Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Timrå

Nytt renseri, kokeri, blekeri och utlastningshall i Timrå
COWI har fått i uppdrag att projektera kokeri och stora delar av fiberlinjen. Total investering inklusive maskiner är 7,8 mdkr. Byggentreprenaden kostar cirka 1,5 mdkr. Kostnad per övriga delar i entreprenaden är fortfarande oklar.

Nybyggnad av logistiklokaler i Söråker
20 000 - 40 000 kvm.

Nybyggnad av flerbostadshus i Timrå

Nybyggnad av enbostadshus i Ljustorp, etapp 1
6 hus planeras i etapp 1, 120-160 kvm stora.

Nybyggnad av konstgräsplan i Söråker
En 11-manna plan.

Nybyggnad av bensinstation i Timrå
Avser nybyggnad av bensinstation.

Nybyggnad av fibernät i Lögdö, Timrå kommun
Entreprenaden omfattar anläggning av komplett passivt fibernät från nod inplacerad i telestation till ca 200 st fastigheter.

Nybyggnad av fibernät i Hässjö, Timrå kommun
Entreprenaden omfattar anläggning av komplett passivt fibernät från nod inplacerad i telestation till ca 300 st fastigheter.

Nybyggnad av fibernät i Tynderö, Timrå kommun
Entreprenaden omfattar anläggning av komplett passivt fibernät från nod inplacerad i telestation till minst 250 st fastigheter.

Renovering av broar i Timrå
Kommer att utföras med en bro per år. Man väntar på beslut. 3 broar går över E4, en över Fagerviksvägen.

Tillbyggnad av industrihus i Timrå
Ansökan bygglov - tillbyggnad av industrilokal.

Miljögeoteknisk utredning - MIFO fas 2 Vivsta Deponi i Timrå
Timrå kommun upphandlar konsultuppdrag för miljögeoteknisk utredning - MIFO fas 2, Vivsta 13:19(del av) Vivsta deponi.

Ombyggnad av Gymnasieskolan Timrå kommun
Timrå kommun, kultur- och teknikförvaltningen har fått i uppdrag av kommunledning att genomföra uppförande av rivning av befintlig vikvägg samt uppförande av ny innervägg med 2 st väggjalusier.

Ombyggnad av flerbostadshus i Timrå
Ansökan bygglov - ombyggnad av sköterskemottagning till lägenheter.

Utvändigt underhåll av servicebyggnad i Timrå
Ansökan bygglov - takbyte på servicebyggnad.

Tillbyggnad av enbostadshus i Timrå
Ansökan bygglov - tillbyggnad av bostadshus .

Nybyggnad av parkeringsplats i Timrå
Ansökan bygglov - upplag och tillfällig parkeringsyta.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Timrå
Ansökan marklov - anlägga bullervall.

Ombyggnad av markanläggning i Timrå
Ansökan marklov - återställningsåtgärder vivsta deponi.

Nybyggnad av enbostadshus i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av bostadshus och garage.

Ombyggnad av staket i Timrå
Ansökan bygglov - om- och tillbyggnad av staket och grind.

Nybyggnad av servicebyggnad i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av sekretariat.

Nybyggnad av transformatorstation i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av transformatorstation n 147240.

Ombyggnad av kontor i Timrå
Ansökan bygglov - om- och tillbyggnad av kontor samt ändrad användning till bostäder.

Nybyggnad av lager i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av plantlagerbyggnad samt ansökan strandskydd.

Ny ishockeysarg i NHK Arena i Sörberge, Timrå
Objektet avser utbyte av ishockeysarg i NHK Arena.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: