Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Ånge

Uppgradering av växelvärmestyrning i Ånge
Uppgradering av växelvärmestyrning till ÖVV.
Nybyggnad av gc-väg längs väg 531 i Ljungaverk
Upphandlas tillsammans med Ljustaviken - Ö Birsta gc-väg.
Om- och tillbyggnad av personallokaler vid ishallen i Ånge
Objektet avser om- och tillbyggnad av befintliga personallokaler vid Ånge ishall.
Nybyggnad av panncentral i Ånge
Ansökan bygglov panncentral, anmälan eldstad.
Nybyggnad av paviljong i Ånge
Bygglov paviljong.
Tillbyggnad av carport i Ånge
Bygglov tillbyggnad carport.
Nybyggnad av transformatorstation i Ånge
Bygglov tranformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Ånge
Bygglov, nybyggnad förrådstält.
Tillbyggnad av personallokal i Ånge
Bygglov, tillbyggnad fikarum.
Nya reläskydd mm på transformatorstation i Alby, Ånge
Objektet avser att under 2017 ersätta befintliga reläskydd och komplettera med ny nollpunktsutrustning i station T710 Alby.
Ombyggnad av biodamm i Östby
Planerat projekt. Ur investeringsbudget 2014-2018. Komplettering för fällningskemikalier.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: