Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Skinnskatteberg

Ombyggnad av kraftstation i Skinnskatteberg
Byte av turbin och generator.

Ev ombyggnad till självreglerande damm i Skinnskatteberg

Tillbyggnad av industrihus i Skinnskatteberg
Ansökan om tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad.

Ombyggnad av förskola i Skinnskatteberg
Ändrad användning från lägenheter, bed & breakfast och förskola till förskola.

Nybyggnad av förråd i Skinnskatteberg
Ansökan om bygglov, vindskydd.

Nybyggnad av telestation i Skinnskatteberg
Nybyggnad av elhus.

Nybyggnad av nätstation i Skinnskatteberg
Nybyggnad av nätstation Täkten 1:6,Karmansbo 1:4.

Rivning av förråd i Skinnskatteberg
Rivning av komplementbyggnad.

Nybyggnad av förskola i Skinnskatteberg
Tidbegränsat bygglov, moduler som förskoleverksamhet.

Ombyggnad av flyktingförläggning i Skinnskatteberg
Ändrad använding för tillfälligt boende och tidsbegränsad vistelse.

Ombyggnad av vårdbostad i Skinnskatteberg
Ändrad användning från hotell/konferens till hvb.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: