Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Västernorrlands län

Kramfors (33)
Sollefteå (33)
Sundsvall (129)
Timrå (26)
Ånge (20)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 312 st.

Nybyggnad av bostäder i Sundsvall

Ombyggnad av väg 562 mellan Njurundabommen-Nolby

Anläggande av mötesstation Dingersjö

Nybyggnad av tivoli, camping och restauranger i Birsta

Nybyggnad av logistiklokaler i Söråker

Nybyggnad av vindkraftverk i Sundsvall

Nybyggnad av flerbostadshus och äldrebostäder i Sundsvall

Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik

Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Själevad

Nybyggnad av vindkraftverk i Örnsköldsvik

Nybyggnad av hotell i Härnösand

Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall

Nybyggnad av flerbostadshus och kontor i Sundsvall, kv 3-6

Nybyggnad av flerbostadshus i Kvissleby

Nybyggnad av flerbostadshus i Njurundabommen

Nybyggnad av punkthus i Örnsköldsvik

Nybyggnad av verkstad i Sundsvall

Nybyggnad av flerbostadshus med handel & kontor i Örnsköldsvik

Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Sundsvall

Nybyggnad av bilhall i Sundsvall

Om- och tillbyggnad av grundskola på Alnö

Nybyggnad av vindkraftverk i Vaberget, Sollefteå

Ökat vägskydd längs Mittbanan mellan Ånge-Sundsvall

Nybyggnad av hotell i Sundsvall

Nybyggnad av idrottshall i Härnösand

Om- och tillbyggnad av skola på Skönsmon, Sundsvall

Om- och tillbyggnad av äldreboende på Bergsåker i Sundsvall

Nybyggnad av flerbostadshus (bostadsrätter) i Sundsvall

Nybyggnad av Biltema varuhus i Örnsköldsvik

Nybyggnad av vindkraftverk i Örnsköldsviks kommun

Tillbyggnad av hotell i Örnsköldsvik

Nybyggnad av flerbostadshus i Kramfors

Nybyggnad av byggvaruhus i Härnösand

Nybyggnad av flerbostadshus i Timrå

Nybyggnad av flerbostadshus på Norrmalm, Sundsvall

Förättning av ersättningsvägar mellan Ånge-Sundsvall

STAX 25, Ånge bangård, etapp 2

Slipersbyte mellan Stöde-Vattjom

Nybyggnad av vindkraftverk söder om Härnösand

Nytt bostadsområde på Skönsberg, Sundsvall

Ombyggnad till lägenheter i Härnösand

Om- och tillbyggnad till bostäder mm i Örnsköldsvik

Tillbyggnad av industrihus i Örnsköldsvik

Nybyggnad av bostäder på Härnön, Härnösand

Nybyggnad av handel och kontor på Skönsmon

Nybyggnad av huvudvattenledning mellan By-Gerdal

Nybyggnad av gruppbostäder i Härnösand

Nybyggnad av kedjehus på Härnön

Nybyggnad av trygghetsboende i Haga

Nybyggnad av gruppboende mm i Sundsvall

Nybyggnad av butik i Kramfors

Nybyggnad av dagvattendammar vid Sundsvallsbron

Nybyggnad av vindkraftverk i Sollefteå

Tillbyggnad av lager på Bondsjö i Härnösand

Om- och tillbyggnad till servicecenter i Sundsvall, etapp 2

Ombyggnad av pilgrimscenter i Selånger

Ev nybyggnad av industri i Nacksta, etapp 5

Stambyte och upprustning av flerbostadshus i Korsta, Sundsvall

Växelbyten i Moradal

Nybyggnad av rastplats Skuleberget E4 Hornöberget-Örnsköldsvik

DLC åtgärder efter RFjb slopning

Nybyggnad av bruksmuseum i Köpmanholmen

Nybyggnad av ladugård i Hov

Nybyggnad av två gruppboenden i Härnösand

Nybyggnad av flerbostadshus mm i Örnsköldsvik

Flytt av vatten- och avloppsledningar på Norra Kajen i Sundsvall, etapp 3

Markförvärv i Sundsvall

Ombyggnad av kraftverk i Ånge

Om- och tillbyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik

Nybyggnad av körplan i Härnösand

Nybyggnad av gc-väg i Härnösand

Nybyggnad av industrihus i Örnsköldsvik

Nybyggnad av ridhus i Kramfors

Nybyggnad av park på Skönsberg, Sundsvall

Nybyggnad av park på Skönsmon, Sundsvall

Inv- och utv underhåll av kyrka i Kramfors

Nytt fiberoptiskt nät för bredband i Örnsköldsvik

Nytt industriområde i Härnösand

Upprustning av järnväg mellan Långsele-Västerasby

Fönsterbyte på flerbostadshus i Sundsvall

Nybyggnad av gata m.m. i Härnösand

Ombyggnad av polisstation i Örnsköldsvik

Ombyggnad av butik i Sundsvall

Nybyggnad av konstgräsplan i Söråker

Ny värmeanläggning för Ålsta Folkhögskola

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall

Utvändig renovering av kyrka i Njurunda etapp 2

Sluttäckning av avfallsanläggning i Härnösand, etapp 7-9

Ombyggnad av kontor i Sundsvall

Nya stugor i Sundsvall, etapp 2

Ny- och ombyggnad av flerbostadshus i Långsele

Nybyggnad av automatstation i Sundsvall

Byte av fasad och målning mm på fastigheter i Härnösand

Nya yttertak på flerbostadshus i Domsjö

Ombyggnad av vindar till lägenheter i Sundsvall

Renovering av bro i Örnsköldsvik

Upprustning av centrum i Kovland

Nybyggnad av gc-väg och gc-bro i Härnösand

Nybyggnad av träningshall i Sundsvall

Nybyggnad av vattenverk i Sollefteå

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: