Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Timrå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vindkraftverk Ljustorp i Timrå kommun
65-84 verk planeras. Byggstart = markstart.
Nybyggnad av förskola i Timrå
Nybyggnad av förskola med 8 avdelningar.
Etablering av ny hamn och kaj i Färja i Timrå
Ingår i "Ringar på vattnet" projektet, ett av regionens största besöksnäringsprojekt.
Etablering av ny hamn och kaj på Vivstavarv i Timrå
Ingår i "Ringar på vattnet" projektet, ett av regionens största besöksnäringsprojekt.
Utbyggnad av kaj i Söråker
Planer på att bygga ut kajen ca 5 meter ut i vattnet.
Tillbyggnad av reservoar i Timrå
Ansökan bygglov - tillbyggnad av vattenreservoar.
Ombyggnad av värme i förskolor i Timrå
Planer för byte av pelletsuppvärmning till bergvärme i Fagervik och Ljustorp förskola.
Omläggning av tak på flerbostadshus i Timrå
Objektet omfattar nytt tätskikt tak med tillhörande plåtarbeten. Fastigheterna ligger på Mogatan 1 A och B, Mogatan 3 A och B, Centrumvägen 17 A och B, 23, 25 i Söråker (Timrå).
Nybyggnad av fibernät i Lögdö, Timrå kommun
Entreprenaden omfattar anläggning av komplett passivt fibernät mellan telestation och minst 230 st. fastigheter i Lögdö, Timrå kommun. Beläget i området Likenäs-Amnerud.
Exploatering för bostadsområde, etapp 1, Timrå
Exploateringsområde för 17 st småhustomter.
Ombyggnad av skola i Timrå
Ansökan bygglov - om- och tillbyggnad av förskola.
Ombyggnad av förskola i Timrå
Anmälan - ombyggnad samt ändrad användning från mottagningskök och personalrum till förskoleavdelning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Timrå
Ansökan bygglov - ombyggnad av flerbostadshus - utbyte av balkonger.
Nybyggnad av lager i Timrå
Ansökan bygglov - tidsbegränsat lov för uppförande av lagertält.
Tillbyggnad av industrihus i Timrå
Ansökan bygglov - tillbyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av parkeringsplats i Timrå
Ansökan bygglov - anlägga ställ- och parkeringsplatser.
Nybyggnad av carport i Timrå
Ansökan bygglov - ny parkering och carport.
Nybyggnad av lager i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av lagerhall.
Nybyggnad av lager i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av sophus i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av sophus.
Nybyggnad av transformatorstation i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av transformatorkiosk.
Nybyggnad av transformatorstation i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av tälthall.
Nybyggnad av transformatorstation i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad transformatorstation (n151156).
Nybyggnad av nätstation i Timrå
Ansökan bygglov - uppförande av nätstation.
Nybyggnad av skärmtak i Timrå
Ansökan bygglov - vindskydd för fågelskådning.
Rivning av pumpstation i Timrå
Ansökan rivning - rivning av dagvattenpumpstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: