Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Arboga

Nybyggnad av vård & omsorgsboende i Arboga

Nybyggnad av förskola i Arboga
Förskola för 175 barn.

Förstärkningsarbeten & omb kaj vid Arbogaån i Arboga, E2

Reparation av öppningsbara vägbroar vid Hjälmare kanal
Ommålning bro 19-28-1 samt nytt ledverk och byte hhf-lager bro 19-10-1.

Nybyggnad av radhus i Arboga
Bygglov nybyggnad av radhus.

Ombyggnad till whiskydestilleri i Arboga

Ombyggnad av förskola i Arboga
Objektet avser om- och tillbyggnad av förskolan Norrgården, det ska bli två avdelningar och personalytor, plan 1 kommer att rivas ur och förstärkas för att sedan bygga på ett plan. Omfattande förstärkningar kommer även göras i intilligande byggnad. Den totala ytan som kommer anpassas är ca. 480 kvm.

Nybyggnad av parhus i Arboga
Bygglov nybyggnad av parhus Spirean 8,9.

Fasadarbeten samnt fönsterbyte på industribyggnad i Arboga
Bygglov utvändig ändring av industribyggnad, fasaden kläs med grå plåt, byte av fönster.

Nybyggnad av bilhall i Arboga
Bygglov nybyggnad av bilfirma, 546 m².

Ombyggnad av ventilation mm i kulturskola i Arboga
Avser uppdatering av ventilation, komplettering av kyla, byte av styr/regler samt uppdatering av brandlarm.

Ny ventilation och renovering av duschrum vid Ekbacksbadet i Arboga
Avser utbyte av ventilationsaggregat samt renovering av duschrum.

Nytt luftbahandlingsaggregat till Ekbacksbadet i Arboga

Nybyggnad av flerbostadshus i Arboga
Bygglov nybyggnad av flerbostadshus.

Utvändigt underhåll av industrihus i Arboga
Bygglov utvändig ändring av industribyggnad.

Rivning av industrihus i Arboga
Rivningslov rivning av industribyggnad på grund av brand.

Ombyggnad av affärshus i Arboga
Bygglov ändrad användning av affärshus.

Rivning av enbostadshus i Arboga
Rivningslov rivning av småhus efter brand.

Rivning av nätstation i Arboga
Rivningslov rasering av nätstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Arboga
Bygglov nybyggnad av transformatorstation Racksätter 3:11,Hälle 1:6.

Utvändigt underhåll av affärshus i Arboga
Bygglov utvändig ändring av affärshus, byte av två ståldörrar till glas.

Ombyggnad av enbostadshus i Arboga
Anmälan invändig renovering av småhus och carport.

Nybyggnad av cistern i Arboga
Bygglov installation av underjordisk dieselcistern på bensinstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Arboga
Bygglov nybyggnad a transformatorstation samt rivning av befintlig transformatorstation.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Arboga
Bygglov utvändig ändring av flerbostadshus, målning av sidoplåtar tak på munkgatan 19, 21 och 23.

Utvändigt underhåll av industrihus i Arboga
Bygglov utvändig ändring av industribyggnad; upptagning av port, ny entré, isolering av fasad samt ny plåt runt hela verkstaden.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: