Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Västmanlands län

Arboga (20)
Fagersta (40)
Kungsör (6)
Köping (68)
Norberg (9)
Sala (57)
Västerås (195)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 362 st.

Rivning och nybyggnad av badhus i Västerås

Nybyggnad av idrottshall/badhus i Köping

Nya naturgasledningar mellan Västerås och Borlänge, etapp 2

Nybyggnad av sjukhus i Sala

Ombyggnad till kontor och ev handel i Västerås

Muddring av hamnbassäng och farled i Västerås

Förtätning av flerbostadshus i Gideonsberg, Västerås

Nybyggnad av bostadshus på Öster Mälarstrand, Västerås

Nybyggnad av hyresrätter och butiker på Öster Mälarstrand, Västerås

Nybyggnad av flerbostadshus, p-hus i Karlsdal, Västerås

Nybyggnad av parkeringshus i Västerås, etapp 3, detaljplan 3

Nybyggnad av punkt och/eller lamellhus i Vetterslund, Västerås

Ombyggnad av kontreforer på kaj i Västerås

Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås

Nybyggnad av flerbostadhus i Gideonsberg, Västerås, Etapp 1

Nybyggnad av flerbostadshus, hyresrätter, i Västerås

Nybyggnad av F-6 skola och förskola i Ransta

Nybyggnad av äldre och trygghetsboende i Västerås

Nybyggnad av punkthus i Sala

Nybyggnad av parhus i Västerås

Nybyggnad av flerbostadshus, bostadsrätter, i Västerås

Nybyggnad av flerbostadshus, Sabo´s Kombohus i Köping, etapp 2

Nybyggnad av bostäder på Öster Mälarstrand, Västerås

Nybyggnad av punkt och/eller lamellhus i Malmaberg, Västerås

Nybyggnad av lamellhus i Nordanby äng

Nybyggnad av flerbostadshus, brf, Öster Mälarstrand, i Västerås, dp 3, et 3

Ombyggnad/rivning av sjukhus i Sala

ROT-renovering av flerbostadshus i Sala, etapp 3 mfl

Nybyggnad av punkthus i Vallby

Nybyggnad av punkthus i Västerås, etapp 2

Nybyggnad av punkthus i Västerås, etapp 3

Nybyggnad av kontor i Västerås, etapp 5

Nybyggnad av kontor och parkeringshus i Västerås, etapp 4

Nybyggnad av industrihus och kontor i Eriksberg

Nybyggnad av bostäder i Gäddeholm

Nybyggnad av bostadsområde i Önsta Gryta, Västerås

Ev nybyggnad av besökscenter i Västerås

Utförande av fjärrblockering mellan Fagersta-Ludvika

Nybyggnad av bostäder i Västerås

Nybyggnad av fjärrvärmeledning mellan Köping-Arboga, etapp 2

Nybyggnad av industri och kontor i Västerås

Nybyggnad av innebandyhall i Västerås

Ombyggnad för renrum i fabrik Köping

Utbyggnad av servicebostad i Skultuna

Nytt bostadsområde i Sala

Nybyggnad av grupphus i Västerås

Nybyggnad av gymnasieskola i Västerås

Nybyggnad av flerbostadhus i Gideonsberg, Västerås

Nybyggnad av bostadsrätter i Råbyskogen, Västerås

Nybyggnad av hyreslägenheter i Sala

Nybyggnad av flerbostadshus i Arboga

Nybyggnad av postterminal i Västerås

Ombyggnad av kontor i Västerås

ROT-renovering av flerbostadshus i Pettersberg, Västerås

Nybyggnad av VA-nät, optonät samt förnyelse av elnät i Västerås

Nybyggnad av idrottshall i Norberg

Nybyggnad av palliativ enhet vid Västmanlands sjukhus, Västerås

Nybyggnad av flerbostadshus i Köping

Nybyggnad av fastighet för näringsliv i Irsta

Nybyggnad av fastighet för småföretagare i Irsta

Exploatering för bostäder i Västerås

Nybyggnad av punkt och/eller lamellhus i Vallby, Västerås

Nybyggnad av radhus, kedjehus och enbostadshus i Västerås

Nybyggnad av ämnesförråd i Köping

Ombyggnad av kontor till lägenheter i Västerås

Exploatering för nya bostäder i Västra Skälby, Västerås

Invändig ombyggnad av lokaler till kontor i Västerås

Ombyggnad av maskinbyggnad samt nytt ställverk i Köping

Nybyggnad av äldreboende i Ugglebo, Fagersta

Tillbyggnad av demensboende i Kungsör

Vägmarkeringar i Västmanlands län

Nybyggnad av centralkök i Fagersta

Nybyggnad av dagvattenledning i Västerås

Nybyggnad av flerbostadshus i Sala

Nybyggad av bostäder i Irsta

Nybyggnad av bostäder i Västerås, etapp 1

Nybyggnad av bostäder i Hallstahammar

Installation av sprinkler i domkyrkan i Västerås

Nybyggnad av industrihus och kontor på Södra Nibble

Nybyggnad av kedjehus, parhus och flerbostadshus i Arboga, etapp 1

Nybyggnad av industrihus i Västerås

Nybyggnad av industri och kontor etapp 2

Nybyggnad av handel/stormarknad i Västerås

Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås (Moduler)

Nybyggnad av seniorvillor i Sala

Nybyggnad av flerbostadshus i Hallstahammar (moduler)

Nybyggnad av förskola i Skallberget

Nybyggnad av inomhushall i Barkarö

Nybyggnad av aktivitetscenter i Fagersta

Nybyggnad av flerbostadshus i Hallstahammar

Om- och tillbyggnad av demenscentrum i Västerås

Ombyggnad av skola i Hallstahammar

Nybyggnad av enbostadshus i Västerås

Nybyggnad av förskola i Irsta

Tillbyggnad av bilhall i Köping

Om- och tillbyggnad av gymnasielokaler i Västerås

Nytt verksamhetsområde för logistik samt livsmedelsindustri i Hacksta

Uppförande av akumulatortank för fjärrvärme i Västerås

Nybyggnad av LSS bostad i Sala

Nybyggnad av LSS-boende i Sala

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: