Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Sala

Nybyggnad av sjukhus i Sala

Nybyggnad av F-6 skola och förskola i Ransta

Nybyggnad av punkthus i Sala

Ombyggnad/rivning av sjukhus i Sala

ROT-renovering av flerbostadshus i Sala, etapp 3 mfl

Nytt bostadsområde i Sala

Nybyggnad av hyreslägenheter i Sala

Nybyggnad av flerbostadshus i Sala

Nybyggnad av seniorvillor i Sala

Nybyggnad av LSS bostad i Sala

Nybyggnad av LSS-boende i Sala

Invändigt underhåll av flerbostadshus i Sala

Nybyggnad av godsmottagning och sopstation i Sala

ROT-renovering av flerbostadshus i Sala

Sanering av sågverkstad i Salbohed

Rivning av sjukhus i Sala

Nybyggnad av villor i Sala

Ombyggnad av gruppbostad i Sala

Om- och utbyggnad av deponigasanläggning vid avfallsanläggning i Sala

Nybyggnad av verkstad i Sala

Ombyggnad av prästgård i Sala

Ny gång- och cykelväg i Sala

Invändig renovering av väggar & valv i Kumla kyrka

Sanering av mark i Sala

Tillbyggnad av gruppbostad i Sala

Hyra av moduler till skola i Sala

Installation av fjärrvärme i siloanläggning i Sala

Utveckling av friluftsområde Måns Ols i Sala, etapp 1

Ombyggnad ventilation i matsalsbyggnad i Sala

Ombyggnad av personallokal i Sala

Ombyggnad av flerbostadshus i Sala

Nybyggnad av gc-väg i Sala

Utvändigt underhåll av affärslokal i Sala

Tillbyggnad av affärshus i Sala

Rivning av transformatorstation i Sala

Rivning av enbostadshus i Sala

Utvändigt underhåll av kontor i Sala

Nybyggnad av kiosk i Sala

Nybyggnad av mast i Sala

Nybyggnad av nätstation i Sala

Nybyggnad av parkeringsplats i Sala

Nybyggnad av datorhall i Sala

Nybyggnad av fritidshus i Sala

Nybyggnad av förråd i Sala

Ombyggnad av carport i Sala

Nybyggnad av skärmtak i Sala

Nybyggnad av telestation i Sala

Nybyggnad av transformatorstation i Sala

Tillbyggnad av parhus i Sala

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: