Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Vännäs

Höjning av plattform i Vännäs
Höjning av mellanplattformen till mellanhög.

Nybyggnad av flerbostadshus SABO Kombohus i Vännäsby
Avser byggnation av ett SABO Kombohus Flex i 4 våningar på del av fastigheten Vännäs 34:4 i Vännäsby.

Nybyggnad av småindustri/hantverkshus i Vännäsby

Avvattningsåtgärder vid järnväg på sträckan Vännäs-Koler
Avvattningsåtgärder på bdl 124 och 126 (sträckan Vännäs-Koler) inklusive trumbyte (km 982+995) i Västerbotten/Norrbottens län. Dikning, åtgärder på trummor i form av rensning och reparationer, rensning och reparationer på dräneringar.

Utbyggnad av va-ledning i Brån, Vännäs

Ombyggnad till bostadshus i Vännäs
Omfattar ombyggnad till bostadshus med 6 st lägenheter, samt nybyggnad av komplementbyggnad med soprum och lägenhetsförråd.

Ombyggand av lokal för räddningstjänsten i Vännäs

Utvändig ommålning av flerbostadshus i Vännäs

Tillbyggnad av kontor i Vännäs
Bygglov för tillbyggnad av kontor.

Nybyggnad av soprum i Vännäs
Bygglov för uppförande av soprum.

Nybyggnad av gc-väg i Vännäs

Nybyggnad av gc-väg i Vännäs
Ny gång- och cykelväg Fritidsvägen.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: