Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Sala

Ombyggnad till mötesfri landsväg mellan Sala-Heby
12 km, vägbredd 13 m. Byggs om till 2+1 väg.
Om- och tillbyggnad av häktet på Salberga anstalt
Ombyggnad av klientyta 1350 kvm, personalyta 250 kvm, nybyggnad trapphus och hiss ca 200 kvm, nybyggnad rastgårdar ca 380 kvm, ombyggnad centralbyggnad ca 180 kvm mm. Säkerhetsskyddad upphandling.
Om- och tillbyggnad av låg- & mellanstadieskola i Sala
Om- och tillbyggnad av Vallaskolan. Byggherren, projektörer och entreprenörer genom förtroendefullt samarbete löser en komplex bygguppgift. Byggnaden ska inrymma 200-250 elever.
Stamrenovering av flerbostadshus i Sala
Upphandlingen syftar till att byggherren tillsammans med utvalda partners ska skapa en strukturerad samarbetsform där byggherren, projektörer och entreprenörer genom förtroendefullt samarbete löser en komplex bygguppgift. Salabostäder kommer under kommande 20 år ha ett behov av stamrenovering av ca 2000 lgh.
Stamrenovering av flerbostadshus i Sala
Arbetet kommer att pågå under 4 år. Ca 300-500 lägenheter.
Ny- och tillbyggnad av sjukhus i Sala
Rivning av hus 300 06,07 och 10 samt 0304 01. Total yta som avyttras och rivs= 28 963 kvm BTA. Planen är att sammankoppla befintliga byggnader (0313 01 och 02) med nybyggnaden, även under mark med kulvert. Västmanlands sjukhus i Sala kommer delvis att rivas, en nybyggnation kommer att byggas i anslutning till befintlig byggnad samt renovering av den del av befintliga byggnaden som ej rivs.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sala
Bygglov för nybyggnad av 3 st. flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sala
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och förråd.
Nytt vägskydd/A-anläggning vid Kumla kyrkby
Uppgradering. Byte av vägskyddsanläggning, kraftmatning och nya skyddsportaler.
Nybyggnad av grupphus i Sala
Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus.
Förlängning av plattform i Ransta
Förlängning med ca 55 meter samt upprustning och handikappanpassning. El och signalarbeten.
Nybyggnad av fibernät i Salbohed, Sala kommun
Entreprenaden omfattar anläggning av komplett passivt fibernät från nod inplacerad i telestation till minst 350 st fastigheter. Kontakta byggherre för ytterligare information.
Ombyggnad av prästgård i Sala
Ombyggnad av prästbostad till församlingslokal.
Hyra av moduler till skola i Sala
Objektet omfattar hyra av moduler för Lärkbacksskolan.
Nybyggnad av maskinhall i Sala
Förhandsbesked för nybyggnad av maskinhall efter avstyckning.
Ombyggnad av tillagningskök i skola i Sala
Tillbyggnad 40 kvm samt ombyggnation.
Byte av hissar vid äldreboende i Sala
Avser byte av 2 st hissar, en personhiss och en sänghiss.
Ombyggnad av tak på järnvägsstation i Sala
Bygglov ombyggnad av tak på järnvägsstation.
Utvändig underhåll av kyrka i Västerås
Fönsterrenovering i Västerfärnebo Kyrka.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sala
Om- och tillbyggnad av tre flerbostadshus.
Ombyggnad av hotell i Sala
Bygglov för ombyggnad och ändrad användning av två lägenheter i hotell samt upptagning av ny dörr i fasad och nybyggnad av lastkaj.
Nybyggnad av industrihus i Sala
Bygglov nybyggnad industribyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sala
Fasadändring på flerbostadshus.
Tillbyggnad av skola i Sala
Bygglov tillbyggnad skola.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sala
Bygglov för fasadändring på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av kontor i Sala
Bygglov för fasadändring på kontor/butik.
Nybyggnad av panncentral i Sala
Bygglov för nybyggnad av panncentral med flisförråd.
Nybyggnad av parhus i Sala
Bygglov för nybyggnad av parhus.
Utvändigt underhåll av pensionärsbostad i Sala
Bygglov för nybyggnad av solfångare på äldreboende.
Tillbyggnad av hembygdsgård i Sala
Bygglov för om- och tillbyggnad av bygdegård.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Sala
Bygglov för nybyggnad av hinderbana.
Nybyggnad av nätstation i Sala
Bygglov för nybyggnad av nätstation (ns28797 hedåsen).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sala
Bygglov för inglasning av balkong på flerbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Sala
Anmälan rivning enbostadshus.
Nybyggnad av uthus i Sala
Anmälan uthus med möteslokal.
Nybyggnad av nätstation i Sala
Bygg- och rivningslov för rivning och nybyggnad av nätstation (ns41954 hedbo s) Olsbo 1:1,Sätra 1:71.
Nybyggnad av transformatorstation i Sala
Bygg- och rivningslov för rivning och nybyggnad av transformatorstation (ns08724 sandviken) Fläckebo-nyby 1:2,Sätra 1:49.
Utvändigt underhåll av industrihus i Sala
Fasadändring på industribyggnad, solpaneler.
Nybyggnad av klubbhus i Sala
Bygglov nybyggnad komplementbyggnad / nytt klubbhus.
Nybyggnad av plank i Sala
Bygglov plank/mur.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sala
Inglasning av balkonger på flerbostadshus.
Nybyggnad av belysningsmast i Sala
Ljussättning av Väsby kyrkogård.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sala
Nybyggnad av parkeringsplatser.
Nybyggnad av nätstation i Sala
Nybyggnad av prefabricerad nätstation.
Nybyggnad av telestation i Sala
Nybyggnad av teknikbod.
Tillbyggnad av förråd i Sala
Tillbyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av barack i Sala
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av etableringsbyggnader.
Nybyggnad av lager i Sala
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av kontor i Sala
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av moduler för kontor.
Byte av tak på rådhuset i Sala
Anmälan fasadändring takbyte. K-märkt byggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sala
Anmälan om ändring/installation av hiss i flerbostadshus.
Rivning av omklädningsrum i Sala
Rivningslov för rivning av byggnader på silvervallen.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: