Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Arboga

Nybyggnad av vård & omsorgsboende i Arboga
Handlas med projekt 1442886, 1447527, 1221788, 1424427, 1447532 & 1447528.
Nybyggnad av parhus i Arboga
Bygglov nybyggnad av 4 parhus, 8 lägenheter.
Ombyggnad av tillagningskök på gymnasieskola i Arboga
Avser ombyggnad av Vasagymnasiets mottagningskök till tillagningskök. Total ombyggnad av köket och installationer samt utökning till intilliggande rum och nytt fläktrum på taket.
Ombyggnad av ventilation mm i kulturskola i Arboga
Avser uppdatering av ventilation, komplettering av kyla, byte av styr/regler samt uppdatering av brandlarm.
Nybyggnad av fibernät, Arboga norra landsbygd
Entreprenaden omfattar projektering och anläggning av komplett passivt fibernät mellan telestation och minst 150 st fastigheter. Kontakta byggherre för ytterligare information.
Nybyggnad av fibernät i Arboga södra landsbygd
Entreprenaden omfattar projektering och anläggning av komplett passivt fibernät mellan telestation och minst 250 st fastigheter. Kontakta byggherre för ytterligare information.
Ombyggnad av kontor i Arboga
Anmälan väsentlig ändring av ventilation i kontorsbyggnad.
Ombyggnad av samlingslokal i Arboga
Anmälan ändring av bärande konstruktion i samlingslokal.
Nybyggnad av radhus i Arboga
Bygglov nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Arboga
Bygglov nybyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av automatstation i Arboga
Bygglov ombyggnad av befintlig automatstation, rivning av befintligt skärmtak, uppgrävning av 3 cisterner, nytt skärmtak, nya cisterner samt oljeavskiljare.
Tillbyggnad av affärshus i Arboga
Bygglov tillbyggnad av affärshus/utemarknad, ändring av planlösning, 205 m².
Nybyggnad av lager i Arboga
Bygglov uppförande av lagertält, 192 m².
Utvändigt underhåll av kontor i Arboga
Bygglov utvändig ändring av skola/kontorshus, upptagning av 5 nya fönster.
Nybyggnad av förråd i Arboga
Bygglov nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av kontor i Arboga
Bygglov nybyggnad av komplementbyggnad/kontorsmodul, 25 m², tillfällig åtgärd.
Nybyggnad av mast i Arboga
Bygglov nybyggnad av mast.
Nybyggnad av förråd i Arboga
Bygglov nybyggnad av plåtförråd för gasflaskor.
Rivning av enbostadshus i Arboga
Rivningslov, rivning av småhus.
Nybyggnad av telestation i Arboga
Bygglov nybyggnad av teknikbod, 3 m².
Nybyggnad av telestation i Arboga
Bygglov nybyggnad av teknikbod, 4,4 m².
Nybyggnad av transformatorstation i Arboga
Bygglov nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintligt ställverk.
Nybyggnad av transformatorstation i Arboga
Bygglov nybyggnad av transformatorstation, 7 m².
Nybyggnad av nätstation i Arboga
Bygglov nybyggnad av transformatorstation, nätstation i plåt, 3,5 m².
Nybyggnad av nätstation i Arboga
Bygglov nybyggnad av transformatorstation, nätstation i plåt, 5,3 m².
Nybyggnad av plank i Arboga
Bygglov nybyggnad av vindskydd.
Nybyggnad av skola i Arboga
Bygglov nybyggnad skolmodul, tidsbegränsat bygglov.
Rivning av förråd i Arboga
Anmälan (rivning) rivning.
Ombyggnad av enbostadshus i Arboga
Anmälan underhåll av småhus, byggnadsverk med särskilt bevarandevärde.
Ombyggnad av industrihus i Arboga
Bygglov ändrad användning av industribyggnad till gym.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: