Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Ånge

DLC åtgärder efter RFjb slopning
Entreprenaden avser; huvuddel 1: Holmsund-Vännäs-Mellansel, huvuddel 2; Mellansel-Långsele-Bräcke och huvuddel 3; Storlien-ÖStersund-Bräcke med option på huvuddel 4; Bräcke--Ånge-Sundsvall och huvuddel 5; Ånge-Ramsjö-Ljusdal.

Ny värmeanläggning för Ålsta Folkhögskola
Entreprenaden omfattar uppbyggnad och driftsättning av ny värmeproduktionsanläggning inklusive markarbeten och byggnad/container. Anläggningen ska vara komplett med kringutrustning, fastbränsleförråd, skorsten och kulvert fram till befintligt pannrum.

Renovering av bro över Ljungan vid Alby
Förstärkning och ommålning. Bdl 215 km 469+116.

Byte av bro över Ljungan vid Erikslund

Byte av bro över Ljungan vid Parteboda

Ombyggnad av plankorsning i Fränsta

Ombyggnad av trafikcentralen i Ånge

Spårväxelbyte i Ånge

Ny multisportarena i Ånge
Entreprenaden omfattar leverans och av komplett nyckelfärdig multisportarena.

Installation av brandlarm i fastigheter i Fränsta och Ånge m fl, etapp 2
Avser Alby Skola, Låg- och mellanstadium, Ånge, Minervahallen, idrottshall i Ånge, - Ånge, Parkbacken, Förskola, Äldreomsorg mm, Fränsta Skola, Mellan- och Högstadieskola i Fränsta, hus A-D samt Torpshammars Skola, För-, Låg-, och Mellanstadium. Totalt 8 huskroppar.

Nybyggnad av vandrarhem i Ånge
Nybyggnad, "bed & breakfast".

Nybyggnad av cistern i Ånge
Tank för miljödiesel.

Nybyggnad av paviljong i Ånge
Bygglov paviljong.

Ombyggnad av bensinstation i Ånge
Ombyggnad bensinstation.

Ny kompletterande gatubelysning i Ånge kommun
Kompletterande belysning.

Ombyggnad av GC-vägar i Ånge kommun

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: