Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Örnsköldsvik

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 101 st.

Basunderhåll på allmänna vägar inom område Örnsköldsvik

Ny station i Norrtjärn
Norrtjärn ny 400/130 kV-station, anslutning på UL7 S2

Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Två hus, åtta våningar plus suterräng.

Nybyggnad av vindkraftverk i Örnsköldsvik
Avser 25 vindkraftverk.

Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Mellan Lugnviksgatan och Backgatan.

Nybyggnad av punkthus i Örnsköldsvik

Nybyggnad av flerbostadshus med handel & kontor i Örnsköldsvik
Ett hus med ett 20-tal lgh i delvis 12 våningar samt ett hus med 30-tal lgh i 9 våningar planeras.

Om- och tillbyggnad av skola i Bredbyn

Nybyggnad av Biltema varuhus i Örnsköldsvik
Projektet avser nybyggnad av varuhus. Byggstart tidigast hösten 2017. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av vindkraftverk i Örnsköldsviks kommun

Nybyggnad av vindkraftverk i Örnsköldsviks kommun
Avser 15 vindkraftverk.

Om- och tillbyggnad till bostäder mm i Örnsköldsvik
25-30 lgh i gamla brandstationen, 9 våningar i Slangtornet med bostäder och ev kontor/handel.

Tillbyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad, hörnett 51:1.

Nytt fiberoptiskt nät för bredband i Örnsköldsvik
Utförs i 4 etapper. Omfattar Killingsnäs, Skagshamn och flera byar ost om Idbyn mfl. Totalt 921 fastigheter i området.

Nybyggnad av återvinningscentraler i Örnsköldsvik
Nybyggnad av 2 st återvinningscentraler i Bjästa & Bredbyn.

Nybyggnad av återvinningscentraler i Örnsköldsvik
Nybyggnad av 2 st återvinningscentraler i Björna och Husum.

Nybyggnad av GC-bro i Husum, Örnsköldsvik
Ny gc bro över dombäcksviken i husum, ca 270m lång.

Nybyggnad av huvudvattenledning mellan By-Gerdal

Tillbyggnad av produktionslokaler i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av produktionslokaler, björna-långviken 1:242.

Bärighetshöjande åtgärder på väg 914 mellan Skorped-Degersjö
Upphandlas med objekt 1116158. Avser tjälsäkring.

Anläggande av cirkulationsplats vid E4 norr Örnsköldsvik
Projektet avser trafiksäkerhetsåtgärder.

Nybyggnad av flerbostadshus mm i Örnsköldsvik

Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av lägenheter med havsutsikt från markplan och söderläge.

Nybyggnad av industrihus i Örnsköldsvik

Renovering av Paradisets badhus i Örnsköldsvik
Planer på renovering av den gamla simhallen.

Nybyggnad av bro i Örnsköldsvik
Rivning av befintlig bro samt nybyggnad av ny bro. Vägarbete ingår.

Ombyggnad av polisstation i Örnsköldsvik

Gideågården Energieffektivisering 2017 Örnsköldsvik

Nybyggnad av småbåtshamn i Örnsköldsvik
Ca 40 båtplatser.

Renovering av bro i Örnsköldsvik

Reparation av stadskajer i Örnsköldsvik, etapp 1
Objektet avser projektering och reparation av kaj 6, 7, 9, 10 och 14 i Örnsköldsvik. Reparationerna avser rivning av isskydd av betong, vattenbilning av löst sittande betong på pålar och krönbalk, rengöring med högtryckstvätt, nya isskydd av rostfritt stål och betong, motgjutning av betong, nya stag, ny krönbalk mm.

Uppförande av mobilt reservkraftverk i Domsjö
Leveransen omfattar i huvudsak ett (1) komplett 3-fas 230/400 V mobilt reservkraftaggregat på 700 kVA PRP.

Nybyggnad av lager i Örnsköldsvik
Nybyggnad av lagerhall/kallförråd, bjästa 57:5.

Nybyggnad av kontor i Örnsköldsvik
Nybyggnad av industri och kontor, brösta 14:14.

Ny anläggning för produktion av totalavsaltat vatten i Örnsköldsvik
Avser installation av en ny anläggning för produktion av totalavsaltat spädvatten.

Ombyggnad av korsning i Överhörnäs

Om- och tillbyggnad av väg på Kusthöjden i Örnsköldsvik
Asfaltering, breddning för ny gc-väg, sprängning. Ca 1 kilometer.

Ny rötkammare vid avloppsreningsverk i Örnsköldsvik
Projektet avser att anlägga en ny rötkammare driftsatt för mesofil rötning vid Bodum avloppsreningsverk. Projektet avser att anlägga en ny rötkammare driftsatt för mesofil rötning vid Bodum avloppsreningsverk.

Anläggande av planskild gång-och cykelpassage Prästsundsvägen Örnsköldsvik
Upptaget i Trafikverkets preliminära Inköpstidplan.

Utförande av omkopplingsautomatik längs Stambanan
Objektet avser införande av automatisk förbikopplare och startmotstånd i totalt 52 st teknikhus från Österås till Hednoret.

Nybyggnad av gc-väg längs Sundsvägen i Örnsköldsvik, del 2
Avser sträckan mellan Vetevägen-Nyängets camping, ca 780 meter. Cykelplanen är ute på samråd tom 5 december 2014. Beslut ska tas i kommunfullmäktige under mars 2015. Uppskattad oklar byggstart.

Nya yttertak på flerbostadshus i Domsjö
Avser nya yttertak på Hammarvägen 13 A-E i Gene.

Nybyggnad av magasin vid museet i Örnsköldsvik
Ur investeringsbudget 2015-2017.

Nybyggnad av gc-väg längs Skärpevägen i Örnsköldsvik
Avser sträckan mellan Krokstavägen-Hingstvägen vid Skärpeskolan ca 550 meter. Cykelplanen är ute på samråd tom 5 december 2014. Beslut ska tas i kommunfullmäktige under mars 2015. Uppskattad oklar byggstart.

Exploatering för villatomter i Örnsköldsvik
7 villatomter.

Nybyggnad av lager i Örnsköldsvik
Nybyggnad av kallager i Örnsköldsvik.

Installation av värmepumpar i flerbostadshus i Köpmanholmen
Entreprenaden omfattar vvs och hus-el, samt kraft-el och styr/automation för uppförande av ny uppvärmningsenhet.

Nybyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av mindre industrifastighet, brösta 14:9 del av.

Tillbyggnad av hotell i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av hotell, ulvön 21:1.

Sluttäckning av avfallsanläggning i Örnsköldsvik, etapp 3
SLUTTÄCKNING MÅ, ETAPP 3, CA 11 000 M2.

Ombyggnad av kontor i Örnsköldsvik
Ombyggnad av kontorshus, ändrad layout, hörnett 52:2.

Ramavtal avseende stängsel och grindar, Örnsköldsviks kommun
Möjlighet till förlängning.

Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Fasadändring, inglasade balkonger, installation av hiss, utsikten 15.

Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Fasadändring, tillbyggnad av fordonsrum samt lägenhetsförråd, örnsköldsvik 8:35.

Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Fasadändring, tillbyggnad av fordonsrum samt lägenhetsförråd, örnsköldsvik 8:36.

Restaurering av Sidensjö kyrka
Restaurering och tjärning av spåntak på Sidensjö kyrka.

Tillbyggnad av vattenverk i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av vattenverk, rum för större luttank, norrböle 5:29.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Ändra fasadbeklädnad, flerbostadshus, bredånger 2:163.

Ombyggnad av cafeteria i Örnsköldsvik
Ändrad användning från bank till café, wien 5.

Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Ändrad användning från flerfamiljshus till näringsverksamhet 3 lägenheter, västerås 2:47.

Nybyggnad av pumpstation i Örnsköldsvik
Uppföra byggnad för tryckstegringspump, örnsköldsvik 7:1.

Nybyggnad av förråd i Örnsköldsvik
Uppföra förrådstält, nordanås 6:10.

Rivning av enbostadshus i Örnsköldsvik
Riva enbostadshus och förråd, anundsjö-sörflärke 2:5.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av balkong, egypten 8.

Utvändigt underhåll av sjukhus i Örnsköldsvik
Fasadändring, utökad solavskärmning, sjukhuset 1.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Inglasad uteplats, örnsköldsvik 9:2.

Ombyggnad av va-ledning i Örnsköldsvik
Installation av anläggning för va, rälsbussen 8.

Ombyggnad av ventilationgården Gideågården Örnsköldsvik
Installation av anordning för ny ventilation, norrgissjö 5:21.

Nybyggnad av sophus i Örnsköldsvik
Installation av delvis nedgrävda sopkärl, ämbaret 2, 3, 4, 6.

Utvändigt underhåll av hembygdsgård i Örnsköldsvik
Fasadändring hembygdsgård, högsnäs 1:31.

Utvändigt underhåll av restaurang i Örnsköldsvik
Fasadändring insättning av dörr på restaurang, ällön 13:1.

Utvändigt underhåll av kontor i Örnsköldsvik
Fasadändring kontorshus, vågen 3.

Nybyggnad av skärmtak i Örnsköldsvik
Ansökan om bygglov, sjukhuset 1, väderskydd busshållplatser,.

Nybyggnad av cistern i Örnsköldsvik
Nybyggnad av containertank, bredbyn 3:19.

Nybyggnad av förråd i Örnsköldsvik
Nybyggnad av förråd, sörvåge 3:56, attefall.

Nybyggnad av garage i Örnsköldsvik
Nybyggnad av garage och förråd, nätra-öden 4:1.

Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, myrbohöjden 1:5.

Nybyggnad av servicebyggnad i Örnsköldsvik
Nybyggnad av servicebyggnad, sätta upp skylt, örnsköldsvik 7:2 Hörnett 2:170,Örnsköldsvik 7:2.

Nybyggnad av mur i Örnsköldsvik
Nybyggnad av stödmur, högland 6:28.

Nybyggnad av telestation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av teknikbod och transformatorstation, turisten 6.

Nybyggnad av skola i Örnsköldsvik
Nybyggnad av temporär skolpaviljong, mellansel 1:54.

Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, byviken 1:48.

Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, gulkäl 3:2.

Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, hällby 2:3.

Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, lemesjö 1:45.

Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, mo-hållen 2:10.

Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, myckelgensjö 5:10.

Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, skorpeds-degersjö 1:7.

Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, snickböle 1:12.

Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, västeralnäs 1:2 Västeralnäs 1:2,3:10.

Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, västergissjö 14:1.

Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, västergissjö 3:45.

Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, österbillsjö 6:1.

Nybyggnad av skärmtak i Örnsköldsvik
Nybyggnad av väderskydd, örnsköldsvik 8:22.

Nybyggnad av elverk i Örnsköldsvik
Nybyggnad elverk, eldsmark 2:22.

Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad transformatorstation, trehörningsjö-nordsjö 1:121.

Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Ändra användning från kontor till lägenheter, paris 3 och 4.

Schakt av kabelkanalisation i Örnsköldsvik
Objektet avser förläggning av kabelrör/kabelslang och jordlina. Det gäller dels ett landsbygdsprojekt i Vike, Arnäsvall och dels tätort i centrala Örnsköldsvik.

Ombyggnad av resecentrum i Örnsköldsvik
Väsentlig ändring brandskyddet, resecentrum, örnsköldsvik 4:10.

Ombyggnad av kontor i Örnsköldsvik
Ombyggnad och fasadändring affärs- och kontorsbyggnad, smeden 5.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: