Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Härnösand

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kedjehus på Härnön
3 längor med kedjehus där 13 lägenheter planeras.
Nybyggnad av bostäder på Härnön, Härnösand
Exklusiva bostäder. 2 flerbostadshus och 5 villor.
Tillbyggnad av kontor/centrumfastighet i Härnösand
Detaljplan avser möjlighet till tillbyggnad på ca 1000 kvm.
Ombyggnad av kaj i Härnösand
Objektet avser arbeten omfattande rivning av befintlig betongkaj samt nybyggnad av kaj på Kronholmen. Ny kaj skall byggas med överyta i trä. Kajens överyta skall trappas från anslutande mark ner mot yttre kajkant.
Om- och nybyggnad av fjärrvärmeledningar i Härnösand 2018
Avser ny- och ombyggnad av fjärrvärmenätet inom Härnösands tätort. Utbyte av befintliga ledningar, del av: Skeppsbron, Bergsgatan, Norra Kyrkogatan, Norra Nygränd och Brunnshusgatan. Option 1: Skeppar Karls Gränd och Brunnshusgatan.
Nybyggnad av tvätthall i Härnösand
Bygglov - nybyggnad av "gör det själv" biltvätt.
Fasadrenovering mm på fastigheter i Härnösand
Objektet avser projektering och utförande av renovering av fasader och omtäckning av tak på Hus 1, Hus 2, Hus 5 och Hus 6.
Renovering av tak på gruppboende i Härnösand
Objektet avser renovering av tak inklusive kompletteringar.
Inglasning av balkonger i Härnösand
Objektet avser projektering och utförande av inglasning av balkonger och ute- platser. Objektet är beläget i Kv. Spejaren 1 i Härnösands Kommun med adresserna Ängsvägen 33, 35 och 37 samt Spjutgatan 1A och 1B.
Nybyggnad av GC-bro över kanalen i Härnösand
Härnösands kommun behöver utreda möjligheten till en ny gång- och cykelförbindelse mellan fastlandet och ön Mellanholmen. Uppdraget omfattar uppdragsledning och projektering med upprättande av utredningsmaterial i form av rapporter. En översiktlig geoteknisk utredning ska genomföras med syfte att säkerställa landfästens exakta placering och utformning.
Takbyte på teater i Härnösand
Objektet avser renovering av tak inklusive kompletteringar.
Reparationer av damm i Härnösand
Västanå dammreparationer.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Härnösand
Bygglov - tillbyggnad och inglasning av balkonger och rivning.
Nybyggnad av transformatorstation i Härnösand
Bygglov - transformatorstation.
Ombyggnad av cafeteria i Härnösand
Bygglov - ändrad användning kontor till bostad samt butik till café.
Utvändigt underhåll av kontor i Härnösand
Bygglov för fasadändring.
Nybyggnad av förråd i Härnösand
Bygglov för nybyggnation av gasförråd.
Utvändigt underhåll av restaurang i Härnösand
Bygglov och startbesked - fasadändring och skyltar.
Nybyggnad av sophus i Härnösand
Bygglov - sopkärlsskåp.
Anläggningsarbeten m.m. på Biskopsgården i Härnösand
Markentreprenad "Omfattande: dränering, markanläggning, elarbeten samt nytt sophus" vid Biskopsgården, Pumpbacksgatan 14, Härnösand.
Nybyggnad av cistern i Härnösand
Bygglov samt startbesked - uppföra cistern.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Härnösand
Bygglov, startbesked - uppföra bullerplank.
Utvändigt underhåll av industrihus i Härnösand
Bygglov/startbesked - fasadförändring/solceller.
Utvändigt underhåll av affärshus i Härnösand
Bygglov/startbesked - fasadändring/skyltar.
Tillbyggnad av altan i Härnösand
Bygglov/startbesked - tillbyggnad av kontorshus (balkong).
Ombyggnad av cistern i Härnösand
Bygglov/startbesked - väsentlig ändring av cistern.
Ombyggnad av förråds-/utbildningslokal vid garnison i Härnösand
Byggnaden har idag tilluftsventilation. Befintligt ventilationssystem rivs i sin helhet och ett nytt FTX-system installeras. Byggnaden försörjs av fjärrvärme, i entreprenaden ansluts nytt ventilationsaggregat till värmesystem samt mindre tappvatten-/avloppsinstallationer.
Nybyggnad av garage i Härnösand
Bygglov samt startbesked - nybyggnad av garage (utbildningslokal).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: