Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Norberg

Nybyggnad av idrottshall i Norberg
Objektet avser nybyggnad av idrottshall och fritidsgård. Byggnaden skall inrymma idrottshall, omklädningsrum, café, servering och kök samt utrymme för fritidsgård med tillhörande utrymmen. Kombinationshall med läktarplatser för ca 300 personer. Fritidsgård skall inrymma ca 100 personer. Utvändig anpassning av mark för parkering av personbilar och uppställning av husbilar och husvagnar.

Nybyggnad av förskola i Skallberget
Projektet ligger stilla. Placering oklar. 4 avdelningar.

Om- och tillbyggnad av skola i Norberg
Avser tillbyggnad av entré, nya ytskikt, nytt luftbehandlingsaggregat, mindre ytor med ny asfaltsbeläggning och erforderliga återställningsarbeten av mark.

Tillbyggnad av industrihus i Norberg
Bygglov för om- och tillbyggnad av industribyggnad inom fastigheten spännarhyttan 2:10, norbergs kommun.

Ombyggnad av flerbostadshus i Norberg
Bygglov för ändrad användning från butik/garage til bostäder inom fastigheten rutgården 4.

Reparation av bro över Svartån vid Olsbenning
Förstärkning stenvalv, utbyte överbyggnad platsbro.

Tillbyggnad av produktionslokaler i Norberg

Nybyggnad av markanläggning i Norberg
Marklov för utfyllnad inom fastigheten källan 1, norbergs kommun.

Tillbyggnad av carport i Norberg
Bygglov för tillbyggnad av carport inom fastigheten norbergsby 71:1, norbergs kommun.

Nybyggnad av silo i Norberg
Bygglov för nybyggnad av silo inom fastigheten spännarhyttan 2:10, norbergs kommun.

Nybyggnad av brygga i Norberg
Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av brygga inom fastigheten norbergsby s:13, norbergs kommun.

Nybyggnad av lager i Norberg
Tidsbegränsat bygglov för uppdörande av tält inom fastigheten spännarhyttan 2:9, norbergs kommun.

Nybyggnad av barack i Norberg
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av moduler inom fastigheten kylsbo 1:6, norbergs kommun.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: