Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Surahammar

Nybyggnad av radhus i Surahammar
Detaljplanen avser nybyggnad av radhus inom fastigheterna Surahammar 9:292 och 9:343. Ytan är ca 4000 kvm och ligger mellan Dalavägen och Källbergsvägen.
Renovering av badhus i Surahammar
Avser renovering av simbassänger i Ekeängsbadet med utbyte av skivor, isolering och träregelverk i vägg mellan låg- och högdel samt rivning av murtegel som ersättes med skivmaterial. Keramiska golvplattor rivs och ersättes med nya plattor samt nytt tät- och ytskikt i bassänger. VVS- och elarbeten.
Ombyggnad av fd butikslokal till vårdcentral/sjukgymnastik i Surahammar
Entreprenaden består av att bygga om en fd ICA -butik till ny vårdcentral och sjukgymnastik med gym. Byggnaden består idag i princip av ett skal som skall fyllas. Ombyggnad ca 1590 m2 samt tillbyggnad ca 70 m2.
Omläggning av VA-ledningar i Surahammar
Avser utbyte av befintliga VA-ledningar i Murargatan mellan Bergsvägen och Hjulmakarvägen. Vatten-, spill- och dagvattenledningar inklusive tillhörande brunnar, ventiler, brandposter m m ska bytas. Sträckan är ca 360 m.
Ny pelletspanna till Virsbo Kraftstation
Avser byggnation av en ny pelletspanna till Mälarenergis anläggning i Virsbo. Omfattar konstruktion, montage, installation, driftsättning, intrimning, provdrift och prestandaprov till en komplett driftfärdig anläggning.
Ombyggnad av flyktingförläggning i Surahammar
Ansökan om bygglov, ändrad användning.
Ombyggnad av industrihus i Surahammar
Anmälan, anordning för ventilation i byggnader.
Nybyggnad av silo i Surahammar
Ansökan om bygglov / nybyggnation silos.
Nybyggnad av enbostadshus i Surahammar
Ansökan om bygglov, enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Surahammar
Ansökan om bygglov, komplementbyggnad.
Nybyggnad av silo i Surahammar
Ansökan om bygglov, nybyggnation av bränslesilo.
Upprustning av lekplats i Hallstahammar
Kommunen planerar att riva, upprusta och bygga nya lekparker under en 7 års period.
Omläggning av tak i Surahammar
Befintligt takbeläggning skall rivas och ersättas med ny takbeläggning.
Utvändigt underhåll av museum i Surahammar
Ansökan om bygglov, utvändig ändring.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: