Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Hallstahammar

Nybyggnad av flerbostadshus i Hallstahammar (moduler)
Nybyggnad av flerbostadshus i två plan.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kolbäck, Hallstahammar
3-5 våningar, 20-30 lägenheter.

Nybyggnad av radhus i Hallstahammar
Nybyggnad av flerbostadshus i två plan.

Nybyggnad av radhus i Hallstahammar

Ombyggnad av skola i Hallstahammar

Nybyggnad av seniorvillor/parhus i Hallstahammar

Nybyggnad av industrihus och kontor i Eriksberg

Nybyggnad av flerbostadshus i Hallstahammar
Ansökan om bygglov för bostäder.

Tillbyggnad av samlingslokal i Hallstahammar
Tillbyggnad av cermonilokal för begravningsverksamhet.

Nytt villaområde i Södra Näs, Hallstahammar
ca 15 tomter.

Ombyggnad av stall och ridhus på Södra Nibble

Utbyte av ställverk vid Hallstahammar-Ängelsberg

Tillbyggnad av industrihus i Hallstahammar
Tillbyggnad av maskinhall.

Nybyggnad av fritidsanläggning i Hallstahammar
Nybyggnad av skatepark.

Nybyggnad av lager i Hallstahammar
Nybyggnad av isolerad hallbyggnad.

Nybyggnad av klubbhus i Hallstahammar
Nybyggnad av klubbstuga och förrådsbyggnad.

Nybyggnad av pumpstation i Hallstahammar
Nybyggnad av pumpstation.

Ombyggnad av affärshus i Hallstahammar
Montering av branddörr mellan två lokaler.

Nybyggnad av cistern i Hallstahammar
Nybyggnad av cistern på centralförrådet och nytt staket.

Nybyggnad av nätstation i Hallstahammar
Nybyggnad av elnätstation.

Nybyggnad av sophus i Hallstahammar
Nybyggnad av sophus.

Tillbyggnad av telestation i Hallstahammar
Tillbyggnad av teknikrum på bef tak.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Hallstahammar
Tillbyggnad för skyddad uteplats bulleråtgärd.

Renovering av fritidshus och gäststuga, målning av uthus i Strömsholm
Avser invändig och utvändig renovering av fritidshus och gäststuga samt målning av uthus vid Ryttartorpet i Strömsholm.

Nybyggnad av idrottsplats i Hallstahammar
Nybyggnad av multiarena.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: