Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Kramfors

Nybyggnad av butik i Kramfors
Förhandsbesked för nybyggnad av butik, verkstad, garage.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kramfors
En affärsvåning på markplanen och tre våningar med bostäder. Detaljplanen är färdig. Ändrar man detaljplanen går det även att bygga ännu högre.

Renovering av fasad och tak på Styrnäs kyrka

Renovering av tak på kyrktorn, Styrnäs kyrka

Om- och tillbyggnad av kontor i Kramfors
Upphandlingen avser ombyggnad av 3 plan kontorslokaler samt tillbyggnad av matsal. Total bruttoarea ca 2100 m2 varav tillbyggnad ca 250 m2. Objektet är beläget i Kramfors Kommun. Adress: Aspåvägen 1 872 43 Kramfors.

Stambyte på flerbostadshus i Kramfors
Stambyte av flerbostadshus.

Utbyte av ledningssystem på Höga kusten-bron
Utbyte av ledningssystem (lokal styrutrustning placerad i driftutrymme) i Höga kusten-bron samt nya trafikinformationstavlor (VMS Skyltar) vid Rv 830 Sibo och E12 V Tärnaby.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kramfors
Ändring av fasad, fönster.

Tillbyggnad av kontor i Kramfors
Tillbyggnad av kontor på församlingsgård.

Rivning av butik i Kramfors
Rivning av butik.

Rivning av enbostadshus i Kramfors
Rivning av en-/tvåbostadshus med altan.

Rivning av förråd i Kramfors
Rivning av förråd.

Rivning av enbostadshus i Kramfors
Rivningslov pga brand.

Utvändigt underhåll av sjöbod i Kramfors
Sjöbod/båthus fasadändring.

Nybyggnad av transformatorstation i Kramfors
Transformator By 3:1,1:11,Östby 18:1,Skogs-kläpp 2:5,Älvö 1:11.

Nybyggnad av transformatorstation i Kramfors
Transformator Lugnvik 2:30,3:152.

Nybyggnad av transformatorstation i Kramfors
Transformatorstation.

Nybyggnad av förråd i Kramfors
Uppförande av byggnader.

Utvändigt underhåll av ekonomibyggnad i Bjärtrå, Kramfors
Entreprenadtiden får max uppgå till 8v, men rimligt är 4v.

Nybyggnad av transformatorstation i Kramfors
Prefabric. 7 st transformatorkiosker Norrland 10:3,Lommered 1:15,Bjärtrå-öd 1:29,Lockne 12:1,Lommered 1:12,Strinneänget 2:5.

Nybyggnad av transformatorstation i Kramfors
Prefabric. transformatorkiosk Bjärtrå-öd 1:29,Lockne 12:1,Norrland 10:3,Lommered 1:12,Lommered 1:15.

Nybyggnad av mast i Kramfors
Mast.

Nybyggnad av servicebyggnad i Kramfors
Nybyggnad av 2 st. servicebyggnader.

Utvändigt underhåll av ishall i Kramfors
Nybyggnad av entrétak på latbergshallen.

Nybyggnad av automatstation i Kramfors
Nybyggnad av mack container.

Nybyggnad av servicebyggnad i Kramfors
Nybyggnad av servicebyggnad Geresta 2:15,2:9.

Nybyggnad av servicebyggnad i Kramfors
Nybyggnad av servicebyggnad.

Nybyggnad av skärmtak i Kramfors
Nybyggnad av väderskydd.

Ombyggnad av avloppspumpstationer i Kramfors
Ombyggnad av avloppspumpstationer.

Renovering av lekplatser i Kramfors
Renovering av lekplatser.

Rivning av affärshus i Kramfors
Rivning av affärshus.

Utvändig målning av terminalbyggnad i Kramfors
Utvändig målning av terminalbyggnad, Höga Kusten Airport.

Renovering av fönster på Ytterlännäs kyrka
Skrapning och målning av kyrkfönster.

Renovering av tak Malmbergskajen i Kramfors
Renovering av tak, Malmbergskajen.

Renovering av Ådalshallen i Kramfors
Ombyggnad av entré m.m.

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder gång- och cykelvägar i Kramfors
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder på gång- och cykelvägar.

Upprustning av rännstensbrunnar i Kramfors kommun
Upprustning av rännstensbrunnar.

Nytt brandlarm till tennishall i Kramfors
Brandlarm till Kramfors tennishall.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: