Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Fagersta

Utförande av fjärrblockering mellan Fagersta-Ludvika

Nybyggnad av förskola i Fagersta

Nybyggnad av centralkök i Fagersta
Objektet avser nybyggnad av ett centralkök. Byggnad skall inrymma tillagningskök med tillhörande berednings-, kyl-, frys- och förvaringsutrymmen samt personalutrymmen för ca 20 personal. Produktionen i centralköket är beräknad till: måndag till fredag (under skolterminerna) ca 4 000 portioner helgdagar ca 600 portioner. Leverans sker till ca 50 mottagningskök. Ska bli ett gemensamt tillagningskök för skolor och serviceboende.

Tillbyggand av klassrum m.m. på Alfaskolan, Fagersta
Utbyggnad av musiksal, klassrum, arbetsrum och samlingssal för minst 50 personer.

Ombyggnad av skola i Fagersta
Projektet är uppdelat i 4 stycken projekt. Denna del avser total ombyggnad av kök och matsal.

Tillbyggnad av skola i Fagersta
Projektet är uppdelat i 4 stycken projekt. Denna del avser utbyggnad av slöjdsal, bibliotek och musiksal.

Ny va-ledning mellan Ängelsberg och Fagersta

Utvändigt underhåll av affärshus i Fagersta

Ombyggnad av personalutrymmen i Craboverket, Fagersta
Projektet omfattar ombyggnad av befintliga omklädningsrum samt tillbyggnad. Nya ytskikt, ventilation och belysning.

Nybyggnad av automatstation i Fagersta
Förhandsbesked för nybyggnad av drivmedelsanläggning inom fastigheterna hedkärra 12:116 och 12:117, fagersta kommun.

Ombyggnad av museum i Fagersta
Bygglov för nybyggnad av växthus samt flyttning av museibyggnad inom fastigheten ängelsberg 1:21 och 11:3, fagersta kommun.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Fagersta
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med inglasade balkonger inom fastigheten centralen 1, fagersta kommun.

Tillbyggnad av industrihus i Fagersta
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad inom fastigheten åvestbo 18:105, fagersta kommun.

Tillbyggnad av turistbyrå i Fagersta
Bygglov för tillbyggnad av turistinformation inom säteriet 1:1, fagersta kommun.

Tillbyggnad av klubbhus i Fagersta
Bygglov för tillbyggnad av tävlingsanläggning inom fastigneten åvestbo 18:242, fagersta kommun.

Nybyggnad av parkeringsplats i Fagersta
Bygglov för parkeringsplatser inom fastigheten säteriet 1:1, fagersta kommun.

Rivning av industrihus i Fagersta
Anmälan för rivning av relärumshus inom fastigheten västanfors 10:1, fagersta kommun.

Nybyggnad av plank i Fagersta
Bygglov för nybyggnad av plank inom fastigheten hedkärra 12:108, fagersta kommun.

Nybyggnad av sophus i Fagersta
Bygglov för nybyggnad av sophus inom fastigheten syrenen 1, fagersta kommun.

Nybyggnad av transformatorstation i Fagersta
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation inom fastigheten ulvsbo 5:1, fagersta kommun.

Nybyggnad av förråd i Fagersta
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av förråd inom fastigheten dagny 4, fagersta kommun.

Nybyggnad av skola i Fagersta
Tidsbegränsat bygglov för skolmodul inom fastigheten sturen 9, fagersta kommun.

Tillbyggnad av kontor i Fagersta
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av kontorsbyggnad inom fastigheten svea 3, fagersta kommun.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Fagersta
7 våningar plus kallvind.

Nedmontering av annex i Fagersta

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: