Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Ånge

Växelbyten i Moradal
Bangårdsupprustning.
Ny multisportarena i Ånge
Entreprenaden omfattar leverans och av komplett nyckelfärdig multisportarena.
Ombyggnad av sporthall och omklädningsrum mm i Ånge
Avser ljudåtgärder i idrottshall samt ombyggnad av duschrum och omklädningsrum.
Om- och tillbyggnad av personallokaler vid ishallen i Ånge
Objektet avser om- och tillbyggnad av befintliga personallokaler vid Ånge ishall.
Nya reläskydd mm på transformatorstation i Alby, Ånge
Objektet avser att under 2017 ersätta befintliga reläskydd och komplettera med ny nollpunktsutrustning i station T710 Alby.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: