Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Sollefteå

Nybyggnad av vindkraftverk i Sollefteå kommun
Tidiga planer. Ca 40 verk planeras på Ranasjöhöjden, Grönbäcksklippen och Kuftoberget.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Sollefteå
Ca 989 km väg varav grusväg 393 km och gc-väg 596 km.
Nybyggnad av vindkraftverk i Sollefteå kommun
24-25 verk planeras i områdena Salsjön, Forsås, Häxmo och Sörtannflo.
Ombyggnad av gymnasieskola i Sollefteå
Objektet avser ombyggnad av skola med tillhörande idrottshall samt uppdatering av tekniska system
Nybyggnad av rastplats norr Ångermannabron i Sollefteå
Ny rastplats strax norr om Ångermanna-bron samt anläggande av poliskontrollplats längs väg 90.
Anpassning till förskola i Sollefteå
Avser ombyggnad från fd vårdhemsboende till förskola.
Om- & tillbyggnad av verkstad i Sollefteå
Om- & tillbyggnad av befintlig verkstadshall i två plan. Tillbyggnaden blir utökad verkstad på bottenplan samt personalutrymme och förråd på övre plan.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sollefteå
Objektet avser genomgående renovering av bostäder samt viss ombyggnad med ny planlösning. Befintliga utrymmen är rivna till konstruktion. Objektet är beläget på fastigheten Sollefteå – Nipan 2, Djupövägen 16 Sollefteå.
Nytt luftbehandlingsaggregat samt OVK-åtgärder i flerbostadshus i Sollefteå
Avser aggregatbyte och OVK-åtgärder vid kv Bokbindaren 44, Sollefteå.
Konvertering av värmeanläggning vid serviceboende i Undrom, Sollefteå
I totalentreprenaden ingår samtliga arbeten för att erhålla en ny driftsatt konverterad värmeanläggning.
Tillbyggnad av sågverk i Sollefteå
Tillbyggnad och fasadändring av såghus.
Nybyggnad av skärmtak i Sollefteå
Uppförande av skärmtak på byggnad i anslutning till boulebana.
Rivning av enbostadshus i Sollefteå
Rivning av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av nätstation i Sollefteå
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Sollefteå
Nybyggnad av transformatorstation och rivning av befintlig. Vemyra 3:2,Billsta 9:2,Föraren 2.
Nybyggnad av transformatorstation i Sollefteå
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sollefteå
Anläggande av parkeringsplatser och utemarknad.
Utvändigt underhåll av gymnastiksal i Sollefteå
Fasadändring på gymnastikhall.
Ombyggnad av bilverkstad i Sollefteå
Installation av oljeavskiljare i bilverkstad och garage.
Markarbeten Vallåkersgatan Sollefteå kommun
Förstärkning, dränering, omläggning asfalt samt nya stenbeläggning av hårdgjorda ytor inom kvartersmark.
Prognostisering av erosion i Ångermanälven
Avser konsulttjänster för att kvantifiera/prognostisera botten- och slänterosionen längs en del av Ångermanälven, dvs att lokalisera var det sker erosion och hur stor erosionen kan komma att bli fram till år 2100 med hänsyn till effekter av klimatförändring.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: