Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Örnsköldsvik

Nybyggnad av fullskaligt raffinaderi i Västernorrland

Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Två hus, åtta våningar plus suterräng.

Nybyggnad av vindkraftverk i Örnsköldsvik
Avser 25 vindkraftverk.

Nybyggnad av villor och radhus
Ca 53 villor och ca 50 lägenheter. 30 radhus, 5 huskroppar. 2 hyreshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Mellan Lugnviksgatan och Backgatan.

Nybyggnad av punkthus i Örnsköldsvik

Nybyggnad av flerbostadshus med handel & kontor i Örnsköldsvik
Ett hus med ett 20-tal lgh i delvis 12 våningar samt ett hus med 30-tal lgh i 9 våningar planeras.

Nybyggnad av Biltema varuhus i Örnsköldsvik

Nybyggnad av vindkraftverk i Örnsköldsviks kommun

Nybyggnad av vindkraftverk i Örnsköldsviks kommun
Avser 15 vindkraftverk.

Tillbyggnad av hotell i Örnsköldsvik
Ca 42 nya rum planeras.

Nybyggnad av förskola i Örnsköldsvik

Nybyggnad av förskola i Örnsköldsvik
Nybyggnad av förskola Högland.

Nybyggnad av förskola i Örnsköldsvik
Nybyggnad av förskola i centrum.

Nybyggnad av förskola i Örnsköldsvik
Nybyggnad av förskola Sund/Domsjö.

Om- och tillbyggnad till bostäder mm i Örnsköldsvik
25-30 lgh i gamla brandstationen, 9 våningar i Slangtornet med bostäder och ev kontor/handel.

Tillbyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad, hörnett 51:1.

Nybyggnad av återvinningscentraler i Örnsköldsvik
Nybyggnad av 4 st återvinningscentraler i Bjästa, Björna, Bredbyn och Husum.

Nybyggnad av huvudvattenledning mellan By-Gerdal

Ombyggnad av skola i Örnsköldsvik

Tillbyggnad av produktionslokaler i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av produktionslokaler, björna-långviken 1:242.

Nybyggnad av rastplats Skuleberget E4 Hornöberget-Örnsköldsvik
Rastplats, gc-väg samt utemiljö.

Nybyggnad av bruksmuseum i Köpmanholmen

Nybyggnad av flerbostadshus mm i Örnsköldsvik

Om- och tillbyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Befintliga lägenheter ska renoveras och en vindsvåning ska byggas till samt nybyggnad av carport.

Tillbyggnad på bostäder i Örnsköldsvik
Planer finns att bygga till 2 våningar på befintliga huskroppar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av lägenheter med havsutsikt från markplan och söderläge.

Nybyggnad av industrihus i Örnsköldsvik

Nytt fiberoptiskt nät för bredband i Örnsköldsvik
Utförs i 4 etapper. Omfattar Killingsnäs, Skagshamn och flera byar ost om Idbyn mfl. Totalt 921 fastigheter i området.

Ombyggnad av polisstation i Örnsköldsvik
Uppskattad byggstart. Kostnadsuppgift saknas.

Gideågården Energieffektivisering 2017 Örnsköldsvik

Renovering av bro i Örnsköldsvik

Reparation av stadskajer i Örnsköldsvik, etapp 1
Objektet avser projektering och reparation av kaj 6, 7, 9, 10 och 14 i Örnsköldsvik. Reparationerna avser rivning av isskydd av betong, vattenbilning av löst sittande betong på pålar och krönbalk, rengöring med högtryckstvätt, nya isskydd av rostfritt stål och betong, motgjutning av betong, nya stag, ny krönbalk mm.

Nybyggnad av kontor i Örnsköldsvik
Nybyggnad av industri och kontor, brösta 14:14.

Nybyggnad av lager i Örnsköldsvik
Nybyggnad av lagerhall/kallförråd, bjästa 57:5.

Ny rötkammare vid avloppsreningsverk i Örnsköldsvik
Projektet avser att anlägga en ny rötkammare driftsatt för mesofil rötning vid Bodum avloppsreningsverk. Projektet avser att anlägga en ny rötkammare driftsatt för mesofil rötning vid Bodum avloppsreningsverk.

Utförande av omkopplingsautomatik längs Stambanan
Objektet avser införande av automatisk förbikopplare och startmotstånd i totalt 52 st teknikhus från Österås till Hednoret.

Rivning av skola i Örnsköldsvik

Anläggande av planskild gång-och cykelpassage Prästsundsvägen Örnsköldsvik
Upptaget i Trafikverkets preliminära Inköpstidplan.

Nybyggnad av gc-väg längs Sundsvägen i Örnsköldsvik, del 2
Avser sträckan mellan Vetevägen-Nyängets camping, ca 780 meter. Cykelplanen är ute på samråd tom 5 december 2014. Beslut ska tas i kommunfullmäktige under mars 2015. Uppskattad oklar byggstart.

Nya yttertak på flerbostadshus i Domsjö
Avser nya yttertak på Hammarvägen 13 A-E i Gene.

Nybyggnad av magasin vid museet i Örnsköldsvik
Ur investeringsbudget 2015-2017.

Nybyggnad av gc-väg längs Skärpevägen i Örnsköldsvik
Avser sträckan mellan Krokstavägen-Hingstvägen vid Skärpeskolan ca 550 meter. Cykelplanen är ute på samråd tom 5 december 2014. Beslut ska tas i kommunfullmäktige under mars 2015. Uppskattad oklar byggstart.

Installation av värmepumpar i flerbostadshus i Köpmanholmen
Entreprenaden omfattar vvs och hus-el, samt kraft-el och styr/automation för uppförande av ny uppvärmningsenhet.

Renovering av kaj i Örnsköldsvik
Objektet avser renovering av kaj vid handelsboden i Ulvöhamn.

Nybyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av mindre industrifastighet, brösta 14:9 del av.

Tillbyggnad av hotell i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av hotell, ulvön 21:1.

Ombyggnad av kontor i Örnsköldsvik
Ombyggnad av kontorshus, ändrad layout, hörnett 52:2.

Sluttäckning av avfallsanläggning i Örnsköldsvik, etapp 3

Nybyggnad av bro i Husum, Örnsköldsvik

Restaurering av Sidensjö kyrka
Restaurering och tjärning av spåntak på Sidensjö kyrka.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Ändra fasadbeklädnad, flerbostadshus, bredånger 2:163.

Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Ändrad användning från flerfamiljshus till näringsverksamhet 3 lägenheter, västerås 2:47.

Nybyggnad av pumpstation i Örnsköldsvik
Uppföra byggnad för tryckstegringspump, örnsköldsvik 7:1.

Rivning av enbostadshus i Örnsköldsvik
Riva enbostadshus och förråd, anundsjö-sörflärke 2:5.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av balkong, egypten 8.

Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, myrbohöjden 1:5.

Nybyggnad av servicebyggnad i Örnsköldsvik
Nybyggnad av servicebyggnad, sätta upp skylt, örnsköldsvik 7:2 Hörnett 2:170,Örnsköldsvik 7:2.

Nybyggnad av mur i Örnsköldsvik
Nybyggnad av stödmur, högland 6:28.

Nybyggnad av telestation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av teknikbod och transformatorstation, turisten 6.

Nybyggnad av skola i Örnsköldsvik
Nybyggnad av temporär skolpaviljong, mellansel 1:54.

Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, gulkäl 3:2.

Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, hällby 2:3.

Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, mo-hållen 2:10.

Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, myckelgensjö 5:10.

Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, skorpeds-degersjö 1:7.

Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, snickböle 1:12.

Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, västergissjö 14:1.

Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, västergissjö 3:45.

Nybyggnad av skärmtak i Örnsköldsvik
Nybyggnad av väderskydd, örnsköldsvik 8:22.

Nybyggnad av elverk i Örnsköldsvik
Nybyggnad elverk, eldsmark 2:22.

Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad transformatorstation, trehörningsjö-nordsjö 1:121.

Nybyggnad av skärmtak i Örnsköldsvik
Ansökan om bygglov, sjukhuset 1, väderskydd busshållplatser,.

Utvändigt underhåll av hembygdsgård i Örnsköldsvik
Fasadändring hembygdsgård, högsnäs 1:31.

Utvändigt underhåll av restaurang i Örnsköldsvik
Fasadändring insättning av dörr på restaurang, ällön 13:1.

Utvändigt underhåll av kontor i Örnsköldsvik
Fasadändring kontorshus, vågen 3.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Inglasad uteplats, örnsköldsvik 9:2.

Nybyggnad av sophus i Örnsköldsvik
Installation av delvis nedgrävda sopkärl, ämbaret 2, 3, 4, 6.

Nybyggnad av cistern i Örnsköldsvik
Nybyggnad av containertank, bredbyn 3:19.

Nybyggnad av förråd i Örnsköldsvik
Nybyggnad av förråd, sörvåge 3:56, attefall.

Nybyggnad av garage i Örnsköldsvik
Nybyggnad av garage och förråd, nätra-öden 4:1.

Nybyggnad av tankstation i Örnsköldsvik
Omfattar komplett bränsleanläggning med två tankmunstycken inklusive material för kommunens tekniska verksamhet samt räddningstjänst. Tankanläggningen skall bestå av två cisterner på 10 m3 vardera placerade under jord och pumpanläggning för två sorters bränsle. Entreprenaden omfattar markarbete, leverans och installation.

Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Ändra användning från kontor till lägenheter, paris 3 och 4.

Ombyggnad av resecentrum i Örnsköldsvik
Väsentlig ändring brandskyddet, resecentrum, örnsköldsvik 4:10.

Ombyggnad av va-ledning i Örnsköldsvik
Installation av va, affärshus, husum 1:113.

Ombyggnad av kontor i Örnsköldsvik
Ombyggnad och fasadändring affärs- och kontorsbyggnad, smeden 5.

Tillbyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av industri,skärmtak och kompressorrum, bjästa 57:9.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: