Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Örnsköldsvik

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 105 st.

Ny station i Norrtjärn
Norrtjärn ny 400/130 kV-station, anslutning på UL7 S2
Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Två hus, åtta våningar plus suterräng.
Nybyggnad av Biltema varuhus i Örnsköldsvik
Projektet avser nybyggnad av varuhus. Byggstart tidigast hösten 2017. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av förskola i Örnsköldsvik
Nybyggnad av Ängsmarkens förskola.
Nybyggnad av GC-bro i Husum, Örnsköldsvik
Ny gc-bro över Dombäcksviken i husum, ca 276 m lång. Stålbro.
Nybyggnad av återvinningscentraler i Örnsköldsvik
Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB upphandlar en utförande entreprenad av två återvinningscentraler, en i Björna och en i Husum.
Tillbyggnad av produktionslokaler i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av produktionslokaler, björna-långviken 1:242.
Nybyggnad av förskola i Domsjö
Avser förskola med 8 avdelningar.
Nybyggnad av gc-väg längs Åsvägen i Örnsköldsvik
Avser sträckan mellan Åsbergsvägen-Onsdagsvägen, 1300-1500 m.
Tillbyggnad på bostäder i Örnsköldsvik
Planer finns att bygga till 2 våningar på befintliga huskroppar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Fasadändring, inglasade balkonger, installation av hiss, utsikten 15.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av lägenheter med havsutsikt från markplan och söderläge.
Renovering av Paradisets badhus i Örnsköldsvik
Planer på renovering av den gamla simhallen.
Nybyggnad av gc-väg längs Domsjövägen i Örnsköldsvik, del 1
Avser sträckan mellan Pensionärsgatan-Skidstavägen (första korsningen), ca 1600 meter.
Renovering av kök i flerbostadshus, Ö-vik
Avser renovering av kök i totalt 56 st lägenheter.
Reparation av stadskajer i Örnsköldsvik
Örnsköldsviks kommun upphandlar en utförandeentreprenad avseende reparation av stadskaj, kaj 13 och 14. Omfattningen är bland annat betongarbeten på kaj och ny stålspont i bakkant kaj. Upphandlingen är annonserad på nytt med senare färdigställandetid.
Nybyggnad av gc-väg längs väg 352 i Nordanås, Örnsköldsvik
Avser sträckan vid Björnavägen från södra till norra infarten till Nordanås, ca 1160 m.
Nybyggnad av gc-väg längs Vintergatan i Örnsköldsvik
Avser sträckan mellan Sörbyvägen-Baldersvägen, ca 1000 meter.
Nybyggnad av gc-väg längs väg 925/926 i Nötbolandet
Avser sträckan mellan Vårby-Nötbolandet. Kostnadsuppgift saknas. Planeras i samarbete med Trafikverket.
Reparation av stadskajer i Örnsköldsvik
Objektet avser ny träspont, schakt och fyllnings inklusive återställning av markytor från land på kaj 2 i centrala Örnsköldsvik
Ny anläggning för produktion av totalavsaltat vatten i Örnsköldsvik
Avser installation av en ny anläggning för produktion av totalavsaltat spädvatten.
Rivning av skola i Örnsköldsvik
Örnsköldsviks kommun upphandlar en utgörande entreprenad avseende rivning och sanering enligt handlingar.
Nybyggnad av gc-väg längs Åvägen i Örnsköldsvik
Avser sträckan mellan Höglandsvägen-Nygårdsvägen till Klingvägen ca 800 meter. Cykelplanen är ute på samråd tom 5 december 2014. Beslut ska tas i kommunfullmäktige under mars 2015. Uppskattad oklar byggstart.
Nybyggnad av gc-väg längs Byvägen i Örnsköldsvik
Avser sträckan mellan Modovägen-Mästerskapsgatan, ca 700 meter. Cykelplanen är ute på samråd tom 5 december 2014. Beslut ska tas i kommunfullmäktige under mars 2015. Uppskattad oklar byggstart.
Nybyggnad av gc-väg längs Vågsnäsvägen i Örnsköldsvik, del 1
Avser sträckan mellan Domsjövägen-Genesåsvägen, ca 575 meter. Cykelplanen är ute på samråd tom 5 december 2014. Beslut ska tas i kommunfullmäktige under mars 2015. Uppskattad oklar byggstart.
Rivning samt nybyggnad av garage i Örnsköldsvik
AB Övikshem upphandlar totalentreprenad avseende rivning av befintligt flerbilsgarage samt uppförande av nytt flerbilsgarage.
Nybyggnad av gc-väg längs Viktoriaesplanaden i Örnsköldsvik
Avser sträckan mellan E4-Ångermanlandsgatan (Renenrondellen), ca 510 meter. Cykelplanen är ute på samråd tom 5 december 2014. Beslut ska tas i kommunfullmäktige under mars 2015. Uppskattad oklar byggstart.
Underhåll/reparation av vägfärjor samt anslutningar vid färjeläge, område Norr
Avser 2-årigt avtal med option på förlängning i ytterligare 1 + 1 år. Ca 0,77 mkr/år.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Örnsköldsvik
Fasadändring av församlingsgård, järvsta 4.
Ombyggnad av tvätthall i Örnsköldsvik
Ombyggnation tvätthall, lägenhet, ambulansverksamhet, bredbyn 4:63.
Nybyggnad av garage, förråd och mur i Örnsköldsvik
Nybyggnad, täppan 8. Garage/förråd, stödmur, balkonger och entreer på bostadhus.
Nybyggnad av stugby i Örnsköldsvik
Nybyggnad av 3 st uthyrningsstugor, sörvåge 3:38.
Tillbyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad, högland 7:15.
Tillbyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av industribyggnad, lokal, högland 54:5.
Ombyggnad av Bussgatan vid Örnsköldsviks Sjukhus
Örnsköldsviks kommun upphandlar en utförandeentreprenad gällande ombyggnad av gator inom sjukhusområdet till bussgator.
Tillbyggnad av skärmtak i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av skärmtak/förråd, billsta 7:8.
Tillbyggnad av pumpstation i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av tryckstegring, bredånger 2:165.
Ombyggnad av affärshus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad och ändrad användning från lokaler till handel, högland 36:24.
Ombyggnad av skärmtak i Örnsköldsvik
Riva och ersätta vindskydd, nätra prästbord 1:1.
Nybyggnad av ställverk i Örnsköldsvik
Rivning- och nybyggnad av ställverk, själevads-myckling 1:208.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Tillbyggand av flerbostadshus, fasadändring, skopan 4.
Tillbyggnad av båthus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av befintligt båthus, domsjö 35:15.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av flerbostadshus, inglasning av balkonger, ärlan 3.
Nybyggnad av carport i Örnsköldsvik
Nybyggnad av carport, hörnett 31:106.
Nybyggnad av garage i Örnsköldsvik
Nybyggnad av cykelgarage, kranen 1.
Nybyggnad av enbostadshus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av enbostadshus med garage, domsjö 68:5, e-tjänst.
Nybyggnad av garage i Örnsköldsvik
Nybyggnad av garage och carport, egypten 8.
Nybyggnad av kiosk i Örnsköldsvik
Nybyggnad av kiosk, garage och läktartak, högland 55:3.
Utvändigt underhåll av tvätthall i Örnsköldsvik
Fasadändring, ändra användning från ramp till spolhall, kraften 4.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Örnsköldsvik
Installation av solcellsanläggning, själevads prästbord 1:95.
Ombyggnad av va-ledning i Örnsköldsvik
Installation av va-anläggning, kroksta 6:41.
Nybyggnad av idrottsplats i Örnsköldsvik
Nybyggnad av 2 padelbanor, hörnett 23:1.
Utvändigt underhåll av garage i Örnsköldsvik
Fasadändring foliera garageportar, högland 36:22.
Nybyggnad av skärmtak i Örnsköldsvik
Bygglov väderskydd busshållplats, vintergatan, örnsköldsvik 7:1.
Nybyggnad av skärmtak i Örnsköldsvik
Ansökan om bygglov, väderskydd busshållplats, hörnett 1:63 och hörnett 26:1, .
Nybyggnad av mast i Örnsköldsvik
Nybyggnad av mast, botniabanan 7:1.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, bjällsta 12:1.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, sunnansjö 9:7.
Nybyggnad av pumpstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av pumprum, hörnett 51:1.
Nybyggnad av elverk i Örnsköldsvik
Nybyggnad av reservkraftsaggregat, lännäs 7:11.
Nybyggnad av elverk i Örnsköldsvik
Nybyggnad av reservkraftsaggregat, mo 5:1.
Nybyggnad av elverk i Örnsköldsvik
Nybyggnad av reservkraftsaggregat, sidensjö-å 2:1.
Nybyggnad av ställverk i Örnsköldsvik
Nybyggnad av ställverk, rivningslov, domsjö 3:80.
Nybyggnad av mur i Örnsköldsvik
Nybyggnad av stödmur, högland 6:28.
Nybyggnad av skärmtak i Örnsköldsvik
Nybyggnad av takad cykelställ, örnsköldsvik 4:10.
Nybyggnad av telestation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av teknikbod, billsta 8:39,.
Nybyggnad av telestation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av teknikbod, främmerhörnäs 4:7.
Nybyggnad av telestation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av teknikbod, mellansel 3:61, e-tjanst.
Nybyggnad av telestation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av teknikbod, sidensjö-nybyn 1:8, e-tjänst.
Nybyggnad av telestation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av teknikbod, själevads-myckling 1:11, e-tjänst.
Nybyggnad av telestation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av teknikbod, sörvåge 5:1, e-tjänst.
Nybyggnad av telestation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av teknikbod, västerbacke s:3, e-tjanst.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, anundsjö-tjärn 1:41.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, bjällsta 4:9.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, bjällsta 9:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, kornsjö 6:4.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, sunnansjö 10:7.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, sunnansjö 24:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, sunnansjö 3:3.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, östergärdal 2:1 Östergärdal 2:1,2:9,7:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstationer, västergärdal 2:20 Västergärdal 2:20,1:1,Själevads-fridhem 14:1,Själevads-nyland 4:19,2:5.
Nybyggnad av pumpstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av tryckstegringsstation, bergom 6:1.
Nybyggnad av förråd i Örnsköldsvik
Nybyggnad av vindskydd, butjärn s2330.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: