Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Hallstahammar

Nybyggnad av industrihus och kontor i Eriksberg
Ca 26 hektar totalt.

Nybyggnad av industrihus och kontor på Södra Nibble
Ca 37200 kvm.

Nybyggnad av bostäder i Hallstahammar
20-30 lägenheter.

Nybyggnad av radhus i Hallstahammar
Nybyggnad av flerbostadshus i två plan.

Nybyggnad av flerbostadshus i Hallstahammar

Ombyggnad av skola i Hallstahammar

Ombyggnad till lägenheter och kontor i Hallstahammar
Planer finns att bygga om fastigheten till kontor och ca 23 st lägenheter.

Nybyggnad av industrihus och kontor i Eriksberg

Nybyggnad av seniorvillor/parhus i Hallstahammar

Tillbyggnad av samlingslokal i Hallstahammar
Tillbyggnad av cermonilokal för begravningsverksamhet.

Nytt villaområde i Södra Näs, Hallstahammar
ca 15 tomter.

Utbyggnad av gc-väg längs väg 252 mellan Strömsholm-Kolbäck
Ca 4 km lång sträcka.

Ombyggnad av stall och ridhus på Södra Nibble

Tillbyggnad av industrihus i Hallstahammar
Tillbyggnad av maskinhall.

Nybyggnad av ridhus i Hallstahammar
Nybyggnad av ridhus och stall.

Installation av ny gatubelysning vid Brånstaleden i Hallstahammar
Avser ny LED gatubelysning med nya fundament, stolpar, kablar och nya armaturer. På en del av entreprenaden kommer befintliga fundament och kablage att behållas.

Nybyggnad av fritidsanläggning i Hallstahammar
Nybyggnad av skatepark.

Nybyggnad av flerbostadshus i Hallstahammar
Ansökan om bygglov för bostäder.

Nybyggnad av lager i Hallstahammar
Nybyggnad av isolerad hallbyggnad.

Nybyggnad av klubbhus i Hallstahammar
Nybyggnad av klubbstuga och förrådsbyggnad.

Ombyggnad av affärshus i Hallstahammar
Montering av branddörr mellan två lokaler.

Nybyggnad av sophus i Hallstahammar
Nybyggnad av sophus.

Nybyggnad av telestation i Hallstahammar
Nybyggnad av teknikbod för bredbandsutrustning.

Nybyggnad av transformatorstation i Hallstahammar
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av pumpstation i Hallstahammar
Nybyggnad av pumpstation.

Ny mingolfbana vid Skantzö, Hallstahammar
Ny minigolfbana (äventyrsbana).

Nybyggnad av idrottsplats i Hallstahammar
Nybyggnad av multiarena.

Utvändigt underhåll av bostäder i Strömsholm
Södra och Norra stallet.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: