Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Fagersta

Nybyggnad av centralkök i Fagersta
Objektet avser nybyggnad av ett centralkök. Byggnad skall inrymma tillagningskök med tillhörande berednings-, kyl-, frys- och förvaringsutrymmen samt personalutrymmen för ca 20 personal. Produktionen i centralköket är beräknad till: måndag till fredag (under skolterminerna) ca 4 000 portioner helgdagar ca 600 portioner. Leverans sker till ca 50 mottagningskök. Ska bli ett gemensamt tillagningskök för skolor och serviceboende.
Tillbyggnad av klassrum m.m. på Alfaskolan, Fagersta
Objektet avser ombyggnad av befintliga lokaler i hus A och B. Nya ytskikt, ny WC och RWC. Ombyggnad i hus G, och tillbyggnad med hus H med lokaler som skall inrymma klassrum, grupprum, bibliotek och nya WC-grupper. Utvändig anpassning av mark. Erforderliga rivnings- och kompletteringsarbeten.
Om- och tillbyggnad av kontor i Fagersta
Objektet avser ombyggnad av befintliga lokaler på bottenplan samt två tillbyggnader. Nya invändiga ytskikt i huvudsak på bottenplan men det förekommer vissa nya ytskikt på övriga plan. Nya undertak på plan 1.Ny ventilation. Erforderliga rivnings- och kompletteringsarbeten för samtliga arbeten.
Ombyggnad av skola i Fagersta
Projektet är uppdelat i 4 stycken projekt. Denna del avser total ombyggnad av kök och matsal.
Nybyggnad av grupphus i Fagersta
Bygglov för nybyggnad av tre enbostadshus inom fastigheten stabäck 2:41, fagersta kommun.
Tillbyggnad av förskola i Fagersta
Bygglov för tillbyggnad av förskola inom fastigheten sparven 3, fagersta kommun.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Fagersta
Bygglov för utvändig ändring (balkonger) på flerbostadshus inom fastigheten spoarrhornet 5, fagersta kommun.
Utvändigt underhåll av vårdhem i Fagersta
Bygglov för utvändig ändring av byggnad (instution sis) inom fastigheten sundbo 7:63, fagersta kommun.
Rivning av industrihus i Fagersta
Rivningslov för rivning av industribyggnad/kontorsbyggnad inom fastigheten fagersta 3:3, fagersta kommun.
Nybyggnad av restaurang i Fagersta
Bygglov för nybyggnad av restaurang inom fastigheten hjulet 1, fagersta kommun.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Fagersta
Bygglov för ändrad användning av lokal samt tillbyggnad av flerbostadshus inom fastigheten sloghagen 1, fagersta kommun.
Rivning av förråd i Fagersta
Rivningslov för rivning av nedbrunnen byggnad inom fastigheten folkparken 10, fagersta kommun.
Nybyggnad av barack i Fagersta
Tidsbegränsat bygglov för moduler inom fastigheten biet 4, fagersta kommun.
Nybyggnad av lager i Fagersta
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av tält inom fastigheten vinkeln 4, fagersta kommun.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Fagersta
Bygglov för utvändig ändring av enbostadshus inom fastigheten lugnet 11, fagersta kommun.
Nybyggnad av parkeringsplats i Fagersta
Bygglov för uppförande av parkeringsplatser inom fastigheten knutsbo 5, fagersta kommun.
Rivning av enbostadshus i Fagersta
Rivningslov för rivning av enbostadshus inom fastigheten hedkärra 12:39, fagersta kommun.
Rivning av garage i Fagersta
Rivningslov för rivning av garage inom fastigheten fagersta 3:2, fagersta kommun.
Rivning av garage i Fagersta
Rivningslov för rivning av garage inom fastigheten valsaren 1, fagersta kommun.
Nybyggnad av parkeringsplats i Fagersta
Bygglov för parkeringsplatser inom fastigheten astronomen 1, fagersta kommun.
Ombyggnad av flerbostadshus i Fagersta
Anmälan för ändring av hissar inom fastigheten saxen 3, fagersta kommun.
Ombyggnad av flerbostadshus i Fagersta
Anmälan om ändring av hiss inom fastigheterna kulan 3 och kulan 4, fagersta kommun.
Nybyggnad av brygga i Fagersta
Bygglov för nybyggnad av bad- och båtbrygga samt parkeringsplats inom fastigheten västanfors 11:74, fagersta kommun.
Nybyggnad av carport i Fagersta
Bygglov för nybyggnad av carport/förråd inom fastigheten valsaren 1, fagersta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Fagersta
Bygglov för nybyggnad av nätstation inom fastigheten bondfallet 1:6, fagersta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Fagersta
Bygglov för nybyggnad av nätstation inom fastigheten långgärdet 1:3, fagersta kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: