Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Vilhelmina

Nybyggnad av landningsbana på Vilhelmina flygplats
Ca 2300 meter.

Exploateringsområde för fritidshus/villor i Klimpfjäll

Dammsäkerhetshöjande åtgärder i Vilhelmina

Nytt skidområde mm i Kittelfjäll

Ombyggnad av kommunförråd/garage i Vilhelmina, etapp 2
Huvudsakliga arbeten som skall utföras är nya portar, rivning vägg och golv, uppgjutning av golv, allmän målning, asfaltering samt åtgärder av VVS och El.

Ombyggnad till fritidsanläggning i Vilhelmina
Ombyggnad av restaurang till lyxig Ski Lodge med plats för 18 bäddar.

Om- och tillbyggnad av lager i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av affär/restaurang med lokal för lager och livsmedelsproduktion.

Nybyggnad av stugby i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 3 fritidshus Kittelfjäll 1:512,1:513,1:514.

Nybyggnad av enbostadshus i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för nybyggnad av bostadshus.

Nybyggnad av fritidshus i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus med eldstad samt garage.

Nybyggnad av servicebyggnad i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för nybyggnad av servicehus.

Nybyggnad av förråd i Vilhelmina
Ansökan bygglov för grillkåta.

Tillbyggnad av garage i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage med ett skärmtak.

Nybyggnad av transformatorstation i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för transformatorstation Gransjö 1:31,Vilhelminaskogen 1:1.

Nybyggnad av transformatorstation i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för transformatorstation Hacksjö 1:11,2:42,2:9,1:48.

Nybyggnad av skola i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för skolbyggnad - tidsbegränsat högst 10 år.

Fönsterbyte på flerbostadshus i Vilhelmina
Objektet omfattar byte av fönster och fönsterdörrar i 15 lägenheter.

Nybyggnad av reception i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för reception/förråd m m.

Balkongrenovering på flerbostadshus i Vilhelmina

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: