Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Kramfors

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg & mitträcke delen Ullånger-Docksta E4
Projektet avser utförande av mitträckesarbeten, beläggning, ersättningsvägar, ny gc-väg mm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kramfors
En affärsvåning på markplanen och tre våningar med bostäder. Detaljplanen är färdig. Ändrar man detaljplanen går det även att bygga ännu högre.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kramfors
I början av Strandgatan, räknat från Riks 90, finns en byggbar tomt redan nu. Detaljplan gäller.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kramfors
Vid korsningen Björstagatan/Åsgatan bakom Ådalshälsan finns ett igenväxt område som skulle passa för bostadsbyggande. Även här finns redan en detaljplan som gäller.
Nybyggnad av radhus i Kramfors
Plats för ett exklusivt strandnära villaområde, kanske radhus. Ca 15 hus.
Om/tillbyggnad för fordonsprogrammet på skola i Kramfors
Flytt av fordonsprogrammets verkstad och lokaler till Ådalsskolan.
Nybyggnad av återvinningsstation i Kramfors
Ur investeringsbudget. ÅVC Höga Kusten.
Förstärkning av elnätet i Kramfors
9 km ledning. Förstärkning av elnätet i området för att öka leveranssäkerheten till kunder i området. E.ons projektnummer 321407.
Nybyggnad av museum i Kramfors
Nybyggnad av konstmuseum/filosofiskt hus.
Förstärkning av elnätet i Kramfors
7 km ledning. Förstärkning av elnätet i området för att öka leveranssäkerheten till kunder i området. E.ons projektnummer 321408
Renovering av gäststuga i Kramfors
Renovering av gäststuga.
Tillbyggnad av industrihus i Kramfors
Tillbyggnad av industribyggnader.
Ombyggnad av restaurang i Kramfors
Ändrad användning av planlösning i restaurang prestige. Brandskydd.
Tillbyggnad av garage i Kramfors
Ändrad användning/tillbyggnad av garage till slipbox.
Ombyggnad av klubbhus i Kramfors
Ändring av planlösning.
Ombyggnad av skola i Kramfors
Utbyggnad av ventilationsaggregat.
Nybyggnad av transformatorstation i Kramfors
Transformatorkiosk Bollstamo 1:4,Frånö 12:9.
Nybyggnad av skärmtak i Kramfors
Skärmtak över entré.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kramfors
Tillbyggnad av bostadshus inglasad balkong.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Kramfors
Tillbyggnad av bostadshus, inglasade balkonger.
Tillbyggnad av hembygdsgård i Kramfors
Tillbyggnad av bygdegård.
Nybyggnad av telestation i Kramfors
Nybyggnad av teknikbod för fiberoptiskt bredbandsnät.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kramfors
Parkeringsplatser skule naturscen.
Ombyggnad av vårdcentral i Kramfors
Anmälan om åtgärder brandskydd.
Nybyggnad av elverk i Kramfors
Nybyggnad av elkraftaggregat.
Tillbyggnad av bryggeri i Kramfors
Nybyggnad av entré destilleri.
Ombyggnad av hiss i flerbostadshus i Kramfors
Ombyggnad av hissanläggning omfattande utbyte av maskineri, styrsystem, korgdörr, schaktdörrar, korginredning, el- och manöverutrustning för följande anläggning.
Tillbyggnad av industrihus i Kramfors
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av teater i Kramfors
Ur investeringsbudget 2018.
Ombyggnad av skola i Kramfors
Ur investeringsbudget 2018.
Komplettering av mindre avloppsreningsverk i Kramfors
Ur investeringsbudget. Komplettering av mindre avloppsreningsverk.
Ombyggnad av gågata i Kramfors
Ur investeringsbudget 2018.
Upprustning av område vid Kramforsån
Ur investeringsbudget 2018.
Byte av tak på idrottshall i Kramfors
Ur investeringsbudget 2018. Byte av plåttak på Latbergshallen.
Utvändigt underhåll av ishall i Kramfors
Målning av fasad på Strandhallen.
Renovering av servicehus i Kramfors
Ur investeringsbudget 2018. Renovering av servicehus på Flogstabadet.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kramfors
Flerbostadshus, målning av fasad, ny balkongplåt/färg Bollsta 37:9,37:8.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: