Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Örnsköldsvik

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 117 st.

Nybyggnad av kulturhus i Örnsköldsvik
Förslag på placering fd Busstationstomten.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Två hus, åtta våningar plus suterräng.
Nybyggnad av villor och radhus i Örnsköldsvik
40 fristående villor, 30 radhus och 30 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Mellan Lugnviksgatan och Backgatan.
Nybyggnad av flerbostadshus med handel & kontor i Örnsköldsvik
Planer för flerbostadshus, kontorshus, hotell, restaurang och butiker.
Nybyggnad av Biltema varuhus i Örnsköldsvik
Projektet avser nybyggnad av varuhus. Byggstart tidigast hösten 2018. Uppskattad kostnad.
Invändig renovering på flerbostadshus i Örnsköldsvik
Entreprenaden omfattar stambyte i 118 lgh innefattande 118 badrum, 48 wc/dusch, 39 wc samt 118 kök inkl erforderlig projektering samt ommålning av 16 trapphus inkl byte av belysning.
Nybyggnad av återvinningscentraler i Örnsköldsvik
Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB upphandlar en utförande entreprenad av två återvinningscentraler, en i Björna och en i Husum.
Tillbyggnad av produktionslokaler i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av produktionslokaler, björna-långviken 1:242.
Nybyggnad av gc-väg längs Åsvägen i Örnsköldsvik
Avser sträckan mellan Åsbergsvägen-Onsdagsvägen, 1300-1500 m.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Fasadändring, inglasade balkonger, installation av hiss, utsikten 15.
Ombyggnad av vind i Örnsköldsvik
Ombyggnad av befintliga vindar till studentlägenheter, violen 7.
Kurvrätning av väg 1044 vid Norrtjärn
Kurvrätning/nybrytning av väg ca 1200 m.
Nybyggnad av gc-väg längs Domsjövägen i Örnsköldsvik, del 1
Avser sträckan mellan Pensionärsgatan-Skidstavägen (första korsningen), ca 1600 meter.
Nybyggnad av biogasanläggning i Örnsköldsvik
Nybyggnad av biogasanläggning, turisten 6.
Tillbyggnad av kontor i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av industribyggnad, kontor, frysrum, slussar, önet 1:1.
Fönsterbyte på flerbostadshus, Örnsköldsvik
Upphandling av fönsterbyte inom Kv Gene 4:2 & 4:5, Örnsköldsvik. Objektet är beläget på Hammarvägen 5-19 i Örnsköldsvik. Entreprenaden omfattar fönsterbyte i 222 lägenheter samt rivning och komplettering av burspråk.
Nybyggnad av gc-väg längs Vintergatan i Örnsköldsvik
Avser sträckan mellan Sörbyvägen-Baldersvägen, ca 1000 meter.
Nybyggnad av gc-väg längs Gottnevägen i Örnsköldsvik
Avser sträckan mellan Mycklingsvägen-Birgittavägen, ca 1000 m.
Byte av fönster på flerbostadshus i Örnsköldsvik, etapp 3
Fasadändring, byte av fönster, ålen 2. Avser Järvstagatan och Järvhagavägen, kan bli totalt ca 582 fönster.
Nybyggnad av gc-väg längs väg 925/926 i Nötbolandet
Avser sträckan mellan Vårby-Nötbolandet. Kostnadsuppgift saknas. Planeras i samarbete med Trafikverket.
Ombyggnad av lokaler till studentbostäder i Örnsköldsvik
Ombyggnad från lokaler i entréplan till 8 st studentlägenheter.
Nybyggnad av lager i Örnsköldsvik
Nybyggnad av kallager i Örnsköldsvik.
Nybyggnad av gc-väg längs Fågelvägen i Örnsköldsvik
Avser sträckan mellan Morkullevägen-Höglandsvägen till Åvägen ca 900 meter.
Om- och tillbyggnad av väg på Kusthöjden i Örnsköldsvik
Asfaltering, breddning för ny gc-väg, sprängning. Ca 1 kilometer.
Tillbyggnad & rivning av skola i Örnsköldsvik
Örnsköldsviks kommun upphandlar en delad entreprenad avseende om- och tillbyggnad av Höglidenskolan, E1, rivning, sanering, bygg och mark, E2, El & Telesystem, E3, VS-anläggning, E4, Luftbehandling, E5, Hiss och är en totalentreprenad.
Nybyggnad av gc-väg längs Åvägen i Örnsköldsvik
Avser sträckan mellan Höglandsvägen-Nygårdsvägen till Klingvägen ca 800 meter. Cykelplanen är ute på samråd tom 5 december 2014. Beslut ska tas i kommunfullmäktige under mars 2015. Uppskattad oklar byggstart.
Nybyggnad av gc-väg längs Byvägen i Örnsköldsvik
Avser sträckan mellan Modovägen-Mästerskapsgatan, ca 700 meter. Cykelplanen är ute på samråd tom 5 december 2014. Beslut ska tas i kommunfullmäktige under mars 2015. Uppskattad oklar byggstart.
Nybyggnad av gc-väg längs Vågsnäsvägen i Örnsköldsvik, del 1
Avser sträckan mellan Domsjövägen-Genesåsvägen, ca 575 meter. Cykelplanen är ute på samråd tom 5 december 2014. Beslut ska tas i kommunfullmäktige under mars 2015. Uppskattad oklar byggstart.
Installation av värmepumpar i flerbostadshus i Köpmanholmen samt Bredbyn
Entreprenaden omfattar installation av 2 st värmepumpsanläggningar (Vätska-Vatten).
Byte av fönster på flerbostadshus i Örnsköldsvik, etapp 1
Fasadändring, byte av fönster, ålen 2. Avser Järvstagatan och Järvhagavägen, kan bli totalt ca 582 fönster.
Byte av fönster på flerbostadshus i Örnsköldsvik, etapp 2
Fasadändring, byte av fönster, ålen 2. Avser Järvstagatan och Järvhagavägen, kan bli totalt ca 582 fönster.
Nybyggnad av personalbyggnad vid Anundsjö kyrka
Nybyggnad av personalbyggnad, anundsjö prästbord 1:222.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Ändrad användning från butikslokaler till flerbostadshus och fasadändring samt värmekonvertering.
Ombyggnad av restaurang i Örnsköldsvik
Ändrad användning från kontor till restaurang, bern 9.
Nybyggnad av gc-väg längs Viktoriaesplanaden i Örnsköldsvik
Avser sträckan mellan E4-Ångermanlandsgatan (Renenrondellen), ca 510 meter. Cykelplanen är ute på samråd tom 5 december 2014. Beslut ska tas i kommunfullmäktige under mars 2015. Uppskattad oklar byggstart.
Fasadarbete på flerbostadshus i Örnsköldsvik
Fasadändring, kulörändring vid fasadrenovering,oket 6.
Nya parkeringsytor samt infartsväg till Skuleskogens nationalpark i Örnsköldsvik
Avser omdisponering samt anläggning av parkeringsplatser samt ny infartsväg på ca 2 km till Entré Syd.
Ombyggnad av butik i Örnsköldsvik
Ändrad användning från restaurang till färghandel, köpmannen 1.
Nybyggnad av vindkraftverk i Örnsköldsvik
Nybyggnad av vindkraftverk, hämra 2:2, 3:3, stig 1:3, 2:1, söderlindsmark 1:1.
Om- och tillbyggnad av brand- och utrymningslarm på skola i Örnsköldsvik
Totalentreprenaden avser om- och tillbyggnad av brand- och tillbyggnad på en gymnasieskola.
Tillbyggnad av carport i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av carport, kroksta 6:69.
Tillbyggnad av vinterträdgård i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av vinterträdgård, österalnäs 3:5.
Tillbyggnad av cistern i Örnsköldsvik
Tillbyggnad på befintlig station med ad blue cistern, överön 6:5, 7:3.
Tillbyggnad av kallförråd i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av kallförråd, knorthem 6.
Tillbyggnad av kallförråd i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av kallförråd, svartby 2:233.
Nybyggnad av kallförråd i Örnsköldsvik
Nybyggnad av kallförråd, överön 6:19.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, mattarbodum 3:1.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, norrsvedje 2:20.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, starkström, kärrsjö 1:74.
Nybyggnad av carport i Örnsköldsvik
Nybyggnad av carport/förråd, bredbyn 20:24.
Nybyggnad av elverk i Örnsköldsvik
Nybyggnad av elkraftsaggregat, domsjö 3:80.
Nybyggnad av förskola i Örnsköldsvik
Nybyggnad av förskolepaviljong, bredånger 1:93.
Ombyggnad av affärshus i Örnsköldsvik
Installation av ventilation, va, flerfunktionsbyggnad, japan 6.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av 2 st kopplingskiosker, stig 2:1, 1:3.
Nybyggnad av stugby i Örnsköldsvik
Nybyggnad av 3 st uthyrningsstugor, sörvåge 3:38.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av 5 transformatorstationer, bredånger 3:5 Bredånger 3:5,Näske 23:1,Näske 4:22,Svartdalen 1:1,Sörsvedje 3:2.
Ombyggnad av lägenhet i Örnsköldsvik
Ändrad användning från garage till lägenhet, kroksta 4:112.
Ombyggnad av frisersalong i Örnsköldsvik
Ändrad användning från garderob till frisörsalong, folkets park, örnsköldsvik 7:6.
Tillbyggnad av kyrkogård i Örnsköldsvik
Utvidga själevads kyrkogård, själevads-prästbord 1:95.
Ombyggnad av skola i Örnsköldsvik
Väsentlig ändring av byggnad, som påverkar brandskyddet, trehörningsjö 1:252.
Ombyggnad av förskola i Örnsköldsvik
Väsentlig ändring av bärande delar privat förskola, gimåt 1:52.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Fasadändring, insättning av 24 st nya hisschakt i trapphus & på fasad, ämbaret 2, 3, 4 & 6.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Örnsköldsvik
Fasadändring, bensinstation, bävern 1.
Nybyggnad av samlingslokal i Örnsköldsvik
Nybyggnad av samlingslokal ringarbyggnaden, bredånger 2:168.
Nybyggnad av skärmtak i Örnsköldsvik
Nybyggnad av skärmtak, lastningsramp, belysningsmaster, brösta 1:108.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformationstation, myckelgensjö 1:12.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorkiosk, getingstabodum 2:49.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorkiosk, hummelvik 4:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorkiosk, västergissjö 3:13 Västergissjö 3:13,3:45,3:66.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorkiosk, västerled 1:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation n147820, finnborg 1:10.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation n147821, skrike 1:2 Skrike 1:2,6:18.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation n147833, fröstdal 6:1 Fröstdal 6:1,7:3.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation n147835, mjäla 2:14 Mjäla 2:14,1:3,1:13.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation n151078, bjästa 57:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, anundsjö prästbord 1:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, anundsjö-degersjö 1:52.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, anundsjö-degersjö 1:55.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, fridsborg 1:4.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, gladom 1:17.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, gladom 1:6.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, holmsjö 1:45.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, holmsjö 1:6.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, holmsjö 1:8.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, järvvik 1:8.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, järvvik 2:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, järvvik 3:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, knorthem 9.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, myckelgensjö 7:2.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: