Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Sala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av häktet på Salberga anstalt
Ombyggnad av klientyta 1350 kvm, personalyta 250 kvm, nybyggnad trapphus och hiss ca 200 kvm, nybyggnad rastgårdar ca 380 kvm, ombyggnad centralbyggnad ca 180 kvm mm. Säkerhetsskyddad upphandling.
Om- och tillbyggnad av låg- & mellanstadieskola i Sala
Om- och tillbyggnad av Vallaskolan. Byggherren, projektörer och entreprenörer genom förtroendefullt samarbete löser en komplex bygguppgift. Byggnaden ska inrymma 200-250 elever.
Ny- och tillbyggnad av sjukhus i Sala
Rivning av hus 06,07 och 10 samt 0304 01. Total yta som avyttras och rivs= 28 963 kvm BTA. Planen är att sammankoppla befintliga byggnader ( 01 och 02) med nybyggnaden, även under mark inkl. kulvert.
Nybyggnad av idrottshall på Lärkans sportfält i Sala
Avser nybyggnad av idrottshall med tillhörande funktioner på Lärkans sportfältsområde. I projektet ingår rivning av befintlig verkstadsbyggnad, nybyggnation av verkstadsbyggnad, funktioner som cafédel, läktare omklädningsrum, huvudentré samt mindre ombyggnation av befintlig idrottsanläggning.
Stamrenovering av flerbostadshus i Sala, etapp 1
Arbetet kommer att pågå under 4 år. Ca 500 lägenheter. 5 etapper.
Ombyggnad av panna för RT-flis vid Kraftvärmeverket i Sala
Denna inbjudan avser pannombyggnationer med tillhörande kompletteringar i rökgasreningsutrustning och bottenaskhantering. Delar som kan komma att ingå i denna ombyggnad är pannbotten, murning, tryckkärlsdelar, överhettare, bottenaskhantering, rökgaskanaler, stoftfilter och flygaskhantering, Dessutom kompletteringar i el, styr och reglerutrustning för dessa delar.
Exploatering och nybyggnad av villor i Ängshagen, Sala
Husen kommer att ha sadeltak med tegel. Ca 5 st huskroppar.
Nybyggnad av villor i Sala
Nybyggnation av 8 st enbostadshus i två våningar. Planområdets läge Museigatan 1 A B C, Sala stad.
Nytt vägskydd/A-anläggning vid Kumla kyrkby
Uppgradering. Byte av vägskyddsanläggning, kraftmatning och nya skyddsportaler.
Nybyggnad av industrihus i Sala
Nybyggnad av industri/lagerbyggnad.
Nybyggnad av industriområde i Sala
Gata och VA är utbyggt. 61000 kvm mark.
Nybyggnad av grupphus i Sala
Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Sala
Avser tillbyggnad av livsmedelsindustri på ca 200-250 kvm.
Förlängning av plattform i Ransta
Förlängning med ca 55 meter samt upprustning och handikappanpassning. El och signalarbeten.
Ombyggnad av prästgård i Sala
Ombyggnad av prästbostad till församlingslokal.
Nybyggnad av maskinhall i Sala
Förhandsbesked för nybyggnad av maskinhall efter avstyckning.
Utvändig underhåll av kyrka i Västerås
Fönsterrenovering i Västerfärnebo Kyrka.
Nybyggnad av vårdcentral i Sala
Nybyggnad av vårdcentral och nybyggnad av äldreboende.
Nybyggnad av industrihus i Sala
Nybyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av kontor i Sala
Ändrad användning av restaurang till kontor.
Ombyggnad av park i Sala
Om- och tillbyggnad av Sala Folkets park.
Ombyggnad av industrihus i Sala
Ombyggnad av industribyggnad.
Rivning av industrihus i Sala
Rivning av industribyggnader.
Rivning av enbostadshus i Sala
Rivning av nedbrunnet enbostadshus.
Nybyggnad av skjutbana i Sala
Rivning och nybyggnad av skjuthall.
Nybyggnad av kontor i Sala
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av moduler för kontor.
Tillbyggnad av fritidsanläggning i Sala
Tillbyggnad av friluftsanläggning.
Tillbyggnad av förråd i Sala
Tillbyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av skärmtak i Sala
Tillbyggnad av skärmtak över entré.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sala
Nybyggnad av solelanläggning på flerbostadshus.
Nybyggnad av telestation i Sala
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av belysningsmast i Sala
Ljussättning av Väsby kyrkogård.
Nybyggnad av telestation i Sala
Nybyggnad av fackverkstorn med teknikbodar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sala
Inglasning av balkong på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sala
Inglasning av balkonger på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Sala
Fasadändring på industribyggnad, solpaneler.
Nybyggnad av teknikbod i Sala
Rivning samt byggande av elanläggning för tågtrafiken.
Utvändigt underhåll av affärshus i Sala
Fasadändring av affärshus.
Utvändigt underhåll av skola i Sala
Installation av utvändig hiss på skola.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sala
Fasadändring på flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: