Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Vindeln

Nybyggnad av gc-väg mellan Tegsnäset-Granö
4,5 km lång sträcka. Gång- och cykelvägen ska ansluta till den befintliga gc-vägen i Granö. Även trumbyte i Stomdalsbäcken ingår.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Vindeln
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av lager i Vindeln
Tillbyggnad av lagerlokal och fasadändring.
Ombyggnad av enbostadshus i Vindeln
Tillfälligt ändrad användning av bostadshus.
Ombyggnad av affärshus i Vindeln
Installation av kundtoalett i affärsbyggnad.
Ombyggnad av va-ledning i Vindeln
Installation av va-anläggning.
Nybyggnad av telestation i Vindeln
Nybyggnad av teknikbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Vindeln
Nybyggnad av träkåta.
Nybyggnad av skärmtak i Vindeln
Nybyggnad av väderskydd till laddstation för elfordon.
Rivning av industrihus i Vindeln
Rivning av industribyggnad.
Nybyggnad av markanläggning i Vindeln
Schaktning, planering, pålning samt gjutning platta på mark.
Utvändigt underhåll av industrihus i Vindeln
Fasadändring på industrihus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: