Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Fagersta

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av centralkök i Fagersta
Objektet avser nybyggnad av ett centralkök. Byggnad skall inrymma tillagningskök med tillhörande berednings-, kyl-, frys- och förvaringsutrymmen samt personalutrymmen för ca 20 personal. Produktionen i centralköket är beräknad till: måndag till fredag (under skolterminerna) ca 4 000 portioner helgdagar ca 600 portioner. Leverans sker till ca 50 mottagningskök. Ska bli ett gemensamt tillagningskök för skolor och serviceboende.
Byte av kylanläggning i Fagersta
Konsulter och övriga entreprenörer tyvärr okända. Uppskattad start och kostnad.
Om- och tillbyggnad av kontor i Fagersta
Objektet avser ombyggnad av befintliga lokaler på bottenplan samt två tillbyggnader. Nya invändiga ytskikt i huvudsak på bottenplan men det förekommer vissa nya ytskikt på övriga plan. Nya undertak på plan 1.Ny ventilation. Erforderliga rivnings- och kompletteringsarbeten för samtliga arbeten.
Ombyggnad av skola i Fagersta
Projektet är uppdelat i 4 stycken projekt. Denna del avser total ombyggnad av kök och matsal.
Tillbyggnad av skola i Fagersta
Projektet är uppdelat i 4 stycken projekt. Denna del avser utbyggnad av slöjdsal, bibliotek och musiksal.
Nybyggnad av industrihus i Fagersta
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad inom fastigheten hedkärra 12:119, fagersta kommun.
Ombyggnad av omklädningsrum, kök, personalrum m.m. i Fagersta
Objektet avser ombyggnad och renovering av lokaler för hemtjänsten på plan 1 samt ombyggnad till avdelningskök på plan 2-5. Ombyggnad på plan 1, för nya omklädningsrum och personalrum med tillhörande sanitära utrymmen samt en del med viss ombyggnad av kontorslokaler. Ombyggnation i befintliga utrymmen till två stycken nya fläktrum med nya fläktaggregat. I stort nya invändiga ytskikt inom arbetsområdet. Erforderliga rivnings- och kompletteringsarbeten för samtliga arbeten.
Nybyggnad av uteplats mm i Fagersta
Avser nybyggnation av uteplats samt invändig ny lyftplattform med tillhörande plan och trappa.
Renovering av kolhusens pelare i Trummelsberg, Fagersta
Objektet avser renovering av kolhusens pelare. Det skall även ske viss röjning av området i och runt om kolhusen. Trummelsbergs miljö är skyddad enligt kulturmiljölagen.
Utvändigt underhåll av affärshus i Fagersta
Utvndig ändring av handelslokal.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Fagersta
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus inom fastigheten fanjunkaren 2, fagersta kommun.
Nybyggnad av industrihus i Fagersta
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad inom fastigheten borrmaskinen 3, fagersta kommun.
Ombyggnad av personallokal i Fagersta
Bygglov för utvändig ändring samt ändrad användning av verkstad till personalutrymme inom fastigheten ängelsberg 9:1, fagersta kommun.
Tillbyggnad av kontor i Fagersta
Bygg- och rivningslov för till- och ombyggnad av kontorsbyggnad inom fastigheten hyttbäcken 3, fagersta kommun.
Nybyggnad av restaurang i Fagersta
Bygglov för nybyggnad av restaurang inom fastigheten hjulet 1, fagersta kommun.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Fagersta
Bygglov för utvändig ändring (balkonger) på flerbostadshus inom fastigheten spoarrhornet 5, fagersta kommun.
Utvändigt underhåll av butik i Fagersta
Bygglov för utvändig ändring (ommålning av fasad) samt uppsättning av skyltar inom fastigheten växeln 1, fagersta kommun.
Rivning av stugby i Fagersta
Anmälan om rivning av skidstugor m m inom fastigheterna hedkärra 12:3 och 12:152, fagersta kommun.
Ombyggnad av flerbostadshus i Fagersta
Anmälan för ändring av hissar inom fastigheten saxen 3, fagersta kommun.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Fagersta
Bygglov för utvändig ändring av bensinstation inom fastigheten dragaren 1, fagersta kommun.
Tillbyggnad av restaurang i Fagersta
Bygglov för tillbyggnad av restaurang med inglasad altan inom fastigheten säteriet 1:15, fagersta kommun.
Nybyggnad av carport i Fagersta
Bygglov för nybyggnad av carport/förråd inom fastigheten valsaren 1, fagersta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Fagersta
Bygglov för nybyggnad av nätstation inom fastigheten dunshammar 2:1, fagersta kommun.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Fagersta
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus inom fastigheten jakob 14, fagersta kommun.
Rivning av enbostadshus i Fagersta
Rivningslov för rivning av enbostadshus inom fastigheten hedkärra 12:39, fagersta kommun.
Rivning av garage i Fagersta
Rivningslov för rivning av garage inom fastigheten fagersta 3:2, fagersta kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: