Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Örnsköldsvik

Basunderhåll på allmänna vägar inom område Örnsköldsvik

Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Två hus, åtta våningar plus suterräng.

Nybyggnad av villor och radhus
Ca 53 villor och ca 50 lägenheter. 30 radhus, 5 huskroppar. 2 hyreshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Mellan Lugnviksgatan och Backgatan.

Nybyggnad av flerbostadshus med handel & kontor i Örnsköldsvik
Ett hus med ett 20-tal lgh i delvis 12 våningar samt ett hus med 30-tal lgh i 9 våningar planeras.

Om- och tillbyggnad av skola i Bredbyn

Nybyggnad av flerbostadshus och restaurang i Örnsköldsvik
30-40 lyxlägenheter.

Om- och tillbyggnad till bostäder mm i Örnsköldsvik
25-30 lgh i gamla brandstationen, 9 våningar i Slangtornet med bostäder och ev kontor/handel.

Nytt fiberoptiskt nät för bredband i Örnsköldsvik
Utförs i 4 etapper. Omfattar Killingsnäs, Skagshamn och flera byar ost om Idbyn mfl. Totalt 921 fastigheter i området.

Nybyggnad av återvinningscentraler i Örnsköldsvik
Upphandling av två fasta ÅVC,er Bjästa och Bredbyn.

Nybyggnad av återvinningscentraler i Örnsköldsvik
Nybyggnad av 2 st återvinningscentraler i Björna och Husum.

Nybyggnad av GC-bro i Husum, Örnsköldsvik
Ny gc bro över dombäcksviken i husum, ca 276 m lång.

Tillbyggnad av produktionslokaler i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av produktionslokaler, björna-långviken 1:242.

Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av lägenheter med havsutsikt från markplan och söderläge.

Renovering av kök i flerbostadshus, Ö-vik
Avser renovering av kök i totalt 56 st lägenheter.

Nybyggnad av industrihus i Örnsköldsvik

Nybyggnad av bro i Örnsköldsvik
Rivning av befintlig bro samt nybyggnad av ny bro. Vägarbete ingår.

Konvertering av värme & ombyggnad av koret i Själevads kyrka

Gideågården Energieffektivisering 2017 Örnsköldsvik

Inredning av vind till lägenheter i Örnsköldsvik

Ny rötkammare vid avloppsreningsverk i Örnsköldsvik
Projektet avser att anlägga en ny rötkammare driftsatt för mesofil rötning vid Bodum avloppsreningsverk. Projektet avser att anlägga en ny rötkammare driftsatt för mesofil rötning vid Bodum avloppsreningsverk.

Renovering av bro i Örnsköldsvik

Reparation av stadskajer i Örnsköldsvik
Objektet avser ny träspont, schakt och fyllnings inklusive återställning av markytor från land på kaj 2 i centrala Örnsköldsvik

Reparation av stadskajer i Örnsköldsvik, etapp 1
Objektet avser projektering och reparation av kaj 6, 7, 9, 10 och 14 i Örnsköldsvik. Reparationerna avser rivning av isskydd av betong, vattenbilning av löst sittande betong på pålar och krönbalk, rengöring med högtryckstvätt, nya isskydd av rostfritt stål och betong, motgjutning av betong, nya stag, ny krönbalk mm.

Reparation av stadskajer i Örnsköldsvik
Objektet avser schakt, betongarbeten, stag och ny stålspont på kaj 13 och 14 i centrala Örnsköldsvik.

Nybyggnad av kontor i Örnsköldsvik
Nybyggnad av industri och kontor, brösta 14:14.

Nybyggnad av lager i Örnsköldsvik
Nybyggnad av lagerhall/kallförråd, bjästa 57:5.

Rivning av skola i Örnsköldsvik

Ombyggnad av bro över bäck vid Billsta

Ombyggnad av bro över bäck vid Bjästaåkern
Bro över bäck vid Bjästaåkern, 2,8 km SO Bjästa.

Kurvrätning av väg 1044 vid Norrtjärn
Ca 3 mil lång sträcka.

Om- och tillbyggnad av väg på Kusthöjden i Örnsköldsvik
Asfaltering, breddning för ny gc-väg, sprängning. Ca 1 kilometer.

Byte av bro vid Bäck
Km 1490+512.

Uppförande av mobilt reservkraftverk i Domsjö
Leveransen omfattar i huvudsak ett (1) komplett 3-fas 230/400 V mobilt reservkraftaggregat på 700 kVA PRP.

Nya yttertak på flerbostadshus i Domsjö
Avser nya yttertak på Hammarvägen 13 A-E i Gene.

PCB-sanering av Paradisets badhus i Örnsköldsvik
Entreprenaden avser PCB-sanering av byggnadens utvändiga fogmassor samt omfogning.

Installation av värmepumpar i flerbostadshus i Köpmanholmen
Entreprenaden omfattar vvs och hus-el, samt kraft-el och styr/automation för uppförande av ny uppvärmningsenhet.

Förstärkning av Domsjökajen i Domsjö
Objektet avser förstärkningsåtgärder vid Domsjökajen i Domsjö.

Nybyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av mindre industrifastighet, brösta 14:9 del av.

Sluttäckning av avfallsanläggning i Örnsköldsvik, etapp 3
SLUTTÄCKNING MÅ, ETAPP 3, CA 11 000 M2.

Ombyggnad av kontor i Örnsköldsvik
Entreprenaden omfattar renovering och ombyggnad av kontor vid Hörneborgsvägen 3, 892 50 Domsjö.

Ramavtal avseende stängsel och grindar, Örnsköldsviks kommun
Möjlighet till förlängning.

Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Installation av anordning för ventilation i byggnader, violen 7.

Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Fasadändring, tillbyggnad av fordonsrum samt lägenhetsförråd, örnsköldsvik 8:35.

Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Fasadändring, tillbyggnad av fordonsrum samt lägenhetsförråd, örnsköldsvik 8:36.

Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
användning från lokal till bostad, Sörliden 1,2,3,4.

Tillbyggnad av betongindustri i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av industribyggnad, betongtillverkningsanläggning, själevads prästbord 1:152.

Restaurering av Sidensjö kyrka
Restaurering och tjärning av spåntak på Sidensjö kyrka.

Ombyggnad av tvätthall i Örnsköldsvik
Ombyggnation tvätthall, lägenhet, ambulansverksamhet, bredbyn 4:63.

Ombyggnad av cafeteria i Örnsköldsvik
Ändrad användning från bank till café, wien 5.

Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Ändrad användning från flerfamiljshus till näringsverksamhet 3 lägenheter, västerås 2:47.

Ombyggnad av Bussgatan vid Örnsköldsviks Sjukhus
Örnsköldsviks kommun upphandlar en utförandeentreprenad gällande ombyggnad av gator inom sjukhusområdet till bussgator.

Tillbyggnad av restaurang i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av restaurang, uteservering med takterrass, strandkajen 7.

Utvändigt underhåll av restaurang i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av restaurangbyggnad, altan, björna 5:5.

Nybyggnad av förråd i Örnsköldsvik
Uppföra förrådstält, nordanås 6:10.

Nybyggnad av garage i Örnsköldsvik
Uppföra komplementbyggnad, garage, norrvåge 4:33.

Nybyggnad av lager i Örnsköldsvik
Uppförande av tält som plåtbeklädas, må 1:4.

Nybyggnad av garage i Örnsköldsvik
Rivning och nybyggnad av flerbilsgarage, norrlungånger 3:33.

Tillbyggnad av omklädningsrum i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av omklädningsdel, anundsjö prästbord 1:119.

Ombyggnad av småbåtshamn i Örnsköldsvik
Ombyggnad av småbåtshamn, finna 1:1, finna s:1.

Nybyggnad av förråd i Örnsköldsvik
Nybyggnad av raststuga, tillbyggnad av förråd, västerås 2:89.

Nybyggnad av skärmtak i Örnsköldsvik
Nybyggnad av skärmtak, industribyggnad, svartby 4:12.

Nybyggnad av förråd i Örnsköldsvik
Nybyggnad av slädförråd, överön 5:9.

Nybyggnad av skola i Örnsköldsvik
Nybyggnad av temporär skolpaviljong, mellansel 1:54.

Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation och parkering, loket 2 och 3.

Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, byviken 1:48.

Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, egypten 8.

Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, lemesjö 1:45.

Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, myckelgensjö 5:10.

Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, snickböle 1:12.

Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, västeralnäs 1:2 Västeralnäs 1:2,3:10.

Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, yttersel 6:2.

Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, österbillsjö 6:1.

Nybyggnad av lager i Örnsköldsvik
Nybyggnad av tält, må 1:3.

Nybyggnad av skärmtak i Örnsköldsvik
Nybyggnad av vindskydd, kroksta 23:1.

Nybyggnad av skärmtak i Örnsköldsvik
Nybyggnad av väderskydd, domsjö 31:1.

Nybyggnad av skärmtak i Örnsköldsvik
Nybyggnad av väderskydd, hörnett 1:63.

Nybyggnad av återvinningsstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av återvinningscentral, anundsjö prästbord 1:121.

Nybyggnad av skärmtak i Örnsköldsvik
Ansökan om bygglov, sjukhuset 1, väderskydd busshållplatser,.

Utvändigt underhåll av sjukhus i Örnsköldsvik
Fasadändring, utökad solavskärmning, sjukhuset 1.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Inglasad uteplats, örnsköldsvik 9:2.

Ombyggnad av va-ledning i Örnsköldsvik
Installation av anläggning för va, rälsbussen 8.

Ombyggnad av ventilationgården Gideågården Örnsköldsvik
Installation av anordning för ny ventilation, norrgissjö 5:21.

Nybyggnad av garage i Örnsköldsvik
Nybyggnad av cykelgarage, cykelskydd, sjukhuset 1.

Nybyggnad av förråd i Örnsköldsvik
Nybyggnad av förråd, abertsro 1:147.

Nybyggnad av förråd i Örnsköldsvik
Nybyggnad av förråd, kroksta 10:364.

Nybyggnad av garage i Örnsköldsvik
Nybyggnad av garage, hummelvik 3:71.

Schakt av kabelkanalisation i Örnsköldsvik
Objektet avser förläggning av kabelrör/kabelslang och jordlina. Det gäller dels ett landsbygdsprojekt i Vike, Arnäsvall och dels tätort i centrala Örnsköldsvik.

Tillbyggnad av kontor & garage i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av industri, garage, kroksta 6:130.

Tillbyggnad av vattenverk i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av vattenverk, rum för större luttank, norrböle 5:29.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: