Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Vindeln

Upprustning av väg Strycksele-Ekorrsjö
Bärighets- och förstärkningsåtgärder, ca 25 km lång sträcka.
Riskreducerande åtgärder längs väg 363 i Hällnäs
Ombyggnad del av sträckan vid Stussbäcken. Vägen förskjuts ca 40 meter västerut samt att en ny bro anläggs.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Vindeln
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av va-ledning i Vindeln
Väsentlig ändring av avlopp.
Utvändigt underhåll av skola i Vindeln
Montering av solcellanläggning på tak på skolbyggnad.
Nybyggnad av telestation i Vindeln
Nybyggnad av teknikbyggnad.
Rivning av skola i Vindeln
Rivning av del av skolbyggnad.
Rivning av bostadshus i Vindeln
Rivning av bostadshus Sockenmagasinet 4.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: