Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Sala

Nybyggnad av F-6 skola och förskola i Ransta

Nybyggnad av punkthus i Sala

ROT-renovering av flerbostadshus i Sala, etapp 3 mfl
Planerat projekt efter etapp 1, projnr 916414. Arbetet kommer att delas upp i flera etapper och kommer att pågå under flera år. Vi har uppskattat byggstart. Okänd kostnad.

Nytt bostadsområde i Sala
Totalt 41 villatomter. Första 10 husen byggs med extern entreprenörer se projektnummer 1311974.

Stamrenovering av flerbostadshus i Sala
Upphandlingen syftar till att byggherren tillsammans med utvalda partners ska skapa en strukturerad samarbetsform där byggherren, projektörer och entreprenörer genom förtroendefullt samarbete löser en komplex bygguppgift. Salabostäder kommer under kommande 20 år ha ett behov av stamrenovering av ca 2000 lgh.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sala
Hörntomten vid Bergslagsgatan norr om Östra Tulegatan.

Nybyggnad av LSS-boende i Sala
Bygglov för nybyggnad av lss-boende.

Nybyggnad av LSS bostad i Sala
Varje lägenhet kommer att vara ca 50-55 kvm och förses med uteplats.

Invändigt underhåll av flerbostadshus i Sala
Ombyggnad skall ske av värme- och tappvattensystem för fem stycken hus med sammanlagt 145st lägenheter, 17st lokaler samt förråd, cykelrum, skyddsrum mm.

ROT-renovering av flerbostadshus i Sala
Entreprenaden omfattar stambyte samt helrenovering av badrum i två huskroppar, totalt 50 lägenheter. Tänkbara åtgärder i övrigt är helrenovering av kök, installation av FTX-system, förberedelse för individuell mätning av varmvatten samt förberedelse för tvätt- och diskmaskin. Renoveringen skall i viss mån genomföras med hyresgästerna kvarboende. Gäller 40-45 lägenheter på Dammgatan 1 A-C samt 15-16 st lägenheter på Strandvägen 9 A-D.

Sanering av sågverkstad i Salbohed
Efterbehandlingen avser en fastighet öster om tätorten Salbohed i Sala kommun där tidigare kvarn och sågverksamhet bedrivits, bl a tryckimpregnering av virke. I entreprenaden ingår projektering, schaktning, borttransport, mottagning på anläggning med tillstånd för behandling och deponering av dioxin- och kopparförorenade massor.

Nybyggnad av villor i Sala
Nybyggnation av 8 st enbostadshus i två våningar. Planområdets läge Museigatan 1 A B C, Sala stad.

Nybyggnad av besökscentrum i Sala
Nybyggnad av informationscenter med wc-byggnad, uteklassrum, utsiktsplats, utsiktstorn samt ca 300 meter spång och tillägg i Västmanlands län.

Om- och utbyggnad av deponigasanläggning vid avfallsanläggning i Sala
Avser installation av en ny regler- och kompressorstation samt uttagsledningar för anslutning till 21 st befintliga uttagsbrunnar.

Nybyggnad av LSS bostad i Sala
Skede 1, fördjupad programhandling. Skede 2 utförande/totalentreprenad.

Invändig renovering av väggar & valv i Kumla kyrka
Planerat projekt. Oklar byggstart.

Installation av fjärrvärme i siloanläggning i Sala
Omfattar en komplett leverans av material och montage/installation av fjärrvärmeledning. inklusive värmeväxlare, effekten för torkanläggningen är c:a 5 MW fördelat på två stycken torkar var av en är på 1,5 MW och en är på 3,5 MW.

Hyra av moduler till skola i Sala
Lokalbehovet gäller totalt två stycken undervisningsrum med tillhörande lokaler.

Tillbyggnad av gruppbostad i Sala
Bygglov för tillbyggnad av lss-boende, målning av parkeringslinjer och nybyggnad av cykelskjul.

Utveckling av friluftsområde Måns Ols i Sala, etapp 1

Ombyggnad av personallokal i Sala
Bygglov för ändrad användning av grovtvättstuga till personalutrymmen i flerbostadshus.

Nybyggnad av processhall i Sala
Bygglov nybyggnad av processbyggnad på avfallsanläggning.

Ombyggnad av stall i Sala
Bygglov ombyggnad av stall.

Nybyggnad av idrottshall i Sala
Förhandsbesked för nybyggnad av idrottshall.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sala
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av industrihus i Sala
Anmälan industribyggnad.

Ombyggnad av industrihus i Sala
Bygglov för ombyggnad av industri- och lagerbyggnad.

Nybyggnad av gc-väg i Sala
Planerat projekt ur investeringsbudget. Placering är ej fastställd. Man ska se vart behov finns. Uppskattad start och kostnad.

Rivning av förråd i Sala
Rivningslov för rivning av byggnader inför nybyggnation.

Rivning av toalett i Sala
Rivningslov för rivning av utedass.

Rivning av förråd i Sala
Rivningslov för rivning äldre lada.

Nybyggnad av kiosk i Sala
Bygglov för nybyggnad av kiosk.

Nybyggnad av nätstation i Sala
Bygglov för nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av skärmtak i Sala
Bygglov för nybyggnad av skärmtak/uteklassrum.

Nybyggnad av telestation i Sala
Bygglov för nybyggnad av teknikbod (tekniknod).

Rivning av enbostadshus i Sala
Anmälan för rivning av nedbrunnet enbostadshus.

Utvändigt underhåll av kontor i Sala
Bygglov fasadändring för ny utrymningsväg.

Nybyggnad av förråd i Sala
Bygglov för nybyggnad av cykelförråd.

Nybyggnad av mast i Sala
Bygglov för nybyggnad av fackverkstorn.

Nybyggnad av staket i Sala
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak på industri- och lagerbyggnad samt uppsättning av staket.

Tillbyggnad av förråd i Sala
Bygglov tillbyggnad av komplementbyggnad.

Nybyggnad av förråd i Sala
Bygglov nybyggnad av förråd.

Nybyggnad av plank i Sala
Bygglov nybyggnad av plank Silvergruvan 1:303,1:297.

Nybyggnad av plank i Sala
Bygglov nybyggnad av plank.

Tillbyggnad av parhus i Sala
Bygglov för tillbyggnad av parhus.

Utvändigt underhåll av affärslokal i Sala
Skyltfönster sätt igen, isolering- och plåtarbeten.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: