Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Kungsör

Ombyggnad av äldreboende i Kungsör
Efter tillbyggnaden, se projektnummer 931167, är färdigställd renoveras den befintliga delen.

Ombyggnad av flerbostadshus i Kungsör
6 mindre lägenheter byggs om till 3 större lägenheter samt nybyggnad av 3 nya uteplatser.

Ombyggnad av ventilation på vårdcentral i Kungsör
Energibesparande åtgärder.

Ombyggnad av markanläggning i Kungsör
Marklov, utjämning av schaktmassor, utfyllnad av tomtgränser Skillinge 2:237,2:235,2:239,2:238,2:290.

Nybyggnad av förråd i Kungsör
Bygglov nybyggnad av 3 st försäljningsbodar samt ommålning av befintlig fastighet "kajutan".

Tillbyggnad av förskola i Kungsör
Bygglov tillbyggnad av förskola, tak över uteplats samt inglasning.

Nybyggnad av parkeringsplats i Kungsör
Bygglov uppförande av parkering.

Utvändigt underhåll av skorsten i Kungsör
Bygglov utvändig ändring av flerbostadshus, plåtinklädnad av skorstenar.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kungsör
Bygglov utvändig ändring av flerbostadshus, byte av fönster.

Utvändigt underhåll av kontor i Kungsör
Bygglov utvändig ändring, ny fasadfärg och ändring av skyltar på industribyggnad/kontorsbyggnad.

Byte till bergvärme på gruppboende i Kungsör
Energibesparande åtgärder.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: