Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Ale

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Nödinge Ale
Planer finns på nybyggnad av 550 lägenheter i blandad bebyggelse med flerbostadshus, radhus samt fristående villor. Information om projektet hämtas på http://wwwstenkil.nu/blog/video/
Strukturstudie för Älvängens centrum i Ale
Visionen är utveckling av Älvängen till en attraktiv småstad med Torget som samlingpunkt, attraktivt boende, levande centrumhandel, tillgänglig och attraktiv Älvstrand.
Nybyggnad av enbostadshus och flerbostadshus i Älvängen
Projektet avser nybyggnad av ca 120 bostäder.
Ny-, på- och ombyggnad av flerbostadshus i Nol
Projektet avser ombyggnad av befintliga punkthus (13 st) inklusive påbyggnad med 1-2 våningar samt nybyggnad av två punkthus. Hela projektet omfattar mer än 400 lägenheter och beräknas pågå i mer än 5 år.
Nybyggnad av flerbostadshus i Älvängen
Projektet avser nybyggnad av 78 lägenheter i två flerbostadshus med 3-4 våningar.
Nybyggnad av enbostadshus i Älvängen, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 50 enbostadshus. Se etapp 2: 1135473.
Nybyggnad av bostäder i Nol
Fyra tomter ska bebyggas. Projektet avser nybyggnad av 20 fristående villor samt exploateringsarbeten.
Nybyggnad av bostadshus i Skepplanda
Avser nybyggnad av 3 flerbostadshus i 2 våningar med 6 lägenheter i varje hus och 2 en-planshus med 2 lägenheter i varje hus.
Till- och ombyggnad av skola i Nödinge
Projektet avser tillbyggnad av skola. Option från objektnummer 1060779.
Nybyggnad av vägar, GC-vägar mm i Älvängen, Ale
Projektet avser nybyggnad av vägar, cirkulationsplatser, GC-vägar, va- och elarbeten inom det nya bostadsområdet Kronogården.
Ombyggnad av skola i Ale
Projektet avser ombyggnad av skola. Uppskattad kostnad. Option från objektnummer 1060779.
Nybyggnad av skola/förskola i Ale
Projektet avser nybyggnad av skola/förskola. Preliminär projektstart 2018. Uppskattad kostnad. Option från objektnummer 1060779.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alafors
Avser nybyggnad av 8 st lägenheter.
Anpassning av kontorshus och personallokal i Nödinge
Avser anpassning till kontorslokaler i tre plan om 120 kvm vardera.
Nybyggnad av affärshus i Nol
Avser nybyggnad av affärshus, kontorshus och industri.
GC-bro i Ale
Avser förstudie och detaljprojektering av en ny gång och cykelbro över Hålldammsbäcken.
Anläggande av en gång- och cykelbro i Nol
Avser anläggande av gång och cykelbro.
Invändigt underhåll av järnvägsstation i Ale
Avser arbeten i trapphus i anslutning till pendeltågstationer i Surte, Bohus, Nödinge, Nol och Älvängen. 3 trapphus per station. Entreprenaden avser renovering och målning av stålräcken i trapphusen.
Nybyggnad av ridhus och klubbhus i Nol
Avser nybyggnad av ridhus med klubbhusdel samt rivning av befintligt klubbhus, manege och två baracker. Markarbeten ingår även i entreprenaden. Ridhuset innehåller en ridbana samt läktarplats. Klubbhuset kommer att uppföras som passivhus och kommer att innehålla personalutrymmen, omklädningsrum, toaletter, utbildningslokal och domar-/speakerrum.
Ny gc-väg längs väg 1968 genom Starrkärr
Ca 900 m lång, 2,5 m bred. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde A Göteborg/Sjuhärad.
Omläggning av papptak på vattenreservoarer i Ale kommun
Avser omläggning av papptak på fyra vattenreservoarer för kommunens VA-avdelning.
Rivning av bostadshus och carport i Nol, Ale kommun
Avser rivning av ett enplanshus med källare och en carport.
Uppförande av portabel isbana i Ale kommun
Avser leverans, montage och driftsättning av portabel isbana.
Nybyggnad av radhus i Nol
Nybyggnad av två parhus.
Rivning av industrihus i Nol
Rivning av industri.
Tillbyggnad av industrihus i Nol
Tillbyggnad av industri samt ändrad användning.
Tillbyggnad av industrihus i Nol
Tillbyggnad av industri.
Ombyggnad av vårdhem i Nol
Ändrad användning från handelslokal till vårdlokal.
Ombyggnad av kontor i Nol
Ändrad användning från handelslokal till kontor.
Nybyggnad av förråd i Nol
Tidsbegränsat lov för byggbodar tom 2018-10-19.
Rivning av enbostadshus i Nol
Rivning av enbostadshus och förråd.
Rivning av enbostadshus i Nol
Rivning av enbostadshus.
Rivning av förråd i Nol
Rivning av förråd, lekstuga och garage.
Ombyggnad av kontor i Nol
Ombyggnad av verkstadslokal till kontor, tidsbegränsat lov t.o.m. 2027-12-31.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nol
Fasadändring, byte av färg på knutar samt byte till frostat glas på balkonger.
Nybyggnad av transformatorstation i Nol
Byte av bef transformatorstation.
Ombyggnad av industribyggnad i Nol
Byte av ventilationsaggregat.
Nybyggnad av barack i Nol
Nybyggnad av byggbodar tidsbegränsat lov tom 2019-06.
Nybyggnad av enbostadshus i Nol
Nybyggnad av enbostadshus samt garage, Hus A och hus B.
Nybyggnad av förråd i Nol
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av kontor i Nol
Nybyggnad av kontors/personalbodar tidsbegränsat lov tom 2019-03-30.
Nybyggnad av läktare i Nol
Nybyggnad av läktare.
Nybyggnad av paviljong i Nol
Nybyggnad av paviljonger.
Nybyggnad av transformatorstation i Nol
Nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nol
Avser ombyggnad av del av industribyggnad till lägenhet på 50 kvm.
Ombyggnad av Nolhagens förskola i Alafors
Avser renovering av golv vid Nolhagens förskola.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: