Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Ale

Nybyggnad av bostäder i Nödinge Ale
Planer finns på nybyggnad av 550 lägenheter i blandad bebyggelse med flerbostadshus, radhus samt fristående villor. Information om projektet hämtas på http://wwwstenkil.nu/blog/video/
Strukturstudie för Älvängens centrum i Ale
Visionen är utveckling av Älvängen till en attraktiv småstad med Torget som samlingpunkt, attraktivt boende, levande centrumhandel, tillgänglig och attraktiv Älvstrand.
Nybyggnad av enbostadshus och flerbostadshus i Älvängen
Projektet avser nybyggnad av ca 120 bostäder.
Nybyggnad av enbostadshus i Älvängen, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 50 enbostadshus. Se etapp 2: 1135473.
Nybyggnad av bostäder i Älvängen, etapp 4 m fl
Projektet avser nybyggnad av 55-60 enbostadshus. Projektet kommer att indelas i etapper. Har tidigare ingått i objektnummer 1295348. Byggstart tidigast slutet 2017.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ale
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av tidsbegränsade bostäder/moduler i Ale kommun
Behovet är att redan hösten 2017 kunna erbjuda ca 175 nyanlända bostäder.
Nedläggning av reningsverk samt anläggande av överföringsledning i Nol
Avser nedläggning av reningsverk samt anläggande av en överföringsledning med tillhörande anordningar för spillvatten mellan nuvarande avloppsreningsverk i Älvängen till en anslutningspunkt i södra Nödinge.
Nybyggnad av vägar, GC-vägar mm i Älvängen, Ale
Projektet avser nybyggnad av vägar, cirkulationsplatser, GC-vägar, va- och elarbeten inom det nya bostadsområdet Kronogården.
Nybyggnad av industri
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för verksamheter. Inriktning för området är tillverkningsindustri och liknande.
Nybyggnad av enbostadshus i Ale
Projektet avser nybyggnad av 10 villor. Byggstart tidigast höst 2017.
Ny- och ombyggnad av förskola i Ale
Projektet avser ny- och ombyggnad av förskola med 6-8 avdelningar. Preliminär projektstart 2018. Uppskattad kostnad. Option från objektnummer 1060779.
Anpassning av kontorshus och personallokal i Nödinge
Avser anpassning till kontorslokaler i tre plan om 120 kvm vardera.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nol
Avser renovering av 67 balkongplattor och balkongfronter.
Nybyggnad av affärshus i Nol
Avser nybyggnad av affärshus, kontorshus och industri.
Ny friidrottsanläggning vid Jennylund i Ale
Projektet avser ny friidrottsanläggning som förläggs på en befintlig fotbollsplan med löparbanor. Entreprenaden kommer att uppdelas i 2 delar.
Nybyggnad av affärshus i Ale
Avser nybyggnad av affärshus samt nybyggnad av vårdlokal.
Invändigt underhåll av järnvägsstation i Ale
Avser arbeten i trapphus i anslutning till pendeltågstationer i Surte, Bohus, Nödinge, Nol och Älvängen. 3 trapphus per station. Entreprenaden avser renovering och målning av stålräcken i trapphusen.
Ny gc-väg längs väg 1968 genom Starrkärr
Ca 900 m lång, 2,5 m bred. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde A Göteborg/Sjuhärad.
Omläggning av tak på flerbostadshus i Nödinge
Denna entreprenad omfattar omläggning av papptak, montering av taksäkerhet.
Sanering av markarbete i Nol
Avser marksanering.
Ombyggnad av reningsverk i Nol
Projektet avser ombyggnad av reningsverkets luftning, biosteg och skruvpumpar.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Nödinge
Projektet avser utvändiga betongarbeten, reparation av balkonger och loftgångar samt utbyte av tegelbalkar på flerbostadshus.
Nybyggnad av va-ledning i Ale
Avser ny anläggning av vatten och avloppsledningar samt återställande- och utbyggnad av väg i form av breddning.
Nytt exploateringsområde i Ale
Avser nybyggnad av gator och va för att möjliggöra för verksamheter och inriktning för området är tillverkningsindustri och liknande.
Omläggning av papptak på vattenreservoarer i Ale kommun
Avser omläggning av papptak på fyra vattenreservoarer för kommunens VA-avdelning.
Uppförande av portabel isbana i Ale kommun
Avser leverans, montage och driftsättning av portabel isbana.
Digital nattillsyn i Ale
Ale kommun har för avsikt att upphandla en tjänst för digital nattillsyn. Tjänsten som upphandlas är en del av ett större digitaliseringsprojekt inom verksamheten för Arbete, Trygghet och Omsorg. Upphandlingen omfattar hårdvara med tillhörande tjänster, programvaror, service och support.
Nybyggnad av industrihus i Nol
Nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Nol
Tillbyggnad av industri.
Rivning av enbostadshus i Nol
Rivning av bostadshus samt komplementbyggnader.
Rivning av enbostadshus i Nol
Rivning av enbostadshus.
Nybyggnad av barack i Nol
Tidsbegränsat lov 2022-12-04, nybyggnad av byggbodar.
Nybyggnad av förråd i Nol
Tidsbegränsat lov nybyggnad av förråd, nybyggnad av skidhyra-container.
Nybyggnad av förråd i Nol
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av kontor i Nol
Nybyggnad av kontors/personalbodar tidsbegränsat lov tom 2019-03-30.
Nybyggnad av lager i Nol
Nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av läktare i Nol
Nybyggnad av läktare.
Nybyggnad av maskinhall i Nol
Nybyggnad av maskinhall.
Nybyggnad av parkeringsplats i Nol
Nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av pumpstation i Nol
Nybyggnad av pumphus.
Nybyggnad av telestation i Nol
Nybyggnad av teknikbyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Nol
Nybyggnad av vindskydd för lekplats.
Nybyggnad av telestation i Nol
Nybyggnad teknikbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nol
Fasadändring upptagning av nya fönster.
Nybyggnad av barack i Nol
Nybyggnad av byggbodar tidsbegränsat lov tom 2022-06-07.
Nybyggnad av barack i Nol
Nybyggnad av byggbodar tidsbegränsat lov.
Nybyggnad av enbostadshus i Nol
Nybyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nol
Avser ombyggnad av del av industribyggnad till lägenhet på 50 kvm.
Ombyggnad av Nolhagens förskola i Alafors
Avser renovering av golv vid Nolhagens förskola.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: