Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Fagersta

Nybyggnad av centralkök i Fagersta
Objektet avser nybyggnad av ett centralkök. Byggnad skall inrymma tillagningskök med tillhörande berednings-, kyl-, frys- och förvaringsutrymmen samt personalutrymmen för ca 20 personal. Produktionen i centralköket är beräknad till: måndag till fredag (under skolterminerna) ca 4 000 portioner helgdagar ca 600 portioner. Leverans sker till ca 50 mottagningskök. Ska bli ett gemensamt tillagningskök för skolor och serviceboende.
Tillbyggnad av klassrum m.m. på Alfaskolan, Fagersta
Objektet avser ombyggnad av befintliga lokaler i hus A och B. Nya ytskikt, ny WC och RWC. Ombyggnad i hus G, och tillbyggnad med hus H med lokaler som skall inrymma klassrum, grupprum, bibliotek och nya WC-grupper. Utvändig anpassning av mark. Erforderliga rivnings- och kompletteringsarbeten.
Nybyggnad av industrihus i Fagersta
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad inom fastigheten hedkärra 12:119, fagersta kommun.
Nybyggnad av grupphus i Fagersta
Bygglov för nybyggnad av tre enbostadshus inom fastigheten stabäck 2:41, fagersta kommun.
Tillbyggnad av kontor i Fagersta
Bygglov för tillbyggnad av kontorsbyggnad inom fastigheten hantverkaren 17, fagersta kommun.
Tillbyggnad av förskola i Fagersta
Bygglov för tillbyggnad av förskola inom fastigheten sparven 3, fagersta kommun.
Utvändigt underhåll av vårdhem i Fagersta
Bygglov för utvändig ändring av byggnad (instution sis) inom fastigheten sundbo 7:63, fagersta kommun.
Rivning av industrihus i Fagersta
Rivningslov för rivning av industribyggnad/kontorsbyggnad inom fastigheten fagersta 3:3, fagersta kommun.
Nybyggnad av väg i Fagersta
Strandskyddsdispens för väg m.m. inom fastigheten säteriet 1:1, fagersta kommun.
Nybyggnad av lager i Fagersta
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av tält inom fastigheten vinkeln 4, fagersta kommun.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Fagersta
Bygglov för utvändig ändring av enbostadshus inom fastigheten lugnet 11, fagersta kommun.
Rivning av garage i Fagersta
Rivningslov för rivning av garage inom fastigheten valsaren 1, fagersta kommun.
Nybyggnad av brygga i Fagersta
Bygglov för nybyggnad av bad- och båtbrygga samt parkeringsplats inom fastigheten västanfors 11:74, fagersta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Fagersta
Bygglov för nybyggnad av nätstation inom fastigheten bondfallet 1:6, fagersta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Fagersta
Bygglov för nybyggnad av nätstation inom fastigheten långgärdet 1:3, fagersta kommun.
Nybyggnad av carport i Fagersta
Bygglov för nybyggnad carport inom fastigheten gjutaren 8, fagersta kommun.
Nybyggnad av parkeringsplats i Fagersta
Bygglov för parkeringsplatser inom fastigheten astronomen 1, fagersta kommun.
Ombyggnad av industrihus i Fagersta
Anmälan om ändring av hiss inom fastigheten hyttbäcken 3, fagersta kommun.
Tillbyggnad av förråd i Fagersta
Bygglov för tillbyggnad av förråd inom fastigheten svea 1, fagersta kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: