Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Arboga

Nybyggnad av vård & omsorgsboende i Arboga
Handlas med projekt 1442886, 1447527, 1221788, 1424427, 1447532 & 1447528.
Nybyggnad av radhus i Arboga
Bygglov nybyggnad av radhus.
Ombyggnad av tillagningskök på gymnasieskola i Arboga
Avser ombyggnad av Vasagymnasiets mottagningskök till tillagningskök. Total ombyggnad av köket och installationer samt utökning till intilliggande rum och nytt fläktrum på taket.
Nybyggnad av parhus i Arboga
Bygglov nybyggnad av parhus Spirean 8,9.
Ombyggnad av ventilation mm i kulturskola i Arboga
Avser uppdatering av ventilation, komplettering av kyla, byte av styr/regler samt uppdatering av brandlarm.
Ny ventilation och renovering av duschrum vid Ekbacksbadet i Arboga
Avser utbyte av ventilationsaggregat samt renovering av duschrum.
Nybyggnad av parhus i Arboga
Bygglov nybyggnad av 2 st parhus.
Ombyggnad av samlingslokal i Arboga
Anmälan ändring av bärande konstruktion i samlingslokal.
Ombyggnad av automatstation i Arboga
Bygglov ombyggnad av befintlig automatstation, rivning av befintligt skärmtak, uppgrävning av 3 cisterner, nytt skärmtak, nya cisterner samt oljeavskiljare.
Ombyggnad av industrihus i Arboga
Bygglov ändrad användning av industribyggnad samt väsentlig ändring av ventilation.
Tillbyggnad av pumpstation i Arboga
Bygglov tillbyggnad av pumpstation, fiberhus.
Nybyggnad av lager i Arboga
Bygglov uppförande av lagertält, 192 m².
Utvändigt underhåll av bensinstation i Arboga
Bygglov utvändig ändring av bensinstation, ommålning av fastighetsfasad.
Utvändigt underhåll av kontor i Arboga
Bygglov utvändig ändring av skola/kontorshus, upptagning av 5 nya fönster.
Nybyggnad av telestation i Arboga
Bygglov nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Arboga
Bygglov nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintligt ställverk.
Nybyggnad av transformatorstation i Arboga
Bygglov nybyggnad av transformatorstation, 7 m².
Nybyggnad av transformatorstation i Arboga
Bygglov nybyggnad av transformatorstation, 9 m².
Nybyggnad av nätstation i Arboga
Bygglov nybyggnad av transformatorstation, nätstation i plåt, 3,5 m².
Nybyggnad av nätstation i Arboga
Bygglov nybyggnad av transformatorstation, nätstation i plåt, 5,3 m².
Nybyggnad av förråd i Arboga
Bygglov nybyggnad av plåtförråd för gasflaskor.
Nybyggnad av förråd i Arboga
Bygglov nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av kontor i Arboga
Bygglov nybyggnad av komplementbyggnad/kontorsmodul, 25 m², tillfällig åtgärd.
Nybyggnad av mast i Arboga
Bygglov nybyggnad av mast.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Arboga
Igensättning av fönster samt byte av fönster.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: