Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Fagersta

Nybyggnad av bostäder i Fagersta

Nybyggnad av centralkök i Fagersta
Objektet avser nybyggnad av ett centralkök. Byggnad skall inrymma tillagningskök med tillhörande berednings-, kyl-, frys- och förvaringsutrymmen samt personalutrymmen för ca 20 personal. Produktionen i centralköket är beräknad till: måndag till fredag (under skolterminerna) ca 4 000 portioner helgdagar ca 600 portioner. Leverans sker till ca 50 mottagningskök. Ska bli ett gemensamt tillagningskök för skolor och serviceboende.

Tillbyggand av klassrum m.m. på Alfaskolan, Fagersta
Objektet avser ombyggnad av befintliga lokaler i hus A och B. Nya ytskikt, ny WC och RWC. Ombyggnad i hus G, och tillbyggnad med hus H med lokaler som skall inrymma klassrum, grupprum, bibliotek och nya WC-grupper. Utvändig anpassning av mark. Erforderliga rivnings- och kompletteringsarbeten.

Ombyggnad av skolbyggnad i Fagersta
Objektet avser nya ytskikt samt viss ombyggnation på del av Hus A och B, källare, plan 1 samt plan 2. Nytt luftbehandlingsaggregat. Ny utvändig trappa och ramp för ny entré till rum 1106. Igensättning av fönster- och dörröppningar. Erforderliga rivnings- och kompletteringsarbeten för samtliga arbeten. Arbeten ska etappindelas så att varje våningsplan eller del av våningsplan färdigställs innan arbeten får påbörjas på nästa våningsplan. Exakt utförande av etappindelning utförs i samråd med beställare.

Ombyggnad av skola i Fagersta
Projektet är uppdelat i 4 stycken projekt. Denna del avser total ombyggnad av kök och matsal.

Tillbyggnad av skola i Fagersta
Projektet är uppdelat i 4 stycken projekt. Denna del avser utbyggnad av slöjdsal, bibliotek och musiksal.

Nybyggnad av industrihus i Fagersta
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad inom fastigheten hedkärra 12:119, fagersta kommun.

Ny va-ledning mellan Ängelsberg och Fagersta

Utvändigt underhåll av affärshus i Fagersta

Ombyggnad av museum i Fagersta
Bygglov för nybyggnad av växthus samt flyttning av museibyggnad inom fastigheten ängelsberg 1:21 och 11:3, fagersta kommun.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Fagersta
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med inglasade balkonger inom fastigheten centralen 1, fagersta kommun.

Tillbyggnad av industrihus i Fagersta
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad inom fastigheten åvestbo 18:105, fagersta kommun.

Ombyggnad av kontor i Fagersta
Anmälan om ändrad planlösning och ventilation av kontorslokaler inom fastigheten centrum 5, fagersta kommun.

Nybyggnad av automatstation i Fagersta
Förhandsbesked för nybyggnad av drivmedelsanläggning inom fastigheterna hedkärra 12:116 och 12:117, fagersta kommun.

Tillbyggnad av klubbhus i Fagersta
Bygglov för tillbyggnad av tävlingsanläggning inom fastigneten åvestbo 18:242, fagersta kommun.

Nybyggnad av parkeringsplats i Fagersta
Bygglov för parkeringsplatser inom fastigheten säteriet 1:1, fagersta kommun.

Nybyggnad av förråd i Fagersta
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av förråd inom fastigheten dagny 4, fagersta kommun.

Nybyggnad av skola i Fagersta
Tidsbegränsat bygglov för skolmodul inom fastigheten sturen 9, fagersta kommun.

Tillbyggnad av kontor i Fagersta
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av kontorsbyggnad inom fastigheten svea 3, fagersta kommun.

Rivning av industrihus i Fagersta
Anmälan för rivning av relärumshus inom fastigheten västanfors 10:1, fagersta kommun.

Nybyggnad av plank i Fagersta
Bygglov för nybyggnad av plank inom fastigheten hedkärra 12:108, fagersta kommun.

Nybyggnad av sophus i Fagersta
Bygglov för nybyggnad av sophus inom fastigheten syrenen 1, fagersta kommun.

Nybyggnad av transformatorstation i Fagersta
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation inom fastigheten ulvsbo 5:1, fagersta kommun.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Fagersta
7 våningar plus kallvind.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: