Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Örnsköldsvik

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 103 st.

Ny station i Norrtjärn
Norrtjärn ny 400/130 kV-station, anslutning på UL7 S2
Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Två hus, åtta våningar plus suterräng.
Nybyggnad av villor och radhus
Ca 53 villor och ca 50 lägenheter. 30 radhus, 5 huskroppar. 2 hyreshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Mellan Lugnviksgatan och Backgatan.
Nybyggnad av Biltema varuhus i Örnsköldsvik
Projektet avser nybyggnad av varuhus. Byggstart tidigast hösten 2017. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Planer finns på ytterligare ca 30 lgh.
Nybyggnad av förskola i Örnsköldsvik
Örnsköldsviks kommun upphandlar en delad entreprenad omfattande nybyggnad av Ängsmarkens förskola.
Nytt fiberoptiskt nät för bredband i Örnsköldsvik
Utförs i 4 etapper. Omfattar Killingsnäs, Skagshamn och flera byar ost om Idbyn mfl. Totalt 921 fastigheter i området.
Om- och tillbyggnad till bostäder mm i Örnsköldsvik
25-30 lgh i gamla brandstationen, 9 våningar i Slangtornet med bostäder och ev kontor/handel.
Nybyggnad av återvinningscentraler i Örnsköldsvik
Upphandling av två fasta ÅVC,er Bjästa och Bredbyn.
Rivning och nybyggnad av vattenverk i By och Gerdal
Vattenverket i By ska rivas och ersättas med en pump. I Gerdal ska ett nytt vattenverk byggas.
Nybyggnad av GC-bro i Husum, Örnsköldsvik
Ny gc bro över dombäcksviken i husum, ca 276 m lång.
Nybyggnad av huvudvattenledning mellan By-Gerdal
Ny huvudvattenledning mellan By och Gerdal
Tillbyggnad av produktionslokaler i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av produktionslokaler, björna-långviken 1:242.
Nybyggnad av gc-väg längs Åsvägen i Örnsköldsvik
Avser sträckan mellan Åsbergsvägen-Onsdagsvägen, 1300-1500 m.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Fasadändring, inglasade balkonger, installation av hiss, utsikten 15.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av lägenheter med havsutsikt från markplan och söderläge.
Renovering av kök i flerbostadshus, Ö-vik
Avser renovering av kök i totalt 56 st lägenheter.
Nybyggnad av bro i Örnsköldsvik
Rivning av befintlig bro samt nybyggnad av ny bro. Vägarbete ingår.
Ny rötkammare vid avloppsreningsverk i Örnsköldsvik
Projektet avser att anlägga en ny rötkammare driftsatt för mesofil rötning vid Bodum avloppsreningsverk. Projektet avser att anlägga en ny rötkammare driftsatt för mesofil rötning vid Bodum avloppsreningsverk.
Nybyggnad av gc-väg längs väg 1060 i Bodum, Örnsköldsvik
Avser sträckan mellan Norra Skepparvägen-Dekarsövägen, ca 1400 m. Översyn av busshållplatser och belysning.
Reparation av stadskajer i Örnsköldsvik
Objektet avser ny träspont, schakt och fyllnings inklusive återställning av markytor från land på kaj 2 i centrala Örnsköldsvik
Reparation av stadskajer i Örnsköldsvik, etapp 1
Objektet avser projektering och reparation av kaj 6, 7, 9, 10 och 14 i Örnsköldsvik. Reparationerna avser rivning av isskydd av betong, vattenbilning av löst sittande betong på pålar och krönbalk, rengöring med högtryckstvätt, nya isskydd av rostfritt stål och betong, motgjutning av betong, nya stag, ny krönbalk mm.
Reparation av stadskajer i Örnsköldsvik
Örnsköldsviks kommun upphandlar en utförandeentreprenad avseende reparation av stadskaj, kaj 13 och 14. Omfattningen är bland annat betongarbeten på kaj och ny stålspont i bakkant kaj. Upphandlingen är annonserad på nytt med senare färdigställandetid.
Uppförande av mobilt reservkraftverk i Domsjö
Leveransen omfattar i huvudsak ett (1) komplett 3-fas 230/400 V mobilt reservkraftaggregat på 700 kVA PRP.
Nybyggnad av kontor i Örnsköldsvik
Nybyggnad av industri och kontor, brösta 14:14.
Kurvrätning av väg 1044 vid Norrtjärn
Ca 3 mil lång sträcka.
Ny anläggning för produktion av totalavsaltat vatten i Örnsköldsvik
Avser installation av en ny anläggning för produktion av totalavsaltat spädvatten.
Installation av värmepumpar i flerbostadshus i Köpmanholmen
Entreprenaden omfattar vvs och hus-el, samt kraft-el och styr/automation för uppförande av ny uppvärmningsenhet.
PCB-sanering av Paradisets badhus i Örnsköldsvik
Entreprenaden avser PCB-sanering av byggnadens utvändiga fogmassor samt omfogning.
Förstärkning av Domsjökajen i Domsjö
Objektet avser förstärkningsåtgärder vid Domsjökajen i Domsjö.
Renovering av huvudvattenledning mellan Gerdal och Hörnett
Renovering av huvudvattenledningen mellan Gerdal och Hörnett.
Nybyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av mindre industrifastighet, brösta 14:9 del av.
Sluttäckning av avfallsanläggning i Örnsköldsvik, etapp 3
SLUTTÄCKNING MÅ, ETAPP 3, CA 11 000 M2.
Ombyggnad av kontor i Örnsköldsvik
Entreprenaden omfattar renovering och ombyggnad av kontor vid Hörneborgsvägen 3, 892 50 Domsjö.
Underhåll/reparation av vägfärjor samt anslutningar vid färjeläge, område Norr
Avser 2-årigt avtal med option på förlängning i ytterligare 1 + 1 år. Ca 0,77 mkr/år.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Installation av anordning för ventilation i byggnader, violen 7.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Fasadändring, tillbyggnad av fordonsrum samt lägenhetsförråd, örnsköldsvik 8:35.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Fasadändring, tillbyggnad av fordonsrum samt lägenhetsförråd, örnsköldsvik 8:36.
Tillbyggnad av betongindustri i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av industribyggnad, betongtillverkningsanläggning, själevads prästbord 1:152.
Tillbyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av industribyggnad, lokal, högland 54:5.
Restaurering av Sidensjö kyrka
Restaurering och tjärning av spåntak på Sidensjö kyrka.
Ombyggnad av tvätthall i Örnsköldsvik
Ombyggnation tvätthall, lägenhet, ambulansverksamhet, bredbyn 4:63.
Ombyggnad av cafeteria i Örnsköldsvik
Ändrad användning från bank till café, wien 5.
Ombyggnad av förskola i Örnsköldsvik
Ändrad användning från kontor till förskola, ripan 13.
Ombyggnad av Bussgatan vid Örnsköldsviks Sjukhus
Örnsköldsviks kommun upphandlar en utförandeentreprenad gällande ombyggnad av gator inom sjukhusområdet till bussgator.
Tillbyggnad av restaurang i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av restaurang, uteservering med takterrass, strandkajen 7.
Utvändigt underhåll av restaurang i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av restaurangbyggnad, altan, björna 5:5.
Tillbyggnad av pumpstation i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av tryckstegring, bredånger 2:165.
Nybyggnad av förråd i Örnsköldsvik
Uppföra förrådstält, nordanås 6:10.
Nybyggnad av garage i Örnsköldsvik
Uppföra komplementbyggnad, garage, norrvåge 4:33.
Nybyggnad av lager i Örnsköldsvik
Uppförande av tält som plåtbeklädas, må 1:4.
Ombyggnad av småbåtshamn i Örnsköldsvik
Ombyggnad av småbåtshamn, finna 1:1, finna s:1.
Nybyggnad av garage i Örnsköldsvik
Rivning och nybyggnad av flerbilsgarage, norrlungånger 3:33.
Tillbyggnad av omklädningsrum i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av omklädningsdel, anundsjö prästbord 1:119.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, bjällsta 12:1.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, sunnansjö 9:7.
Nybyggnad av förråd i Örnsköldsvik
Nybyggnad av raststuga, tillbyggnad av förråd, västerås 2:89.
Nybyggnad av skärmtak i Örnsköldsvik
Nybyggnad av skärmtak, industribyggnad, svartby 4:12.
Nybyggnad av förråd i Örnsköldsvik
Nybyggnad av slädförråd, överön 5:9.
Nybyggnad av telestation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av teknikbod, billsta 8:39,.
Nybyggnad av telestation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av teknikbod, mellansel 3:61, e-tjanst.
Nybyggnad av telestation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av teknikbod, västerbacke s:3, e-tjanst.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation och parkering, loket 2 och 3.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, anundsjö-tjärn 1:41.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, byviken 1:48.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, egypten 8.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, lemesjö 1:45.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, västeralnäs 1:2 Västeralnäs 1:2,3:10.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, yttersel 6:2.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, österbillsjö 6:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, östergärdal 2:1 Östergärdal 2:1,2:9,7:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstationer, västergärdal 2:20 Västergärdal 2:20,1:1,Själevads-fridhem 14:1,Själevads-nyland 4:19,2:5.
Nybyggnad av lager i Örnsköldsvik
Nybyggnad av tält, må 1:3.
Nybyggnad av skärmtak i Örnsköldsvik
Nybyggnad av vindskydd, kroksta 23:1.
Nybyggnad av skärmtak i Örnsköldsvik
Nybyggnad av väderskydd, domsjö 31:1.
Nybyggnad av skärmtak i Örnsköldsvik
Nybyggnad av väderskydd, hörnett 1:63.
Nybyggnad av återvinningsstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av återvinningscentral, anundsjö prästbord 1:121.
Nybyggnad av återvinningsstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av återvinningskärl Sörliden 1,2,3,4.
Nybyggnad av återvinningsstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av återvinningskärl, Järvsta 1,2,6.
Nybyggnad av återvinningsstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av återvinningskärl, Karlshem 1,Violen 7.
Utvändigt underhåll av sjukhus i Örnsköldsvik
Fasadändring, utökad solavskärmning, sjukhuset 1.
Ombyggnad av va-ledning i Örnsköldsvik
Installation av anläggning för va, rälsbussen 8.
Ombyggnad av ventilationgården Gideågården Örnsköldsvik
Installation av anordning för ny ventilation, norrgissjö 5:21.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Örnsköldsvik
Installation av solcellsanläggning, själevads prästbord 1:95.
Nybyggnad av garage i Örnsköldsvik
Nybyggnad av cykelgarage, cykelskydd, sjukhuset 1.
Nybyggnad av förråd i Örnsköldsvik
Nybyggnad av förråd, abertsro 1:147.
Nybyggnad av förråd i Örnsköldsvik
Nybyggnad av förråd, kroksta 10:364.
Nybyggnad av garage i Örnsköldsvik
Nybyggnad av garage och carport, egypten 8.
Nybyggnad av garage i Örnsköldsvik
Nybyggnad av garage, hummelvik 3:71.
Nybyggnad av skärmtak i Örnsköldsvik
Ansökan om bygglov, väderskydd busshållplats, hörnett 1:63 och hörnett 26:1, .
Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
användning från lokal till 8 st studentlägenheter, Sörliden 1,2,3,4.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: