Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Kramfors

Ombyggnad av väg & mitträcke delen Ullånger-Docksta E4
Projektet avser utförande av mitträckesarbeten, beläggning, ersättningsvägar, ny gc-väg mm.
Om- och tillbyggnad av kontor i Kramfors
Ombyggnad av 3 plan kontorslokaler samt tillbyggnad av matsal. Total bruttoarea ca 2100 m2 varav tillbyggnad ca 250 m2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kramfors
Området ändras från industriändamål till bostäder och handel. 40-50 lägenheter kan vara realistiskt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kramfors
En affärsvåning på markplanen och tre våningar med bostäder. Detaljplanen är färdig. Ändrar man detaljplanen går det även att bygga ännu högre.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kramfors
På var sin sida av Gränsgatan, mellan Radhusvägen och Jönssons glas, finns grönområden som skulle kunna rymma ett byggnadskomplex på varje sida, kanske 15 lägenheter.
Om/tillbyggnad för fordonsprogrammet på skola i Kramfors
Flytt av fordonsprogrammets verkstad och lokaler till Ådalsskolan.
Nybyggnad av museum i Kramfors
Nybyggnad av konstmuseum/filosofiskt hus.
Nybyggnad av park i Bollstabruk, Kramfors
Avser nytt parkområde, en aktivitetsyta, cykelparkering och en mindre lekpark.
Nybyggnad av telestation i Kramfors
Teknikbod - bef rivs och ny byggs.
Tillbyggnad av konferenscentrum i Kramfors
Tillbyggnad av besökscenter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kramfors
Tillbyggnad av bostadshus, inglasning balkonger ny+ bef.
Tillbyggnad av klubbhus i Kramfors
Tillbyggnad av föreningshus, takad altan och ramp.
Tillbyggnad av lastkaj i Kramfors
Tillbyggnad av lastkaj och parkering på willys.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kramfors
Ändrad användning av balkonger. inglasning.
Ombyggnad av fritidshus i Kramfors
Ändrad användning av flottningstorn, ombyggnad till sommarbostad.
Ombyggnad av lägenhet i Kramfors
Ändrad användning av förråd till lgh.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kramfors
Nybyggnad av parkering.
Nybyggnad av telestation i Kramfors
Nybyggnad av teknikbod-fiber ,Hammar 2:34.
Nybyggnad av skärmtak i Kramfors
Nybyggnad av vindskydd.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kramfors
Inglasning av balkonger Magistern 6,7.
Nybyggnad av förråd i Kramfors
Komplementbyggnad samt flytt av lekstuga. renstigens/herrskogs förskola.
Nybyggnad av förråd i Kramfors
Komplementbyggnad, förråd.
Ombyggnad av butik i Kramfors
Komplementbyggnad, silversmedja, hantverkslokal med butik/utställning.
Nybyggnad av kontor i Kramfors
Kontorsbaracker, tillfälliga.
Nybyggnad av sophus i Kramfors
Nybyggnad av 2 miljöstationer.
Nybyggnad av nätstation i Kramfors
Nybyggnad av 5 nätstationer, 10:150,Limsta 18:294,Björsta 8:45.
Renovering av lekplatser i Kramfors
Renovering av lekplatser.
Utvändig målning av terminalbyggnad i Kramfors
Utvändig målning av terminalbyggnad, Höga Kusten Airport.
Upprustning av rännstensbrunnar i Kramfors kommun
Upprustning av rännstensbrunnar.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder gång- och cykelvägar i Kramfors
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder på gång- och cykelvägar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: