Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Kramfors

Nybyggnad av flerbostadshus i Kramfors
30-40 bostäder.

Nybyggnad av butik i Kramfors
Förhandsbesked för nybyggnad av butik, verkstad, garage.

Inv- och utv underhåll av kyrka i Kramfors

Nybyggnad av ridhus i Kramfors

Tillbyggnad av kontor i Kramfors

Nybyggnad av fritidshus/uthyrningsbostäder i Norrfällsviken
3 hus på max 90 kvm/st.

Stambyte på flerbostadshus i Kramfors
Stambyte av flerbostadshus.

Nybyggnad av transformatorstation i Kramfors
Transformator By 3:1,1:11,Östby 18:1,Skogs-kläpp 2:5,Älvö 1:11.

Nybyggnad av transformatorstation i Kramfors
Transformator Lugnvik 2:30,3:152.

Nybyggnad av förråd i Kramfors
Uppförande av byggnader.

Rivning av butik i Kramfors
Rivning av butik.

Rivning av enbostadshus i Kramfors
Rivning av en-/tvåbostadshus med altan.

Rivning av förråd i Kramfors
Rivning av förråd.

Rivning av enbostadshus i Kramfors
Rivningslov pga brand.

Utvändigt underhåll av ekonomibyggnad i Bjärtrå, Kramfors
Entreprenadtiden får max uppgå till 8v, men rimligt är 4v.

Nybyggnad av servicebyggnad i Kramfors
Nybyggnad av 2 st. servicebyggnader.

Nybyggnad av automatstation i Kramfors
Nybyggnad av mack container.

Nybyggnad av servicebyggnad i Kramfors
Nybyggnad av servicebyggnad.

Nybyggnad av skärmtak i Kramfors
Nybyggnad av väderskydd.

Ombyggnad av avloppspumpstationer i Kramfors
Ombyggnad av avloppspumpstationer.

Rivning av affärshus i Kramfors
Rivning av affärshus.

Renovering av Ådalshallen i Kramfors
Ombyggnad av entré m.m.

Renovering av tak Malmbergskajen i Kramfors
Renovering av tak, Malmbergskajen.

Byte av panna på industrihus i Kramfors
Ändrad användning av byggnad/uppvärmning.

Nytt brandlarm till tennishall i Kramfors
Brandlarm till Kramfors tennishall.

Tjärning av tak på Ytterlännäs gamla kyrka

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: