Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Vilhelmina

Ombyggnad till trygghetsboende i Vilhelmina
Objektet avser generalentreprenad för ombyggnad av plan 2 och 3 samt yttertak på fastigheten Smeden i Vilhelmina. Tillskapande av 8 + 8 lägenheter för trygghetsboende samt 1 st tillhörande gemensamhetslokal.

Dammsäkerhetshöjande åtgärder i Vilhelmina

Nybyggnad av stugby i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 3 fritidshus med fin standard, Kittelfjäll 1:512,1:513,1:514.

Ombyggnad Kittelä Förskola Vilhelmina

Ombyggnad av kommunförråd/garage i Vilhelmina, etapp 2
Huvudsakliga arbeten som skall utföras är nya portar, rivning vägg och golv, uppgjutning av golv, allmän målning, asfaltering samt åtgärder av VVS och El.

Byte av ventilationsaggregat på Vilhelmina sjukstuga

Linoljemålning av fasad på kyrka i Vilhelmina
Linoljning av fasad på kyrka planeras utföras sommaren 2017.

Nybyggnad av enbostadshus i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för nybyggnad av bostadshus.

Nybyggnad av fritidshus i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus med eldstad samt garage.

Ommålning av flerbostadshus i Vilhelmina
Ommålning av träfasader och fönster på kv Hemmanet.

Fönsterbyte på flerbostadshus i Vilhelmina
Objektet omfattar byte av fönster och fönsterdörrar i 15 lägenheter.

Balkongrenovering på flerbostadshus i Vilhelmina

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: