Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Vilhelmina

Ombyggnad till trygghetsboende i Vilhelmina
Objektet avser generalentreprenad för ombyggnad av plan 2 och 3 samt yttertak på fastigheten Smeden i Vilhelmina. Tillskapande av 8 + 8 lägenheter för trygghetsboende samt 1 st tillhörande gemensamhetslokal.
Ommålning av flerbostadshus i Vilhelmina
Ommålning av träfasader och fönster på kv Hemmanet.
Nybyggnad av fritidshus i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus Kittelfjäll 1:279,1:278.
Nybyggnad av telestation i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för transformatorstation Stalon 1:23,Hällfors 1:1,Allmäningsskogen 1:1,Bångnäs 1:18,Saxnäs 1:52.
Nybyggnad av transformatorstation i Vilhelmina
Bygglovsansökan för transformatorstation Vilhelmina 1:42,Vojmåsen 1:32.
Nybyggnad av hinderbana i Vilhelmina
Objektet omfattat montering av tillhandahållen utrustning för hinderbana.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: