Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Arboga

Nybyggnad av vård & omsorgsboende i Arboga
Handlas med projekt 1442886, 1447527, 1221788, 1424427, 1447532 & 1447528.
Nybyggnad av förskola i Arboga
10 avdelningar. Handlas med projekt 1421485, 1447527, 1221788, 1424427, 1447532 & 1447528.
Reparation av öppningsbara vägbroar vid Hjälmare kanal
Ommålning bro 19-28-1 samt nytt ledverk och byte hhf-lager bro 19-10-1.
Nybyggnad av parhus i Arboga
Bygglov nybyggnad av 4 parhus, 8 lägenheter.
Ombyggnad av tillagningskök på gymnasieskola i Arboga
Avser ombyggnad av Vasagymnasiets mottagningskök till tillagningskök. Total ombyggnad av köket och installationer samt utökning till intilliggande rum och nytt fläktrum på taket.
Ombyggnad av Norrgårdens förskola i Arboga
Objektet avser ombyggnad av förskolan Norrgården huskropp B. En ny avdelning för barn samt personalutrymmen för hela Norrgården skapas. I samband med detta monteras ett nytt brand- & utrymningslarm i hela Norrgården. Den totala ytan som byggs om är ca 245 m².
Nybyggnad av fibernät, Arboga norra landsbygd
Entreprenaden omfattar projektering och anläggning av komplett passivt fibernät mellan telestation och minst 150 st fastigheter. Kontakta byggherre för ytterligare information.
Nybyggnad av fibernät i Arboga södra landsbygd
Entreprenaden omfattar projektering och anläggning av komplett passivt fibernät mellan telestation och minst 250 st fastigheter. Kontakta byggherre för ytterligare information.
Tillbyggnad av affärshus i Arboga
Bygglov tillbyggnad av affärshus/utemarknad, ändring av planlösning, 205 m².
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Arboga
Bygglov utvändig ändring av flerbostadshus, byte av fönster samt ändring av kulör från brun till vit.
Ombyggnad av kontor i Arboga
Anmälan väsentlig ändring av ventilation i kontorsbyggnad.
Nybyggnad av parhus i Arboga
Bygglov nybyggnad av 6 parhus, 12 lägenheter, etapp 2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Arboga
Bygglov nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Arboga
Bygglov nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av radhus i Arboga
Bygglov nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av telestation i Arboga
Bygglov nybyggnad av teknikbod, 3 m².
Nybyggnad av telestation i Arboga
Bygglov nybyggnad av teknikbod, 4,4 m².
Nybyggnad av telestation i Arboga
Bygglov nybyggnad av teknikbod, 6 m².
Nybyggnad av transformatorstation i Arboga
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av plank i Arboga
Bygglov nybyggnad av vindskydd.
Nybyggnad av skola i Arboga
Bygglov nybyggnad skolmodul, tidsbegränsat bygglov.
Rivning av förråd i Arboga
Anmälan (rivning) rivning.
Ombyggnad av enbostadshus i Arboga
Anmälan underhåll av småhus, byggnadsverk med särskilt bevarandevärde.
Rivning av enbostadshus i Arboga
Rivningslov, rivning av småhus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: