Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Timrå

Nybyggnad av logistiklokaler i Söråker
20 000 - 40 000 kvm.

Nybyggnad av flerbostadshus i Timrå

Nybyggnad av enbostadshus i Ljustorp, etapp 1
6 hus planeras i etapp 1, 120-160 kvm stora.

Nybyggnad av enbostadshus i Ljustorp, etapp 2

Nybyggnad av konstgräsplan i Söråker
En 11-manna plan.

Nybyggnad av bensinstation i Timrå
Avser nybyggnad av bensinstation.

Ombyggnad av gata och park på Sörberge, Timrå

Ombyggnad av samlingshus till lägenheter i Timrå

Omläggning av tak på flerbostadshus i Timrå
Objektet omfattar nytt tätskikt tak med tillhörande plåtarbeten. Byggandet skall ske i en etapp. Fastigheterna ligger på Bäckgatan 5 A-F, 7 A-D, 9 A-D, Mogatan 4 och 6, Sandgatan 4, Nygatan 3,9,11 samt Rönnvägen 2 i Timrå.

Nybyggnad av fibernät i Lögdö, Timrå kommun
Entreprenaden omfattar anläggning av komplett passivt fibernät från nod inplacerad i telestation till ca 200 st fastigheter.

Nybyggnad av fibernät i Hässjö, Timrå kommun
Entreprenaden omfattar anläggning av komplett passivt fibernät från nod inplacerad i telestation till ca 300 st fastigheter.

Nybyggnad av fibernät i Tynderö, Timrå kommun
Entreprenaden omfattar anläggning av komplett passivt fibernät från nod inplacerad i telestation till minst 250 st fastigheter.

Renovering av broar i Timrå
Kommer att utföras med en bro per år. Man väntar på beslut. 3 broar går över E4, en över Fagerviksvägen.

Miljögeoteknisk utredning - MIFO fas 2 Vivsta Deponi i Timrå
Timrå kommun upphandlar konsultuppdrag för miljögeoteknisk utredning - MIFO fas 2, Vivsta 13:19(del av) Vivsta deponi.

Renovering av fönster på skola i Fagervik

Ombyggnad av gym i Timrå
Anmälan - väsentlig ändring.

Nybyggnad av industrihus i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av industrilokal.

Nybyggnad av enbostadshus i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av bostadshus och garage.

Nybyggnad av servicebyggnad i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av sekretariat.

Nybyggnad av transformatorstation i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av transformatorstation samt ansökan strandskyddsdispens.

Nybyggnad av transformatorstation i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Timrå
Ansökan marklov - anlägga bullervall.

Ombyggnad av personallokal i Timrå
Ansökan bygglov - ombyggnad av lokaler till arbetarbostäder samt uppförande av arbetarbaracker.

Utvändigt underhåll av servicebyggnad i Timrå
Ansökan bygglov - takbyte på servicebyggnad.

Nybyggnad av parkeringsplats i Timrå
Ansökan bygglov - upplag och tillfällig parkeringsyta.

Ombyggnad av kontor i Timrå
Ansökan bygglov, ombyggnad samt fasadändring (fönster).

Ombyggnad av kontor i Timrå
Ansökan bygglov - om- och tillbyggnad av kontor samt ändrad användning till bostäder.

Nybyggnad av lager i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av plantlagerbyggnad samt ansökan strandskydd.

Utbyte av belysningsarmaturer i NHK Arena i Sörberge, Timrå
Objektet avser utbyte av belysningsarmaturer i NHK Arena.

Ny ishockeysarg i NHK Arena i Sörberge, Timrå
Objektet avser utbyte av ishockeysarg i NHK Arena.

Ombyggnad av reservoar i Timrå
Ansökan bygglov - ombyggnad av tak över vattenreservoar.

Ombyggnad av Gymnasieskolan Timrå kommun
Timrå kommun, kultur- och teknikförvaltningen har fått i uppdrag av kommunledning att genomföra uppförande av rivning av befintlig vikvägg samt uppförande av ny innervägg med 2 st väggjalusier.

Utvändigt underhåll av affärshus i Timrå
Ansökan bygglov - fasadändring samt uppförande av skyltar.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: