Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Timrå

Nybyggnad av virkesterminal i Timrå kommun
Nybyggnad av virkesterminal i Timrå.
Etablering av ny hamn och kaj i Färja i Timrå
Ingår i "Ringar på vattnet" projektet, ett av regionens största besöksnäringsprojekt.
Etablering av ny hamn och kaj på Vivstavarv i Timrå
Ingår i "Ringar på vattnet" projektet, ett av regionens största besöksnäringsprojekt.
Utbyggnad av kaj i Söråker
Planer på att bygga ut kajen ca 5 meter ut i vattnet.
Nybyggnad av enbostadshus i Ljustorp, etapp 1
6 hus planeras i etapp 1, 120-160 kvm stora.
Ramavtal avseende Vs-arbeten i Timrå kommun
Timrå kommun upphandlar ramavtal gällande VS-arbeten som beställs löpande inom av beställaren förvaltade fastigheter. Arbetet omfattar oplanerat och planerat underhåll.
Nya tätskikt tak på flerbostadshus i Timrå kommun
Avser nya tätskikt å tak inklusive tillhörande plåtarbeten på Ribygatan 13 i Bergeforsen, Tallgränd 2 i Tallnäs samt Järnvägsgatan 38 i Vivsta, Timrå Kommun.
Nybyggnad av parkeringsplats i Timrå
Ansökan bygglov - anlägga ny parkering.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Timrå
Ansökan bygglov - inglasning av 14 st altaner morkullevägen 15 - 41 ojämna nr.
Nybyggnad av förråd i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av toalett i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av wc-byggnad och strandskydd.
Nybyggnad av cistern i Timrå
Ansökan bygglov - tillbyggnad av bränsleanläggning ny adbluecistern.
Nybyggnad av väg i Timrå
Ansökan marklov - planering avverkning samt förstärkning breddning och nybyggnad av vägar.
Ombyggnad av markanläggning i Timrå
Ansökan marklov - schaktning.
Ny hangarport till Hangar 5 på Midlanda flygplats
Objektet är att byta ut befintlig hangarport och installera en ny hangarport på Hangar nr: 5 vid Sundsvall Timrå Airport (Midlanda).
Nya tätskikt på tak till AME i Timrå kommun
Objektet omfattar nya tätskikt på tak inkl. tillhörande plåtarbeten.
Nya tätskikt på tak till gymnasieskola i Timrå kommun
Objektet omfattar nya tätskikt på tak inkl. tillhörande plåtarbeten.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: