Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Vindeln

Upprustning av väg Strycksele-Ekorrsjö
Bärighets- och förstärkningsåtgärder, ca 25 km lång sträcka.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Vindeln
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av lager i Vindeln
Tillbyggnad av lagerlokal.
Tillbyggnad av vårdcentral i Vindeln
Tillbyggnad av vårdbyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Vindeln
Fasadändring på industrihus.
Ombyggnad av affärshus i Vindeln
Installation av kundtoalett i affärsbyggnad.
Nybyggnad av telestation i Vindeln
Nybyggnad av teknikbyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Vindeln
Nybyggnad av väderskydd till laddstation för elfordon.
Fasadrenovering av flerbostadshus i Vindeln
Fasadrenovering av flerbostadshus.
Rivning av bostadshus i Vindeln
Rivning av bostadshus Sockenmagasinet 4.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: