Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Timrå

Etablering av ny hamn och kaj i Färja i Timrå
Ingår i "Ringar på vattnet" projektet, ett av regionens största besöksnäringsprojekt.
Etablering av ny hamn och kaj på Vivstavarv i Timrå
Ingår i "Ringar på vattnet" projektet, ett av regionens största besöksnäringsprojekt.
Ramavtal avseende Vs-arbeten i Timrå kommun
Timrå kommun upphandlar ramavtal gällande VS-arbeten som beställs löpande inom av beställaren förvaltade fastigheter. Arbetet omfattar oplanerat och planerat underhåll.
Ombyggnad av förskola i Timrå
Anmälan - ombyggnad samt ändrad användning från mottagningskök och personalrum till förskoleavdelning.
Ombyggnad av skola i Timrå
Ansökan bygglov - om- och tillbyggnad av skola.
Ombyggnad av flerbostadshus i Timrå
Ansökan bygglov - ombyggnad och ändrad användning från gruppboende till flerfamiljshus rörvägen 28-30.
Nybyggnad av parkeringsplats i Timrå
Ansökan bygglov - tidsbegränsat lov för parkering och materialgård.
Nybyggnad av lager i Timrå
Ansökan bygglov - tidsbegränsat lov för uppförande av lagertält.
Tillbyggnad av garage i Timrå
Ansökan bygglov - tillbyggnad av affärslokal med garage/förråd.
Nybyggnad av cistern i Timrå
Ansökan bygglov - tillbyggnad av bränsleanläggning ny adbluecistern.
Nybyggnad av väg i Timrå
Ansökan marklov - planering avverkning samt förstärkning breddning och nybyggnad av vägar.
Ombyggnad av markanläggning i Timrå
Ansökan marklov - schaktning.
Nybyggnad av parkeringsplats i Timrå
Ansökan bygglov - anlägga ny parkering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Timrå
Ansökan bygglov - anlägga ställ- och parkeringsplatser.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Timrå
Ansökan bygglov - inglasning av 14 st altaner morkullevägen 15 - 41 ojämna nr.
Nybyggnad av garage i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av garage.
Nybyggnad av sophus i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av sophus.
Nybyggnad av lager i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av tälthall.
Ombyggnad av lekplats i Timrå
Anmälan - befintlig lekställning ersätts med ny.
Ny hangarport till Hangar 5 på Midlanda flygplats
Objektet är att byta ut befintlig hangarport och installera en ny hangarport på Hangar nr: 5 vid Sundsvall Timrå Airport (Midlanda).
Nya tätskikt på tak till AME i Timrå kommun
Objektet omfattar nya tätskikt på tak inkl. tillhörande plåtarbeten.
Nya tätskikt på tak till gymnasieskola i Timrå kommun
Objektet omfattar nya tätskikt på tak inkl. tillhörande plåtarbeten.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: