Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Härnösand

Nybyggnad av hotell i Härnösand

Nybyggnad av idrottshall i Härnösand

Nybyggnad av byggvaruhus i Härnösand

Nybyggnad av vindkraftverk söder om Härnösand

Ombyggnad till lägenheter i Härnösand

Nybyggnad av bostäder på Härnön, Härnösand

Nybyggnad av kedjehus på Härnön

Nybyggnad av gruppbostäder i Härnösand

Tillbyggnad av lager på Bondsjö i Härnösand

Nybyggnad av två gruppboenden i Härnösand

Nybyggnad av körplan i Härnösand

Nybyggnad av gc-väg i Härnösand

Nytt industriområde i Härnösand

Nybyggnad av gata m.m. i Härnösand

Sluttäckning av avfallsanläggning i Härnösand, etapp 7-9

Byte av fasad och målning mm på fastigheter i Härnösand

Nybyggnad av gc-väg och gc-bro i Härnösand

Ombyggnad till båtmuseum i Härnösand

Tillbyggnad av industrihus i Härnösand

Trafiksäkerhetsåtgärder på väg i Härnösand

Nybyggnad av gc-bana i Härnösand

Nybyggnad av konferenslokal i Härnösand

Tillbyggnad av lager i Härnösand

Ombyggnad av industrihus i Härnösand

Ombyggnad av enbostadshus i Härnösand

Tillbyggnad av parkeringsplats i Härnösand

Tillbyggnad av silo i Härnösand

Nybyggnad av plank i Härnösand

Nybyggnad av pumpstation i Härnösand

Nybyggnad av telestation i Härnösand

Nybyggnad av transformatorstation i Härnösand

Nybyggnad av garage i Härnösand

Nybyggnad av cistern i Härnösand

Utvändig underhåll av kontor i Härnösand

Utvändigt underhåll av restaurang i Härnösand

Tillbyggnad av förråd i Härnösand

Balkonginglasning på flerbostadshus i Härnösand

Rivning av byggnader i Härnösand

Nybyggnad av cykelparkeringar i Härnösand

Tillbyggnad av flerbostadshus i Härnösand

Upprustning av tvättstugor i Härnösand

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: