Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Ale

Nybyggnad av vändspår i Älvängen
Byggnation av ett utdragsspår, kompletterat med nya växelförbindelser, vid befintlig station. Norge/Vänerbanan med Nordlänken.
Nybyggnad av enbostadshus i Älvängen, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 50 enbostadshus. Se etapp 2: 1135473.
Nybyggnad av bostäder i Älvängen, etapp 4 m fl
Projektet avser nybyggnad av 55-60 enbostadshus. Projektet kommer att indelas i etapper. Har tidigare ingått i objektnummer 1295348. Byggstart tidigast slutet 2017.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nol
Avser nybyggnad av flerbostadshus samt rivning av expedition och garage.
Nybyggnad av radhus i Älvängen, Ale, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av radhus med två våningar. Byggstart tidigast höst 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ale
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av bostäder i Nol
Avser nybyggnad av 25 lägenheter i kedjehus.
Nybyggnad av tidsbegränsade bostäder/moduler i Ale kommun
Behovet är att redan hösten 2017 kunna erbjuda ca 175 nyanlända bostäder.
Nybyggnad av bostadshus i Skepplanda
Avser nybyggnad av 3 flerbostadshus i 2 våningar med 6 lägenheter i varje hus och 2 en-planshus med 2 lägenheter i varje hus.
Nybyggnad av LSS boende i Skepplanda
Projektet avser nybyggnad av ett boende med 5-6 platser för funktionshindrade. Byggstart tidigast hösten 2018.
Nybyggnad av industri, handel och kontor i Älvängen
Avser att omvandla området till kvartersmark med använding industri, hadel och kontor, likt intilligande verksamhetsområde.
Byte elinstallationer i flerbostadshus i Ale
Projektet avser byte av elinstallationer från 1-fas till 3-fas i 450 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Ale
Projektet avser nybyggnad av 10 villor. Byggstart tidigast höst 2017.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nödinge
Avser nybyggnad av 8 st lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nol
Avser renovering av 67 balkongplattor och balkongfronter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skepplanda
Avser ombyggnad av 4 lägenheter. Lägenheterna är bostadsrätter.
Ny friidrottsanläggning vid Jennylund i Ale
Projektet avser ny friidrottsanläggning som förläggs på en befintlig fotbollsplan med löparbanor. Entreprenaden kommer att uppdelas i 2 delar.
Nybyggnad av ridhus i Nol
Avser nybyggnad av ridhus med klubbhusdel.
Invändigt underhåll av järnvägsstation i Ale
Avser arbeten i trapphus i anslutning till pendeltågstationer i Surte, Bohus, Nödinge, Nol och Älvängen. 3 trapphus per station. Entreprenaden avser renovering och målning av stålräcken i trapphusen.
Nybyggnad av fibernät i Starrkärr, Ale kommun
Entreprenaden omfattar anläggning av komplett passivt fibernät från nod inplacerad i telestation till minst 400 st fastigheter. Kontakta byggherre för ytterligare information.
Ombyggnad av reningsverk i Nol
Projektet avser ombyggnad av reningsverkets luftning, biosteg och skruvpumpar.
Överföringsledning till spillvatten i Ale
Avser förprojektering och detaljprojektering av en överföringsledning med tillhörande anordningar för spillvatten mellan nuvarande avloppsreningsverk i Älvängen till en anslutningspunkt i södra Nödinge.
Nybyggnad av va-ledning i Ale
Avser ny anläggning av vatten och avloppsledningar samt återställande- och utbyggnad av väg i form av breddning.
Omläggning av papptak på vattenreservoarer i Ale kommun
Avser omläggning av papptak på fyra vattenreservoarer för kommunens VA-avdelning.
Nytt exploateringsområde i Ale
Avser nybyggnad av gator och va för att möjliggöra för verksamheter och inriktning för området är tillverkningsindustri och liknande.
Installation av ventilationsaggregat på skola i Älvängen
Del av Aroseniusskolans byggnad skall förses med nytt ventilationsaggregat som placeras på plan 2.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nol
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av tvätthall i Nol
Fasadändring. Kontakta byggherre för ytterligare information.
Nybyggnad av industrihus i Nol
Nybyggnad av industribyggnad.
Digital nattillsyn i Ale
Ale kommun har för avsikt att upphandla en tjänst för digital nattillsyn. Tjänsten som upphandlas är en del av ett större digitaliseringsprojekt inom verksamheten för Arbete, Trygghet och Omsorg. Upphandlingen omfattar hårdvara med tillhörande tjänster, programvaror, service och support.
Utvändigt underhåll av kontor i Nol
Avser rivning av fasad för att ta fram ursprungliga tegelfasaden. Byggnaden är K-märkt.
Ombyggnad av idrottshall,gymnastiksal i Ale
Byggnaden på Surte idrottsplats ska konverteras och förses med ett vattenburet radiosystem, nytt ventilationsaggregat, nytt styr- och övervakningssystem.
Nybyggnad av lager i Nol
Nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av maskinhall i Nol
Nybyggnad av maskinhall.
Nybyggnad av pumpstation i Nol
Nybyggnad av pumphus.
Nybyggnad av plank i Nol
Nybyggnad av skyddsplank.
Nybyggnad av telestation i Nol
Nybyggnad av teknikbyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Nol
Nybyggnad av vindskydd för lekplats.
Nybyggnad av barack i Nol
Nybyggnad av byggbodar tidsbegränsat lov tom 2022-06-07.
Nybyggnad av barack i Nol
Nybyggnad av byggbodar tidsbegränsat lov.
Nybyggnad av enbostadshus i Nol
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av garage i Nol
Nybyggnad av garage samt uppsättning av skylt och rivning av förråd.
Rivning av enbostadshus i Nol
Rivning av enbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Nol
Rivning av enbostdshus.
Nybyggnad av förråd i Nol
Tidsbegränsat lov , 2026, nybyggnad av byggbodar.
Nybyggnad av garage till handikappfordon i Ale kommun
Avser mindre garage till handikappfordon i Ale kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: