Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Sollefteå

Basunderhåll för Botniabanan, Långsele-Vännäs
Basunderhåll Långsele-Vännäs. Entreprenaden avser utförande av underhåll på bandelarna: 129, 130, 149, 171, 173, 175. Bandel 153 (Forsmo-Hoting).
Nybyggnad av vindkraftverk i Sollefteå kommun
Tidiga planer. Ca 40 verk planeras på Ranasjöhöjden, Grönbäcksklippen och Kuftoberget.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Sollefteå
Ca 989 km väg varav grusväg 393 km och gc-väg 596 km.
Nybyggnad av vindkraftverk i Sollefteå kommun
24-25 verk planeras i områdena Salsjön, Forsås, Häxmo och Sörtannflo.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollefteå
30-40 lgh planeras i ett hyreshus med parkeringsmöjlighet.
Nybyggnad av rastplats norr Ångermannabron i Sollefteå
Ny rastplats strax norr om Ångermanna-bron samt anläggande av poliskontrollplats längs väg 90.
Utbyte av kablar mm vid järnväg i Graninge
Utbyte cellulosakablar och telereläsatser samt skåpbyte.
Om- & tillbyggnad av verkstad i Sollefteå
Om- & tillbyggnad av befintlig verkstadshall i två plan. Tillbyggnaden blir utökad verkstad på bottenplan samt personalutrymme och förråd på övre plan.
Nybyggnad av vattenverk i Sollefteå
Byggherren avser att bygga nytt vattenverk i Björknäset med syfte att uppnå en god och stabil dricksvattenkvalitet. För denna entreprenad ingår byggnation av ny vattenverksbyggnad, inkl. gångplan och fundament. I byggentreprenaden ingår även förarbeten för sidoentreprenader, så som vattenledningar och skyddsrör för el mellan ny byggnad och befintlig lågreservoar, samt rörmontage i befintlig lågreservoar. Avlopp och genomföringar, ledningar och skyddsrör för vatten och el, i grundplatta. Ledningar genom platta avslutas utanför husliv.
Ombyggnad av bro i Resele
Objektet avser upprustning av Moforsenbron. Entreprenadarbeten omfattar utbyte av väg-/broräcke samt förstärkningsåtgärder av betongfundament.
Anpassning till förskola i Sollefteå
Avser ombyggnad från fd vårdhemsboende till förskola.
Nybyggnad av förråd i Sollefteå
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av ställverk i Sollefteå
Nybyggnad av ställverk.
Nybyggnad av transformatorstation i Sollefteå
Nybyggnad av transformatorstation och rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Sollefteå
Nybyggnad av transformatorstation och rivning av befintlig. Vemyra 3:2,Billsta 9:2,Föraren 2.
Nybyggnad av transformatorstation i Sollefteå
Nybyggnad av transformatorstation.
Utvändigt underhåll av gymnastiksal i Sollefteå
Fasadändring på gymnastikhall.
Rivning av enbostadshus i Sollefteå
Rivning av brandskadat enbostadshus.
Tillbyggnad av skärmtak i Sollefteå
Tak över barnvagnsplats på skola.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sollefteå
Ombyggnad från en till två lägenheter samt byte av fönster och ändring av ventilationsanordning.
Ombyggnad av enbostadshus i Sollefteå
Ändrad användning från sovrum till badrum och toalett i enbostadshus.
Utvändigt underhåll av kontor i Sollefteå
Uppförande av ny utrymningstrappa på kontorsbyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Sollefteå
Uppförande av skärmtak på byggnad i anslutning till boulebana.
Nybyggnad av lager i Sollefteå
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av tälthall.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sollefteå
Tillbyggnad av entrétak på flerbostadshus.
Restaurering och fasadrenovering av kyrka i Resele
Restaurering av gravkapell samt fasadrenovering av Resele kyrka.
Markarbeten Vallåkersgatan Sollefteå kommun
Förstärkning, dränering, omläggning asfalt samt nya stenbeläggning av hårdgjorda ytor inom kvartersmark.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Sollefteå
Tillbyggnad av livsmedelsbutik med varuutlämning.
Dörrbyte i flerbostadshus, Sollefteå
Avser byte av ett 50-tal lägenhetsdörrar. Arbetet kommer att ligga några år framåt i tiden. Kostnaden är uppskattad. Byggstarten okänd.
Ombyggnad av butik i Sollefteå
Mindre ombyggnad av butikslokal.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: