Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Fagersta

Nybyggnad av centralkök i Fagersta
Objektet avser nybyggnad av ett centralkök. Byggnad skall inrymma tillagningskök med tillhörande berednings-, kyl-, frys- och förvaringsutrymmen samt personalutrymmen för ca 20 personal. Produktionen i centralköket är beräknad till: måndag till fredag (under skolterminerna) ca 4 000 portioner helgdagar ca 600 portioner. Leverans sker till ca 50 mottagningskök. Ska bli ett gemensamt tillagningskök för skolor och serviceboende.
Tillbyggnad av klassrum m.m. på Alfaskolan, Fagersta
Objektet avser ombyggnad av befintliga lokaler i hus A och B. Nya ytskikt, ny WC och RWC. Ombyggnad i hus G, och tillbyggnad med hus H med lokaler som skall inrymma klassrum, grupprum, bibliotek och nya WC-grupper. Utvändig anpassning av mark. Erforderliga rivnings- och kompletteringsarbeten.
Ombyggnad av skolbyggnad i Fagersta
Objektet avser nya ytskikt samt viss ombyggnation på del av Hus A och B, källare, plan 1 samt plan 2. Nytt luftbehandlingsaggregat. Ny utvändig trappa och ramp för ny entré till rum 1106. Igensättning av fönster- och dörröppningar. Erforderliga rivnings- och kompletteringsarbeten för samtliga arbeten. Arbeten ska etappindelas så att varje våningsplan eller del av våningsplan färdigställs innan arbeten får påbörjas på nästa våningsplan. Exakt utförande av etappindelning utförs i samråd med beställare.
Ombyggnad av skola i Fagersta
Projektet är uppdelat i 4 stycken projekt. Denna del avser total ombyggnad av kök och matsal.
Tillbyggnad av skola i Fagersta
Projektet är uppdelat i 4 stycken projekt. Denna del avser utbyggnad av slöjdsal, bibliotek och musiksal.
Nybyggnad av industrihus i Fagersta
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad inom fastigheten hedkärra 12:119, fagersta kommun.
Tillbyggnad av kontor i Fagersta
Bygglov för tillbyggnad av kontorsbyggnad inom fastigheten hantverkaren 17, fagersta kommun.
Om/tillbyggnad av skola i Fagersta
Textilslöjdsal och hemkunskapssal.
Ombyggnad av kontor i Fagersta
Anmälan om ändrad planlösning och ventilation av kontorslokaler inom fastigheten centrum 5, fagersta kommun.
Nybyggnad av grupphus i Fagersta
Bygglov för nybyggnad av tre enbostadshus inom fastigheten stabäck 2:41, fagersta kommun.
Tillbyggnad av samlingslokal i Fagersta
Bygglov för tillbyggnad av samlingslokal inom fastigheten svea 1, fagersta kommun.
Rivning av industrihus i Fagersta
Rivningslov för rivning av industribyggnad/kontorsbyggnad inom fastigheten fagersta 3:3, fagersta kommun.
Nybyggnad av väg i Fagersta
Strandskyddsdispens för väg m.m. inom fastigheten säteriet 1:1, fagersta kommun.
Nybyggnad av garage i Fagersta
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av rullstolsgarage inom fastigheten sparven 2, fagersta kommun.
Nybyggnad av brygga i Fagersta
Bygglov för nybyggnad av bad- och båtbrygga samt parkeringsplats inom fastigheten västanfors 11:74, fagersta kommun.
Rivning av garage i Fagersta
Rivningslov för rivning av garage inom fastigheten valsaren 1, fagersta kommun.
Nybyggnad av carport i Fagersta
Bygglov för nybyggnad carport inom fastigheten gjutaren 8, fagersta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Fagersta
Bygglov för nybyggnad av nätstation inom fastigheten bondfallet 1:6, fagersta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Fagersta
Bygglov för nybyggnad av nätstation inom fastigheten långgärdet 1:3, fagersta kommun.
Ombyggnad av industrihus i Fagersta
Anmälan om ändring av hiss inom fastigheten hyttbäcken 3, fagersta kommun.
Utvändigt underhåll av industrihus i Fagersta
Bygglov för utvändig ändring (fönsterbyte) inom fastigheten hyttbäcken 3, fagersta kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: