Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Västernorrlands län

Kramfors (26)
Sollefteå (30)
Sundsvall (194)
Timrå (27)
Ånge (15)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 404 st.

Nytt renseri, kokeri, blekeri och utlastningshall i Timrå
COWI har fått i uppdrag att projektera kokeri och stora delar av fiberlinjen. Total investering inklusive maskiner är 7,8 mdkr. Byggentreprenaden kostar cirka 1,5 mdkr. Kostnad per övriga delar i entreprenaden är fortfarande oklar.

Nybyggnad av dubbelspår på Ostkustbanan mellan Sundsvall-Dingersjö
14 km lång sträcka.

Järnvägsupprustning vid Sundsvalls hamn
Ny spåranslutning mellan Ålandsbanan och Tunadalsspåret i Maland, nytt dubbelspår från Maland fram till Birsta, nytt tredje mötesspår vid Birsta mötesstation, upprustning och elektrifiering av Tunadalsbanan mellan Tunadal-Maland.

Nybyggnad av bostäder i Sundsvall
Magnolia Bostad tecknar markanvisningsavtal avseende 600 bostäder i Sundsvall. Detaljplanearbetet har inletts och detaljplanen beräknas vinna laga kraft i slutet av 2016.

Ombyggnad av väg 562 mellan Njurundabommen-Nolby
Projektet avser ombyggnad till länsväg med separat gång- och cykelbana. Sträcka; ca 2,1 km från korsningen/väg 551 Njurundabommen till korsningen/väg 588 Tunavägen i Nolby,

Anläggande av mötesstation Dingersjö
Projektet omfattar förlängd mötesstation samt tre brobyten och ombyggnad av nuvarande E4. Järnväg; bandel 235, 331+500 km--346+500 km. Väg 562 från Nolby korsning väg 568--PREEM, Resecentrum Sundsvall.

Nybyggnad av kombiterminal i Sundsvall
Sundsvall Logistikpark AB (SLPAB) har i uppgift att leda byggandet av en ny logistikpark mellan Ortvikens pappersbruk och Tunadalshamnen i Sundsvall. Arbetet kommer att genomföras i samarbete med SCA, Sundsvalls Hamn AB och Trafikverket. Projektet är nu i ett skede när projektörer och entreprenörer ska tillsättas för detaljprojektering, upprättande av kostnadskalkyler och byggnation. I entreprenörens åtagande ingår att leda och utföra projektering och byggnation av SLPAB:s arbeten. Entreprenaden utförs som totalentreprenad (ABT 06). Projektet ska genomföras i utökad samverkan.

Nybyggnad av tivoli, camping och restauranger i Birsta

Basunderhåll för Botniabanan, Långsele-Vännäs
Basunderhåll Långsele-Vännäs. Entreprenaden avser utförande av underhåll på bandelarna: 129, 130, 149, 171, 173, 175. Bandel 153 (Forsmo-Hoting).

Nybyggnad av logistiklokaler i Söråker
20 000 - 40 000 kvm.

Nybyggnad av vindkraftverk i Sundsvall
45 verk.

Nybyggnad av fullskaligt raffinaderi i Västernorrland

Ombyggnad av väg 562 mellan Sundsvalls resecentrum-Trafikplats Skönsberg
Projektet avser ombyggnad av väg till lokalgata med separat gång- och cykelbana. Sträcka; ca 2,6 km.

Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Två hus, åtta våningar plus suterräng.

Nybyggnad av dubbelspår på Ostkustbanan mellan Dingersjö-Njurundabommen
3 km.

Nybyggnad av vindkraftverk i Örnsköldsvik
Avser 25 vindkraftverk.

Nybyggnad av hotell i Härnösand
120-125 rum, 45 m hög byggnad.

Nybyggnad av vindkraftverk i Sundsvall
23 verk.

Nybyggnad av villor och radhus
Ca 53 villor och ca 50 lägenheter. 30 radhus, 5 huskroppar. 2 hyreshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall

Nybyggnad av flerbostadshus i Kvissleby
En inglasad innergård binder samman två lamellhus med fem respektive fyra våningsplan. Femvåningshuset innehåller trettio bostadsrätter, varav tjugofem trerumslägenheter och fem tvårumslägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Mellan Lugnviksgatan och Backgatan.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad flerbostadshus samt underliggande garage.

Nybyggnad av punkthus i Örnsköldsvik

Nybyggnad av flerbostadshus i Njurundabommen

Nybyggnad av flerbostadshus med handel & kontor i Örnsköldsvik
Ett hus med ett 20-tal lgh i delvis 12 våningar samt ett hus med 30-tal lgh i 9 våningar planeras.

Nybyggnad av verkstad i Sundsvall
Nybyggnad av verkstad med kontor ca 5000 kvm.

Nybyggnad av bilhall i Sundsvall

Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Sundsvall
Varmgarage mellan husen. 3-5 våningar.

Om- och tillbyggnad av grundskola på Alnö
Ca 1500-3000 kvm tillbyggnad.

Nybyggnad av vindkraftverk i Ramsele
Ca 45 verk.

Nybyggnad av hotell i Sundsvall

Nybyggnad av idrottshall i Härnösand

Utbyggnad av Ådalsbanan mellan Birsta och Timrå

Nybyggnad av vindkraftverk i Vaberget, Sollefteå

Förnyelse av station i Stöde
Stationsförnyelse 400 kV. Förnyelse av seriekompenseringsanläggningen.

Ökat vägskydd längs Mittbanan mellan Ånge-Sundsvall
Stängning av plankorsningar och nya ersättningsvägar.

Om- och tillbyggnad av skola på Skönsmon, Sundsvall

Om- och tillbyggnad av äldreboende på Bergsåker i Sundsvall
Avser tillbyggnad av äldreboende Granlunda. Arbetet avser nybyggnad av lägenheter och personalutrymmen för socialförvaltningens verksamhet. Ca 45 platser.

Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Sundsvall

Nybyggnad av flerbostadshus (bostadsrätter) i Sundsvall

Nybyggnad av Biltema varuhus i Örnsköldsvik

Nybyggnad av vindkraftverk i Örnsköldsviks kommun

Nybyggnad av vindkraftverk i Örnsköldsviks kommun
Avser 15 vindkraftverk.

Nybyggnad av handelshus, industri eller kontorshus i Sundsvall
Planen medger byggnation med 11 meters höjd, Ca 5 500 kvm BYA, och upp till fyra plan för ändamålen handel (ej livsmedel)/småindustri/kontor.

Tillbyggnad av hotell i Örnsköldsvik
Ca 42 nya rum planeras.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kramfors
30-40 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Härnösand
Planen är två hyreshus på åtta och sex våningar.

Nybyggnad av förskola i Örnsköldsvik

Nybyggnad av förskola i Örnsköldsvik
Nybyggnad av förskola Högland.

Nybyggnad av förskola i Örnsköldsvik
Nybyggnad av förskola i centrum.

Nybyggnad av förskola i Örnsköldsvik
Nybyggnad av förskola Sund/Domsjö.

Nybyggnad av byggvaruhus i Härnösand
Bygglov - nybyggnad av byggvaruhandel.

Nybyggnad av vindkraftverk på Nallkullen, Sollefteå
Tidiga planer. 6 verk planeras.

Nybyggnad av flerbostadshus på Norrmalm, Sundsvall
8 lgh planeras, soutteränghus i etage, 80-120 m2/lägenhet. Parkeringsdäck i 2 plan.

Nybyggnad av flerbostadshus i Timrå

Nybyggnad av kontor i Sundsvall

Nybyggnad av flerbostadshus i Härnösand

Nybyggnad av vindkraftverk söder om Härnösand

Slipersbyte mellan Stöde-Vattjom

Nybyggnad av kontor i Sundsvall
2500-3000 kvm planeras.

Ombyggnad till lägenheter i Härnösand
Objektet avser projektering och utförande av ombyggnad av skollokaler till lägenheter. Lokalerna har tidigare inrymt gymnasiets estetiska program och kommunens musikskola.

Nybyggnad av vindkraftverk i Ånge kommun
20 verk planeras.

Om- och tillbyggnad till bostäder mm i Örnsköldsvik
25-30 lgh i gamla brandstationen, 9 våningar i Slangtornet med bostäder och ev kontor/handel.

Nybyggnad av handel och kontor på Skönsmon

Nybyggnad av bostäder på Härnön, Härnösand
Exklusiva bostäder. 2 flerbostadshus och 5 villor.

Tillbyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad, hörnett 51:1.

Nybyggnad av återvinningscentraler i Örnsköldsvik
Nybyggnad av 4 st återvinningscentraler i Bjästa, Björna, Bredbyn och Husum.

Nybyggnad av gruppbostäder i Härnösand
Nybyggnad av 2 huskroppar med totalt 12 lägenheter.

Nybyggnad av huvudvattenledning mellan By-Gerdal

Nybyggnad av trygghetsboende i Haga

Nybyggnad av kedjehus på Härnön
3 längor med kedjehus där 14 lägenheter planeras.

Nybyggnad av gruppboende mm i Sundsvall
Heffnersgården, äldreboende blev inte av. Hermans, gruppboende Objektet är beläget i Sundsvalls kommun, vid Hulivägen, strax norr om Bergsåker. Fastighetsbeteckning Huli 3:10. Avser nybyggnad av gruppboende med sex lägenheter och gemensamma utrymmen för boende samt en fristående gårdsbyggnad. Total bruttoarea ca 608+87 m2.

Nybyggnad av butik i Kramfors
Förhandsbesked för nybyggnad av butik, verkstad, garage.

Nybyggnad av dagvattendammar vid Sundsvallsbron

Nybyggnad av vindkraftverk i Sollefteå

Om- och tillbyggnad till servicecenter i Sundsvall, etapp 2

Ombyggnad av pilgrimscenter i Selånger

Ombyggnad av skola i Örnsköldsvik

Tillbyggnad av lager på Bondsjö i Härnösand
1700-2000 kvm planeras.

Utbyte av vägbro över järnväg i Härnösand

Nybyggnad av gc-väg mellan Matfors-Specksta
3,2 km lång sträcka.

Nybyggnad av växthus i Härnösand
Bygglov - nybyggnad av växthus (industrilokal).

Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Mitthem planerar att bygga nya lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Planer för flerbostadshus på Norrmalm.

Tillbyggnad av produktionslokaler i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av produktionslokaler, björna-långviken 1:242.

Nybyggnad av kontorsbyggnader i Nacksta, etapp 3 c
Omr 10= 11862 kvm, Omr 12= 4790 kvm.

Ev nybyggnad av industri i Birsta
Område: 15.

Ev nybyggnad av industri i Birsta
Område: 18.

Ev nybyggnad av industri i Birsta
Område: 19.

Ev nybyggnad av industri i Birsta
Område: 20.

Ev nybyggnad av industri i Birsta
Område: 21.

Ev nybyggnad av industri i Birsta
Område: 25.

Ev nybyggnad av industri i Granloholm
3000 kvm ledig mark.

Ev nybyggnad av industri i Nacksta, etapp 5

Förarbeten inför nybyggnad av triangelspår i Bergsåker
Kanalisationsarbeten, rännor, brunnar, kontaktledningsarbeten mm.

Nybyggnad av rastplats Skuleberget E4 Hornöberget-Örnsköldsvik
Rastplats, gc-väg samt utemiljö.

DLC åtgärder efter RFjb slopning
Entreprenaden avser; huvuddel 1: Holmsund-Vännäs-Mellansel, huvuddel 2; Mellansel-Långsele-Bräcke och huvuddel 3; Storlien-ÖStersund-Bräcke med option på huvuddel 4; Bräcke--Ånge-Sundsvall och huvuddel 5; Ånge-Ramsjö-Ljusdal.

Nybyggnad av bruksmuseum i Köpmanholmen

Nybyggnad av ladugård i Hov

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: