Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Arboga

Nybyggnad av flerbostadshus i Arboga
Entreprenaden omfattar mark-, byggnads- och installationsarbeten. Projektet består av bostadsfastigheter med 26 lägenheter med option om ytterligare cirka 26 st.
Nybyggnad av radhus i Arboga
Bygglov nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av parhus i Arboga
Bygglov nybyggnad av parhus Spirean 8,9.
Nybyggnad av bilhall i Arboga
Bygglov nybyggnad av bilfirma, 546 m².
Ombyggnad av tillagningskök på gymnasieskola i Arboga
Avser ombyggnad av Vasagymnasiets mottagningskök till tillagningskök. Total ombyggnad av köket och installationer samt utökning till intilliggande rum och nytt fläktrum på taket.
Ombyggnad av ventilation mm i kulturskola i Arboga
Avser uppdatering av ventilation, komplettering av kyla, byte av styr/regler samt uppdatering av brandlarm.
Ny ventilation och renovering av duschrum vid Ekbacksbadet i Arboga
Avser utbyte av ventilationsaggregat samt renovering av duschrum.
Ombyggnad av samlingslokal i Arboga
Anmälan ändring av bärande konstruktion i samlingslokal.
Nybyggnad av parhus i Arboga
Bygglov nybyggnad av 2 st parhus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Arboga
Bygglov utvändig ändring av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Arboga
Bygglov ändrad användning av industribyggnad samt väsentlig ändring av ventilation.
Nybyggnad av förråd i Arboga
Bygglov nybyggnad av plåtförråd för gasflaskor.
Nybyggnad av förråd i Arboga
Bygglov nybyggnad av förråd.
Rivning av nätstation i Arboga
Rivningslov rasering av nätstation.
Rivning av enbostadshus i Arboga
Rivningslov rivning av småhus efter brand.
Nybyggnad av cistern i Arboga
Bygglov installation av underjordisk dieselcistern på bensinstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Arboga
Bygglov nybyggnad a transformatorstation samt rivning av befintlig transformatorstation.
Ombyggnad av enbostadshus i Arboga
Anmälan invändig renovering av småhus och carport.
Nybyggnad av telestation i Arboga
Bygglov nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Arboga
Bygglov nybyggnad av transformatorstation Racksätter 3:11,Hälle 1:6.
Nybyggnad av transformatorstation i Arboga
Bygglov nybyggnad av transformatorstation, 7 m².
Nybyggnad av transformatorstation i Arboga
Bygglov nybyggnad av transformatorstation, 9 m².
Tillbyggnad av pumpstation i Arboga
Bygglov tillbyggnad av pumpstation, fiberhus.
Nybyggnad av lager i Arboga
Bygglov uppförande av lagertält, 192 m².
Utvändigt underhåll av affärshus i Arboga
Bygglov utvändig ändring av affärshus, byte av två ståldörrar till glas.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Arboga
Bygglov utvändig ändring av bensinstation, ommålning av fastighetsfasad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Arboga
Igensättning av fönster samt byte av fönster.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Arboga
Bygglov utvändig ändring av flerbostadshus, målning av sidoplåtar tak på munkgatan 19, 21 och 23.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: