3
Projektet avser nytt torg framför idrotts- och simhallen. Byggstart tidigast våren 2018.
Ombyggnad till driftkontor i Alingsås
Avser om- och tillbyggnad av invändig entresol i Cramos gamla lokaler på Industrigatan 5 till Alingsåshems driftlokaler.
Ombyggnad av Stadsskogsgatan
Avser ombyggnad av del av Stadsskogsgatan, busshållplats, cirkulationsplats del av torget, belysning och ledningsarbeten.
Invändig renovering av kyrka vid Erska kyrka
Projektet avser nytt uppvärmningssystem, ändrad tillgänglighet av koret, ombyggnad av sakristia samt invändig renovering av kyrkan.
Upprustning av miljö i Alingsås, etapp 4
Projektet avser upprustning av miljö kring Nolhaga Slott.
Nybyggnad av personallokal i Alingsås
Avser nybyggnad av personalbyggnad.
Exploateringsområde Kärrbogärdevägen, Ingared i Alingsås
Avser nybyggnad av 792 m gata med tekniska försörjningssystem samt byggnation av lekplats och markmodellering för nytt bostadsområde. Total area för markbyggnation är ca 12408 m2.
Ombyggnad av brandstation i Alingsås
Avser nya ytor för kontor och konferensrum skall byggas. Befintlig utrymmen skall i stora delar renoveras.
Brunnsparken del 2, i Alingsås
Avser utveckling av en befintlig park, Brunnsparken, i Alingsås stad. Anläggningsarbeten ska utföras för parkväg, brygga i vattendamm, planteringar, ängsyta och sittplatser.
Tillbyggnad av industrihus i Alingsås
Avser tillbyggnad av industribyggnad på ca 200 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Alingsås
Avser tillbyggnad av industribyggnad på ca 300 kvm.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Projektet avser tillbyggnad med fyra lägenheter i flerbostadshus.
Renovering och nyanläggning av skatepark och parkouranläggning i Alingsås
Projektet avser renovering och delvis nyanläggning av skatepark och parkouranläggning på savannen i Alingsås.
Ombyggnad i skola i Alingsås
Projektet avser ombyggnad av ventilation i skola. Uppskattad kostnad.
Nyanläggning av skateparksanläggning i Sollebrunn
Projektet avser nyanläggning av skateparksanläggning i Sollebrunn (Skolgatan/Centrumgatan).
Utvändigt underhåll på lägergård i Alingsås
Projektet avser målning och tvättning av träfasader och tak, byte av fönster och dörrar mm på lägergård. Uppskattad kostnad.
Ny pendelparkering i Alingsås
Projektet avser ny pendelparkering. Byggstart tidigast hösten 2017. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av kontor i Alingsås
Avser tillbyggnad av kontor mm med 73 kvm i 2 plan.
Upprustning av lekplats i Sollebrunn, Alingsås
Arbetena innefattar: Ny beläggning av konstgräs, fallskydd, asfalt, cellulosaflis, sand, Asfaltsdekoration, Nya planteringsytor, Montering av ny lekutrustning som tillhandahålls av beställaren samt byggande av sittmöbel i trä.
Uppförande av industrihall vid återvinningscentral i Alingsås
Objektet avser leverans och uppförande av en ouppvärmd hall för sortering av hushållsavfall vid ÅVC i Bälinge.
Tillbyggnad av industrihus i Alingsås
Tillbyggnad av industri/lagerbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Alingsås
Byte av fönster för bullerdämpning.
Nybyggnad av enbostadshus i Alingsås
Nybyggnad av två enbostadshus och stall.
Ombyggnad av industrihus i Alingsås
Ändrad användning av industribyggnad.
Tillbyggnad av skola i Alingsås
Tillbyggnad av skola.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Alingsås
Installation av solceller, fasadändring.
Nybyggnad av enbostadshus i Alingsås
Nybyggnad av enbostadshus med carport/förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Alingsås
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av garage i Alingsås
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av klubbhus i Alingsås
Nybyggnad av klubbstuga.
Nybyggnad av barack i Alingsås
Nybyggnad av manskapsbodar.
Nybyggnad av mur i Alingsås
Nybyggnad av mur.
Nybyggnad av nätstation i Alingsås
Nybyggnad av nätstation och rivning av befintlig nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Alingsås
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Alingsås
Nybyggnad av skateanläggning Erska 1:55,Centrum 1:10.
Rivning av flerbostadshus i Alingsås
Avser rivning av 3 flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Avser tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av förråd i Alingsås
Tillbyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av sophus i Alingsås
Tillbyggnad av miljöhus.
Tillbyggnad av nätstation i Alingsås
Tillbyggnad av mottagningsstationsstation.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Alingsås
Tillbyggnad av parkering.
Utvändigt underhåll av industrihus i Alingsås
Utvändig ändring av industribyggnad.
Tillbyggnad av begravningsplats i Alingsås
Utökning av begravningsyta/parkering.
Ombyggnad av enbostadshus i Alingsås
Ändrad användning av enbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Alingsås
Rivning av enbostadshus.
Nybyggnad av automatstation i Alingsås
Rivning och nybyggnad av tankstation.
Nybyggnad av sjukhus i Alingsås
Temporär etablering av evakueringspaviljonger.
Tillbyggnad av hembygdsgård i Alingsås
Tillbyggnad av bygdegård.
Ombyggnad i café och samlingslokal i Alingsås
Projektet avser nya toaletter i café och invändig renovering av samlingslokal.
Ombyggnad av ventilationssystem i student- och ungdomsboende i Alingsås
Avser ombyggnad av befintligt självdragssystem till ett ventilationssystem FTX med två ingående luftbehandlingsaggregat.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: