Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Ånge

Nybyggnad av vindkraftverk i Ånge kommun
20 verk planeras.

DLC åtgärder efter RFjb slopning
Entreprenaden avser; huvuddel 1: Holmsund-Vännäs-Mellansel, huvuddel 2; Mellansel-Långsele-Bräcke och huvuddel 3; Storlien-ÖStersund-Bräcke med option på huvuddel 4; Bräcke--Ånge-Sundsvall och huvuddel 5; Ånge-Ramsjö-Ljusdal.

Sanering av förorenat område i Ånge
Avser sanering av ca 1,2 ha mark.

Ombyggnad av kraftverk i Ånge
Nytt 130kV-ställverk samt byte av kabelkopplingar, byggnation av nytt staketet runt ställverket, att uppdatera överspänningsskydd samt installation av en ny transformator inkl. transformatorgrop.

Ny värmeanläggning för Ålsta Folkhögskola
Entreprenaden omfattar uppbyggnad och driftsättning av ny värmeproduktionsanläggning inklusive markarbeten och byggnad/container. Anläggningen ska vara komplett med kringutrustning, fastbränsleförråd, skorsten och kulvert fram till befintligt pannrum.

Ny multisportarena i Ånge
Entreprenaden omfattar leverans och av komplett nyckelfärdig multisportarena.

Installation av brandlarm i fastigheter i Fränsta och Ånge m fl, etapp 2
Avser Alby Skola, Låg- och mellanstadium, Ånge, Minervahallen, idrottshall i Ånge, - Ånge, Parkbacken, Förskola, Äldreomsorg mm, Fränsta Skola, Mellan- och Högstadieskola i Fränsta, hus A-D samt Torpshammars Skola, För-, Låg-, och Mellanstadium. Totalt 8 huskroppar.

Balkongarbete på äldreboende i Ånge kommun

Ombyggnad av bensinstation i Ånge
Ombyggnad bensinstation.

Ombyggnad av GC-vägar i Ånge kommun

Ny kompletterande gatubelysning i Ånge kommun
Kompletterande belysning.

Renovering av badrum i flerbostadhus i Ånge kommun

Ombyggnad av biodamm i Parteboda
Planerat projekt. Ur investeringsbudget 2014-2018. Komplettering för fällningskemikalier.

Tillbyggnad av garage i Malå
Tillbyggnad.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: