Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Kramfors

Nybyggnad av seniorboende i Nordingrå
24 lgh i 4 hyreshus samt 2 parhus, parkeringsplatser och carport.
Nybyggnad av butik i Kramfors
Förhandsbesked för nybyggnad av butik, verkstad, garage.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kramfors
En affärsvåning på markplanen och tre våningar med bostäder. Detaljplanen är färdig. Ändrar man detaljplanen går det även att bygga ännu högre.
Nybyggnad av museum i Kramfors
Nybyggnad av konstmuseum/filosofiskt hus.
Om- och tillbyggnad av kontor i Kramfors
Upphandlingen avser ombyggnad av 3 plan kontorslokaler samt tillbyggnad av matsal. Total bruttoarea ca 2100 m2 varav tillbyggnad ca 250 m2. Objektet är beläget i Kramfors Kommun. Adress: Aspåvägen 1 872 43 Kramfors.
Utbyte av ledningssystem på Höga kusten-bron
Utbyte av ledningssystem (lokal styrutrustning placerad i driftutrymme) i Höga kusten-bron samt nya trafikinformationstavlor (VMS Skyltar) vid Rv 830 Sibo och E12 V Tärnaby.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kramfors
Ändrad användning av balkonger. inglasning.
Ombyggnad av pensionat i Kramfors
Ändrad användning av enbostadshus till pensionat b & b.
Utvändigt underhåll av ekonomibyggnad i Bjärtrå, Kramfors
Entreprenadtiden får max uppgå till 8v, men rimligt är 4v.
Tillbyggnad av lastkaj i Kramfors
Tillbyggnad av lastkaj och parkering på willys.
Tillbyggnad av skärmtak i Kramfors
Tillbyggnad av ådalshallen.skärmtak vid huvudentré.
Nybyggnad av transformatorstation i Kramfors
Prefabr transformatorkiosk Sand 1:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Kramfors
Prefabr transformatorkiosk.
Nybyggnad av transformatorstation i Kramfors
Prefabric transformatorkiosk.
Nybyggnad av transformatorstation i Kramfors
Prefabric. 7 st transformatorkiosker Norrland 10:3,Lommered 1:15,Bjärtrå-öd 1:29,Lockne 12:1,Lommered 1:12,Strinneänget 2:5.
Ombyggnad av brygga i Kramfors
Renovering av brygga.
Nybyggnad av telestation i Kramfors
Teknikbod - bef rivs och ny byggs.
Tillbyggnad av konferenscentrum i Kramfors
Tillbyggnad av besökscenter.
Tillbyggnad av enbostadshus i Kramfors
Tillbyggnad av bostadshus, inglasad balkong.
Tillbyggnad av klubbhus i Kramfors
Tillbyggnad av föreningshus, takad altan och ramp.
Nybyggnad av telestation i Kramfors
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Kramfors
Nybyggnad av teknikbod-fiber ,Hammar 2:34.
Nybyggnad av skärmtak i Kramfors
Nybyggnad av vindskydd.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kramfors
Inglasning av balkonger Magistern 6,7.
Nybyggnad av förråd i Kramfors
Komplementbyggnad samt flytt av lekstuga. renstigens/herrskogs förskola.
Nybyggnad av sophus i Kramfors
Nybyggnad av 2 miljöstationer.
Nybyggnad av nätstation i Kramfors
Nybyggnad av 5 nätstationer, 10:150,Limsta 18:294,Björsta 8:45.
Nybyggnad av enbostadshus i Kramfors
Nybyggnad av bostadshus, gäststuga samt servicebyggnad Järesta 1:8.
Nybyggnad av fritidshus i Kramfors
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av friggebod i Kramfors
Nybyggnad av förråd, flytt av friggebod.
Nybyggnad av kedjehus i Kramfors
Nybyggnad av kedjehus, utbildningsanordning.
Ombyggnad av avloppspumpstationer i Kramfors
Ombyggnad av avloppspumpstationer.
Renovering av lekplatser i Kramfors
Renovering av lekplatser.
Utvändig målning av terminalbyggnad i Kramfors
Utvändig målning av terminalbyggnad, Höga Kusten Airport.
Tillbyggnad av kontor i Kramfors
Tillbyggnad av kontor på församlingsgård.
Ombyggnad av affärshus i Kramfors
Ändrad användning av planlösning.
Renovering av tak Malmbergskajen i Kramfors
Renovering av tak, Malmbergskajen.
Renovering av Ådalshallen i Kramfors
Ombyggnad av entré m.m.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder gång- och cykelvägar i Kramfors
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder på gång- och cykelvägar.
Upprustning av rännstensbrunnar i Kramfors kommun
Upprustning av rännstensbrunnar.
Nytt brandlarm till tennishall i Kramfors
Brandlarm till Kramfors tennishall.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: