Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Sala

Ombyggnad av sjukhus i Sala, etapp 3
Västmanlands sjukhus i Sala kommer delvis att rivas, en nybyggnation kommer att byggas i anslutning till befintlig byggnad samt renovering av den del av befintliga byggnaden som ej rivs.
Om- och tillbyggnad av låg- & mellanstadieskola i Sala
Om- och tillbyggnad av Vallaskolan. Byggherren, projektörer och entreprenörer genom förtroendefullt samarbete löser en komplex bygguppgift. Byggnaden ska inrymma 200-250 elever.
Stamrenovering av flerbostadshus i Sala
Upphandlingen syftar till att byggherren tillsammans med utvalda partners ska skapa en strukturerad samarbetsform där byggherren, projektörer och entreprenörer genom förtroendefullt samarbete löser en komplex bygguppgift. Salabostäder kommer under kommande 20 år ha ett behov av stamrenovering av ca 2000 lgh.
Stamrenovering av flerbostadshus i Sala
Arbetet kommer att pågå under 4 år. Ca 300-500 lägenheter.
Ny- och tillbyggnad av sjukhus i Sala, etapp 2
Planen är att sammankoppla befintliga byggnader (0313 01 och 02) med nybyggnaden, även under mark med kulvert. Västmanlands sjukhus i Sala kommer delvis att rivas, en nybyggnation kommer att byggas i anslutning till befintlig byggnad samt renovering av den del av befintliga byggnaden som ej rivs.
Nybyggnad av idrottshall på Lärkans sportfält i Sala
Avser nybyggnad av idrottshall med tillhörande funktioner på Lärkans sportfältsområde. I projektet ingår rivning av befintlig verkstadsbyggnad, nybyggnation av verkstadsbyggnad, funktioner som cafédel, läktare omklädningsrum, huvudentré samt mindre ombyggnation av befintlig idrottsanläggning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sala
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och förråd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sala
Hörntomten vid Bergslagsgatan norr om Östra Tulegatan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sala
Bygglov för nybyggnad av 3 st. flerbostadshus.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Sala
Ombyggnad skall ske av värme- och tappvattensystem för fem stycken hus med sammanlagt 145st lägenheter, 17st lokaler samt förråd, cykelrum, skyddsrum mm.
Rivning av sjukhus i Sala, etapp 1
Rivning av hus 300 06,07 och 10 samt 0304 01. Total yta som avyttras och rivs= 28 963 kvm BTA. Ett tydligt grönt stråk med gång- och cykelvägar separerade från fordonstrafik planeras. Västmanlands sjukhus i Sala kommer delvis att rivas, en nybyggnation kommer att byggas i anslutning till befintlig byggnad samt renovering av den del av befintliga byggnaden som ej rivs.
Nybyggnad av villor i Sala
Nybyggnation av 8 st enbostadshus i två våningar. Planområdets läge Museigatan 1 A B C, Sala stad.
Sluttäckning av Isätra avfallsanläggning i Sala, etapp 1
Avser ombyggnad av ledningssystem för avledning av lakvatten, installation av ledningssystem för avledning av yt-/dagvatten, justering av terrassering- installation av tätskikt, dräneringsmatta och skyddstäckningsmassor på ca 4,4 ha deponiyta.
Nybyggnad av industriområde i Sala
Gata och VA är utbyggt. 61000 kvm mark.
Nybyggnad av besökscentrum i Sala
Nybyggnad av informationscenter med wc-byggnad, uteklassrum, utsiktsplats, utsiktstorn samt ca 300 meter spång och tillägg i Västmanlands län.
Ombyggnad av prästgård i Sala
Ombyggnad av prästbostad till församlingslokal.
Installation av fjärrvärme i siloanläggning i Sala
Omfattar en komplett leverans av material och montage/installation av fjärrvärmeledning. inklusive värmeväxlare, effekten för torkanläggningen är c:a 5 MW fördelat på två stycken torkar var av en är på 1,5 MW och en är på 3,5 MW.
Byte av hissar vid äldreboende i Sala
Avser byte av 2 st hissar, en personhiss och en sänghiss.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sala
Bygglov för inglasning av balkong på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av kontor i Sala
Anmälan fasadändring takbyte.
Nybyggnad av grupphus i Sala
Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus.
Tillbyggnad av lager i Sala
Bygglov tillbyggnad lagerlokal.
Tillbyggnad av kontor i Sala
Bygglov kontor/kontorshus.
Ombyggnad av järnvägsstation i Sala
Bygglov ombyggnad av tak på järnvägsstation.
Nybyggnad av skärmtak i Sala
Bygglov nybyggnad av väderskydd.
Nybyggnad av förråd i Sala
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av nätstation i Sala
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av telestation i Sala
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Sala
Bygglov för nybyggnad transformatorstation.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Sala
Bygglov för tillbyggnad av inglasad altan på enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sala
Bygglov inglasning av balkonger på flerbostadshus.
Ombyggnad av samlingslokal i Sala
Bygglov ändrad användning från sommarbostad till samlingslokal/värmestuga.
Ombyggnad av enbostadshus i Sala
Anmälan för ombyggnad av garage till sovrum och badrum.
Ombyggnad av samlingslokal i Sala
Anmälan samlingslokal.
Tillbyggnad av enbostadshus i Sala
Anmälan tillbyggnad av orangerirum på enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sala
Bygglov för installation av solelanläggning på taket.
Nybyggnad av cistern i Sala
Bygglov för nybyggnad av drivmedelscistern.
Nybyggnad av barack i Sala
Tidsbegränsat lov för byggbodar.
Nybyggnad av barack i Sala
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av tillfälliga byggnader för etablering.
Utvändigt underhåll av kontorshus i Sala
Bygglov ombyggnad av tak.
Renovering av sluss vid Jakob Matts kvarn, Sala
Arbetet avser projektering och reparation av murverk i slusskammaren med tillhörande delar vid Jakob Matts kvarn. Slussen vid Jakob Matts kvarn är registrerat fornminne. Projektet avser sanering, renovering/ återställning av slusskammare uppförd i sten under 1830 talet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: