Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Kramfors

Nybyggnad av seniorboende i Nordingrå
24 lgh i 4 hyreshus samt 2 parhus, parkeringsplatser och carport.

Nybyggnad av butik i Kramfors
Förhandsbesked för nybyggnad av butik, verkstad, garage.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kramfors
En affärsvåning på markplanen och tre våningar med bostäder. Detaljplanen är färdig. Ändrar man detaljplanen går det även att bygga ännu högre.

Om/tillbyggnad för fordonsprogrammet på skola i Kramfors
Flytt av fordonsprogrammets verkstad och lokaler till Ådalsskolan.

Renovering av tak på kyrktorn, Styrnäs kyrka

Om- och tillbyggnad av kontor i Kramfors
Upphandlingen avser ombyggnad av 3 plan kontorslokaler samt tillbyggnad av matsal. Total bruttoarea ca 2100 m2 varav tillbyggnad ca 250 m2. Objektet är beläget i Kramfors Kommun. Adress: Aspåvägen 1 872 43 Kramfors.

Utbyte av ledningssystem på Höga kusten-bron
Utbyte av ledningssystem (lokal styrutrustning placerad i driftutrymme) i Höga kusten-bron samt nya trafikinformationstavlor (VMS Skyltar) vid Rv 830 Sibo och E12 V Tärnaby.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kramfors
Ändring av fasad, fönster.

Ombyggnad av pensionat i Kramfors
Ändrad användning av enbostadshus till pensionat b & b.

Tillbyggnad av skärmtak i Kramfors
Tillbyggnad av ådalshallen.skärmtak vid huvudentré.

Nybyggnad av transformatorstation i Kramfors
Transformator By 3:1,1:11,Östby 18:1,Skogs-kläpp 2:5,Älvö 1:11.

Nybyggnad av transformatorstation i Kramfors
Transformator Lugnvik 2:30,3:152.

Nybyggnad av transformatorstation i Kramfors
Transformatorstation.

Utvändigt underhåll av sjöbod i Kramfors
Sjöbod/båthus fasadändring.

Tillbyggnad av enbostadshus i Kramfors
Tillbyggnad av bostadshus, inglasad balkong.

Utvändigt underhåll av ekonomibyggnad i Bjärtrå, Kramfors
Entreprenadtiden får max uppgå till 8v, men rimligt är 4v.

Nybyggnad av mast i Kramfors
Mast.

Nybyggnad av enbostadshus i Kramfors
Nybyggnad av bostadshus, gäststuga samt servicebyggnad Järesta 1:8.

Utvändigt underhåll av ishall i Kramfors
Nybyggnad av entrétak på latbergshallen.

Nybyggnad av fritidshus i Kramfors
Nybyggnad av fritidshus.

Nybyggnad av friggebod i Kramfors
Nybyggnad av förråd, flytt av friggebod.

Nybyggnad av kedjehus i Kramfors
Nybyggnad av kedjehus, utbildningsanordning.

Nybyggnad av automatstation i Kramfors
Nybyggnad av mack container.

Nybyggnad av servicebyggnad i Kramfors
Nybyggnad av servicebyggnad Geresta 2:15,2:9.

Nybyggnad av servicebyggnad i Kramfors
Nybyggnad av servicebyggnad.

Nybyggnad av telestation i Kramfors
Nybyggnad av teknikbod.

Nybyggnad av transformatorstation i Kramfors
Prefabr transformatorkiosk Sand 1:1.

Nybyggnad av transformatorstation i Kramfors
Prefabr transformatorkiosk.

Nybyggnad av transformatorstation i Kramfors
Prefabric transformatorkiosk.

Nybyggnad av transformatorstation i Kramfors
Prefabric. 7 st transformatorkiosker Norrland 10:3,Lommered 1:15,Bjärtrå-öd 1:29,Lockne 12:1,Lommered 1:12,Strinneänget 2:5.

Nybyggnad av transformatorstation i Kramfors
Prefabric. transformatorkiosk Bjärtrå-öd 1:29,Lockne 12:1,Norrland 10:3,Lommered 1:12,Lommered 1:15.

Ombyggnad av brygga i Kramfors
Renovering av brygga.

Renovering av lekplatser i Kramfors
Renovering av lekplatser.

Ombyggnad av avloppspumpstationer i Kramfors
Ombyggnad av avloppspumpstationer.

Rivning av affärshus i Kramfors
Rivning av affärshus.

Utvändig målning av terminalbyggnad i Kramfors
Utvändig målning av terminalbyggnad, Höga Kusten Airport.

Tillbyggnad av kontor i Kramfors
Tillbyggnad av kontor på församlingsgård.

Ombyggnad av affärshus i Kramfors
Ändrad användning av planlösning.

Renovering av Ådalshallen i Kramfors
Ombyggnad av entré m.m.

Renovering av tak Malmbergskajen i Kramfors
Renovering av tak, Malmbergskajen.

Upprustning av rännstensbrunnar i Kramfors kommun
Upprustning av rännstensbrunnar.

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder gång- och cykelvägar i Kramfors
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder på gång- och cykelvägar.

Nytt brandlarm till tennishall i Kramfors
Brandlarm till Kramfors tennishall.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: