Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Norberg

Nybyggnad av idrottshall i Norberg
Objektet avser nybyggnad av idrottshall och fritidsgård. Byggnaden skall inrymma idrottshall, omklädningsrum, café, servering och kök samt utrymme för fritidsgård med tillhörande utrymmen. Kombinationshall med läktarplatser för ca 300 personer. Fritidsgård skall inrymma ca 100 personer. Utvändig anpassning av mark för parkering av personbilar och uppställning av husbilar och husvagnar.

Om- och tillbyggnad av skola i Norberg
Avser tillbyggnad av entré, nya ytskikt, nytt luftbehandlingsaggregat, mindre ytor med ny asfaltsbeläggning och erforderliga återställningsarbeten av mark.

Ombyggnad av flerbostadshus i Norberg
Bygglov för ändrad användning från butik/garage til bostäder inom fastigheten rutgården 4.

Ombyggnad av restaurang i Norberg
Bygglov för ändrad användning av gym till restaurang och livsmedelsbutik inom fastigheten norbergsby 50:4, norbergs kommun.

Nybyggnad av markanläggning i Norberg
Marklov för utfyllnad inom fastigheten källan 1, norbergs kommun.

Nybyggnad av plank i Norberg
Bygglov för nybyggnad av plank inom fastigheten högfors 1:34, norbergs kommun.

Nybyggnad av regionnät i Norberg
Strandskyddsdispens för ny jordkabel inom fastigheterna klacken 1:13, 1:25 och norbergsby 8:4, norbergs kommun.

Nybyggnad av brygga i Norberg
Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av brygga inom fastigheten norbergsby s:13, norbergs kommun.

Nybyggnad av lager i Norberg
Tidsbegränsat bygglov för uppdörande av tält inom fastigheten spännarhyttan 2:9, norbergs kommun.

Nybyggnad av barack i Norberg
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av moduler inom fastigheten kylsbo 1:6, norbergs kommun.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: