Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Vindeln

Nybyggnad av punkthus i Vindeln
SABO hus koncept.

Upprustning av väg Strycksele-Ekorrsjö
Bärighets- och förstärkningsåtgärder, ca 25 km lång sträcka.

Anläggande av mötesdriftsplats i Åmsele

Nybyggnad av gc-väg mellan Tegsnäset-Granö
4,5 km lång sträcka. Gång- och cykelvägen ska ansluta till den befintliga gc-vägen i Granö. Även trumbyte i Stomdalsbäcken ingår.

Nybyggnad av flerbostadshus i Vindeln
Nybyggnad av flerbostadshus med 8 lägenheter, Sockenmagasinet 4.

Relining av stammar mm i flerbostadshus i Vindeln

Rivning av damm i Vindeln

Ny valvbro över bäcken Krycklan i Vindeln

Fönsterbyte på fastighet i Vindeln

Ombyggnad av gata i Tvärålund

Utvändigt underhåll av skola i Vindeln
Montering av solcellanläggning på tak på skolbyggnad.

Nybyggnad av telestation i Vindeln
Nybyggnad av teknikbyggnad.

Ombyggnad av va-ledning i Vindeln
Väsentlig ändring av avlopp.

Nybyggnad av brunn i Vindeln
Återuppbyggnad av brunnen byggnad på befintlig grund.

Rivning av telestation i Vindeln
Rivning av teknikbyggnad.

Rivning av skola i Vindeln
Rivning av del av skolbyggnad.

Rivning av bostadshus i Vindeln
Rivning av bostadshus Sockenmagasinet 4.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: