Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Köping

Nybyggnad av flerbostadshus, Sabo´s Kombohus i Köping, etapp 2
SABO Kombohus.

Ombyggnad för renrum i fabrik Köping

Nybyggnad av flerbostadshus i Köping

Nybyggnad av ämnesförråd i Köping

Ombyggnad av maskinbyggnad samt nytt ställverk i Köping

Tillbyggnad av bilhall i Köping
Tillbyggnad av bilhall, verkstad och besiktningsanläggning.

Nybyggnad av kontorshus i Köping, etapp 3 m fl
Totalt 8 st hus som placeras i direkt anslutning till befintlig fabriksbyggnad.

Ny sjöledning i Mälaren i Köping
Ca 11 km. Försörja ca 200 hushåll.

Ombyggnad till lägenheter i Köping
Industrilokal som ska byggas om till lägenheter.

Ombyggnad av verkstad mm i Köping
Rivning av befintligt skärmtak och kompressorrum. Ombyggnad verkstad med tvätthallar, reparationshallar, snickeri, rörverkstad och kontor ca 665 kvm. Nybyggnad carport 79 kvm och kompressorbyggnad 10 kvm.

Nytt bostadsområde i Köping

Nybyggnad av kontorshus i Köping, etapp 1
2-3 st hus som placeras i direkt anslutning till befintlig fabriksbyggnad. Totalt ska 8 hus byggas.

Nybyggnad av kontorshus i Köping, etapp 2
Totalt 8 st hus som placeras i direkt anslutning till befintlig fabriksbyggnad.

Ombyggnad till lägenheter i Köping

Invändigt underhåll av kontorshus i Köping
1200 kvm renovering ytskikt, ändrad rumsindelning, ny el och vvs.

Tillbyggnad av kontor i Köping
Tillbyggnad kontorslokaler.

Takomläggning av fabriksbyggnad i Köping
Takomläggning, 30 000 kvm.

Tillbyggnad av lager i Köping
Tillbyggnad av industrilokaler.

Omläggning av terassbjälklag på garagetak, Nygård 1, i Köping
Planerat projekt. Antagen entreprenör på projekt 919845 har option på detta. Uppskattad start och kostnad.

Tillbyggnad av industrihus i Köping
Tillbyggnad av industrilokal.

Nybyggnad av parkeringsplats i Köping
Planerat projekt i tidigt skede. Ca 36 st nya parkeringsplatser. Uppskattad start och kostnad.

Ombyggnad av entréområde och parkering vid idrottsplats i Köping
Avser ombyggnad av entréområde samt parkering vid Köpings IP.

Ny reservkraft vid värmeverk i Köping
Entreprenaden omfattar leverans och installation av komplett, funktionsfärdig reservkraftsanläggning med tillhörande installationer och kringutrustning.

Viltsäkring av järnväg mellan Näverkärret-Krampen

Ombyggnad av kontor till lägenheter i Köping

Byte av belysning i verkstad i Köping

Utbyte av passagesystem och övervakningskameror i Köping
Utbyte av inpassagesystem och kameraövervakning.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Köping
Utvändig ändring av flerbostadshus igensättning av fönster, nya balkonger, installation av hiss samt staket.

Tillbyggnad av industrihus i Köping
Tillbyggnad av industrilokaler samt byte av fasad och rivning av passage.

Tillbyggnad av affärshus i Köping
Tillbyggnad av affärslokaler.

Ombyggnad av skola i Köping
Ändrad användning av skola.

Ombyggnad av kontor i Köping
Ändring av planlösning kontorslokaler.

Ombyggnad av flerbostadshus i Köping
Installation eller ändring av ventilation i flerbostadshus.

Ombyggnad av kontor i Köping
Installation eller ändring av ventilation, brand samt ändrad planlösning av kontorslokaler.

Nybyggnad av cistern i Köping
Nybyggnad av industrilokaler.

Nybyggnad av kontor i Köping
Nybyggnad av kontorslokaler.

Nybyggnad av nätstation i Köping
Nybyggnad av nätstation samt rivning av bef.

Nybyggnad av plank i Köping
Nybyggnad av plank.

Nybyggnad av telestation i Köping
Nybyggnad av teknikhus.

Nybyggnad av transformatorstation i Köping
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av nätstation i Köping
Nybyggnad av tre nätstationer Dömsta 1:6, Åndesta 1:2, Överberga 1:10.

Nybyggnad av nätstation i Köping
Nybyggnad av två nätstationer Överberga 1:10, Väster Kolsva 1:1.

Nybyggnad av nätstation i Köping
Nybyggnad av två nätstationer.

Nybyggnad av carport i Köping
Nybyggnad och tillbyggnad av carport, cykelbod och sophus.

Nybyggnad av nätstation i Köping
Nybyggnadav 5 st nätstationer Åndesta 1:4, Dömsta 1:6, Överberga 1:10, 1:11, Kolsva-Åkerby 3:2.

Nybyggnad av transformatorstation i Köping
Nybyggnad av 5 st transformatorstationer Fettsta 1:28, 1:11, Julberga 1:26, Hörnberga 2:3, 1:4.

Nybyggnad av skärmtak i Köping
Nybyggnad av cykelparkering med tak.

Nybyggnad av förråd i Köping
Nybyggnad av förråd.

Rivning av nätstation i Köping
Rivning av nätstation.

Ombyggnad av förskola i Köping
Anmälan förskola - ändring av brandkrav.

Ombyggnad av skola i Köping
Ändring av brandskydd i skola.

Nybyggnad av transformatorstation i Köping
Strandskyddsdispens Nybyggnad av transformatorstation.

Isolering av industrihus i Köping
Tillbyggnad av industrilokaler.

Byte av glastak på gymnasieskola i Köping

Anläggande av gc-väg i Köping

Utvändigt underhåll av kontor i Köping
Utvändig ändring och ändring av brandskydd i Publika Lokaler.

Utvändigt underhåll av radhus i Köping
Utvändig målning av rad-/kedjehus.

Utvändigt underhåll av industrihus i Köping
Utvändig ändring av industrilokaler byte av fasadfärg.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: