Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Örnsköldsvik

Ny station i Norrtjärn
Norrtjärn ny 400/130 kV-station, anslutning på UL7 S2
Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Två hus, åtta våningar plus suterräng.
Nybyggnad av villor och radhus i Örnsköldsvik
40 fristående villor, 30 radhus och 30 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Totalt består projektet av ett flerbostadshus med en exploatering av ca 5 000 m2 bruttoarea.
Nybyggnad av Biltema varuhus i Örnsköldsvik
Projektet avser nybyggnad av varuhus. Byggstart tidigast hösten 2017. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av förskola i Örnsköldsvik
Örnsköldsviks kommun upphandlar en delad entreprenad omfattande nybyggnad av Ängsmarkens förskola.
Nybyggnad av GC-bro i Husum, Örnsköldsvik
Ny gc-bro över Dombäcksviken i husum, ca 276 m lång. Stålbro.
Nytt fiberoptiskt nät för bredband i Örnsköldsvik
Utförs i 4 etapper. Omfattar Killingsnäs, Skagshamn och flera byar ost om Idbyn mfl. Totalt 921 fastigheter i området.
Nybyggnad av återvinningscentraler i Örnsköldsvik
Upphandling av två fasta ÅVC,er Bjästa och Bredbyn.
Nybyggnad av återvinningscentraler i Örnsköldsvik
Nybyggnad av 2 st återvinningscentraler i Björna och Husum.
Tillbyggnad av produktionslokaler i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av produktionslokaler, björna-långviken 1:242.
Nybyggnad av gc-väg längs Åsvägen i Örnsköldsvik
Avser sträckan mellan Åsbergsvägen-Onsdagsvägen, 1300-1500 m.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Fasadändring, inglasade balkonger, installation av hiss, utsikten 15.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av lägenheter med havsutsikt från markplan och söderläge.
Nybyggnad av bro i Örnsköldsvik
Rivning av befintlig bro samt nybyggnad av ny bro. Vägarbete ingår.
Renovering av kök i flerbostadshus, Ö-vik
Avser renovering av kök i totalt 56 st lägenheter.
Nybyggnad av gc-väg längs väg 1060 i Bodum, Örnsköldsvik
Avser sträckan mellan Norra Skepparvägen-Dekarsövägen, ca 1400 m. Översyn av busshållplatser och belysning.
Nybyggnad av lager i Örnsköldsvik
Nybyggnad av kallager i Örnsköldsvik.
Reparation av stadskajer i Örnsköldsvik
Objektet avser ny träspont, schakt och fyllnings inklusive återställning av markytor från land på kaj 2 i centrala Örnsköldsvik
Reparation av stadskajer i Örnsköldsvik
Örnsköldsviks kommun upphandlar en utförandeentreprenad avseende reparation av stadskaj, kaj 13 och 14. Omfattningen är bland annat betongarbeten på kaj och ny stålspont i bakkant kaj. Upphandlingen är annonserad på nytt med senare färdigställandetid.
Uppförande av mobilt reservkraftverk i Domsjö
Leveransen omfattar i huvudsak ett (1) komplett 3-fas 230/400 V mobilt reservkraftaggregat på 700 kVA PRP.
Ny anläggning för produktion av totalavsaltat vatten i Örnsköldsvik
Avser installation av en ny anläggning för produktion av totalavsaltat spädvatten.
PCB-sanering av Paradisets badhus i Örnsköldsvik
Entreprenaden avser PCB-sanering av byggnadens utvändiga fogmassor samt omfogning.
Installation av värmepumpar i flerbostadshus i Köpmanholmen
Entreprenaden omfattar vvs och hus-el, samt kraft-el och styr/automation för uppförande av ny uppvärmningsenhet.
Renovering av huvudvattenledning mellan Gerdal och Hörnett
Renovering av huvudvattenledningen mellan Gerdal och Hörnett.
Förstärkning av Domsjökajen i Domsjö
Objektet avser förstärkningsåtgärder vid Domsjökajen i Domsjö.
Sluttäckning av avfallsanläggning i Örnsköldsvik, etapp 3
SLUTTÄCKNING MÅ, ETAPP 3, CA 11 000 M2.
Ombyggnad av kontor i Örnsköldsvik
Entreprenaden omfattar renovering och ombyggnad av kontor vid Hörneborgsvägen 3, 892 50 Domsjö.
Underhåll/reparation av vägfärjor samt anslutningar vid färjeläge, område Norr
Avser 2-årigt avtal med option på förlängning i ytterligare 1 + 1 år. Ca 0,77 mkr/år.
Ombyggnad av tvätthall i Örnsköldsvik
Ombyggnation tvätthall, lägenhet, ambulansverksamhet, bredbyn 4:63.
Restaurering av Sidensjö kyrka
Restaurering och tjärning av spåntak på Sidensjö kyrka.
Rivning samt nybyggnad av garage i Örnsköldsvik
AB Övikshem upphandlar totalentreprenad avseende rivning av befintligt flerbilsgarage samt uppförande av nytt flerbilsgarage.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Installation av anordning för ventilation i byggnader, violen 7.
Nybyggnad av stugby i Örnsköldsvik
Nybyggnad av 3 st uthyrningsstugor, sörvåge 3:38.
Ombyggnad av affärshus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad och ändrad användning från lokaler till handel, högland 36:24.
Ombyggnad av förskola i Örnsköldsvik
Ändrad användning från kontor till förskola, ripan 13.
Tillbyggnad av betongindustri i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av industribyggnad, betongtillverkningsanläggning, själevads prästbord 1:152.
Tillbyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av industribyggnad, lokal, högland 54:5.
Nybyggnad av garage i Örnsköldsvik
Rivning och nybyggnad av flerbilsgarage, norrlungånger 3:33.
Utvändigt underhåll av restaurang i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av restaurangbyggnad, altan, björna 5:5.
Tillbyggnad av pumpstation i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av tryckstegring, bredånger 2:165.
Nybyggnad av lager i Örnsköldsvik
Uppförande av tält som plåtbeklädas, må 1:4.
Ombyggnad av Bussgatan vid Örnsköldsviks Sjukhus
Örnsköldsviks kommun upphandlar en utförandeentreprenad gällande ombyggnad av gator inom sjukhusområdet till bussgator.
Nybyggnad av carport i Örnsköldsvik
Nybyggnad av carport, hörnett 31:106.
Nybyggnad av garage i Örnsköldsvik
Nybyggnad av cykelgarage, cykelskydd, sjukhuset 1.
Nybyggnad av förråd i Örnsköldsvik
Nybyggnad av förråd, abertsro 1:147.
Nybyggnad av förråd i Örnsköldsvik
Nybyggnad av förråd, kroksta 10:364.
Nybyggnad av garage i Örnsköldsvik
Nybyggnad av garage och carport, egypten 8.
Nybyggnad av garage i Örnsköldsvik
Nybyggnad av garage, hummelvik 3:71.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Örnsköldsvik
Installation av solcellsanläggning, själevads prästbord 1:95.
Ombyggnad av va-ledning i Örnsköldsvik
Installation av va-anläggning, kroksta 6:41.
Utvändigt underhåll av tvätthall i Örnsköldsvik
Fasadändring, ändra användning från ramp till spolhall, kraften 4.
Utvändigt underhåll av garage i Örnsköldsvik
Fasadändring foliera garageportar, högland 36:22.
Nybyggnad av skärmtak i Örnsköldsvik
Ansökan om bygglov, väderskydd busshållplats, hörnett 1:63 och hörnett 26:1, .
Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
användning från lokal till 8 st studentlägenheter, Sörliden 1,2,3,4.
Ombyggnad av skärmtak i Örnsköldsvik
Riva och ersätta vindskydd, nätra prästbord 1:1.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Tillbyggand av flerbostadshus, fasadändring, skopan 4.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av flerbostadshus, inglasning av balkonger, ärlan 3.
Nybyggnad av kiosk i Örnsköldsvik
Nybyggnad av kiosk, garage och läktartak, högland 55:3.
Nybyggnad av idrottsplats i Örnsköldsvik
Nybyggnad av 2 padelbanor, hörnett 23:1.
Nybyggnad av mast i Örnsköldsvik
Nybyggnad av mast, botniabanan 7:1.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, bjällsta 12:1.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, sunnansjö 9:7.
Nybyggnad av förråd i Örnsköldsvik
Nybyggnad av raststuga, tillbyggnad av förråd, västerås 2:89.
Nybyggnad av skärmtak i Örnsköldsvik
Nybyggnad av takad cykelställ, örnsköldsvik 4:10.
Nybyggnad av telestation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av teknikbod, billsta 8:39,.
Nybyggnad av telestation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av teknikbod, mellansel 3:61, e-tjanst.
Nybyggnad av telestation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av teknikbod, själevads-myckling 1:11, e-tjänst.
Nybyggnad av telestation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av teknikbod, västerbacke s:3, e-tjanst.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation och parkering, loket 2 och 3.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, anundsjö-tjärn 1:41.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, yttersel 6:2.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, östergärdal 2:1 Östergärdal 2:1,2:9,7:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstationer, västergärdal 2:20 Västergärdal 2:20,1:1,Själevads-fridhem 14:1,Själevads-nyland 4:19,2:5.
Nybyggnad av pumpstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av tryckstegringsstation, bergom 6:1.
Nybyggnad av skärmtak i Örnsköldsvik
Nybyggnad av vindskydd, kroksta 23:1.
Nybyggnad av skärmtak i Örnsköldsvik
Nybyggnad av väderskydd, domsjö 31:1.
Nybyggnad av skärmtak i Örnsköldsvik
Nybyggnad av väderskydd, hörnett 1:63.
Nybyggnad av återvinningsstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av återvinningscentral, anundsjö prästbord 1:121.
Nybyggnad av återvinningsstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av återvinningskärl Sörliden 1,2,3,4.
Nybyggnad av återvinningsstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av återvinningskärl, Järvsta 1,2,6.
Nybyggnad av återvinningsstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av återvinningskärl, Karlshem 1,Violen 7.
Schakt av kabelkanalisation i Örnsköldsvik
Objektet avser förläggning av kabelrör/kabelslang och jordlina. Det gäller dels ett landsbygdsprojekt i Vike, Arnäsvall och dels tätort i centrala Örnsköldsvik.
Tillbyggnad av kontor & garage i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av industri, garage, kroksta 6:130.
Tillbyggnad av vattenverk i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av vattenverk, rum för större luttank, norrböle 5:29.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: