Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Köping

Nybyggnad av bostadsområde i Köping
Köpings kommun via stadsarkitektkontoret är i behov av konsultstöd för att ta fram tre (3) utvecklingsförslag på möjlig framtida utveckling och utbyggnad av Macksta etapp 2 med omnejd, samt två (2) utvecklingsförslag för Marieberg, invid E18 i Köping.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Köping
En pärla centralt i Köping med utsikt över å och park. Här skapas möjlighet till ett mindre flerbostadshus eller radhus av hög arkitektonisk kvalitet.
Exploatering för nya bostäder i Köping
Förslag till bostadsbyggande i form av friliggande småhus som en/tvåbostadshus samt radhus. Planen tillåter 34 småhustomter alternativt 26 småhustomter och 22 radhustomter.
Nybyggnad av punkthus i Köping
Ca 20-30 lägenheter.
Nybyggnad av radhus, parhus och småhus i Köping
Markarbeten, projektnummer: 1482930
Nybyggnad av magasin 19 i Köpings hamn
Objektet avser rivnings- och saneringsarbeten av Magasin 09 i Köpings hamn samt återställande av mark.
Nybyggnad av kontorshus i Köping, etapp 3
Totalt 8 st hus som placeras i direkt anslutning till befintlig fabriksbyggnad.
Tillbyggnad av lager Köping
Tillbyggnad av industrilokaler. Ca 15 meter högt.
Ombyggnad av hamn i Köping
Muddring av botten och utbyggnad av hamnen för fartyg som är 160 meter lång och 23 meter bred. Muddringen påbörjas 2019.
Infrastrukturarbete inför kommande enbostadshus i Köping
Detta gäller tomter som säljs genom kommunens tomtkö.
Exploateringsområde för styckebyggdahus i Skogsborg
Köpings kommun via stadsarkitektkontoret är i behov av konsultstöd för att ta fram tre (3) utvecklingssförslag på möjlig framtida utveckling och utbyggnad av Macksta etapp 2 med omnejd, samt två (2) utvecklingsförslag för Marieberg, invid E18 i Köping.
Invändigt underhåll av kontorshus i Köping
1200 kvm renovering ytskikt, ändrad rumsindelning, ny el och vvs.
Rivning av vårdlokal i Köping, del 2
Del 1, 1462017. Rivning av vårdlokaler samt skyddsrum.
Rivning av vårdlokal i Köping, del 1
Del 2, 1481608. Rivning av vårdlokaler samt skyddsrum.
Exploateringsområde för bostäder i Köping
Husen, projektnummer: 1482925
Utbyte av passagesystem och övervakningskameror i Köping
Utbyte av inpassagesystem och kameraövervakning.
Ombyggnad av avloppspumpstation i Köpings kommun
Ombyggnationen kommer att innebära att en ny pumpsump sänks ned i befintlig pumpsump och en ny överbyggnad placeras ovanpå pumpsumpen. All utrustning byts ut mot ny.
Rivning av kontor i Köping
Rivning av kontorslokaler.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Köping
Utvändig ändring av flerbostadshus - balkonger.
Ombyggnad av hotell i Köping
Ändrad användning av hotell.
Ombyggnad av flerbostadshus i Köping
Ändrad användning flerbostadshus.
Ombyggnad av vandrarhem i Köping
Ändrad användning från restaurang till Bed & Breakfast.
Ombyggnad av flerbostadshus i Köping
Ändrad användning till 1 lägenhet.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Köping
Utvändig ändring flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av plank i Köping
Utvändig ändring plank.
Ombyggnad av affärshus i Köping
Ändrad användning av affärslokaler samt uppsättning av skyltar.
Ombyggnad av industribyggnad i Köping
Ändring av planlösning i industrilokaler samt rivning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Köping
Utvändig ändring av flerbostadshus - utvändig trapp - utrymningsväg.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Köping
Utvändig ändring av flerbostadshus inglasning av balkong.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Köping
Utvändig ändring av flerbostadshus, solceller på tak.
Nybyggnad av förråd i Köping
Uppförande av tre stycken moduler, tillfälligt bygglov till 2019-08-30.
Nybyggnad av mast i Köping
Nybyggnad av 42 meter högt ostadgat torn samt tre st teknikbodar (Site ID T315654.3).
Nybyggnad av förråd i Köping
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av sophus i Köping
Nybyggnad av miljöstation.
Nybyggnad av nätstation i Köping
Nybyggnad av nätstatiion.
Nybyggnad av nätstation i Köping
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av omklädningsrum i Köping
Nybyggnad av omklädningsbyggnad tillfälligt lov tom 2018-12-31.
Nybyggnad av staket i Köping
Nybyggnad av staket.
Nybyggnad av telestation i Köping
Nybyggnad av teknikhus.
Nybyggnad av uthus i Köping
Nybyggnad av uthus.
Nybyggnad av industrihus i Köping
Avser uppsättning av en gasinstallationsanläggning.
Rivning av magasin i Köpings hamn
Objektet avser rivnings- och saneringsarbeten av Magasin 09 i Köpings hamn samt återställande av mark.
Utvändigt underhåll av industrihus i Köping
Utvändig ändring av industrilokaler.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Köping
Ändring av ventilation i flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Köping
Ändring av bärande konstruktion.
Rivning av industrihus i Köping
Rivning av reservpanna.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: