Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Fagersta

Utförande av fjärrblockering mellan Fagersta-Ludvika

Nybyggnad av centralkök i Fagersta
Objektet avser nybyggnad av ett centralkök. Byggnad skall inrymma tillagningskök med tillhörande berednings-, kyl-, frys- och förvaringsutrymmen samt personalutrymmen för ca 20 personal. Produktionen i centralköket är beräknad till: måndag till fredag (under skolterminerna) ca 4 000 portioner helgdagar ca 600 portioner. Leverans sker till ca 50 mottagningskök. Ska bli ett gemensamt tillagningskök för skolor och serviceboende.

Tillbyggand av klassrum m.m. på Alfaskolan, Fagersta
Utbyggnad av musiksal, klassrum, arbetsrum och samlingssal för minst 50 personer.

Ombyggnad av skolbyggnad i Fagersta
Objektet avser nya ytskikt samt viss ombyggnation på del av Hus A och B, källare, plan 1 samt plan 2. Nytt luftbehandlingsaggregat. Ny utvändig trappa och ramp för ny entré till rum 1106. Igensättning av fönster- och dörröppningar. Erforderliga rivnings- och kompletteringsarbeten för samtliga arbeten. Arbeten ska etappindelas så att varje våningsplan eller del av våningsplan färdigställs innan arbeten får påbörjas på nästa våningsplan. Exakt utförande av etappindelning utförs i samråd med beställare.

Ombyggnad av skola i Fagersta
Projektet är uppdelat i 4 stycken projekt. Denna del avser total ombyggnad av kök och matsal.

Tillbyggnad av skola i Fagersta
Projektet är uppdelat i 4 stycken projekt. Denna del avser utbyggnad av slöjdsal, bibliotek och musiksal.

Ombyggnad av matsalar på äldreboende i Fagersta

Ny va-ledning mellan Ängelsberg och Fagersta

Nybyggnad av automatstation i Fagersta
Anläggningen är planerad att bestå av en takförsedd tankstation med en dispenser. Förevarande entreprenad avser mark- och byggnadsarbeten för uppförande av tankstation för personbilar och lastbilar. El- och rörarbeten utförs genom sidoentreprenader.

Utvändigt underhåll av affärshus i Fagersta

Ombyggnad av personalutrymmen i Craboverket, Fagersta
Projektet omfattar ombyggnad av befintliga omklädningsrum samt tillbyggnad. Nya ytskikt, ventilation och belysning.

Utbyte av befintliga hissar i sjukhus i Fagersta
Omfattar utbyte av hiss nr 5 och option på utbyte av hiss 7 inom Bergslagssjukhuset Fagersta.

Nybyggnad av automatstation i Fagersta
Förhandsbesked för nybyggnad av drivmedelsanläggning inom fastigheterna hedkärra 12:116 och 12:117, fagersta kommun.

Tillbyggnad av turistbyrå i Fagersta
Bygglov för tillbyggnad av turistinformation inom säteriet 1:1, fagersta kommun.

Ombyggnad av enbostadshus i Fagersta
Bygglov för ändrad användning inom fastigheten hugget 2, fagersta kommun.

Nybyggnad av sophus i Fagersta
Bygglov för nybyggnad av sophus inom fastigheten syrenen 1, fagersta kommun.

Nybyggnad av telestation i Fagersta
Bygglov för nybyggnad av teknikbyggnad inom fastigheten ängelsberg 1.8, fagersta kommun.

Tillbyggnad av kontor i Fagersta
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av kontorsbyggnad inom fastigheten svea 3, fagersta kommun.

Nybyggnad av skola i Fagersta
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av skolmoduler inom fastigheten källan 1, norbergs kommun.

Nytt bubbelbad vid fagerstahallen i Fagersta

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Fagersta
7 våningar plus kallvind.

Nedmontering av annex i Fagersta

Nybyggnad av vagnsförråd samt tak i Fagersta

Nybyggnad av gc-väg i Fagersta

Ny lekutrustning vid lekplats i Fagersta

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: