Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Hallstahammar

Stambyte mm i flerbostadshus i Hallstahammar
Avser stambyte, badrumsrenovering mm i 13 st hus, 309 lgh samt 5 lokaler. Genomförs i tre etapper med ca 100 lgh/år. Adress: Surbrunnsvägen 2-4-6-8-10 samt Tunalundsvägen 1-3.
Nybyggnad av flerbostadshus/trygghetsboende i Kolbäck centrum, Hallstahammar
Byggrätten är uppdelad i två delar där den västra delen tillåter bostäder mellan tre och fem våningar. Exploateringens största bruttoarea (BTA) är 3700 m². Den östra delen är mindre och har en bruttoarea på 1000 m² och byggnaderna tillåts ha en våningshöjd på tre våningar. Kommunen önskar i första hand bostadshus som kan jämställas med trygghetsboende.
Tillbyggnad av samlingslokal i Hallstahammar
Tillbyggnad av cermonilokal för begravningsverksamhet.
Exploatering för styckebyggda hus i Hallstahammar
30 småhus som säljs via tomtkön.
Renovering av fritidshus och gäststuga, målning av uthus i Strömsholm
Avser rivning och tillbyggnad av gavel på fritidshus samt delvis byte av utvändig panel, nya fönster, ny ytterdörr. Nya installationer, nybyggnad badrum, ombyggnad kök och sovrum och in- och utvändig målning. På garaget behövs utvändig målning, ny takavvattning och nya elinstallationer. Även markarbeten och dränering av jordkällare ingår i projektet. Option: Timmerhus: Återskapande av timmerhus, väggar, takkonstruktion och yttertak samt skorsten/eldstad. In- och utvändig målning, nya elinstallationer, nya lister mm, ny ytterdörr och nya fönster.
Tillbyggnad av industrihus i Hallstahammar
Tillbyggnad av industri. .
Ombyggnad av idrottshall i Hallstahammar
Ombyggnad av källare i idrottshallen Nibbleskolan.
Nybyggnad av barack i Hallstahammar
Uppförande av färdig modul från Ramirent.
Nybyggnad av nätstation i Hallstahammar
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Hallstahammar
Nybyggnad av transformatorstation.
Upprustning av lekplats i Hallstahammar
Kommunen planerar att riva, upprusta och bygga nya lekparker under en 7 års period.
Renovering av badrum i Inspektorsbostaden "Fåfängan" i Strömsholm
Objektet avser renovering av befintligt badrum på övervåning, ca 5 kvm, efter fuktskada i träbjälklaget. Nya ytskikt av plastmatta, nya rörinstallationer, nytt porslin och inredning.
Byte av tak på uthus i Strömsholm
Huvudsakliga arbeten är byte av takbeläggning, nya plåtintäckningar/beslag på tak, ny takavvattning och renovering/byte av rötskadade delar, totalt 3 byggnader.
Tillgänglighetsanpassning/upprustning av lekplats i Hallstahammar
Kommunen planerar att riva, upprusta och bygga nya lekparker under en 7 års period.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: