Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Västmanlands län

Arboga (21)
Fagersta (36)
Kungsör (9)
Köping (61)
Norberg (14)
Sala (60)
Västerås (212)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 442 st.

Rivning och nybyggnad av badhus i Västerås
När verksamheten har kommit igång sker rivningen av den befintliga anläggning.

Nya naturgasledningar mellan Västerås och Borlänge, etapp 2

Muddring av hamnbassäng och farled i Västerås
Inledande etapper är ombyggnad av kajer (4 delar), sedan kommer muddring av hamnbassäng och farled och om-/nybyggnad av byggnader på land inom hamnområdet. Västerås Hamn kommer under många år framåt i tiden att byggas om och rustas upp. Arbetet kommer att drivas i ett projekt till vilket vi nu upphandlar en projekteringsgrupp för de olika delprojekteringarna som kommer att bli aktuella under den första fasen av det större projektet.

Nybyggnad av punkthus och lamellhus i Västerås
Ca 80 lägenheter i punkthusen och 50-60 lägenheter i lamellhuset.

ROT-renovering av flerbostadshus i Vetterstorp
Totalrenovering av 294 lägenheter inklusive trapphus fördelade på 4 stycken punkthus i 8 våningar och 3 stycken lamellhus i 3 våningar. Fristående garagebyggnader med ca 50 platser. Byggnadsår 1958-59. BOA cirka 17 100 m2.

Nybyggnad av bostadsrätter och hyresrätter i Råbyskogen, Västerås, etapp 1
Ca 200-250 lägenheter totalt. 2-3 etapper.

Nybyggnad av bostadsrätter och hyresrätter i Råbyskogen, Västerås, etapp 2-3
Ca 200-250 lägenheter totalt. 2-3 etapper.

Nybyggnad av flerbostadshus i Gideonsberg, Västerås
Planer för ca 150 bostäder.

Nybyggnad av parkeringshus i Västerås, etapp 3, detaljplan 3
Däcket är grundlagt på pålar med vattentät källardel i betong. Parkeringshusets stomme ska byggas med spännbalksysstem vilket utgörs av prefabricerade pelare och balkar i betong med platsgjutna bjälklag. Byggnaden är i fem plan med butiksdel i markplan. Butiksdelen är rålokal men med komplett skalskydd och kommer färdigställas under entreprenadtiden i annan entreprenad.

Nybyggnad av flerbostadshus, p-hus i Karlsdal, Västerås

Nybyggnad av gymnasieskola i Västerås

Ombyggnad till vård och omsorgsboende, idrottshall mmr i Västerås

Nybyggnad av bostadshus på Öster Mälarstrand, Västerås
5 huskroppar, 8 våningar i ett och 4 våningar i resterande.

ROT-renovering av flerbostadshus i Västerås

Nybyggnad av flerbostadhus i Gideonsberg, Västerås, Etapp 1
HSB planerar totalt för ca 200 nya bostäder med spännande arkitektur nära Gideonsbergs centrum.

Nybyggnad av flerbostadhus i Gideonsberg, Västerås, Etapp 2
HSB planerar totalt för ca 200 nya bostäder med spännande arkitektur nära Gideonsbergs centrum.

Ombyggnad av kontreforer på kaj i Västerås
Inledande etapper är ombyggnad av kajer (4 delar), sedan kommer muddring av hamnbassäng och farled och om-/nybyggnad av byggnader på land inom hamnområdet. Västerås Hamn kommer under många år framåt i tiden att byggas om och rustas upp. Arbetet kommer att drivas i ett projekt till vilket vi nu upphandlar en projekteringsgrupp för de olika delprojekteringarna som kommer att bli aktuella under den första fasen av det större projektet.

Nybyggnad av äldreboende och vårdcentral, läkarmottagning i Sala

Nybyggnad av bostäder i Västerås

Nybyggnad av F-6 skola och förskola i Ransta

Nybyggnad av bostäder på Malmaberg
80 lägenheter i 5 punkthus. 4-7 våningar. Garage för 40 bilar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (70 lgh).

Nybyggnad av parhus i Västerås

Nybyggnad av punkthus i Sala

Nybyggnad av flerbostadshus, bostadsrätter, i Västerås

Nybyggnad av bostäder på Öster Mälarstrand, Västerås
Hyresrätt med blandning av små lgh.

Nybyggnad av flerbostadshus, Sabo´s Kombohus i Köping, etapp 2
SABO Kombohus.

Nybyggnad av lamellhus i Nordanby äng

Nybyggnad av flerbostadshus, brf, Öster Mälarstrand, i Västerås, dp 3, et 3

Nybyggnad av punkthus i Västerås, etapp 3
6-7 våningar.

ROT-renovering av flerbostadshus i Sala, etapp 3 mfl
Planerat projekt efter etapp 1, projnr 916414. Arbetet kommer att delas upp i flera etapper och kommer att pågå under flera år. Vi har uppskattat byggstart. Okänd kostnad.

Nybyggnad av bostäder i Västerås
Flerbostadshus på 2500 BTA, hyresrätter, samt 12 tomter för småhusbebyggelse.

Om- och tillbyggnad av gymnasielokaler i Västerås
Objektet avser om- och tillbyggnad av lokaler för Tranellska gymnasiet. Entreprenaden omfattar två separata fastigheter belägna på vardera sida om Sjöhagsvägen i Västerås. Syftet med entreprenaden är att anpassa fastighetsägarens (Klövern) lokaler utifrån hyresgästens (Västerås Stad) behov. Fastigheterna tillsammans utgör Tranellska gymnasiets framtida lokaler till vilka gymnasiet kommer flytta in under 2018.

Nybyggnad av innebandyhall i Västerås
Placering oklar. Tidsplan samt finansiering saknas.

Nybyggnad av bostäder i Gäddeholm
8 parhus, 10 kedjehus, 2 flerbostadshus.

Nybyggnad av bostäder i Gäddeholm
16 st parhus, 4 st flerbostadshus.

Påbyggnad av bostäder, älderboende mm, i Västerås

Nybyggnad av kontor i Västerås, etapp 3
1 huskropp med 4-6 våningar. Sammanlagt 3500 kvm.

Nybyggnad av industrihus och kontor i Eriksberg
Ca 26 hektar totalt.

Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås

Nybyggnad av industri och kontor i Västerås

Nybyggnad av flerbostadshus och lokaler på Bjurhovda, Västerås
Eventuellt blir det hyresrätter, ca 50 st.

Ombyggnad för renrum i fabrik Köping

Om- och tillbyggnad av flerbostadshus i Västerås
Ca 40 lägenheter. En befintlig huskropp byggs om och 2 nya huskroppar byggs till.

Nytt bostadsområde i Sala
Totalt 41 villatomter. Första 10 husen byggs med extern entreprenörer se projektnummer 1311974.

Nybyggnad av trygghetsboende och förskola i Råbyskogen, Västerås

Nybyggnad av flerbostadhus i Gideonsberg, Västerås
2 st huskroppar. Oklart antal lägenheter nära Gideonsbergs centrum.

Nybyggnad av grupphus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av hyreslägenheter i Sala
SABO Kombohus Mini.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kolbäck, Hallstahammar
3-5 våningar, 20-30 lägenheter.

Ombyggnad av kontor i Västerås

Nybyggnad av enbostadshus på Framnäs, Västerås

Nybyggnad av idrottshall i Norberg
Objektet avser nybyggnad av idrottshall och fritidsgård. Byggnaden skall inrymma idrottshall, omklädningsrum, café, servering och kök samt utrymme för fritidsgård med tillhörande utrymmen. Kombinationshall med läktarplatser för ca 300 personer. Fritidsgård skall inrymma ca 100 personer. Utvändig anpassning av mark för parkering av personbilar och uppställning av husbilar och husvagnar.

Exploatering för bostäder i Västerås
Totalt ca 260 bostäder kommer byggas här.

Nybyggnad av flerbostadshus i Köping

Ombyggnad av kontor till lägenheter i Västerås

Nybyggnad av kedjehus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus (23 st kedjehus).

Ombyggnad av maskinbyggnad samt nytt ställverk i Köping

Nybyggnad av flerbostadshus i Sala

Tillbyggnad av demensboende i Kungsör

Vägmarkeringar i Västmanlands län
Avtalstid 2017-01-01 till 2019-12-31. Option på 1 + 1 år.

Invändig ombyggnad av lokaler till kontor i Västerås
Kontorsanpassning.

Nybyggnad av ridcenter vid Badelundaåsen, Västerås
Man kommer att flytta bef anläggning. Ca 100 stallplatser.

Nybyggnad av bostäder i Gäddeholm
22 st radhus.

Nybyggnad av centralkök i Fagersta
Objektet avser nybyggnad av ett centralkök. Byggnad skall inrymma tillagningskök med tillhörande berednings-, kyl-, frys- och förvaringsutrymmen samt personalutrymmen för ca 20 personal. Produktionen i centralköket är beräknad till: måndag till fredag (under skolterminerna) ca 4 000 portioner helgdagar ca 600 portioner. Leverans sker till ca 50 mottagningskök. Ska bli ett gemensamt tillagningskök för skolor och serviceboende.

Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås (Moduler)
Nybyggnad av flerbostadshus i 2 plan.

Nybyggnad av dagvattenledning i Västerås
Inledande etapper är ombyggnad av kajer (4 delar), sedan kommer muddring av hamnbassäng och farled och om-/nybyggnad av byggnader på land inom hamnområdet. Västerås Hamn kommer under många år framåt i tiden att byggas om och rustas upp. Arbetet kommer att drivas i ett projekt till vilket vi nu upphandlar en projekteringsgrupp för de olika delprojekteringarna som kommer att bli aktuella under den första fasen av det större projektet.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sala
Hörntomten vid Bergslagsgatan norr om Östra Tulegatan.

Nybyggnad av bostäder i Västerås, etapp 1
Friliggande hus samt kedjehus. Totalt ca 120 boenden på 6 etapper som byggs under en 8 års period.

Nybyggnad av bostäder i Hallstahammar
20-30 lägenheter.

Exploatering för nya bostäder i Västra Skälby, Västerås

Installation av sprinkler i domkyrkan i Västerås

Nybyggnad av industrihus och kontor på Södra Nibble
Ca 37200 kvm.

Nybyggnad av radhus i Hallstahammar
Nybyggnad av flerbostadshus i två plan.

Tillbyggand av klassrum m.m. på Alfaskolan, Fagersta
Utbyggnad av musiksal, klassrum, arbetsrum och samlingssal för minst 50 personer.

Nybyggnad av förskola i Skallberget
Projektet ligger stilla. Placering oklar. 4 avdelningar.

Nybyggnad av förskola i Västerås

Nybyggnad av flerbostadshus i Hallstahammar

Nybyggnad av inomhushall i Barkarö

Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Nybyggnad av 2 våningar med 12 hyreslägenheter och 2 våningar med 6st LSS bostäder.

Om- och tillbyggnad av demenscentrum i Västerås
Ombyggnad av Gryta korttidsenhets befintliga lokaler på 7700 kvm till fler mindre enheter med totalt 72 platser samt 60 kvm tillbyggnad.

Nybyggnad av radhus i Hallstahammar

Ombyggnad av skola i Hallstahammar

Nybyggnad av omklädningsrum i Köping

Uppförande av akumulatortank för fjärrvärme i Västerås
Fakta om ackumulatortanken Höjd: ca 77 meter Diameter: 25 meter Volym: 26 500 m3 Vattentemperatur: 45-98°C Energi: 1200 MWh, täcker upp till 24 timmars värmebehov (beroende på utetemperatur)

Ombyggnad av fjärrvärmeledningar i Köping
Västra Mälardalens Energi och Miljö AB, ska göra fyra omläggningar av fjärrvärmeledningar i Köping. En vid Nibbleskolan, en vid Skogsbrynskolan, en i Nygatan samt en i Prästgärdsgatan. Denna generalentreprenad omfattar samtliga erforderliga mark- , byggnads- och rörarbeten för fjärrvärmeledningar.

Nybyggnad av LSS-boende i Sala
Bygglov för nybyggnad av lss-boende.

Ombyggnad av gata i Västerås

Yttre gestaltning och ombyggnad av entrén till sjukhus i Västerås
Entreprenaden avser en nybyggnation av ett skärmtak/spaljé som kommer att gå från busshållplatsen på Adelsögatan till huvudentrén. I samband med denna byggnation så kommer besöksparkeringarna göras i ordning samt även iordningställande av ett busstorg vid Adelsögatan. Totalyta BYA: 12730 m2 Varav yta för skärmtak: 985 m2. Övriga ytor (parkering, entré och busstorg) ca: 10200 m2 (Varav busstorg ca: 1125 m2 och parkering inkl. cykel-P övrigt ca: 9075 m2).

Ombyggnad till lägenheter och kontor i Hallstahammar
Planer finns att bygga om fastigheten till kontor och ca 23 st lägenheter.

Gestaltning av faunaväg i Västerås
Projektet gäller byggnation av fiskväg mm, gestaltning är en mindre del i detta.

Förstärkningsarbeten & omb kaj vid Arbogaån i Arboga, E2

Nybyggnad av industrihus i Virsbo

Nybyggnad av industrihus och kontor i Eriksberg

Nybyggnad av seniorvillor/parhus i Hallstahammar

Invändigt underhåll av flerbostadshus i Sala
Ombyggnad skall ske av värme- och tappvattensystem för fem stycken hus med sammanlagt 145st lägenheter, 17st lokaler samt förråd, cykelrum, skyddsrum mm.

Förnyelse av ledningar i Västerås, etapp 2
Objektet avser rivning av befintlig fjärrvärmekulvert samt förnyelse och nyanläggande av ledningar längs en sträcka av ca 580 m i Kungsängsgatan, över fastigheten Gasugnen 2 samt i Gasverksgatan. Avser ledningar för fjärrvärme och vatten, tomrör för tele samt kablar och slangar för el och opto.

Nybyggnad av radhus i Arboga
Bygglov nybyggnad av radhus.

Tillbyggnad av kontor, ombyggnad av verksamhet i Kyrkbacken

Nybyggnad av livsmedelsbutik i Hammarby
1100-1500 kvm BTA.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: