Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Ånge

DLC åtgärder efter RFjb slopning
Entreprenaden avser; huvuddel 1: Holmsund-Vännäs-Mellansel, huvuddel 2; Mellansel-Långsele-Bräcke och huvuddel 3; Storlien-ÖStersund-Bräcke med option på huvuddel 4; Bräcke--Ånge-Sundsvall och huvuddel 5; Ånge-Ramsjö-Ljusdal.
Ny värmeanläggning för Ålsta Folkhögskola
Entreprenaden omfattar uppbyggnad och driftsättning av ny värmeproduktionsanläggning inklusive markarbeten och byggnad/container. Anläggningen ska vara komplett med kringutrustning, fastbränsleförråd, skorsten och kulvert fram till befintligt pannrum.
Ny multisportarena i Ånge
Entreprenaden omfattar leverans och av komplett nyckelfärdig multisportarena.
Ombyggnad av sporthall och omklädningsrum mm i Ånge
Avser ljudåtgärder i idrottshall samt ombyggnad av duschrum och omklädningsrum.
Om- och tillbyggnad av personallokaler vid ishallen i Ånge
Objektet avser om- och tillbyggnad av befintliga personallokaler vid Ånge ishall.
Nybyggnad av vandrarhem i Ånge
Nybyggnad, "bed & breakfast".
Nybyggnad av cistern i Ånge
Tank för miljödiesel.
Nybyggnad av paviljong i Ånge
Bygglov paviljong.
Nya reläskydd mm på transformatorstation i Alby, Ånge
Objektet avser att under 2017 ersätta befintliga reläskydd och komplettera med ny nollpunktsutrustning i station T710 Alby.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: