Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Köping

Nybyggnad av bostadsområde i Köping
Köpings kommun via stadsarkitektkontoret är i behov av konsultstöd för att ta fram tre (3) utvecklingsförslag på möjlig framtida utveckling och utbyggnad av Macksta etapp 2 med omnejd, samt två (2) utvecklingsförslag för Marieberg, invid E18 i Köping.
Nybyggnad av punkthus i Köping
Ca 20-30 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Köping
Förslag till bostadsbyggande i form av friliggande småhus som en/tvåbostadshus samt radhus. Planen tillåter 34 småhustomter alternativt 26 småhustomter och 22 radhustomter.
Nybyggnad av kontorshus i Köping, etapp 3
Totalt 8 st hus som placeras i direkt anslutning till befintlig fabriksbyggnad.
Tillbyggnad av lager Köping
Tillbyggnad av industrilokaler. Ca 15 meter högt.
Ombyggnad av hamn i Köping
Muddring av botten och utbyggnad av hamnen för fartyg som är 160 meter lång och 23 meter bred. Muddringen påbörjas 2019.
Infrastrukturarbete inför kommande enbostadshus i Köping
Detta gäller tomter som säljs genom kommunens tomtkö.
Exploateringsområde för styckebyggdahus i Skogsborg
Köpings kommun via stadsarkitektkontoret är i behov av konsultstöd för att ta fram tre (3) utvecklingssförslag på möjlig framtida utveckling och utbyggnad av Macksta etapp 2 med omnejd, samt två (2) utvecklingsförslag för Marieberg, invid E18 i Köping.
Invändigt underhåll av kontorshus i Köping
1200 kvm renovering ytskikt, ändrad rumsindelning, ny el och vvs.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Köping
78 balkonger, 12 franska balkonger.
Rivning av vårdhem i Köping
Rivning av vårdlokaler samt två oljecisterner.
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Köping Lersäter Skedvi
I Köping kommun ska ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät byggas med avsikt att koppla samman intresserade fastigheter i Köping Lersäter Skedvi landsbygd.
Rivning av omklädningsrum i Köping
Entreprenaden omfattar sanering och rivning av Kristinelundsbadets omklädningsrum och kioskbyggnad i anslutning till huvudentrén samt skärmtak kopplade till dessa byggnader för att ge plats för ett nytt badhus och en ny idrottshall.
Utbyte av passagesystem och övervakningskameror i Köping
Utbyte av inpassagesystem och kameraövervakning.
Fasadrenovering på flerbostadshus i Köping
Lagning och målning av fasader, målning av plåtdetaljer och balkongpaneler, rivning av entrétak och uppfräschning av entréer. Avser husen på Kihlmansgatan 7 samt Nibblesbackevägen 25 F och G.
Omläggning av tegeltak på flerbostadshus i Köping
Omläggning av tegeltak på Lingonet 3, Furuvägen 1 i Köping.
Rivning av kontor i Köping
Rivning av kontorslokaler och transformatorstation.
Rivning av kontor i Köping
Rivning av kontorslokaler.
Tillbyggnad av samlingslokal i Köping
Tillbyggnad av publika lokaler - vindskydd, ändrad planlösning samt installation av hiss.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Köping
Utvändig ändring av flerbostadshus - balkonger.
Ombyggnad av hotell i Köping
Ändrad användning av hotell.
Ombyggnad av flerbostadshus i Köping
Ändrad användning flerbostadshus.
Ombyggnad av vandrarhem i Köping
Ändrad användning från restaurang till Bed & Breakfast.
Ombyggnad av flerbostadshus i Köping
Ändrad användning till 1 lägenhet.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Köping
Utvändig ändring flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av plank i Köping
Utvändig ändring plank.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Köping
Utvändig ändring Publoka Lokaler - solcellsanläggning på tak.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Köping
Utvändig ändring av flerbostadshus - utvändig trapp - utrymningsväg.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Köping
Utvändig ändring av flerbostadshus inglasning av balkong.
Nybyggnad av förråd i Köping
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av sophus i Köping
Nybyggnad av miljöstation.
Nybyggnad av nätstation i Köping
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av omklädningsrum i Köping
Nybyggnad av omklädningsbyggnad tillfälligt lov tom 2018-12-31.
Nybyggnad av telestation i Köping
Nybyggnad av teknikhus.
Nybyggnad av telestation i Köping
Nybyggnad av två teknikhus.
Nybyggnad av industrihus i Köping
Avser uppsättning av en gasinstallationsanläggning.
Rivning av magasin i Köpings hamn
Objektet avser rivnings- och saneringsarbeten av Magasin 09 i Köpings hamn samt återställande av mark.
Omläggning av papptak i Köping
Objektet är beläget på Nibblesbackesvägen 13 i Köpings kommun.
Utvändigt underhåll av affärshus i Köping
Utvändig ändring av affärslokaler byte av fasadkulör, uppsättning av skyltar samt rivning av en skylt.
Utvändigt underhåll av industrihus i Köping
Utvändig ändring av industrilokaler.
Rivning av industrihus i Köping
Rivning av reservpanna.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: