Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Arboga

Förstärkningsarbeten & omb kaj vid Arbogaån i Arboga, E2

Nybyggnad av radhus i Arboga
Bygglov nybyggnad av radhus.

Nybyggnad av industrihus i Arboga
Bygglov nybyggnad av industribyggnad, godsmottagning på 1004 m², Bygglov nybyggnad av skärmtak på 369 m² Bälgen 4.

Ombyggnad till whiskydestilleri i Arboga

Ombyggnad av förskola i Arboga
Objektet avser om- och tillbyggnad av förskolan Norrgården, det ska bli två avdelningar och personalytor, plan 1 kommer att rivas ur och förstärkas för att sedan bygga på ett plan. Omfattande förstärkningar kommer även göras i intilligande byggnad. Den totala ytan som kommer anpassas är ca. 480 kvm.

Nybyggnad av parhus i Arboga
Bygglov nybyggnad av parhus Spirean 8,9.

Fasadarbeten samnt fönsterbyte på industribyggnad i Arboga
Bygglov utvändig ändring av industribyggnad, fasaden kläs med grå plåt, byte av fönster.

Nybyggnad av bilhall i Arboga
Bygglov nybyggnad av bilfirma, 546 m².

Ny ventilation och renovering av duschrum vid Ekbacksbadet i Arboga
Avser utbyte av ventilationsaggregat samt renovering av duschrum.

Nytt luftbahandlingsaggregat till Ekbacksbadet i Arboga

Nybyggnad av flerbostadshus i Arboga
Bygglov nybyggnad av flerbostadshus.

Utvändigt underhåll av industrihus i Arboga
Bygglov utvändig ändring av industribyggnad.

Ombyggnad av affärshus i Arboga
Bygglov ändrad användning av affärshus.

Rivning av industrihus i Arboga
Rivningslov rivning av industribyggnad på grund av brand.

Rivning av nätstation i Arboga
Rivningslov rasering av nätstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Arboga
Bygglov nybyggnad av transformatorstation Racksätter 3:11,Hälle 1:6.

Nybyggnad av transformatorstation i Arboga
Bygglov nybyggnad av transformatorstation, 9 m² Valskog 8:1, 9:1.

Utvändigt underhåll av affärshus i Arboga
Bygglov utvändig ändring av affärshus, byte av två ståldörrar till glas.

Nybyggnad av transformatorstation i Arboga
Bygglov nybyggnad a transformatorstation samt rivning av befintlig transformatorstation.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Arboga
Bygglov utvändig ändring av flerbostadshus, målning av sidoplåtar tak på munkgatan 19, 21 och 23.

Utvändigt underhåll av industrihus i Arboga
Bygglov utvändig ändring av industribyggnad; upptagning av port, ny entré, isolering av fasad samt ny plåt runt hela verkstaden.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: