Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Köping

Ombyggnad av fjärrvärmeledningar i Köping
Västra Mälardalens Energi och Miljö AB, ska göra fyra omläggningar av fjärrvärmeledningar i Köping. En vid Nibbleskolan, en vid Skogsbrynskolan, en i Nygatan samt en i Prästgärdsgatan. Denna generalentreprenad omfattar samtliga erforderliga mark- , byggnads- och rörarbeten för fjärrvärmeledningar.
Nybyggnad av kontorshus i Köping, etapp 3
Totalt 8 st hus som placeras i direkt anslutning till befintlig fabriksbyggnad.
Tillbyggnad av lager Köping
Tillbyggnad av industrilokaler. Ca 15 meter högt.
Ombyggnad av kontor till bostäder mm i Köping
Utvändig ändring av flerbostadshus igensättning av fönster, nya balkonger, installation av hiss samt staket.
Ombyggnad av verkstad mm i Köping
Rivning av befintligt skärmtak och kompressorrum. Ombyggnad verkstad med tvätthallar, reparationshallar, snickeri, rörverkstad och kontor ca 665 kvm. Nybyggnad carport 79 kvm och kompressorbyggnad 10 kvm.
Renovering av hissar på Västmanlands sjukhus i Köping
Hiss 8-9, 10-11, 12-13 ny hisskorg med ny inredning. Hiss 17-18, 21-22 ny inredning, nya dörrar. Hiss 7 foliering, ny inredning.
Invändigt underhåll av kontorshus i Köping
1200 kvm renovering ytskikt, ändrad rumsindelning, ny el och vvs.
Omläggning av terassbjälklag på garagetak, Nygård 1, i Köping
Planerat projekt. Antagen entreprenör på projekt 919845 har option på detta. Uppskattad start och kostnad.
Fasadrenovering på flerbostadshus i Köping
Fasad ska tilläggsisoleras, rappas och målas i två olika kulörer. Balkonger ska renoveras och fönster bytas ut.
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Köping Lersäter Skedvi
I Köping kommun ska ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät byggas med avsikt att koppla samman intresserade fastigheter i Köping Lersäter Skedvi landsbygd.
Utbyte av passagesystem och övervakningskameror i Köping
Utbyte av inpassagesystem och kameraövervakning.
Rivning av omklädningsrum i Köping
Entreprenaden omfattar sanering och rivning av Kristinelundsbadets omklädningsrum och kioskbyggnad i anslutning till huvudentrén samt skärmtak kopplade till dessa byggnader för att ge plats för ett nytt badhus och en ny idrottshall.
Fasadrenovering på flerbostadshus i Köping
Lagning och målning av fasader, målning av plåtdetaljer och balkongpaneler, rivning av entrétak och uppfräschning av entréer. Avser husen på Kihlmansgatan 7 samt Nibblesbackevägen 25 F och G.
Omläggning av tegeltak på flerbostadshus i Köping
Omläggning av tegeltak på Lingonet 3, Furuvägen 1 i Köping.
Tillbyggnad av samlingslokal i Köping
Tillbyggnad av publika lokaler - vindskydd, ändrad planlösning samt installation av hiss.
Nybyggnad av samlingslokal i Köping
Nybyggnad av publika lokaler.
Nybyggnad av stall i Köping
Nybyggnad av stall.
Nybyggnad av telestation i Köping
Nybyggnad av teknikhus.
Nybyggnad av telestation i Köping
Nybyggnad av två teknikhus.
Nybyggnad av uthus i Köping
Nybyggnad av uthus.
Tillbyggnad av servering i Köping
Nybyggnad restaurang - tillfällig uteservering.
Nybyggnad av förråd i Köping
Nybyggnad uthus - lusthus.
Nybyggnad av industrihus i Köping
Avser uppsättning av en gasinstallationsanläggning.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Köping
Utvändig ändring Publoka Lokaler - solcellsanläggning på tak.
Nybyggnad av regionnät i Köping
Strandskyddsdispens kabeldragning inom vattendrag för elkabel.
Nybyggnad av sophus i Köping
Nybyggnad av 5 st miljöstationer Ran 2, Ekbacken 24:1, Nygård 3, 4, Vanadis 8.
Nybyggnad av lager i Köping
Nybyggnad av lagerlokaler - tält.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Köping
Inglasning av balkong lgh 1001 på flerbostadshus.
Omläggning av papptak i Köping
Objektet är beläget på Nibblesbackesvägen 13 i Köpings kommun.
Utvändigt underhåll av industrihus i Köping
Utvändig ändring av industrilokaler byte av fasadfärg.
Utvändigt underhåll av affärshus i Köping
Utvändig ändring av affärslokaler byte av fasadkulör, uppsättning av skyltar samt rivning av en skylt.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Köping
Ändrad användning från HVB till demensboende.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: