Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Köping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av punkthus i Köping
Ca 20-30 lägenheter.
Nybyggnad av magasin 19 i Köpings hamn
Objektet avser rivnings- och saneringsarbeten av Magasin 09 i Köpings hamn samt återställande av mark.
Fasadrenovering på flerbostadshus i Köping
Fasad ska tilläggsisoleras, rappas och målas i två olika kulörer. Balkonger ska renoveras och fönster bytas ut.
Rivning av vårdlokal i Köping, del 2
Del 1, 1462017. Rivning av vårdlokaler samt skyddsrum.
Rivning av vårdlokal i Köping, del 1
Del 2, 1481608. Rivning av vårdlokaler samt skyddsrum.
Omläggning av fjärrvärmeledningar vid Bergsgatan i Köping
Avser en större omläggning av fjärrvärmeledningar i Bergsgatan och vid Västmanlands Sjukhus i Köping.
Ombyggnad av avloppspumpstation i Köpings kommun
Ombyggnationen kommer att innebära att en ny pumpsump sänks ned i befintlig pumpsump och en ny överbyggnad placeras ovanpå pumpsumpen. All utrustning byts ut mot ny.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Köping
78 balkonger, 12 franska balkonger.
Omläggning av tak på flerbostadshus i Köping
Objektet avser omläggning av tegeltak på Kvarnvägen 3-5 i Köping.
Ombyggnad av va-ledning i Köping
Renovering av huvudvattenledningen längs Ringvägen mellan Östanåsgatan och Arbmans väg.
Rivning av industrihus i Köping
Rivning av industrilokaler.
Rivning av affärshus i Köping
Rivning del av affärslokaler.
Tillbyggnad av industrihus i Köping
Tillbyggnad av industrilokaler.
Ombyggnad av flerbostadshus i Köping
Anmälan Installation eller ändring av ventilation i flerbostadshus.
Nybyggnad av bensinstation i Köping
Nybyggnad av bensinstation.
Nybyggnad av industrihus i Köping
Nybyggnad av industrilokaler.
Ombyggnad av affärshus i Köping
Ändring av planlösning i affärslokaler.
Ombyggnad av flerbostadshus i Köping
Ändrad användning av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Köping
Ändrad användning flerbostadshus.
Ombyggnad av skola i Köping
Ändrad användning samt ändring av planlösning i skola.
Ombyggnad av industribyggnad i Köping
Ändring av planlösning i industrilokaler samt rivning.
Nybyggnad av nätstation i Köping
Nybyggnad av nätstatiion.
Nybyggnad av nätstation i Köping
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Köping
Nybyggnad av tranformatorstation (N3797 Åkerby).
Nybyggnad av transformatorstation i Köping
Nybyggnad av transformatorstation (N3785 Åsby Gård).
Nybyggnad av transformatorstation i Köping
Nybyggnad av transformatorstation (N3795 Malma Pumpstation).
Nybyggnad av transformatorstation i Köping
Nybyggnad av transformatorstation (N3796 Tibble).
Nybyggnad av transformatorstation i Köping
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Köping
Nybyggnad av transformatorstation. (N3794 Gålby).
Nybyggnad av uthus i Köping
Nybyggnad av uthus.
Nybyggnad av lastkaj i Köping
Nybyggnad tak över lastkaj.
Nybyggnad av förråd i Köping
Uppförande av tre stycken moduler, tillfälligt bygglov till 2019-08-30.
Utvändigt underhåll av förråd i Köping
Utvändig ändring av förrådsbyggnad, byte till garageport.
Utvändigt underhåll av radhus i Köping
Utvändig ändring av rad/kedjehus, carport och förråd-byte av fasadkulör.
Ombyggnad av affärshus i Köping
Ändrad användning av affärslokaler samt uppsättning av skyltar.
Rivning av transformatorstation i Köping
Rivningsanmälan Transformatorstation.
Rivning av transformatorstation i Köping
Rivningsanmälan Transformatorstation. (N3617).
Nybyggnad av transformatorstation i Köping
Strandskyddsdispens - Nybyggnad av tranformatorstation samt rivning av bef.
Rivning av transformatorstation i Köping
Rivning av tranformatorstation.
Nybyggnad av mast i Köping
Nybyggnad av 42 meter högt ostadgat torn samt tre st teknikbodar (Site ID T315654.3).
Ombyggnad av mur i Köping
Ombyggnad av murar.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Köping
Ändring av ventilation i flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Köping
Ändring av bärande konstruktion.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: