Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Sundsvall

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 108 st.

Nybyggnad av bostäder i Sundsvall

Ombyggnad av väg 562 mellan Njurundabommen-Nolby

Anläggande av mötesstation Dingersjö

Nybyggnad av tivoli, camping och restauranger i Birsta

Nybyggnad av vindkraftverk i Sundsvall

Nybyggnad av flerbostadshus och äldrebostäder i Sundsvall

Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall

Nybyggnad av flerbostadshus och kontor i Sundsvall, kv 3-6

Nybyggnad av flerbostadshus i Kvissleby

Nybyggnad av flerbostadshus i Njurundabommen

Nybyggnad av verkstad i Sundsvall

Nybyggnad av bilhall i Sundsvall

Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Sundsvall

Om- och tillbyggnad av grundskola på Alnö

Nybyggnad av hotell i Sundsvall

Ökat vägskydd längs Mittbanan mellan Ånge-Sundsvall

Om- och tillbyggnad av skola på Skönsmon, Sundsvall

Om- och tillbyggnad av äldreboende på Bergsåker i Sundsvall

Nybyggnad av flerbostadshus (bostadsrätter) i Sundsvall

Nytt bostadsområde på Skönsberg, Sundsvall

Nybyggnad av flerbostadshus på Norrmalm, Sundsvall

Slipersbyte mellan Stöde-Vattjom

Nybyggnad av handel och kontor på Skönsmon

Nybyggnad av trygghetsboende i Haga

Nybyggnad av gruppboende mm i Sundsvall

Nybyggnad av dagvattendammar vid Sundsvallsbron

Om- och tillbyggnad till servicecenter i Sundsvall, etapp 2

Ombyggnad av pilgrimscenter i Selånger

Ev nybyggnad av industri i Nacksta, etapp 5

Stambyte och upprustning av flerbostadshus i Korsta, Sundsvall

Nybyggnad av ladugård i Hov

Flytt av vatten- och avloppsledningar på Norra Kajen i Sundsvall, etapp 3

Markförvärv i Sundsvall

Nybyggnad av park på Skönsberg, Sundsvall

Nybyggnad av park på Skönsmon, Sundsvall

Fönsterbyte på flerbostadshus i Sundsvall

Ombyggnad av butik i Sundsvall

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall

Utvändig renovering av kyrka i Njurunda etapp 2

Ombyggnad av kontor i Sundsvall

Nya stugor i Sundsvall, etapp 2

Nybyggnad av automatstation i Sundsvall

Ombyggnad av vindar till lägenheter i Sundsvall

Upprustning av centrum i Kovland

Nybyggnad av träningshall i Sundsvall

Nybyggnad av gc-väg från Brovägen till Kyrkan på Alnö

Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Sundsvall

Ombyggnad av ventilationsanläggning i Sundsvall

Utförande av katodiskt skydd på Sundsvallsbron

Upprustning av gata, parker och utemiljö i Sundsvall

Slopning av plankorsning längs Ådalsbanan

Fasadrenovering på flerbostadshus i Sundsvall

Efterbehandlingsåtgärder vid fd soptippar i Nedansjö och Stöde

Efterbehandlingsåtgärder vid Lomyrans Deponi, etapp 1

Installation av säkerhetssystem till domstolarna i Sundsvall

Nybyggnad av fritidshus i Hamn, etapp 1

Ombyggnad av gata i Sundsvall

Nybyggnad av industrihus i Sundsvall

Nybyggnad av stugby i Sundsvall

Ombyggnad av gym i Sundsvall

Nybyggnad av spontanidrottsplats på Granloholm, Sundsvall

Utbyte av brandlarm på sjukhus i Sundsvall

Tillbyggnad av kontor i Sundsvall

Underhåll av el, kraft och vägbelysning i Jämtlands och Västernorrlands län

Nybyggnad av gårdshus i Sundsvall

Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall

Ombyggnad av förskola i Sundsvall

Fasadändring på flerbostadshus i Sundsvall

Fasadarbeten på flerbostadshus i Sundsvall

Rivning av trähus i Sundsvall

Utvändigt underhåll av affärshus i Sundsvall

Ombyggnad av grundskola i Sundsvall

Ombyggnad av gruppbostad i Sundsvall

Ombyggnad av lägenhet i Sundsvall

Rivning av garage i Sundsvall

Rivning av enbostadshus i Sundsvall

Tillbyggnad av skola i Sundsvall

Tillbyggnad av skärmtak i Sundsvall

Tillbyggnad av carport i Sundsvall

Tillbyggnad av enbostadshus i Sundsvall

Tillbyggnad av garage i Sundsvall

Tillbyggnad av godsmottagning i Sundsvall

Tillbyggnad av kallförråd i Sundsvall

Utvändigt underhåll av parhus i Sundsvall

Inredning av omklädningsrum i Sundsvall

Nybyggnad av barack i Sundsvall

Nybyggnad av förråd i Sundsvall

Nybyggnad av förskola i Sundsvall

Nybyggnad av garage i Sundsvall

Nybyggnad av enbostadshus i Sundsvall

Nybyggnad av cistern i Sundsvall

Ombyggnad av enbostadshus i Sundsvall

Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall

Nybyggnad av markanläggning i Sundsvall

Nybyggnad av silo i Sundsvall

Nybyggnad av parkeringsplats i Sundsvall

Nybyggnad av parkour park mm i Sundsvall

Ombyggnad av begravningsplats i Sundsvall

Rivning av fritidshem på Korsta, Sundsvall

Rivning av förskola i Njurunda

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: