Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Sala

Nybyggnad av sjukhus i Sala
Nybyggnation sker efter rivning av husen 300 01,02.
Om- och tillbyggnad av låg- & mellanstadieskola i Sala
Om- och tillbyggnad av Vallaskolan. Byggherren, projektörer och entreprenörer genom förtroendefullt samarbete löser en komplex bygguppgift. Byggnaden ska inrymma 200-250 elever.
Nytt bostadsområde i Sala
Totalt 41 villatomter. Första 10 husen byggs med extern entreprenörer se projektnummer 1311974.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sala
Hörntomten vid Bergslagsgatan norr om Östra Tulegatan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sala
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och förråd.
Nybyggnad av LSS-boende i Sala
Bygglov för nybyggnad av lss-boende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sala
Bygglov för nybyggnad av 3 st. flerbostadshus.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Sala
Ombyggnad skall ske av värme- och tappvattensystem för fem stycken hus med sammanlagt 145st lägenheter, 17st lokaler samt förråd, cykelrum, skyddsrum mm.
Nybyggnad av processhall i Sala
Bygglov nybyggnad av processbyggnad på avfallsanläggning.
Nybyggnad av villor i Sala
Nybyggnation av 8 st enbostadshus i två våningar. Planområdets läge Museigatan 1 A B C, Sala stad.
Sluttäckning av Isätra avfallsanläggning i Sala, etapp 1
Avser ombyggnad av ledningssystem för avledning av lakvatten, installation av ledningssystem för avledning av yt-/dagvatten, justering av terrassering- installation av tätskikt, dräneringsmatta och skyddstäckningsmassor på ca 4,4 ha deponiyta.
Nybyggnad av besökscentrum i Sala
Nybyggnad av informationscenter med wc-byggnad, uteklassrum, utsiktsplats, utsiktstorn samt ca 300 meter spång och tillägg i Västmanlands län.
Nybyggnad av LSS bostad i Sala
Skede 1, fördjupad programhandling. Skede 2 utförande/totalentreprenad.
Ombyggnad av prästgård i Sala
Ombyggnad av prästbostad till församlingslokal.
Hyra av moduler till skola i Sala
Lokalbehovet gäller totalt två stycken undervisningsrum med tillhörande lokaler.
Installation av fjärrvärme i siloanläggning i Sala
Omfattar en komplett leverans av material och montage/installation av fjärrvärmeledning. inklusive värmeväxlare, effekten för torkanläggningen är c:a 5 MW fördelat på två stycken torkar var av en är på 1,5 MW och en är på 3,5 MW.
Ombyggnad av vind i Sala
Bygglov för ombyggnad och ändrad användning från vind till sex stycken lägenheter i flerbostadshus.
Byte av hissar vid äldreboende i Sala
Avser byte av 2 st hissar, en personhiss och en sänghiss.
Ombyggnad av personallokal i Sala
Bygglov för ändrad användning av grovtvättstuga till personalutrymmen i flerbostadshus.
Tillbyggnad av kontor i Sala
Bygglov kontor/kontorshus.
Utvändigt underhåll av kontor i Sala
Anmälan fasadändring takbyte.
Ombyggnad av samlingslokal i Sala
Anmälan samlingslokal.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sala
Bygglov för inglasning av balkong på flerbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Sala
Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus.
Tillbyggnad av lager i Sala
Bygglov tillbyggnad lagerlokal.
Ombyggnad av samlingslokal i Sala
Bygglov ändrad användning från sommarbostad till samlingslokal/värmestuga.
Nybyggnad av skärmtak i Sala
Bygglov nybyggnad av väderskydd.
Nybyggnad av telestation i Sala
Bygglov nybyggnad teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Sala
Bygglov nybyggnad transformatorstation.
Rivning av förråd i Sala
Rivningslov för rivning av byggnader inför nybyggnation.
Rivning av garage i Sala
Rivningslov för rivning av tre garagelängor.
Nybyggnad av barack i Sala
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av tillfälliga byggnader för etablering.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sala
Bygglov för installation av solelanläggning på taket.
Nybyggnad av cistern i Sala
Bygglov för nybyggnad av drivmedelscistern.
Nybyggnad av enbostadshus i Sala
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus med garage.
Tillbyggnad av enbostadshus i Sala
Anmälan tillbyggnad av orangerirum på enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sala
Bygglov för fasadändring - solcellsanläggning på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Sala
Bygglov för fasadändring på lokal.
Ombyggnad av enbostadshus i Sala
Anmälan för ombyggnad av garage till sovrum och badrum.
Ombyggnad av kontor i Sala
Bygglov för ändrad användning av lokal/vind till lägenhet eller kontor i industri-, affärs-, kontors- och lägenhetsbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sala
Bygglov inglasning av balkonger på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Sala
Bygglov för tillbyggnad av inglasad altan på enbostadshus.
Nybyggnad av staket i Sala
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak på industri- och lagerbyggnad samt uppsättning av staket.
Nybyggnad av brygga i Sala
Bygglov för nybyggnad av flytbrygga.
Nybyggnad av förråd i Sala
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av nätstation i Sala
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av skärmtak i Sala
Bygglov för nybyggnad av skärmtak/uteklassrum.
Nybyggnad av telestation i Sala
Bygglov för nybyggnad av teknikbod (tekniknod).
Nybyggnad av telestation i Sala
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av lager i Sala
Bygglov för nybyggnad av tälthall.
Nybyggnad av transformatorstation i Sala
Bygglov för nybyggnad transformatorstation.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sala
Bygglov för ombyggnad av 10 st balkonger på flerbostadshus.
Ombyggnad av stall i Sala
Väderskydd för hästar.
Renovering av sluss vid Jakob Matts kvarn, Sala
Arbetet avser projektering och reparation av murverk i slusskammaren med tillhörande delar vid Jakob Matts kvarn. Slussen vid Jakob Matts kvarn är registrerat fornminne. Projektet avser sanering, renovering/ återställning av slusskammare uppförd i sten under 1830 talet.
Utvändigt underhåll av affärslokal i Sala
Skyltfönster sätt igen, isolering- och plåtarbeten.
Nybyggnad av hönshus i Sala
Bygglov nybyggnad av hönshus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: