Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Kramfors

Nybyggnad av flerbostadshus i Kramfors
Nya lägenheter byggs i centrum. Det blir förutom 20-25 lägenheter även ett gruppboende. Lägenheterna blir främst tvåor. Men även några ettor och några trerummare planeras.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kramfors
En affärsvåning på markplanen och tre våningar med bostäder. Detaljplanen är färdig. Ändrar man detaljplanen går det även att bygga ännu högre.
Om- och tillbyggnad av kontor i Kramfors
Ombyggnad av 3 plan kontorslokaler samt tillbyggnad av matsal. Total bruttoarea ca 2100 m2 varav tillbyggnad ca 250 m2.
Om/tillbyggnad för fordonsprogrammet på skola i Kramfors
Flytt av fordonsprogrammets verkstad och lokaler till Ådalsskolan.
Om- eller tillbyggnad av avfallsanläggning i Kramfors etapp 4
Ur investeringsbudget. Högberget etapp 4.
Nybyggnad av återvinningsstation i Kramfors
Ur investeringsbudget. ÅVC Höga Kusten.
Nybyggnad av museum i Kramfors
Nybyggnad av konstmuseum/filosofiskt hus.
Nybyggnad av park i Bollstabruk, Kramfors
Avser nytt parkområde, en aktivitetsyta, cykelparkering och en mindre lekpark.
Renovering av gäststuga i Kramfors
Renovering av gäststuga.
Ombyggnad av restaurang i Kramfors
Ändrad användning av planlösning i restaurang prestige. Brandskydd.
Tillbyggnad av garage i Kramfors
Ändrad användning/tillbyggnad av garage till slipbox.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Kramfors
Ändrad användning av fasad. ta bort fönster i markplan.
Ombyggnad av fritidshus i Kramfors
Ändrad användning av flottningstorn, ombyggnad till sommarbostad.
Ombyggnad av lägenhet i Kramfors
Ändrad användning av förråd till lgh.
Ombyggnad av skola i Kramfors
Utbyggnad av ventilationsaggregat.
Nybyggnad av skärmtak i Kramfors
Skärmtak över entré.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kramfors
Tillbyggnad av bostadshus, inglasning balkonger ny+ bef.
Tillbyggnad av hembygdsgård i Kramfors
Tillbyggnad av bygdegård.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kramfors
Nybyggnad av parkering.
Nybyggnad av telestation i Kramfors
Nybyggnad av teknikbod för fiberoptiskt bredbandsnät.
Nybyggnad av förråd i Kramfors
Komplementbyggnad, förråd.
Ombyggnad av butik i Kramfors
Komplementbyggnad, silversmedja, hantverkslokal med butik/utställning.
Nybyggnad av kontor i Kramfors
Kontorsbaracker, tillfälliga.
Nybyggnad av sophus i Kramfors
Nybyggnad av 2 miljöstationer.
Nybyggnad av skärmtak i Kramfors
Nybyggnad av cykelställ med tak Bollsta 23:1,92:1.
Nybyggnad av elverk i Kramfors
Nybyggnad av elkraftaggregat.
Ombyggnad av hiss i flerbostadshus i Kramfors
Ombyggnad av hissanläggning omfattande utbyte av maskineri, styrsystem, korgdörr, schaktdörrar, korginredning, el- och manöverutrustning för följande anläggning.
Tillbyggnad av industrihus i Kramfors
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av teater i Kramfors
Ur investeringsbudget 2018.
Ombyggnad av skola i Kramfors
Ur investeringsbudget 2018.
Ombyggnad av gågata i Kramfors
Ur investeringsbudget 2018.
Komplettering av mindre avloppsreningsverk i Kramfors
Ur investeringsbudget. Komplettering av mindre avloppsreningsverk.
Upprustning av område vid Kramforsån
Ur investeringsbudget 2018.
Utvändigt underhåll av ishall i Kramfors
Målning av fasad på Strandhallen.
Byte av tak på idrottshall i Kramfors
Ur investeringsbudget 2018. Byte av plåttak på Latbergshallen.
Renovering av servicehus i Kramfors
Ur investeringsbudget 2018. Renovering av servicehus på Flogstabadet.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kramfors
Flerbostadshus, målning av fasad, ny balkongplåt/färg Bollsta 37:9,37:8.
Gistgårdsön 1:2
Fasadändring.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: