Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Sala

Nybyggnad av F-6 skola och förskola i Ransta

Nybyggnad av punkthus i Sala

ROT-renovering av flerbostadshus i Sala
Planerat projekt efter projnr 916414. Arbetet kommer att pågå under flera år. Ca 300-500 lägenheter.

Nytt bostadsområde i Sala
Totalt 41 villatomter. Första 10 husen byggs med extern entreprenörer se projektnummer 1311974.

Nybyggnad av hyreslägenheter i Sala
SABO Kombohus Mini.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sala
Hörntomten vid Bergslagsgatan norr om Östra Tulegatan.

Nybyggnad av LSS-boende i Sala
Bygglov för nybyggnad av lss-boende.

Invändigt underhåll av flerbostadshus i Sala
Ombyggnad skall ske av värme- och tappvattensystem för fem stycken hus med sammanlagt 145st lägenheter, 17st lokaler samt förråd, cykelrum, skyddsrum mm.

Nybyggnad av processhall i Sala
Bygglov nybyggnad av processbyggnad på avfallsanläggning.

Sanering av sågverkstad i Salbohed
Efterbehandlingen avser en fastighet öster om tätorten Salbohed i Sala kommun där tidigare kvarn och sågverksamhet bedrivits, bl a tryckimpregnering av virke. I entreprenaden ingår projektering, schaktning, borttransport, mottagning på anläggning med tillstånd för behandling och deponering av dioxin- och kopparförorenade massor.

Nybyggnad av villor i Sala
Nybyggnation av 8 st enbostadshus i två våningar. Planområdets läge Museigatan 1 A B C, Sala stad.

Nybyggnad av besökscentrum i Sala
Nybyggnad av informationscenter med wc-byggnad, uteklassrum, utsiktsplats, utsiktstorn samt ca 300 meter spång och tillägg i Västmanlands län.

Utveckling av friluftsområde Måns Ols i Sala, etapp 2

Utveckling av friluftsområde Måns Ols i Sala, etapp 3

Utveckling av friluftsområde Måns Ols i Sala, etapp 4

Utveckling av friluftsområde Måns Ols i Sala, etapp 5

Om- och utbyggnad av deponigasanläggning vid avfallsanläggning i Sala
Avser installation av en ny regler- och kompressorstation samt uttagsledningar för anslutning till 21 st befintliga uttagsbrunnar.

Nybyggnad av LSS bostad i Sala
Skede 1, fördjupad programhandling. Skede 2 utförande/totalentreprenad.

Förlängning av plattform i Ransta
Förlängning med ca 55 meter samt upprustning och handikappanpassning.

Invändig renovering av väggar & valv i Kumla kyrka

Ombyggnad av vind i Sala
Bygglov för ombyggnad och ändrad användning från vind till sex stycken lägenheter i flerbostadshus.

Tillbyggnad av gruppbostad i Sala
Bygglov för tillbyggnad av lss-boende, målning av parkeringslinjer och nybyggnad av cykelskjul.

Ombyggnad av butik i Sala
Ombyggnad av entréparti, kontor och butik.

Hyra av moduler till skola i Sala
Lokalbehovet gäller totalt två stycken undervisningsrum med tillhörande lokaler.

Installation av fjärrvärme i siloanläggning i Sala
Omfattar en komplett leverans av material och montage/installation av fjärrvärmeledning. inklusive värmeväxlare, effekten för torkanläggningen är c:a 5 MW fördelat på två stycken torkar var av en är på 1,5 MW och en är på 3,5 MW.

Byte av hissar vid äldreboende i Sala
Avser byte av 2 st hissar, en personhiss och en sänghiss.

Utveckling av friluftsområde Måns Ols i Sala, etapp 1

Ombyggnad av personallokal i Sala
Bygglov för ändrad användning av grovtvättstuga till personalutrymmen i flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sala
Bygglov för nybyggnad av 3 st. flerbostadshus.

Nybyggnad av maskinhall i Sala
Förhandsbesked för nybyggnad av maskinhall efter avstyckning.

Rivning av förråd i Sala
Rivningslov för rivning av byggnader inför nybyggnation.

Rivning av garage i Sala
Rivningslov för rivning av tre garagelängor.

Rivning av toalett i Sala
Rivningslov för rivning av utedass.

Rivning av förråd i Sala
Rivningslov för rivning äldre lada.

Nybyggnad av förråd i Sala
Bygglov för nybyggnad av cykelförråd.

Nybyggnad av enbostadshus i Sala
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus med garage.

Nybyggnad av brygga i Sala
Bygglov för nybyggnad av flytbrygga.

Utvändigt underhåll av kontor i Sala
Bygglov fasadändring för ny utrymningsväg.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sala
Bygglov för fasadändring - solcellsanläggning på flerbostadshus.

Utvändigt underhåll av samlingslokal i Sala
Bygglov för fasadändring på lokal.

Ombyggnad av kontor i Sala
Bygglov för ändrad användning av lokal/vind till lägenhet eller kontor i industri-, affärs-, kontors- och lägenhetsbyggnad.

Nybyggnad av förråd i Sala
Bygglov nybyggnad av förråd.

Nybyggnad av nätstation i Sala
Bygglov för nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av skärmtak i Sala
Bygglov för nybyggnad av skärmtak/uteklassrum.

Nybyggnad av telestation i Sala
Bygglov för nybyggnad av teknikbod (tekniknod).

Nybyggnad av lager i Sala
Bygglov för nybyggnad av tälthall.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sala
Bygglov för ombyggnad av 10 st balkonger på flerbostadshus.

Nybyggnad av staket i Sala
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak på industri- och lagerbyggnad samt uppsättning av staket.

Nybyggnad av plank i Sala
Bygglov nybyggnad av plank Silvergruvan 1:303,1:297.

Nybyggnad av plank i Sala
Bygglov nybyggnad av plank.

Nybyggnad av telestation i Sala
Bygglov nybyggnad teknikbod.

Nybyggnad av transformatorstation i Sala
Bygglov nybyggnad transformatorstation.

Tillbyggnad av förråd i Sala
Bygglov tillbyggnad av komplementbyggnad.

Ombyggnad av stall i Sala
Väderskydd för hästar.

Ombyggnad av industrihus i Sala
Anmälan industribyggnad.

Utvändigt underhåll av affärslokal i Sala
Skyltfönster sätt igen, isolering- och plåtarbeten.

Nybyggnad av hönshus i Sala
Bygglov nybyggnad av hönshus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: